kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pagirių meno mokykla atšventė 25-ąjį veiklos jubiliejų

Š. m. vasario 10 d. Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje įvyko Vilniaus rajono Pagirių meno mokyklos jubiliejinis koncertas. Šie mokslo metai įstaigai yra jau dvidešimt penktieji. Mokykla koncerto metu pristatė savo istoriją, kasdienybę ir pasiekimus.


Šventę pradėjo meno mokyklos vokalinis instrumentinis ansamblis, atlikęs Antano Belazaro harm. lietuvių l. d. „Tiku tiku pakiemiku“. Vėliau pasirodė du mokyklos chorai, šiemet dalyvausiantys Lietuvos moksleivių dainų šventėje – Jaunučių choras „Giriukas“ (mokyt. Janina Pamarnackienė) ir Jaunių choras „Bijūnėlis“ (mokyt. Arūnas Pikšrys).

Gražų veiklos jubiliejų švenčiančią bendruomenę atvyko pasveikinti: Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai: Liucijana Binkevič ir Liudas Kaškonas, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen bei Savivaldybės administracijos specialistai. Į šventinį koncertą taip pat atvyko Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus atsivertimo bažnyčios klebonas Jurij Vitkovski. Mokyklos bendruomenė džiaugėsi matydama savo socialinius partnerius, kolegas ir draugus iš įvairių švietimo ir kultūros įstaigų visoje Lietuvoje bei užsienyje (Vokietija, Latvija, Baltarusija).

Atvykusius svečius sveikino mokyklos laureatai, konkursų ir festivalių dalyviai bei laimėtojai: Gustė Klebauskaitė (saksofonas, mokyt. Linas Klebauskas), Urtė Klebauskaitė (fortepijonas, mokyt. Eufemija Gustaitė), Laura Voišnis ir Karolina Ceiko pritariant vokaliniam instrumentiniam ansambliui (mokyt. Nijolė Čičinskienė, Alvytė Turčinskaitė), Ema Bučelytė (solinis dainavimas, mokyt. Judita Angelė Ušinskaitė), gitarų ansamblis (mokyt. Vladimir Jurjev), Patricija Chveckovičiūtė (kanklės, mokyt. Rasa Mockūnienė), Matas Bacevičius (solinis dainavimas, mokyt. Nijolė Čičinskienė), Oliver Jacunski (akordeonas, mokyt. Rita Auksoriūtė), kanklininkių ir skudutininkių ansambliai (mokyt. Rasa Mockūnienė).

Koncerto vedantieji priminė susirinkusiems, kad 1994 metais Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nutarimu Pagirių vidurinės mokyklos materialinėje bazėje buvo įkurta Pagirių muzikos mokykla, kaip Nemenčinės muzikos mokyklos filialas. Mokytis skambinti fortepijonu, groti akordeonu, smuiku bei pučiamaisiais instrumentais priimti 36 mokiniai. 1997 metais Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijai leidus kurti muzikos mokyklose solinio dainavimo specialybę, Pagirių muzikos mokykloje buvo patvirtinta solinio dainavimo programa. 1998 metais muzikos mokykla dalinai įsikėlė į seno vaikų darželio patalpas, kur veikia iki šiandien.

2009 metais Pagirių muzikos mokykla, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tuometės Švietimo skyriaus vedėjos Lilijos Andruškevič iniciatyva, įgavo savarankiškos mokyklos statusą. 2010 metais Vilniaus rajono savivaldybė pradėjo mokyklos pastato renovaciją.

2017 metais muzikos mokykla tapo Pagirių meno mokykla – Vaidotų gyvenvietėje pradėjo veikti dailės skyrius. Įsigaliojo nauji įstatai, kuriais buvo patvirtintas naujas meno mokyklos statusas ir naujos dailės ugdymo programos.

Per 25 veiklos metus Pagirių meno mokykla gali pasigirti ugdytiniais, kurie savo gyvenimą susiejo su muzika. Jie pasirinko muzikos ir meno studijas Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje, Kauno J. Gruodžio konservatorijoje, Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakultete, Lietuvos edukologijos universitete, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Koncertą papuošė mokyklos absolventai: Kamila Žukovska, Maiklas Jurgo (LMTA prof. Sigutės Stonytės I-o kurso studentas), Monika Kučinska (LMTA prof. Astos Krikščiūnaitės II-o kurso magistrantė), Veronika Čičinskaitė-Golovanova (žinoma džiazinės muzikos atlikėja ir kūrėja).

Šiuo metu meno mokykloje dirba 28 pedagogai. Mokykloje ugdomi 162 įvairių muzikos programų mokiniai ir 52 dailės programos mokiniai. Mokykloje mokoma solinio dainavimo bei grojimo fortepijonu, smuiku, violončele, gitara, kanklėmis, akordeonu ir pučiamaisiais (mediniais, variniais) instrumentais.

Pagirių meno mokykla gali pasidžiaugti stipria bendruomene, kurioje visi nariai veikia išvien, siekiant bendrų tikslų. Koncerto metu renginio svečiai išgirdo bendrus kūrinius, atliekamus mokyklos mokinių, mokytojų, direktorės, administracijos darbuotojų, tėvų ir buvusio personalo. Pučiamųjų instrumentų kvartetas atliko Leonard Cohen „Hallelujah“, o Kamerinis orkestras – Astor Piazzolla „Libertango“.

Mokyklos direktorė Aleksandra Žuk–Butkuvienė dėkojo Vilniaus rajono savivaldybės merei, tarybos nariams ir administracijos darbuotojams už tai, kad viena iš trijų muzikos ir meno mokyklų, veikiančių Vilniaus rajone yra būtent Pagiriuose, už tai, kad Pagirių seniūnijos ir aplinkinių gyvenviečių vaikai bei jaunimas turi galimybę tobulinti, vystyti savo muzikinius ir meninius talentus. Ji linkėjo mokyklai ir toliau branginti kūrybinio džiaugsmo ir dvasingos bendrystės vaisius, mokiniams – garsinti Pagirių, Vilniaus rajono ir Lietuvos vardą pasaulyje, puoselėti ir saugoti tikrąsias vertybes bei perduoti jas kitiems. Mokytojams linkėjo kurti, turėti visada daug meilės, jėgų, idėjų ir dvasinio ryžto, tuo tarpu tėveliams – didžiuotis vaikais, kurie yra ypatingi ir talentingi.

Nuoširdžius sveikinimus visai Pagirių meno mokyklos bendruomenei skyrė Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, kuri pasidžiaugė kūrybingais meno mokyklos auklėtiniais ir jų nuostabiais pasirodymais. „Džiaugiuosi būdama šiandien su Jumis gražioje šventėje. Be galo malonu matyti puikią bendruomenę – talentingus meno mokyklos auklėtinius ir atsidavusius savo darbui pedagogus. Linkiu Jums ir toliau puoselėti meilę muzikai bei dailei, daug kūrybiškumo, įkvėpimo ir puikių idėjų. Dar kartą nuoširdžiai Jus visus sveikinu“, – savo kalboje sakė merė Marija Rekst ir jubiliejaus proga įteikė Pagirių meno mokyklos bendruomenės nariams padėkos raštus.

Koncertą vainikavo mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras bei jungtinis Pagirių meno mokyklos orkestras (mokyt. Valdas Stanaitis, Alvytė Turčinskaitė, Danguolė Neris Životkevičienė).

Nuotr. Pagirių meno mokykla

Nuotr. Teresa Vorobiej

Inf. Pagirių meno mokykla ir vrsa.lt

Shadow up