kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2015 m. lapkričio ir gruodžio mėn.

 

 

Informuojame, kad 2016 m. sausio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Anavilio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Virgilija Juzefovičienė.
Iki 2016 m. sausio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-30

Informuojame, kad remiantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 339-12, 2012-05-09, rengiamas žemės sklypo 1,2585 ha ( kad. Nr. 4152/0200:637), esančio Gailiūnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas –pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę–mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ( G1), padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti UAB” Arkilida”, Saltoniškių g. 29-409, Vilnius. Informacija tel. (86 )2790083

Planavimo organizatorius – Valentina Ryžikova.
Plano rengėjas- UAB” Arkilida”, Saltoniškių g. 29-409, Vilnius. Informaciją teikia PV L. Lideikienė, tel. 861711395, archilaima@gmail.com.
Parengtas detalus planas bus viešai eksponuojamas nuo 2016-01-07 iki 2016-02-03 Mickūnų sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2016m. vasario 03d. 10 val. UAB „Arkilida“ patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikti plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2015-12-30

Pradedamas rengti 1,5200 ha sklypo Pagrūšio k., Nemėžio sen., Vilniaus raj., Kad. Nr. 4162/0400:573 detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų (Žin.,2010, Nr.87-4619) 10 p.) iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę. Projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, bendro naudojimo teritoriją (15% nuo planuojamos teritorijos) bei kelio ir inžinerinės infrastruktūros teritoriją. Nustatyti planuojamų sklypų ribas ir plotus. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus - naujai statomų/ rekonstruojamų statinių - iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1426-11, Reg. Nr. AD-1324-(3.31), 2011 m. lapkričio 07 d.

Planavimo organizatorius: Jan Polevič.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius. PV Gražina Meidutė, tel.: 8699 47231.
Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu – 8 699 47231.

2015-12-30

Informuojame, kad 2016 m. sausio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sidarbių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Antanas Grybas.
Iki 2016 m. sausio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-29

Informuojame, kad 2016 m. sausio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rukainių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Piotr Gintovt.
Iki 2016 m. sausio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-29 

Informuojame, kad 2016 m. sausio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Anavilio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Miroslav Jankovskij.
Iki 2016 m. sausio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-29

Informuojame, kad 2016 m. sausio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sidarbių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vilius Žemaitis.
Iki 2016 m. sausio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-29

Informuojame, kad 2016 m. sausio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gaidūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Anžela Boravska.
Iki 2016 m. sausio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-29 

Informuojame, kad 2016 m. sausio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Platiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Ernesta Čepulienė.
Iki 2016 m. sausio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-29

Informuojame, kad 2016 m. sausio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pauliukiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Janė Tamulienė.
Iki 2016 m. sausio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-29

Informuojame, kad 2016 m. sausio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vabalių kaime, kurio tikslaas įveisti mišką ne miško žemėje. Planavimo organizatorius Juozapas Purlys.
Iki 2016 m. sausio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-28

Informuojame, kad 2016 m. sausio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Platiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Zdislovas Vertinskis.
Iki 2016 m. sausio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-28

Informuojame, kad 2016 m. sausio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gaidūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Kazimir Boravskij.
Iki 2016 m. sausio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-28

Informuojame, kad 2016 m. sausio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maskoliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Tadeušas Dubickis.
Iki 2016 m. sausio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-28

INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl UAB „Granorama“ medienos granulių gamyklos su kogeneracine elektrine poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:
UAB „Granorama“, V. A. Graičiūno g. 32, LT-02241 Vilnius, el.p. dainius.kaminskas@verslogurmanai.lt, tel. (8-64) 94 22 20.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Granorama“ medienos granulių gamykla su kogeneracine elektrine.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus g. 60, Terešiškių km., Marijampolio sen., Vilniaus r. ir Vilniaus g. 62, Tartoko g. 10, Tartoko g. 11, Jašiūnų glž. st., Jašiūnų sen., Šalčininkų r.
Atsakingos institucijos - Aplinkos apsaugos agentūros 2015-12-18 išvada Nr. (28.7)-A4-14154, poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas.
Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos išvada, atrankos dokumentais ir teikti pasiūlymus galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo, PAV atrankos dokumentų rengėjui (UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas, tel.: (8-37) 40 75 48, www.infraplanas.lt), organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius tel.: (8-70) 66 20 08, faks. (8-70) 66 20 00, el.p. aaa@aaa.am.lt).

2015-12-22

Projektas: Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro [8.10] Švenčionių g. 12, Vilniaus r.rekonstrukcijos projektas;
Statybvietės adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 12, sklypo kadastrinis nr. 4160/0100:635; pastato unikalus nr. 4100-0030-5011;
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kultūros;
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas irtelefono numeris:
Projektuotojas: UAB ,,MŽ Projektai”
Adresas: Konstitucijos pr. 4a, Vilnius, PV M.Žvinys, Tel. Nr.+37061454160,  El. p.: mindaugas.zvinys@gmail.com
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
Užsakovas: " Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras";
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB ,,MŽ Projektai”
Adresas: Konstitucijos pr. 4a, Vilnius;  Laikas: 17.30 – 18.00
Susipažinimo termino pabaiga 2015-12-29
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu: UAB ,,MŽ Projektai”
Adresas: Konstitucijos pr. 4a, Vilnius LT-09308
Pasiūlymų teikimo pabaiga 2015-12-29
Viešo susirinkimo adresas ir laikas: UAB ,,MŽ Projektai”;  Adresas: Konstitucijos pr. 4a, Vilnius
Data: 2016-01-04; Laikas: 17.30 – 18.30

2015-12-21

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų , patvirtintų LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija ), informuojame , kad supaprastinta tvarka yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4192/0100:177, adresu Pakryžės k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslas-žemės sklypo
padalijimas į atskirus žemės sklypus, pakeičiant jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį bei būdą į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Su parengtu projektu ir sprendinių poveikio ataskaita galite susipažinti , adresu S.Nėries 21, Vilnius arba Sužionių seniūnijoje, adresu Kalvinės g. 1, Sužionių k., Sužionių sen., Vilniaus r. nuo 2015-12-28 iki 2016-01-11 d.

Projekto autorius-matininkas Artūras Jonušas, tel. pasiteiravimui: 8 687 15679.,
email: artujon@gmail.com

2015-12-21

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:404), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano korektūros inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4174/0200:748), esančiame Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k.
Planavimo tikslai: kitos paskirties (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos) žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:748), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas į du atskirus žemės sklypus. Planuojamos teritorijos plotas 0,2142 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2015-12-21 iki 2016-01-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2016-01-06 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.


