kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2015 m. liepos mėn.

Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mickūnų Miestelyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius -  Edvard Černiavski.
Iki 2015 m. rugpjūčio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas 

2015-07-31

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų , patvirtintų LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija ), informuojame, kad supaprastinta tvarka yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4110/0700:916 adresu Balandiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris sklypus nekeičiant jų pagrindinės tikslinės žemės paskirties ir būdo.
Su parengtu projektu ataskaita galite susipažinti UAB GEODEZININKŲ BIURAS, adresu S.Nėries 21, Vilnius nuo 2015-08-03 iki 2015-08-14 d.
Projekto autorius - matininkas Artūras Jonušas, tel. Pasiteiravimui 8 5 2486664 , 8 687 15679.

2015-07-31

Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mozūriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius - Jurij Matyškevič.
Iki 2015 m. rugpjūčio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas 

2015-07-31

Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Buiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius -  Česlovas Gaudinskas.

Iki 2015 m. rugpjūčio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas 

2015-07-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Kalvelių k. žemės sklypo kad. Nr. 4154/2600:1058 (Migūnų k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti) suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius Leokadija Petrušienė.
Projekto rengėjas – UAB “GeoPaslaugos”, Kalvarijų g. 124, 08211 Vilnius, tel.: +370 607 93010, el.paštas: info.geopaslaugos@gmail.com.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Kalvarijų g. 124, 9 kab. Vilniuje nuo 2015 m. rugpjūčio 3 d. iki  rugpjūčio 14 d.

2015-07-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  rengiamas žemės sklypo, esančio Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r. (kad. Nr. 4103/0200:2056, Avižienių k.v.), formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus bei jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo keitimas į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo iniciatoriai – Elžbieta Šakalė.
Projekto rengėjas – MB ,,Litmetra”, A. P. Kavoliuko g. 3-40, LT-04325 Vilnius, mob. tel. 8 605 25986, el. paštas litmetra1@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui 10 darbo dienų po informacijos paskelbimo. MB ,,Litmetra” patalpose adresu A. P. Kavoliuko g. 3-40, LT-04325 Vilnius.

2015-07-31

Rengiamas  Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Užlandžių k., (kadastrinis Nr. 4110/0500:333), žemės sklypo plotas – 0.3821 ha. (po kadastrinių matavimų) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatoriai – Nacionainės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas.
Žemės sklypo savininkai: Vytautas Gasiūnas
Planavimo tikslai: žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus , nekeičiant jų pagrindinės  žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami organizatoriui ir rengėjui. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-03-01 iki 2015-08-30 adresu  Šeškinės g. 55B (Matininkai),Vilnius.

2015-07-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Pertvarkoma teritorija: 1,2975 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 4117/0200:24), esantis Naujakiemio k. Riešės sen. Vilniaus r. sav. (Didžiosios Riešės kadastro vietovėje).
Projekto tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Projekto organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas.
Projekto rengėjas: Mariaus Tenikaičio individuali veikla, adresas: Verkių g. 29, 09108 Vilnius, mob. tel.: 8-672 53547, el. paštas:  tenikmar@gmail.com.
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių skiriamas 10 d. d. laikotarpis nuo 2015-08-19. Planavimo pasiūlymus ir/ar pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir/ar organizatoriui.

2015-07-30

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), informuojame apie UAB „Vilniaus matininkas“ rengiamą žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Purnuškių k., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslai – žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4127/0200:0028) atidalijimas pagal bendraturčiams priklausančias dalis į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planuojama teritorija – Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Purnuškių k.
Specialiojo plano iniciatorius – Raisa Sosnovskaja, Aleksandr Sčastnyj, Svetlana Sčastnaja, Halina Senkevič, Zbignev Fediuchin, Danuta Voleiko.
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Vilniaus matininkas“Vileišio g. 18, 1 – korpusas, Vilnius.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – su parengto projekto sprendiniais gretimų sklypų savininkams, jų įgaliotiems asmenims bei kitiems suinteresuotiems asmenims galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose Vileišio g. 18, 1 korpusas, Vilnius, nuo 2015-08-04 iki 2015-08-18 (per 10 darbo dienų). Prašytume konkretų atvykimo laiką suderinti tel. 8(5) 2341797.

