kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskirstytos lėšos seniūnijoms vietiniams keliams ir gatvėms remontuoti: kokie darbai bus atlikti šiemet?

Balandžio 3 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Vilniaus rajono savivaldybės vietiniams keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) paskirstymo pagal seniūnijas sąrašas. Pagal šį objektų sąrašą taip pat organizuojami ir saugų eismą užtikrinantys darbai: įrengiami šaligatviai, autobusų sustojimų vietos, greitį mažinantys kalneliai bei paviljonai.


Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo laidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius. Valstybinės reikšmės keliai priklauso valstybei, o vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės – savivaldybėms.

Nemaža dalis automobilių kelių ir gatvių Vilniaus rajone priklauso valstybinės reikšmės keliams, kurių priežiūra, remontu, įrengimu rūpinasi Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Iš viso Vilniaus rajone esančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių, už kurių priežiūrą yra atsakingos Savivaldybės seniūnijos, ilgis siekia virš 2,5 tūkst. km. Deja, bet žvyrkeliai vis dar sudaro didesnę dalį.

Aktualų Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių kelių ir gatvių sąrašą rasite čia.


Viešajai infrastruktūrai kiekvienais metais skiriama vis daugiau dėmesio

Susisiekimas – vienas iš svarbiausių gyventojų saugumo ir patogumo veiksnių. Atsižvelgiant į vis didėjantį gyventojų skaičių, naujų gyvenviečių atsiradimą ir plėtrą Vilniaus rajone, tenka pripažinti, kad viešosios infrastruktūros poreikis yra didesnis už finansines galimybes, tad rajone vis dar yra neasfaltuotų ar remonto laukiančių gatvių bei kelių.

Kiekvienais metais stengiamasi išasfaltuoti ir atnaujinti vis daugiau Vilniaus rajono kelių ir gatvių. Siekiant pagerinti kelių ir gatvių būklę, reikalingos nemažos lėšos. Vilniaus rajono savivaldybės vadovybė deda visas pastangas, kad rajono viešoji infrastruktūra būtų saugi ir atitiktų gyventojų bei svečių poreikius ir tai daroma maksimaliai, kiek tik leidžia finansinės galimybės.

Pavyzdžiui, 2019 m. Vilniaus rajono kelių infrastruktūros plėtrai skirta per 11,3 mln. Eur. 2019 m. išasfaltuota arba atnaujinta beveik 33 km vietinių kelių.


Šiemet Vilniaus rajono savivaldybės 23 seniūnijų vietiniams keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) iš kokios programos skirta kiek lėšų.

Kaip ir kiekvienais metais, lėšos seniūnijoms yra skirstomos pagal Savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T3-104 patvirtintoje tvarkoje nustatytus kriterijus:

- 20 proc. skiriama svarbių savivaldybei objektų, įtrauktų į Vilniaus rajono strateginį veiklos planą, ar pradėtiems iš KPPP tikslinių ar rezervo lėšų finansuoti;

- 8 proc. skiriama kelių techninei inventorizacijai atlikti, padengti savivaldybės lėšų daliai vykdant vietinės reikšmės kelių tiesimą dalyvaujant fiziniams bei juridiniams asmenims, kitiems neatidėliotiniems darbams (projektuoti, techninei priežiūrai, avariniams darbams bei kt.);

- 72 proc. skiriami seniūnijoms:

* 5 proc. lėšų skiriama Nemenčinės miesto seniūnijai;

* 95 proc. skirtų lėšų paskirstoma seniūnijoms (išskyrus Nemenčinės m. sen.) vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, kurios paskirstomos:

  - 50 proc. pagal seniūnijos teritorijoje gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių;

  - 50 proc. pagal seniūnijai priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgį.


2020 m. planuojamų remontuoti objektų sąrašą rasite čia.

Pažymime, kad pateikiamas objektų sąrašas, kuriame nurodytos darbų apimtys yra orientacinės, sudarytos pagal seniūnijų pateiktus objektų sąrašuose nurodytus prioritetus. Prieš vykdant darbus, iš numatytų objektų bus parengta kiekvienos seniūnijos darbų sąmata pagal skirtas lėšas.

Seniūnijų objektų sąrašai buvo apsvarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigos metu ir gauti pritarimai dėl pateiktų darbų vykdymo, gerinant seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) būklę.

 

Shadow up