kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2016 m. rugsėjo mėnesį.Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-10-24 d. įsakymas Nr.48VĮ-(14.48.2.)-4256, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2014-12-03 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. FP-811-14, NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus 2015-01-07 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 48RE-11-(14.48.42),  rengiamas žemės sklypų kad. Nr.4192/0300:291, kad. Nr. 4192/0300:4 ir kad. Nr.4192/0300:309, esančių Griciūnų k., Sužionių sen., Veriškių k.v., Vilniaus rajone formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – trijų žemės ūkio paskirties žemės sklypo sujungimas į vieną žemės sklypą bei apjungto žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo iniciatorius- Robertas Narijauskas.
Projekto rengėjas – UAB “Geodeziniai tyrinėjimai“, Kalvarijų g. 98-31, Vilnius El. paštas: geodtyr@gmail.com.  Matininkas  Ričardas Zakaras mob.: +37061576082,   Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos
pateikiami specialiojo plano rengėjui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-09-29 iki 2016-10-15 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2016-09-28

Pradedamas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, adresu Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Unguriškių k., Sužionių k.v., sklypo kadastrinis Nr. 4187/0300:263.
Planavimo darbų programa

2016-09-28

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų , patvirtintų LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija ), informuojame , kad supaprastinta tvarka yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4154/14000:461 adresu Mikalinės k., Migūnų sen., Vilniaus r. sav.. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslai: žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.
Su parengtu projektu ataskaita galite susipažinti adresu S.Nėries 21, Vilnius nuo 2016-09-21 iki 2016-10-05 d . Projekto autorius-matininkas Artūras Jonušas, tel. pasiteiravimui 8 687 15679.

2016-09-21 

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų , patvirtintų LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija ), informuojame , kad supaprastinta tvarka yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4154/14000:461 adresu Prūdiškių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslai: iš žemės ūkio paskirties miško žemės atidalijimas, kaeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio paskirties žemę atidalintoje žemės sklypo dalyje ir likusio žemės ūkio paskirties sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Su parengtu projektu ataskaita galite susipažinti adresu S.Nėries 21, Vilnius nuo 2016-09-21 iki 2016-10-05 d . Projekto autorius-matininkas Artūras Jonušas, tel. pasiteiravimui 8 687 15679.

2016-09-21

Vadovaujantis 2011-11-02 d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.1406-11“ Reg. Nr. AD-1245-(3.31) ir 2016-01-14 susitarimu AD-4-(3.31) ,parengtas žemės sklypo kad. Nr. 4170/0500:118 esančio Papikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas“.
Planavimo tikslas: Keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius ( vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96) iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritorijos- degalinių ir autoservisų objektų statybos(K3), pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos- sandėliavimo įmonių statybos (P2), inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriamas žemės sklypus (I2). Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems /rekonstruojamiems statiniam.
Planavimo organizatorė –Kristina Belevečiūtė, gyv. Polocko g. 32D, Vilniaus M.
Plano rengėjas - V.Rimkevičius tel. 861155004.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Riešės sen. patalpose nuo 2016-09-22 iki 2016 -10- 27. Viešasis svarstymas vyks detaliojo plano rengėjo patalpose Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje patalpose 2016-10-27 d. 10 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto -rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo procedūrų pabaigos.

2016-09-21

Pranešame, kad pagal 2013-01-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 1010-12 ( Reg. Nr. AD-26-(3.31) rengiamas ir parengtas žemės sklypo ( kad. Nr. 4110/0400:209), esančio Platiniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 (Žin., 2007, Nr. 22-858) 10p . Gyvenamųjų teritorijų neprojektuoti kelio apsaugos zonoje. . Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų iki dviejų aukštų , vieno buto gyvenamojo namo statybai. Nustatyti planuojamai teritorijai naudojimo bei tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: Loreta Dumbauskienė, gyv. S.Konarskio g. 10A-17, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas: V.Rimkevičius, tel.: 861155004.
Parengto plano vieša ekspozicija: Zujūnų seniūnijos patalpose nuo 2016-09-22 iki 2016-10-28.Viešas svarstymas įvyks 2016-10-28 10.00val. ardesu Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje.Planavimo pasiūlymai ir pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.