2015-07-30

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", parengtas žemės sklypo, esančio Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. (kadastro Nr. 4162/100:1238) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslai – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius – Tomaš Perveinis.
Projekto rengėjas – Matininkas Rytis Grigas, Kalvarijų 149, Vilnius mob.: 8 614 69939, el. paštas: teodolitas@gmail.com.
Susipažinti su projektu galima nuo 2015-08-03 iki 2015-08-14 matininko Ryčio Grigo patalpose, Kalvarijų g. 149, Vilnius.
Pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teiktu raštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015-08-14. 

2015-07-30

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamo žemės sklypo (sklypo vieta – Vilniaus raj., Zujūnų sen., Geležių k.,  (kad. Nr 4110/0700:4850).  detalusis planas nuo 2015 07 31    iki  2015 08  18     bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2015 08  18 15   val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatorius:  Janina Balkevič, gyv. Vilniaus raj sav Dūkštų sen., Antakalnio k..
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru.

2015-07-29

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamų žemės sklypų Vilniaus raj. sav., Šatrininkų  sen,  Dobromislės k. detalusis planas,  (kad. Nr 4142/0600:195 ir 4142/0600:197).  detalusis planas nuo 2015 07 31    iki  2015 08 19     bus eksponuojamas Šatrininkų seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2015 08 19 15   val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatorius: Marija Stankevič, Marjan Stankevič, Šatrininkų sen., Dobromislės k., Mokyklos g. Nr 1
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru .

2015-07-29

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamo žemės sklypo (sklypo vieta – Vilniaus raj., Mickūnų sen., Lytos k., (kad. Nr 4152/0800:933).  detalusis planas nuo 2015 07 31    iki  2015 08  20    bus eksponuojamas Mickūnų seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2015 08  20 15   val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatorius:  Leonarda Žuralovič, Lytos 4, Lytos k., Vilniaus raj
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru.

2015-07-29 

Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Buiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius – Zdislav Brazis.
Iki 2015 m. rugpjūčio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-07-29

Informuojame, kad 2015 m. liepos 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ažulaukės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius – Artur Naruševič.
Iki 2015 m. liepos 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 
Įsakymo projektas

2015-07-29

Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Purviškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos statybos vietą.
Planavimo organizatorius – Jolita Rutkauskienė.
Iki 2015 m. rugpjūčio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas 

2015-07-29

Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Antupių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos statybos vietą. 
Planavimo organizatorius – Svetlana Juodelienė.
Iki 2015 m. rugpjūčio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 
Įsakymo projektas 

2015-07-29

Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žaliosios kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius – Rasa Krisiūnaitė-Levchenko.
Iki 2015 m. rugpjūčio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 
Įsakymo projektas 

2015-07-29

Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skirgiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius – Virginija Grigaravičienė.
Iki 2015 m. rugpjūčio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 
Įsakymo projektas  

2015-07-29

Rengiamas Vilniaus r., Sužionių sen., Dumblės k, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų, patvirtintų LR žemės ūkio ministro ir LR  aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-542/D1-513, 43.1 punktu informuojame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Rengimo pagrindas – 2014 rn. liepos 07 d. Planavimo sąlygos Nr. ŪS-196-14  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Ūkininko sodybos vietai ir ar žemės  ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti (Kad.Nr.4187/0300:252) sav. Mantas Petrauskas.
Projekto rengėjas – Vladas Kazlauskas individuali veikla, Kalvarijų g. 204A, Vilnius, mob.: 8687-24364 el.paštas vladas.geoksis@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015 m. liepos 28d. – rupjūčio  14d., Kalvarijų g. 204A, Vilnius

2015-07-28

Rengiamas žemės sklypo kadastro Vilniaus raj., Nemėžio sen., Skaidiškių k., sklypo kad. Nr. 4162/0300:0365 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į šešis sklypus.
Planavimo organizatoriai – Irina Bidžanova
Projekto rengėjas – matininkas Vladas Kazlauskas.
Telefonai pasiteiravimui 8-687 24364, el. paštas: vladas.geoksis@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti patalpose, adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius nuo 2015 m. liepos 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius

2015-07-28

Rengiamas žemės sklypo kadastro Vilniaus raj., Sudervės sen., Padvarių k., sklypo kad. Nr. 4184/0100:0301 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatoriai – Jaroslav Latyšovič
Projekto rengėjas – matininkas Vladas Kazlauskas.
Telefonai pasiteiravimui 8-687 24364, el. paštas: vladas.geoksis@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti patalpose, adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius nuo 2015 m. liepos 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius

