kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už vasario mėn. 2016 m.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Mechanizatorių g. 2, Rudaminos kadastro vietovėje, Skl.Kad.Nr.4177/0300:1211 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus. 

Planavimo organizatorius – Liudmila Luščinskaja
Projekto rengėjas
 – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. mob.: 8 601 71 112., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2016 m. vasario mėn. 25d. iki 2016 m. kovo mėn. 10 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2016-02-26

Informuojame, kad 2016 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Raudondvario kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Sabina Kostecka.
Iki 2016 m. kovo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-26

Informuojame, kad 2016 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Benkartų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Zbignev Bardovski.
Iki 2016 m. kovo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-26

Informuojame, kad 2016 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Leičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Jonas Kajutis.
Iki 2016 m. kovo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2016-02-26

Informuojame, kad 2016 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Alina Tikuišienė.
Iki 2016 m. kovo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-26

Informuojame, kad 2016 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maišiagalos miestelyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Kęstutis Sakavičius.
Iki 2016 m. kovo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-25

Informuojame, kad 2016 m. kovo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Visalaukės I kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Paulius Daudžvardis.
Iki 2016 m. kovo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-25

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:33), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4162/0200:471), esančiame Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k.“
Planavimo tikslai: keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:471), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., kuris buvo suformuotas Detaliuoju planu, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Keičiamos teritorijos plotas apie 1,90 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-02-25 iki 2016-03-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-03-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-02-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas sodininkų bendrijos “ŽALESA-2”, esančio Pranciškonių vs., Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kurių neįmanoma suformuoti atskirais individualiais mėgėjiško sodo sklypais ir bendro naudojimo valstybinės žemės sklypus.
Iniciatorius –  sodininkų bendrija „Žalesa-2“.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 861282482, el.p. krianta@mail.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2016 m. kovo  07 d.  iki 2016 m. kovo 21 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2016-02-23

SANDĖLIAVIMO PASTATO SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., JADVYGIŠKIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS
Statybvietės adresas:

Vilniaus r. sav., Riešės sen. Jadvygiškių k. kad. Nr.: 4117/0400:5149 Didžiosios Riešės k.v.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama/ numatoma: sandėliavimo (8.9)
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Architektas Šarūnas Šliužas
El. paštas: sliuzas.sarunas@gmail.com
Tel. Nr.: + 370-676-33318
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
Užsakovas: Vojcech Dalecki
El. paštas: v.dalecki@gmail.com
Tel. Nr.: + 370-686-22482
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Architektas Šarūnas Šliužas
El. paštas: sliuzas.sarunas@gmail.com
Tel. Nr.: + 370-676-33318
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos:
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Architektas Šarūnas Šliužas
El. paštas: sliuzas.sarunas@gmail.com
Tel. Nr.: + 370-676-33318
Viešo susirinkimo adresas ir laikas:
2016 m. kovo 4 d., 14:00 val.  Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r. Tel.: (8 5) 246 9431 / 246 9432, El. p. riesesseniunija@vrsa.lt

Medžiaga pridedama

2016-02-18

Informuojame, kad 2016 m. kovo 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Stauniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Ruslan Jevič.
Iki 2016 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-18

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Lavoriškių  sen., Skynimų k. (kad. Nr. 4157/0300:122  Mostiškių k.v.) kaimo plėtros ūkininko sodybos vietai parinkti žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą  ūkininko sodybai, reikalingų pastatų statybai.
Planavimo organizatoriai – Janina Tomaševič, Anton Tomaševič
Projekto rengėjas – MB “ SPV PROJEKTAI“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas spvprojektai@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti MB “ SPV PROJEKTAI“ (adresas – Kalvarijų g.137E-229, Vilniuje) nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2016 m. kovo  18 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Kalvarijų g.137E-229, Vilnius.

2016-02-18

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (2,8041 ha, kad. Nr. 4117/0400:5136), esančio Didžiosios Riešės k., Riešės sen.,Vilniaus r.,  detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 544-13, reg. Nr. AD-611-(3.31), 2013-08-26.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės anudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais. Padalyti sklypą. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius Vilma Vidžiūnienė, Vytautas Vidžiūnas, gyvenantys J. Tallat-Kelpšos g. 7, Vilniuje, UAB „Baltijos kopija“, Kareivių g. 13B, Vilnius, atstovaujama Vytauto Vidžiūno.
Projekto rengėjas – MB „SPV PROJEKTAI“, Šeškinės g. 6,  projekto vadovas, architektas Lauras Paulauskas( Atest. Nr. A1595). Informacija teikiama tel. 8-683 48736.