2016-09-21

Visuomenės informavimas apie numatomą Dvibučio gyvenamojo namo, Kerpių g.58, Galgių k., Vilniaus r. projektavimą
Objekto pavadinimas:
Dvibučio gyvenamojo namo (7.2), Kerpių g.58, Galgių k., Vilniaus r., statybos projektas.
Statybvietės adresas: Kerpių g.58, Galgių k., Vilniaus r.
Žemės sklypo geografinės koordinatės: kad.Nr.4152/0100:541
Statinio naudojimo paskirtis:  Dvibutis gyvenamasis namas (7.2).
Projektuotojas:  UAB „Frega“, Panerių g.51 (3 aukštas, 321A kab.), Vilnius,  Įmonės kodas: 123617015, PVM mokėtojo kodas: LT 236170113 Tel./faksas: (5) 203 4428, El. paštas: vitalijus@frega.lt  , www.frega.lt 
Projekto vadovas:  informaciją apie projektą teikia Vitalijus Falevičius, Panerių g.51 (3 aukštas, 321A kab.), Vilnius, Mob. 8676 32767, vitalijus@frega.lt
Statytojas: Oleg Muravskij,  8630 00006
Informuojame, kad  su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti ir/ar teikti pasiūlymus projektuotojui raštu, el. paštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks  2016 m. rugsėjo mėn. 30d. 16.30 val., Panerių  g.51, Vilniuje,  3 aukšte, 321A kab.

2016-09-16

Visuomenės informavimas apie numatomą Dvibučio gyvenamojo namo, Meldų g.48, Galgių k., Vilniaus r. projektavimą
Objekto pavadinimas:
Dvibučio gyvenamojo namo (7.2), Meldų g.48, Galgių k., Vilniaus r., statybos projektas.
Statybvietės adresas: Meldų g.48, Galgių k., Vilniaus r.
Žemės sklypo geografinės koordinatės: kad.Nr.4152/0100:502.
Statinio naudojimo paskirtis:  Dvibutis gyvenamasis namas (7.2).
Projektuotojas:  UAB „Frega“, Panerių g.51 (3 aukštas, 321A kab.), Vilnius,  Įmonės kodas: 123617015, PVM mokėtojo kodas: LT 236170113 Tel./faksas: (5) 203 4428, El. paštas: vitalijus@frega.lt  , www.frega.lt 
Projekto vadovas:  informaciją apie projektą teikia Vitalijus Falevičius, Panerių g.51 (3 aukštas, 321A kab.), Vilnius, Mob. 8676 32767, vitalijus@frega.lt
Statytojas: Oleg Muravskij,  8630 00006
Informuojame, kad  su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti ir/ar teikti pasiūlymus projektuotojui raštu, el. paštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Viešasis susirinkimas įvyks  2016 m. rugsėjo mėn. 30d. 16.30 val., Panerių  g.51, Vilniuje,  3 aukšte, 321A kab.

2016-09-16

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Paežerių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Igoris Bezdenežnychas.
Iki 2016 m. rugsėjo 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-15

Informuojame, kad 2016-08-01 nuspręsta pradėti rengti Vladimir Palivoda nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4147/0100:1300, esančio Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus raj., kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paslaugos byla Nr. KPZP-23932.

2016-09-14

Vadovaujantis 2013-11-25 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 767-13, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4170/0800:199, esančio Kalnų g. 40, Varniškių k., Riešės sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties padalyti žemės sklypą į sklypus. Pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, nustatyti statybos reglamentus, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus.

Detaliojo plano organizatoriai: Alytė Čaikina, Olga Čaikina, Michailas Čaikinas
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius.. Informacija tel. 865505599
Detalaus plano projektas  nuo 2016-09-15 iki 2016-10-17 bus eksponuojamas Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks UAB „Archigama“ patalpose 2016-10-17 11val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2016-09-14

Vadovaujantis 2016-01-26 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi nr. AD-6-(3.35), pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4110/0600:686, esančio Palaukės g. 9, Gudelių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties padalyti žemės sklypą į sklypus. Pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, nustatyti statybos reglamentus, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus.
Detaliojo plano organizatoriai: Vladislava Kulakovska, Česlava Tatol, Boguslava Banelienė, Josif Rimša, Janina Animuckaja, Jurij Rimša, Leonarda Maksimovič, Valentina Stuckaja, Regina Jakubauskienė, Vaclava Rakovskaja, Alina Misievič, Teresa Giglevič.
Detaliojo plano rengėjas:
UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius.. Informacija tel. 865505599
Detalaus plano projektas  nuo 2016-09-15 iki 2016-10-29 bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas nebus skelbimamas.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susipažinimo pabaigos.

