kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2018 m. balandžio mėnesį

Vadovaujantis teritorijų planavimo proceso įnicijavimo 1018-04-04d. sutartimi Nr. AD-42-(3.35), pradedamas rengti 1,8346 ha. Žemės sklypo kad. Nr.4162/0300:275, Vilniaus r. Nemėžio sen. Mikutiškių k. detaliojo plano, patvirtinto  Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-17 d. įsakymu Nr. A27-1111, keitimo detalusis planas.
Planavimo organizatorius – Aušra Juškauskienė, gyv. Šiaudinės g.18, Mikutiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.
Plano rengėjas – projekto vadovas Augustas Gasiūnas. Gyv. Alytaus g. 16 Vilniuje, t.86 56 71 606.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo dalies paskirtį, dalijant ją į dalis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų  pastatų statybos (G/G1) žemės sklypus. Numatyti teritorijos aprūpinimą inžineriniais tinklais ir susisiekimo  komunikacjos būdus.
Strateginis poveikio aplinkai vertinimas nebus atliekamas (planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10.2 punkto nuoroda).
Informacija apie parengtą detalųjį planą bus skelbiama papildomai.

2018-04-27

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Baltalaukio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Rimantas Samušis.
Iki 2018 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-26

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dobromislės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Violeta Purpurovič.
Iki 2018 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-25

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:238), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-11-28 įsakymu Nr. A27-1870, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą (kad. Nr. 4103/0200:1705), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Vaikystės g. 12, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plotas 0,7162 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-04-27 iki 2018-05-14 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-05-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Teritorija

2018-04-25

Planavimo organizatorius – Liudmila Kviatkovskaja
Planuojama teritorija – 0,7767 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4187/0200:0216), esantis Vilniaus r.sav., Sužionių k., Vilkinės vs.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-09-25 įsakymas Nr. 48KPĮ-357-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-04-25

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grybėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Denisas Kolesnikovas.
Iki 2018 m. gegužės 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-25

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Moliūnų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Sigitas Paulauskas.
Iki 2018 m. gegužės 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-25

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:201), esančio Marijampolio k., Riešės sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-18 įsakymu Nr. KADI-417, keitimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: keisti detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono administracijos direktoriaus 2012-09-18 įsakymu Nr. KADI-417, sprendinius žemės sklypuose Nr. 8 ir Nr. 9. Keičiamos teritorijos plotas 2,1400 ha.

Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-04-19 iki 2018-05-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-05-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2018-04-19

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Marijampolio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vitold Jankelevič.
Iki 2018 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-19

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dėdoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Regina Narvoiš.
Iki 2018 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-19

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mykoliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Michail Dakševič.
Iki 2018 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-19

Parengtas 6,9340 ha žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 4162/0300:692), esančio Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus raj., numatant keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties objektų naudojimo būdo teritoriją, detalusis planas. Detaliojo plano organizatorius – UAB „Diurablis – prekyba“. Projekto rengėjas – „SPV projektai“ MB. Kreiptis: Kalvarijų g. 137E – 229, Vilnius; tel. 8650 77111. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu atlikta poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūra. Detaliojo plano rengimo tvarka – bendra, stadijos – sujungiamos. Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu galima nuo 2018 balandžio 20 d. iki  gegužės 7 d.   Nemėžio seniūnijoje: V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen.,  Vilniaus r.
Detaliojo plano viešasis aptarimas vyks 2018 gegužės 7 d.   12 val. V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen.,  Vilniaus r.

2018-04-19

Parengtas 1,4000 ha žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 4162/0300:697), esančio Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus raj., numatant keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties objektų naudojimo būdo teritoriją, detalusis planas. Detaliojo plano organizatorius – UAB „Diurablis“. Projekto rengėjas – „SPV projektai“ MB. Kreiptis: Kalvarijų g. 137E – 229, Vilnius; tel. 8650 77111. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu atlikta poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūra. Detaliojo plano rengimo tvarka – bendra, stadijos – sujungiamos. Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu galima nuo 2018 balandžio 20 d. iki  gegužės 7 d.   Nemėžio seniūnijoje: V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen.,  Vilniaus r.
Detaliojo plano viešasis aptarimas vyks 2018 gegužės 7 d.   12 val. V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen.,  Vilniaus r.