Palanavimo terminai:
Parengto detaliojo plano ekspozicija - nuo š. m. vasario 19d. iki kovo 18d.. Riešės seniūnijos skelbimų lentoje (Sporto g. 3, Riešės k.).
Viešasis susirinkimas įvyks š. m. kovo 21d. 9 val. Riešės seniūnijos patalpose (Sporto g. 3, Riešės k.). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2016-02-18 

Pradedamas rengti žemės sklypo (Kad nr. 4152/0100:508) detaliojo plano keitimas žemės sklypuose (kad.nr.4152/0100:323, 4152/0100:326, 4152/0100:315) esančiuose Vakario g. 40,42,38, Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas: sudalinti žemės sklypus į atskirus ne mažesnius kaip po 0,1000ha ploto. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą.
Planavimo organizatoriaiArūnas Paulius, Sandra Paulienė, UAB „Salės atspindys“, Violeta Vinickienė, Vytautas Vinikas , Asta Griežienė, Vytautas Griežė, UAB „Ateities slėnis“.
Projekto rengėjas
– UAB „Promena“ Naugarduko g. 15/28 Vilnius. Tel.: 865579333.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2016-02-17 Mickūnų seniūnijoje arba adresu Naugarduko g.15/28, Vilnius iš anksto susitarus su projektuotoju dėl susitikimo.
2016-03-22, 10:00val. projektas bus pristatomas viešajame susirinkime Mickūnų seniūnijoje. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti projekto rengėjui tel. 865579333, info@promena.lt Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 

2016-02-18  

Pradedamas rengti žemės sklypo (Kad nr. 4162/0300:316) detaliojo plano keitimas žemės sklype (kad.nr.4162/0300:439) esančiame Kaštonų g. 14 Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo paskirtį į kitą: gyvenamąją teritoriją viebučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai ir sudalinti į atskirus sklypus ne mažesnius kaip po 0,1000ha ploto. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą.
Planavimo organizatoriai – Eugenijus Žavoronok
Projekto rengėjas
– UAB „Promena“ Naugarduko g. 15/28 Vilnius. Tel.: 865579333.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2016-02-17 Nemėžio seniūnijoje arba adresu Naugarduko g.15/28, Vilnius iš anksto susitarus su projektuotoju dėl susitikimo.
2016-03-22, 8:30val. projektas bus pristatomas viešajame susirinkime Nemėžio seniūnijoje. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti projekto rengėjui tel. 865579333, info@promena.lt Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2016-02-18

Parengtas 0.3300 ha ploto žemės sklypo kadastrinis Nr. 4110/0600:400, esančio Senųjų Gudelių g. 4, Gudelių k. Zujūnų sen. Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius – NŽT Vilniaus rajono skyrius, Kalvarijų g. 147, Vilnius
Planavimo iniciatorius
– Jegor Tupikovskij, tel.8645-38218,    

Projekto rengėjas – Bogdanas Edmundas Stankeras, kvalifikacijos pažymėjimas Nr.2R-FP-277, tel. 8698-09970, el. paštas: geo5311@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima nuo 2016 m. vasario 15 d. iki 2016 m. kovo 2 d. pas projekto rengėją.

2016-02-18

Informuojame, kad 2016 m. kovo 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Raudonės kaime, kurio tikslas yra žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Valdemar Kuleš.
Iki 2016 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-18

Informuojame, kad 2016 m. kovo 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Liepiškių kaime, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Pavel Veršalovič.
Iki 2016 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-18

Informuojame, kad 2016 m. kovo 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pavydokių kaime, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Ilan Garas.
Iki 2016 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-18

Informuojame, kad 2016 m. kovo 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujakiemio kaime, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Tomas Petkevičius.
Iki 2016 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-18

Informuojame, kad 2016 m. kovo 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pavilnojo kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Marius Jukonis.
Iki 2016 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-17

Informuojame, kad 2016 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Arklėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Janina Paukštelo.
Iki 2016 m. vasario 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2016-02-17

Informuojame, kad 2016 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Švedų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Marius Liegus.
Iki 2016 m. vasario 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-17

