kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą kovo, balandžio mėn. 2016 m.

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:173), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4152/0100:4125), esančiame Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Mokyklos g. 2B“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4152/0100:4125), esantį Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Mokyklos g. 2B (toliau – Žemės sklypas), dalyti į du atskirus žemės sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Keičiamos teritorijos plotas 1,9571 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-05-02 iki 2016-05-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-05-13 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-04-29

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0600:409), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Zamečkavo k., Miškonių g. 4C, detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4107/0600:951, kad. Nr. 4107/0600:953 ir kad. Nr. 4107/0600:952), esančiuose Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Zamečkavo k., Miškonių g. 4F, 4C, 4E“.
Planavimo tikslai: keisti kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypų (kad. Nr. 4107/0600:951, kad. Nr. 4107/0600:953 ir kad. Nr. 4107/0600:952), esančių Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Zamečkavo k., Miškonių g. 4F, 4C, 4E, kurie buvo suformuoti Detaliuoju planu, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą. Keičiamos teritorijos plotas 0,3001 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-05-02 iki 2016-05-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-05-13 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-04-29

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Ona Krečienė.
Iki 2016 m. gegužės 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-28

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Stripūnų kaime, kurio tikslas yra įveisti mišką ne miško žemėje. Planavimo organizatorius Zigmundas Meškunecas.
Iki 2016 m. gegužės 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-28

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/1800:76), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Uosininkų I k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4152/1800:171, kad. Nr. 4152/1800:174, kad. Nr. 4152/1800:170, kad. Nr. 4152/1800:172, kad. Nr. 4152/1800:169 ir kad. Nr. 4152/1800:173), esančiuose Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Uosininkų I k., Draugų g. 1, 2, 3, 4, 5“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus (kad. Nr. 4152/1800:171, kad. Nr. 4152/1800:174, kad. Nr. 4152/1800:170, kad. Nr. 4152/1800:172 ir kad. Nr. 4152/1800:169) esančius Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Uosininkų I k., Draugų g. 1, 2, 3, 4, 5 ir žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 4152/1800:173), esantį Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Uosininkų I k., sujungti, perdalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Keičiamos teritorijos plotas 1,7660 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-04-29 iki 2016-05-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-05-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-04-28

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0800:56), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4170/0800:91), esančiame Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., Kalnų g. 26
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0800:91), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., Kalnų g. 26, kuris buvo suformuotas Detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Planuojamos teritorijos plotas 1,4242 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-04-29 iki 2016-05-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-05-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-04-27

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl Šumsko pasienio kontrolės punkto  teritorijos  planavimo ir detaliojo plano rengimo“.
Planavimo tikslai: suformuoti žemės sklypą, reikalingą Šumsko pasienio kontrolės punkto (toliau – Šumsko PKP), esančio Vilniaus rajono savivaldybėje, Kalvelių seniūnijoje, Laukininkų kaime, infrastruktūrai vystyti, praplečiant esamo Šumsko PKP teritorijos žemės sklypo ribas ir prijungiant besiribojančių žemės sklypų dalis bei laisvos valstybinės žemės teritorijas. Nustatyti formuojamo žemės sklypo naudojimo būdus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas apie 4 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-04-29 iki 2016-05-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-05-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-04-27

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gaidūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Jurgita Buzytė.
Iki 2016 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-27

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užugriovio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Zbignevas Valeckis.
Iki 2016 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-27

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Savičiūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Rimantas Gindvilis.
Iki 2016 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-27

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gailiūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Stanislavas Šurpickis.
Iki 2016 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-27

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mažulių kaime, kurio tikslai - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Olga Pekarskaja.
Iki 2016 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Pikeliškių kadastro vietovėje, Pikeliškių k., Kad.Nr.4170/0200:0677, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Tomaš Griškevič, Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 860366672, el. paštas:  sauliusvalalis@gmail.com. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-04-25 iki 2016-05-06 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2016-04-26

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujosios viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Juozas Kavaliauskas.
Iki 2016 m. gegužės 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-26

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-29 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/‘0100:346), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo Nr. KADI-126 pagrindu 2016-04-18 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-59-(3.35).

2016-04-22

INFORMACIJA apie Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Paneriai nuo 7,20 km iki 13,10 km rekonstravimo projekto atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109, Vilnius. Tel. 8 (5) 2329609.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Paneriai nuo 7,20 km iki 13,10 km rekonstravimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vilniaus rajonas, Nemėžio ir Rudaminos seniūnijos.
4. 2016-04-15 gauta atrankos išvada dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo Nr. (28.5)-A4-3935: planuojamai ūkinei veiklai – Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Paneriai nuo 7,20 km iki 13,10 km rekonstravimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą išsamiau galima susipažinti per 20 d. d. nuo šio skelbimo Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109, Vilnius. Tel. 8 (5) 2329609.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 d. d. nuo šio skelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008).
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 d. d. nuo šio skelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008) ir UAB „Kelprojektas“ Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriuje (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 302 532).

2016-04-21

INFORMACIJA apie planuojamo Papiškių žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto (apie 12,2 ha) naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai  vertinimo:
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Pagirių Nesta“, Pagirių k., LT–14119 Vilniaus rajonas; Tel.: (8 5) 2605082, faks. (8 5) 2605081, mob. Tel.: 8 698 32380,  el. p. karjeras@pagiriunesta.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Papiškių žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto (apie 12,2 ha) naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Papiškių k., Papiškių žvyro ir smėlio telkinio naujas plotas (apie 12,2 ha).
4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2016-04-08, Nr. (28.7)-A4-3601).
5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „Pagirių Nesta“, Pagirių k., LT–14119 Vilniaus rajonas; tel.: (8 5) 2605082, mob. Tel.: 8 698 32380, el. p. karjeras@pagiriunesta.lt,  per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000 ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, tel. 8 686 42531, faks. (8 5) 2735810 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.