2018-04-19

Parengtas 1,4000 ha žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 4162/0300:698), esančio Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus raj., numatant keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties objektų naudojimo būdo teritoriją, detalusis planas. Detaliojo plano organizatorius – UAB „Diurablis“. Projekto rengėjas – „SPV projektai“ MB. Kreiptis: Kalvarijų g. 137E – 229, Vilnius; tel. 8650 77111. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu atlikta poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūra. Detaliojo plano rengimo tvarka – bendra, stadijos – sujungiamos. Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu galima nuo 2018 balandžio 20 d. iki  gegužės 7 d.   Nemėžio seniūnijoje: V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen.,  Vilniaus r.
Detaliojo plano viešasis aptarimas vyks 2018 gegužės 7 d.   12 val. V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen.,  Vilniaus r.

2018-04-19

Parengtas 2,6000 ha žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 4162/0300:693), esančio Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus raj., numatant keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties objektų naudojimo būdo teritoriją, detalusis planas.  Detaliojo plano organizatorius – UAB „Diurablis“. Projekto rengėjas – „SPV projektai“ MB. Kreiptis: Kalvarijų g. 137E – 229, Vilnius; tel. 8650 77111. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu atlikta poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūra. Detaliojo plano rengimo tvarka – bendra, stadijos – sujungiamos. Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu galima nuo 2018 balandžio 20 d. iki  gegužės 7 d.   Nemėžio seniūnijoje: V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen.,  Vilniaus r.
Detaliojo plano viešasis aptarimas vyks 2018 gegužės 7 d.  12 val. V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen.,  Vilniaus r.

2018-04-19

Parengtas 1,2200 ha žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 4162/0300:699), esančio Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus raj., numatant keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties objektų naudojimo būdo teritoriją, detalusis planas. Detaliojo plano organizatorius – UAB „Diurablis – prekyba“. Projekto rengėjas – „SPV projektai“ MB. Kreiptis: Kalvarijų g. 137E – 229, Vilnius; tel. 8650 77111. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu atlikta poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūra. Detaliojo plano rengimo tvarka – bendra, stadijos – sujungiamos. Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu galima nuo 2018 balandžio 20 d. iki  gegužės 7 d.   Nemėžio seniūnijoje: V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen.,  Vilniaus r.
Detaliojo plano viešasis aptarimas vyks 2018 gegužės 7 d.   12 val. V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen.,  Vilniaus r.

2018-04-19

Informuojame, kad kartojamos parengto vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0400:272), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Putiniškių k., detaliojo plano projekto viešo svarstymo procedūros.
Planavimo pagrindas: planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti  Nr. SSp-538-13 ir detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 188-13.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano M1 tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos-sandėliavimo statinių statybos (P/P2). Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems statiniams. Suformuoti sklypą inžinerinei infrastruktūrai, suplanuoti inžinerinę infrastruktūrą.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atlikus detaliojo plano projekto strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką ir įvertinus vertinimo subjektų išvadas, planavimo organizatorius priėmė sprendimą, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.
Planavimo organizatorius: UAB „Alservis“, buveinės adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Bajorų g. 20A.  UAB „Glasspro“, buveinės adresas Lakūnų g. 15, Vilnius.
Detaliojo plano projekto rengėjas: UAB „Euronamas“ į.k. 300578053, Kalvarijų g. 1, Vilnius; projekto vadovas Andrius Bakanovas; informacija tel.: 861528588 arba el.p: andrius@archus.lt .
Viešo svarstymo procedūros: Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2018-05-07 iki 2018-06-01, darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. projekto rengėjo UAB „Euronamas“, patalpose, Kalvarijų g. 1, II aukštas, Vilnius. Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2018-05-21 iki 2018-06-01, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sudervės seniūnijoje ,  Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14201 Vilniaus r.. Viešas susirinkimas įvyks 2018-06-01, 18.00 val. projekto rengėjo UAB „Euronamas“ patalpose,  Kalvarijų g. 1, II aukštas, 2.5. kab., Vilnius.
Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti planavimo organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2018-04-19