2015-12-21

Vadovaujantis 2011-03-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 352-11 (registracijos Nr. AD-341-(3.31)), pradedamas rengti žemės sklypo (Kad. Nr. 4152/0200:561), esančio Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., detalusis planas.
Planavimo tikslas: Keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano M1 funkcinio prioriteto zonos reglamentus (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. D1-624 (Žin. 2010, Nr. 87-4619), reikalavimais), padalyti į sklypus. Projektuoti kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), bendro naudojimo teritorijos (15 proc. nuo planuojamos gyvenamosios teritorijos) bei inžinerinės infrastruktūros žemės sklypus. Nustatyti sklypų ribas ir plotus vadovaujantis 2011-02-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27-371 „Dėl Gailiūnų kaimo, esančio Mickūnų sen., Vilniaus r., koncepcinės schemos“. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus - naujai statomų/ rekonstruojamų statinių iki dviejų aukštų (iki 10 m) gyvenamojo namo statybos. Pateikti Paliuliškių kaimo susisiekimo schemą. Vietinės reikšmės kelio apsaugos zonoje numatyti teritoriją inžineriniams tinklams įrengti. Vadovautis Vilniaus rajono nuotekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu T3-448, numatyti nuotekų valymą planuojamoje teritorijoje. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovautis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652). Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 (Žin., 2006, Nr. 114-4364). Sklypų užstatymo tankį numatyti vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtintų LR AM 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-338 (Žin., 2005, Nr. 93-3464), 9 priedu. Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis LR AM 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu (Žin.,2007, Nr.137-5624). Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.

Planavimo organizatoriai: Artūras Afanasjevas, gyv. Perkūnkiemio g. 18-37, Vilniuje, Tel.: 8686 31166, Dainius Tribandis, gyv. Bokšto g. 8-3, Vilniuje, Mantas Rimėnas, gyv. Girulių g. 14-68, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, LT-3160, tel./faks.: 8 5 233 5910. PV Gražina Meidutė.
Parengtas detalusis planas eksponuojamas: Mickūnų seniūnijos patalpose, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl.,  Vilniaus r. nuo 2015 m. gruodžio 21 d. iki 2016 m. sausio mėn. 28 d.
Su detaliuoju planu taip pat susipažinti galima projekto rengėjo patalpose, esančiose Panerių g. 64, Vilniuje, darbo laiku.
Viešas svarstymas įvyks: Mickūnų seniūnijos patalpose 2016 m. sausio mėn. 28 d. 10.00 val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 869947231. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g. 9).

2015-12-16

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:297), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., detalusis planas. Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 546-13, registracijos Nr. AD-652-(3.31). Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, padalyti sklypą į sklypus. Planavimo organizatorius – R. Stankevič. Detaliojo plano rengėjas – MB ,,SPV Projektai“, Šeškinės g. 6; tel.: +370 65077111, el. paštas: info@spvprojektai.lt. Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2015-12-18 d. iki 2016-01-22 Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2016-01-22 10:00 val. MB „SPV Projektai“ biure, adresu: Kalvarijų g. 137E-229. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


2015-12-16


Vadovaujantis 2011-02-10 d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 230-11 ir 2011-09-06 d. Planavimo sąlygomis Detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. Sp-858-11, pradedamas rengti sklypo Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., sklypo kad. Nr. 4103/0100:157, plotas – 8.2000 ha, Detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai, numatoma veikla: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę ir padalyti į sklypus. Planuoti gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, bendro naudojimo teritorijos žemės sklypą. Atskirai projektuoti inžinierinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridoriams (I2). Nustatyti planuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Planavimo organizatoriai
: UAB „Kamintos investicija“.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Virilina“. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2015-12-28 iki 2016-01-25.
Viešas detaliojo plano aptarimas įvyks 2016-01-25 d, 10 val. UAB “Kamintos investicija” patalpose, Ukmergės g. 369A, Vilniuje. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB “Virilina”, Žukausko 16-1, Vilniaus m. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos monisterijos  Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį  nuo viešo aptarimo dienos.

2015-12-16

Vadovaujantis 2011-06-02 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi        Nr. 838-11 reg. Nr. AD-722-(3.31) pradėtas rengti  8,2920 ha   žemės sklypo, kad. Nr. 4170/0800:95, Žalesos k., Riešės  sen., Vilniaus r.sav.,  detalusis planas.
Planavimo organizatorius: UAB „Nekturas“, Stanislovas Radavičius, Roma Radavičienė.
Plano rengėjas: UAB „Krianta“, Žalgirio 131, Vilnius, tel. (8 5) 2779655, mob. 860649761, el. p. krianta@mail.lt                   
Planavimo tikslas
: pakeisti  žemės sklypo paskirtį, pagal  Bendrojo plano sprendinius, sudalinti sklypais , nustatyti statybos reglamentus; projektuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, bendro naudojimo ir kelio-inžinerinės infrastruktūros žemės sklypus;

Parengto detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2015-11-06 iki 2015-11-20 Riešės seniūnijoje.
Viešas susirinkimas vyks 2015-11-20 nuo11 iki 12 val. Riešės seniūnijoje.
Pasiūlymus teikti plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Papildomos informacijos teirautis projekto rengėjo.

2015-12-16

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr. 4132/0100:153) esančio Karvio k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą.
Planavimo organizatoriai – Marytė Sidabrienė ir Antanas Sidabras;
Projekto vadovė – Irena Baravykienė;
Projekto rengėjas – Gediminas Girčys, tel.8 654 01 919.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2015-12-21 Maišiagalos seniūnijoje arba adresu Naugarduko g.15/28, Vilnius iš anksto susitarus su projektuotoju dėl susitikimo.
2016-01-22, 8val.30min. projektas bus pristatomas viešajame susirinkime Maišiagalos seniūnijoje. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti projekto rengėjui G.Girčiui, tel. 8 654 01 919, gediminas.gircys@gmail.com.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-12-15

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad.nr.4174/0100:614) esančio Ilgoji g. 10, Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. detaliojo plano keitimo projektas.
Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą tarp bendraturčių į tris atskirus žemės sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą.