2015-07-28

Pradėta rengti žemės sklypo kad. Nr. 411710100:524 esančio Vilniaus r. sav.. Riešės sen., Užugriovio k., detalioio plano korktūra.
Planavimo organizatorius:  Ričardas Jakubcevičius, Alina Surmickaja, Gailutė Gipienė, Antanas Gipas
Detalaus plano tikslas: Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-05 įsakymu  Nr. KADI-505 „Dėl Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad., Nr., 4117/0100:524), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotą žemės sklypą (kad. Nr. 4117/0100:152), esantį Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., Plačioji g. 20, padalyti į atskirus žemės sklypus. Nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Atidalytose dalyse nekeisti detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo.
Detaliojo plano rengėjas:  UAB “A&A architects”.
Detaliojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra.
Detaliojo plano projektas bus parengtas iki  2015 08 07  dienos.
Su vieša ekspozicija bus galima susipažinti adresu  Lukšio g. 7, Vilnius, nuo  2015 07 27 iki 2015 08 07 dienos, išsamiau sužinoti  apie rengiamą detalųjį planą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galite projekto rengėjui – UAB “A&A architects” adresu  Lukšio g. 7, Vilnius, teirautis tel., 868870130, 868621353.

2015-07-28 

Pasikeitus detaliojo plano sprendiniams, skelbiamas pakartotinas sklypo (kad. Nr. 4142/0300:1446), Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detaliojo plano viešas projekto aptarimas 2015-08-27, 10.00 val. Šatrininkų sen. patalpose, Šumsko pl. 157, Šatrininkų  k., Vilniaus r. Plano vieša ekspozicija: Šatrininkų sen. patalpose, Šumsko pl. 157, Šatrininkų k.,Vilniaus r. nuo 2015-07-30 iki 2015-08-27.
Plano pagrindas - 2010-10-13 detaliojo teritorijų planavimo organiz. teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 210-10. Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją. Padalyti žemės sklypą į keturis sklypus, nustatyti ribas ir plotus (>_0,1500 ha). Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, teritorijos tvarkymo reglamentus.
Planavimo organizatorius: Petras Palevičius, gyv. Ukmergės g., 306-38, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičiaus projektavimo įmonė, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 699 47231, PV – G. Meidutė.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2015-07-27

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.: (4132/0003:0344), esančio Daučionių k. 8, Maišiagalos sen., Vilniaus r. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą
Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius –  Olga Palubinskienė
Plano rengėjas – UAB „Miliuva“, Kalvarijų g. 204B, Vilnius.
Su kaimo plėtros projekto planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, Kalvarijų g. 204B, Vilnius, Tel. Nr.: 865737577, el.paštas: miliuva@gmail.com per 10 d. d. nuo pranešimo gavimo dienos.

2015-07-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas SB „Tiltininkas“ esančios: Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Šveicarų k., Rudaminos kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – suformuoti SB „Tiltininkas“ teritorijoje esančius laisvos valstybinės žemės sklypus sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo reikmėms žemės sklypus.
Planavimo iniciatorius – SB „Tiltininkas“ pirmininkas Jonas Rutkauskas
Projekto rengėjas – UAB „GeoMind“, adresas: Žemaitės g. 22, LT-03201, Vilnius., tel. 867012093, el. paštas: info@geomind.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015-08-07 d. Kviečiame susipažinti su parengtu projektu nuo 2015-07-24 iki 2015-08-07, UAB „GeoMind“, patalpose, adresu: Žemaitės g. 22, LT-03201, Vilniaus m. III a.

2015-07-24

Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Purnuškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos statybos vietą. 
Planavimo organizatorius – Darius Dūkšta.
Iki 2015 m. rugpjūčio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas

2015-07-23

Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Stališkių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos statybos vietą.
Planavimo organizatorius – Kęstutis Romualdas Meizeraitis.
Iki 2015 m. ruppjūčio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas 

2015-07-23 

Informuojame, kad 2015 m. rugpjūčio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gauriliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos statybos vietą.
Planavimo organizatorius – Rėda Kepalienė.
Iki 2015 m. rugpjūčio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 
Įsakymo projektas 