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Koplyčninkų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Česlovas Pociūnas.
Iki 2018 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-19

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Stripūnų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Irena Michalkina.
Iki 2018 m. gegužės 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-19

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių Plytinės viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Danutė Burinskienė.
Iki 2018 m. gegužės 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2018-04-19

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Liutauras Kunigėlis.
Iki 2018 m. gegužės 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-19

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Raudondvario kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Erika Olisova.
Iki 2018 m. gegužės 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-18

Informacija apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:625), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-07-18 įsakymu Nr. A27-1722, koregavimą sklype (kadastro Nr. 4152/0100:1139), esančiame Vakario g. 32, Galgių k., Vilniaus r. sav.
Planavimo pagrindas: 2017 m. lapkričio 9 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-590.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel.: 85 2723771.
Planavimo iniciatoriai: Jolanta Tatol, Marek Tatol, gyv. Linksmoji g. 91-11, Vilniuje Miroslav Tomaševič, Karina Tomaševič, gyv. Barsukynės g. 54, Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., tel.: +370 675 67 831.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-07-18 įsakymu Nr. A27-1722 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:625), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, padalinant žemės sklypą (kadastro Nr. 4152/0100:1139) į du sklypus. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: detalusis planas viešai eksponuojamas ir su juo susipažinti galima nuo 2018-04-16 iki 2018-04-30 Mickūnų seniūnijos patalpose, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., Vilniaus rajone, projekto rengėjo patalpose, Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-627).
Viešas svarstymas įvyks 2018-04-30 d. 10:00 val. Mickūnų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

2018-04-13

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sudervės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Zenona Kovalevskaja.
Iki 2018 m. balandžio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-13

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rakonių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Boleslav Stankovski.
Iki 2018 m. balandžio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-13

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujakiemio kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Mažena Kalugina.
Iki 2018 m. balandžio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-13

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skirgiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Renatas Špicas.
Iki 2018 m. balandžio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-13

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiasalio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Jovita Pliurkienė.
Iki 2018 m. balandžio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-13

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mozūriškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Gintarė Jablonskienė.
Iki 2018 m. balandžio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-13

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kazimieravo kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Arūnas Jurgis Dovidėnas.
Iki 2018 m. balandžio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-13

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grigaičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vladimir Razumčik.
Iki 2018 m. balandžio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-13

Atliekamas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:1345), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-18 įsakymu Nr. KADI-378,  koregavimas. Planuojamos teritorijos plotas 0,3513 ha.
Planavimo pagrindas - 2018-02-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-13-(3.35) tarp Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (planavimo organizatorius), atstovaujamos administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos ir planavimo iniciatoriaus Veslavo Jankoic.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt ,  www.vrsa.lt .
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – Veslavas Jankoic.
Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai:
Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą (kad. Nr. 4152/0100:274), esantį Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Raktažolių g. 11, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas -  UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-04-16 iki 2018-04-27 imtinai  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-41-18-53), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Mickūnų seniūnijos patalpose Mickūnų g. 3, Mickūnai, Vilniaus r., el. p. mickunuseniunija@vrsa.lt .
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano  rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių,  raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2018-04-16 iki 2018-04-27. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

 2018-04-13

Planavimo organizatorius – Marius Šliauderis
Planuojama teritorija –0.5012 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4170/0800:0316), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Varniškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-08-18 įsakymas Nr. 48KPĮ-237-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-04-12

Planavimo organizatorius – Marek Moroz
Planuojama teritorija –0.6514 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4154/2000:0856), esantis Vilniaus r.sav., Marijampolio sen., Marijampolio k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-08-04 įsakymas Nr. 48KPĮ-215-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-04-12

