kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2017m. rugpjūčio mėnesį

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Daubarų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Olga Ilevič.
Iki 2017 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-31

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:190, kad. Nr. 4152/0100:247 ir kad. Nr. 4152/0100:248), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-01-30 sprendimu Nr. T3-30, keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:190, 4152/0100:247, 4152/0100:248), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-01-30 sprendimu Nr. T3-30, sprendinius (toliau – Detalusis planas). Planuojamos teritorijos plotas 6,3863 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-09-04 iki 2017-09-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-09-18 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2017-08-31

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-20 įsakymo " Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0400:684, kad. Nr. 4152/0400:686, kad. Nr. 4152/0400:687, kad. Nr. 4152/0400:688, kad. Nr. 4152/0400:695, kad. Nr. 4152/0400:698, kad. Nr. 4152/0400:699, kad. Nr. 4152/0400:702), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-299 pagrindu 2017-08-17 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-154-(3.35).
Inicijavimo sutartis ir planavimo darbų programa

2017-08-29

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-06 įsakymo " Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0200:164 ir kad. Nr. 4174/0200:224), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Užubalių g. 18, 20, detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-108 pagrindu 2017-08-02 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-153-(3.35).
Inicijavimo sutartis ir planavimo darbų programa

2017-08-29

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-09 įsakymo " Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4172/0200:246), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kuktiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-225 pagrindu 2017-07-25 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-146-(3.35).
Inicijavimo sutartis ir planavimo darbų programa

2017-08-29

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-07 įsakymo " Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:739), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano koregavimo žemės sklype (kad. Nr. 4103/0200:918), esančiame Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Parko g. 12B" Nr. KADI-343 pagrindu 2017-07-20 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-143-(3.35).
Inicijavimo sutartis ir planavimo darbų programa

2017-08-29

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-14 įsakymo " Dėl Čekoniškių kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., planavimo ir detaliojo plano rengimo" Nr. KADI-358 pagrindu 2017-07-17 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-141-(3.35).
Inicijavimo sutartis ir planavimo darbų programa

2017-08-29

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-11 įsakymo " Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:702), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Saldenės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-05-27 sprendimu Nr. T3-237, keitimo inicijavimo" Nr. KADI-351 pagrindu 2017-07-17 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-140-(3.35).
Inicijavimo sutartis ir planavimo darbų programa

2017-08-29

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-12 įsakymo " Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1796, kad. Nr. 4103/0100:1797), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Švedų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-318, keitimo inicijavimo" Nr. KADI-355 pagrindu 2017-07-17 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-139-(3.35).
Inicijavimo sutartis ir planavimo darbų programa

2017-08-29

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-28 įsakymo " Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0800:487, kad. Nr. 4110/0800:666 ir kad. Nr. 4110/0800:667), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pašilaičių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-312 pagrindu 2017-05-17 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-97-(3.35).
Inicijavimo sutartis ir planavimo darbų programa

2017-08-29

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-11 įsakymo "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1800, kad. Nr. 4184/0400:400), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Švedų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-29 įsakymu Nr. KADI-142, keitimo inicijavimo" Nr. KADI-352 pagrindu 2017-07-17 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-136-(3.35).
Inicijavimo sutartis ir planavimo darbų programa

2017-08-29

Informuojame, kad  2017-08-25 nuspręsta pradėti rengti Donatui Šatkauskui nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4134/0200:0046, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Santakos k.   kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Projekto rengėjas: T. Steponavičius, UAB“ SANORA“ Pulko g. 2-202, Vilnius. Tel 869840821. Paslaugos byla Nr. KPZP-35119.

2017-08-28

Informuojame, kad 2017-08-04 nuspręsta pradėti rengti Laurai Strungytei-EL-KHATIB nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4170/0800:0291, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Projekto rengėjas
: T. Steponavičius, UAB“ SANORA“ Pulko g. 2-202, Vilnius. Tel 869840821. Paslaugos byla Nr. KPZP-34401.