2015-07-23

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2010 m. vasario 10 d. rengiamas žemės sklypo, Vilniaus r. sav. Sužionių sen. Totorėnų k. (kad. Nr. 4192/0100:0453 Veriškių k.v.)  kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statibos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Jekaterina Lipeckaja, Darius Gumbevičius
Projekto rengėjas – UAB "Norneda", Rinktinės g. 24, Vilnius, tel.  +370 5 2505575, el. paštas: vilnius@geodezija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. rugpjūčio 25d.
Susipažinti su projektu galima 2015 m. rugpjūčio 10 - 25 dienos, įmonės patalpose „Vilniaus rajono geodezija“, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius. Pasiūlymai dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių planavimo organizatoriui gali būti teikiami elektronine forma per ŽPDRIS (paslaugos Nr. KPZP-1799) arba raštu per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį.

2015-07-23

Vadovaujantis 2014-12-02 „Teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ sutartimi Nr. AD-310-(3.35) pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kad.Nr. 4162/0400:1074, esančio Pakalnės g. 23C, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalaus plano korektūra.
Detaliojo plano tikslas – Koreguojamas 2013-08-11 patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-578 žemės sklypo kad. Nr. 4162/0400:1074 esančio Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.(sklypo kad. Nr. 4162/0400:743) detalusis planas. Detaliuoju planu sklypas dalijamas į du sklypus.
Detaliojo plano organizatoriai: Ana Miziakova,  Ričard Lukaševič, Ilona Lukaševič     
Detaliojo plano rengėjas: K. Jakutovič Individuali veikla“ Švitrigailos g. 7, II aukštas 222 kab., Vilnius Informacija tel. 869802067
Detaliojo plano projektas nuo 2015-07-21 iki 2015-08-03 d. bus eksponuojamas Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas nebus skelbiamas.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki supažindinimo su detaliuoju planu pabaigos.

2015-07-23

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 4 d. Įskymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintu „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis” 55 punktu, informuojame Jus, kad Ingridai Žalialienei yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatant asmeninės teise valdomo, Nekilnojamojo turto registre įregistruoto, kitos paskirties žemės padalijimas, nekeičiant esamos žemės naudojimo paskirties. Pertvarkomas žemės sklypas: Kad. Nr. 41744174/0100:0599, esantys Kalvų g.1A, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.
Šis sklypas ribojasi su jums priklausančiu žemės sklypu.

Aplinkinė žemės sklypo riba nekeičiama.
Su projektu galite susipažinti bei pareikšti savo pasiūlymus projekto rengėjo patalpose UAB „EKERIS" V.Kudirkos 12a, Trakai, per 10 d.d.  Darbo dienomis nuo 8-12 val., 13-17 val.
Projekto autorius – Vladas Meškonis. Kv.paž.Nr. FP-208 tel. 867630018

2015-07-20

Skelbiamas parengto vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0700:5006), esančio Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 951-13, registracijos Nr. AD-1113-(3.31), 2013 12 31.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano U tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų statinių statybos (K/K1), degalinių ir autoservisų statinių statybos (K/K3), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriai (I2). Nustatyti statybos reglamentus: žemės sklypų leistinus užstatymo tankumus, intensyvumus, pastatų aukštį. Nustatyti planuojamų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimus.
Planavimo organizatorius –  Janina Stankevič, gyv. Kooperatyvo g. 11, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. Ir Kristina Sliževskaja, gyv. Žalioji g. 25, Riešės k., Vilniaus r..
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 679 92646, el. paštas vilma@projektavimosprendimai.lt.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo (sprendinių nustatymo stadija) ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.
Rengimo terminai: 2013 IV ketv. - 2015 IV ketv. (preliminariai).
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-07-23 iki 2015-08-20 UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2015-08-07 iki 2015-08-20 Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2015 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 11 val. Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-07-20

Skelbiamas parengto vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0700:5005), esančio Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, Nr. 696-12, registracijos Nr. AD-770-(3.31), 2012 09 18.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano U tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų statinių statybos (K/K1), numatant statyti prekybos ir paslaugų centrą su administracinėmis patalpomis, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius (I/I2). Nustatyti statybos reglamentus:  žemės sklypų leistinus užstatymo tankumus, intensyvumus, pastatų aukštį. Nustatyti planuojamų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimus.
Planavimo organizatorius –  Janina Stankevič, gyv. Kooperatyvo g. 11, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. Ir Kristina Sliževskaja, gyv. Žalioji g. 25, Riešės k., Vilniaus r..
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 679 92646, el. paštas vilma@projektavimosprendimai.lt.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo (sprendinių nustatymo stadija) ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.|
Rengimo terminai: 2012 IV ketv. - 2015 IV ketv. (preliminariai).
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-07-23 iki 2015-08-20 UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2015-08-07 iki 2015-08-20 Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2015 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 11 val. Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-07-20