Informuojame, kad 2016 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užugriovio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Giedrius Užkurnis.
Iki 2016 m. vasario 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-17

Informuojame, kad 2016 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dasionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Julija Juzefovičienė.
Iki 2016 m. vasario 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-17

Informuojame, kad 2016 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žalesos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Aurelijus Černiauskas.
Iki 2016 m. vasario 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-17

Informuojame, kad 2016 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rudaminos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Jolanta Telegejevė.
Iki 2016 m. vasario 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-02-17

Pranešame, kad, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus Planavimo sąlygomis kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus Planavimo sąlygomis kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektui rengti, Romas Lenktis, Asta Lenktienė rengia 0,08080 ha sklypo (kad nr. 4107/0500:0380 Bezdonių k.v.) Vilniaus r. sav. Bezdonių sen. Bezdonių k., Užupio g. 45E kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Planavimo organizatorius- UAB „GM projektai“, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Jūs, kaip gretimos žemėvaldos savininkas, galite susipažinti su parengtu žemės sklypo  kaimo plėtros (ūkinės veiklos) žemėtvarkos projektu ūkininko ūkio sodybos formavimui, kaip tai numato Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 127-4581): „54. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų svarstymo ir visuomenės dalyvavimo šiame procese tvarką nustato Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr. 112-4189; 2007, Nr. 33-1190).“
Įvertinant aukščiau išdėstytą, gavus šį laišką 10 (dešimties) dienų laikotarpyje, iki 2016 m. vasario 29 d., galite susisiekti su UAB „GM projektai“ dėl susipažinimo su parengto žemės sklypo (kad. nr. 4107/0500:0380 Bezdonių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektu.

2016-02-12

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-03-26 d. įsakymas Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-4297, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2014-12-03 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. FP-810-14, NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus 2015-01-07 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 48RE-12-(14.48.42),  rengiamas žemės sklypo esančio Aukštoji g. 46, Karklėnų k., Šatrininkų sen., Vilniaus raj. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo suformavimas pastatams (unikalus Nr 4190-9000-4017, 4190-9000-4028, 4190-9000-4039, 4190-9000-4048, 4190-9000-4050, 4190-9000-4060, 4190-9000-4071, 4190-9000-4082 ir 4190-9000-4093) eksploatuoti.
Planavimo iniciatorius- Valerij Aidamovič.
Projekto rengėjas – UAB “Geodeziniai tyrinėjimai“, Kalvarijų g. 98-31, Vilnius, el. paštas: geodtyr@gmail.com.
Matininkas  Ričardas Zakaras mob.: +37061576082
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-02-17 iki 2016-03-02 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2016-02-12

Pranešame,  kad pradedamas rengti SB „Margiai“ teritorijoje, esančioje Kalabariškių k., Kalvelių sen., Vilniaus r.  formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslai – suformuoti naują valstybinį žemės sklypą (bendro naudojimo teritorijoje) ir įsiterpusio žemės sklypo suformavimą ir prijungimą prie esamo žemės sklypo (Kad.Nr. 4140/0702:3300).
Planavimo organizatoriai
– SB „Margiai“, Valentina Sitko,  Liudmila Likšo, Antanas Likšo.
Projekto rengėjas – Matininkas Robertas Žilo, Verkių g. 44-307, Vilnius.

tel. 867404307, el. paštas: robertas.gprojektai@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui  nuo 2016-02-12 iki 2016-02-17. Susipažinti su parengtu projektu galima Verkių g. 44-307, Vilniuje.

2016-02-12

Informuojame, kad nuo 2014 m. sausio 16 d. rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Zujūnų sen., Antežerių k., Ežero g. 34   (kadastrinis Nr. 4110/0700:1721) detalus planas. Detalusis planas rengiamas remiantis 2013-12-11 d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis  Nr. 856-13.
Planavimo tikslai – nekeičiant žemės sklypo pagrindinės  paskirties padalyti žemės sklypą į sklypus. Projektuoti kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos -  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1) žemės sklypus. inžinerinės infrastruktūros teritorijas (I/I2) Nustatyti sklypų ribas ir plotus, nustatyti statybos reglamentus: naujai statomiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų (iki 10 m), nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 
Planavimo organizatorius: Vera Kovalevskaja.
Detaliojo plano rengėjas:
Architektas Raimundas Kukarskas.
Detaliojo plano rengimas, viešas svarstymas su visuomene, derinimas ir tvirtinimas atliekamas bendraja tvarka.  Su parengto detalaus  plano sprendiniais  galima susipažinti  Zujūnų  seniūnijoje nuo 2016 m. vasario 11 d. iki  2016 m. kovo 15 d. Viešas svarstymas įvyks Zujūnų seniūnijoje  2016 m. kovo 15 d. nuo 10 iki 11 val. Pasiūlymai pateikiami planavimo rengėjui ir planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo pabaigos. Su detaliojo plano sprendiniais supažindina ir informaciją teikia  Projekto vadovas Raimundas Kukarskas, mob.tel., (8~684)  89440,  El.paštas.: raimundaskukarskas@yahoo.com