2017-08-28

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gauriliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Rėda Kepalienė.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-28

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maciūnų viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Saulius Ališauskas.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-28

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šiaudinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Simas Samčiukevičius.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-28

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudamedžio kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Tadas Vėbra.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-28

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pauliukiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Algirdas Staševskis.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-28

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kazimieravo kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Arūnas Jurgis Dovidėnas.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-28

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vitalij Suchodimcev.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-28

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiųjų Lygainių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Ivan Malachovskij.
Iki 2017 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-25

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sudenių viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vaclav Romanovskij.
Iki 2017 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-24

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tintiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Zita Smirnovienė.
Iki 2017 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-24

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (Nr. 4170/1500:0068, plotas 1,9600 ha), esančio Vilniaus  raj. sav., Riešės sen., Skirgiškių  kaime specialusis planas.
Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 48KPĮ- 397 -(14.48.124.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“, parengtas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektams ūkininko sodybos vietai parinkti (specialiojo planavimo dokumentas).
Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius: Gintas Kavoliūnas ir Julita Kavoliūnienė, gyv.: Ąžuolų 3-ioji 20, Kalikstiškių vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.
Plano rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-414 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. 8 626 54599, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas renata.gerasimoviene@vzf.lt
Viešinimas:Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių  galima nuo 2017-08-25 iki 2017-09-07 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=8216f9a081e011e6be889592422730b4. Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Konstitucijos pr. 23-414 (A korpusas), 08105, Vilnius bei projekto viešo svarstymo, kuris vyks 2017-09-08  09:00 Konstitucijos pr. 23-414 (A korpusas), 08105, Vilnius  metu.

2017-08-23

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mačiuliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Janina Riabcova.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-23

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Purnuškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Valerijus Vorobjovas.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-23

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilkinės viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Liudmila Kviatkovskaja.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-23

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Nemėžio kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Daniel Griškevič.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-23

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Petručų viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Irena Šimkienė.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-23

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Juozas Tutinas.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-23

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vaivadiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Tomas Skabeikis.
Iki 2017 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-23

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Glitiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Natalja Šport.
Iki 2017 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-23

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-17 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0200:1161), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., detaliojo plano koregavimo" Nr. KADI-244 pagrindu 2017-06-20 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-118-(3.35).

2017-08-22

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-17 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0800:668), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Lytos k., detaliojo plano koregavimo" Nr. KADI-243 pagrindu 2017-06-16 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-116-(3.35).

2017-08-22

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-17 įsakymo "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:309, kad. Nr. 4103/0300:422, kad. Nr. 4103/0300:421), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., ir žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:1626), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Obelyno g., detaliųjų planų keitimo inicijavimo" Nr. KADI-242  pagrindu 2017-05-31 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-112-(3.35).

2017-08-22

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-17 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:325), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių k., detaliojo plano keitimo" Nr. KADI-241  pagrindu 2017-05-31 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-110-(3.35).

2017-08-22

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-28 įsakymo "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0100:553, kad. Nr. 4174/0100:558, kad. Nr. 4174/0100:1590 ir kad. Nr. 4174/0100:1591), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-90  pagrindu 2017-05-26 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-106-(3.35).

2017-08-22

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-09 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:94), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-223  pagrindu 2017-05-18 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-102-(3.35).

2017-08-22

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-28 įsakymo "Dėl Vilkeliškių kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., planavimo ir detaliojo plano rengimo" Nr. KADI-195 pagrindu 2017-05-17 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-97-(3.35).

2017-08-22

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-11 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:44), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-161 pagrindu 2017-05-15 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-96-(3.35).

2017-08-22

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skliausčių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Juozas Kulševič.
Iki 2017 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-22 

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kapitulščiznos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Danuta Vilkevič.
Iki 2017 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-22

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karvio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Mantas Lakštauskas.
Iki 2017 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-22

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Miškinių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Lilija Stefanovič.
Iki 2017 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-22

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žalesos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Giedrė Karklienė.
Iki 2017 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-22

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rastinėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Ingrida Matulionytė.
Iki 2017 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-22

Vadovaujantis 2016-07-04 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-275 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:173), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4180/0400:630 ir kad. Nr. 4180/0400:631), esančiuose Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 131, 133“ bei 2016-07-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-126-(3.35), parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:173), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano keitimas žemės sklypuose (kad. Nr. 4180/0400:630 ir :631), esančiuose Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 131, 133.
Keičiamos teritorijos plotas: 0,5000 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: Rolandas Šapalas.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-08-12 įsakymu Nr. KADI-407 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:173), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus (kad. Nr. 4180/0400:630, 4180/0400:631), esančius Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 131, 133, dalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
SPAV reikalingumas: vadovaujantis Planavimo darbų programa – nereikalinga.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:630, 4180/0400:631), esančių Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 131, 133 adresai pakeisti į Gegužinės g. 15, 17.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-16-319.
Pakeistas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2017-08-24 iki 2017-09-08 Rukainių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-16-319).
Viešas svarstymas įvyks 2017-09-11 d. 10:00 val. Rukainių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2017-08-22