2016-09-14 

Vadovaujantis 2016-01-27 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi nr. AD-9-(3.35), pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4110/0400:774, esančio A. Mickevičiaus g. 99, Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties padalyti žemės sklypą į sklypus. Pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, nustatyti statybos reglamentus, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus.

Detaliojo plano organizatoriai: Edita Mackevič, Vitalij Mackevič, Inga Latvė, Vytautas Latvys.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius.. Informacija tel. 865505599
Detalaus plano projektas  nuo 2016-09-15 iki 2016-10-29 bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas nebus skelbimamas.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susipažinimo pabaigos.

2016-09-14

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis",  rengiamas  žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4130/0200:606), esančio Airėnų II k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas – Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Rita Misevičienė
Projekto rengėjas –
 Pijus Vyčas, A. Juozapavičiaus g. 6A-45, Vilnius mob.: 867253148, el. paštas: nerijus.mazelis@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016.09.15 iki 2016.09.30 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2016-09-14

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis",  rengiamas  žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4130/0200:607), esančio Airėnų II k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas – Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Domantas Misevičius
Projekto rengėjas –
 Pijus Vyčas, A. Juozapavičiaus g. 6A-45, Vilnius mob.: 867253148, el. paštas: nerijus.mazelis@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016.09.15 iki 2016.09.30 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2016-09-14

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Nemėžio sen., Didžiasalio k., (kad. Nr. 4162/0200:1177), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto organizatorius
: Ana Ivanova.
Projekto tikslai: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba.
Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-11, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 626 94540, el. paštu geoformatas@gmail.lt.

2016-09-14

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:670) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – UAB „Jugnė“.
Viešas aptarimas įvyks 2016 spalio 18 d. 13 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2016 rugsėjo 16 d. iki 2016 spalio 18 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilniuje. Tel.: 8-5 261-00-11, el. paštas: matriumas@gmail.com.

2016-09-14 

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:986) Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatoriai – Božena Stankevič, Anžela Rodzevičiūtė, Lucija Ročkienė.
Viešas aptarimas įvyks 2016 spalio 18 d. 14 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2016 rugsėjo 16 d. iki 2016 spalio 18 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilniuje. Tel.: 8-5 261-00-11, el. paštas: matriumas@gmail.com.

2016-09-14

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4162/0100:684, kad. Nr. 4162/0100:685, kad. Nr. 4162/0100:704 ir kad. Nr. 4162/0100:705), esančių Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., detaliojo plano koregavimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4162/0100:885 ir kad. Nr. 4162/0100:879), esančiuose Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Minsko pl. 55B“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4162/0100:885), esantį Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., ir kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4162/0100:879), esantį Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Minsko pl. 55B, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nekeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo. Koreguojamos teritorijos plotas 2,9200 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-09-15 iki 2016-09-28 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-09-28 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2016-09-14

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis",  rengiamas  žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4162/0400:91), esančio Gamyklos g. 13, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu sklypu (kad. Nr. 4162/0400:91, adresu Gamyklos g. 13, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.).
Planavimo organizatoriai – Leokadija Blaževič, Ivan Blaževič                                                           
Projekto rengėjas –
 Rimantas Šlikas, Fizikų g. 14-7, Vilnius mob.: 8 676 68637, el. paštas: rimasslikas@gmail.com

2016-09-14

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2016 m. 09 mėn. 19 d. rengiamas žemės sklypo, Savičiūnų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav., (kadastrinis Nr. 4182/0600:0777 Savičiūnų k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo iniciatorius - Rimantas Gindvilis
Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyrius
Projekto rengėjas – UAB “GeoPlanum”, Konstitucijos per.23c-406, Vilnius, tel. 8~60070039, el. paštas: d.seviakovas@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui ir iniciatoriui iki 2016 m. 09 mėn. 30 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016 m. 09 mėn. 19 d. iki 2016 m. 09 mėn. 30 d. UAB “GeoPlanum” patalpose, adresu: Konstitucijos per. 23c-406, Vilnius.

