kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą 2015 m. sausio mėn.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj., Medininkų sen., Pakalnės k. 4;  formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –  kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. 
Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyrius, Kalvarijų g. 147, Vilnius
Planavimo iniciatorius – MEČISLAV KUCKEVIČ
Projekto rengėjas – UAB „Norneda“,  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 8 5 2505575, el. paštas:  vilnius@geodezija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015.02.24 d.
Susipažinti su projektu galima 2015 m. vasario 10-24 dienomis, UAB „Norneda“ patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius

2015-01-30

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4152/0100:400 esančio Perlų g. 4, Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – rengti formavimo ir pertvarkymo projektą, numatant kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) įsiterpusio valstybės žemės sklypo suformavimą prie žemės sklypo žemės (kad.nr. 4152/0100:400)
Planavimo organizatoriai - Anton Kozlovski ir Kristina Kozlovska
Projekto rengėjas – Ričardas Minevičius, Lukšio g.7, Vilnius mob.: 8 650 51377, el. paštas:ricardas.minevicius@gmail.com Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-01-30 iki 2015-02-13 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2015-01-30

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), rengiamas žemės sklypo, esančo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mėtų g. 11 (kadastrinis Nr. 4117/0700:270) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslas – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM. Iniciatoriai – Karolis Katinas.
Projekto rengėjas – UAB Geodezijos centras, Pašilaičių g. 17-38, Vilnius, tel. pasiteiravimui 8 647 227 72, el. paštas: info@geocentras.lt
Susipažinti su parengtu projektu, pateikti planavimo pasiūlymus, pastabas ar pretenzijas specialiojo plano rengėjui galima nuo 2015-02-09 iki 2015-02-23 d. UAB „Geodezijos centras“ patalpose adresu Pašilaičių g. 17-38, Vilnius.

2015-01-30

Parengtas žemės sklypo kadastro Nr. 4184/1107:242, esančio Kalorijos 7-oji g. 2, Rastinėnų k. Sudervės senVilniaus r. sav(sodininkų bendrija „Kalorija“), formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas- įsiterpusio žemės ūkio paskirties mėgėjų sodo naudojimo būdo žemės sklypo suformavimas prie sklypo 4184/1107:242.
Planavimo organizatorius-Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyrius, Kalvarijų g. 147, 08221 Vilnius.
Planavimo iniciatorius-Erika Kuliešienė, tel. 8672-41929.
Projekto rengėjas-Bogdanas Edmundas Stankeras, kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-FP-277, tel. 8698-09970, el. paštas: geo5311@gmail.com
Teikti pasiūlymus ir susipažinti su projektu galima nuo š.m. sausio 30 d. iki š.m. vasario 13 d. pas projekto rengėją.

2015-01-30

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Bieliūnų k., Buivydiškių kadastro vietovėje, Skl.Kad.Nr.4110/0500:0308 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus. 

Planavimo organizatorius – Helena Janavičienė, Aleksandra Zdanovič, Regina Lapina
Projekto rengėjas – UAB “BMO Projektai”, Linkmenų g.13, Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015 m. sausio mėn. 28 d. iki 2015 m. vasario mėn. 11 d. UAB “BMO Projektai”, patalpose.

2015-01-30

“INFORMUOJAME, KAD RENGIAMAS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO DVARČIŲ K. MEDININKŲ SEN., VILNIAUS R. (KAD. NR. 4150/0300:31) VIETOVĖS LYGMENS DETALUSIS PLANAS.
PLANAVIMO PAGRINDAS:
  Detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 584-12.
PLANAVIMO TIKSLAI:  Keisti žemės sklypo dalies pagrindinę naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-07-06 įsakymu  Nr. D1-624 (Žin. 2010, Nr. 87-4619), sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Ana Petrulevič, Vaclava Žukovskaja. 
DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geodezija ir architektūra“.
INFORMACIJA TEIKIAMA:  tel. +370 685 71692, Šeimyniškių g. 3, Vilnius, el.p. vilius@geobaltija.lt

2015-01-28

Parengtas Vietovės lygmens žemės sklypo (valstybinės žemės sklypas), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Švenčionių g., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 2755 074, faksas (8-5) 275 1990.
Plano rengėjas: UAB „Envitra“, Mindaugo g. 23, 29141 Anykščiai, tel. (8 640) 55 220, faksas (8 381) 59 533, el. paštas: projektai@envitra.lt.
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-02-13 iki 2015-02-27, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. pas projekto rengėją UAB „Envitra“ ir Vilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės miesto seniūnijos patalpose Švenčionių g. 11, Nemenčinės m., 15019 Vilniaus r.
Viešas susirinkimas vyks 2015-02-27 10.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės miesto seniūnijos patalpose Švenčionių g. 11, Nemenčinės m., 15019 Vilniaus r.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

2015-01-28

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), pranešame,  kad rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4103/0100:2284 Avižienių k.v., esančio Švedų kaime, Avižienių sen. Vilniaus rformavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – 
žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas į kitą  - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1000 ha.

Planavimo organizatorius –  Aldona Maldžienė.
Projekto rengėjas – UAB “GM Projektai”,  Šeimyniškių 12-2, Vilnius mob.: 8 684 19 942, el. paštas: gmprojektai@zebra.lt   Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-01-27 iki 2015-02-09 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2015-01-28

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), pranešame,  kad rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4120/0200:606 Didžiųjų Kabiškių k.v., esančio Puškalaukio g. 12A, Pučkalaukio kaime, Nemenčinės sen. Vilniaus r.formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas į kitą  - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha.
Planavimo organizatorius –  Josif  Mikelevič.
Projekto rengėjas – UAB “GM Projektai”,  Šeimyniškių 12-2, Vilnius mob.: 8 684 19 942, el. paštas: gmprojektai@zebra.lt   Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-01-27 iki 2015-02-09 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2015-01-28

Parengtas žemės sklypo 0.2812 ha (kad.Nr. 4110/0600:455), Dvarykščių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas. Planavimo tikslas: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, padalyti sklypą į 2 sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos statybos reglamentus. 
Planavimo organizatoriai: Kristina Pitkevič, Vaclav Pitkevič, Gelena Lisatovič.
Detaliojo planavimo rengėjas: arch. L. Lideikienė. Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Zujūnų sen. nuo 2015-01-29 d. iki 2015-02-26 d. Viešas aptarimas įvyks 2015-02-27 d. 10 val. UAB „ARKILIDA“ patalpose Saltoniškių g. 29-409, Vilnius, tel.2790083; 868955329 archilaima@gmail.com. Pastabas ir pasiūlymus teikti rengėjui iki viešo aptarimo pabaigos.

2015-01-28

Parengtas 3.4881 ha ploto žemės sklypo kadastro Nr. 4110/0200:333, esančio Pilikonių k. Zujūnų senVilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas-žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas pagal bendraturčiams priklausančias dalis į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius-Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyrius, Kalvarijų g. 147, Vilnius.
Planavimo iniciatorius-Adam Dzisevič, tel. 8606-13038.
Projekto rengėjas-Bogdanas Edmundas Stankeras, kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-FP-277, tel. 8698-09970, el. paštas: geo5311@gmail.com
Teikti pasiūlymus ir susipažinti su projektu galima nuo š.m. sausio 28 d. iki š.m. vasario 12 d. pas projekto rengėją arba planavimo organizatorių.

