kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybėje vyko Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinė-praktinė konferencija „Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida“

Š.m. balandžio 24 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko metodinė-praktinė konferencija, skirta Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiesiems pedagogams ir logopedams.

Konferencijos tikslas – skatinti pagalbos mokiniui specialistus aktyviai lavinti profesines kompetencijas, aptarti veiksmingus pedagoginės veiklos būdus, numatyti pagrindines specialiųjų pedagogų ir logopedų darbo tobulinimo kryptis.

Mintis suorganizuoti konferenciją kilo Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio nariams. Šią idėją palaikė specialieji pedagogai ir logopedai anketavimo metu, kuris buvo atliktas 2012 m. rudenį.

Tai buvo pirmoji konferencija, kuri sukvietė visus norinčius pagalbos mokiniui specialistus pasidalinti savo gerąja patirtimi pagalbos vaikui srityje. Metodinio būrelio veiklos koordinatoriumi tapo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnieška Novoslavska.

Per vienerius gyvavimo metus Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būreliui pavyko suorganizuoti keletą susitikimų su pagalbos mokiniui specialistais, atlikti tyrimą apie specialiųjų pedagogų ir logopedų poreikius bei sukurti internetinę svetainę www.laimingasvaikas.jimdo.com, kuri yra populiari ne tik tarp Vilniaus rajono specialistų, bet ją noriai lanko ir kitų Lietuvos rajonų, kitų šalių (Lenkijos, Rusijos, Airijos, Kanados, Švaicarijos ir kt.) lankytojai.

Internetinėje erdvėje lankytojai kiekvieną dieną gali susipažinti su siūlomais kvalifikacijos tobulinimo renginiais, inovatyviais mokymo(si) būdais ir metodais. Labiausiai lankoma skiltis yra edukacinių nuorodų bankas.

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę ne tik susipažinti su kolegų gerąja patirtimi, bet ir dalyvauti diskusijose, kurių metu galėjo aptarti pagrindines specialiųjų pedagogų ir logopedų darbo tobulinimo kryptis. Konferencijoje buvo pristatyti pranešimai:

- Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio veikla;

- Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų anketų analizė;

- Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių, socioedukacinių poreikių tenkinimas bendrojo lavinimo mokykloje;

- Dvikalbystė mokykliniame amžiuje ir sunkumai kylantys vaikams mokantis kalbos;

- Agramatinės disgrafijos įveikimo metodika;

- Intelekto sutrikimą turinčių vaikų gebėjimų bei vystimosi ypatumų vertinimas ir aktualios pažinimo zonos nustatymas taikant metodiką „Stebėjimų kortelė“;

- Multikultūrinės aplinkos poveikis pradinių klasių mokinių kalbinių gebėjimų formavimuisi;

- Neformalus ugdymas, kaip pagalbos galimybė vaikui, turinčiam emocinių ir elgesio problemų. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Mes kartu“;

- Palindromai. Skaitymą lavinkime be baimės suklysti;

- Gebėjimas skaityti kaip mokymosi sėkmės prielaida;

- Garso „sz“ taisyklingas tarimas ir įtvirtinimas kalboje. Garso „s“ taisyklingas tarimas ir įtvirtinimas kalboje;

- Warnke.metodas;

- Jano Bžechvos eilėraščių taikymas foneminės klausos lavinime;

- Žemės diena. Logopedinės pratybos.

Konferencijos pabaigoje dalyviams buvo įteikti Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Vilniaus rajone dirba jauni ir energingi specialistai, kurie yra savo srities žinovai. Dėkojame visiems už atsidavimą darbui ir entuziazmą, už laiku suteiktą pagalbą mūsų jauniesiems draugams.

Shadow up