2016-04-19

Planavimo organizatorius – Pavel Mikulevič
Planuojama teritorija – 0,9000ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4142/0400:0241), esantis Vilniaus raj., Šatrininkų sen., Kyviškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2015-10-29 įsakymas Nr. 48KPĮ- 219-(14.48.124.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Darbų programa

2016-04-19

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Zujūnų sen., Pūstalaukio k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto organizatorius: Jadvyga Rodz.

Projekto tikslai: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba.
Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-16, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 626 94540, el. paštu geoformatas@gmail.lt.

2016-04-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus r. Sav., Sužionių sen., Totorėnų k. 4, Kad.Nr.4192/0400:0129, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – iš bendro žemės sklypo namų valdos žemės sklypo atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) atidalintoje žemės sklypo dalyje bei likusios žemės ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas į du žemės sklypus.. 
Planavimo organizatorius – KRISTINA GIRDZEVIČ, HENRIK LIACHOVIČ, VINCENT LIACHOVIČ.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. mob.: 861493686., justina.skrodenyte@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2016 m. balandžio mėn. 18d. iki 2016 m. gegužės mėn. 2d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija” patalpose.

2016-04-19

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Švedų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Dorota Gribauskė.
Iki 2016 m. balandžio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-14

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Papiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Bogdanas Salnikas.
Iki 2016 m. balandžio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-14

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pavalkių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Jelena Salmanovič.
Iki 2016 m. balandžio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-14

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užudvario kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Viktoras Šugajevas.
Iki 2016 m. balandžio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-14

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Purnuškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Jelena Skupienė.
Iki 2016 m. balandžio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiami žemės sklypų, esančių Papiškių k. Zujūnų sen., Vilniaus r. Sav. (kadastrinis Nr. 4110/0300:0718,4110/0300:0717,4110/0300:0722 Buivydiškių k.v.), formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypų  padalijimas į tris gyvenamosios pask.teritorijas ir  į tris infrastruktūros teritorijas.
Planavimo organizatoriai – Ana Balabanova, Marija Marcinkevič, Miroslav Marcinkevič.
Projekto rengėjas – UAB „Dextrus“, Švitrigailos g.7-222, Vilnius. Tel.: (8 612) 61634.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – UAB „Dextrus“, Švitrigailos g.7-222, Vilnius. Tel.: (8 612) 61634; el. paštas: dextrus1@yahoo.com
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-04-15 iki 2015-04-30 darbo dienomis UAB „Dextrus“ patalpose , Švitrigailos g. 7, 222 kab., Vilniuje.

2016-04-14

Viešojo susirinkimo protokolas Nr. 2016-04-04/1 dėl valstybinės reikšmės krašto klio Nr. 106 Naujoji Vilnia- Rudamina - Paneriai ruožo nuo 7,20 iki 13,10 km rekonstravimo techninio projekto
Gyventojų sąrašas
Skundas 
Raštas

2016-04-11

INFORMACIJA APIE PARENGTUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES URBANIZUOTOS ZONOS (PAGAL VILNIAUS RAJONO BENDRĄJĮ PLANĄ U ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDRĄJĮ PLANĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATSKAITĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą U zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrasis planas ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-05-27 sprendimas Nr. T3-239 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą U zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano rengimo.
Planavimo tikslas: sukurti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos teritorijos (apie 10 000 ha) vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti savivaldybės pagrindinių teritorinių vienetų ir seniūnijų pagalbinių aptarnavimo centrų reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961; faksas (8 5) 275 1990, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Bendrojo plano rengėjai: SĮ „Vilniaus rajono planas“, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, tel. (8 5) 272 8701, el. p. audrone.ercmonaite@vrsa.lt; SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT – 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2536, el. p. linas.sinkevicius@vplanas.lt.
Su bendruoju planu galima susipažinti nuo 2016-04-19 iki 2016-05-03:

 • Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius;
 • Savivaldybės tinklalapyje: www.vrsa.lt;
 • Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus raj. sav., LT-14013;
 • Juodšilių seniūnijoje, Mokyklos g. 9, Juodšilių k., Vilniaus raj. sav., LT-14001;
 • Nemėžio seniūnijoje, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus raj. sav., LT-13260;
 • Pagirių seniūnijoje, Šiltnamių g. 10-K2, Pagirių k., Vilniaus raj. sav., LT-14114;
 • Riešės seniūnijoje, Sporto g. 3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus raj. sav., LT-14265;
 • Rudaminos seniūnijoje, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus raj. sav., LT-13248;
 • Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus raj. sav., LT-14010.

Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2016-04-25 iki 2016-05-03:

 • Vilniaus rajono savivaldybėje, Rinktinės g. 50, Vilniaus m., LT-09318;
 • Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus raj. sav., LT-14013;
 • Juodšilių seniūnijoje, Mokyklos g. 9, Juodšilių k., Vilniaus raj. sav., LT-14001;
 • Nemėžio seniūnijoje, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus raj. sav., LT-13260;
 • Pagirių seniūnijoje, Šiltnamių g. 10-K2, Pagirių k., Vilniaus raj. sav., LT-14114;
 • Riešės seniūnijoje, Sporto g. 3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus raj. sav., LT-14265;
 • Rudaminos seniūnijoje, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus raj. sav., LT-13248;
 • Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus raj. sav., LT-14010.

Viešas svarstymas dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą U zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano konkretizuotų sprendinių įvyks 2016-05-03, 16:00 val. Vilniaus rajono savivaldybėje, Rinktinės g. 50, Vilniaus m., LT-09318.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2016-04-11

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad yra pakartotinai parengtas žemės sklypo esančio SB "Edelveisas", Pakonių k., Sudervės sen., Vilniaus r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – (sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai) valstybinės žemės sklypo suformavimas, sodininkų bendrijos "Edelveisas" teritorijoje, esančioje Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Pakonių k.
Planavimo organizatorius –  SB „Edelveisas“
Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Laisvės pr.121, Vilnius. Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 276089 el.paštas jurgita@geovisata.com
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais galima nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki balandžio 22 d. UAB “Geovisata” patalpose. 