Planavimo organizatoriaiArtūras ir Ieva Gorbyliovai, Klara Pečiukienė, Evaldas ir Daina Sauliai;
Projekto vadovė – Irena Baravykienė;
Projekto rengėjas – Gediminas Girčys, tel.8 654 01 919.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2015-12-21 Avižienių seniūnijoje arba adresu Naugarduko g.15/28, Vilnius iš anksto susitarus su projektuotoju dėl susitikimo.
2016-01-22, 10val. projektas bus pristatomas viešajame susirinkime Avižienių seniūnijoje. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti projekto rengėjui G.Girčiui, tel. 8 654 01 919, gediminas.gircys@gmail.com.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-12-15

Parengtas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planas

Informuojame, kad parengtas regiono lygmens dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) projektas.
Planuojama teritorija:
-          Širvintų rajono savivaldybės teritorija;
-          Vilniaus rajono savivaldybės teritorija;
-          Elektrėnų savivaldybės teritorija;
-          Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija;
-          Prienų rajono savivaldybės teritorija;
-          Birštono savivaldybės teritorija;
-          Alytaus rajono savivaldybės teritorija;
-          Marijampolės savivaldybės teritorija;
-          Lazdijų rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius:
AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius
Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850
El. paštas: info@ambergrid.lt; s.sabonis@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt
Internetinė svetainė: www.ambergrid.lt

Plano rengėjas:
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,
El. paštas: ardynas@ardynas.lt; z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt
Internetinė svetainė: www.ardynas.lt
Susipažinti su Specialiojo plano (SP) sprendiniais nuo 2015 m. gruodžio 30 d. galima:
Su parengto SP sprendiniais, SPAV ataskaita ir sprendinių pasekmių vertinimu Specialiojo plano organizatoriaus AB „Amber Grid“ būstinėje Gudelių g. 49, Vilnius, (302 kab., darbo dienomis nuo 8,00-11,30 val. ir nuo 12,30 - 15,00 val.), su pagrindiniais SP sprendiniais interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt ;
Su parengto SP sprendiniais, SPAV ataskaita ir sprendinių pasekmių vertinimu Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje  Gedimino g. 47, Kaunas, (darbo dienomis nuo 8,00 – 12,00 val. ir nuo 13,00 - 16,00 val.), su pagrindiniais SP sprendiniais interneto tinklalapyje www.ardynas.lt .
Viešos Specialiojo plano sprendinių ekspozicijos nuo 2016 m. vasario 1 d. iki baigiamojo susirinkimo  - konferencijos dienos vyks:
Širvintų r. savivaldybėje III a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir teritorijų pl. sk.  322 kab., Vilniaus g. 61, Širvintos;
Vilniaus r. savivaldybės  skelbimų lentoje, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus r. savivaldybės Dūkštų sen. skelbimų lentoje, SP byla – seniūnijos patalpose, Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r. sav.;
Elektrėnų savivaldybės I a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir kraštotvarkos sk. 218 kab. arba Bendrajame sk. 101 kab., Rungos g. 5, Elektrėnai;
Kaišiadorių r. savivaldybėje III a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir urbanistikos sk. 320 kab., Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys;
Prienų r. savivaldybėje I a. skelbimų lentoje, SP byla –Architektūros ir urbanistikos sk. 117 kab., Laisvės a. 12, Prienai;
Birštono savivaldybėje III a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir kraštotvarkos sk. 333 kab., Jaunimo g. 2, Birštonas;
Alytaus r. savivaldybėje Priimamojo sk. skelbimų lentoje, SP byla -  Priimamajame sk., Pulko g. 21, Alytus; 
Marijampolės  savivaldybėje I a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir urbanistikos departamento 309 kab., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė;
Lazdijų r. savivaldybėje II a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros sk. 215 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai.
Parengto Specialiojo plano baigiamieji susirinkimai – konferencijos vyks:
2016 m. kovo 1 d. 10 val. Širvintų r. savivaldybės II a. posėdžių salėje  Vilniaus g. 61, Širvintos;
2016 m. kovo 1 d. 14 val. Vilniaus r. savivaldybės Dūkštų sen. patalpose Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r. sav.;
2016 m. kovo 2 d. 13 val. Elektrėnų savivaldybės posėdžių salėje Rungos g. 5, Elektrėnai;
2016 m. kovo 2 d. 17 val. Kaišiadorių r. savivaldybės Didžiojoje  salėje (II a.) Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys;
2016 m. kovo 3 d. 11 val. Prienų r. savivaldybės II a. posėdžių salėje Laisvės a. 12, Prienai;
2016 m. kovo 3 d. 15 val. Alytaus r. savivaldybės III a. posėdžių salėje Pulko g. 21, Alytus;
2016 m. kovo 4 d. 11 val. Lazdijų r. savivaldybės I a. mažojoje posėdžių salėje Vilniaus g. 1, Lazdijai;
2016 m. kovo 4 d. 15 val. Marijampolės sav. I a., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė;
2016 m. kovo 7 d. 11 val. Birštono sav. Didžiojoje salėje, Jaunimo g. 2, Birštonas.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos. Asmenys gautą atsakymą dėl pateikto pasiūlymo gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-12-11

Informuojame, ka yra pradedamas rengti  “Žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:46, kad. Nr. 4117/0100:491, kad. Nr. 4117/0100:177) Užugriovio k., Riešės  sen., Vilniaus r.,  detalusis planas“.
Teritorijos detaliojo plano rengimo pagrindas – 2015 m. spalio 16 d., Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:46, kad. Nr. 4117/0100:491 ir kad. Nr. 4117/0100:177) esančių Užugriovio k., Riešės  sen., Vilniaus r.,  detaliojo  plano rengimo “ Nr. KADI – 590,  2015 m.  spalio 28 d. “Teritorijų planavimo iniciavimo sutartis“ Nr. AD-218-13.35, pasirašyta tarp planavimo organizatoriaus Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos ir planavimo iniciatoriaus Ričardo Armonavičiaus bei 2015 m. lapkričio 20 d. Vilniaus r. savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus parengtos “Teritorijų planavimo sąlygos“ Nr. Tps 045-15.
Teritorijos detaliojo planavimo organizatorius – Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktorius (Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. Nr. 8 (5) 275 5074). 
Teritorijos detaliojo planavimo iniciatorius  – Ričardas Armonavičius (Kalvarijų g. 286C-7, Vilnius, tel. Nr.  8 615 18888).
Teritorijos detaliojo plano rengėjas – UAB “ADS projektai“ (Lazdynėlių g. 8- 7, Vilnius), tel. Nr. 8 679 15830, el. p. info@adsprojektai.lt
Projekto vadovas – Vidas Vaksmanas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1714).
Planuojamos teritorijos plotas – apie 13, 84 ha.
Planuojamoje teritorijoje esamų žemės sklypų naudojimo būdas – “kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai“.
Teritorijos detaliojo planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikiamų servitutų poreikį, suformuoti inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus. Numatyti žemės sklypų pertvarkymo poreikį ir galimybes, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną.
Teritorijos detaliojo planavimo tikslai – suplanuoti žemės sklypus vienbučių – dvibučių gyvenamųjų namų statybai bei miško naudojimo teritoriją (žemės sklypą (-us) vadovaujantis “Vilniaus r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano“ bei “Vilniaus r. savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano“ sprendiniais.
Visuomenė apie “Žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:46, kad. Nr. 4117/0100:491, kad. Nr. 4117/0100:177) Užugriovio k., Riešės  sen., Vilniaus r.,  detaliojo plano“ rengimo eigą, galimybę susipažinti su detaliojo planavimo sprendiniais, viešo detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomenę vietą, datą ir laiką bei galimų pageidavimų, pastabų ir skundų teikimo tvarką bus informuojama vadovaujantis LR “Teritorijų planavimo įstatymu“ bei “Teritorijų planavimo taisyklėmis“.

