kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Mokesčiai ir rinkliavos

Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, sąrašas

Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašas

2016-11-07

 


Vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą:

Eil. Nr.

Rinkliavos objektas

Matavimo vienetas

Rinkliavos dydžiai litais (eurais)

 

Dienai

Mėnesiui

1.

Prekyba maisto ir ne maisto produktais ar paslaugų teikimas kioskuose, paviljonuose

vieta

-

23 €

 

2.

Prekyba maisto ir ne maisto produktais ar paslaugų teikimas kioskuose, paviljonuose Švenčionių g. ir A. Mickevičiaus g., Nemenčinės m.

vieta

-

29 €

 

3.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių

vieta iki 2 m2

vieta iki 10 m2

vieta iki 20 m2

vieta didesnė* kaip 20 m2

0,8 €

4,3 €

7,2 €

7,2 €  + 0,3 € už  kiekvieną papildomą m2

2,9 €

14 €

23 €

23 € +  0,6 € už kiekvieną papildomą m2

4.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių Nemenčinės m.

vieta iki 2 m2

vieta iki 10 m2

vieta iki 20 m2

vieta didesnė* kaip 20 m2

1,1 €

5,8 €

8,6 €

8,6 € + 0,3 €

už kiekvieną papildomą m2

4,3 €

16 €

24 €

24 € + 0,6 €

už kiekvieną papildomą m2

5.

Prekyba nuo (iš) prekybai pritaikytų automobilių, autoparduotuvių

vnt.

4,3 €

17 € 

6.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) automobilių, automobilių priekabų, sunkvežimių ir kt.

vnt.

4,3 €

17 €

7.

Paslaugų teikimas (mobiliojo ir pripučiamo batuto, dviračių, riedlenčių, atrakcionų, karuselių ir pan.)

vieta

10 € 

34 € 

* Prekybos ar paslaugų teikimo vietai, didesnei kaip 20 m2,taikomas rinkliavos dydis kaip vietai iki 20 mplius 0,3 € dienai ir 0,6 € mėnesiui už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą.

Rinkliavos dydžiai už  leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas švenčių, renginių metu išdavimą:

Eil.

Nr.

Rinkliavos objektas

Matavimo vienetas

Rinkliavos dydžiai dienai litais (eurais)

1.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių ir kt.

m2

0,8 €

2.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir kt.

vieta

5,8 € 

3.

Prekyba tautodailės dirbiniais, savo gamybos produktais ir kt.

m2

0,5 € 

4.

Paslaugų teikimas (mobiliojo ir pripučiamo batuto, dviračių, riedlenčių, atrakcionų, karuselių ir pan.)

vieta

7,2 €

Vykdant prekybą iš kioskų, paviljonų, lengvųjų automobilių ir (arba) jų priekabų, mikroautobusų ir (arba) jų priekabų, sunkvežimių, sunkvežimių su priekabomis arba puspriekabėmis, papildomai mokama rinkliava už eksponuojamų prekių papildomą užimamą plotą 0,3 € už 1 m2(dienai).

2014-08-22


Mokesčiai  už prekybą ir kitas teikiamas paslaugas savivaldybės ir jos kontroliuojamų įmonių administruojamose prekyvietėse

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo vienetas

Paslaugos mokestis už dieną, Lt (Euras)

1.

Už suteiktą prekybos vietos plotą prekybai iš vežimėlių, motociklų, vežimų, prekyba  naudotomis prekėmis, prekyba paukščiais, žuvimis, naminiais gyvūnais, metalo gaminiais

m2

0,58 €

2.

Prekyba nuo prekystalių

m

0,87 €

5.

Prekyba iš lengvųjų automobilių ir (arba) jų priekabų

vieta

2,9 €

6.

Prekyba iš mikroautobusų arba jiems prilygintų automobilių  ir (arba) jų priekabų.

vieta

4,34 €

7.

Prekyba iš sunkvežimių nuo 3,5 t iki 10 t

vieta

5,79 €

8.

Prekyba iš sunkvežimių nuo 10 t

vieta

7,24 €

9.

Prekyba iš sunkvežimių su puspriekabėmis ar priekabomis nuo 3,5 t iki 10 t

vieta

10,14 €

10.

Prekyba iš sunkvežimių su puspriekabėmis ar priekabomis nuo 10 t

vieta

11,58 €

11.

