kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamo Laidojimo namų, paslaugų paskirties pastato projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl Laidojimo namų, paslaugų paskirties pastato, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Totorių g. 8. Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas.


Projektinius pasiūlymus parengė: Individualios veiklos pažyma Nr. 586792. Projekto vadovas Arvydas Gasiliūnas, Vilniaus m. sav., Ankštoji g. 3-6, el. paštas arvydas.gasiliunas@gmail.com, tel. 869989706.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti adresu Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Totorių g. 6 (pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 12.00-14.00, suderinus telefonu 8686 95210) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu aukščiau nurodytu projektuotojo adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-03-02 17:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

Shadow up