2015-01-28

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo esančio Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 2,  formavimo ir pertvarkymo projektas
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje esantiems statiniams nustatant kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas) žemės naudojimo paskirtį.
Planavimo iniciatorius – Jonas Veromėjas.
Specialiojo plano rengėjas – UAB "Vilniaus matininkas", P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius Tel. +370 5 2341797,vilniausmatininkas@gmail.com.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2015-01-29 iki 2015-02-12.
Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius, darbo dienomis 9:00–17:00 val., Tel. 8 5 2341797.

2015-01-28

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:44), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2001-07-09 sprendimu Nr. 495,  koregavimas.
Planavimo tikslai: visuomeninės paskirties teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:541), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., Klevinės g. 38, kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, žemės naudojimo būdo keitimas į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.
Planuojamo žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, visuomeninės paskirties teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: UAB „Indeka“.
Su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Teritorijos schema
Įsakymo projektas 

2015-01-28

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:3326), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-01 įsakymu Nr. KADI-316,  koregavimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:3326), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Pupinės g. 2B, kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus.
Planuojamo žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Danutė Marijona Zamblauskienė.
Su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos
Teritorijos schema
Įsakymo projektas

2015-01-28

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4152), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Eglių g. 14, detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-04 įsakymu Nr. KADI-13,  koregavimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4152), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Eglių g. 14, kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas pagal bendraturčiams priklausančias dalis.
Planuojamo žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatoriai: Lilija Sukristova, Viačeslavas Sukristovas ir Zoja Asmus.
Su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Teritorijos schema
Įsakymo projektas

2015-01-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, UAB”Geo plėtra”, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, žemės sklypo, esančio Vilniaus raj., Sudervės sen., Padvarių k. 2, Kad. Nr.4184/0100:240.

Planavimo organizatorius: Zdislavas Brazis.
Projekto tikslas – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas į penkis atskirus žemės sklypus, nekeičinat jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo bei pobūdžio.
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima, UAB”Geo plėtra” (adresas: Konstitucijos pr.23, A korp. 23 kab, Vilnius; Mob. Tel.: 8-684-90074 , el. paštas:geopletra.info@gmail.com).
Kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu iki 2015-02-05

2015-01-28

Informuojame, kad 2015 m. vasario 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Galinių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius Albert Žiliuk.
Iki 2015 m. vasario 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-01-28

Informuojame, kad 2015 m. vasario 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skirgiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Romansas Kavaliauskas.
Iki 2015 m. vasario 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-01-28

Informuojame, kad 2015 m. vasario 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vėlybniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. 
Planavimo organizatorius Vygantas Šliogeris.
Iki 2015 m. vasario 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-01-28

Informuojame, kad 2015 m. vasario 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Papiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. 
Planavimo organizatorius Geraldas Kuodys
Iki 2015 m. vasario 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-01-28

Informuojame, kad 2015 m. vasario 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilkiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė Jolanta Smirnova.

Iki 2015 m. vasario 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas 

2015-01-28

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. Įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo “ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. Rukainių sen. Rukainių k.( kad. Nr. 4180/0400:0485) projektas, kurio tiksas - Žemės ūkio paskirties žemės sklypų padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Projekto organizatorius - Rita Drotvinienė ir Vaidevutis Drotvinas
Projekto rengėjas – UAB „PROJEKTITA“ įm.k. 302637397, Laisvės pr. 60, Vilnius tel. +37060066692 el.p. projektita@gmail.com
Sprendinių svarstymas vyks nuo 2015.02.02 iki 2015.02.12 projekto rengėjo patalpose.

2015-01-28

Vadovaujantis 2012-11-22 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 885-12, reg. Nr. AD-970-(3.31) parengtas  žemės sklypų kad. Nr. 4103/0200:2354, plotas -1,2136 ha ir kad.  Nr. 4103/0200:2598, plotas – 0.0773ha  esančių Gilužių k., Aviženių sen., Vilniaus r., detalusis planas. 
Planavimo organizatoriai:
 Sergej Denisenko, Viačeslav Denisenko
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas - Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 860086222  el. p. info@vildomus.lt

Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį  iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę:  gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), atskirųjų želdynų teritorijas (E), susisiekimo ir inžinerinės infratruktūros teritorijas (I2). Padalyti sklypą. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo terminai:  parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2015-02-03 iki 2015-03-05 Avižienių seniūnijos patalpose (Sudervės g. 9, Aviženių k.,  Vilniaus r.)  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2015-03-05, 11 val., Avižienių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 860086222   el. p.  info@vildomus.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2015-01-28

Parengtas žemės sklypų kad. Nr. 4124/0300:532, 4124/0300:533, 4124/0300:534, 4124/0300:535 ir 4124/0300:536 esančių Genių kaime, Dūkštų sen., Vilniaus r. sav. specialusis planas.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079,  informuojame apie parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje (specialiojo planavimo dokumentą).
Planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: žemės sklypų savininkė Vladislava Petraitienė.
Plano rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, tel. 8 626 54599, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas krastotvarka@vzf.lt
Planas svarstomas supaprastinta tvarka. Susipažinti su sprendiniais bei sprendinių vertinimo ataskaita galima Dūkštų seniūnijoje arba pas plano rengėją.

 

2015-01-26

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0300:999), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-08-30 sprendimu Nr. T3-363,  koregavimas.
Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4147/0300:157, 4147/0300:215, 4147/0300:202, 4147/0300:191), esančiųVilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., kurie buvo suformuoti detaliuoju planu, pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo keitimas į kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas. Paskirtį keisti vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, 2014-12-17 patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-571.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: žemės ūkio paskirties, kiti žemės ūkio paskirties sklypai.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatoriai: Toma Bertašienė ir Ilona Lankauskienė
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Teritorijos išdėstymo schema
Įsakymas korektūrai

2015-01-26

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešama yra rengiamas žemės sklypo kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas (Nr. 4196/0200:0058, savininkas – Andžej Jusel, esantis Sidabrių kaime, Paberžės seniūnijoje, Vilniaus rajone). Nuo 2015-02-09 iki 2015-02-23 d. vyks  kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registro ūkio veiklos pobūdį.
Su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažint UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00, tel. mob. 8 64716575, el. p. kristina@krianta.lt

2015-01-26


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav., Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., skl.kad.Nr. 4172/0200:0128 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – iš bendro žemės sklypo namų valdos žemės sklypo atidalijimas keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), atidalintoje žemės sklypo dalyje bei likusios dalies padalijimas į du žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius – Honorata Feklistova, Irena Karpavičienė
Projekto rengėjas – UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius. mob.: 8 674 10476, matriumas@gmail.com. Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis 9-18 val. per 10 d.d. nuo skelbimo paskelbimo datos. 