Naudojimasis viešuoju tualetu

apsilankymas

0,14 €

*Pastaba. Vykdant prekybą iš lengvųjų automobilių ir (arba) jų priekabų, mikroautobusų ir (arba) jų priekabų, sunkvežimių, sunkvežimių su priekabomis arba puspriekabėmis papildomai mokamas mokestis už eksponuojamų prekių užimamą plotą 0,58 €  už 1 m2.

2014-08-22

Dėl žemės mokesčio

Nuo 2013 metų įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimas. Žemės mokestis bus skaičiuojamas nuo vidutinės rinkos vertės, nustatytos valstybės įmonės Registrų centro pagal žemės verčių žemėlapius masinio vertinimo būdu arba nuo žemės vertės atlikus individualų vertinimą, jei vidutinė rinkos vertė skiriasi nuo individualaus vertinimo daugiau kaip 20 proc.  Iki 2013 metų žemės mokestis buvo skaičiuojamas nuo indeksuotos žemės vertės. 2013 metais prašymai žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą, gali būti pateikiami per 6 mėnesius nuo metų pradžios, kitais metais per 3 mėnesius nuo metų pradžios. Informaciją apie sklypų vidutines rinkos vertes galima sužinoti valstybės įmonės Registrų centro svetainėje www.registrucentras, skyrelyje Vidutinių rinkos verčių paieška, Vidutinės rinkos vertės paieška pagal unikalų numerį.

Mokesčio tarifus – nuo 0,01 proc. iki 4 proc. žemės mokestinės vertės nustato Savivaldybės taryba. Kiekvienais metais tarifus, kurie ateinantį mokestinį laikotarpį galios Savivaldybės teritorijoje, nustato Savivaldybės taryba iki birželio 1 d., 2012 metais iki gruodžio 1 d.

2012 m. lapkričio 13 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-412 nustatyti žemės mokesčio tarifai 2013 metais galiojantys Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje: žemės ūkio paskirties žemei (kuriai priskiriama ir mėgėjų sodų žemė) - 0,6 proc. mokestinės vertės, apleistai žemės ūkio paskirties žemei – 2 proc. mokestinės vertės, visų kitų paskirčių žemei – 0,3 proc. mokestinės vertės.

Žemės mokesčiui apskaičiuoti taikomos 5 metų pereinamojo laikotarpio nuostatos, t.y. jei 2013 metų žemės ploto vieneto (aro) vidutinė rinkos vertė padidėja lyginant su 2012 metų mokestiniu laikotarpiu buvusia indeksuota verte, tai iš 2013 m. vidutinės rinkos vertės atimama 80 proc. padidėjimo sumos (80 proc. skirtumo susidariusio tarp 2013 m. žemės sklypo vertės ir 2012 m. žemės sklypo vertės), 2014 m. atimama 60 proc. padidėjimo sumos, 2015m. – 40 proc., 2016 m. – 20 proc.

Pvz., gyventojas turi 25 arų gyvenamosios teritorijos žemę:

2012 m. 1 aro mokestinė (indeksuota) vertė buvo 2960 Lt: 25 arų = 118,40 Lt;

2013 m. 1 aro mokestinė (vidutinė rinkos, 58.40 zona) vertė yra 73670 Lt: 25 arų = 2946,80 Lt;

1 aro vertės padidėjimas, lyginant 2013 metus su 2012 metais, yra 2946,80 – 118,40 = 2828,40 Lt;

Apskaičiuojama 0,8 padidėjimo sumos, t.y. 2828,40 x 0,8 = 2262,72 Lt ir šiuo dydžiu mažinama 2013 m. 1 aro vidutinė rinkos vertė 2946,80 – 2262,72 = 684,08 Lt. Taigi 2013 m. 1 aro mokestinė vertė yra 684,08 Lt, viso sklypo 684,08 Lt x 25 arai = 17102 Lt. Kadangi tai yra gyvenamosios teritorijos žemė, taikome 0,3 proc. tarifą, 2013 m. mokestis už 25 arų sklypą yra 17102 Lt x 0,3 proc. = 51,30 Lt.

Arba (73670 – (73670 – 2960) x 0,8) x 0,3 proc. = 51,30 Lt. 2012 metais mokestis už šį sklypą 2960 x 0,5 x 1,5 proc. = 22,20 Lt.

Žemės ūkio paskirties žemės (kuriai priskiriama ir mėgėjiškų sodų žemė), išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, mokestinei vertei taikomas 0,35 mažinimo koeficientas. Pereinamuoju laikotarpiu (2013 – 2017 metais) mokesčio suma už žemės ūkio paskirties žemę (išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodų žemę) visais atvejais neviršija vieno lito už vieną arą (100 litų už 1 ha).