2016-09-14

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sidabrių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Audronė Mejia Reyes.
Iki 2016 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-14

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sirvydų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Janina Viduto.
Iki 2016 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-14

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Krisčiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Andžej Jackevič.
Iki 2016 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-14

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užuežerės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Aleksandras Sucharevskis.
Iki 2016 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-14

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skaidiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Valentina Akuto.
Iki 2016 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-14

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skurbutėnų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Lilija Šuškevič.
Iki 2016 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-14

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Marijampolio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Janina Grinevič.
Iki 2016 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-14

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Aukštuolės kaime, Vakaro 8-oji g. 52, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Teresa Uvarova.
Iki 2016 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-08

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Aukštuolės kaime, Vakaro 8-oji g. 50, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Mirena Vysockaja.
Iki 2016 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-08

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ponasų kaime, kurio tikslai – įveisti mišką ne miško žemėje. Planavimo organizatorius Gediminas Survila.
Iki 2016 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-07

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą kermušiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Jolanta Revaitienė.
Iki 2016 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-07

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pikeliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Kęstutis Kilda.
Iki 2016 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-07

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kairėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Eva Božerodskaja.
Iki 2016 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-07

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Alina Neverovič.
Iki 2016 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2016-09-07

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Unguriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Raimondas Račinskis.
Iki 2016 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-07

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Jusinės viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Andžejus Jaščaninas.
Iki 2016 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-07

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mozūriškio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Žydrė Vaičiūnė.
Iki 2016 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-07

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vydautiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Mariola Neverovič.
Iki 2016 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-09-07

Pradedamas rengti Kairėnų kaimo kvartalo , esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., detalusis planas
Projekto rengimo pagrindas
: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. KADI-238 „Dėl Kairėnų k. kvartalo planavimo ir detaliojo plano rengimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4152/0500:17, kad. Nr. 4152/0500:21), esančiuose Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k.
Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 275 5074.
Detaliojo plano iniciatorius: Rokas Iščiukas, Švitrigailos g. 8-205, Vilnius, tel. 8687 59544
Detaliojo plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovė Rūta Garuckienė, tel. (8 5) 212 4779, 8 699 79322, el. paštas: ruta.garuckiene@urbanistika.lt.
Projekto tikslai: pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571 (toliau -Specialusis planas), sprendinius, kurie buvo integruoti į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau - Bendrasis planas), sprendinius, patikslinti ir atidalyti urbanizuojamą teritorijos dalį, pagal Specialųjį  planą patenkančią į U1 zoną, keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį  iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalyti į atskirus žemės sklypus. Nustatyti planuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Atidalyti ir atskiru sklypu formuoti teritoriją, patenkančią į miško žemės teritoriją. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus. Numatyti žemės sklypų pertvarkymo poreikį ir galimybes, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis etapas,  rengimo, baigiamasis.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir vertinimas - neatliekami.
Planavimo terminai:
2016 m.
Su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėją A. Goštauto g. 8-322, Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas galima pateikti projekto rengėjui iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais.
Apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2016-09-07

Dėl žemės sklypo ,esančio Kleivinių k., Sudervės sen., Vilniaus r.,(kad.Nr.4184/0500:102),detaliojo planavimo dokumento patvirtinimo.

2016-09-07

Rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 4110/0300:033, esančio Vilniaus apskr. Vilniaus r. Zujūnų sen. Vaivadiškių k. Buivydiškių k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-07-24 įsakymas dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2991; Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2014-09-29 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. FP-596-14, Vilniaus rajono skyriaus 2014-10-30 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 48RE-(14.48.42) - 684.
Planavimo tikslas: namų valdos žemės sklypo atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę ( vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) atidalintoje žemės sklypo dalyje bei likusio žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Projekto organizatorius: Jelena Matulevič.
Projekto rengėjas
: UAB “Arlitanus”, A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2016 m. rugsėjo 05 d. iki  2016 m. rugsėjo  16 d. adresu : A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.

2016-09-02

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-26 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:879), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4152/0100:489, kad. Nr. 4152/0100:498, kad. Nr. 4152/0100:472, kad. Nr. 4152/0100:479, kad. Nr. 4152/0100:424), esančiuose Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., rožių g. 5, 7, kaštonų g. 4, 16, kerpių g. 30" Nr. KADI-305 pagrindu 2016-07-25 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-146-(3.35).

2016-09-02

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., (kad. Nr. 4152/0100:0165; Mickūnų k. v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:0165) padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatoriai ir iniciatoriaiAdam Juchnevič.
Projekto rengėjas
– UAB “GeoPaslaugos”, Kalvarijų g. 124 (9 kab.), 08211 Vilnius, tel.: +370 607 93011, el.paštas: uabgeopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti bei patekti savo pasiūlymus ir pastabas galite UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Kalvarijų g. 124 (9 kab.),  Vilnije nuo 2016 m. rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 16 d.

2016-09-02

 

Grįžti
Shadow up