kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2016 m. birželio mėnesį

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis",  rengiamas  žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4157/1400:405), esančio Žaliosios k., Marijampolio sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas – Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Robert Sinkevič
Projekto rengėjas –
 Pijus Vyčas, A. Juozapavičiaus g. 6A-45, Vilnius mob.: 867253148,

el. paštas: nerijus.mazelis@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-07-01 iki 2016-07-15 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2016-06-30

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamų žemės sklypų Vilniaus raj. sav., Zujūnų  sen,  Papiškių k.. detalusis planas,  kad. Nr 4110/0300:577  nuo 2016 06 30    iki  2016 07 20     bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2016 07 20, 15   val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatorius: Valdas Jankauskas, Gineitiškių 83, Vilnius, tel. 8610 45251
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru .

2016-06-30

Informuojame, kad 2016 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žemaitėlių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Vasilij Lepiochin.
Iki 2016 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-06-29

Informuojame, kad 2016 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Gitana Jurkevičiūtė Brusokienė.
Iki 2016 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-06-29

Informuojame, kad 2016 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Ona Jurkevičienė.
Iki 2016 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-06-29

Informuojame, kad 2016 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiųjų Kabiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Zbigniev Vobalis.
Iki 2016 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-06-29

Informuojame, kad 2016 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tereišiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Jan Veršalovič.
Iki 2016 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2016-06-29

Informuojame, kad 2016 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pikeliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vladislav Gurecki.
Iki 2016 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-06-29

Informuojame, kad 2016 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Žilvinas Brusokas.
Iki 2016 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-06-29

Informuojame, kad 2016 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skaidiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Viktor Morščinin.
Iki 2016 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-06-29 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-01 įsakymo "Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. KADI-160 „Dėl Kairėnų kaimo kvartalo planavimo ir detaliojo plano rengimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4152/0500:17, kad. Nr. 4152/0500:21), esančiuose Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k.“ kaitimo" Nr. KADI-238 pagrindu 2016-06-10 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-110-(3.35).

2016-06-29

Vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu Nr.30-2645 (2015-07-31) rengiamas apie 60,9 ha teritorijos prie rytinės ribos detalus planas.

2016-06-29

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-17 įsakymo "Dėl Akmenytės k., Nemėžio sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano planuojamos teritorijos ir planavimo darbų programos darbų programos patvirtinimo" Nr. KADI-256 pagrindu 2016-06-23 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-116-(3.35).

2016-06-29

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-28 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0600:286), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4107/0600:632), esančiame Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., Miškonių g. 2" Nr. KADI-173 pagrindu 2016-06-17 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-111-(3.35).

2016-06-28

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-27 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1505), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-230 pagrindu 2016-06-17 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-112-(3.35).

2016-06-28

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-04 įsakymo "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4162/0100:16 ir kad. Nr. 4162/0100:670), esančių Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Smėlio g., detaliojo plano korektūros inicijavimo" Nr. KADI-142 pagrindu 2016-06-23 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-117-(3.35).

