kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Muzikos mokytojai dalijosi gerąja patirtimi

Vasario 21 d. Lietuvos muzikų sąjungoje įvyko Vilniaus r. savivaldybės muzikos mokytojų metodinio būrelio, kurio pirmininkė yra dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, inicijuotas susitikimas su Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų muzikinio ugdymo metodine taryba vadovaujama Eglės Povilaitienės. Tai pirmasis renginys, skirtas bendradarbiavimo skatinimui tarp šių institucijų, besirūpinančių muzikos mokytojų kompetencijų tobulinimu.


Taip pat prie renginio organizavimo aktyviai prisidėjo Lietuvos muzikų sąjunga ir jos prezidentė – prof. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė, su kuria Vilniaus r. savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis taip pat plėtoja bendradarbiavimo ryšius.

Šia proga buvo surengtas ir kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Muzikos mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas: naujųjų ir tradicinių būdų dermė“, skirtas muzikos mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Renginys sulaukė didelio muzikos mokytojų dėmesio. Seminaro programa buvo įvairi – lektorių pranešimai (prof. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė, dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, Eglė Povilaitienė), stendiniai pranešimai, pristatantys įžvalgas apie vaikų pažintinių gebėjimų ugdymą, muzikinio ugdymo ir ekologijos sankirtas, etninės kultūros papročių ir tradicijų puoselėjimą, muzikos festivalį ir gamtosaugą, šių pranešimų aptarimas. Muzikos pedagogai itin teigiamai įvertino galimybę ne tik pagilinti savo žinias ir pedagogines kompetencijas įvairių muzikinio ugdymo metodų pristatymo metu, bet ir pasisemti įkvėpimo iš puikaus medijų operos „Traviata“ (G. Verdi) pastatymo.

Po renginio vyko Vilniaus r. savivaldybės muzikos mokytojų metodinio būrelio ir Vilniaus m. ikimokyklinių įstaigų muzikinio ugdymo metodinės tarybos diskusija, aptariant tolimesnes bendradarbiavimo kryptis.


Shadow up