kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2017 m. kovo mėnesį

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-10 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0300:313), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pašilių k., detaliojo plano koregavimo" Nr. KADI-112 pagrindu 2017-03-27 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-56-(3.35).

2017-03-31

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-10 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:55), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., detaliojo plano koregavimo" Nr. KADI-113 pagrindu 2017-03-27 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-58-(3.35).

2017-03-31 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-10 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0500:1036), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., detaliojo plano koregavimo" Nr. KADI-118 pagrindu 2017-03-27 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-57-(3.35).

2017-03-31

Parengti vietovės lygmens žemės sklypų kad. Nr. 4177/0200:295; 4177/0200:326, esančių Totorinės k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. ir kad. Nr. 4177/0200:301; kad. Nr. 4177/0200:417, esančių Kinelių vs., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. detaliojo plano sprendiniai ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentai.
Planavimo tikslas: sujungti žemės sklypus, keisti sujungto žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties; pramonės ir sandėliavimo; numatant statyti daugiafunkcinius pastatus komercinei, pramoninei, sandėliavimo veiklai vystyti. Nustatyti statybos reglamentus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Erlandas Petrūnas, Rasa Petrūnienė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Provida“, Liepkalnio g. 5-7, Vilnius;  tel.:  +370 698 23616, el. paštas: uab.provida@gmail.com.SPAV atrankos dokumentų rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“, J. Galvydžio g. 3, Vilnius; tel.: 8 5 2745491, el. paštas: info@ekokonsultacijos.lt. Vieša ekspozicija: 2017-04-03 d. iki 2017-04-18 Rudaminos sen. patalpose, Vilniaus g. 4, Rudaminos k. Rudaminos sen., Vilniaus r., kur 2017-04-19 9:00 val. įvyks viešas svarstymas. Pasiūlymus ir pastabas teikti raštu Rengėjams iki aptarimo pabaigos. Apskundimas: asmenys, rengėjo atsakymus dėl pasiūlymų gali apskųsti VTPS prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo gauto raštiško atsakymo į pasiūlymą.

2017-03-30

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsniu, 37 straipsniu ir 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirinimo“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) parengtasžemės sklypo, esančio Vilniaus r., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., A. Mickevičiaus g. 83, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Projekto iniciatorius: Jadvyga Staškevičienė.
Projekto tikslai: Kitos paskirties (žemės sklypo naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje Vilniaus r., Nemenčinės m., A. Mickevičiaus g. 83 esantiems statiniams (unikalus Nr. 4197-6000-4018) eksploatuoti.
Projekto rengėjas: NT Kadastro biuras, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-8, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 613 28585, el. paštu info@ntkbiuras.lt.
Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus dėl projektinių sprendinių skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2017-03-29 iki 2017-04-11). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

2017-03-29

Planavimo organizatorius – Jurgina Vasiliauskienė
Planuojama teritorija – 0,5004 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4184/0300:0218), esantis Vilniaus r.sav., Sudervės sen., Lauryniškių k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016-07-11 įsakymas Nr. 48VĮ-217 -(14.48.124.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;“
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa   

2017-03-29

Planavimo organizatorius – Ona Jurkevičienė
Planuojama teritorija – 0,6100 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.416703000998), esantis Vilniaus r.sav., Pagirių sen., Tarnėnų k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016-07-15 įsakymas Nr. 48VĮ-234 -(14.48.124.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;“
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
  

2017-03-29 

Planavimo organizatorius – Jurgina Vasiliauskienė
Planuojama teritorija – 0,5118 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4184/0300:0512), esantis Vilniaus r.sav., Sudervės sen., Lauryniškių k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016-06-11 įsakymas Nr. 48VĮ-218 -(14.48.124.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;“
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
 

2017-03-29

Planavimo organizatorius – Neli Šaban, Josif Šaban
Planuojama teritorija – 1,0872 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4184/0400:0269), esantis Vilniaus r.sav., Sudervės sen., Putiniškių
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016-06-09 įsakymas Nr. 48VĮ-187 -(14.48.124.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;“
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
 