2015-01-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas įsiterpusių valstybinės žemės sklypų kadastro Nr. 4170/1831:   (proj. Nr. 922-1, 923-1, 930-1), esančių Pikeliškių k., Riešės seniūnijoje, SB „Pikeliškių versmė“, Vilniaus rajone, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūmio paskirties (sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai) žemės sklypo bei žemės ūkio paskirties (mėgėjų sodo žemės sklypai) įsiterpusių valstybinės žemės sklypų suformavimas valstybinėje žemėje.
Iniciatorius – SB „Pikeliškių versmė“.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2015-02-09 iki 2015-02-23 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypų kadastro Nr. 4117/0600:0570 ir Nr. 4117/0600:0893, esančių Molėtų g. 32B, Didžiosios Riešės k., Riešės  seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Planavimo tikslas – žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0600:0570) dalies atidalijimas ir sujungimas su žemės sklypu (kadastro Nr. 4117/0600:0893), nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Iniciatoriai – Roman Misiuk ir Esmantas Rapkevičius.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2015-02-09 iki 2015-02-23 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2015-01-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav.Nemėžio sen., Akmenytės k., skl.kad.Nr. 4162/0300:0253 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – miškų ūkio paskirties sklypo atidalijimas pagal bendraturčiams priklausančias dalis į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. 
Planavimo organizatorius – Marek Gečevski, Zbignev Gečevski
Projekto rengėjas – UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius. mob.: 8 674 10476, matriumas@gmail.com. Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis 9-18 val. per 10 d.d. nuo skelbimo paskelbimo datos.

2015-01-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Draugystės g. 7, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties. 
Planavimo organizatorius – Valentina Kudina
Projekto rengėjas – UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius. mob.: 8 674 10476, matriumas@gmail.com. Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis 9-18 val. per 10 d.d. nuo skelbimo paskelbimo datos.

2015-01-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav., Nemenčinės sen., Lauko g. 34, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje po katiline. 
Planavimo organizatorius – Jurij Gaidamovič
Projekto rengėjas – UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius. mob.: 8 674 10476, matriumas@gmail.com. Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis 9-18 val. per 10 d.d. nuo skelbimo paskelbimo datos.

2015-01-26

Patvirtinta teritorija Vilniaus rajono, Mickūnų seniūnijos, Mickūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti.  

2015-01-26


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav., Nemenčinės m.sen., Lauko g. 34 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje. 
Planavimo organizatorius – Jurij Gaidamovič
Projekto rengėjas – UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius. mob.: 8 674 10476, matriumas@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu skiriamas 10 d.d. laikotarpis nuo pranešimo paskelbimo tinklapyje UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis 9-18 val. 

2015-01-26

Informuojame, kad 2015 m. vasario 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tuščiaulių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Genovaitė Klimienė.
Iki 2015 m. vasario 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-01-26

Informuojame, kad 2015 m. vasario 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karvio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Valerijus Kim.
Iki 2015 m. vasario 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-01-26 

Informuojame, kad 2015 m. vasario 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vaivadiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Viktor Ovčinko.
Iki 2015 m. vasario 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-01-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Rudaminos seniūnijoje, Rudaminos kadastro vietovėje, Parapijoniškių k., Kad.Nr.4177/0300:0585, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriai – MARIJA ROMANOVSKA.
Projekto rengėjas - UAB"Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 861493686, el. Paštas: justina.skrodenyte@gmail.com. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-01-22 iki 2015-02-06 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2015-01-23

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4110/0700:4921 esančio Balandiškių kaime, Zujūnų sen., Vilniaus raj. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du sklypus, pakeičiant jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Planavimo iniciatorius – Stanislav Kacilovič. Projekto rengėjas – UAB „Regroup projektavimas“, Lukiškių g. 5 - 201, Vilnius, mob.: 867185640, el. paštas: ignas@regroup.lt Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-01-23 iki 2015-02-09 pas projekto rengėją nurodytais kontaktais.

2015-01-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", rengiamas žemės sklypo, esančio Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. (kadastro Nr. 4162/100:1238) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslai
 – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo organizatorius – Tomaš Perveinis.
Projekto rengėjas – Matininkas Rytis Grigas, Kalvarijų 149, Vilnius mob.: 8 614 69939, el. paštas: teodolitas@gmail.com.
Susipažinti su projektu galima nuo 2015-01-26 iki 2015-02-06 matininko Ryčio Grigo patalpose, Kalvarijų g. 149, Vilnius.
Pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teiktu raštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015-02-06.

2015-01-21

Vadovaujantis 2011-09-12 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1100-11, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4147/0400:561 esančio Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Jonas Urbanovičius, Ana Urbanovičienė.
Detaliojo plano rengėjas:
 UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468.

Detaliojo plano projektas  nuo 2015-01-22 iki 2015-02-19d. bus eksponuojamas Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Maišiagalos seniūnijos patalpose 2015-02-19 10 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2015-01-21

Vadovaujantis 2013-02-21 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 053-13, pranešame, kad rengiamas sklypų kad.nr. 4147/0100:149 ir 4147/0100:428 esančių Smėlio g., Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – sujungti sklypus nekeičiant pagrindinės tikslinės paskirties ir sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatoriai: Regina Staškevičienė, Leonardas Staškevičius.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468.
Detaliojo plano projektas  nuo 2015-01-22 iki 2015-02-19d. bus eksponuojamas Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Maišiagalos seniūnijos patalpose 2015-02-19 10 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2015-01-21

Vadovaujantis 2013-02-20 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 148-13, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4132/0600:27 esančio Gudelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatoriai: Jan Bernatovič, Česlava Jastrebska.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468.
Detaliojo plano projektas nuo 2015-01-22 iki 2015-02-19d. bus eksponuojamas Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Maišiagalos seniūnijos patalpose 2015-02-19 10 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2015-01-21

Vadovaujantis 2012-01-04, 2012-01-18, 2012-01-18 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimis nr. 1615-11, 008-12, 010-12 pranešame, kad rengiami sklypų kad.nr. 4142/0200:702, 4142/0200:703, 4142/0200:704 esančių Karklėnų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalieji planai.
Detaliųjų planų tikslai – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliųjų planų organizatoriai: Josif Šostak, Marijana Šostak, Česlava Šostak, Zbignev Šostak. 
Detaliųjų planų rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468.

Detaliųjų planų projektai  nuo 2015-01-22 iki 2015-02-19 d. bus eksponuojami Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Vieši projektų aptarimai įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2015-02-19d. 10 val.Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.


2015-01-21

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:625), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-08 įsakymu Nr. KADI-1,  koregavimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:614), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Ilgojoje g. 40, kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatoriai: Artūras Gobryliovas, Ieva Aninkevičiūtė-Gobryliovienė, Artūr Taranikov, Daina Saulienė ir Evaldas Saulius.
Su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Teritorijos išdėstymo schema
Korektūros įsakymo projektas2015-01-21


Inicijuojamas Liepiškių kaimo dalies, esančios Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., planavimo procesas ir detaliojo plano rengimas.