2016-04-11

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rukainių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Arturas Ostasevičius.
Iki 2016 m. balandžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-08

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pikeliškių kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Monika Zaborskienė.
Iki 2016 m. balandžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-08

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kasmiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Petras Kalendra.
Iki 2016 m. balandžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-08

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maskoliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vytautas Grašys.
Iki 2016 m. balandžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-08

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pajuodžių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Felicija Karpovič.
Iki 2016 m. balandžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-08

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Asiūklės viensėdyje, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Darius Gudačiauskas.
Iki 2016 m. balandžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-08

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Trečiokiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Modestas Šiuipys.
Iki 2016 m. balandžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-08

Informuojame, kad yra rengiamas „Žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:256), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose (kad. Nr. 4117/0400:271 ir kad. Nr. 4117/0400:225), esančiuose Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Beržų g. 14, 16“.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-01 įsakymas Nr.KADI-34.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: 1). Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-04-29 sprendimu Nr. T3-208 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:256), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) žemės sklypus (kad. Nr. 4117/0400:271, 4117/0400:225), esančius Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Beržų g. 14, 16, sujungti į vieną žemės sklypą nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 2). Suformuotame žemės sklype nekeisti detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus. Nustatyti teritoriją ribojančių gatvių raudonąsias linijas.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus. Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Viešas svarstymas: Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2016-04-06 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt ir pas detaliojo plano rengėją UAB „City Projects“, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilniuje. Išsamiau sužinoti apie rengiamą detalųjį planą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galite projekto rengėjui.
Viešasis svarstymas įvyks 2016-04-21 10:00 val. pas detaliojo plano rengėją UAB „City Projects“, Vytenio g. 46, 3 aukšte, LT-03229 Vilniuje. Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kodas 188708224, esanti Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilniuje, tel. 275 5072, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt.
Planavimo rengėjas: UAB „City Projects“, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius, projekto vadovas Gražvydas Sabaliauskas tel. Nr.868553747, el. p. g.sabaliauskas@cityprojects.lt

Planas

2016-04-07

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis",  rengiamas  žemės sklypo, esančio Geležinkeliečių g. 3,Valčiūnai ,Juodšilių sen.,Vilniaus r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – sklypo suformavimas apie nuosavybės teise priklausančio pastato. Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM. Planavimo iniciatorius- UAB „Valčiūnai“.
Projekto rengėjas – matininkas Jonas Masys, Kalvarijų g. 204A, Vilnius mob.: 8 69816609, el. paštas: jonas@geoksis.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-04-04 iki 2016-04-17 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2016-04-07

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešama yra rengiamas žemės sklypo kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas (Nr. 4124/0400:0470, savininkai – Virginijus Mikalauskis ir Daiva Mikalauskienė, esantis Vėlybniškių kaime, Dūkštų seniūnijoje, Vilniaus rajone). Nuo 2016-04-18 iki 2016-04-29 d. vyks  kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registro ūkio veiklos pobūdį.
Su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažint UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00, tel. mob. 8 64716575, el. p. kristina@krianta.lt

2016-04-07

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl Kairėnų kaimo kvartalo planavimo ir detaliojo plano rengimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4152/0500:17, kad. Nr. 4152/0500:21), esančiuose Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k.“.
Planavimo tikslai: pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571 (toliau – Specialusis planas), sprendinius, kurie buvo integruoti į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), sprendinius, patikslinti ir atidalyti urbanizuojamą teritorijos dalį, pagal Specialųjį planą patenkančią į U1 zoną, keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną, padalyti į atskirus žemės sklypus. Atidalyti ir atskiru sklypu formuoti teritoriją, patenkančią į miško žemės teritoriją. Planuojamos teritorijos plotas apie 12 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-04-06 iki 2016-04-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-04-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-04-07

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Melkio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Edmundas Žakevičius.
Iki 2016 m. balandžio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-05

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vydautiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Vytautas Jakštas.
Iki 2016 m. balandžio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-05

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Melkio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statynių statybos vietą. Planavimo organizatorė Irena Triponienė.
Iki 2016 m. balandžio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-04-05

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:215 ir kad. Nr. 4174/0300:496), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus (kad. Nr. 4174/0300:563, 4174/0300:564, 4174/0300:565, 4174/0300:566, 4174/0300:567, 4174/0300:568, 4174/0300:569, 4174/0300:570,) esančius Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., Senajame Ukmergės kel. 210, 212, 214, 220, 216, 218, 222, 224, dalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Keičiamos teritorijos plotas 8,5700 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-04-06 iki 2016-04-19 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-04-19 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-04-05

Planavimo organizatorius – Arturas Stankevič
Planuojama teritorija – 2,1262 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4182/0400:0003), esantis Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Svironių vs.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2015-12-14 įsakymas Nr. 48KPĮ- 265 - (14.48.124.)  „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Darbų programa

2016-04-05

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0600:286), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4107/0600:632), esančiame Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., Miškonių g. 2“.
Planavimo tikslai: kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0600:632), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., Miškonių g. 2, kuris buvo suformuotas Detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Nagrinėjamos teritorijos plotas apie 2,08 ha, keičiamos teritorijos plotas 0,6017 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-04-04 iki 2016-04-15 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-04-15 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-04-05

Pranešame, kad, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus Planavimo sąlygomis kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus Planavimo sąlygomis kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektui rengti Tadeušas Dubickis rengia 0,7685 ha sklypo (kad nr. 4103/0200:2613 Avižienių k.v.) Vilniaus r. sav. Zujūnų sen. Maskoliškių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Planavimo organizatorius- UAB „GM projektai“, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Jūs, kaip gretimos žemėvaldos savininkas, galite susipažinti su parengtu žemės sklypo  kaimo plėtros (ūkinės veiklos) žemėtvarkos projektu ūkininko ūkio sodybos formavimui, kaip tai numato Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 127-4581):
„54. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų svarstymo ir visuomenės dalyvavimo šiame procese tvarką nustato Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr. 112-4189; 2007, Nr. 33-1190).“
Įvertinant aukščiau išdėstytą, gavus šį laišką 10 (dešimties) dienų laikotarpyje, iki 2016 m. balandžio 15 d., galite susisiekti su UAB „GM projektai“ dėl susipažinimo su parengto žemės sklypo (kad. nr. 4103/0200:2613 Avižienių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektu.