Vadovaujantis 2017-04-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-161 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:44), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo bei 2017-05-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-96-(3.35), pradedamas rengti Žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:44), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano keitimas žemės sklypuose (kad. Nr. 4180/0400:626, kad. Nr. 4180/0400:625, kad. Nr. 4180/0400:627 ir kad. Nr. 4180/0400:628), esančiuose Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 151A, 151C, 151B.
Keičiamos teritorijos plotas: 1,9300 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorė: Danguolė Jelinskienė.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-08-12 įsakymu Nr. KADI-405 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:44), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rejono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, numatyti ne mažiau kaip 15 proc. ploto atskirųjų želdynų teritoriją, skaičiuojant nuo gyvenamiesiems namams skirtų teritorijų bendro ploto, nustatant jai rekreacinių objektų lankymo servitutą. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
SPAV reikalingumas: vadovaujantis Planavimo darbų programa – nereikalinga.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:626, 4180/0400:625, 4180/0400:627), esančių Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 151B, 151C, 151A adresai pakeisti į Gegužinės g. 39, 41, 37.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-196.
Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu, viešo svarstymo data, vieta bus informuota papildomai.

2017-08-22

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Petešos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Anželika Ivanauskienė.
Iki 2017 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-21

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Putiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vitalij Svirbutovič.
Iki 2017 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-21

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kairėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Eugenijus Kozlovskis.
Iki 2017 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-21

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kiemelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Audra Stanionienė.
Iki 2017 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-21

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bezdonamiškių, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Aliona Bojarun.
Iki 2017 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-21

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiųjų Lygainių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Alfredas Voitkevičius.
Iki 2017 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-21

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Parudaminio kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Kornelija Kuzmič.
Iki 2017 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-18

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rukainių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Arvydas Stelmokas.
Iki 2017 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-18

Informuojame, kad pradedamas rengti Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrasis planas. Bendrojo plano rengimo pagrindas yra Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-01-27 sprendimas „Dėl Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“ Nr. T3-44, 2017-03-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-122 „Dėl Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano planuojamos teritorijos ir planavimo darbų programos patvirtinimo" ir 2016 m. gruodžio 13 d. Gabijos Klimienės, Arūno Klimo ir Gražinos Janulevičienės prašymas Nr. A34(1)-8064 bei 2016 m. gruodžio 20 d. Eimanto Klimo prašymas Nr. A34(1)-8198. 

Planavimo tikslai:

Planavimo tikslai nustatyti Tuščiaulių kaimo bendrojo plano planavimo darbų programoje.

1. detalizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), sprendinius;
2. detalizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571 (toliau – Specialusis planas), sprendinius, kurie integruoti į Bendrojo plano sprendinius;
3. sukurti Tuščiaulių kaimo teritorijos (apie 285 ha) vystymo plėtros koncepciją;
4. nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus;
5. suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus;
6. tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą;
7. numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones;
8. formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą;
9. plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;
10. formuoti kaimo architektūrinę erdvinę kompoziciją.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Adresas: Rinktinės g. 50, LT-09318, Vilnius, tel.: (8 5) 2751961, el. p. vrsa@vrsa.lt.

Bendrojo plano rengėjas: V.Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, (įmonės kodas 300584526, adresas: Kovo 11-osios g. 128A-11, Kaunas).

Koncepcija ir Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: planavimo darbų programoje numatomas teritorijos vystymo koncepcijos rengimas bei Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimas.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2017-08-17

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Asiūklės viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Kazimir Vysockij.
Iki 2017 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-17

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gaidūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Anatolij Symanovič.
Iki 2017 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-17

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žalesos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Marius Šimkus.

