kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kaip gauti savivaldybės paramą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui, jeigu namas valdomas jungtinės veiklos sutarties pagrindu arba name įsteigta bendrija
  • Jungtinė veiklos sutarties atstovas arba bendrijos pirmininkas (toliau-Valdytojas) susipažįsta su Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašu (patvirtintas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-187). Aprašą galima rasti Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vrsa.lt –GYVENTOJUI-Daugiabučių valdymas.

  • Valdytojas organizuoja butų savininkų susirinkimą, kuriame remonto darbų atlikimui pritaria namo butų savininkai, priimant sprendimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka, ir aptaria su remontu susijusius klausimus.

  • Gavus butų savininkų pritarimą ir surinkus banko sąskaitoje namo butų savininkų atitinkamą lėšų dalį, Valdytojas organizuoja paraiškos pateikimą savivaldybės administracijai. Paraiškos pavyzdinė formą ir pridedamų dokumentų sąrašą rasite Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo 1 priede.

  • Gavus iš savivaldybės administracijos teigiamą atsakymą dėl paramos skyrimo, informuoja apie tai butų savininkus, pasirašo finansavimo sutartį ir organizuoja remonto darbus.

  • Iki einamųjų metų gruodžio 15 d. pateikė savivaldybės administracijai atliktų darbų dokumentus, nurodytus finansavimo sutartyje.

  • Kilus klausimų, prašome kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Ireną Mackel, tel. (8 5) 240 1564, el. paštas irena.mackel@vrsa.lt.  

Grįžti
Shadow up