2016-04-05

Pranešame, kad, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus Planavimo sąlygomis kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus Planavimo sąlygomis kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektui rengti Martynas Kubilis ir Malda Kubilienė rengia 1,0600 ha sklypo (kad nr. 4152/0400:0036 ir 4152/0400:0045 Mickūnų k.v.) Vilniaus r. sav. Mickūnų sen. Kairėnų k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Planavimo organizatorius- UAB „GM projektai“, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Jūs, kaip gretimos žemėvaldos savininkas, galite susipažinti su parengtu žemės sklypo  kaimo plėtros (ūkinės veiklos) žemėtvarkos projektu ūkininko ūkio sodybos formavimui, kaip tai numato Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 127-4581):
„54. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų svarstymo ir visuomenės dalyvavimo šiame procese tvarką nustato Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr. 112-4189; 2007, Nr. 33-1190).“
Įvertinant aukščiau išdėstytą, gavus šį laišką 10 (dešimties) dienų laikotarpyje, iki 2016 m. balandžio 15 d., galite susisiekti su UAB „GM projektai“ dėl susipažinimo su parengto žemės (kad nr. 4152/0400:0036 ir 4152/0400:0045 Mickūnų k.v.)  kaimo plėtros žemėtvarkos projektu.

2016-04-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas sodininkų bendrijos “ŽALESA-2”, esančio Pranciškonių vs., Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Planavimo tikslas – mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kurių neįmanoma suformuoti atskirais individualiais mėgėjiško sodo sklypais ir bendro naudojimo valstybinės žemės sklypus.
Iniciatorius –  sodininkų bendrija „Žalesa-2“.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 861282482, el.p. krianta@mail.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2016 m. balandžio  11 d.  iki 2016 m. balandžio 22 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00. 

2016-04-05

Planavimo organizatorius – Vita Augutė
Planuojama teritorija – 1,1889 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4132/0600:0824), esantis Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gailašių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2015-03-04 įsakymas Nr. 48VĮ- 484 - (14.48.2.)  „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“

Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Darbų programa

2016-04-01

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4172/0200:460), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės II k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4172/0200:550 ir kad. Nr. 4172/0200:76), esančiuose Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės II k., Miškininkų g. 6, 4“.
Planavimo tikslai: kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4172/0200:550) esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės II k., Miškininkų g. 6, kuris suformuotas Detaliuoju planu, sujungti su kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypu (kad. Nr. 4172/0200:76), esančiu Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės II k., Miškininkų g. 4, perdalyti, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Keičiamos teritorijos plotas apie 0,50 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-04-05 iki 2016-04-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-04-18 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-04-01

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:507), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. 3, detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4174/0100:1067), esančiame Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. 3A“.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1067) esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. 3A, naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plotas 0,4000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-04-01 iki 2016-04-14 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-04-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-03-31

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0200:967), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus (kad. Nr. 4167/0200:1326, kad. Nr. 4167/0200:1327, kad. Nr. 4167/0200:1331, kad. Nr. 4167/0200:658, kad. Nr. 4167/0200:650, kad. Nr. 4167/0200:1332, kad. Nr. 4167/0200:1333, kad. Nr. 4167/0200:1332, kad. Nr. 4167/0200:653, kad. Nr. 4167/0200:879, kad. Nr. 4167/0200:654, kad. Nr. 4167/0200:1330, kad. Nr. 4167/0200:649 ir kad. Nr. 4167/0200:1328) esančius Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Rūdninkų g. 60, 44, 52, 64, 68, 54, 56, 54, 62, 70, 66, 50, 58, 46, sujungti, perdalyti, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Keičiamos teritorijos plotas 5,8500 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-04-01 iki 2016-04-14 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-04-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-03-31

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:138), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4142/0400:509), esančiame Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Beržų g. 16“.
Planavimo tikslai: kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:509), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Beržų g. 16, kuris buvo suformuotas Detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Nagrinėjamos teritorijos plotas 0,7000 ha, keičiamos teritorijos plotas 0,2312 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-04-04 iki 2016-04-15 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-04-15 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-03-31

Informuojame, kad yra rengiamas „Žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:256), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose (kad. Nr. 4117/0400:271 ir kad. Nr. 4117/0400:225), esančiuose Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Beržų g. 14, 16“.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-01 įsakymas Nr.KADI-34.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: 1). Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-04-29 sprendimu Nr. T3-208 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:256), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) žemės sklypus (kad. Nr. 4117/0400:271, 4117/0400:225), esančius Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Beržų g. 14, 16, sujungti į vieną žemės sklypą nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 2). Suformuotame žemės sklype nekeisti detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus. Nustatyti teritoriją ribojančių gatvių raudonąsias linijas.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus. Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Viešas svarstymas: Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2016-03-29 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt ir pas detaliojo plano rengėją UAB „City Projects“, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilniuje. Išsamiau sužinoti apie rengiamą detalųjį planą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galite projekto rengėjui.
Viešasis svarstymas įvyks 2016-04-12 10:00 val. pas detaliojo plano rengėją UAB „City Projects“, Vytenio g. 46, 3 aukšte, LT-03229 Vilniuje. Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kodas 188708224, esanti Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilniuje, tel. 275 5072, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt.
Planavimo rengėjas: UAB „City Projects“, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius, projekto vadovas Gražvydas Sabaliauskas tel. Nr.868553747, el. p. g.sabaliauskas@cityprojects.lt

Planas

2016-03-30

Vadovaujantis 2011-07-11 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 790-11, reg. Nr. AD-857-(3.31), parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:961) Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo rengėjas: PV Jovita Pauplienė; el.p.: jovita.paupliene@gmail.com; tel.: +370 699 19914
Planavimo organizatoriai: Silva Malinauskienė, Žirgų g. 6-2, Riešė, Vilniaus raj., Violeta Staniulienė, Maumedžių g. 23C, Vilnius
Planavimo terminai: rengiamas detalusis planas PAKARTOTINAI viešai eksponuojamas nuo 2016-03-31 iki 2016-04-27  Avižienių seniūnijos patalpose Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2016-04-28, 15.00 val., Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, kontaktinis tel. Nr. 869919914;  el. p. jovita.paupliene@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2016-03-30

