kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybė kartu su visomis kitomis savivaldybėmis dalyvauja partnerio teisėmis projekte, kurio vykdytojas yra Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

I etapo vertė – 81 529,80 Eur

II etapo vertė – 87 030,46 Eur

Didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą

Nuo 2017 m.
iki 2020 m.
(28 mėn.)


Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) metu trisdešimt Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijų, pagrindinių ir pradinių mokyklų bei mokyklų-darželių, turinčių 1-4 klasėse ne mažiau kaip 30 ir 5-8 klasėse ne mažiau kaip 40 mokinių, bus aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, o uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins bendrojo ugdymo įstaigų veiklos efektyvumą.

Projekto vykdymo metu, 2018 m. mokyklos gavo įvairias mokymo priemones 1–4 klasių pasaulio pažinimui mokyti: termometrus, lupas, mikroskopus, gamtos tyrinėjimo rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, žiūronus, kompasus, rinkinius mechanikos bandymams atlikti, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, naudingų iškasenų rinkinius, elektros grandinės rinkinius, mini meteo stoteles, svarstykles, šaldiklius, virykles ir kt. Bendra suma už gamtos ir technologinių mokslų ugdymo priemonių komplektus siekė 81,5 tūkst. Eur.

Šiais metais ir vyresnių klasių mokiniams (5–8 klasių) buvo įgytos svarbios gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės, kurių vertė siekė net 87 tūkst. Eur. Siekiant padėti mokiniams lengviau mokytis gamtos mokslų, buvo įgytos įvairios naudingos mokymosi priemonės: geometrinės optikos, mechanikos, mikrovaldiklių, elektronikos, magnetų, skirtingo medžiagų tankio kūnų bei maketavimo rinkiniai, multimetrai, anglies dioksido dujų, temperatūros, pH jutikliai, Petri lėkštelių ir mėgintuvėlių rinkiniai, kompasai, svarstyklės, kaitinimo plytelės, vandens kietumo matuokliai, fosfatų jonų kiekio vandenyje nustatymo rinkiniai ir kt.

Projekto svetainėje „Vedlys“ http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html yra metodinė medžiaga mokytojams – pamokų aprašymai, kuriuose patariama, kaip atlikti gamtamokslinius tyrimus naudojantis gautomis priemonėmis, saugiai ir tinkamai elgtis su sudėtingesne komplekto įranga. 

Tikimasi, kad šios priemonės padės mokiniams lengviau įsisavinti gamtos mokslų sąvokas, įgyti gebėjimų, kurie padėtų pažinti pasaulį ir išsiugdyti vertybines nuostatas, o įgyvendinus projektą bus pagerinta gamtos ir technologinių mokslų ugdymo kokybė.

 

Grįžti
Shadow up