2015-12-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r.sav. Rukainių sen. Mykoliškių k.( kad. Nr. 4180/0400:0475) projektas, kurio tiksas - Parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Projekto organizatorius - Liucija Voskunovič
Projekto rengėjas – UAB „PROJEKTITA“ įm.k. 302637397, Laisvės pr. 60, Vilnius tel. +37060066692
el.p. projektita@gmail.com
Sprendinių svarstymas vyks nuo 2015.12.16 iki 2015.12.30 projekto rengėjo patalpose.

2015-12-11

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skirgiškių kaime, kurio tikslas parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Darius Zabiela.
Iki 2015 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-09

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Rimvydas Gudelis.
Iki 2015 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-09

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Keturiasdešimt Totorių kaime, kurio tikslas parinkti ūkininko sodybos statybos vietą. Planavimo organizatorius Andrej Stankevič.
Iki 2015 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-09

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skurbutėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Stanislav Matiulevič.
Iki 2015 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2015-12-09

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Alksninės viensėdyje, kurio tikslas parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Stanislovas Mickevičius.
Iki 2015 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-09

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mozūriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vaidas Gataveckas.
Iki 2015 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-09

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Riešės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Donatas Zubavičius.
Iki 2015 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-09

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Jarmališkių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Vanda Karpovič.
Iki 2015 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-08

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Melkio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Eglė Gintauskeinė.
Iki 2015 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-08

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Melkio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Lešek Gaiden.
Iki 2015 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-08

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kairėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Martynas Kubilis.
Iki 2015 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-08 

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pikeliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Petras Jagminas.
Iki 2015 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-08

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skauduliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Stanislavas Tutajevas.
Iki 2015 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-08

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2015 m. gruodžio 4 d. rengiamas Kristynai Robaltei ir Teresai Vasiliuk formavimo ir pertvarkymo projektas Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 2K.
Planavimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo sprendimas Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto pradėjimo 2014 m. kovo 26 d. Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1054. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2014 m. gegužės 8 d. Nr. 48RE-(14.48.42)-142. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2014 m. balandžio 09 d. Nr. FP-090-14.

Planavimo tikslas – Žemės sklypo formavimo projekto, tikslas kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje po piliečių K.Robaltei, T.Vasiliuk nuosavybės teise priklausančiais statiniais.
Planavimo iniciatorius – Kristyna Robaltė, Teresa Vasiliuk
Projekto rengėjas – UAB “Inreal GEO”, Verkių g. 39-201, Vilnius, Tel. (8-5) 2790258, 867881773, el.p. lina.baciute@inreal.lt . Susipažinti su projektu galima 2015 gruodžio 8 – 21 dienomis, UAB “Inreal GEO” patalpose , adresu Verkių g. 39-201, II aukšte, Vilnius. Pasiūlymus teikti planavimo iniciatoriui ir projekto rengėjui iki  2015 m. gruodžio 21 d.

2015-12-08 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2015 m. gruodžio 4 d. rengiamas Dianai Dūdaitei, Evai Dūdaitei, Jovitai Dūdaitei formavimo ir pertvarkymo projektas Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k. (skl.Kad.Nr. 4162/0200:0007).
Planavimo pagrindas
– Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo sprendimas Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto pradėjimo 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. 48VĮ-(14.18.2.)-3610. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. 48RE-(14.48.42)-809. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2014 m. lapkričio 10 d. Nr. FP-688-14.
Planavimo tikslas – Žemės sklypo formavimo projekto, tikslas žemės ūkio paskirties žemės sklypo pertvarkymas jį padalijant į tris sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo iniciatorius – Diana Dūdaitė, Eva Dūdaitė, Jovita Dūdaitė.
Projekto rengėjas – UAB “Inreal GEO”, Verkių g. 39-201, Vilnius, Tel. (8-5) 2790258, 867881773, el.p. lina.baciute@inreal.lt . Susipažinti su projektu galima 2015 gruodžio 8 – 21 dienomis, UAB “Inreal GEO” patalpose , adresu Verkių g. 39-201, II aukšte, Vilnius. Pasiūlymus teikti planavimo iniciatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. gruodžio 21 d.

2015-12-08

PRANEŠIMAS APIE DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMĄ IR ATLIKTĄ STRATEGINĮ PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ (SPAV)
Informuojame, kad AB ,,Amber Grid“ generalinio direktoriaus 2015 m. lapkričio  26 d. įsakymu Nr.1-94   patvirtinta Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje  specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) koncepcija ir Specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) subjektų išvadų derinimo pažyma.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:
Regiono lygmens, specialusis.

Specialiojo plano organizatorius:
AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius (adresas korespondencijai Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius).
Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850
El. paštas: info@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt

Specialiojo plano ir SPAV dokumentų rengėjas:
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,
El. paštas: z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt
Susipažinti su patvirtinta Specialiojo plano koncepcija ir su parengta SPAV ataskaita bei SPAV subjektų išvadomis galima:
Specialiojo plano organizatoriaus AB „Amber Grid“ būstinėje Gudelių g.49, Vilnius, (302 kab.);
Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje  Gedimino g. 47, Kaunas.
Patvirtinta Specialiojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita paskelbta:
Planavimo organizatoriaus AB „Amber Grid“ interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt;
Plano rengėjo UAB ,,Ardynas“ interneto tinklalapyje www.ardynas.lt .
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento  teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą Specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamųjų susirinkimų-konferencijų pabaigos.
Apie galimybę susipažinti su parengto Specialiojo plano sprendiniais, taip pat apie baigiamųjų susirinkimų – konferencijų vietą ir laiką bus pranešta atskiru pranešimu spaudoje, planavimo organizatoriaus, plano rengėjo ir savivaldybių internetinėse svetainėse bei seniūnijų skelbimų lentose.

