kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas finansuojamų vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų sąrašas

Pranešame, kad Vilniaus rajono savivaldybei gavus papildomą finansavimą iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos papildomai buvo skelbtas vaikų stovyklų konkursas. Gautos 24 paraiškos, kurių veiklai organizuoti skirta 30 394,51 Eur.


Paraiškas stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti galėjo teikti švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai ir kiti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti švietimo veiklą, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, pagal kurias numatoma užimti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokančius vaikus.

Organizuojamoje stovykloje ir kitoje neformaliojo vaikų švietimo veikloje mokiniai turės būti užimti ne mažiau kaip 6 valandas per dieną (neįskaitant pertraukų), užtikrinant dalyvių sveikatą ir saugumą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas.

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. A27(1)- 1786 „Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo“

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų paraiškų sąrašasAsociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up