kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2020 m. balandžio mėnesį

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius K.K.

2020-04-01 

Planavimo organizatorius– D.Z.
Planuojama teritorija –0,5290 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.41417/0100:0573), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Užugriovio k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-12-16 įsakymas Nr. 48KPĮ-169-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-04-01 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius S.P.

2020-04-01 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius K.K.

2020-04-01

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius A.J.

2020-04-01 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius A.S.
 

2020-04-01 

Planavimo organizatorius– K.K.
Planuojama teritorija –0,8000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4127/0200:398), esantis Vilniaus r.sav., Nemenčinės sen., Radžiulių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 20120-024-04 įsakymas Nr. 48KPĮ-252-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-04-08

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL  ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:135), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., NAUJASODŽIŲ VS., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-05-26 SPRENDImu nr. T3-138, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypų Nr. 7, Nr. 18, Nr. 26 ir Nr. 37: (kad. Nr. 4103/0200:1326, kad. Nr. 4103/0200:1337, kad. Nr. 4103/0200:1345 ir kad. Nr. 4103/0200:1356), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Naujasodžių vs., naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 3,3150 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-04-08 iki 2020-04-22 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-04-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas

2020-04-08 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:228), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002-04-22 SPRENDIMU NR. 274, KOREGUOTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-20 ĮSAKYMU NR. KADI-567, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suplanuotą kitos paskirties – visuomeninės paskirties teritorijos bei daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės sklypą (kad. Nr. 4174/0200:2654), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Bendorėlių 1-ojoje al. 4, sujungti su kitos paskirties – visuomeninės paskirties teritorijos žemės sklypu (kad. Nr. 4174/0200:996), esančiu Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Senajame Ukmergės kel. 88A, keisti jo ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GG ir SI teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 1,8300 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-04-08 iki 2020-04-22 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-04-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas

2020-04-08 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius P.K.
 

2020-04-09

Planavimo organizatorius– S.S.
Planuojama teritorija –0,5208 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4170/0800:0197), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Varniškių k.

Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 20120-02-07 įsakymas Nr. 48KPĮ-139-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-04-10 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL  ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., KLEVINĖS VS., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001-10-08 SPRENDIMU NR. 699, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE, PRIJUNGIANT ĮSITERPUSĮ VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTĄ“.
Planavimo tikslai: – pakeisti kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:659), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., Linų g. 38, ribas ir plotą, prijungiant kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:660), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., Linų g. 14, dalį (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus) bei įsiterpusį valstybinės žemės plotą (Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos išdavus planavimo sąlygas). Planuojamos teritorijos plotas apie 1.1800 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-04-15 iki 2020-04-28 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-04-28 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas

2020-04-15

Planavimo organizatorius– J.V.
Planuojama teritorija –1,5422 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4172/0100:0092), esantis Vilniaus r.sav., Nemenčinės sen., Stripūnų k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 20120-04-14 įsakymas Nr. 48KPĮ-280-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-04-17 

Planavimo organizatorius– K K
Planuojama teritorija –0,7424 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.,Nr.4196/0400:0434), esantis Vilniaus r.sav., Paberžės sen., Varniškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-04-15 įsakymas Nr. 48KPĮ-286-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai– Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-04-17

Planavimo organizatorius– K K
Planuojama teritorija –0,7726 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4196/0400:0124), esantis Vilniaus r.sav., Paberžės sen., Varniškių k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-04-20 įsakymas Nr. 48KPĮ-297-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai– Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-04-22 

Informacija apie žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:270), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-17 įsakymu Nr. A27-1122, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje (sklype kad. Nr. 4110/0300:454).
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. KADI-604.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1990.
Planavimo iniciatorius: A. R., J.R..
Projekto rengėjas: UAB „Ramilė“, Kirtimų g. 2, 3 korp., LT–02300 Vilnius, tel. 8 656 01682, www.ramile.lt, el.p. projektavimas@ramile.lt.
Projekto vadovas – Tadas Markilevičius.
Planavimo tikslai: Koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:270), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-02 įsakymu Nr. KADI-414 (TPD registracijos Nr. T00083568) sprendinius, numatant keisti detaliuoju planu suformuoto skl. Nr. 2: kitos paskirties - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:454), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Žebronių g. 29A, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais.
Planavimo uždaviniai: Nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-04-27 iki 2020-05-12 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r., ir  pas projekto rengėją Kirtimų g. 2, 3 korp., Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Detaliojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2020-04-27 iki 2020-05-12 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r. darbo metu.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki susipažinimo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Pagrindinis brėžinys

2020-04-22 

Vadovaujantis 2019-10-07 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-735 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:541), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-02 įsakymu Nr. KADI-432, koregavimo“ bei 2019-12-09 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-93-(3.35), pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:541), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano keitimas sklypuose kad. Nr. 4110/0700:418 ir kad. Nr. 4110/0700:367).
Keičiamos teritorijos plotas: 1,4500 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: R. U.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: Keisti dalies detaliuoju planu suplanuoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, patenkančios į U1 teritoriją, Nr. 6 (kad. Nr. 4110/0700:418) paskirtį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Sujungti su Detaliuoju planu suplanuotu žemės sklypu Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0700:367), keisti apjungto sklypo ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.
PŪV PAV: pagal reglamentuojančius teisės aktus.
Koncepcija: nerengiama.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-615.
Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu, viešo svarstymo data, vieta bus informuota papildomai. 
Pridedama:2019-10-07 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-735;

  1. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti;
  2. 2019-11-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-829;
  3. 2020-03-04 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-341;
  4. Planuojamos teritorijos riba – 1 lapas.

