kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamo paslaugų paskirties pastato Bajorų k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl paslaugų paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 78 (sklypo kad. Nr. 4103/0300:1700). Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas.


Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Axis linea“ Projekto vadovas Laurynas Blauzdavičius, Vilniaus m. sav., A. Juozapavičiaus g. 11 - 310, el. paštas laurynas01@gmail.com , tel. 8650 20020;

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 18.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu axislinea1@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-01-21 18.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose (Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.).

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

Shadow up