2016-02-12 

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), pranešame,  kad rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4103/0200:565 Avižienių k.v. esančio Gilužių k., Avižienių sen.,  Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, pakeičiant jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį bei būdą į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius –  TADEUŠ NEVEROVIČ, JOLANTA NEVEROVIČ
Projekto rengėjas –
UAB “GM Projektai”,  Šeimyniškių 12-2, Vilnius mob.: 8 684 19 942, el. paštas: gmprojektai@zebra.lt   Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-02-11 iki 2016-02-26 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2016-02-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo esančio SB "Edelveisas", Pakonių k., Sudervės sen., Vilniaus r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – (sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai) valstybinės žemės sklypo suformavimas, sodininkų bendrijos "Edelveisas" teritorijoje, esančioje Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Pakonių k.

Planavimo organizatorius –  SB „Edelveisas“
Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Laisvės pr.121, Vilnius. Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 276089 el.paštas jurgita@geovisata.com
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais galima nuo 2016 m. vasario 11 d. iki vasario 25 d. UAB “Geovisata” patalpose.

2016-02-10

Parengtas žemės sklypo (kad.Nr.4110/0800:127 ) esančio Lelijų g.,Gineitiškių k.,Zujūnų sen.,Vilniaus r. savivaldybėje formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013-04-12 leidimas Nr.48L-(14.48.36 ),rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Rengimo pagrindas: Įsiterpusio ( ne didesnio kaip 0,06ha ploto ) žemės sklypo suformavimas ir prijungimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo kad.Nr.4110/0800:127.
Projekto rengėjas: UAB“NERANTA“, į/k 124137784,A.Goštauto gt.8-0214,Vilnius.
Daugiau informacijos-Tel.Nr. (8-6-5) 231 21 43,mob.Nr.8685 83853.

2016-02-09

Pakeitus pagrindinio brėžinio sprendinius, skelbiamas pakartotinas sklypo (kad. Nr. 4110/0400:20), esančio Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano viešas svarstymas.
Pagrindas: 2012-12-11 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 937-12, Reg. Nr. AD-1031-(3.31).
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal VRS teritorijos BP U ir M1 tipo funkcinio prioriteto zonų sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K/K1), inžinerinės infrastruktūros teritoriją (-as) – susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2). Numatyti bendro naudojimo teritoriją (≥ 15 % nuo planuojamos teritorijos ploto). Padalyti žemės sklypą į sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus: iki 2 aukštų (iki 10 m); komercinės paskirties objektų teritorijos – iki 3 aukštų (iki 15 m), žemės sklypo leistiną užstatymo tankumą – ne daugiau kaip 50 proc. Nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Planavimo organizatoriai: Antonas Krivickis, Vladislava Krivickaja, Ilona Krivicka, Oksana Binkevičienė, gyv. Giraitės g. 5, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, tel.: 8611 55004, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, PV - Gražina Meidutė, tel.: 8699 47231.
Parengto plano vieša ekspozicija: Zujūnų seniūnijos patalpose nuo 2016-02-11 iki 2016-03-14.
Viešas projekto aptarimas 2016-03-14, 10.00 val. Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2016-02-09

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-11 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:404), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano korektūros inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4174/0200:748), esančiame Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k." Nr. KADI - 3 pagrindu 2016-02-05 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-16-(3.35).

