kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie viešąjį susirinkimą dėl kavinės-motelio maitinimo paskirties pastato projekto rengimo Nemenčinės m. sen.

Informuojame, kad rengiamas rekonstrukcijos projektas dėl kavinės-motelio maitinimo paskirties (7.5) pastato, Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Užupio g. 39. Statinio naudojimo paskirtis: viešbučių paskirties pastatas.


Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo įgalioto atstovo duomenys: Individualios veiklos pažyma Nr. 143851, projekto vadovas Laimis Keizikas A1155, Vilniaus m. sav., P. Lukšio g. 32 - 81, „Domus galerija“ 2-o aukšto vestibiulis, el. paštas laimiskeizikas@gmail.com, tel. +370 698 21454.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 16.00 val. iš anksto suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-28 17.10 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose (Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.).

Dėl visuomenei svarbių statinių projektavimo viešų svarstymų maloniai prašome kreiptis į Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių tel. (8 5) 272 8701.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu. 


Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up