kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Seminaras „Projektinis ugdymo turinio planavimas“

Vasario 18 dieną Valčiūnų, Marijampolio, „Margaspalvio aitvarėlio“ Rudaminos ir Nemėžio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai susibūrė Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželyje aptarti, kas svarbu kiekvienai ir visoms kartu. Kol kas aktualiausiu išlieka klausimas  - kaip pažvelgti į kiekvieną ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) aspektą iš jo perspektyvos, kaip organizuoti ugdymą(si), kad šis požiūris būtų optimaliai realizuojamas.


Siekiant išsikeltų ugdymo tikslų, itin svarbu tinkamai organizuoti ugdymo procesą (darnią planavimo, organizavimo ir vaiko pasiekimų vertinimo visumą, kuri pedagoginės sąveikos dalyvių nuolat turi būti reflektuojama ir tobulinama). Dviejų valandų seminarą-diskusiją vedė Vilniaus kolegijos dėstytoja dr. doc. Vitalija Gražienė, projekto „Tęsk“ Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio partnerė, sukaupusi didžiulę patirtį apie užsienio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sistemas, nuolat sekanti vaikų ugdymo kaitą, Lietuvos ir užsienio pedagogų ir tyrėjų refleksijas. Susitikimo metu buvo diskutuota apie projektinį planavimą ir dokumentavimo principus, pedagoginio darbo su vaikais ir šeima būdus, vaiko pažinimo ir vertinimo procesus.  

Lektorės pateikta medžiaga, skirta padėti pedagogui apmąstyti savo požiūrį į vaiką, vaikystę ir ugdymą iš įvairių perspektyvų. Į vaiką orientuotos paradigmos perpratimas turėtų padėti pedagogui ugdymą keisti iš esmės, ne tik deklaruojant pažangias idėjas, bet ir taikant jas kasdieniame darbe.

 

Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Janina Lukšienė

Shadow up