2016-06-28

Informuojame,  kad yra parengtas  “Žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:46, kad. Nr. 4117/0100:491, kad. Nr. 4117/0100:177) Užugriovio k., Riešės  sen., Vilniaus r.,  detalusis planas“.
Teritorijos detaliojo plano rengimo pagrindas – 2015 m. spalio 16 d., Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:46, kad. Nr. 4117/0100:491 ir kad. Nr. 4117/0100:177) esančių Užugriovio k., Riešės  sen., Vilniaus r.,  detaliojo  plano rengimo “ Nr. KADI – 590,  2015 m.  spalio 28 d. “Teritorijų planavimo iniciavimo sutartis“ Nr. AD-218-13.35, pasirašyta tarp planavimo organizatoriaus Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos ir planavimo iniciatoriaus Ričardo Armonavičiaus bei 2015 m. lapkričio 20 d. Vilniaus r. savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus parengtos “Teritorijų planavimo sąlygos“ Nr. Tps 045-15.
Teritorijos detaliojo planavimo organizatorius – Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktorius (Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. Nr. 8 (5) 275 5074). 
Teritorijos detaliojo planavimo iniciatorius  – Ričardas Armonavičius (Kalvarijų g. 286C-7, Vilnius, tel. Nr.  8 615 18888).
Teritorijos detaliojo plano rengėjas – UAB “ADS projektai“ (Lazdynėlių g. 8- 7, Vilnius), tel. Nr. 8 679 15830, el. p. info@adsprojektai.lt
Projekto vadovas – Vidas Vaksmanas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1714).
Planuojamos teritorijos plotas – apie 13, 84 ha.
Esamas planuojamos teritorijos žemės sklypų naudojimo būdas – “kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai“.
Teritorijos detaliojo planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikiamų servitutų poreikį, suformuoti inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus. Numatyti žemės sklypų pertvarkymo poreikį ir galimybes, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną.
Teritorijos detaliojo planavimo tikslai – suplanuoti žemės sklypus vienbučių gyvenamųjų namų statybai, ūkinio miško naudojimo žemės sklypą bei kitos žemės ūkio paskirties žemės sklypus vadovaujantis “Vilniaus r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano“ bei “Vilniaus r. savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano“ sprendiniais.
Visuomenė su planuojamos teritorijos parengto detaliojo planavimo sprendiniais gali susipažinti detaliojo plano rengėjo UAB “ADS projektai“ biure Pilies g. 17-1, Vilniuje, nuo 2016 m. liepos mėn. 5 d. iki 2016 m. rugpjūčio mėn. 4 d. Pasiūlymai, pastabos bei galimi skundai teritorijos detaliojo plano organizatoriui, rengėjui bei valstybinę  teritorijų planavimo priežiūrą prižiūrinčioms institucijoms teikiami raštu.
Informuojame, kad 2016 m. rugpjūčio mėn. 5 d., Vilniaus r. savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos patalpose (Sporto g. 3, Riešės k., Vilniaus r., tel. nr.  (8 5) 246 9431 / 246 9432), nuo 11:00 iki 12:00 val., vyks teritorijos detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas su visuomene.

2016-06-28

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4134/0400:0088, esančio Pociūnų k., Paberžės seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – numatomas namų valdos žemės sklypo atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) atidalintoje žemės sklypo dalyje.
Iniciatorius – Teresa Liachovič.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2016-07-08 iki 2016-07-21 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2016-06-28

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo  Dvaro k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo atidalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius – Irena Markevičienė.
Specialiojo plano rengėjas - UAB "Geodeziniai matavimai", Daugėliškio g.32, Vilnius, Tel. 8 686 93491, el. paštas: geodeziniai_matavimai@yahoo.com
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių per 10 darbo dienų nuo paskelbimo savivaldybės tinklapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti - plano rengėjo patalpose, Daugėliškio g.32, Vilnius, darbo dienomis 8:00–17:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00), Tel. 8 686 93491.

2016-06-27

Informuojame, kad  2016-02-25 nuspręsta pradėti rengti Jolantos Telegejevės nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4177/0400:0143, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paslaugos byla Nr. KPZP-17158.

2016-06-23

Informuojame, kad  2016-05-02 nuspręsta pradėti rengti Jelenos Skupienės nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4127/0200:0110, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Purnuškių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paslaugos byla Nr. KPZP-19936.

2016-06-23

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo A. Mickevičiaus g. 111, Nemenčinės sen., Vilniaus rajone, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8d. 1p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 str. 4d. 2 p., 37str. 1 d. 2 p., 40 str. 1 d. 6 p., 4 d. 2 p., remdamasi 2004 m. spalio 04 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų Nr. 3D-452/D1-513  patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 2.6,4.4,12.2,21 punktais ir atsižvelgdama į Sabinos Sabaliauskienės 2014-05-20 prašymą, reg. A34(1)-4025, nuspręsta pradėti kitos paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4160/0100:0152, esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., A. Mickevičiaus g. 111, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti 10 dienų nuo šios informacijos paskelbimo, projekto rengėjui adresu: Krokuvos g. 8, Vilnius, tel. 85 273 22 29, geokomanda@gmail.com.
Planavimo tikslas – prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą.
Planavimo organizatoriai – Sabina Sabaliauskienė, Lucija Petrauskienė.
Projekto rengėjas  - UAB „Geokomanda“, Krokuvos g. 8, Vilnius tel. Nr. 85 273 22 29, el. paštas: geokomanda@gmail.com, projekto vadovė Alisa Leiko.

2016-06-23

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsniu, 37 straipsniu ir 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirinimo“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Nemenčinės sen., Pučkalaukio k., Pučkalaukio g. 12, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius:
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius.