2020-04-24

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius J.K.

2020-04-24 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius S.J.
 

2020-04-24

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., UŽUBALIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001-06-11 SPRENDIMU NR. 406, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo Nr. 1: (kad. Nr. 4174/0200:871), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senajame Ukmergės kel. 22, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 1,1909 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-04-28 iki 2020-05-12 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-05-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-04-28

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. KADI-705 bei 2019 m. spalio 21 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-84-(3.35) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:295), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Naujakiemio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimu Nr. T3-501 (toliau - Detalusis planas), koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Koregavimo tikslai ir uždaviniai – koreguoti Detaliojo plano sprendinius numatant keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 3-7 ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų, servitutų, konteinerių aikštelių išdėstymą.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nebus atliekamas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius. Planavimo iniciatorius – Z. V., E. V..
Detaliojo plano koregavimo rengėjas – Pauliaus Ladygos IVVP Nr. 773926, A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius. Projekto vadovė Vilma Ladygienė, kvalifikacijos atestato Nr. TPV 0029, el. p. v.ladygiene@gmail.com, tel. +370 602 4385.
Viešinimo procedūrų tvarka. Detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2020-04-28 iki 2020-05-12 imtinai (imtinai 10 (dešimt) darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-41-19-527), planavimo organizatoriaus Vilniaus rajono savivaldybės administracijos buveinėje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilniuje, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos skelbimų lentoje, Sporto g. 3, Riešė, LT- 14265 Vilniaus r. darbo valandomis ir atskirai suderintu laiku detaliojo plano koregavimo rengėjo (+370 602 4385) patalpose A. Juozapavičiaus g. 11-313, LT-09311, Vilniuje, darbo dienomis. Informacija teikiama tel. +370 602 43685, el. paštu v.ladygiene@gmail.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Motyvuoti pasiūlymai teikiami detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, t. y. iki 2020-05-12 imtinai. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2020-04-28

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius T.B.

2020-04-29 

Informuojame, kad 2020 m. gegužės 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius S. J.
Iki 2020 m. gegužės 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-04-29 

Informuojame, kad 2020 m. gegužės 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Purviškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė T. B.
Iki 2020 m. gegužės 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-04-29

Informuojame, kad 2020 m. gegužės 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pakirnių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. K.
Iki 2020 m. gegužės 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-04-29 

Informacija apie UAB „Bendorių statyba“ žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2000-10-17 sprendimu Nr. 86, ir gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano korektūros, patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2001-10-08 sprendimu Nr. 688, koregavimą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. KADI-471.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: UAB „NAUJIEJI BENDORĖLIAI“,  UAB „MARKERIS“, R. U.
Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el.p. info@regroup.lt. Projekto vadovas – Tadas Markilevičius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-05-04 iki 2020-05-15 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r., ir  pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A (III a.), Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-357).
Detaliojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2020-05-04 iki 2020-05-15 imtinai Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r., darbo metu.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki susipažinimo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Pagrindinis brėžinys

2020-04-29

Rengiamas Žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:573), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Medžiūniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-04-29 sprendimu Nr. T3-207, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074
Planavimo iniciatoriai: A.B., R. B..
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB "Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas:Architektų g.56-101, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt Projekto vadovas - Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. ATP2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 10 (kad. Nr. 4170/1000:650) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.
Planuojamos teritorijos plotas 0,2500 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-23 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:573), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Madžiūniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-04-29 sprendimu Nr. T3-207, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-773.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-574.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-05-08 iki 2020-05-21 imtinai Riešės seniūnijos „Facebook“ socialiniame tinkle adresu https://www.facebook.com/Riesesseniunija/, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-574), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vrsa.lt). Informaciją apie detaliojo plano koregavimo sprendinius planavimo rengėjas teikia telefonu 8 657 83428, elektroniniu paštu info@architekturostonas.lt .
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-05-21. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Sprendiniai

2020-04-29 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0400:59), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., JADVYGIŠKIŲ SEN., RIEŠĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2004-01-27 ĮSAKYMU NR. A27-103, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: pakeisti Detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ribas ir plotus bei žemės ūkio paskirties žemės sklypų Nr. 2, Nr. 4: (kad. Nr. 4117/0400:102, kad. Nr. 4117/0400:101), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos  paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 5,1500 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-04-30 iki 2020-05-14 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-05-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-04-29

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius M.L.

2020-04-30  

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius V.S.

 2020-04-30

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius P.G.

2020-04-30

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius T.R.

2020-04-30

 

Grįžti
Shadow up