2017-03-29

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Juodšilių k., Parko g. 45 (kad. Nr. 4137/0200:    ; Juodšilių k. v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje esantiems statiniams (unikalus Nr. 4195-8020-6016, Nr. 4195-8020-6027, Nr. 4195-8020-6038, Nr. 4195-8020-6049, Nr. 4195-8020-6056, Nr. 4195-8020-6060, Nr. 4195-8020-6070, Nr. 4195-8020-6081, Nr. 4195-8020-6092) nustatant kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės naudojimo paskirtį.
Planavimo organizatoriai ir iniciatoriaiViktoras Domanskis.
Projekto rengėjas – UAB “GeoPaslaugos”, Kalvarijų g. 124 (9 kab.), 08211 Vilnius, tel.: +370 607 93010, el.paštas: info.geopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti bei patekti savo pasiūlymus ir pastabas galite UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Kalvarijų g. 124 (9 kab.),  Vilniuje nuo 2017 m. kovo 27 d. iki balandžio 7 d.

2017-03-27

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-10 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0400:636), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-114 pagrindu 2017-03-22 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-54-(3.35).

2017-03-27 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-07 įsakymo "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:213 ir kad. Nr. 4103/0300:212), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių  sen., Bajorų k., detaliojo plano koregavimo inicijavimo" Nr. KADI-52 pagrindu 2017-02-23 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-36-(3.35). 

2017-03-27

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-13 įsakymo "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0100:779, kad. Nr. 4184/0100:936), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Žemagulių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-57 pagrindu 2017-03-15 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-46-(3.35).

2017-03-27 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-16 įsakymo "Dėl Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano planuojamos teritorijos ir planavimo darbų programos patvirtinimo" Nr. KADI-122 pagrindu 2017-03-21 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-48-(3.35).

2017-03-27

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-13 įsakymo "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:191 ir kad.  Nr. 4174/0300:192), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliųjų planų keitimo inicijavimo" Nr. KADI-60 pagrindu 2017-02-22 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-34-(3.35).

2017-03-27

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“,  rengiamas  žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4152/1600:729), esančio Skaisterių k. Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas – Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Veronika Mašaro
Projekto rengėjas – Pijus Vyčas, A. Juozapavičiaus g. 6A-45, Vilnius mob.: 867253148, el. paštas: nerijus.mazelis@gmail.com

2017-03-22

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kiemelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Audrius Sakalauskas.
Iki 2017 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas 

2017-03-22

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skliausčių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vitalijus Daukšys.
Iki 2017 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-22 

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tintiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Svajūnas Margevičius.
Iki 2017 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas 

2017-03-22

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karklėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vytautas Steikūnas.
Iki 2017 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas 

2017-03-22

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Marijampolio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietąPlanavimo organizatorė Kristina Semionova.
Iki 2017 m. balandžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas 

2017-03-20

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Zujūnų sen., Čekoniškių k., (kad. Nr. 4110/0100:664), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto organizatorius: Andrej Klimeniuk.
Projekto tikslai: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba.
Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-11, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 613 28585, el. paštu geoformatas@gmail.lt.
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2017-03-20 iki 2017-03-31). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

