kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Parodos „Mūsų biblioteka istorijos vingiuose“ atidarymas

Įkurti biblioteką – tai susikurti gyvenimą“
Carlos María Domínguez

Pirmadienį, liepos 20 d., Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre buvo atidaryta paroda „Mūsų biblioteka istorijos vingiuose“, skirta 80-osioms Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos įkūrimo metinėms paminėti.


Visus svečius, dalyvavusius šiame renginyje, nuoširdžiai pasveikino Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos direktorius Miroslav Voitiulevič. „Sveikinu visus svečius, atvykusius į parodos, skirtos Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos 80-mečiui paminėti, atidarymą. Per šį laikotarpį mūsų bibliotekoje daug kas pasikeitė, tačiau nepasikeitė jos pagrindinė misija: saugoti informaciją, padaryti ją prieinamą žmonėms, šviesti bendruomenę ir atverti žinių bei kūrybos pasaulį jos nariams. Šiandien atidaroma paroda visiems priartins, kaip buvo kuriama, plėtojama biblioteka ir kokių tikslų ji šiuo metu siekia“, – sakė Miroslav Voitiulevič.

Renginio svečiai turėjo galimybę sužinoti apie Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos įkūrimo ir veiklos istoriją, kurią pristatė bibliotekos darbuotoja Elena Radevič bei Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja Irena Baranovskaja.

Biblioteka Rudaminoje buvo įkurta 1940 m. balandžio 28 d. Pirmoji įstaigos vadovė buvo A. Butkienė. Pradinis literatūros fondas buvo tik 808 egzemplioriai spaudinių.1944 m. biblioteka vadinosi pirkia-skaitykla, o1950 m. – Vilniaus rajono biblioteka. 1977 metais Vilniaus rajono bibliotekų tinklas buvo centralizuotas. Rajoninė biblioteka tapo Centrine Vilniaus rajono biblioteka su centralizuotu bibliotekų valdymu ir vieningu spaudinių fondu. Bibliotekos direktorės pareigas užėmė Kristina Mailun. Nuo1981 m. Vilniaus rajono centrinė biblioteka turi savo buveinę Rudaminos kultūros centre. Nuo2007 m. lapkričio mėn. biblioteka turi savo logotipą.2013 m. liepos 26 d. Vilniaus rajono Centrinė biblioteka gavo savarankiškumo statusą ir buvo pervadinta į Vilniaus rajono savivaldybės Centrinę biblioteką. Bibliotekos direktorius yra Miroslav Voitiulevič. Šiuo metu Vilniaus rajone veikia 43 bibliotekos: Centrinė biblioteka Rudaminoje, 2 – Nemenčinėje ir 40 filialų kaimuose. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos knygų fondą sudaro virš 35 000 vienetų. Per metus biblioteka aptarnauja virš 10 000 skaitytojų. Bibliotekoje dirba 81 darbuotojas.

Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja Irena Baranovskaja svečiams papasakojo apie bibliotekos katalogus ir kartotekas, apie tai, kaip jie buvo kuriami anksčiau ir kaip jie atrodo šiandien.

Ilgametė bibliotekos darbuotoja Renata Ulevič su visais pasidalino savo prisiminimais apie bibliotekos veiklą. „Džiaugiuosi, kad per ilgą darbo šioje įstaigoje laiką turėjau galimybę patirti daug gražių akimirkų. Turėjau galimybę bendradarbiauti su trimis bibliotekos direktoriais. Už tai esu be galo dėkinga likimui“, – sakė Renata Ulevič. Savo kalboje ji taip pat paminėjo keletą nepaprastų skaitytojų, kurie įstrigo atmintyje.

Ilgametis ir nepaprastai aktyvus skaitytojas Jonas Baltrušaitis, taip pat pasidalino savo pastebėjimais apie biblioteką per ilgą jos veiklos laikotarpį.

Iškilmingos kalbos, svečių linkėjimai ir pasakojimai apie bibliotekos istoriją buvo susipynę su meniniais pasirodymais. Jauni menininkai: Kamilia Cereška, Melania Babič ir Gabriela Bridžiūtė koncertavo prieš didelę auditoriją, smuiku atlikdamos nepaprastai gražius kūrinius.

Į parodos atidarymą atvyko daugybė garbingų svečių. Paminėti reikėtų Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoją Teresą Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Albertą Narvoiš, Kultūros, sporto ir turizmo departamento vyriausiąjį specialistą Karolį Pacyną, Rudaminos seniūnijos seniūną Juzefą Šatkevič, filologą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų ekspertą, literatūrinės kraštotyros Lietuvoje pradininką, 20-ies tomų leidinio „Kūrėjų pėdsakais“ autorių, redaktorių ir leidėją Benjaminą Kondratą, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorę Emiliją Baniotytę ir jos kolegas, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorę Violetą Cerešką, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos direktorę Žanetą Jankovską, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos ir jos filialų darbuotojus.

Svečiai negailėjo šiltų žodžių apie biblioteką ir jos darbuotojus. Linkėjo, kad biblioteka ir toliau tobulėtų bei niekada neprarastų savo skaitytojų.

Gražaus jubiliejaus proga Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško bibliotekos darbuotojams palinkėjo gero darbo ir dėkingų skaitytojų. „Laikai pasikeitė, pasikeitė mūsų galimybės, pasikeitė ir biblioteka. Biblioteka – tai ne tik knygų lentyna, kuria naudojasi skaitytojai. Biblioteka – tai ne tik informacijos centras, bet ir švietimo centras. Linkiu, kad skaitytojai, bibliotekos paslaugų gavėjai, visada liktų patenkinti. Įdomių renginių ir dar daug kitų gražių jubiliejų“, – sakė Teresa Demeško.

Parodą „Mūsų biblioteka istorijos vingiuose“ bus galima pamatyti ne tik Rudaminoje, bet ir kituose Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos skyriuose, pvz. Maišiagaloje, Šumske. Taip pat parodos organizatoriai pakvietė visus į iškilmingą renginį, skirtą Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos 80-mečiui paminėti, kuris vyks šių metų lapkričio mėnesį Rudaminoje.

Organizatoriai dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei, Rudaminos daugiafunkciniam kultūros centrui ir kitoms Rudaminos įstaigoms už moralinę ir finansinę paramą, skirtą Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos veiklai.

 

Inf. Andžej Aškelovič
Nuotr. Renata Klim

 

 

Shadow up