Pvz. 2013 metais 58.75 verčių zonoje 12 ha žemės ūkio paskirties sklypo vertė yra 80900 Lt, 2012 m. šio sklypo indeksuota vertė buvo 26957 Lt.

Taikome mokesčio apskaičiavimo taisykles: (80900 – (80900 – 26957) x 0,8) x 0,35 x 0,6 proc. = 79,26 Lt 2013 m. mokesčio suma. 2012 m. mokestis už šį sklypą sudarė 26957 x 0,35 x 1,5 proc. = 141,52 Lt.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad duomenis apie apleistas žemės ūkio naudmenas Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiks valstybės įmonė Registrų centras, kuriam šiuos nuotoliniais kartografavimo metodais nustatytus duomenis teiks Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Žemės apmokestinimo pakeitimai turėtų skatinti savininkus racionaliau ir efektyviau išnaudoti turimą žemę, sukurti paskatas mažinti apleistos žemės plotus. Žemės savininkams už apleistas žemės ūkio paskirties žemes Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje patvirtintas 2 proc. mokesčio tarifas. Apleistos žemės ūkio naudmenos, tai sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklypų ar jų dalių žemės ūkio naudmenų plotai.

Kaip ir ankstesniais metais gyventojams bus taikomos tos pačios žemės mokesčio lengvatos:

Asmenys, kuriems nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis, senatvės pensijos amžių sukakę asmenys bei vaikai, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingo asmens, bus atleisti nuo mokesčio už 3 ha žemės kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės m. Pvz., jei asmeniui priklauso Savivaldybės nustatyta lengvata ir nuosavybės teise jis valdo 0,25 ha gyvenamosios teritorijos žemę, nuo mokesčio mokėjimo jis bus atleistas. Minėti asmenys mokestį mokės už turimą žemės plotą virš 3 ha kaimo vietovėse arba virš 0,25 ha Nemenčinės m.

Vilniaus rajono gyventojai (išskyrus sodininkus ir kitų bendrijų sklypų savininkus) atleisti nuo mokesčio už 5 ha žemės ūkio paskirties žemės kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės m.

Mokesčio lengvatos nebus taikomos savininkams, kurių sklypai yra apleisti arba juose nustatyti žolės deginimo atvejai.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2013 metų miško žemė ir žemės ūkio paskirties žemė, kurioje įveistas miškas, nelaikoma žemės mokesčio objektais, šie plotai nebus naudojami mokesčiui apskaičiuoti.

Nustatyta, kad 2013 metais žemės mokesčio deklaracijos mokesčio mokėtojams bus pateiktos iki lapkričio 1 dienos, mokestį teks sumokėti iki lapkričio 15 dienos.

 

2011 m. lapkričio 24 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T3-422  patvirtino fiksuotų pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus 2012 metais vykdomai veiklai bei lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2012 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą.

SPRENDIMAS
DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS, 2012 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI PATVIRTINIMO

Visą išsamią informaciją dėl verslo liudijimo įsigijimo gyventojai gali rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt bei pasikonsultuoti su mokesčių specialistais Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