Projekto iniciatorius: Stanislavas Počikovskis, Leokadija Počikovska.
Projekto tikslai: Kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) įsiterpusio valstybinės žemės sklypo suformavimas prie kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 4120/0200:686), esančio Vilniaus rajone, Nemenčinės seniūnijoje, Pučkalaukio kaime, Pučkalaukio g. 12.
Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-16, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 626 94540, el. paštu geoformatas@gmail.lt.
Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus dėl projektinių sprendinių skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2016-06-22 iki 2016-07-08). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

2016-06-22

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) parengtasžemės sklypo, esančio Vilniaus r., Mickūnų sen., Mažeikių k., (kad. Nr. 4152/0800:666), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto organizatorius: Slavjan Jacevič.
Projekto tikslai: ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-16, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 626 94540, el. paštu geoformatas@gmail.lt.
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2016-06-21 iki 2016-07-08). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

2016-06-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad  rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Karvio k., Žalioji g. 4 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje po nuosavybės teise valdomais pastatais : daugiabutis gyvenamasis namas ( unikalus Nr. 4197-9005-0013 ), ūkinis pastatas ( unikalus Nr. 4197-9005-0024 ), bei pagalbinio ūkio pastatu – ūkinis pastatas ( unikalus Nr. 4197-9005-0035 ) 
Planavimo organizatorius – RUSLANAS ŠINKEVIČIUS, ANA JEVKOVA, JULIJA JEVKOVA, MAKSIM JEVKOV.
Projekto rengėjas – Matininkas Rytis Grigas ( Individuali veikla, Kalvarijų g.149, Vilnius. mob.: 861469939., teodolitas@gmail.com.
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2016 m. Birželio mėn. 22 d. iki 2016 m. liepos mėn. 6d. Matininko Ryčio Grigo patalpose patalpose.

2016-06-20 

Skelbiamas parengto vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:789), esančio Papiškių k., Zujūnų sen. sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Informuojame apie Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimu Nr. T3-177, patvirtintą žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:789), esančio Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano koncepciją.
Planavimo pagrindas Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 435-13, AD-521-13.31, 2013 07 19, ir susitarimas prie sutarties, registracijos Nr. AD-109-(3.31), 2016 06 09.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono teritorijos bendrojo plano sprendinius, atsižvelgiant į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiajame plane numatytą gyvenamųjų vietovių plėtrą, vadovautis Gamtinio karkaso nuostatais, planuoti bendro naudojimo sklypą, padalyti sklypą ir nustatyti leistinus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus. 
Planavimo organizatorius – Janina Zubrickaja, gyv. Draugų g. 39, Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.sav.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 679 92646, el. paštas egle@projektavimosprendimai.lt.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo (koncepcijos nustatymo, sprendinių konkretizavimo stadijos) ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.
Rengimo terminai: 2013 III ketvirtis - 2016 IV ketvirtis.
Su projektu galima susipažinti nuo 2016-06-23 iki 2016-07-26 UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2016-07-12 iki 2016-07-26 Zujūnų seniūnijos patalpose,  Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2016 m. liepos mėn. 26 d. 16.00 val. Zujūnų seniūnijos patalpose,  Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2016-06-20

Informuojame, kad 2016 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vėliučionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Edvinas Arkušauskas.
Iki 2016 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-17 

Informuojame, kad 2016 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pakenės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Viktoras Pačkovskis.
Iki 2016 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-17

Informuojame, kad 2016 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kuosinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Helena Varnienė.
Iki 2016 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-17

Informuojame, kad 2016 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Leičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Valdemaras Kirstukas.
Iki 2016 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-17

Informuojame, kad 2016 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gulbinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Linas Vyčinas.
Iki 2016 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-17 

Informuojame, kad 2016 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kreivalaužių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Vaclava Zakrienė.
Iki 2016 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-17

Informuojame, kad 2016 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skirgiškių kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Marius Kavaliauskas.
Iki 2016 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-15

Informuojame, kad 2016 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lauryniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Kastytis Vasiliauskas.
Iki 2016 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-15

Informuojame, kad 2016 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lauryniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Jurgina Vasiliauskienė.
Iki 2016 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-15

Informuojame, kad 2016 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujųjų Piktakonių kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Irena Andrijevskaja.
Iki 2016 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-15

Informuojame, kad 2016 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rastinėnų kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Jurij Pliavgo.
Iki 2016 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-15

Informuojame, kad 2016 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grigaičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Kazimir Kirkevič.
Iki 2016 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-15

Informuojame, kad 2016 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užupių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Lucija Dorniak.
Iki 2016 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-15

Informuojame, kad 2016 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Nevieriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Artur Tomaševič.
Iki 2016 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-15

Pranešimas apie plano rengimo organizatoriaus sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)
Planavimo organizatorius: Edvard Choružij, Kristina Choružaja, Taikos g. 193-4, LT-05210 Vilnius, tel. (8 5) 2112000.

