kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Susitikime su Skirgiškių kaimo gyventojais aptarti aktualūs atliekų tvarkymo klausimai

Liepos 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovai, Riešės seniūnas ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ atstovai susitiko su Skirgiškių kaime esančios sodų bendrijos „Žalesa“ (Riešės sen.) gyventojais aptarpti aktualius atliekų tvarkymo klausimus dėl netinkamo atliekų rūšiavimo ir paliktų šiukšlių krūvų sodų bendrijos teritorijoje.


Gyventojai skundėsi, kad neišvežamos stambiagabaritės atliekos, kurios turi būti surenkamos pagal iš anksto paskelbtą stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafiką. Tačiau Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Olia Lukaševič patikino, kad Skirgiškėse aikštelėje sukrautos atliekos buvo išvežtos daugiau kartų negu priklausė pagal grafiką, skiriant papildomą transportą ir šias atliekas išrūšiuojant, tačiau gyventojai ir toliau prie sodų bendrijos konteinerių krauna netinkamas atliekas. Didžiąją dalį sukrautų atliekų sudarė statybinės, žaliosios bei kitos nerūšiuotos atliekos, kurios negali būti vežamos pagal stambiagabaričių atliekų vežimo grafiką apvažiavimo būdu.

„Stambiosios ir pavojingos atliekos iš Skirgiškių kaimo buvo išvežtos pagal grafiką š. m. birželio 10 d., bet dėl itin didelio kiekio atliekų ir neleistinų suverstų atliekų (statybinių ir griovimo atliekų, padangų, biologiškai suyrančių atliekų ir kt.), seniūnijos darbuotojams teko jas rūšiuoti ir vežti atskirai. Po numatytos atliekų surinkimo dienos atliekų krūvos dar padidėjo, tad siekiant išspręsti opią problemą, Riešės seniūnijos prašymu UAB ,,Nemenčinės komunalininkas“ dar 3 kartus skyrė transportą ir liepos 2, 3, 8 dienomis iš Skirgiškių k. papildomai buvo surinktos stambiagabaritės atliekos. Tačiau po kelių kartų teritorijos sutvarkymo gyventojai prie konteinerių sodų bendrijos teritorijoje vėl suvežė naujų įvairių atliekų, taigi ir vėl liepos 24, 29 dienomis seniūnija savo lėšomis organizavimo atliekų išvežimą“, − situaciją komentuoja Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Olia Lukaševič.

Pažymėtina, kad bendro naudojimo atliekų surinkimo konteineriai, kurie yra pastatyti sodininkų bendrijos teritorijoje, yra skirti sodininkų bendrijos nariams, todėl išlieka jų pareiga rūpintis švara bei tvarka atliekų surinkimo aikštelėje, kaip tai nurodyta Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse. Tenka apgailestauti, tačiau sodininkų bendrija neprisideda prie aikštelių priežiūros, nors tai sodininkų bendrijos atsakomybė.

Pasak sodų bendrijos atstovų, prie augančios šiukšlių krūvos prisideda ir kitų sodų bendrijų gyventojai, kurie čia atveža įvairiausias nesurūšiuotas atliekas. Sprendžiant problemą, Savivaldybės atstovai kartu su bendruomene aptarė vaizdo kameros įrengimo ir teritorijos aptvėrimo galimybes. Po diskusijų sutarta, kad Riešės seniūnija kartu su sodų bendrijos „Žalesa“ pirmininke bei nariais organizuos minėtos vietos prie atliekų surinkimo konteinerių sutvarkymą.

Susitikimo metu buvo kalbėta ir apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-281 patvirtintą 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą vieną iš finansuojamų veiklų – konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms (toliau – Projektas).

Buvo sutarta, kad sodų bendrijos pirmininkė parinks antžeminių konteinerių aikštelės įrengimo vietą sodininkų bendrijos teritorijoje bei pateiks informaciją (X, Y koordinates LKS-94 koordinačių sistemoje) Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui.

Sodų bendrijos pirmininkei pakartotinai buvo pateikta informacija apie veikiančias didelio gabarito atliekų priėmimo aikšteles Vilniaus rajone:

  • Sudervės sen., Grikienių k. (mob. tel. 8 687 88 592),
  • Šatrininkų sen., Vėliučionių k. (mob. tel. 8 615 88 923),
  • Sužionių sen,. Pakryžės k. (mob. tel. 8 690 13 643).


Taip pat vienoje iš jų, Pakryžės k., nemokamai priimamos: želdinių karpymo ir sodo atliekos, nupjauta žolė, medžių lapai, nugenėtų krūmų ir medžių šakos, daržininkystės atliekos.

Nors ši informacija yra siunčiame kartu su mokėjimo pranešimais, paskelbta Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje bei paviešinta informaciniame stende prie atliekų surinkimo konteinerių, tačiau susitarta, kad sodų bendrijos pirmininkė papildomai išplatins Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus specialistų pateiktą medžiagą apie atliekų tvarkymą visiems sodų bendrijos nariams.

Viliamės, kad visgi vis daugiau žmonių suvoks atliekų kultūros svarbą ir tokių vaizdų nebematysime... Mielai laukiamos ir gyventojų iniciatyvos prisidedant prie tvarkos palaikymo savo aplinkoje – atsakingai ir tinkamai rūšiuoti atliekas, mesti tik į tam skirtas vietas. Svarbu mums visiems būti sąmoningiems ir elgtis atsakingai.


Shadow up