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 3.5 p., 3.5.1. lentele, suformuoti teritoriją, reikalingą UAB „Arcus Novus“ verslui vystyti. Nustatyti (pakeisti) formuojamų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, nustatyti naudojimo būdus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: UAB „Arcus Novus“.
Su rengiamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Įsakymo projektas
Teritorijos koncepcija
Teritorijos koncepcija2

2015-01-21

Informuojame,
 kad, vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi: 2013-08-01 Reg. Nr. 494-13,žemės sklypo 0.7086ha (kad. Nr.4177/0300:603) ir 2013-07-10 Reg. Nr. 373-13, žemės sklypo 0.3100 ha, (kad. Nr.4177/0300:44 ) yra rengiami žemės sklypų, Parapijoniškių k., Rudaminos sen. Vilniaus r. detalieji planai.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), padalyti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatorius:Povilas Lonski tel.867596767. 
Detaliojo plano rengėja: K. Jakutovič tel. 8 698 02 067. Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2015 01 22 iki 2015-02-19, Rudaminos sen. patalpose. Detaliųjų planų viešas aptarymas vyks 2015 m. vasario 19 d. 13 val. ir 13.15 val., Rudaminos sen. patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, teisės aktų nustatyta tvarka.

2015-01-21 

Informuojame, kad, vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi 2011-11-14 Reg. Nr. 1132-11, yra rengiamas žemės sklypo: 0.1900ha (kad. Nr.4177/0200:1019 ) , Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1). Nustatyti statybos reglamentus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius: Povilas Lonski tel. 867596767.
Detaliojo plano rengėja: K. Jakutovič tel. 8 698 02 067. Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2015 01 22 iki 2015-02-19, Rudaminos sen. patalpose. Detaliųjų planų viešas aptarymas vyks 2015 m. vasario 19 d. 13.30 val., Rudaminos sen. patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, teisės aktų nustatyta tvarka. 

2015-01-21

Informuojame, kad, vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi: 2013-12-27 Reg. Nr. 918-13, žemės sklypo 1.8100ha (kad. Nr.4110/0300:709) ir 2013-12-27 Reg. Nr. 918-13, žemės sklypo 0.5435 ha, (kad. Nr.4110/0300:573 ) yra rengiami žemės sklypų, Papiškių k., Zujūnų sen. Vilniaus r. detalieji planai.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), padalyti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatoriai: Josif Tatol, Josif Tatol, Juzef Majevski, Leokadija Markovič tel. 865071751 
Detaliojo plano rengėja: K. Jakutovič tel. 8 698 02 067. Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2015 01 22 iki 2015-02-19, Zujūnų sen. patalpose. Detaliųjų planų viešas aptarymas vyks 2015 m. vasario 19 d. 15.15 val. ir 15.30 val., Zujūnų sen. patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, teisės aktų nustatyta tvarka. 

2015-01-21

Informuojame, kad, vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi 2013-12-12 Reg. Nr. 847-13, yra rengiamas žemės sklypo: 0.5611ha (kad. Nr.4110/0300:714 ) , Papiškių k,  Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas. 
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), padalyti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatoriai: Janina Tatol, Voitech Tatol tel. 861868115. Detaliojo plano rengėja: K. Jakutovič tel. 8 698 02 067.  
Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2015 01 22 iki 2015-02-19, Zujūnų sen. patalpose. Detaliųjų planų viešas aptarymas vyks 2015 m. vasario 19 d. 15.45 val., Zujūnų sen. patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, teisės aktų nustatyta tvarka.

2015-01-21

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:508), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-06-02 įsakymu Nr. A27-889,  koregavimas.

Planavimo tikslai: žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:323, 4152/0100:326, 4152/0100:315), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Vakario g. 40, 42, 38, kurie buvo suformuoti detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatoriai: UAB „Ateities slėnis“, Violeta Vinikienė, Vytautas Vinikas, Asta Griežienė ir Vytautas Griežė.
Su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymo projektas
Teritorijos schema

2015-01-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Lavoriškių sen., Černuliškių k., kad. Nr. 4144/0600:532 Laviriškių k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Ivan Podleckij, Ana Marija Podleckaja
Projekto rengėjas
 –UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: gmprojektai@zebra.lt

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. sausio 19 d. iki 2015 m. sausio 30 d. UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2015-01-20

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:1070), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-23 įsakymu Nr. KADI-225,  koregavimas.

Planavimo tikslai: žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0200:1714, 4174/0200:1680, 4174/0200:1679), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Draugų g. 21, 17, 19, kurie buvo suformuoti detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Renata Naruškevič.
Su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymo projektas
Schema

2015-01-20

Informuojame jog yra rengiamas žemės sklypo (Kadastrinis Nr.4103/0200:678) esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Danuta Tovianska, Janina Misevič.
Detaliojo plano rengėjas : UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333. info@promena.lt
Detalusis planas eksponuojamas: Avižienių sen. nuo 2015m. Sausio mėn. 19d. iki 2015m. Vasario mėn. 26 d. Su detaliuoju planu taip pat susipažinti galima projekto rengėjo patalpose esančio Naugarduko g. 15/28 darbo laiku. Viešas svarstymas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2015m. Vasario mėn. 26d. 9:15val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).

2015-01-20 

Informuojame jog yra rengiamas žemės sklypo (Kadastrinis Nr.4174/0200:1096) esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Kęstutis Antanas Kėrys Detaliojo plano rengėjas : UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333.info@promena.lt Detalusis planas eksponuojamas: Avižienių sen. nuo 2015m. Sausio mėn. 19d. iki 2015m. Vasario mėn. 26 d. Su detaliuoju planu taip pat susipažinti galima projekto rengėjo patalpose esančio Naugarduko g. 15/28 darbo laiku.
Viešas svarstymas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2015m. Vasario mėn. 26d. 9:30val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).

2015-01-20

INFORMUOJAME, kad vadovaujantis: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014m. spalio 20d. įsakymu Nr.48VĮ-(14.48.2.)-4117 „Dėl sprendimo pradėti rengti žemė sklypo (kadastro Nr. 4103/0200:190) formavimo ir pertvarkymo projektą; - Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriau 2014m. gruodžio 5 d. išduotais „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais“ Nr.48RE-(14.48.42)-835; - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2014-10-27 išduotais „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais“ Nr. FP-740-14. Yra rengiamas žemės sklypo kad.Nr.: 4103/0200:190, esančio Avižienių k.
Avižienių sen. Vilniaus r. sav. priklausančio IVAN URBANOVIČ, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Susipažinimui su Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto sprendiniais ir žemės sklypo sprendinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita skirtas laikas nuo 2015-01-19 iki 2015-02-10.
Susišažinti su Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir žemės sklypo sprendinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galite Avižienių seniūnijoje arba projekto rengėjo patalpose esančiose adresu Naugarduko g. 15/28, Vilnius iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8655 79 333.
Pasiūlymus raštu susipažinimo su projektu laikotarpiu galima teikti rengėjui UAB „Promena“ adresu Naugarduko g. 15/28 Vilnius, el. paštuinfo@promena.lt telefonas 865579333.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti Žemės tvarkymo departamentui, atliekančiam valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-01-20

Informuojame jog yra rengiamas žemės sklypo (Kadastrinis Nr.4103/0200:670) esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Jonas Barvidas, Genefa Barcidienė, Aldona Pacevičienė, Gintaras Kacevičius.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333. info@promena.lt
Detalusis planas eksponuojamas: Avižienių sen. nuo 2015m. Sausio mėn.
19d. iki 2015m. Vasario mėn. 26 d. Su detaliuoju planu taip pat susipažinti galima projekto rengėjo patalpose esančio Naugarduko g. 15/28 darbo laiku. Viešas svarstymas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2015m. Vasario mėn. 26d. 9:00val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).