Detaliojo plano rengėjas: D. Kavaliauskienės PĮ, tel. 8 671 25326, daiva.kav@gmail.com.
Plano pavadinimas: žemės sklypo (kad. Nr.4117/0200:1212) Asiūklės k., Riešės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), komercinės paskirties objektų teritoriją degalinių ir autoservisų statinių statybos (K3), padalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, nustatyti statybos reglamentus.
Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, 15 punktu bei atsižvelgdamas į  SPAV subjektų išvadas, planavimo organizatorius nusprendė neatlikti detaliojo plano SPAV.
Susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir vertinimui atlikti atrankos dokumentu galima SPAV dokumentų rengėjo būstinėje Žolyno g.3 Vilnius darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir interneto svetainėje www.dge.lt. Informaciją teikia projekto vadovas Albertas Bagdonavičius, tel. (5) 264 4304, info@dge.lt.

2016-06-15

Informuojame, kad 2016 m. birželio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skaisterių kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Veronika Mašaro.
Iki 2016 m. birželio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-14 

Informuojame, kad 2016 m. birželio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skirgiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Valerijan Reichenbach.
Iki 2016 m. birželio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-14

Informuojame, kad 2016 m. birželio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Vyda Česnavičienė.
Iki 2016 m. birželio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-14

Informuojame, kad 2016 m. birželio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Jusinės viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Andžejus Jaščaninas.
Iki 2016 m. birželio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-14

Informuojame, kad 2016 m. birželio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rusėnų kaime, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Martynas Jocius.
Iki 2016 m. birželio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-14

Informuojame, kad 2016 m. birželio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maišiagalos miestelyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Kęstutis Petrovskis.
Iki 2016 m. birželio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2016-06-14

Skelbiamas parengto vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0400:609), esančio Švedų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 295-12, registracijos Nr. AD-352-(3.31) 2012 04 13.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus bei pateikti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatoriai: Jolanta Mikelionienė, Mečislavas Mikelionis, gyv. Justiniškių g. 28A-16, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT–09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.: 8 679 92646, el. paštas migle@projektavimosprendimai.lt
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo (sprendinių nustatymo stadija) ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.
Su projektu galima susipažinti nuo 2016 m. birželio mėn. 16 d. iki 2016 m. liepos mėn. 19 d. UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2016 m. liepos mėn. 01 d. iki 2016 m. liepos mėn. 19 d.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2016 m. liepos mėn. 19 d. 16:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 

2016-06-13

Skelbiamas parengto vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0400:608), esančio Švedų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 294-12, registracijos Nr. AD-351-(3.31) 2012 04 13.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus bei pateikti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatoriai: Jolanta Mikelionienė, Mečislavas Mikelionis, gyv. Justiniškių g. 28A-16, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT–09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.: +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas migle@projektavimosprendimai.lt
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo (sprendinių nustatymo stadija) ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.

Su projektu galima susipažinti nuo 2016 m. birželio mėn. 16 d. iki 2016 m. liepos mėn. 19 d. UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2016 m. liepos mėn. 01 d. iki 2016 m. liepos mėn. 19 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2016 m. liepos mėn. 19 d. 16:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.  

2016-06-13

Informuojame, kad  2016 m. sausio 29 d. nuspręsta pradėti rengti Ingai Mininai nuosavybės teise valdomo 0,6810 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4122/0200:152, esančio Gudelių kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paslaugos byla Nr. KPZP-15648.

2016-06-10

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-19 įsakymo "Dėl Šumsko pasienio kontrolės punkto teritorijos planavimo ir detaliojo plano rengimo" Nr. KADI-215 pagrindu 2016-06-08 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-107-(3.35).

2016-06-09

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-19 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/1800:76), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Uosininkų I k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4152/1800:171, kad. Nr. 4152/1800:174, kad. Nr. 4152/1800:170, kad. Nr. 4152/1800:172, kad. Nr. 4152/1800:169 ir kad. Nr. 4152/1800:173), esančiuose Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Uosininkų I k., Draugų g. 1, 2, 3, 4, 5" Nr. KADI-214 pagrindu 2016-05-30 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-99-(3.35).