2016-02-05

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:55), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4117/0400:27, kad. Nr. 4117/0400:79, kad. Nr. 4117/0400:105, kad. Nr. 4117/0400:106, kad. Nr. 4117/0400:110, kad. Nr. 4117/0400:111, kad. Nr. 4117/0400:130, kad. Nr. 4117/0400:136 ir kad. Nr. 4117/0400:146), esančiuose Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Miško g. 6C, 6B, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I“.
Planavimo tikslai: žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0400:27, kad. Nr. 4117/0400:79, kad. Nr. 4117/0400:105, kad. Nr. 4117/0400:106, kad. Nr. 4117/0400:110, kad. Nr. 4117/0400:111, kad. Nr. 4117/0400:130, kad. Nr. 4117/0400:136 ir kad. Nr. 4117/0400:146), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Miško g. 6C, 6B, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, kurie buvo suformuoti Detaliuoju planu, dalijimas, sujungimas, naujų ribų ir plotų nustatymas. Planuojamos teritorijos plotas 2,3395 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-02-09 iki 2016-02-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-02-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-02-05

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:173), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4152/0100:4126), esančiame Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k.“
Planavimo tikslai: keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4126), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., kuris buvo suformuotas Detaliuoju planu, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Keičiamos teritorijos plotas 1,9571 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-02-09 iki 2016-02-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-02-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-02-05

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:8241), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano koregavimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4174/0200:2207), esančiame Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Miglos g. 56“.
Planavimo tikslai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:2207), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Miglos g. 56, kuris buvo suformuotas Detaliuoju planu, dalijimas į du atsirus žemės sklypus, nekeičiant detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo. Koreguojamos teritorijos plotas 0,3069 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-02-09 iki 2016-02-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-02-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-02-05

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:190, kad. Nr. 4152/0100:247 ir kad. Nr. 4152/0100:248), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4152/0100:374, kad. Nr. 4152/0100:353, kad. Nr. 4152/0100:349 ir kad. Nr. 4152/0100:392), esančiuose Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Raktažolių g. 34, 32, 30, 21“.
Planavimo tikslai: kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:374, 4152/0100:353, 4152/0100:349, 4152/0100:392), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Raktažolių g. 34, 32, 30, 21, kurie buvo suformuoti Detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus pagal bendraturčiams priklausančias dalis, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Keičiamos teritorijos plotas 6,3863 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-02-09 iki 2016-02-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-02-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-02-05

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:8096), esančio Vilniaus r., Avižienių sen., Lindiniškių k., detalusis planas.
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti sklypą, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų pastatų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų - iki dviejų aukštų gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Agnė Andriūnienė, P.Žadeikos g. 24-13, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas – Projekto vadovė Jurgita Žostautienė. A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 8 686 47260, el. paštas: jurgita.jaseckaite@gmail.com.
Su parengtu detaliuoju  planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2016 m. vasario 22 d. Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje nuo 2016 m. kovo 08 d.
Viešas susirinkimas įvyks 2016 m. kovo 24 d. 17.30 val. detaliojo plano rengėjo patalpose (A. Goštauto g. 8-213, Vilniuje).
Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

2016-02-05

Rengiamas, žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Surervės sen., Rastinėnų kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: pradėti rengti formavimo ir pertvarkymo projektą, nustatant žemės ūkio paskirties (sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai) valstybinės žemės sklypo suformavimą, bei žemės ūkio paskirties (mėgėjų sodų žemės sklypai) įsiterpusių valstybinės žemės sklypų suformavimą,sodininkų bendrijos ”Viltis“ teritorijoje.
Planavimo organizatorius: S/B „VILTIS“
Susipažinti su parengtu projektu jo sprendiniais ir poveikio vertinimu galima nuo 2016 m. vasario mėn. 15 d. iki 2016 m. vasario mėn. 29 d. I.Į ,,Matininkas", Rinktinės g. 55-18, Vilniaus mieste tel. 8 5 2430382, 8 698 79719, el. paštas: matininkas@konsolidacija. lt

2016-02-04

Pranešame, kad rengiami žemės sklypų detalieji planai:
žemės sklypų (1,5900 ha, kad. Nr. 4162/0400:550; 0,4600 ha, kad. Nr. 4162/0400:512;  1,000 ha, kad. Nr. 4162/0400:661; 1,8800 ha, kad. Nr. 4162/0400:1060) esančių Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.

Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2012-06-20 Nr.  AD-572-(3.31) sutarties  Nr. 513-12,  2012-06-20 Nr. AD-565-(3.31) sutarties  Nr. 502-12 ir 2012-06-20 Nr. AD-574-(3.31) sutarties  Nr. 495-12 sujungimo susitarimas Nr. AD-296-(3.31), 2014-11-24.
žemės sklypų (1,3000 ha, kad. Nr. 4162/0400:551; 1,1100 ha, kad. Nr. 4162/0400:616;  0,4800 ha, kad. Nr. 4162/0400:577; 1,0800 ha, kad. Nr. 4162/0400:639; 0,5200 ha, kad. Nr. 4162/0400:1071; 1,0900 ha, kad. Nr. 4162/0400:1081; 1,0689 ha, kad. Nr. 4162/0400:642; 1,0249 ha, kad. Nr. 4162/0400:1909) esančių Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. ir Stankutiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2012-08-23 Nr. AD-709-(3.31) sutarties Nr. 567-12, 2012-06-20 Nr. AD-575-(3.31) sutarties Nr. 493-12, 2012-07-02 Nr. AD-611-(3.31) sutarties Nr. 526-12, 2012-06-20 Nr. AD-573-(3.31) sutarties Nr. 514-12, 2012-06-20 Nr. AD-567-(3.31) sutarties Nr. 504-12, 2012-06-20 Nr. AD-568-(3.31) sutarties Nr. 509-12 ir 2012-10-08 Nr. AD-842-(3.31) sutarties Nr. 586-12 sujungimo susitarimas, 2014-11-24,  Nr. AD-294-(3.31).
žemės sklypo (1,9400 ha, kad. Nr. 4162/0400:564) esančio Paliepių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.  511-12, Reg. Nr. AD-570-(3.31); 2012-06-20.
Planavimo tikslas – sujungti žemės sklypus į vieną sklypą, keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais. Sudalyti sklypą. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Atskiruosius želdynus planuoti nuo paviršinio vandens telkinio pusės.
Planavimo organizatorius – Giedrius Tomas Jarmalavičius, gyvenantis Kovo 11-osios g. 84-22, Kaunas; UAB „GTJ Projects“, Savanorių pr. 192, Kaunas.
Projekto rengėjas – MB „SPV PROJEKTAI“, Šeškinės g. 6,  projekto vadovas, architektas Lauras Paulauskas ( Atest. Nr. A1595). Informacija teikiama tel. 8-683 48736.

Palanavimo terminai:
Parengto detaliojo plano ekspozicija - nuo š. m. vasario 5 d. iki kovo 7d.. Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje (V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k.).
Viešasis susirinkimas įvyks š. m kovo 7d. 9 val. Nemėžio seniūnijos patalpose (V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k.). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2016-02-04

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Nugariškių k. 4,  Paberžės sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Nugariškių k. 4,  Paberžės sen., Vilniaus r. sav. plotas apie 0,5893 ha.
Žemės sklypo iniciatoriai – Liudmila Andriuškevičienė
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo suformavimas pastatams (unikalus Nr. 4194-0296-4015, 4194-0296-4037, 4194-0296-4048, 4194-0296-4059, 4194-0296-4060) eksploatuoti.
Rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 2014-11-13 įsakymas Nr. 48VĮ-(14.48.2)-4522, Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai“, 2015 m. sausio mėn 8 d., Nr. 48-RE-20-(14.48.42), Vilniaus rajono savivaldybės  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai“, 2014 m. gruodžio mėn 8 d., Nr. FP-837-14.
Projekto rengėjas, adresas ir telefonai: UAB „NEKILNOJAMOJO TURTO PROJEKTAI“ Žalgirio g. 131-213kab.Vilnius, tel.: +370 605 70770, +370 620 88985, +370 614 53097 el. paštas: info@ntprojektai.lt
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų iki 2016 m. vasario 12d. (darbo valandomis nuo 8 val. iki 17 val.) aukščiau nurodytu adresu (susitikimo laiką būtina susitarti iš anksto aukščiau nurodytu telefonu)
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2016 m. vasario 12d. Susipažinti su projektu galima 2016 m. vasario 2 – vasario 12 dienomis.

2016-02-04

Vadovaujantis 2012-04-23 „Teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ sutartimi nr. 167-12 pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4177/0200:866 esančio Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas- keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1) ir padalyti į sklypus, nustatyti jų ribas, plotus, statybos reglamentas, inžinerinių tinklų sprendimo schemas.

