kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajone paminėti UNESCO pasaulio paveldo metai Lietuvoje

Šiandien, birželio 10 d., Vilniaus rajono turizmo informacijos centre prie Vladislavo Sirokomlės muziejaus buvo paminėti UNESCO pasaulio paveldo metai Lietuvoje. Savivaldybėje pasirašyta jungtinės veiklos sutartis Struvės geodezinio lanko priežiūros bei išsaugojimui užtikrinti.


Renginyje, vykusiame V. Sirokomlės muziejuje, dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Paveldo programų vadovė Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė bei projekto partneriai.

Renginio metu papasakota apie UNESCO paveldą Vilniaus rajone bei pristatyta Struvės geodezinio lanko viešinimo idėja pasitelkus viešąjį transportą. Jau nuo šios savaitės, Vilniaus rajone Nemenčinės ir Nemėžio seniūnijų apylinkėse pradėjo kursuoti du autobusai ant kurių patalpinta Struvės geodezinio lanko punktų reklama.

Taip pat, šių metų sausio mėnesį Litexpo parodos rūmuose vykusioje specializuotoje tarptautinėje turizmo parodoje ADVENTUR 2020, Vilniaus rajono turizmo ir informacijos centro stende pristatyti Struvės geodezinio lanko punktai Vilniaus rajone bei jų lankymo galimybės.

 

2020-ieji paskelbti UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2020-ieji paskelbti UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais. Vyriausybės buvo patvirtinta UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo programa, kuria minėjimu siekiama pabrėžti į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų Lietuvos kultūros paveldo vietovių – Vilniaus istorinio centro, Kernavės archeologinės vietovės, Kuršių nerijos, Struvės geodezinio lanko – reikšmę mūsų valstybei, didinti jų pažinimą, visuomenės supratimą apie šių vietovių išskirtinę visuotinę vertę, išsaugojimo ateities kartoms ir teisinės apsaugos svarbą.

Vienas iš UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo įrašytų kultūros ir gamtos paveldo objektų 2020 m. minintis 15 metų įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą sukaktį – Struvės geodezinis lankas, kurio du punktai yra Vilniaus rajono Nemenčinės seniūnijos Meškonių (N 54°55′48″ E 25°18′43″) bei Nemėžio seniūnijos Paliepiukų (N 54°37′55″ E 25°26′3″) kaimuose.

 

Struvės geodezinio lanko priežiūros bei išsaugojimo užtikrinimui – jungtinės veiklos sutartis

Dar š. m. sausio mėnesį, Nemėžio seniūnijoje Paliepiukų kaimo Struvės punkte besilankęs bei su Vilniaus rajono savivaldybės mere Marija Rekst susitikęs LR Žemės ūkio viceministras, pasiūlė aktyvinti LR Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus rajono bei Rokiškio rajono savivaldybių bendradarbiavimą, pasirašant jungtinės veiklos sutartį, leisiančią aktyviai vykdyti UNESCO saugomų punktų sklaidą, pristatyti mažai visuomenei žinomus Struvės geodezinio lanko punktus, juos sutvarkant bei padarant labiau patraukliais lankytojams.

Gegužės mėnesį vykusio Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu ministro iniciatyvai buvo pritarta ir šiandien, birželio 10 d. sutartis tarp penkių institucijų buvo pasirašyta.

Šia sutartimi bus kooperuojamas įstaigų darbas, žinios, patirtis, finansiniai išteklia – bendrai veikti užtikrinant Struvės geodezinio lanko priežiūrą, viešinimą bei išsaugojimą.

 

Struvės geodezinio lanko punktai

Maždaug 2 820 km ilgio Struvės geodezinis lankas liudija apie išskirtinę pažangą žemės mokslų srityje. Šio XIX a. pradžios mokslinio projekto tikslas buvo kaip įmanoma tiksliau ištirti ir nustatyti Žemės planetos dydį ir formą. Įvairių šalių mokslininkų ir monarchų glaudaus bendradarbiavimo dėka buvo pasiektas didingas ir visai žmonijai svarbus rezultatas – tiksliausiai išmatuota ilgiausia Žemės dienovidinio lanko atkarpa. Šis ypatingos reikšmės pasiekimas atliekamiems tolesniems skaičiavimams turėjo įtakos net ir po šimtmečio.

Struvės geodezinis lankas – tai matavimo priemonė, specialiai sukurta apskaičiuoti tam tikrus Žemės parametrus, pvz., formą, dydį, dienovidinio ilgį. Šis lankas driekiasi nuo Juodosios jūros pakrantėje prie Dunojaus žiočių esančio istorinio Izmajilo miesto iki Arkties vandenyno skalaujamo Fugleneso švyturio. Tarp pietinės Ukrainos iki šiaurinės Norvegijos pakrantės nubrėžtas lankas jungia dešimt dabartinių valstybių: Ukrainą, Moldovą, Baltarusiją, Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją, Suomiją, Švediją ir Norvegiją. Įdomu ir tai, kad Struvės lankas beveik sutampa su Vakarų ir Rytų Europos riba.

Struvės geodezinį lanką sudaro 258 trikampių grandinė su 265 jį žyminčiais pagrindiniais punktais. Objektai pažymėti įvairiais simboliais: išgręžtos daubos akmenyse, geležiniai kryžiai, specialiai pastatyti paminkliniai obeliskai, informacinės lentelės ir pan.

2005 metais Struvės geodezinis lankas buvo įrašytas į UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos Pasaulio paveldo sąrašą. Iš 34 įrašytų į sąrašą geodezinio lanko punktų trys yra Lietuvoje! Tai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės Ūkio ministerijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos instituto išrinkti valstybinio geodezinio tinklo punktai: Meškonyse (Nemenčinės sen., Vilniaus r.), Paliepiukuose (Nemėžio sen., Vilniaus r.), Gireišiuose (Rokiškio r.). Kiekvieną iš šių punktų puošia paminkliniai stulpai su UNESCO simboliniu ženklu.


Daugiau informacijos apie Struvės geodezinį lanką bei jo išskirtinę visuotinę vertę kviečiame skaityti Vilniaus rajono turizmo informacijos centro internetinėje svetainėje www.vrtic.lt

Daugiau apie UNESCO pasaulio paveldą Lietuvoje: https://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje

 

 

Nuotr. Vilniaus rajono turizmo ir informacijos centras

Shadow up