2016-06-09

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-27 įsakymo "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4170/0500:93 ir kad. Nr. 4170/0500:101), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Nemenčinėlės k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4170/0500:130 ir kad. Nr. 4170/0500:131), esančiuose Vilniaus r. sav., Riešės sen., Nemenčinėlės k., Mėnulio g. 20, 22" Nr. KADI-232 pagrindu 2016-06-08 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-106-(3.35).

2016-06-09

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-26 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0600:409), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Zamečkavo k., Miškonių g. 4C, detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4107/0600:951, kad. Nr. 4107/0600:953 ir kad. Nr. 4107/0600:952), esančiuose Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Zamečkavo k., Miškonių g. 4F, 4C, 4E" Nr. KADI-228 pagrindu 2016-06-03 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-105-(3.35).

2016-06-09

Vadovaujantis 2015-01-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-11 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:283), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., detaliojo plano korektūros inicijavimo“ bei 2015-01-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi, Nr. AD-17-(3.35), parengta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-02 įsakymu Nr. KADI-419 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:283), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., detaliojo plano korektūra žemės sklype, esančiame Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., Rugiagėlių g. 2, (kad. Nr. 4162/0100:821).
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:821), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., Rugiagėlių g. 2, kuris suformuotas Detaliuoju planu, dalijimas į tris atskirus žemės sklypus.
Planavimo iniciatorius: Kazimiež Sobieski, gyv. Vaikų g. 21-5, Vilniuje.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: MB “ SPV PROJEKTAI“. Telefonas pasiteiravimui 865783428, el. paštas spvprojektai@gmail.com.
Susipažinti su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2016-06-17 iki 2016-07-01 darbo dienomis Detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose Kalvarijų g. 137E-229, Vilniuje.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir iniciatoriui raštu iki 2016-07-01.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2016-06-08

Vadovaujantis 2010-12-22 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 333-10 pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4110/0800:589, esančio Sūduvių g.4, Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius: viena dalis sklypo į gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, kita dalis sklypo komercinės paskirties teritoriją - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Liudvikas Baura.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 869802067
Detaliojo plano projektas nuo 2016-06-09 iki 2016-07-12 d. bus eksponuojami Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks UAB „Archigama“ patalpose 2016-07-12 13 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2016-06-07

Vadovaujantis 2012-05-28 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 428-12, reg. Nr. AD-508-(3.31) parengtas  žemės sklypo kad. Nr. 4110/0800:650, plotas -0,6083 ha  esančio Pašilaičių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas. 
Planavimo organizatoriai: Jadvyga Bovgerd, Ryšard Urbanovič, Vaclav Šuško
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas - Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 860086222  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį  iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1). Padalyti sklypą. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo terminai:  parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2016-06-27 iki 2016-08-08 Zujūnų seniūnijos patalpose (Buivydiškių g. 3,  Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.)  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2016-08-09, 14 val., Zujūnų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 860086222   el. p.  info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2016-06-07

Informuojame, kad 2016 m. birželio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Slabados kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklais reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Žana Kuklienė.
Iki 2016 m. birželio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-06-03

Informuojame, kad 2016 m. birželio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Leičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Jonas Kajutis.
Iki 2016 m. birželio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2016-06-03

Informuojame, kad pradėtas rengti Žemės sklypo (kad.Nr.4177/0500:426), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Mariniškių k., Piliakalnio g.63, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose (kad. Nr.4177/0500:304, 4177/0500:238), esančiuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Mariniškių k., Piliakalnio g.63,61projektas.
Rengiamo detaliojo plano tikslas – koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administarcijos direktoriaus 2014-07-10 įsakymu Nr.KADI-340 patvirtinto detaliojo plano sprendinius:padalyti į du atskirus sklypus, nekeičiant detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas - 2015-07-29 „Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis“, reg.Nr.AD-157-(3.35).
Planavimo organizatoriai: UAB Finaris, Pamėnkalnio g.36-1,Vida Petruškevičienė, Skrabinės g.9, Skrabinės k., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas - PV A. Banionienė, kv.at. Nr.ATP878, gyv. M.K.Oginskio g. 6-24, Vilniuje, tel.(86) 874 3701.
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Rudaminos seniūnijos patalpose nuo 2016-06-28 iki 2016-07-14. Viešas svarstymas vyks Rudaminos seniūnijos patalpose 2016-07-14 9 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2016-06-03

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-18 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:507), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. 3, detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4174/0100:1067), esančiame Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. 3A" Nr. KADI-156 pagrindu 2016-06-02 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-103-(3.35).