Iki 2017 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-17

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Leičių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Vladas Kvaraciejus.
Iki 2017 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-17

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užulaukio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Linas Juzelskis.
Iki 2017 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-17

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Nerijus Budraitis.
Iki 2017 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-17

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tekliūnų viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Barbara Grinevič.
Iki 2017 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Marijampolio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Beata Karmazienė.
Iki 2017 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mykoliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Ernestas Kijevičius.
Iki 2017 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lavoriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Olga Pekarskaja.
Iki 2017 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Lionginas Ostanuvka.
Iki 2017 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dūkštų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Algirdas Gumbrys.
Iki 2017 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Papiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Grigorij Gotoveckij.
Iki 2017 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Marijampolio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Živilė Fiodorovienė.
Iki 2017 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Visalaukės I kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Šarūnė Valotkienė.
Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Medininkų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Mečislav Gaidukevič.
Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Aleksandras Fedorenko.
Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Linkų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Rūta Norkuvienė.
Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiosios Riešės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Elena Masalskienė.
Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Arūnas Mikolajūnas.
Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Akmenynės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Mantas Dilevičius.
Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vėliučionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Edita Parham.
Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-16

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Švedų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Marius Liegus.
Iki 2017 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Parudaminio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Danuta Šukeloic.
Iki 2017 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11 

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ponasų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Marijana Rymkevič.
Iki 2017 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sidabrių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Renata Ofomala.
Iki 2017 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11 

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rudaminos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Valentina Artisiuk-Mikštienė.
Iki 2017 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grąžtelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Danguolė Zapkuvienė.
Iki 2017 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11 

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gaveikių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Gintautas Gylys.
Iki 2017 m. rugsėjo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Raimundas Kudirka.
Iki 2017 m. rugsėjo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11 

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vaivadiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Helena Tupikovskaja.
Iki 2017 m. rugsėjo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Izabelinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Zenonas Tomkus.
Iki 2017 m. rugsėjo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11 

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rusėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Andrius Tamašauskas.
Iki 2017 m. rugsėjo 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalesninkų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Zenon Vinvel.
Iki 2017 m. rugsėjo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11 

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Zujūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Tomas Girdzevičius.
Iki 2017 m. rugsėjo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11

Planavimo organizatorius – Jadvyga Adamovič
Planuojama teritorija – 0,5118 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4120/0100:0490), esantis Vilniaus r.sav., Nemenčinės sen., Ragūnų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-03-16 įsakymas Nr. 48KPĮ-85-(14.48.124.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų".
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planavimo darbų programa
Sprendimas

2017-08-11

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pakenės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Arūnas Grigalavičius.
Iki 2017 m. rugsėjo 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užulaukio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Ali Jakubovskij.
Iki 2017 m. rugsėjo 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rukainių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Božena Žareiko.
Iki 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bagdoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Vladislava Zenovič.
Iki 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11 

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Piliakalnio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Valdemar Gasperovič.
Iki 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-11

Planavimo organizatorius – Aurimas Mozeris
Planuojama teritorija – 0,5521 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4117/0100:0873), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Eitminų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016-11-21įsakymas Nr. 48KPĮ-356-(14.48.124.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planavimo darbų programa
Sprendimas

2017-08-10

Planavimo organizatorius – Vtalijus Ravluševičius
Planuojama teritorija – 0,9127 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4172/0200:0334), esantis Vilniaus r.sav., Nemenčinės sen., Kreivalaužių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-05-19 įsakymas Nr. 48KPĮ-148-(14.48.124.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planavimo darbų programa
Sprendimas

2017-08-09 

Informuojame, kad  2017-08-07 nuspręsta pradėti rengti Laurai Strungytei-EL-KHATIB nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4170/0800:0291, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paslaugos byla Nr. KPZP-34401.
Planavimo darbų programa
Sprendimas

2017-08-09 

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Santakos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Donatas Šatkauskas.
Iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-04

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Buiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Julita Brazis.
Iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-04

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Terešiškių kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Alina Baranovska.
Iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-04 

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žudiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Pavel Germanovič.
Iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-04

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sakiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Gabija Andrulienė.
Iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-04 

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Buiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Rasa Stankevičienė.
Iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-04

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šatrininkų kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Sergej Buchanko.
Iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-04 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1117), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-17 įsakymu Nr. KADI-120, keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo ((kad. Nr. 4162/0400:1117), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-17 įsakymu Nr. KADI-120, sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 0,6906 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-08-04 iki 2017-08-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2017-08-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2017-08-04

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1051), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-14 įsakymu Nr. KADI-7, keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1051), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-14 įsakymu Nr. KADI-7, sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 1.5000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-08-08 iki 2017-08-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2017-08-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2017-08-04

