kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Profesinio tobulinimosi kursai kultūros darbuotojams

Vilniaus rajono savivaldybė, įgyvendindama ES finansuojamą tarptautinį projektą „Atraskime regionų šaknis iš naujo“, š. m. birželio 12, 18, 19 ir 26 dienomis organizavo mokymus kultūros ir turizmo sektoriaus darbuotojams.


Kelias dienas trukę kursai turėjo teorinę ir praktinę dalis. Apie liaudies papročius Lietuvoje, o ypač – apie Vilniaus krašto originalumą, mokymų dalyviams kalbėjo etnologė Gražina Kadžytė (mokymų medžiagą galite rasti čia). Mokymų metu kalbėta apie kultūros paveldą – apie tautodailę ir kalbą, liaudies kultūros vietą šiuolaikiniame pasaulyje. Savo sričių specialistai – profesoriai, etnografai, kalbininkai – prieinamai aiškino sąvokų prasmes ir rodė, kokia kryptimi turėtų eiti liaudiškumu besiremiantis menas.

„Vilniaus krašto folkloras“, Vilniaus krašto tradicinė ornamentika, spalvos, amatai“ (prof. habil. dr. Gustaw Juzala); „Šiuolaikinė paroda – kaip ją surengti“ (dr. doc. Linas Liandzbergis); „Vilniaus regiono dialektų panaudojimas kultūrinėje veikloje“ (dr. Barbara Dvilevič); „Kultūros bei turizmo produktų ir paslaugų pardavimas – teorinė dalis“, „Kaip veiksmingai komunikuoti ir bendradarbiauti (Skaidrė Vainikauskaitė-Tomaševičienė) – visos temos kursų dalyviams tapo atradimų, įkvėpimo šaltiniu ir tikrai turės teigiamos įtakos jų darbo kokybei.

Mokymuose Maišiagalos Houvaltų dvare dalyvavo virš 80 žmonių.

Projektas „Atraskime regionų šaknis iš naujo“, Nr. ENI-LLB-1-108, įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą „Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas“.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą kartu su partneriais: Žiemgalos planavimo regionu (pagrindinis paramos gavėjas, Latvija), Polocko vykdomojo komiteto Švietimo, sporto ir turizmo skyriumi (Baltarusija), Neretos savivaldybe (Latvija), Jėkabpilio miesto savivaldybe (Latvija) ir Rokiškio krašto muziejumi. Įgyvendinant projektą gimė daug puikių investicijų, kurios jau netrukus išvys dienos šviesą.

Projektą „Atraskime regionų šaknis iš naujo“ finansuoja Europos Sąjunga. Bendra projekto vertė sudaro 1 031 590,97 eurų, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 90 proc. (92 8431,87 eurų), partnerių lėšos – 10 proc. Vilniaus rajono savivaldybė skiria projektui 15 299,76 eurų (nauda – Vilniaus rajono savivaldybės projektinės veiklos – 152 997,60 eurų). Šiandien galima drąsiai teigti, kad tai – naudingai panaudotos lėšos. Tą patvirtina ir dalyvių pasitenkinimo anketų rezultatai.

www.eni-cbc.eu/llb.

Shadow up