2016-06-03

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-27 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:30), esančio Vilniaus r., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-229 pagrindu 2016-06-01 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-102-(3.35).

2016-06-03

Planavimo organizatorius – VYTAUTAS JAKŠTAS
Planuojama teritorija – 3,2920 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4184/0500:0120), esantis Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Vydautiškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016-04-15 įsakymas Nr. 48KPĮ-125-(14.48.124.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Planavimo darbų programa
Sprendimas

2016-06-03

Pradėtas rengti sklypų (kad. Nr. 4110/0400:333 ir 4110/0400:547) esančių Vilniaus r., Zujūnų sen., Platiniškių k., detalusis planas vadovaujantis teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis Nr. AD-546-(3.31) 2012-06-08 ir Nr. AD-633-(3.31) 2012-07-17 .
Planavimo organizatorius: Genovefa Parafinovič.
Plano rengėjas
: PV arch. Dmitrij Kaidašov, S. Nėries 73-74, Vilniuje, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų paskirtį pagal Vilniaus r.sav. teritorijos bendrojo plano sprendinius, sudalinti sklypais, nustatyti ribas, statybos reglamentus; dalies sklypų paskirtį pakeisti į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1) ir kitos paskirties sklypus pagal išduotas planavimo sąlygas.
Parengtas detalusis planas bus eksponuojamas nuo 2016-06-17 iki 2016-07-04  Zujūnų seniūnijos patalpose. Viešas  susirinkimas  vyks 2016-07-04  nuo 11 iki 12 val Zujūnų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos. Teirautis  papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome projekto rengėjo.

2016-06-03

Informuojame, kad pradėtas rengti Žemės sklypo (kad.Nr.4177/0500:426), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Mariniškių k., Piliakalnio g.63, detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose (kad. Nr.4177/0500:304, 4177/0500:238), esančiuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Mariniškių k., Piliakalnio g.63,61projektas.
Rengiamo detaliojo plano tikslas – koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administarcijos direktoriaus 2014-07-10 įsakymu Nr.KADI-340 patvirtinto detaliojo plano sprendinius:padalyti į du atskirus sklypus, nekeičiant detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas - 2015-07-29 „Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis“, reg.Nr.AD-157-(3.35).
Planavimo organizatoriai: UAB Finaris, Pamėnkalnio g.36-1,Vida Petruškevičienė, Skrabinės g.9, Skrabinės k., Vilniaus r..
Detaliojo plano rengėjas - PV A. Banionienė, kv.at. Nr.ATP878, gyv. M.K.Oginskio g. 6-24, Vilniuje, tel.(86) 874 3701.
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Rudaminos seniūnijos patalpose nuo 2016-06-28 iki 2016-07-14. Viešas svarstymas vyks Rudaminos seniūnijos patalpose 2016-07-14 9 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2016-06-03

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0100:700, kad. Nr. 4174/0100:782 ir kad. Nr. 4174/0100:801), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Žemųjų Rusokų vs., detaliojo plano keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (sklypo Nr. 10) ir kitos paskirties, bendro naudojimo teritorijos (sklypo Nr. 1) žemės sklypus sujungti ir perdalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Numatyti bendro naudojimo teritoriją ne mažesnę kaip 15 % planuojamos teritorijos ploto. Keičiamos teritorijos plotas apie 4,20 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-06-06 iki 2016-06-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-06-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2016-06-03 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl Pikutiškių kaimo kvartalo planavimo ir detaliojo plano rengimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4103/0100:1923, kad. Nr. 4103/0100:1637, kad. Nr. 4103/0100:1284), esančiuose Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k.“
Planavimo tikslai: pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571 (toliau – Specialusis planas), sprendinius, kurie buvo integruoti į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), sprendinius, keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti planuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Planuojamos teritorijos plotas apie 2,80 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-06-06 iki 2016-06-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-06-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2016-06-03

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-21 įsakymo "Dėl Kairėnų kaimo kvartalo planavimo ir detaliojo plano rengimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4152/0500:17, kad. Nr. 4152/0500:21), esančiuose Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k." Nr. KADI-160 pagrindu 2016-05-10 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-85-(3.35).

2016-06-03 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-18 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:434), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vaivadiškių k., detaliojo plano korektūros inicijavimo" Nr. KADI-170  pagrindu 2016-05-10 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-84-(3.35).