Vadovaujantis 2011-11-18 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1433-11, reg. Nr. AD-1363-(3.31), parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1556) Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę - gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus.
Planavimo rengėjas: PV Jovita Pauplienė; el.p.: jovita.paupliene@gmail.com; tel.: +370 699 19914
Planavimo organizatoriai: Gytis Šalaševičius, Ilma Šalaševičienė, Paupio g. 52, Kalvarija.
Planavimo terminai: rengiamas detalusis planas PAKARTOTINAI viešai eksponuojamas nuo 2016-03-31 iki 2016-04-27 Avižienių seniūnijos patalpose Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. (kartu eksponuojama detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis). Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2016-04-28 15:00 val., Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, kontaktinis tel. Nr. 869919914;  el. p. jovita.paupliene@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

 

2016-03-30

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0600:291), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4107/0600:766), esančiame Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., Nemenčinės pl. 270“.
Planavimo tikslai: kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0600:766), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., Nemenčinės pl. 270, kuris buvo suformuotas Detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Nagrinėjamos teritorijos plotas apie 2,45 ha, keičiamos teritorijos plotas 1,5544 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-04-04 iki 2016-04-15 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-04-15 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-03-30

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-09 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:33), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4162/0200:471), esančiame Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Nr. KADI-92 pagrindu 2016-03-23 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-48-(3.35).

2016-03-25

Visalaukės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2016 metų balandžio 1 d.

2016-03-25

Objekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės karšto kelio Nr. 106 Vilnia-Rudamina-Paneriai ruožo nuo 7,20 iki 13,10 km rekonstravimas.
Projektuojamo statinio adresas: Nemėžio ir Rudaminos seniūnijos, Vilniaus rajono savivaldybė.
Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės).
Statinio kategorija: Ypatingas statinys.
Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. 8-5 2343722, vilnius@kelprojektas.lt
Projekto vadovas: Dainius Gečas, tel. 8-616 16536, dainius.gecas@kelprojektas.lt
Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. 8-5 232 9600, lakd@lakd.lt
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas, adresas, kontaktai: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Kelprojektas“ patalpose Švitrigailos g. 11B, Vilnius, darbo dienomis 7.00–16.00 val. iki balandžio 1 d., tel. 8-616 16536.
Viešas susirinkimas vyks 2016 m. balandžio 04 d. 16.00 val. Nemėžio seniūnijoje V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k.
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el. paštu dainius.gecas@kelprojektas.lt iki viešo susirinkimo.

Aiškinamasis raštas

Planai

Skersiniai profiliai

Raštas

2016-03-24

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-23 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:55), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4117/0400:27, kad. Nr. 4117/0400:79, kad. Nr. 4117/0400:105, kad. Nr. 4117/0400:106, kad. Nr. 4117/0400:110, kad. Nr. 4117/0400:111, kad. Nr. 4117/0400:130, kad. Nr. 4117/0400:136 ir kad. Nr. 4117/0400:146), esančiuose Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kalino k., Miško g. 6C, 6B, 6E, 6G, 6H, 6I" Nr. KADI_72 pagrindu 2016-03-16 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-46-(3.35).

2016-03-23 

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Papokšės k. 3, Dūkštų sen., Vilniaus rajone, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 6 punktu, 37 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3 dalies 2 punktu, 7 dalimi, 40 straipsniu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 04 d. įsakymų Nr. 3D-452/D1-513  bei tenkindama Janinos Romanovskos, Ivano Mikolajūno 2014 m. rugsėjo 2 d. prašymą, „Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo, kad rengiamas žemės sklypo esančio Papokšės k. 3, Dūkštų sen., Vilniaus rajone (Skl. Kad. Nr. 4124/0400:0115), formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti 10 dienų nuo šios informacijos paskelbimo, projekto rengėjui adresu: Krokuvos g. 8, Vilnius, tel. 85 273 22 29, geokomanda@gmail.com.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai – Janina Romanovska, Ivan Mikolajūn.
Projekto rengėjas
  - UAB „Geokomanda“, Krokuvos g. 8, Vilnius tel. Nr. 85 273 22 29, el. paštas: geokomanda@gmail.com, projekto vadovė Alisa Leiko.

2016-03-23

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Merešlėnų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Darijuš Sugint.
Iki 2016 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-23

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pikeliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Pavel Fedianin.
Iki 2016 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-23

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pakalnių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Giedrė Dumbrauskienė.
Iki 2016 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2016-03-23

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mozūriškių kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Galina Kurak.
Iki 2016 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-23

Informuojame, kad 2016 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Koplyčninkų kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Algirdas Kiudys.
Iki 2016 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-23

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:154), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Asiūklės v.s., detaliojo  plano keitimas žemės sklypuose (kad. Nr. 4117/0200:287, 4117/0200:288, 4117/0200:289, 4117/0200:290, 4117/0200:2208, 4117/0200:2209), esančiuose Vilniaus r. sav., Riešės sen., Asiūklės vs.
Projekto rengimo pagrindas
: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. KADI-580 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:154), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Asiūklės vs., detaliojo plano keitimo“.
Detaliojo plano organizatorius: UAB „Asiūklis“, Užupio g. 11-8, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovė Rūta Garuckienė, tel. (8 5) 212 4779, 8 699 79322, el. paštas: ruta.garuckiene@urbanistika.lt.
Projekto tikslai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-12-08 sprendimu Nr. T3-345 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:154), esančio Asiūklės vs., Riešės sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo bendrąja tvarka“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų ( kad. Nr. 4117/0200:287, 4117/0200:288, 4117/0200:289, 4117/0200:290), esančius Vilniaus r. sav., Riešės sen., Asiūklės vs., sujungti ir perdalyti į atskirus žemės sklypus, suformuoti atskirųjų želdynų bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritoriją. Nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Naujai suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo esamos padėties analizės, sprendinių konkretizavimo ir baigiamasis etapas ( viešojo svarstymo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo stadija).
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir vertinimas - neatliekami.
Planavimo terminai:
2016 m.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėją A. Goštauto g. 8-322, Vilniuje nuo 2016 m. kovo mėn. 22 d. iki balandžio 12 d. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2016 m. balandžio 4 d. iki viešojo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus ir pastabas galima pateikti projekto rengėjui iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais.
Detaliojo plano viešas svarstymas įvyks 2016 m. balandžio mėn. 12 d.10 val. Riešės sen. patalpose Sporto g. 3, Riešės k. , Vilniaus r. sav.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2016-03-23