2015-01-20

Informuojame, kad yra rengiamas Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kad. Nr. 4170/0100:222 , Pikeliškių k. Riešės sen., Vilniaus r.sav
Planavimo tikslas-žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus. 
Planavimo organizatoriai – Piotr Grudzinskij.
Projekto rengėjas- UAB”ADR PROJEKTAI”, projekto vadovas Karolis Katiliavas. Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus pateikti 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo projekto rengėjui adresu:Žalgirio g. Nr. 90-335, Vilnius, tel. Mob.: 860101654; 860489780, el. Paštas: martyna@adrprojektai.lt

2015-01-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Vilkiškių k. žemės sklypo kad. Nr. 4154/1900:0330 (Migūnų k.v.kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas
 – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti) suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.

Planavimo organizatorius –  Arvydas Glebus.
Projekto rengėjas – UAB “GeoPaslaugos”, Kalvarijų g. 124, 08211 Vilnius, tel.: +370 607 93010, el.paštas: info.geopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Kalvarijų g. 124, 9 kab. Vilniuje nuo 2015 m. sausio 19 d. iki  30 d.

2015-01-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4127/0200:0024, esančio Gudoniškių vs., Nemenčinės seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Planavimo tikslas – iš bendro žemės ūkio paskirties žemės sklypo Gražinos Černiavskos nuosavybės teise valdomos žemės sklypo dalies atidalijimas į atskirą žemės sklypą, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Iniciatorius – Gražina Černiavska.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2015-02-02 iki 2015-02-13 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2015-01-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4107/0600:0013, esančio Sakiškių k., Bezdonių seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Iniciatorius – Marek Kačanovskij.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2015-02-02 iki 2015-02-13 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2015-01-20


Pranešame, kad pradėtas rengti žemės sklypo 2,1800 ha, kad. nr. 4110/0400:320) Platiniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 518-11, registracijos Nr. AD 502-(3.31), 2011-04-06.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, atsižvelgiant į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiajame plane planuojamą gyvenamųjų vietovių plėtrą, padalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Danuta Sosnovska, Parko g. 36-5, Vilnius.
Projekto rengėjas – Lauras Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius, tel. 8-683 48736.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui raštu.
Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo su juo ir svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.

2015-01-19

Informuojame, kad yra rengiamas Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kad. Nr. 4170/0100:222 , Pikeliškių k. Riešės sen., Vilniaus r.sav. 
Planavimo tikslas-žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus. 
Planavimo organizatoriai – Piotr Grudzinskij. 
Projekto rengėjas- UAB”ADR PROJEKTAI”, projekto vadovas Karolis Katiliavas. Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus pateikti 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo projekto rengėjui adresu: Žalgirio g. Nr. 90-335, Vilnius, tel. Mob.: 860101654; 860489780, el. Paštas: martyna@adrprojektai.lt

2015-01-19


Parengtas 0.8303 ha ploto žemės sklypo kadastrinis Nr. 4184/0100:586, esančio Malūno g. 36, Rastinėnų k. Sudervės sen. Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius – NŽT Vilniaus rajono skyrius, Kalvarijų g. 147, Vilnius.  
Planavimo iniciatorius – Miroslav Neverovič, tel.8650-25745.   

Projekto rengėjas – Bogdanas Edmundas Stankeras, kvalifikacijos pažymėjimas Nr.2R-FP-277, tel. 8698-09970, el. paštas: geo5311@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima nuo 2015 m. sausio 19 d. iki 2015 m. vasario 02 d. pas projekto rengėją.

2015-01-19

Prašome patalpinti skelbimą Vilniaus raj., tinklapyje apie rengiamą formavimo ir pertvarkymo projektą. Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus raj., skl. kad. Nr.4180/0200:141.
Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-03-26 d. įsakymas Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1063, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2014-04-15 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. FP-108-14, NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus 2014-05-21 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 48RE-(14.48.42)-204,  rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4180/0200:141 esančio Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus raj. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į keturis žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo iniciatorius- Arturas Ostasevičius.
Projekto rengėjas –
 UAB “Geodeziniai tyrinėjimai“, Kalvarijų g. 98-31, Vilnius.  El. paštas: geodtyr@gmail.com.  Matininkas  Ričardas Zakaras mob.: +37061576082,   Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-01-19 iki 2015-01-30 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2015-01-19

Parengtas Vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0200:1021), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., detalusis planas.
Planavimo pagrindas 
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 807-13, 2013-12-11.

Planavimo organizatoriai: Anastasija Borisovaitė, Romualdas Borisovas, Nadežda Borisovienė.
Planavimo tikslai  keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Z funkcinio prioriteto zonos reglamentus, padalyti į sklypus. Projektuoti kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statbos (G/G1), inžinerinės infrastruktūros - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2) bei bendro naudojimo (15 proc. nuo planuojamos gyvenamosios teritorijos) žemės sklypus. Nustatyti sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo strategija“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11-313, LT-09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  867543255, el. paštu info@projektavimostrategija.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija – nuo 2015-01-20 iki 2015-02-20 Pagirių sen. patalpose, Šiltnamių g. 10, Pagirių k.
Viešas svarstymas – vyks 2015-02-20 9:00 val. Pagirių sen. patalpose, Šiltnamių g. 10, Pagirių k.
Pasiūlymų teikimo tvarka – motyvuoti pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriams raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas – asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-01-15

Parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus apskr. Vilniaus raj. Nemėžio sen. Didžiasalio k., Nemėžio k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: 2014-10-08 NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3949 “Dėl sprendimo pradėti rengti formavimo ir pertvarkymo projektą”.  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2014-10-13 Nr. FP-669-14 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai. NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus 2014-11-25 Nr. 48RE-(14.48.42)-784 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai.
Projekto tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, pakeičiant dalies žemės sklypų, patenkančių į urbanizuojamas teritorijas, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitą, vienbučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.
Projekto rengėjas: Svetlana Vasiljeva, Žalgirio g. 90-508, Vilnius, tel. +370 655 94685, el. paštas: s.vasiljeva@yahoo.com
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2015 sausio 17 d. iki  2015 vasario 2 d. adresu : Žalgirio g. 90-508, Vilnius.