2015-12-04

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0500:804, kad. Nr. 4110/0500:805 ir kad. Nr. 4110/0500:806), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4110/0500:78), esančiame Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 46“.
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0500:78), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 46, kuris buvo suformuoti detaliuoju planu, dalijimas į du atskirus žemės sklypus. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. Planuojamos teritorijos plotas 0,3082 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2015-12-07 iki 2015-12-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. 2751962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2015-12-18 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2015-12-04

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užugriovio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Gražina Tamošauskaitė.
Iki 2015 m. gruodžio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-04

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šinkalaukio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Ilona Korkuz .
Iki 2015 m. gruodžio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-04

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Katilių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Aleksandr Fedorovič.
Iki 2015 m. gruodžio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-12-04

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:28), esančio Gudelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 012-13, registracijos Nr. AD-74-(3.31).
Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, padalyti sklypą į sklypus.
Planavimo organizatorius – I. Brižis.
Detaliojo plano rengėjas – MB ,,SPV Projektai“, Šeškinės g. 6, Vilnius; tel.: +370 650 77111.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2015-12-11 d. iki 2016-01-15 Maišiagalos seniūnijos patalpose, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešasis svarstymas įvyks 2016-01-15 10:00 val. MB „SPV Projektai“ biure, adresu: Kalvarijų g. 137E-229. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-12-04

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:298), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 655-12, registracijos Nr. AD-771-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, padalyti sklypą į sklypus.
Planavimo organizatorius – G. Stankevič.
Detaliojo plano rengėjas – MB ,,SPV Projektai“, Šeškinės g. 6; tel.: +370 65077111, el. paštas: info@spvprojektai.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2015-12-11 d. iki 2016-01-15 Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešasis svarstymas įvyks 2016-01-15 11:00 val. MB „SPV Projektai“ biure, adresu: Kalvarijų g. 137E-229. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-12-04

Informuojame, kad remiantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1593-11, 2011-12-27, yra pradedamas rengti žemės sklypo 0.5094 ha ( kad. Nr. 4152/0400:613), esančio Kairėnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas –pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę–gyvenamąją teritoriją ( G1), keisti sklypo ribas ir plotą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti UAB” Arkilida”, Saltoniškių g. 29-409, Vilnius. Informacija  tel. 861711395.

Planavimo organizatorius – Svetlana Kozlovskaja, Sergej Kozlovskij.
Plano rengėjas- UAB” Arkilida”, Saltoniškių g. 29-409, Vilnius. Informaciją teikia PV L. Lideikienė, tel. 861711395, archilaima@gmail.com.
Parengtas detalus planas bus viešai eksponuojamas nuo 2015-12-02 iki 2015-12-30 Mickūnų sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks š.m. gruodžio 30d. 10 val. UAB „Arkilida“ patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikti plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2015-12-04

Inicijuojamas žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0500:804, 4110/0500:805, 4110/0500:806), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-123,  keitimas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0500:78), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 46, kuris buvo suformuoti Detaliuoju planu, dalijimas į du atskirus žemės sklypus. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planuojama teritorija žemės sklype (kad. Nr. 4110/0500:78), esančiame Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., Užlandžių g. 46. Planuojamos teritorijos plotas 0,3082 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: UAB „Primteka“ direktorius Darijus Banys.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriui iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymo projektas
Schema

2015-12-04

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0200:731) Totorinės k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Detaliojo plano rengimo pagrindas - 2013-06-20 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 352-13.
Detaliojo planavimo organizatoriusAldona Urbonienė, gyv. Molainių g. 56-12, Panevėžyje.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 211 3331, el.paštas: info@ideaurbana.lt .
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo dalies (pagal Vilniaus r. sav. teritorijos kraštovaizdžio specialiajame plane numatytą gyvenamųjų vietovių plėtrą) pagrindinę paskirtį pagal Vilniaus r. sav. teritorijos bendrojo plano Z ir M1 funkcinio prioriteto zonų reglamentus (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimais), padalyti į sklypus. Projektuoti kitos paskirties: gyvenamosios  teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos  (G/G1), inžinerinės infrastruktūros – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2) bei bendro naudojimo teritorijos (15 proc. nuo planuojamos teritorijos dydžio) žemės sklypus. Nustatyti  sklypų ribas ir plotus, statybos reglamentus, pateikti privalomąjį  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Sprendinių ekspozicija ir viešas svarstymas. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Rudaminos sen. patalpose (Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r.) nuo 2015 m. gruodžio 3 d. iki 2016 m. sausio mėn. 7 d. Viešas susirinkimas vyks 2016 m. sausio mėn. 7 d., 10 val. Rudaminos sen. patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu planavimo rengėjui ir/ar organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto registruoto laiško (atsakymo) į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-12-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0500:0256), esančio Vilniaus apskr. Vilniaus raj. Pagirių sen. Papiškių k., Pagirių k.v. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.

Projekto organizatorius: Miroslav Vyšinski
Projekto rengėjas: UAB “Arlitanus”, A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.
Su kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 14 d. adresu : A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.

2015-12-01

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mozūriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Valerija Iščiuk.
Iki 2015 m. Gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2015-11-27

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), pranešame,  kad rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4177/0300:____ proj. nr. 1 Rudaminos k.v., esančio Laimės g. 10, Rudaminos k. Rudaminos sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje po piliečiams Ana Basalyga, Valentina Malinovskaja, Vladislav Jasinskij nusavybės teise priklausančiais statiniais (unik. Nr. 4400-2768-6340. nr. 4400-2768-6351, nr. 4400-2768-6384, nr. 4400-2768-6395, nr. 4400-2768-6408), nustatant kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo paskirtį.
Planavimo organizatorius –  Ana Basalyga, Valentina Malinovskaja, Vladislav Jasinskij.
Projekto rengėjas –
UAB “GM Projektai”,  Šeimyniškių 12-2, Vilnius mob.: 8 684 19 942, el. paštas: gmprojektai@zebra.lt   Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-27 iki 2015-12-11 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2015-11-27

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Svironių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Arturas Stankevičius .
Iki 2015 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-11-27

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Jurgita Bliujienė.
Iki 2015 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-11-27

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Daučionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Emilija Žukauskaitė.
Iki 2015 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-11-27

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Olga Samoilova.
Iki 2015 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-11-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo esančo Vilniaus r., Pagirių sen.,   Pagirių k., Draugystės g. 5,  Kad.Nr.4167/0200:0137,  formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – pradėti rengti formavimo ir pertvarkymo projektą, numatant kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) įsiterpusio valstybinės žemės sklypo suformavimą prie žemės sklypo( kad nr.4167/0200:0137).

Planavimo organizatorius – ERNESTA MASIULYTĖ, IMANTAS MASIULIS
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 861493686.,  justina.skrodenyte@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo  2015-11-25 iki 2015-12-09 UAB “Baltijos Matavimų Organizacija” patalpose.

2015-11-27

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2015 m. lapkričio 23 d. rengiamas žemės sklypo, Lauryniškių k., Sudervės sen., Vilniaus  r. sav.,  (kadastrinis Nr. 4184/0300:330 Sudervės k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.