Skelbiamas parengto vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:5125), esančio Jadvygiškių k., Riešės sen., Vilniaus r.,  detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Planavimo pagrindas –
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 345-13, registracijos Nr. AD-591-(3.31) 2013 08 19.
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K/K1), pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius – Sofija Lisovskaja, gyv. Žaliųjų ežerų g. 144, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6-38, LT-09318 Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo (sprendinių nustatymo stadija) ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.
Rengimo terminai: 2013 IV ketv. - 2016 IV ketv. (preliminariai).
Su projektu galima susipažinti nuo 2016-03-24 iki 2016-04-26 UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2016-04-08 iki 2016-04-26 Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2016 m. balandžio mėn. 26 d. 9.30 val. Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2016-03-22

Skelbiamas parengto vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4132/0600:164, 4132/0600:168, 4132/0600:172), esančių Gudelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Planavimo pagrindas –
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 356-13, registracijos Nr. AD-501-(3.31), 2013 07 11, ir susitarimas prie sutarties, registracijos Nr. AD-89-(3.31), 2015 04 07.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, atsižvelgiant į kraštovaizdžio specialiajame plane numatytą gyvenamųjų namų plėtrą, iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), bendro naudojimo teritorijos (B3), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriui (I2). Padalyti į atskirus sklypus ir nustatyti statybos reglamentus: žemės sklypų leistinus užstatymo tankumus, intensyvumus, pastatų aukštį. Nustatyti planuojamų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimus.
Planavimo organizatorius – Karolis Sankauskas, gyv. Ž. Pusjė g. 7, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 679 92646, el. paštas egle@projektavimosprendimai.lt.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo (sprendinių nustatymo stadija) ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.
Rengimo terminai: 2013 III ketv. - 2016 III ketv. (preliminariai).
Su projektu galima susipažinti nuo 2016-03-24 iki 2016-04-25 UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2016-04-08 iki 2016-04-25 Maišiagalos seniūnijos patalpose, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., LT-14025 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2016 m. balandžio mėn. 25 d. 9.30 val. Maišiagalos seniūnijos patalpose, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., LT-14025 Vilniaus r.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2016-03-22

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis nr. 238-12 (reg. Nr. AD-332-(3.31)) ir  nr. 239-12 (reg. Nr. AD-333-(3.31)) rengiami žemės sklypų (kad. nr. 4132/0600:820 ir 4132/0600:821), esančių Gudelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r., detalieji planai.
Planavimo organizatorius: Elžbieta Fedosiuk, gyvenanti Vilniaus g. 28, Gudelių k., Vilniaus r.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įm. k. 300655884, adresas – Vytenio g. 50, 208 kab., Vilniuje, kontaktinis tel. 865620430, el. p. – info@vildomus.lt.
Planavimo tikslas: keisti žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į gyvenamąją, nustatyti naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sudalinti sklypais, nustatyti statybinius reglamentus ir teritorijos tvarkymo rėžimą.
Planavimo terminai:
Su parengtais detaliaisiais planais galima susipažinti Maišiagalos seniūnijos patalpose nuo 2016-03-31 iki 2016-04-28. Detaliųjų planų viešas aptarimas įvyks 2016 m. balandžio 28 d., 10 val., Maišiagalos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti plano rengėjui raštu iki viešo aptarimo ir jo metu, adresu Vytenio g. 50, 208 kab., Vilniuje, kontaktinis tel. 865620430.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali skųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų ir planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje).

2016-03-17

Informuojame, kad 2016 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šarkiškių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatoriui Andžejui Voinickiui.
Iki 2016 m. kovo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-27

Informuojame, kad 2016 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Švedų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorei Julijei Žilinskienei.
Iki 2016 m. kovo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-17

Informuojame, kad 2016 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalvių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatoriui Arturui Sakovičiui.
Iki 2016 m. kovo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-17

Informuojame, kad 2016 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vydautiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Vytautas Jakštas.
Iki 2016 m. kovo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-17

Skelbiamas parengto vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:1123), esančio Didžiųjų Gulbinų  k., Riešės sen., Vilniaus r., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Planavimo pagrindas –
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, Nr. 806-13, registracijos Nr. AD-938-(3.31), 2013 12 10, ir susitarimas prie sutarties, registracijos Nr. AD-232-(3.31), 2015-11-19.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Z tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius ir atsižvelgiant į kraštovaizdžio specialiajame plane numatytą gyvenamųjų namų plėtrą, iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius (I/I2). Nustatyti statybos reglamentus:  žemės sklypų leistinus užstatymo tankumus, intensyvumus, pastatų aukštį. Nustatyti planuojamų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimus.
Planavimo organizatorius – Jolanta Liamberta Bakinovskaja, gyv. Liubarto g. 10-3, Vilnius, ir Renata Gulbinovič, gyv. Naujakiemio g. 11A,Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 679 92646, el. paštas migle@projektavimosprendimai.lt.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo (sprendinių nustatymo stadija) ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.
Rengimo terminai: 2013 IV ketv. - 2016 III ketv. (preliminariai).
Su projektu galima susipažinti nuo 2016-03-17 iki 2016-04-19 UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2016-03-31 iki 2016-04-19 Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2016 m. balandžio mėn. 19 d. 9.30 val. Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos

2016-03-15

INFORMACIJA apie planuojamo naudoti Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Skaldenis", Pušų g. 6-1, Viktariškių k., Vilniaus r., LT-13111. Įmonės kodas 303361539. Tel. nr. +370 686 08048. El. paštas: info@nts.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies išteklių naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus rajonas, Riešės seniūnija, Pašilių kaimas.
4. Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2016-03-10 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-2422, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, LT – 08402, Vilnius, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455 (terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt ir PAV dokumentų rengėjo būstinėje UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT – 08402, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455 (terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).

