kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Vilniaus rajono įstaigose

Šiandien, sausio 13-ąją dieną, Lietuvai minint 29-ąsias tragiškų įvykių metines, Vilniaus rajono savivaldybės švietimo, kultūros bei kitos įstaigos jungėsi prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Languose degančių žvakių liepsnos – tarsi gyvybės, šviesos, teisingumo, atminties ir vienybės simbolis.


Taip prisimename 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų.

Sausio 13 dieną Rukainių gimnazijos bendruomenė prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Ši akcija, skirta rimtyje prisiminti 1991 metais sausio 13-ąją žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Pirmiausia visi, atėję pirmadienio rytą į gimnaziją, pasipuošė neužmirštuolės žiedu. „Neužmirštuolė“ – tai popierinė gėlė, kurią prie savo širdies minint Sausio 13-ąją įsisegti kviečia akcijos ambasadoriai. Gėlės žiedo simbolis pasirinktas norint pagerbti kovotojus už laisvę, o pačios neužmirštuolės pavadinime užkoduota mintis, jog kovotojai yra nepamiršti ir šiandien. Nuo 8 val. gimnazijos fojė aukų atminimui buvo deginamos žvakės, per pirmąją pamoką mokytojai ir mokiniai prisiminė tragiškus to meto įvykius, taip pat buvo demonstruojamos skaidrės – 1991 m. sausio 13-osios įvykių kronika.

 Pilietinė akcija buvo pratęsta Vilniuje: IG klasės mokiniai dalyvavo integruotoje pilietiškumo pagrindų ir lietuvių kalbos bei literatūros pamokoje, skirtoje Sausio 13-osios įvykiams paminėti, prie Televizijos bokšto. Vėliau gimnazistai dalyvavo iškilmingoje Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje, kurią vykdė Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa ir Kariuomenės orkestras. Visų žuvusiųjų už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę atminimas buvo pagerbtas tylos minute, nuaidėjo trys pagarbos salvės, kurias atliko Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai.

 


 

Pirmadienį Zujūnų gimnazijos mokiniai ir mokytojai minėjo 1991 m. Sausio 13-osios dienos įvykius. Sausio 13–oji prasidėjo tradicine tapusia akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokyklos languose sužibo žvakių šviesa, mokiniai ir mokytojai paskendo rimtyje bei susimąstyme.

Šių įvykių, pažymėtų žmonių netektimis, minėjimas primena, kad tik kaskart kartodami ir prisimindami, mes nepamiršime, kam turime būti dėkingi už turimą laisvę.Žvakių šviesa sužibo Visalaukės mokyklos-daugiafunkcio centro languose, o mokiniai ir mokytojai paskendo rimtyje bei susimąstyme. Renginio, skirto paminėti Sausio 13-osios įvykius, pradžioje tylos minute pagerbti tie, kurie žuvo už laisvę. Istorijos mokytoja Reda Kazimerevič priminė visiems šios dienos istorines ištakas bei leido susimąstyti apie suteiktas laisvės galimybes Lietuvai. Mokytoja taip pat pasidalino mintimis apie Sausio 13-osios įvykius, papasakojo, ką matė savo akimis. Visi įdėmiai žiūrėjo filmą apie tragiškus įvykius Vilniuje 1991 m. prie Parlamento ir prie televizijos bokšto.

 


Minint Laisvės gynėjų dienos 29-ąsias metines Mostiškių mokykloje-daugiafunkciame centre, buvo prisimintos istorinės 1991-ųjų akimirkos, parodžiusios Lietuvos gyventojų vienybę ir pasiaukojimą. Mokyklos bendruomenė pagerbė žuvusiųjų atminimą, o degančios atminties žvakutės priminė dienas, kai Lietuvos visuomenė apgynė savo Nepriklausomybę. Taip pat mokyklos bibliotekoje buvo surengta paroda.Tradiciškai prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ prisijungė ir Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro skyriai, prisimenant ir atiduodant pagarbą kovotojams už laisvę, 1991 m. sausio 13-ąją apgynusiems Lietuvos nepriklausomybę.

 

Šiandien, sausio 13 dieną, jau tryliktą kartą prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ prisijungė ir Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija.

Dalyvaudami pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, prisimename 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. 