Detaliojo plano organizatorius: Leonarda Vanagel
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468.
Detalaus plano projektas  nuo 2016-02-04 iki 2016-03-04 d. bus eksponuojamas Rudaminos seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks UAB „Archigama“ buveinės patalpose 2016-03-04d. 11 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2016-02-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0100:152), esantis Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Leičių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Edita Ragoško.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 861493686, el.p. justina.skrodenyte@gmail.com. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-01-25 iki 2016-02-08 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2016-02-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr. 4103/0200:0625, bendras plotas 0.8000 ha., esančio Vilniaus r. savivaldybės, Avižienių sen., Avižienių k., Baseino g. 2, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planuojama teritorija: sklypo kadastrinis Nr. 4103/0200:0625, bendras plotas 0.8000 ha., esančio Vilniaus r. savivaldybės, Avižienių sen., Avižienių k., Baseino g. 2.
Žemės sklypo iniciatoriai – Feliksa Zacharevič, Marija Guščo.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, bei jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo pakeitimas į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Rengimo pagrindas - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduoti projekto rengimo reikalavimai 2014-08-08 Nr.FP-456-14, NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymas 2014-07-29, Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3055 dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengėjas, adresas ir telefonai: UAB „NEKILNOJAMOJO TURTO PROJEKTAI“ Žalgirio g. 131-213kab.Vilnius, tel.: +370 605 70770,  el. paštas: info@ntprojektai.lt
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų iki 2016 m. vasario mėn. 14 d. (darbo valandomis nuo 8 val. iki 17 val.) aukščiau nurodytu adresu (susitikimo laiką būtina susitarti iš anksto aukščiau nurodytu telefonu).
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2016m. vasario mėn. 14 d. Susipažinti su projektu galima 2016 m. Vasario 04– vasario 14 dienomis.

2016-02-02

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:154), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Asiūklės v.s., detaliojo  plano keitimas žemės sklypuose (kad. Nr. 4117/0200:287, 4117/0200:288, 4117/0200:289, 4117/0200:290, 4117/0200:2208, 4117/0200:2209), esančiuose Vilniaus r. sav., Riešės sen., Asiūklės vs.
Projekto rengimo pagrindas
: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. KADI-580 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:154), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Asiūklės vs., detaliojo plano keitimo“.
Detaliojo plano organizatorius: UAB „Asiūklis“, Užupio g. 11-8, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas: UAB”Urbanistika”, A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovė Rūta Garuckienė, tel. (8 5) 212 4779, 8 699 79322, el. paštas: ruta.garuckiene@urbanistika.lt.
Projekto tikslai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-12-08 sprendimu Nr. T3-345 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:154), esančio Asiūklės vs., Riešės sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo bendrąja tvarka“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų ( kad. Nr. 4117/0200:287, 4117/0200:288, 4117/0200:289, 4117/0200:290), esančius Vilniaus r. sav., Riešės sen., Asiūklės vs., sujungti ir perdalyti į atskirus žemės sklypus, suformuoti atskirųjų želdynų bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritoriją. Nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Naujai suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo esamos padėties analizės, sprendinių konkretizavimo ir baigiamasis etapas ( viešojo svarstymo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo stadija).
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir vertinimas - neatliekami.
Planavimo terminai:
2016 m.
Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėją A. Goštauto g. 8-322, Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas galima pateikti projekto rengėjui iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais.
Apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2016-02-02

Patvirtinta teritorija Vilniaus rajono, Šatrininkų seniūnijos, Kyviškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamam planui rengti.

2016-02-02

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-22 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0400:189), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano korektūros inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4110/0400:251), esančiame Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Kranto al. 31" Nr. KADI - 23 pagrindu 2016-01-27 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-10-(3.35).

2016-02-01

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klonių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2015-01-14 įsakymas Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-56 "Dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 4162/0100:385) formavimo ir pertvarkymo projektą".

Projekto rengimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, pakeičiant jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį bei būdą į kitą.
Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyrius, esantis Kalvarijų g. 147, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-08221.
Projekto iniciatorius – AB “BLRT Grupp Invest”, į.k. 122604723, buveinės adresas Granito g. 10, Vilnius.
Projekto rengėjas – UAB „Projektavimo sprendimai“, adresas Trimitų 6-38, LT-09318, Vilnius. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016 m. vasario 01 d. iki 2016 m. vasario 12 d. adresu - Trimitų 6-38, Vilnius. Pasiūlymus bei pastabas teikti projekto rengėjui iki 2016 m. vasario 12 d.

2016-02-01

Grįžti
Shadow up