2016-03-15

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo ( kad. Nr. 4162/0300:41), esančio Šiaudinės k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.

2016-03-15

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-25 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:173), esančiame Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4152/0100:4126), esančiame Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k." Nr. KADI-71 pagrindu 2016-03-10 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-44-(3.35).

2016-03-10

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-25 įsakymo "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:190, kad. Nr. 4152/0100:247 ir kad. Nr. 4152/0100:248), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4152/0100:374, kad. Nr. 4152/0100:353, kad. Nr. 4152/0100:349 ir kad. Nr. 4152/0100:392), esančiuose Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Raktažolių g. 34, 32, 30, 21" Nr. KADI-73 pagrindu 2016-03-08 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-43-(3.35).

2016-03-10

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-25 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:8241), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4174/0200:2207), esančiame Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Miglos g. 56" Nr. KADI-74 pagrindu 2016-03-08 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-42-(3.35).

2016-03-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:0143), esančio Vilniaus apskr. Vilniaus raj. Riešės sen. Paežerių k., Riešės k.v. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statiniųstatybos vietai parinkti.
Projekto organizatorius: Vaida Milikienė
Projekto rengėjas: UAB “GEO CITY”, Gėlių g. 4-20, Vilnius, Tel.: 8 606 31676.
Su kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti iš anksto susitarus tel. (8-606) 31676 per 10 darbo dienų nuo 2016 m. kovo 7 d. iki  2016 m. kovo 21 d.

2016-03-10

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:346), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo.“
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:346), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., dalijimas į atskirus žemės sklypus, naujų žemės sklypų plotų ir ribų nustatymas. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Planuojamos teritorijos plotas 2,4400 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-03-14 iki 2016-03-28 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-03-28 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2016-03-10

Vadovaujantis 2013-10-25 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimis nr. 569-13 ir 570-13, pranešame, kad rengiami sklypų kad.nr. 4110/0300:662 ir 4110/0300:657, esančių Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalieji planai.
Detaliųjų planų tikslai – pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, padalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliųjų planų organizatoriai: Zbignev Majevski, Dladislava Majevska
Detaliųjų planų rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2016-03-10 iki 2016-04-12 bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks UAB „Archigama“ buveinės patalpose 2016-04-12d. 13 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2016-03-09

Pradedamas rengti žemės sklypų (kad.Nr.4110/0500:804, 4110/0500:805 ir 4110/0500:806), esančių Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., detaliojo plano keitimas žemės sklype (kad.Nr.4110/0500:78), esančiame Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g.46.
Planavimo organizatorius – UAB „Primteka“.
Planavimo tikslas: Padalyti žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2016-03-18 iki 2016-04-20 Zujūnų seniūnijoje. Projektas bus pristatomas ir svarstomas viešame susirinkime Zujūnų seniūnijoje 2016-04-20, 9.00val.
Pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinikimo ir jo metu rengėjui G.Girčiui, el.p. gediminas.gircys@gmail.com, tel.8 654 01 919, Naugarduko g.15/28, Vilnius. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2016-03-09

Informuojame, kad 2016 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Medininkų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Zenonas Baubonis.
Iki 2016 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-08

Informuojame, kad 2016 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Keipūnų kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Božena Neverovska.
Iki 2016 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-08

Informuojame, kad 2016 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vaitkūnų kaime, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Hendrik Matačina.
Iki 2016 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-08

Informuojame, kad 2016 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Aukštuolės kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Vaclavas Lukoitis.
Iki 2016 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-08 

Informuojame, kad 2016 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Švedų kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Anton Šileiko.
Iki 2016 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-08

Informuojame, kad 2016 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ereliškių kaime, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Gediminas Juša.
Iki 2016 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-08

BAIGTA ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0100:677), ESANČIO VILNIAUS  R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RIEŠĖS K.,  DETALIOJO PLANO KOREKTŪRA ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 4174/0100:1506), ESANČIAME  VILNIAUS  R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RIEŠĖS K
1.Planuojamo žemės sklypo vieta : Vilniaus  r. sav., Avižienių sen., Riešės k., skl. kad. Nr. 4174/0100:1506;
Pilnas teritorijų planavimo dokumento pavadinimas : „Žemės sklypo (kad. Nr.4174/0100:677), esančio Vilniaus  r. sav., Avižienių sen., Riešės k.,  detaliojo plano korektūra žemės sklype (kad. Nr. 4174/0100:1506), esančiame  Vilniaus  r. sav., Avižienių sen., Riešės k.“
2.Teritorijų planavimo dokumento lygmuo :  vietovės ;
3.Teritorijų planavimo dokumento rūšis : detalusis planas ;
Planavimo tikslas :  žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1506), Vilniaus  r. sav., Avižienių sen., Riešės k., kuris buvo suformuotas detaliuoju planu ( patvirtintas Vilniaus r. sav. administracijos direktoriaus 2007-04-05 įsakymų Nr. A27-521) , dalijimas į atskirus žemės sklypus , numatant sklypą ribojančios Vieversių gatvės raudonasias linijas bei suformuojant susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos žemės sklypą susisiekimo ir perspektyvinių centralizuotų tinklų tiesimui.
4.Teritorijų planavimo proceso organizatorius : Vilniaus  rajono  savivaldybės administracijos direktorius;
5.Teritorijų planavimo proceso iniciatoriai
: Tomas Lileikis, Asta Lileikienė, Saulė Ivančenka, Vitalijus Efimenko
6.Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
: Audrius Žigunis (A.žigunio individualios veiklos pažyma   Nr. (27.259)-332-2464) Santariškių g. 39f-21, Vilnius. Tel.: 861806415, el. paštas : zi.audrius@gmail.com