2015-01-15

Informuojame, kad, vadovaujantis 2013-12-23 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi, Nr. 848-13, reg. Nr. AD-1024-(3.31), rengiamas 0,2348 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4107/0400:23, esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių k., detalusis planas.
Planavimo organizatoriai:
 Ernestas Bareikis, Julija Bareikienė, adresas: Nemenčinės pl. 4A-312, Vilnius

Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: Keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G/G1), nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams – iki dviejų aukštų, vieno buto.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2015-02-12 iki 2015-02-26  Bezdonių  seniūnijos patalpose (kartu eksponuojama detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2015-02-26, 10 val., Bezdonių seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2015-01-15

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.: 4110/0200:0113, esančio Pūstalaukio k., Zujūnų sen., Vilniaus r. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos formavimui.
Planavimo tikslas: Rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti
Planavimo organizatorius –  Rytis Poviliūnas
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Miliuva“, Verkių g. 37, Vilnius.
Su kaimo plėtros projekto planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, Verkių g. 37, Vilnius, Tel. Nr.: 865737577, el.paštas: miliuva@gmail.comper 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo dienos.

2015-01-15


Informuojame, kad 2015 m. vasario 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Adomaičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. 
Planavimo organizatorius Saulius Banys.
Iki 2015 m. vasario 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-01-15

Informuojame, kad 2015 m. vasario 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skaidiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. 
Planavimo organizatorius Genrich Kazakevič.
Iki 2015 m. vasario 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-01-15

Informuojame, kad 2015 m. vasario 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skaidiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. 
Planavimo organizatorė Valentina Akuto.
Iki 2015 m. vasario 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-01-15

Informuojame, kad 2015 m. vasario 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bielazariškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius Aleksandras Osipovas.
Iki 2015 m. vasario 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-01-15

Informuojame, kad 2015 m. vasario 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Purnuškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius Valdas Voleika.

Iki 2015 m. vasario 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-01-15


Parengtas žemės sklypo kadastro Nr. 4120/0300:0033esančio Dailidėnų  k., Didžiųjų Kabiškių k.v., Nemenčinės sen., Vilniaus raj. formavimo ir pertvarkymo projektas.

PLANAVIMO TIKSLAS-žemės ūkio paskirties sklypą padalinti į 2 sklypus nekeičiant žemės tikslinės paskirties.
PLANAVIMO ORGANIZATORIAI- ANTON KLIUKOVSKIJ, ALEKSANDR KLIUKOVSKIJ.
PROJEKTO RENGĖJAS- UAB”GEOKOMANDA” , projekto vadovė Kristina Stecka.
Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus pateikti 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo projekto rengėjui adresu: Žalgirio g. Nr. 90, 322 kab. Tel. 2 73 22 29, el. paštas: geokomanda@gmail.com

2015-01-15

Plano organizatorius:
 UAB „KG Constructions“ Linas Karžinauskas, Pramonės g.15, Parapijoniškių k., Vilniaus raj. sav., tel. (8 5) 249 6043, el. p.:linas@kgc.lt.

SPAV atrankos dokumentų rengėjas: UAB „Inekstra“, V. Kudirkos g. 18B-16, Vilnius, tel. (8 5) 212 2668, el. p.: lina@inekstra.lt
Plano pavadinimas: Vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:256), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., detaliojo plano strateginių pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas.

Plano vieta: Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., (skl. kad. Nr. 4117/0400:256).
Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvada: Vadovaudamasis 2004 m. rugpjūčio 27 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-456 patvirtinto „Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo" 13 punktu, planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadomis ir sprendimo neatlikti SPAV motyvais, bei pateikti pasiūlymus raštu V. Kudirkos g. 18B-16, Vilniuje per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo spaudoje.

2015-01-15

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr.4152/2400:56, esančio Vilties g. 14, Skaisterių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas: iš bendro žemės ūkio paskirties žemės sklypo atidalijamas namų valdos žemės sklypas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos atidalintoje žemės sklypo dalyje.
Sklypo savininkas- Daniil Petkevič.
Projekto rengėjas – UAB „Geokada“ Laisvės pr. 71B – 62, Vilnius, tel.: 8 682 40307,  247 2020.  

el. paštas: gintaras@geokada.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto 
rengėjui per 10 darbo dienų. Susipažinti su  parengtu projektu 
galima nuo 2015-01-19 iki 2014-12-30 Laisvės pr. 71B – 62, Vilnius, UAB „Geokada“.
  
2015-01-13

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi nr. AD-519-(3.31) rengiamas žemės sklypokad. 4177/0500:1134 Rudaminos k.v., Dukelių g. 13B, Dukelių k., Rudaminos sen. Vilniaus r., detalusis planas. Detaliojo plano tikslas: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-02-23 sakymu Nr. A27-324 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:116), esančio Dukelių k., Rudaminos sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Padalyti žemės sklypą sklypais, nustatyti jų ribas, plotus. Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų / rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų gyvenamojo namo statybos.
Detaliojo plano organizatorius Stanislav Savin.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „GM PROJEKTAI“, Europos pr. 122, Kaunas;  tel.: 8 687 82 977, el. p. gmprojektai@zebra.lt . Planavimo terminai:parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2015-01-15 iki 2015-02-17 Rudaminos seniūnijoje adresu: Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. LT-13246.
Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2015-02-17, 10 val. Rudaminos seniūnijoje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 


2015-01-13

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi nr. AD-520-(3.31) rengiamas žemės sklypokad. 4177/0500:1133 Rudaminos k.v., Dukelių g. 13A, Dukelių k., Rudaminos sen. Vilniaus r., detalusis planas. Detaliojo plano tikslas: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-02-23 sakymu Nr. A27-324 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:116), esančio Dukelių k., Rudaminos sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Padalyti žemės sklypą sklypais, nustatyti jų ribas, plotus. Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų / rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų gyvenamojo namo statybos.
Detaliojo plano organizatorius Stanislav Savin. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „GM PROJEKTAI“, Europos pr. 122, Kaunas;  tel.: 8 687 82 977, el. p. gmprojektai@zebra.lt . 
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2015-01-15 iki 2015-02-17 Rudaminos seniūnijoje adresu: Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. LT-13246.
Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2015-02-17, 10 val. Rudaminos seniūnijoje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-01-13

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Draugų g. 39, Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas-Vytauto Dapkaus nuosavybės teise valdomos kitos paskirties žemės sklypo dalies atidalijimas iš bendro žemės sklypo, nekeičiant  pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo organizatorius-Vytautas Dapkus.
Projekto rengėjas – UAB “Geoekeris” Ukmergės g. 300E-53, Vilnius, tel.8-612-93755, el.paštas info@geoekeris.lt, www.geoekeris.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-01-12 iki 2015-01-23 adresu Ukmergės g. 300E-53, Vilnius. Prieš atvykstant prašome pasiskambinti telefonu 8-612-93755.