2016-06-03

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-19 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/1800:76), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Uosininkų I k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4152/1800:171, kad. Nr. 4152/1800:174, kad. Nr. 4152/1800:170, kad. Nr. 4152/1800:172, kad. Nr. 4152/1800:169 ir kad. Nr. 4152/1800:173), esančiuose Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Uosininkų I k., Draugų g. 1, 2, 3, 4, 5" Nr. KADI-214 pagrindu 2016-05-30 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-99-(3.35).

2016-06-03

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-21 įsakymo "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:215 ir kad. Nr. 4174/0300:496), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano keitimo inicijavimo" Nr. KADI-161 pagrindu 2016-05-10 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-86-(3.35).

2016-06-03

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-18 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0600:291), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4107/0600:766), esančiame Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., Nemenčinės pl. 270" Nr. KADI-153 pagrindu 2016-05-12 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-89-(3.35).

2016-06-03

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-19 įsakymo "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:173), esančiame Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4152/0100:4125), esančiame Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Mokyklos g. 2B" Nr. KADI-213 pagrindu 2016-05-30 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-98-(3.35).

2016-06-03

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:172), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4180/0400:633, kad. Nr. 4180/0400:636, kad. Nr. 4180/0400:634 ir kad. Nr. 4180/0400:305), esančiuose Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 151F, 151E, 151D“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus (kad. Nr. 4180/0400:636, 4180/0400:634, 4180/0400:305), esančius Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 151F, 151E, 151D ir kitos paskirties (atskirųjų želdynų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4180/0400:633), esantį Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., dalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Keičiamos teritorijos plotas apie 1,91 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-06-03 iki 2016-06-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-06-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2016-06-03

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:173), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4180/0400:630 ir kad. Nr. 4180/0400:631), esančiuose Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 131, 133“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus (kad. Nr. 4180/0400:630, 4180/0400:631), esančius Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., Minsko pl. 131, 133, dalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Keičiamos teritorijos plotas 0,5000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-06-03 iki 2016-06-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-06-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas

2016-06-03

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:112), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano koregavimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4103/0300:1228, kad. Nr. 4103/0300:1216, kad. Nr. 4103/0300:1155 ir kad. Nr. 4103/0300:1195), esančiuose Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Rūtų g. 18, 20, 22, 24“.
Planavimo tikslai: kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:1216, kad. Nr. 4103/0300:4103/0300:1155), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Rūtų g. 20, 22, kurie buvo suformuoti Detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo. Koreguojamos teritorijos plotas 0,6800 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-06-03 iki 2016-06-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-06-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2016-06-03

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0400:189 ir kad. Nr. 4184/0400:233), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Putiniškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4184/0400:748, kad. Nr. 4184/0400:740, kad. Nr. 4184/0400:745 ir kad. Nr. 4184/0400:233), esančiuose Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Putiniškių k., Putiniškių g. 5A, 5F, 9“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus (kad. Nr. 4184/0400:748, 4184/0400:740, 4184/0400:745), esančius Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Putiniškių k., Putiniškių g. 5A, 5F, 9, ir žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 4184/0400:233), esantį Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Putiniškių k., Putiniškių g. 9, sujungti, dalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Keičiamos teritorijos plotas 2,4842 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2016-06-03 iki 2016-06-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-06-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2016-06-03

Planavimo organizatorius – ANDREJ GRAŽUL.
Planuojama teritorija – 0,6500ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4110/0300:0200), esantis Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Bagdoniškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2015-02-10 įsakymas Nr. 48KPĮ- 313 - (14.48.124.)  „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planavimo darbų programa
Sprendimas

2016-06-03

Pradėtas rengti sklypų (kad. Nr. 4110/0400:333 ir 4110/0400:547) esančių Vilniaus r., Zujūnų sen., Platiniškių k., detalusis planas vadovaujantis teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis Nr. AD-546-(3.31) 2012-06-08 ir Nr. AD-633-(3.31) 2012-07-17.
Planavimo organizatorius: Genovefa Parafinovič.
Plano rengėjas
: PV arch. Dmitrij Kaidašov, S. Nėries 73-74, Vilniuje, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų paskirtį pagal Vilniaus r.sav. teritorijos bendrojo plano sprendinius, sudalinti sklypais, nustatyti ribas, statybos reglamentus; dalies sklypų paskirtį pakeisti į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1) ir kitos paskirties sklypus pagal išduotas planavimo sąlygas.
Parengtas detalusis planas bus eksponuojamas nuo 2016-06-17 iki 2016-07-04  Zujūnų seniūnijos patalpose. Viešas  susirinkimas  vyks 2016-07-04  nuo 11 iki 12 val Zujūnų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos. Teirautis  papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome projekto rengėjo.