2017-03-20

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0200:319) esančio Vilniaus r., Šatrininkų sen., Karklėnų k., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Violeta Jonaitienė, Andrius Jonaitis, gyvenantys Žukausko g. 35-68, Vilniuje.
Planavimo pagrindas: Trišalė projektavimo darbų atlikimo ir jų finansavimo sutartis Nr. AD-216-13.35, 2016-12-07. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. Ssp-043-16, 2016-05-10.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypą (-us), bendro naudojimo teritoriją – urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3) (≥ 15% nuo planuojamos teritorijos ploto) žemės sklypą (-us). Padalyti į sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,2000 ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,4000 ha ploto žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652). Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 (Žin., 2006, Nr. 114-4364). Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2010, Nr. 87-4619). Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Planavimo rengėjas: UAB “Architektūros menas” Konstitucijos pr. 23, B korp., 510 kab., Vilnius , Įm. k. 302519783, tel. Nr. +370 684 82 460. El. p. architekturosmenas@gmail.com. PV Simonas Savickas. Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia rengėjas.
Su parengtu projektu galima susipažinti rengėjo patalpose nuo 2017 m. kovo 23 d. iki 2017 m. balandžio 20 d., darbo dienomis nuo 9 iki 13 val.
Parengto detaliojo plano ekspozicija nuo 2017 m. kovo 23 d., Šatrininkų seniūnijoje, Šumsko pl. 157, Šatrininkų k. LT-13132 Vilniaus r. Tel.: (8 5) 249 4018, tel/ fax 249 4016. El. p. satrininkuseniunija@vrsa.lt
Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas įvyks ten pat, 2017 m. balandžio 20 d., 11 val.
 Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu planavimo rengėjui ir/ar organizatoriui iki 2017 m. balandžio 20 dienos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad neatsižvelgta į jų pasiūlymus parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo planavimo organizatoriaus atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2017-03-17

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0100:354) esančio Vilniaus r., Šatrininkų sen., Rokantiškių k., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Violeta Jonaitienė, Andrius Jonaitis, gyvenantys Žukausko g. 35-68, Vilniuje.
Planavimo pagrindas: Trišalė projektavimo darbų atlikimo ir jų finansavimo sutartis Nr. AD-216-13.35, 2016-12-07. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. Ssp-043-16, 2016-05-10.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų LR aplinkos ministro 2011-07-16 įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2010, Nr. 87-4619), 15p.), padalyti sklypą. Projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų  statybos (G1) žemės sklypą (-us). Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652). Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 (Žin., 2006, Nr. 114-4364). Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2010, Nr. 87-4619). Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Planavimo rengėjas: UAB „Architektūros menas” Konstitucijos pr. 23, B korp., 510 kab., Vilnius , Įm. k. 302519783, tel. Nr. +370 684 82 460. El. p. architekturosmenas@gmail.com. PV Simonas Savickas. Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia rengėjas.
Su parengtu projektu galima susipažinti rengėjo patalpose nuo 2017 m. kovo 23 d. iki 2017 m. balandžio 20 d., darbo dienomis nuo 9 iki 13 val.
Parengto detaliojo plano ekspozicija nuo 2017 m. kovo 23 d., Šatrininkų seniūnijoje, Šumsko pl. 157, Šatrininkų k. LT-13132 Vilniaus r. Tel.: (8 5) 249 4018, tel/fax 249 4016. El. p. satrininkuseniunija@vrsa.lt
Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas įvyks ten pat, 2017 m. balandžio 20 d., 11 val.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu planavimo rengėjui ir/ar organizatoriui iki 2017 m. balandžio 20 dienos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad neatsižvelgta į jų pasiūlymus parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo planavimo organizatoriaus atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2017-03-17 

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vydautiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Akvilė Skridailaitė.
Iki 2017 m. balandžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-17

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kačergiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Tomas Žukauskas.
Iki 2017 m. balandžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-17

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Levydonių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Žygimantas Romanovas.
Iki 2017 m. balandžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-17

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Riešės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Maksim Purikov.
Iki 2017 m. balandžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-17

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dievoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Josif Kurnevič.
Iki 2017 m. balandžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-17

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:1626), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Obelyno g., detaliojo plano keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:1626), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Obelyno g., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-09-16 sprendimu Nr. T3-355, sprendinių keitimas. Keičiamos teritorijos plotas 1,0982 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-03-22 iki 2017-04-05 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2017-04-05 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2017-03-17