2015-01-13

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis",  parengtas žemės sklypo Nr.1 esančio Rokantiškių  kaime, Šatrininkų sen., Vilniaus raj. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. Pagrindas: NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013-06-11leidimas Nr. 48L-(14.48 36.)-317.
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esantiems statiniams eksploatuoti.
Planavimo organizatorius - NŽT prie ŽŪM. 
Projekto iniciatorius – Galina Kucko
Projekto rengėjas – UAB „Neranta“, A. Goštauto g. 8-0214, Vilnius.   mob.:  8 699 42411,  (8-5) 231 21 43, el. paštas: info@neranta.lt.  Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-01-12 iki 2014-12-23 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2015-01-13

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi 639-13 (2013-10-10) pradedamas rengti sklypo kad. Nr.4174/0200:381, esančio esančio Klevų g. 2, Raisteniškių vs.,  Avižienių sen., Vilniaus rajone detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2015-02-11 iki 2015-03-12  Avižienių  seniūnijoje adresu: Sudervės g. 9, Avižienių k. Vilniaus rajone. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2015-03-12, 10 val. Sudervės g. 9, Avižienių k   Vilniaus rajone.
Planavimo organizatorius: UAB "Pagalba mažyliui" į./k. 224842820 atstovaujama Solveigos Umbrasaitės tel. 8 604 00007
Plano rengėjas:  UAB "MŽ projektai", Konstitucijos pr. 4A, Vilnius tel. 8 698 20392, el.p.  info@mzprojektai.lt

Planavimo tikslas: Nekeičiant žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, keisti žemės sklypo naudojimo pobūdį į komercinės paskirties objektų teritoriją- prekybos, paslaugų ir pramogų objektų teritorijos(K/K1). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo terminai: 2015 01 12 – 2015 12 31
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. 8 698 20392,  el.paštas info@mzprojektai.lt
Atmestus planavimo pasiūlymus pareiškėjai gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-01-13

Parengtas 0.4324 ha ploto žemės sklypo kadastrinis Nr. 4117/0100:90, esančio Siesarčio g. 4, Riešės k. Avižienių sen. Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius – NŽT Vilniaus rajono skyrius, Kalvarijų g. 147, Vilnius,  
Planavimo iniciatorius – Vidmantas Damalakas, tel.8687-59000,    

Projekto rengėjas – Bogdanas Edmundas Stankeras, kvalifikacijos pažymėjimas Nr.2R-FP-277, tel. 8698-09970, el. paštas: geo5311@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima nuo 2015 m. sausio 12 d. iki 2015 m. sausio 26 d. pas projekto rengėją.

2015-01-12

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r.,  Marijampolio sen., Marijampolio k.,  Liepų 26, kad. Nr. 4154/1900:173, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – kitos paskirties (komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) įsiterpusio (ne didesnio kaip 0.06 ha ploto) žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo.
Planavimo organizatorius – Jevgenij Žilinskij ir Felicija Žilinskaja
Projekto rengėjas
 – UAB “ OGRITA ”, Kareivių g. 19-175, Vilnius,  tel.8-61874754,  el. paštas: ogrita.mail@gmail.com

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo datos. Susipažinti su parengtu projektu galima adresu UAB “OGRITA” patalpose Kareivių g. 19-175, Vilnius. Prieš atvykstant prašome pasiskambinti telefonu 8-618-74754.

2015-01-12

Informacija apie Medininkų kaimo dalies teritorijos prie Medininkų pasienio kontrolės punkto, esančio Vilniaus r. sav.,  Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26, detaliojo plano atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

 

  1. Planuojamos teritorijos adresas: Medininkų kaimo dalies teritorija, esanti Vilniaus rajono savivaldybėje, Medininkų seniūnijoje, Medininkų kaime, Pasieniečių g. 26.
  2. Planavimo iniciatorius: Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos Gedimino pr. 26, LT- 01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 0061, el. p. pkpd@pkpd.lt
  3. Detaliojo plano rengėjas:  UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel. (8-37)759028, faks. (8-37)452532, El. paštasdujusfera@dujusfera.lt.
  4. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 8.1.4 p., suformuoti žemės sklypą, reikalingą Medininkų pasienio kontrolės punkto (toliau – Medininkų PKP), esančio Vilniaus rajono savivaldybėje, Medininkų seniūnijoje, Medininkų kaime, Pasieniečių gatvėje 26, infrastruktūrai vystyti, praplečiant esamo Medininkų PKP teritorijos žemės sklypo ribas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 str. 1 d. 2 p., 2 d., 46 str. 1 d., numatyti konkretų privačios žemės paėmimo visuomenės tikslams poreikį bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 13 str. 2 d., 3 d., numatyti reikalingą laisvos valstybinės žemės teritorijos plotą Medininkų PKP plėtrai įgyvendinti. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą. Nustatyti formuojamo žemės sklypo naudojimo būdus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
  5. Lietuvos Respublikos aplink
  6. Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT- 09318 Vilnius, tel. (8 5)  275 5074, el. p.liucina.kotlovska@vrsa.lt.
  7. os ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, Vilniaus visuomenės sveikatos centro, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvada – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.
  8. Organizatoriaus sprendimas: Detaliojo plano įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai, natūralioms buveinėms, biologinei įvairovei bei kitoms gamtinėms vertybėms, kultūros paveldo objektams ir žmonių sveikatai, planuojamas sklypas į saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas nepatenka, todėl Medininkų kaimo dalies teritorijos prie Medininkų pasienio kontrolės punkto, esančio Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas – neatliekamas.
  9. Susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, motyvais, dėl kurių buvo priimtas atrankos sprendimas, galima adresu Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 403 kab., laikas: interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.
  10. Pasiūlymus dėl SPAV atrankos išvados galima teikti planavimo organizatoriui raštu adresu: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

2015-01-08

Rengiamas, žemės sklypo kad. Nr.4162/0100:735, esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Murlinės kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, pakeičiant jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą.

Planavimo organizatorius: Zinaida Lapuc, Nikolaj Lapuc.
Projekto rengėjas – Susipažinti su parengtu projektu jo sprendiniais ir poveikio vertinimu galima nuo 2015 m. sausio mėn. 21 d. iki 2015 m. vasario mėn. 04 d. I.Į ,,Matininkas", Rinktinės g. 55-18, Vilniaus mieste tel. 8 5 2430382, 8 698 79719, el. paštas: matininkas@konsolidacija. lt 

2015-01-08

Rengiamas, žemės sklypo kad. Nr.4162/0200:609, esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, pakeičiant jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį bei būdą į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Planavimo organizatorius: Stanislav Gaidamovič, Leokadija Gaidamovič.
Projekto rengėjas – Susipažinti su parengtu projektu jo sprendiniais ir poveikio vertinimu galima nuo 2015 m. sausio mėn. 19 d. iki 2015 m. vasario mėn. 02 d. I.Į ,,Matininkas", Rinktinės g. 55-18, Vilniaus mieste tel. 8 5 2430382, 8 698 79719, el. paštas: matininkas@konsolidacija. lt

2015-01-08

Patvirtinta teritorija Vilniaus rajono ,Bezdonių seniūnijos, Arvydų kadastro vietovės reformos žemėtvarkos projektui rengti.