2016-06-02

Informacija apie UAB „Autorigeka " planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) –Autoservisas ir kitos komercinės bei sandėliavimo veiklos 0,91 ha žemės sklype, esančiame Vilniaus r., Riešės sen., Vanaginės k., galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV).

2016-06-02 

Pradėtas rengti sklypų (kad. Nr. 4174/0300:215 ir 4174/0300:496) esančių Vilniaus r., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs, detaliojo plano, 2014-03-28  patvirtinto Vilniaus r. sav. tarybos Nr.T3-108 keitimas  vadovaujantis teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi 2016-05-10  Nr. AD-86-(3.35).
Planavimo iniciatorius: Deividas  Katilius.
Plano rengėjas
: PV arch. Dmitrij Kaidašov, S. Nėries 73-74, Vilniuje, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas: detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus (kad.Nr. 4174/0300:563; kad.Nr. 4174/0300:564;  kad.Nr. 4174/0300:565;  kad.Nr. 4174/0300:566;  kad.Nr. 4174/0300:567;  kad.Nr. 4174/0300:568;  kad.Nr. 4174/0300:569;  kad.Nr. 4174/0300:570)  esančius Vilniaus r., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs, Senajame Ukmergės kel. 210, 212, 214, 220, 216, 218,222, 224 , dalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus. Atidalytose dalyse nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą (teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną užstatymo intensyvumą, leistiną užstatymo tankį, užstatymo tipą).Planuojamų žemės sklypų žemės paskirtis bei naudojimo būdas ir pobūdis nesikeičia, lieka vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G/G1).
Pakeistas detalusis planas bus   eksponuojamas nuo 2016-06-13 iki 2016-06-20  Avižienių seniūnijos patalpose. Viešas  susirinkimas  vyks 2016-06-20  nuo 11 iki 12 val Avižienių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. SPAV procedūros neatliekamos. Susipažinti su motyvais  kodėl neatliekamos SPAV procedūros ir teirautis  papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome projekto rengėjo
.

2016-06-02

INFORMACIJA apie planuojamo naudoti Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Skaldenis", Pušų g. 6-1, Viktariškių k., Vilniaus r., LT-13111. Įmonės kodas 303361539. Tel. nr. +370 686 08048. El. paštas: info@nts.lt.
2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies išteklių naudojimas.
3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus rajonas, Riešės seniūnija, Pašilių kaimas.
4.Persvarstoma atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2016-03-10 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.7)- A4-2422, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5.Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2016-03-24 d. raštu Nr. 12(12.37)-2- 3892 su motyvais kreipėsi j Aplinkos apsaugos agentūrą dėl PAV atrankos išvados persvarstymo.
6.Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, išnagrinėjęs papildomą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, 2016-05-17 d. raštu Nr. 2.101815(16.9.7.10.11) informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, nes planuojamos ūkinės veiklos įtakojamas triukšmas gretimybėse esančiose gyvenamosios paskirties teritorijose neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, o oro teršalų koncentracija aplinkos ore neviršys nustatytų oro užterštumo ribinių verčių.
Numatytos priemonės taršai mažinti – išvežimo kelias bus laistomas (kol nebus įrengta bituminė danga), produkcija bus vežama tentais uždengus sunkvežimių kėbulus. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 20016-05-17 raštu Nr. A33(1)-3268-(4.15) informavo, kad poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-04-26 raštu Nr. 3-26-721(10.1-26) informavo, kad pritaria Agentūros priimtai išvadai ir persvarstant ją nedalyvaus. Planuojama teritorija į saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas nepatenka. Sudarant telkinio naudojimo planą bus numatytos tokios priemonės, kurios užtikrins žemės gelmių, hidrosferos ir atmosferos apsaugą. Aplinkos apsaugai nuo kasybos ir transporto mašinų triukšmo bei oro teršalų karjero pakraščiuose bus suformuoti iki 3 m aukščio ir 12 m pločio nuodangos grunto pylimai, o palei artimiausią sodybą – akustinė sienelė. Pasibaigus eksploatacijos darbams, telkinys bus rekultivuotas į vandens telkinį, apsodintą miško želdiniais ir pritaikytą žmonių poilsiui.
7.Priimta galutinė atrankos išvada atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2016-05-27 d. Nr.(28.7)-A4- 5592, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

2016-06-02

2016-06-02
Grįžti
Shadow up