kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas Vilniaus rajono savivaldybės projekto „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ partnerių atrankos konkursas

Vilniaus rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas tapti projekto „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ partneriais.


Partnerių atrankos konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 patvirtinto Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų plano 29 punktu bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A27(1)-434 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės projekto „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ partnerių atrankos komisijos sudarymo ir partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Partneriais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Finansuojamos veiklos:

1. Pozityvios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti tėvystės įgūdžius ar jų įgyti, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;

2. Psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.;

3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos – įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, mokymai šeimos finansų planavimo ir valdymo srityje, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.

 

Paraiškos (kompiuteriu užpildyta ir pasirašyta Paraiškos forma) priimamos iki š. m. kovo 27 d. 15.00 val., darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.00 val. (penktadieniais – iki 15.00 val.), pietų pertrauka 11.30-12.15 val., Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje (Rinktinės g. 50, Vilniuje), 220 kab. Paraiškos priimamos registruotu paštu (vėliausia išsiuntimo data – š. m. spalio 28 d.), įteiktos pašto kurjerio ar tiesiogiai.


Aktualūs dokumentai:

• 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (galiojanti suvestinė redakcija);

Partnerių atrankos tvarkos aprašas;

Projekto paraiškos forma.


Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.00 val. (penktadieniais – iki 15.00 val.), pietų pertrauka 11.30-12.15, 220 kab., telefonu (8 5) 273 0068 arba el. p. Egle.Liaudginaite@vrsa.lt.

 


 Nuotr. pixabay.com

 

 

Shadow up