kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nuo COVID-19 sukeltų pasekmių – subsidijos socialines paslaugas teikiančioms NVO

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo š. m. birželio 5 d. kviečia socialines paslaugas teikiančias nevyriausybines organizacijas (NVO) teikti subsidijų paraiškas, skirtas finansuoti nuo COVID-19 sukeltų pasekmių atsiradusias išlaidas.


Dėl subsidijos gali kreiptis socialines paslaugas teikiančios NVO, kurios atitinka kriterijus, nurodytus priemonės apraše.


Subsidijos dydis:

  • NVO, kurios praėjusių metų biudžetas yra didesnis nei 1 000 Eur, bet ne daugiau nei 30 000 Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 500 Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 1 000 Eur.
  • NVO, kurios praėjusių metų biudžetas yra didesnis nei 30 000 Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 1 001 Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 5 000 Eur.

Pagalbos priemonei numatyta skirti 2 000 000 Eur iš valstybės biudžeto.

 

Kvietimas teikti paraiškas subsidijai galioja iki bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą Informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099.

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą bei konsultacijas su tęstine atranka susijusiais klausimais teikiama tel. 8 706 68299 ir 8 706 68282, el. p. nvosubsidijacovid@sppd.lt.

 

Plačiau apie tiekiamą subsidiją: http://www.sppd.lt/lt/naujienos/2020/06/04/kvieciame-socialines-paslaugas-teikiancias-nvo-tei/

Shadow up