2012-01-04 

 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS

Valstybinės žemės nuomos mokestį moka valstybinės žemės sklypų naudotojai, fiziniai ir juridiniai asmenys:
1. kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu;
2. kurie turi sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis;
3. kurie naudojasi valstybine žeme, kai ji užstatyta jiems nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ nustatyta tvarka valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifas iki 2008-12-31 buvo ne mažesnis kaip 1,5 proc. ir ne didesnis kaip 4 proc. žemės vertės, nuo 2009 m. sausio 1 d. – ne mažesnis kaip 0,1 proc. ir ne didesnis kaip 4 proc.
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais kiekvienam mokestiniam laikotarpiui nustatyti konkretūs žemės nuomos mokesčio tarifai bei nuomos mokesčio mokėjimo terminai. Savivaldybės tarybai pakeitus žemės nuomos mokesčio tarifus, sumažinus mokestį arba nuo jo atleidus, taip pat pakeitus žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminus privaloma vadovautis savivaldybės tarybos sprendimais.
Žemės vertė, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis, apskaičiuojama pagal žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“. Iki 2009 m. nuomos mokestis buvo skaičiuojamas nuo žemės sklypo indeksuotos vertės. Nuo 2009 m. sausio 1 d. pasikeitus žemės įvertinimo tvarkai, mokestis skaičiuojamas nuo vidutinės rinkos vertės, nustatytos valstybės įmonės Registrų centro pagal žemės verčių žemėlapius masinio vertinimo būdu.
Informaciją apie žemės vertinimą masiniu būdu pagal verčių žemėlapius bei vertinimo ataskaitas galima rasti VĮ Registrų centro svetainėje adresu www.registrucentras.lt
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 nustatyta tvarka nuomotojas turi teisę kas 3 metus perskaičiuoti išnuomoto be aukciono žemės sklypo vertę, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis.
Savivaldybės tarybos sprendimu valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo nustatyta tvarka juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokesčio dydį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais nustatytu terminu pateikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriui. Priimtos deklaracijos vienas egzempliorius su deklaraciją priėmusio darbuotojo parašu grąžinamas deklaraciją pateikusiam asmeniui. Mokestis sumokamas nustatytais terminais.
Fiziniams asmenims valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja, parengia ir išsiunčia mokesčio deklaracijas paštu pagal gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrius. Deklaracijos pasirašytinai gali būti įteiktos per seniūnijų darbuotojus. Nustatytais terminais mokestis sumokamas seniūnijose pagal mokėtojų gyvenamąją vietą arba banke.
Laiku nesumokėjus žemės nuomos mokesčio ar jo dalies skaičiuojami 0,03 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai mokestis turėjo būti sumokėtas. Nesumokėjusiems mokesčio per 3 mėn. po nustatyto termino pabaigos, bus siunčiami priminimai dėl mokestinės prievolės įvykdymo. Nesumokėjus priminime nurodytos mokesčio bei delspinigių sumos, ji bus išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Fiziniai ir juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį moka į Savivaldybės sąskaitą banke pagal šiuos mokėjimo rekvizitus:

Gavėjas  Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas   188708224
Gavėjo bankas   AB DNB  bankas
Sąskaita  LT614010042400295809
Banko kodas  40100
Įmokų kodai:
Fizinių asmenų žemės nuomos mokestis      3111
Juridinių asmenų žemės nuomos mokestis   3121

Savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę mažinti žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti.

Dėl informacijos apie valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų taikymą, deklaravimą ir sumokėjimą galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrių (219 kab.), tel. (85) 275 50 77

Deklaracijos forma. 


2013 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-307 "Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo".
2011 m. gegužės 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-185 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę
 žemę tarifų ir lengvatų  “.

2010 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-271 „Dėl 2009 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus rajono
savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-282 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų, mokėjimo terminų ir lengvatų“ ir su juo susijusio sprendimo pakeitimo“ 

2010 m. birželio 11 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-152 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ 
 2009 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-282 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę
 žemę tarifų, mokėjimo terminų ir lengvatų  “. 

2008 m. kovo 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-77 „Dėl 2008 m. nuomos mokesčio už valstybinę
žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius tarifų, sumokėjimo terminų ir lengvatų“.

     Vyriausybės nutarimai:
     1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „ Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę
 ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius “ (Žin., 2002, Nr. 112-4993);
     2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „ Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės
 žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755)

 

ŽEMĖS MOKESTIS

2009 m. liepos 31 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T3-205 „Dėl žemės mokesčio lengvatų“ .

2008 m. kovo 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T3-78 „Dėl 2008 m. žemės mokesčio lengvatų“ .
2011 m. lapkričio 24 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-425 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-205 „Dėl žemės mokesčio lengvatų” dalinio pakeitimo”

2012 m. sausio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-1 "Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-205 "Dėl žemės mokesčio lengvatų" 4 punkto pakeitimo"

2012 m. lapkričio 13 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-412 "Dėl žemės mokesčio tarifų 2013 metams nustatymo"
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas (Žin., 1922, Nr.21-612, Aktuali redakcija).

 

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS

  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 22 d. sprendimas Nr. T3-111 „Dėl 2010 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų“.
 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T3-131 „Dėl 2009 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų“.
  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 11 d. sprendimas Nr. T3-114 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2008 m.“.
 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 22 d. sprendimas Nr. T3-241 „Dėl 2006 m. liepos 5 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T3-197 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2007 m.“ dalinio pakeitimo“. 

 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-186 Dėl 2012 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų“.

 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T3-181Dėl 2013 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų“.
 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (Žin., 2005, Nr.76-2741, Aktuali redakcija).

   

DĖL 2012 M. KOVO 30 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-76 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR (IR) TEIKTI PASLAUGAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUSTATYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-07 13:03:08
Grįžti
Shadow up