kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2016 m. gruodžio mėnesį

 

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis",  rengiamas  žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4140/0100:42), esančio Žvėryno vs., Kalvelių sen., Vilniaus r. , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas – Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Karolina Zajančkovska
Projekto rengėjas –
 Pijus Vyčas, A. Juozapavičiaus g. 6A-45, Vilnius mob.: 867253148, el. paštas: nerijus.mazelis@gmail.com

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-12-30 iki 2017-01-12 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2016-12-29

Informuojame, kad 2017 m. sausio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Andrej Klimeniuk.
Iki 2017 m. sausio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-29

Informuojame, kad 2017 m. sausio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grigaičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Helena Petrusevič.
Iki 2017 m. sausio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-29

Informuojame, kad 2017 m. sausio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gaukštonių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Piotr Balsevič.
Iki 2017 m. sausio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-29

Informuojame, kad 2017 m. sausio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žalesos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Dainius Pekarskas.
Iki 2017 m. sausio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-29

Informuojame, kad 2017 m. sausio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarpežerės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Erikas Borisovas.
Iki 2017 m. sausio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-29

Informuojame, kad 2017 m. sausio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lauryniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Laurynas Narakas.
Iki 2017 m. sausio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-29

Informuojame apie rengiamą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“.
Planavimo tikslai: detalizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), sprendinius.
Susipažinti su sprendimo  ir planavimo  tikslų  dokumentais galima Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 401A kab., tel. 2755072, iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios, t. y. iki 2016 m. gruodžio 22 d. 10 val. Siųsti pasiūlymus dėl  planavimo tikslų galima adresu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
Sprendimo projektas

2016-12-15

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Riešės sen., Skirgiškių k., (kad. Nr. 4170/1500:121), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto organizatorius
: Valerijan Reichenbach.
Projekto tikslai: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba.
Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-11, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 613 28585, el. paštu geoformatas@gmail.lt.
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2016-12-02 iki 2016-12-16). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

2016-12-14

Informuojame, kad 2017 m. sausio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rudaminos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Irena Janina Aliaškevič.
Iki 2017 m. sausio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-09

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-16 įsakymo " Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4147/0200:601, kad. Nr. 4147/0200:602 ir kad. Nr. 4147/0200:603), esančių Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4147/0200:131, kad. Nr. 4147/0200:282, kad. Nr. 4147/0200:241 ir kad. Nr. 4147/0200:95), esančiuose Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., Aviečių g. 31A, 31C, 31B, 29" Nr. KADI-427 pagrindu 2016-12-05 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-208-(3.35).

2016-12-09

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-16 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:154), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Asiūklės vs., detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-426 pagrindu 2016-12-07 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-213-(3.35).

2016-12-09

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:203), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4110/0700:624), esančiame Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Vilties g. 16“.
Planavimo tikslai: prijungti prie kitos paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:624), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Vilties g. 16, kuris suformuotas Detaliuoju planu, įsiterpusį laisvos valstybinės žemės sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Keičiamos teritorijos plotas 0,3000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-12-12 iki 2016-12-27 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-12-27 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2016-12-09

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-18 įsakymo " Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4103/0200:727 ir kad. Nr. 4103/0200:728), esančiuose Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., Perkūno 20" Nr. KADI-436 pagrindu 2016-12-05 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-209-(3.35). 

2016-12-09

Informuojame, kad 2017 m. sausio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mickūnų miestelyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vladislavas Blaškevičius.
Iki 2017 m. sausio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-09

Informuojame, kad 2017 m. sausio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mileikių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Kęstutis Čypas.
Iki 2017 m. sausio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-09

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus rajono Pašilių telkinio (apie 30 ha) žvyro išteklių naudojimo plano  strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV):
SPAV atrankos dokumentų organizatorius:
AB „Eurovia Lietuva“  (į. k. 121949798); adresasLiepkalnio g. 85, LT-02121 Vilnius, tel.: 8 5 215 2050,  el. p.: eurovia@eurovia.lt, generalinis direktorius Stanislavas Kablys.
SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Pašilių telkinio (apie 30 ha) žvyro išteklių naudojimo planas.
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų. 
SPAV atrankos dokumentų rengėjas: B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 5 2735810.
Priimtas sprendimas:
išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Vilniaus rajono Pašilių telkinio (apie 30 ha) žvyro išteklių naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu,  motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – AB „Eurovia Lietuva“, adresu Liepkalnio g. 85, LT-02121  Vilnius, tel.: 8 5 215 2050,  el. p.: eurovia@eurovia.lt ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui  - B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 5 2735810, el. p. info@bpimone.lt., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val. Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.

2016-12-09

Informuojame, kad 2017 m. sausio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Petešos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Grigorij Bojarov.
Iki 2017 m. sausio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-09

Informuojame apie rengiamą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Melkio k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“.
Planavimo tikslai: detalizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), sprendinius.
Susipažinti su sprendimo  ir planavimo  tikslų  dokumentais galima Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 401A kab., tel. 2755072, iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios, t. y. iki 2016 m. gruodžio 22 d. 10 val. Siųsti pasiūlymus dėl  planavimo tikslų galima adresu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
Sprendimo projektas

2016-12-08

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Antupių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Olga Raškevičienė.
Iki 2016 m. gruodžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-08

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kairėnų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Eglė Baurienė.
Iki 2016 m. gruodžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-07

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skirgiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Gintas Kavoliūnas.
Iki 2016 m. gruodžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-07

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tuščiaulių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Eimantas Klimas.
Iki 2016 m. gruodžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-07

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Giedrius Juozaponis.
Iki 2016 m. gruodžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas
2016-12-07

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Giedraitiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Saulius Januška.
Iki 2016 m. gruodžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-07

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Riešės viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Raimondas Lisauskas.
Iki 2016 m. gruodžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-12-07

Remiantis Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu, 2014-05-02, Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1737, yra rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0100:53), esančio Vilniaus r. sav. Zujūnų sen. Leičių k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo organizatoriai: UAB “Vadinika”, Aldona Radulevič, Leongin Radulevič.
Projekto rengėjas – UAB “Žemės plėtra”, Konstitucijos pr. 26, III aukštas, Vilnius, tel. 85 2125400, el.p. info@zemespletra.lt.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „Žemės plėtra“ patalpose, adresu Konstitucijos pr. 26, III aukšte, Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas dėl žemėtvarkos planavimo dokumento projekto galima teikti projekto rengėjui per 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo savivaldybės tinklalapyje.

2016-12-07

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:605), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano koregavimo žemės sklype (kad. Nr. 4152/0100:280), esančiame Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Mokyklos g. 53B“.
Planavimo tikslai: kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4152/0100:280), esantį Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Mokyklos g. 53B, kuris buvo suformuotas Detaliuoju planu, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nekeisti Detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo. Koreguojamos teritorijos plotas 0,7200 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-12-07 iki 2016-12-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-12-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2016-12-02

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0800:1574), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4110/0800:780, kad. Nr. 4110/0800:786), esančiuose Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Sūduvių g. 74, 76“.
Planavimo tikslai: sujungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus (kad. Nr. 4110/0800:780, kad. Nr. 4110/0800:786), esančius Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Sūduvių g. 74, 74, papildomai nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Keičiamos teritorijos plotas 0,2000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-12-07 iki 2016-12-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-12-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2016-12-02

Grįžti
Shadow up