Planavimo organizatorius – JUSTINA JANKOVSKA-GASTEVIČ
Projekto rengėjas – MB “METARIS”, Konstitucijos per.23c-406, Vilnius, tel.  8~65617004, el. paštas:info@metaris.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. gruodžio 18 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. lapkričio 24 d. iki 2015 m. gruodžio 18 d. MB “METARIS” patalpose, adresu:Vytenio g. 20-212.,  Vilnius.

2015-11-26

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypų (1,0091 ha, kad. Nr. 4162/0400:1083; 1,0060 ha, kad. Nr. 4162/0400:932;  3,4342 ha, kad. Nr. 4162/0400:521) esančių Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2012-06-21Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.  492-12, reg. Nr. AD-585-(3.31); 2012-06-20 Nr. 501-12, reg. Nr. AD-564-(3.31); 2014-11-24 susitarimas Nr. AD-295-(3.31).
Planavimo tikslas – sujungti žemės sklypus į vieną sklypą, keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais. Sudalyti sklypą. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Atskiruosius želdynus planuoti nuo paviršinio vandens telkinio pusės.
Planavimo organizatorius – Giedrius Tomas Jarmalavičius, Kovo 11-osios g. 84-22, Kaunas; UAB „GTJ Projects“, Savanorių pr. 192, Kaunas.
Projekto rengėjas – MB „SPV PROJEKTAI“, Šeškinės g. 6,  projekto vadovas, architektas Lauras Paulauskas ( Atest. Nr. A1595). Informacija teikiama tel. 8-683 48736.

Palanavimo terminai:
Parengto detaliojo plano ekspozicija - nuo š. m. lapkričio 27 d. iki gruodžio 29d.. Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje (V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k.).
Viešasis susirinkimas įvyks š. m. gruodžio 29d. 9 val. Nemėžio seniūnijos patalpose (V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k.). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2015-11-24

Informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas projektas Medininkų kaimo dalies teritorijos prie Medininkų pasienio kontrolės punkto, esančio Vilniaus r.,  Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26, detalusis planas.
Planuojamos teritorijos adresas: Medininkų kaimo dalies teritorija, esanti Vilniaus rajono savivaldybėje, Pasieniečių g. 26, Medininkų seniūnijoje, Medininkų kaime.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-18 įsakymas „Dėl Medininkų pasienio kontrolės punkto teritorijos planavimo ir detaliojo plano rengimo" Nr. KADI-298, kuriuo buvo patvirtinta planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti 2014-06-18. Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014-04-22 prašymas Nr. A32(1)-2759. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-30 įsakymas Nr. KADI-550 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-18 įsakymo Nr. KADI-298 ,,Dėl Medininkų pasienio kontrolės punkto teritorijos planavimo ir detaliojo plano rengimo" keitimo. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-07 įsakymas Nr. KADI-567 ,,Dėl techninės klaidos ištaisymo“.
Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 8.1.4 p., suformuoti žemės sklypą, reikalingą Medininkų pasienio kontrolės punkto (toliau – Medininkų PKP), esančio Vilniaus rajono savivaldybėje, Medininkų seniūnijoje, Medininkų kaime, Pasieniečių gatvėje 26, infrastruktūrai vystyti, praplečiant esamo Medininkų PKP teritorijos žemės sklypo ribas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 str. 1 d. 2 p., 2 d., 46 str. 1 d., numatyti konkretų privačios žemės paėmimo visuomenės tikslams poreikį bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 13 str. 2 d., 3 d., numatyti reikalingą laisvos valstybinės žemės teritorijos plotą Medininkų PKP plėtrai įgyvendinti. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą. Nustatyti formuojamo žemės sklypo naudojimo būdus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, atsižvelgiant į Medininkų PKP planuojamą plėtrą, numatyti žemės sklypų pertvarkymo poreikį ir galimybes, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus. Numatyti reikalingą išmiškinamos teritorijos plotą ir ribas. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną.
Planavimo proceso etapai: 1. Parengiamasis etapas; 2. Rengimo etapas; 3. Baigiamasis etapas.
Planavimo terminai: 3 metai nuo planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT- 09318 Vilnius, tel. (8 5)  275 5074, el. p. liucina.kotlovska@vrsa.lt.
Planavimo iniciatorius: Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos Gedimino pr. 26, LT- 01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 0061, el. p. pkpd@pkpd.lt
Detaliojo plano rengėjas:  UAB „Dujų sfera”, Draugystės g.19, LT-51230 Kaunas, tel. (8-37)759028, faks. (8-37)452532, El. paštas: dujusfera@dujusfera.lt.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2015-01-07 vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma Nr. SPAV-01-15. Su pažyma ir dėl ko netaliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas galima susipažinti pas planavimo organizatorių (Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius).
Detaliojo plano koncepcijai planavimo organizatorius pritarė 2014-11-10 d. raštu Nr. A33(1)-8004-(25.31).
Su parengtu planu pakartotinai galima susipažinti nuo 2015-12-03 iki 2015-12-17 Medininkų seniūnijoje ir plano rengėjo patalpose. Vieša ekspozicija vyks nuo 2015-12-03 iki 2015-02-17 Medininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Pakartotinas viešas susirinkimas vyks 2015-12-18 - 10.00 val. Medininkų seniūnijoje, Medaus g. 12, Medininkų k., Vilniaus r. sav., LT-13192.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per 10 darbo dienų nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-11-24

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., Vėjų g. 25 (kad. Nr. 4174/0100:0268; Riešės k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius Aušrelė Savukynė.
Projekto rengėjas
– UAB “GeoPaslaugos”, Kalvarijų g. 124, 08211 Vilnius, tel.: +370 607 93010, el.paštas: info.geopaslaugos@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti bei patekti savo pasiūlymus ir pastabas galite UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Kalvarijų g. 124, 9 kab. Vilniuje nuo 2015 m. lapkričio 23 d. iki gruodžio 4 d.


2015-11-24

Vadovaujantis Nacionalinės žemės Tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo Įsakymu „Dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 4170/0400:32) formavimo ir pertvarkymo projektąˮ  Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-4521, rengiamas žemės sklypo  Kad. Nr. 4170/0400:32,  esančio Poilsio g. 2, Šaltoniškių k. Riešės s., Vilniaus r. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai ir numatoma veikla: Nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo, padalyti žemės sklypą į du sklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės Tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas.
Planavimo inciatoriai: 
Denis Samoilov,  Elita Samoilova,  Vitalij  Mažut.
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto
rengėjas: UAB „Virilina“.
Su parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti: per 10 darbo dienų nuo 2015-11-30 iki 2015-12-10 UAB „Virilina“ patalpose, adresu Žukausko 16-1, Vilnius.
Prašymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo projekto galima teikti iki 2015-12-10 telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com,  raštu UAB „Virilina“, Žukausko 16-1, Vilniaus m.