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl Vilkeliškių kaimo kvartalo planavimo ir detaliojo plano rengimo“.
Planavimo tikslai: detalizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendinius, kurie buvo integruoti į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti planuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Planuojamos teritorijos plotas apie 4 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-03-22 iki 2017-04-05 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2017-04-05 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2017-03-17

Vadovaujantis 2016-07-04 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-274 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:172), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4180/0400:633, kad. Nr. 4180/0400:636, kad. Nr. 4180/0400:634 ir kad. Nr. 4180/0400:305), esančiuose Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 151F, 151E, 151D“ bei 2016-07-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-125-(3.35), pradedamas rengti Žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:172), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano keitimas žemės sklypuose (kad. Nr. 4180/0400:633, kad. Nr. 4180/0400:636, kad. Nr. 4180/0400:634 ir kad. Nr. 4180/0400:305), esančiuose Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 151F, 151E, 151D.
Keičiamos teritorijos plotas: 1,9100 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: Rolandas Šapalas.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai:
keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-08-12 įsakymu Nr. KADI-404 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:172), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus (kad. Nr. 4180/0400:636, 4180/0400:634, 4180/0400:305), esančius Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 151F, 151E, 151D ir kitos paskirties (atskirųjų želdynų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4180/0400:633), esantį Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., sujungti, perdalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus. Numatyti bendro naudojimo teritoriją ne mažesnę kaip 15 proc. planuojamos teritorijos. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
SPAV reikalingumas: vadovaujantis Planavimo darbų programa – nereikalinga.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:636, 4180/0400:634, 4180/0400:305), esančių Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 151F, 151E, 151D adresai pakeisti į Gegužinės g. 47, 45, 43.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-16-287.
Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu, viešo svarstymo data, vieta bus informuota papildomai.

2017-03-15

Informuojame, kad 2017 m. kovo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žalesos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Algimantas Kulikauskas.
Iki 2017 m. kovo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-10

Informuojame, kad 2017 m. kovo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vėliučionių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Aleksandr Palinskij.
Iki 2017 m. kovo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-09

Informuojame, kad 2017 m. kovo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Slabados kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Zinaida Vysockaja.
Iki 2017 m. kovo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-09

Informuojame, kad 2017 m. kovo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tintiniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Alma Ona Vaitonienė.
Iki 2017 m. kovo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-09

 Informuojame, kad 2017 m. kovo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Padvarių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Jaroslav Latyšovič.
Iki 2017 m. kovo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-09

Informuojame, kad 2017-02-23 nuspręsta pradėti rengti Agnei Vaitkuvienei nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4164/0600:0241, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Ereliškių k. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paslaugos byla Nr. KPZP- 27781.

2017-03-09

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis",  rengiamas  žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4177/0300:977), esančio Antupių k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas – Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Olga Raškevičienė
Projekto rengėjas – Irmantas Valančius, Kementos g. 9-3, Giedraičių mstl., Molėtų r., mob.: 867531880, el. paštas: Irmantas.matavimai@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2017-03-09 iki 2017-03-22 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.
 

 2017-03-09

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:44), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: keisti detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-12 įsakymu Nr. KADI-405, sprendinius. Keičiamos teritorijos plotas 1,9300 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-03-08 iki 2017-03-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2017-03-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2017-03-03

Informuojame, kad 2017 m. kovo 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tintiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Robertas Kazlauskas.
Iki 2017 m. kovo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-01

Informuojame, kad 2017 m. kovo 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ragūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Jadvyga Adamovič.
Iki 2017 m. kovo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-01

Informuojame, kad 2017 m. kovo 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tintiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Svajūnas Margevičius.
Iki 2017 m. kovo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-01

Informuojame, kad 2017 m. kovo 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sirvydų kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Monika Samuolytė.
Iki 2017 m. kovo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-01

Informuojame, kad 2017 m. kovo 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Nugariškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Vaida Tekutytė.
Iki 2017 m. kovo 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-03-01Grįžti
Shadow up