7.Detaliojo  plano koregavimo pagrindas :
7.1. Projektavimo darbų sutartis 2015-10-07 NR. 14-12 DET ;
7.2. Vilniaus r. sav. administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo plano koregavimo 2015-08-04 Nr.KADI-462 ;
7.3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2015-09-08 Nr. AD-181-(3.35) ;
7.4. Atitinkamų institucijų ir organizacijų pateiktos planavimo sąlygos detaliajam planui ;
8.   Visuomenės dalyvavimas :
8.1.  Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka - supaprastinta ;
8.2.  Teirautis, teikti pasiūlymus (tik raštu) dėl parengto detaliojo plano, susipažinti su parengtu detaliuoju planu, galima rengėjo adresu arba telefonu darbo dienomis 9-12val. ir 13-18val. iki š.m. kovo 29d. 18val. (imtinai) .

2016-03-07

Informuojame, kad vadovaujantis 2014-12-18 dienos Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu Nr.48VĮ-(14.48.2.)-5002 yra rengiamas 9,7807 ha ploto žemės sklypo  esančio Bukiškio kaime, Avižienių sen., Vilniaus raj. (skl.kad.Nr. 4103/0300:1077) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindines žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius.
Iniciatoriai: Dalia Vizgirdaitė, Justas Gulbinovičius, tel. 8-610-18957
Projekto rengėjas – Žygimanto Romanovo individuali veikla, buveinės adresas Justiniškių g. 134a, Vilnius. Tel. 8-610-18957. http://www.sklypo-padalijimas.lt .
Su parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti: nuo 2016-03-07 iki 2016-03-22 projekto rengėjo patalpose adresu Justiniškių g. 134a, Vilnius. Suinteresuoti asmenys pasiūlymus ir pastabas gali pateikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu iki 2016-03-22.

2016-03-04

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-01 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:256), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., detaliojo plano korektūros inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4117/0400:271 ir kad. Nr. 4117/0400:225), esančiuose Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Beržų g. 14, 16" Nr. KADI-34 pagrindu 2016-02-26 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-38-(3.35).

2016-03-04

Informuojame, kad vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu, 2014-08-05, Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3142, yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:190), esančio Vilniaus r. sav. Avižienių sen., Bendorių k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus ir jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas į kitą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius.
Iniciatoriai: Teresa Oleinikova.
Projekto rengėjas
– UAB ,,Projektavimasˮ, Aušros g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r.;  tel.:  +370 655 02908.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „Projektavimasˮ patalpose, adresu Lakūnų g. 24, 155 k., Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas dėl žemėtvarkos planavimo dokumento projekto galima teikti projekto rengėjui per 10 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo tinklalapyje.

2016-03-01

INFORMACIJA apie UAB „BIOSELA” gamybinio pastato, kurio unikalus Nr. 4198-7023-8039, pritaikymas žuvų perdirbimui atrankos išvadą
lanuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „BIOSELA”, Parčevskių g. 200, Sklėriškių k., Vilniaus r., tel. +370 699 64246, el. p. zilvinas@biosela.eu.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

UAB „BIOSELA” gamybinio pastato, kurio unikalus Nr.4198-7023-8039, pritaikymas žuvų perdirbimui.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Sklėriškių k., Parčevskių g. 200.

Atsakinga institucija:

2016 m. vasario 17 d.
Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento raštu Nr. (28.1)-A4-1521 priimta atrankos išvada, kad planuojamai UAB „Biosela” ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija galima:

UAB „BIOSELA”, Parčevskių g. 200, Sklėriškių k., Vilniaus r., tel. +370 699 64246, el. p. zilvinas@biosela.eu, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą
:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamentui: A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima
:

 • UAB „BIOSELA”: Parčevskių g. 200, Sklėriškių k., Vilniaus r., tel. +370 699 64246, el. p. zilvinas@biosela.eu, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo;
 • Aplinkos apsaugos agentūroje: A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, darbo dienomis,  per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

2016-03-01

Informuojame, kad 2016 m. kovo 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pašurnės kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Ana Maslenikova.
Iki 2016 m. kovo 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-01

INFORMACIJA apie UAB „Granorama“ medienos granulių gamyklos su kogeneracine elektrine galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „Granorama“, V. A. Graičiūno g. 32, LT-02241 Vilnius, tel. (8-64) 94 22 20.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Granorama“ medienos granulių gamykla su kogeneracine elektrine.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus g. 60, Terešiškių km., Marijampolio sen., Vilniaus r., Vilniaus g. 62, Tartoko g. 10, Tartoko g. 11, Jašiūnų glž. st., Jašiūnų sen., Šalčininkų r.
Persvarstoma atsakingos institucijos - Aplinkos apsaugos agentūros 2015-12-18 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-14154, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-01-05 raštu Nr. 3-26-16(10.1-26) kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą informuodama, jog nepritaria atrankos išvadai.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą. PAV subjektai – Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atrankos išvados persvarstymo metu Šalčininkų rajono savivaldybė (2016-02-03 raštas Nr. S-265), pritarė dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. PŪV poveikis gamtinėms, kultūros paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, saugomoms teritorijoms, Natura 2000 teritorijoms ir visuomenės sveikatai nenumatomas.
Priimta galutinė atrankos išvada (2016-02-17, Nr. (28.7)-A4-1520): planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Granorama“ medienos granulių gamyklai su kogeneracine elektrine poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

2016-03-01

Informuojame, kad 2016 m. kovo 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dirmeitų kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Zita Chatzimanoli.
Iki 2016 m. kovo 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-01

Informuojame, kad 2016 m. kovo 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maišiagalos miestelyje, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Jurij Malov.
Iki 2016 m. kovo 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-01

Informuojame, kad 2016 m. kovo 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujasėdžių kaime, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Marius Linikas.
Iki 2016 m. kovo 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-03-01


Grįžti
Shadow up