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vėliučionių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Viktor Šukevič.
Iki 2018 m. balandžio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-12

Planavimo organizatorius – Rūta Norkuvienė
Planuojama teritorija –7,7920 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4152/1300:0154), esantis Vilniaus r.sav., Mickūnų sen., Linkų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-09-18 įsakymas Nr. 48KPĮ-300-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-04-11

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gaukštonių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Žana Iciksonienė.
Iki 2018 m. balandžio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2018-04-11

Vadovaujantis 2017-12-14 susitarimu dėl detaliojo plano užbaigimo sąlygų Nr. AD-216-(3.31), parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 4162/0300:213 ir kad. Nr. 4162/0300:814), esančių Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, vandens ūkio paskirties žemę – bendrojo naudojimo vandens telkiniai ir/ar bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritoriją. Gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1000 ha. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Detaliojo plano rengėjas: asociacija „Euromozaika“.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti planavimo organizatoriaus patalpose (426 kab.) nuo 2018-04-12. Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2018-04-26 iki 2018-05-10 planavimo organizatoriaus buveinėje: Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. 272 3771.
Detaliojo plano viešas svarstymas įvyks 2018-05-10 d. 10:00 val. planavimo organizatoriaus buveinėje.
Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2018-04-11

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl kitos paskirties individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0604:320), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-07-17 įsakymu Nr. A27-1230, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą (kad. Nr. 4162/0604:508), esantį Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plotas 0,2000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-04-11 iki 2018-04-25 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-04-25 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-04-11

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Palubėlių k. (kad. Nr. 4140/0500:323), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto organizatorius
: Artur Ilkevič.
Projekto tikslai: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba.
Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-11, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 613 28585, el. paštu geoformatas@gmail.lt.
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2018-03-14 iki 2018-03-28). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

2018-04-11

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Henrikas Pranckietis.
Iki 2018 m. balandžio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-11

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudamedžio kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Tomas Žiburkus.
Iki 2018 m. balandžio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-11

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudamedžio kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Tomas Žiburkus.
Iki 2018 m. balandžio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-11

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bendorių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Sigitas Žilius.
Iki 2018 m. balandžio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-11

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Edita Radziukynienė.
Iki 2018 m. balandžio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-06

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:215, kad. Nr. 4174/0300:496), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr. T3-108, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-05 įsakymu Nr. KADI-217, keitimo“.
Planavimo tikslai: keisti detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr. T3-108, pakeistas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-05 įsakymu Nr. KADI-108, sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 8,5700  ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-04-06 iki 2018-04-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-04-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-04-06

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4144/0500:301), esančio Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., liepos g. 5, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2012-08-21 įsakymu Nr. KADI-365, koregavimo“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus (kad. Nr. 4144/0500:45, kad. Nr. 4144/0500:12), esančius Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k. , Liepos g. 5, 5A, sujungti, perdalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plotas 0,3000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-04-06 iki 2018-04-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-04-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-04-06

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1234), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-05-31 sprendimu Nr. T3-217, koregavimo“.
Planavimo tikslai: pakeisti Detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentą „statinio maksimalus aukštis“. Planuojamos teritorijos plotas 5,2200 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-04-06 iki 2018-04-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-04-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Teritorija

2018-04-06

Planavimo organizatorius – Audronė Padegimaitė
Planuojama teritorija –0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4107/0100:0352), esantis Vilniaus r.sav., Bezdonių sen., Aukštuolės k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-11-14 įsakymas Nr. 48KPĮ-432-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-04-06

Planavimo organizatorius – Kazimira Kochanska
Planuojama teritorija –3,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4142/0600:0334), esantis Vilniaus r.sav., Šatrininkų sen., Kapitulščiznos k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-01-02 įsakymas Nr. 48KPĮ-1-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-04-06

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudžių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Bernardas Jaronskas.
Iki 2018 m. balandžio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-04-04

Grįžti
Shadow up