2015-01-08

Rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4152/1800:82 (Mickūnų k.v.), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Akmenynės k. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
- žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo;
Projekto organizatorius- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius;
Projekto iniciatoriusJurij Šostak.
Projekto rengėjas
- IĮ“Matavimų TRasa“, Justiniškių g. 66, Vilnius Tel. 8 655 94414, 8 656 28577 el.paštas: tk@geodeziniaimatavimai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-01-19 iki 2015-01-30 Vilniuje, Justiniškių g. 66

2015-01-08

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas kad. Nr. 4170/0100:222 , pikeliškių k. Riešės sen., Vilniaus r..
Planavimo tikslas-žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus.
Planavimo organizatoriai – Piotr Grudzinskij.
Projekto rengėjas
- UAB”ADR PROJEKTAI”, projekto vadovas Karolis Katiliavas .
Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus pateikti 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo projekto rengėjui adresu:Žalgirio g. Nr. 90-335,Vilnius,tel.Mob.:860101654;860489780,el. Paštas: martyna@adrprojektai.lt

2015-01-08

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4806), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-22 įsakymu Nr. KADI-49,  koregavimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0700:380), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Smelio g. 20, 22, kurie buvo suformuoti detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Planavimo iniciatoriai: Nikolaj Vasin ir Konstantin Pčelin.
Su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.

Korektūros įsakymo projektas
Sklypo išdėstymo schema

2015-01-07

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:524), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-05 įsakymu Nr. KADI-505,  koregavimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:152), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., Plačiojoje g. 20, kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatoriai: Ričardas Jakubcevičius ir Alinos Surmickajos, Gailutės Gipienės, Antano Gipo įgaliotas asmuo Artūras Želnys.
Su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.

Korektūros įsakymo projektas  
Sklypo išdėstymo schema


2015-01-07 

Vadovaujantis   Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis”,, informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kurio  kad. Nr. 4180/0600:644, esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k.,  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. 
Planavimo tikslas- parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Evelina Misevič.
Projekto rengėjas - UAB „GEOLIMBAS“, Darius Vaičiulis Kv. paž. Nr. 2R-KP-322, el. p. darius@geolimbas.lt , Tel. +370 600 41708 Pastabas ir pasiūlymus pateikti,  bei susipažinti su rengiamu projektu galima per 10 darbo dienų  nuo 2015-01-12 iki 2015-01-23 adresu Juozapavičiaus 9-105, Vilnius. El.p.darius@geolimbas.lt, tel. +370 600 41708.

2015-01-07

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:70), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Šatrininkų k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-02 įsakymu Nr. A27-1682,  koregavimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:393), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Šatrininkų k., Šumsko pl. 164, kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Edvard Sosnovski.
Su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos. 

Korektūros įsakymo projektas
Sklypo išdėstymo schema

2015-01-07

Inicijuojamas žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:215 ir kad. Nr. 4174/0300:496 ), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr. T3-108,  koregavimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:563, 4174/0300:564, 4174/0300:565, 4174/0300:566), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų., Senajame Ukmergės kel. 210, 212, 214, 220, kurie suformuoti detaliuoju planu, dalijimas į atkirus žemės sklypus.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Nerijus Katilius.
Su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.

Korektūros įsakymo projektas
Sklypo išdėstymo schema

2015-01-07

Pradėtas rengti Vietovės lygmens žemės sklypo (valstybinės žemės sklypas), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Švenčionių g., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 2755 074, faksas (8-5) 275 1990.
Planavimo tikslas – suformuoti Švenčionių g., Nemenčinės m., Nemenčinės m. sen., Vilniaus r. žemės sklypą, reikalingą SĮ Vilniaus rajono autobusų parkui įrengti.
Informaciją apie rengiamą detalųjį planą teikia planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 2723 771, faksas (8-5) 275 1990 ir projekto rengėjas – UAB „Envitra“, Mindaugo g. 23, 29141 Anykščiai, tel. (8 640 55 220), faksas (8 381) 59 533, el. paštas: projektai@envitra.lt.

2015-01-06

Vadovaujantis 2013-01-30 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 884-12, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4110/0300:663 esančio Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, padalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliojo plano organizatoriai: Irena Majevska, Irena Darvid, Zenon Majevski
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2015-01-08 iki 2015-02-05 bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Zujūnų seniūnijos patalpose 2015-02-05d. 10val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2015-01-06

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1556) Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas
: pakeisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę - gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus.
Planavimo rengėjas: PV Jovita Pauplienė; el.p.: jovita.paupliene@gmail.com;  tel.: +370 699 19914
Planavimo organizatoriaiGytis Šalaševičius, Ilma Šalaševičienė, Paupio g. 52, Kalvarija.
Planavimo terminai: Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo susirinkimo pabaigos. Parengto detaliojo plano ekspozicija – nuo 2015-01-12 iki 2015-01-26 Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. Viešas susirinkimas įvyks 2015-01-26 10:00 val. (Avižienių seniūnijos patalpose). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-01-06

Informuojame, kad 2014 m. lapkričio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-504 patvirtinta žemės sklypo, kad. Nr. 4162/0200:929,esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r.,   detaliojo plano koncepcija.
Taip pat informuojame, kad vadovaujantis 2013-08-26 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 491-13 reg. Nr. AD-610-(3.31) rengiamas 4,0600 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4162/0200:929, esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
 UAB „GEOTRANSA”, adresas: Vilnius, Žiedų g. 7.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, projektuoti gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1)) sklypus, taip pat inžinerinės infrastruktūros (I/I2) ir atskirųjų želdynų teritoriją, nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams – iki dviejų aukštų, vieno buto.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2015-02-05 iki 2015-02-19  Nemėžio seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2015-02-19, 10 val., Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2015-01-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Zujūnų sen., Mozūriškių k., kad. Nr. 4110/0400:141 Buivydiškių k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Stasys Guja
Projekto rengėjas
 –UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: gmprojektai@zebra.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. sausio 05 d. iki 2015 m. sausio 16 d. UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2015-01-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Zujūnų sen., Mozūriškių k., kad. Nr. 4110/0400:639 Buivydiškių k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Stanislav Pilžys
Projekto rengėjas
 –UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: gmprojektai@zebra.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. sausio 05 d. iki 2015 m. sausio 16 d. UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2015-01-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Maišiagalos sen., Gudelių k., kad. Nr. 4132/0600:50 Giedraitiškių k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Alina Laurinavčienė
Projekto rengėjas
 –UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: gmprojektai@zebra.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. sausio 05 d. iki 2015 m. sausio 16 d. UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2015-01-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje ,Riešės seniūnijoje, Mikulionių kaime, sklypo kad. Nr. 4170/0100:639 , formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas –  žemės sklypo padalijimas į devynis  sklypus.Planavimo organizatoriai – Stepanas Ignatavičius.
Projekto rengėjas – J. Adomavičiaus IĮ “Šantra” , adresas:Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37061272975, el. paštas:info.santra@gmail.com

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2015-01-05iki2015-01-20J. Adomavičiaus IĮ “Šantra”  patalpose adresu: Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas.

2015-01-06

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo Vilniaus r., Zujūnų sen., Vaivadiškių k., Solidarumo g.4 (kad. Nr.4110/0300:434  Buivydiškių  k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties .
Planavimo iniciatorius –
  Andrej Sažin
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje)  iki 2015 m. sausio 26d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2015-01-06

Patvirtinta teritorija Vilniaus rajono Eitminiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginimam planui rengti.

2015-01-06

Grįžti
Shadow up