Vos tik pravėrę gimnazijos duris, tiek mokiniai, tiek mokytojai pajuto, jog ši diena yra ypatinga… Šią dieną gimnazijos pirmo aukšto fojė buvo pastatytas informacinis stendas, o koridoriuose esančiuose televizorių ekranuose visą diena buvo demonstruojami filmai, skirti Laisvės gynėjų dienai. Mokiniai drauge su mokytojais 8 val. gimnazijos languose uždegė žvakutes – vienybės ir atminimo simbolius. Degančios liepsnelės priminė šios istorinės dienos svarbą. Pirmos pamokos pradžioje visa gimnazijos bendruomenė klausėsi radijo laidos, kurios metu buvo prisiminti tragiški Sausio 13-osios įvykiai, kalbama apie jų svarbą Lietuvai ir kiekvienam žmogui, tylos minute buvo pagerbti žuvusieji. Likusią pamokos dalį mokytojai vedė netradicines žmogiškumo pamokas, kurių metu kalbėjo, kokia Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos reikšmė, kodėl negalime pamiršti tų, kurie atidavė gyvybę už Lietuvos laisvę.

Tęsdama tradiciją, gimnazijos mokinių komanda su mokytojais Vytautu Garšva ir Laima Juodėniene šiemet, kaip ir kiekvienais metais, dalyvavo tradiciniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtame Sausio 13-osios aukoms atminti. Bėgimo tikslas – pagerbti Sausio 13-osios įvykių aukas – žmones, žuvusius1991 m. sausio 13-osios naktį ir mirusius nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Šis bėgimas suteikia galimybę dar kartą pamąstyti apie svarbiausias vertybes ir jas puoselėti.

Taip Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje buvo prisiminta prieš 29 metus Lietuvos piliečių vieningumo dėka pasiekta ir apginta laisvė. Gyva istorija turi išlikti, todėl labai svarbu nepamiršti Lietuvai svarbių datų ir su pagarba jas minėti. Juk tik pažindami ir gerbdami praeitį, kuriame Lietuvos ateitį, mokomės atsakomybės. 

 


Valčiūnų gimnazijos languose taip pat plazdėjo žvakių liepsnos, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Pirmą pamoką mokiniai pradėjo susikaupimu ir tylos minute pagerbdami žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Gimnazijoje pertraukų metu skambėjo patriotinės lietuviškos dainos.

IG-IIG klasių mokiniai kartu su istorijos mokytojomis vyko į Vilnių pagerbti žuvusiųjų už Lietuvos laisvę prie Vilniaus televizijos bokšto. Taip pat dalyvavo iškilmingoje Lietuvos valstybės vėliavų pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje, kur visų žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimas buvo pagerbtas tylos minute bei nuaidėjo pagarbos salvės, kurias atliko Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai. Sausio 13-osios rytą žvakelės sužibo ir Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos languose – apgintos laisvės šviesa, atminties ir susikaupimo simbolis, skirtas pagerbti žuvusiuosius ir nukentėjusiuosius per 1991 m. sausio 13 d. įvykius.

Ant palangių uždegtos atminties žvakutės priminė dramatiškas dienas, kai paprasti beginkliai žmonės apgynė savo nepriklausomybę, sumokėdami už ją pačią brangiausią kainą – atiduodami savo gyvybę. Klasių vadovai priminė savo mokiniams, kas vyko tą nepamirštamą Sausio 13-ąją prieš 29 metus. Taip pat visi gimnazijos moksleiviai kartu su mokytojais susibūrė aktų salėje, kur vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Mokiniai paruošė stendą sausio 13-osios aukoms pagerbti. Susirinkusieji ekrane galėjo pamatyti filmą apie 1991 metų įvykius ir suvokti, kokios svarbios ir reikšmingos tai buvo dienos.

Mokiniai lietuvių poetų žodžiais, dainomis, kurios prieš 29 metų skambėjo Sausio 13-osios naktį Vilniuje, pagerbė žuvusiųjų Laisvės Gynėjų atminimą. Visą dieną gimnazijoje laikytasi rimties ir susikaupimo, juk laisvė yra brangiausias pasaulio turtas.

 

Pirmadienio rytą Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio bendruomenė pradėjo uždegdami žvakeles įstaigos languose. Taip jau tradiciškai prisijungėme prie pilietinės akcijos “Atmintis gyva, nes liudija”, 1991 m. Sausio 13-osios įvykiams paminėti. Plevenančios žvakelės šviesoje prisiminėme, kokia svarbi žmogaus gyvybė, kaip gera gyventi nepriklausomoje valstybėje, kaip svarbu nepamiršti mūsų Laisvės Gynėjų. 

