kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija jaunoms šeimoms, pageidaujančioms pasinaudoti finansine paskata, įsigyjant pirmąjį būstą Vilniaus rajono regione

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas. Įstatyme nustatyti finansinės paskatos jaunoms šeimoms teikimo sąlygos, tvarka ir jos finansavimas.

Pretenduoti į finansinę paskatą gali jaunos šeimos, kuriose abu sutuoktiniai arba vienas vaiką (vaikus) auginantis tėvas ar mama nėra vyresni nei 36 metų. Jaunos šeimos nariai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą.

Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms pirmajam būstui pirkti ar statyti. Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų.

Jaunoms šeimoms teikiamų subsidijų dydžiai:
- neauginančioms vaikų – 15 % būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
- auginančioms 1 vaiką - 20 %;
- auginančioms 2 vaikus - 25 %;
- auginančioms 3 ar daugiau vaikų - 30 %.

Gimus daugiau vaikų galima kreiptis dėl papildomos subsidijos. Kreipimosi metu jaunos šeimos nariai negali būti vyresni nei 36 metų, išskyrus atvejus, kai šeima susilaukia trečio ir daugiau vaikų – tuomet šeimos nariai negali būti vyresni nei 40 metų.

Ne daugiau kaip 15 % būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Būstas negali būti įsigyjamas iš jaunos šeimos narių artimų giminaičių (tėvai, seneliai, vaikaičiai, broliai ir seserys).

Prieš pateikiant Prašymą dėl teisės į finansinę paskatą patvirtinimo jauna šeima:
- Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu nustatytoje Vilniaus rajono teritorijoje susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai;
- Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoja šeimos turtą.

Jauna šeima prašymą dėl teisės į finansinę paskatą patvirtinimo gali pateikti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt arba nustatytos formos Prašymą tiesiogiai pateikti arba užpildyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (Vilnius, Rinktinės g. 50) interesantų aptarnavimo 2-ame langelyje 1 aukšte:

pirmadieniais, trečiadieniais 7.30 - 16.30 val.,
antradieniais, ketvirtadieniais 7.30 - 17.30 val.,
penktadieniais 7.30 - 15.15 val.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai nagrinėja pateiktus Prašymus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A1-448 patvirtintu Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašu ir apie priimtus sprendimus (taip pat apie suformuotą Pažymą, patvirtinančią jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą, kai tam yra lėšų) informuoja pareiškėją prašyme nurodytu būdu.

Pareiškėjas privalo iki kitų metų sausio 15 d. atnaujinti Prašymą, patikslindamas jame nurodytus duomenis. Pareiškėjas turi atnaujinti Prašymą ir tais atvejais, jei pasikeičia duomenys apie šeimos sudėtį ar įsigyjamą būstą.

Jeigu pareiškėjas iki sausio 15 d. neatnaujina Prašymo – nepatikslina jame nurodytų duomenų, šeima išbraukiama iš jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašo, apie tai pareiškėjas informuojamas Prašyme nurodytu būdu.

Jaunai šeimai suformuota Pažyma galioja 15 kalendorinių dienų nuo jos suformavimo dienos. Per šį laikotarpį jauna šeima turi kreiptis į pasirinktą kredito įstaigą.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrių (Vilnius, Rinktinės g. 50, 207 kab.) tel. (8 5) 240 0290, el. paštu natalija.gaidamoviciene@vrsa.lt, arba tel. (8 5) 273 0407, el. paštu bozena.buiko@vrsa.lt.

Teisės aktai, susiję su finansine paskata:
1. Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A1-448 „Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Vietovės, kurios nuo 2021 m. sausio 1 d. nepatenka į Vilniaus rajono regiono sąvoką (masinio nekilnojamojo turto vertinimo verčių zonos Nr.):

58.1

58.2

58.18

58.24

58.52

58.65

58.69

58.82

58.92

58.93


Kaip rasti zonos Nr.:

1) nuorodoje www.regia.lt/zemelapis pasirinkite Vilniaus rajono savivaldybę;
2) atsidarius žemėlapiui dešinėje pažymėkite langelį „NT verčių zonos, vertės ir apleistos žemės“;
3) langelyje „Adresų paieška“ įveskite būsto, kurį ketinate pirkti, arba žemės sklypo, kuriame ketinate statyti, adresą;
4) Žemėlapis parodys, kurioje verčių zonoje yra Jūsų pasirinktas būstas arba sklypas.

 


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019-01-09 pranešimas dėl finansinės paskatos teikimo nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

Grįžti
Shadow up