kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamo sandėliavimo paskirties pastato Avižienių k. projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl sandėliavimo paskirties pastato, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Šalnų g. 4. Statinio naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatas.


Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Statinio projektas“. Projekto vadovas Julius Dūda, Individualios veiklos pažyma, el. paštas julius@statinioprojektas.lt, tel. 8628 93099. Statytojas: UAB „Metalo broliai“.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti seniūnijos patalpose Vilniaus r. sav. Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 9 (darbo dienomis, 8.00 - 16.00, suderinus telefonu 8628 93099) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu julius@statinioprojektas.lt iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-18 17.00 val. Seniūnijos  patalpose, Vilniaus r. sav. Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 9.

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

 

Shadow up