kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Startuoja projektas „Vilniaus krašto talentai 2013”

 

P A T V I R T I N T A
Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, sporto ir
turizmo skyriaus vedėjo
2013 m. gegužės 3 d.
įsakymu Nr. A27(17)-50

§ 1

Organizatoriai:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyrius
Adresas: Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius. Tel. 275 1951. El. p.: kultura@vrsa.lt

§ 2

Tikslai:

  1. Jaunų talentų skatinimas
  2. Naujų talentų atradimas
  3. Meninės veiklos populiarinimas
  4. Muzikinio jautrumo ir kultūrinės veiklos skatinimas
  5. Intereso muzikai, šokiui ir dainavimui sužadinimas
  6. Vilniaus krašto gyventojų meninės veiklos pristatymas
     

§ 3

Konkurso etapai:

Konkursas vyksta 3 etapais:
I etapas:
Regioninės apžiūros. Talentų atrinkimas (iki 10 dalyvių iš kiekvieno meninio žanro);
II etapas:
Nemokami užsiėmimai ir konsultacijos su įvairių meninių žanrų kvalifikuotais ir žinomais specialistais;
III etapas:
Jungtiniai, įvairių žanrų pasirodymai. Baigiamieji koncertai Lietuvoje ir Lenkijoje.

 

§ 4

Dalyviai ir registravimo tvarka:

Dalyvauti konkurse gali vaikai ir jaunuoliai, gyvenantys Vilniaus krašte. Konkurso peržiūros organizuojamos 4 amžiaus grupėse: 6-10 metų, 11-14 metų, 15-19 metų, 20-23 metų. Dalyvių registracija vyks iki 2013 m. birželio 10 d. Registracija tęsiama iki rugsėjo 9 d. Registracijos anketą reikia išsiųsti elektroniniu paštu: kultura@vrsa.lt Registravimo anketą galite rasti čia.
 

§ 5

Meniniai žanrai:

Konkurso dalyviai susirungs 5 meniniuose žanruose: šokis, vokalas, muzikinis instrumentas, deklamacija, originalusis žanras . Viename pasirodyme gali pasirodyti ne daugiau kaip 2 dalyviai
(1 pora). Pasirodymo trukmė iki 5 min.

§ 6

Konkurso etapų terminai:

I etapas: birželis - liepa
II etapas: rugpjūtis - rugsėjis
III etapas: spalis - gruodis

§ 7

Apdovanojimai:

Nemokomi užsiėmimai ir konsultacijos su įvairių meninių žanrų kvalifikuotais ir žinomais specialistais;
Diplomai, daiktiniai prizai;
Nemokamas dalyvavimas finalinėse koncertuose Lietuvoje ir Lenkijoje;
Galimybė prisijungti prie veikiančių Vilniaus krašte meninių kolektyvų;
Galimybė tapti naujai susikūrusių kolektyvų, orkestrų, vokalinių grupių nariais.
 

§ 8

Konkurso vykdymo vieta:
Vilniaus rajono Kultūros centrai.

Registracijos anketa

Shadow up