2015-11-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0300:17), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Daučioniukų k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – ANDREJ ŽUKOVSKIJ, NADEŽDA KISELIOVA-ŽUKOVSKA, RENATA SOROKO.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 861493686, el.p. justina.skrodenyte@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0100:422), Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Dusinėnų k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Pavelas Turbinovas
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 861493686, el.p. justina.skrodenyte@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0100:713), Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Purviškių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – STASĖ VASILIAUSKIENĖ
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 861493686, el.p. justina.skrodenyte@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:333), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pasienių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Gražina Meidutė.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 861493686, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0300:71), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Melkio k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – AISTĖ DIRŽYTĖ.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 861493686, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0300:14), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Melkio k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Vita Remenytė, Zinaida Gineitienė, Gintarė Liorentienė, Vilma Dmitrijevienė.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 861493686, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:158), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Pagailašių vs., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – RAMŪNAS VĖLAVIČIUS.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 861493686, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-17  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0400:189), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių k, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – ALGIS POVILĖNAS.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 861493686, el.p. justina.skrodenyte@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-17

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2015 m. spalio 20 d. rengiamas žemės sklypo, Čekonškių k.,  Zujūnų sen., Vilniaus  r. sav.,  (kadastrinis Nr. 4110/0100:329  Zujūnų k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.

Planavimo organizatorius – Artūras Jukna
Projekto rengėjas – UAB “GeoPlanum”, Konstitucijos per.23c-406, Vilnius, tel.  8~60070039, el. paštas: d.seviakovas@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. lapkričio 10 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015m. spalio 20 d. iki 2015 m. lapkričio 10 d. UAB “GeoPlanum” patalpose, adresu: Konstitucijos pr. 23c-406, Vilnius.

2015-11-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0300:17), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Daučioniukų k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – ANDREJ ŽUKOVSKIJ, NADEŽDA KISELIOVA-ŽUKOVSKA, RENATA SOROKO.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 861493686, el.p. justina.skrodenyte@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0100:422), Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Dusinėnų k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Pavelas Turbinovas
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 861493686, el.p. justina.skrodenyte@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0100:713), Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Purviškių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – STASĖ VASILIAUSKIENĖ
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 861493686, el.p. justina.skrodenyte@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:333), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pasienių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Gražina Meidutė.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius,mob.: 861493686, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0300:71), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Melkio k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – AISTĖ DIRŽYTĖ.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius,mob.: 861493686, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0300:14), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Melkio k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – vita remenytė, zinaida gineitienė, gintarė liorentienė, vilma dmitrijevienė.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 861493686, el.p. justyna@bmo.lt.

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:158), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Pagailašių vs., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – RAMŪNAS VĖLAVIČIUS.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius,mob.: 861493686, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0400:189), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių k, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – ALGIS POVILĖNAS.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 861493686, el.p. justina.skrodenyte@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-16 iki 2015-11-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-11-13

Rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4190/0400: ( Šumsko k. v.) esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Mickūnų mstl., Jaunimo g. 2A formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas- žemės ūkio paskirties (s[pecializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai) žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje statiniui (veršidė unikalus Nr. 4400-2289-5976) eksploatuoti.
Projekto organizatorius- Vilniaus rajono savivaldybė
Projekto iniciatorius- - Ivan Lobovkin, Krestina Lobovkina - Šv. Faustinos g. 2, Kalveliai, Vilniaus r.
Projekto rengėjas- IĮ“Matavimų TRasa“, Justiniškių g. 66, Vilnius Tel. 8 655 94414, 8 656 28577 el.paštas: tomas@tikslusmatavimai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-11-23 iki 2015-12-04 Vilniuje, Justiniškių g. 66.

2015-11-13

Informuojame, kad 2015 m. lapkričio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Jarmališkių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Gediminas Juknevičius.
Iki 2015 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-11-13

Informuojame, kad 2015 m. lapkričio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mažeikių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Slavjanas Jacevičius.
Iki 2015 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-11-13

Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 02 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Uosininkų I kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Georgijus Molis.
Iki 2015 m. gruodžio 02 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-11-12

Informuojame, kad 2015 m. lapkričio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Airėnų II kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Rita Misevičienė.
Iki 2015 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-11-12

Informuojame, kad 2015 m. lapkričio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Antupių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Jūratė Laukaitienė.
Iki 2015 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-11-12

Informuojame, kad 2015 m. lapkričio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Raimundas Bliujus.
Iki 2015 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-11-12

Informuojame, kad 2015 m. lapkričio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Antupių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Halina Rymovič.
Iki 2015 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-11-12

Informuojame, kad 2015 m. lapkričio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gojaus kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Vaidas Josas.
Iki 2015 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-11-12

Informuojame, kad rengiamas sprendimo projektas dėl Maskoliškių k. Zujūnų sen. Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo. Susipažinti su sprendimo  ir planavimo  tikslų  dokumentais galima Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 401 kab., tel. 2751962, iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios, t. y. iki 2015 m. lapkričio 20 d. 10 val. Siųsti pasiūlymus dėl   planavimo tikslų galima adresu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
Įsakymo projektas

Aiškinamasis raštas

2015-11-11

Pranešame, kad vadovaujantis Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13 Sutartimi Nr.AD 63-(3.35) ir 2015-03-25 patvirtintomis PLANAVIMO SĄLYGOMIS detaliojo planavimo dokumentui rengti reg. Nr.Tps-006-15.,yra parengtas žemės sklypo (kad. nr kad. Nr.4174/0200:1070.), Vilniaus r., Bendorių k. Avižienių sen., detaliojo plano korektūros projektas. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-07-16 Nutarimu Nr. 904 “Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo” ( Žin., 2004, Nr.112-4189), informuojame Jus, kaip besiribojančios su planuojamu žemės sklypu teritorijos esančių nekilnojamųjų daiktų savininkus apie kaiminystėje rengiamą detalųjį planą:
Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:
Koreguoti Vilniaus r. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-23 įsakymu Nr. KADI-225 „Dėl žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 4174/0200:1070), esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus žemės sklypus (kad. Nr. 4174/0200:1714, 4174/0200:1680, 4174/0200:1679), esančius Vilniaus r., Avižienių sen., Bendorių k., Draugų g. 21,17,19, padalyti į atskirus žemės sklypus. Nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Atidalytuose dalyse nekeisti detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo: konkretaus teritorijos naudojimo būdo (vienbučių ir dvidučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), leistino pastatų aukščio (8m iki karnyzo, statinio aukštis nuo žemės paviršiaus – 10,00m, aukščio altitudė – 172,90m sklype Nr. 1, 173,70m sklypuose Nr. 2 ir Nr. 3), leistino žemės sklypų užstatymo tankumo (25%) ir intensyvumo (0.35). Nustatyti užstatymo tipą – sodybinis užstatymas. Statinių aukštų skaičius – iki 2 aukštų. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500ha.
Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schema ir numatyti jai funkcionuoti reiklaingų servitutų poreikį, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus. Numatyti galimybę į kiekvieną žemės sklypą įvažiuoti (išvažiuoti) keliu (gatve). Išsaugoti žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:1070) detaliajame plane, 2013-04-23 patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-225, suformuotą kitos pakirties, inžinerinės infrastruktūros teritorijos žemės sklypą, nustatyti servitutus. Statybos ribą planuoti ne arčiau kaip 5m nuo Draugų g. raudonujų linijų. Nedidinti užstatymo zonos.
Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų, vadovautis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343. Vadovautis kompleksinio kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. D1-995/1-312.
Planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos perduotos Renatai Naruškevič, gyvenančiai Bendorių k. Avižienių sen.. Vilniaus r., tel.8 699 88485
Detaliojo plano rengėjas – architektas Andrius Brežinskas (Vingių g. 6, Rudamina, Vilniaus r., tel.: +370 615 18711)
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-11-30 iki 2012-12-12 patalpose, adresu: Vilniaus r.sav. Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., LT-14013.