 

2020 m. sausio 13 d. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos bendruomenė dalyvavo respublikinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Galime pasidžiaugti, kad šioje akcijoje mūsų mokykla dalyvauja nuo iniciatyvos atsiradimo pradžios.

Pirmos pamokos metu pradinių klasių mokytojos sumaniai ir įdomiai vedė pilietiškumo pamokas pradinukams.

5-10 klasių mokiniai lydimi klasių vadovių, dalyvavo pilietiškumo pamokoje prie TV bokšto. Čia apie 1991 m. sausio 13-os dienos įvykius įdomiai papasakojo ilgametis istorijos mokytojas, savanoris A. Burba, kuris pats tada dalyvavo ginant šį objektą nuo užpuolikų. Savo prisiminimais apie to meto įvykius taip pat trumpai pasidalino istorijos mokytoja M. Daškevičienė ir geografijos, biologijos mokytoja S. Čiurlienė. Po išsamaus pasakojimo apžiūrėjome mokinių piešinių parodą, kryžių ir koplytstulpių ekspoziciją, Artūro Asausko skulptūrą „Aukojimas“.

Pasibaigus pilietiškumo pamokai Antakalnio kapinėse pagerbėme žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą uždegdami žvakutes. 


 

Minėdami Laisvės gynėjų dieną Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija tradiciškai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija...“. 8 val. gimnazijos languose sužibo žuvusiųjų atminimo bei visų laisvės gynėjų pagerbimo žvakelės. Pasibaigus oficialiam iniciatyvos laikui daugelis klasių taip ir liko visą pirmosios pamokos laiką toje žvakelių skleidžiamoje laisvės šviesoje. Mokytojai drauge su mokiniais dalijosi savo ar artimųjų pasakotais prisiminimais, žiūrėjo dokumentinius video kadrus, mažiausieji skaitė pasakojimą „Sausio sniegenos“, savo įspūdžius, mintis stengėsi iliustruoti.

Po pirmosios pamokos gimnazijos mokinių tarybos nario Kajetono Batulevičiaus (IIG kl.) iniciatyva grupė įvairių klasių mokinių išvyko į Lietuvos Respublikos Seimą, kur dalyvavo Laisvės gynėjų dienai skirtame renginyje.

Tos pačios dienos popietę vyriausių klasių mokiniai dalyvavo gimnazijoje organizuotame susitikime su habilituotu technologijos mokslų daktaru, politikos ir visuomenės veikėju Sigitu Kudarausku. Svečias dalijosi prisiminimais ir įžvalgomis apie nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimosi kelią, įsimintiną 1991-ųjų metų sausį, kuomet dirbdamas diplomatinėje tarnyboje Estijoje tiesiogiai dalyvavo Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių gynimo nuo SSRS procese.

Dar 2019 m. gruodį 6a kl. mokinė Milda Builytė dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame, Laisvės gynėjų dienai skirtame piešinių konkurse „Mes užaugome laisvi“, kuriame pristatė savo piešinį „Laisvi ir neabejingi“.

Liūdėti ar švęsti? Žodis šventė artimas žodžiui šventas. Sausio 13-ąją iškovota laisvė mums šventa, todėl švęskime laisvę, nepamiršdami tų, kuriems už ją turime būti dėkingi...


Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos bendruomenė kaip ir kiekvienais metais  prisijungė prie Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos organizuojamos  respublikinės – pilietinės akcijos “Atmintis gyva, nes liudija”. Aštuntą valandą ryto visuose languose nušvito žvakučių liepsna – gyvybės, šviesos, teisingumo, atminties ir vienybės simbolis.

Vėliau g3 kl. mokinių grupė vyko į iškilmingą Laisvės gynėjų dienos minėjimą LR Seimo rūmuose bei Valstybės vėliavos pakėlimo ceremoniją Nepriklausomybės aikštėje. Mokinius lydėjo istorijos mokytoja Vida Borkovska ir lietuvių kalbos mokytoja Asta Druskienė Klingienė.Taip Vilniaus rajono švietimo, kultūros ir kitose įstaigose buvo prisiminta prieš 29 metus Lietuvos piliečių vieningumo dėka pasiekta ir apginta laisvė. Gyva istorija turi išlikti, todėl labai svarbu nepamiršti Lietuvai svarbių datų ir su pagarba jas minėti. Juk tik pažindami ir gerbdami praeitį, kuriame Lietuvos ateitį, mokomės atsakomybės.


 


 

Parengta pagal įstaigų pateiktą informaciją
Nuotr. įstaigų

 


Shadow up