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:540), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-812, keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:540), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-812, sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 1.5000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-08-08 iki 2017-08-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2017-08-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2017-08-04

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1113), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-21 įsakymu Nr. KADI-32, keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo ((kad. Nr. 4162/0400:1113), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-21 įsakymu Nr. KADI-32, sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 0,3936 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-08-08 iki 2017-08-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2017-08-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2017-08-04 

Atliekamas žemės sklypų (kad. Nr. 4162/0100:684, kad. Nr. 4162/0100:685, kad. Nr. 4162/0100:704 ir  kad. Nr. 4162/0100:705 ), esančių Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose (kad. Nr. 4162/0100:885 ir kad. Nr. 4162/0100:879), esančiuose Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Minsko pl. 55B.
Planavimo pagrindas – 2016-10-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-385 ir 2016-10-26 Teritorijų  planavimo proceso inicijavimo  sutartis  Nr. AD-184 tarp Vilniaus rajono savivaldybės administracijos  ir UAB “Sadomaksa”, įm. kodas 135297135, atstovaujančio direktoriaus Sauliaus Vitkevičiaus.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt .
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius  – UAB „Sadomaksa”, įm. kodas 135297135, buveinė Vakarinis aplinkkelis 16, Kaunas, www.carrier.lt .
Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-06-12 sprendimu Nr. T3-232 "Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4162/0100:684, kad. Nr. 4162/0100:685, kad. Nr. 4162/0100:704 ir  kad. Nr. 4162/0100:705), esančių Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu  suformuotą kitos paskirties (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4162/0100:885), esantį Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., ir kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4162/0100:879), esantį Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Minsko pl. 55B, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas -  UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2017-08-07 iki 2017-08-21 imtinai  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-41-16-410), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Nemėžio seniūnijoje V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., LT-13260 Vilniaus r.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano  rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių,  raštu ar  www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2017-08-21. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas psiūlyms. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

2017-08-04

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0300:312), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Vėjų g.27, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-17 įsakymu Nr. KADI-387, koregavimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4152/0300:427), esantį Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Vėjų g. 27, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nekeisti Detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo. Planuojamos teritorijos plotas 0,4073 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-08-04 iki 2017-08-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2017-08-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2017-08-04

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0300:618, kad. Nr. 4110/0300:619 ir kad. Nr. 4110/0300:620), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-24 įsakymu Nr. KADI-315, keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0300:618, kad. Nr. 4110/0300:619 ir kad. Nr. 4110/0300:620), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-24 įsakymu Nr. KADI-315, sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 0,5543 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-08-04 iki 2017-08-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2017-08-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2017-08-04

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Glitiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Rasa Vekterienė.
Iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-02 

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Guopstų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Raimond Kravčun.
Iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-02

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Marius Šliauderis.
Iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-02

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Leičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Juzef Apolevič.
Iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-02

Informuojame, kad vadovaujantis patvirtintu 2016 m. gegužės 26 d. Nr. KADI-228 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl žemės sklypo (kad. nr. 4107/0600:409), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Zamečkavo k., Miškonių g. 4C, detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. nr. 4107/0600:951, 4107/0600:953, 4107/0600:952) esančiuose Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Zamečkavo k., Miškonių g. 4F, 4C, 4E“ pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas sklypuose Miškonių g. 4F, 4C, 4E.
Parengtas koreguojamas teritorijų planavimo dokumentas viešai eksponuojamas nuo 2017-08-03 iki 2017-08-18 Bezdonių seniūnijoje adresu: Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl., Vilniaus r.
Planavimo organizatorius: Pranas Pavarinis.
Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A, Vilnius tel. 8 614 54160.
Planavimo tikslai: Keisti kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypų (kad. Nr. 4107/0600:951, kad. Nr. 4107/0600:953 ir kad. Nr. 4107/0600:952), esančių Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Zamečkavo k., Miškonių g. 4F, 4C, 4E, kurie buvo suformuoti Detaliuoju planu, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą. Keičiamos teritorijos plotas 0,3001 ha.
Planavimo terminai: 2016-05-26 iki 2019-05-26.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką: Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel.: 8 614 54160, el. paštas: info@mzprojektai.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2017-08-02

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užulaukio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Mantas Landauskas.
Iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-08-02Grįžti
Shadow up