2015-11-10

Pradedamas rengti detaliojo plano koregavimo projektas žemės sklype (kadastrinis Nr.4117/0600:502), esančiame Verbų g. 24, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r.
Planavimo organizatoriai – Piotras Gorbyliovas ir Irena Gorbyliova.
Planavimo tikslas: Padalyti žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2015-11-12 iki 2015-12-11 Naugarduko g.15/28, Vilniuje ir Riešės seniūnijoje. Projektas bus pristatomas ir svarstomas viešame susirinkime Riešės seniūnijoje 2015-12-11, 9.00val.
Pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinikimo ir jo metu rengėjui G.Girčiui, el.p. gediminas.gircys@gmail.com, tel.8 654 01 919, Naugarduko g.15/28, Vilnius. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-11-10

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinko sministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  rengiamas žemės sklypo  Durpių g.1, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – iš bendros kitos paskirties žemės sklypo Lilijos Altuch nuosavybės teise valdomos dalies atidalijimas į atkirą žemės sklypą, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Specialiojo plano rengėjas - UAB "Geodeziniai matavimai", Daugėliškio g.32, Vilnius, Tel. 8 686 93491, el. paštas: geodeziniai_matavimai@yahoo.com
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių per 10 darbo dienų nuo paskelbimo savivaldybės tinklapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti - plano rengėjo patalpose, Daugėliškio g.32, Vilnius, darbo dienomis 8:00–17:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00), Tel. 8 686 93491.

2015-11-10

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4107/0600:407), esančio Vilniaus rajone, Bezdonių kadastro vietovėje, Miškonių kaime, Nemenčinės pl. 226 formavimo ir pertvarkymo  projektas.
Rengimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Rengimo pagrindas – NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014 m. balndžio 18 d. įsakymas Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1494 ,,Dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 4107/0600:407) formavimo ir pertvarkymo projektą“
Projekto organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius.
Projekto rengėjas – UAB ,,Geodezinis planas“, P. Lukšio g. 7, Vilniaus m., tel pasiteirauti 8699 67224.
Susipažinti su parengtu žemės sklypu formavimo ir pertvarkymo projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima per 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo dienos.

2015-11-10

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4110/0100:29 esančio Čekoniškių g. 30, Čekoniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta, visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese, tvarka.
Planavimo tikslas – rengti formavimo ir pertvarkymo projektą, numatant kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų oastatų statybos) įsiterpusios valstybinės žemės sklypo suformavimą prie žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0100:29).

Planavimo organizatorius – Zita Bogomolnikovienė
Projekto rengėjas – Eduard Šuškevič (individuali veikla), Vilnius. mob.: 8 60570284, el.paštas e.suskevic@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015 m. lapkričio 9d. – lapkričio 27 d. adresu A.Juozapavičiaus g. 11-310, Vilnius.

2015-11-06

Vadovaudamiesi Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014 m. liepos mėn. 7 d. įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2714, dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo, (kadastro Nr. 4142/0400:0472) formavimo ir pertvarkymo projektą, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2014 m. liepos mėn. 28 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. FP-407-14 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus 2014 m. rugpjūčio mėn., 20 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. 48RE-(14.48.42)-475, o taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-551/D1-557 redakcija) yra parengtas žemės sklypo Kad. Nr.: 4142/0400:0472, esančio Vilniaus r. sav. Šatrininkų sen., Šatrininkų k., Rytų g. 9, (Kyviškių kadastrinė vietovė), formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – iš bendro žemės ūkio paskirties žemės sklypo Genoefos Pavliukanec nuosavybės teise valdomos dalies atidalijimas į atskirą žemės sklypą, nekeičiant jo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo inicijatoriusGenoefa Pavliukianec
Projekto rengėjas – matininkas Jaroslav Bazevič, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą; kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-691; tel. 866070305; buveinės adresas: A.Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius; el. paštas: topomatik@gmail.com
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais bei žemės sklypo sprendiniu poveikio aplinkai vertinimo ataskaita kviečiame susipažinti gretimų žemės sklypų savininkus/naudotojus nuo 2015 m. lapkričio mėn. 16 d. iki 2015 m. lpkričio mėn 27 d. Jaroslavo Bazevič veikiančio pagal individualios veiklos pažymą buveinėje darbo dienomis nuo 8:00 val iki 17:00 val. adresu A.Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius, prieš tai iš anksto telefonu (tel.: 866070305) susitarus dėl susitikimo laiko.
Vadovaujantis Lietuvos Republikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1079 nutarimu "Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nutarimo 33.2 punktų informuojame, kad informacija apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą buvo skelbiama vietos laikraštyje "Laisvas Laikraštis" Nr. 41 (2015 m. spalio 31 – lapkričio 6).

2015-11-05

Pranešame, kad parengtas žemės sklypo (0,5500 ha, kad. Nr. 4103/0100:1280), esančio Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 528-11, reg. Nr. AD-468-(3.31), 2011-03-31.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Edgaras Ivanovas, gyvenantis Žirmūnų g. 38-59, Vilnius.
Projekto rengėjas – PV Lauras Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius, internetinio tinklapio adresas - www.archLP.lt, el. paštas -  lauras.paulauskas@gmail.com. Informacija teikiama tel. 8-683 48736.
Parengto detaliojo plano ekspozicija - nuo š. m. lapkričio 6d. iki gruodžio 3d. Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje (Sudervės g. 9, Avižienių k.).
Viešasis susirinkimas  įvyks š. m. gruodžio 4d. 9 val. Avižienių seniūnijos patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k.). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami. Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2015-11-03                                                                                          
Grįžti
Shadow up