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:499), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-14 įsakymu Nr. KADI-8,  koregavimas.
Planavimo tikslai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:524), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Sodininkų g. 17, kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatoriai: Božena Bocevič ir Vismantas Satkauskas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymo projektas 
Schema

2015-07-20

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0600:794), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-05 įsakymu Nr. KADI-136,  keitimas.
Planavimo tikslai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0600:502), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų g. 24, kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas į du atskirus žemės sklypus, statybos reglamentų nustatymas.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Piotras Gorbyliovas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymo projektas
Schema
 

2015-07-20

Informuojame, kad 2015 m. liepos 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kermušiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius – Marius Narbutas.
Iki 2015 m. liepos 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 
Įsakymo projektas 

2015-07-20

Informuojame, kad 2015 m. liepos 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ažulaukės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos statybos vietą.
Planavimo organizatorius – Artur Naruševič.
Iki 2015 m. liepos 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 
Įsakymo projektas 

2015-07-20

Informuojame, kad 2015 m. liepos 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mickūnų miestelyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius – Marija Dukel.
Iki 2015 m. liepos 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 
Įsakymo projektas 

2015-07-20

Informuojame, kad 2015 m. liepos 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Nemenčinėlės kaime, kurio tikslai - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius – Katažyna Šarmaitienė.
Iki 2015 m. liepos 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas 

2015-07-20

Informuojame, kad 2015 m. liepos 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dūkštelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos statybos vietą.
Planavimo organizatorius – Josif Rimša.
Iki 2015 m. liepos 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Įsakymo projektas 

2015-07-20

Pranešame, kad rengiamas Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. žemės sklypo (Kad. Nr.4162/0400:444) žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus sklypus bei jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo pakeitimas į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius – Vladimir Šeinkir, Marija Komockaja, Anatolij Kašnikov.
Projekto rengėjas – Matininkas Valdas Kovalevskis, Verkių g. 44-307, Vilnius LT-09109 tel. 865288818, el. paštas:valdas.matininkas@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-07-16 iki 2015-07-30 Verkių g. 44-307, Vilniuje

2015-07-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo projektinis Nr. 145 (kadastro Nr. 4154/0404:1739, Migūnų k. v.), esančio Rasos 5 - ojoje g. 55 (sodininkų bendrija „Rasa“), Piktakonių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (iki 0,04 ha ploto), kurio neįmanoma formuoti atskiru individualiu mėgėjų sodo sklypu.
Projekto oraganizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Projekto iniciatorius: Liudmila Mickevič, Ivan Mickevič.
Projekto rengėjas: UAB „Geo Planum“, adresas: Konstitucijos pr. 23C-406, Vilnius, tel.:    8 677 70521, el. paštas: planum.geo@gmail.com.
Visuomenės informavimas: projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu nuo 2015-07-31 iki 2015-08-07 (skiriamas 10 d. d. laikotarpis) UAB „Geo Planum“ patalpose adresu: Konstitucijos pr. 23C-406, Vilniuje. Teikti pasiūlymus planavimo organizatoriui ir kreiptis dėl informacijos pas projekto rengėją prašome iki 2015-08-07 imtinai. 

2015-07-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 4162/01000:0832 ir 4162/0400:0832), esančių: Vilniaus r., sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k. Nemėžio kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės ūkio paskirties žemės sklypų padalijimas į atskirus žemės sklypus, pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.
Planavimo organizatorius – Janina Ramanauskaitė
Projekto rengėjas – UAB „GeoMind“, adresas: Žemaitės g. 22, LT-03201, Vilnius., tel. 867012093, el. paštas: info@geomind.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015-07-29 Kviečiame susipažinti su parengtu projektu nuo 2015-07-16 iki 2015-07-29, UAB „GeoMind“, patalpose, adresu: Žemaitės g. 22, LT-03201, Vilniaus m. III a.

2015-07-16

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:677), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-04-05 įsakymu Nr. A27-521,  koregavimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1506), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus, numatant sklypą ribojančios Vieversių gatvės raudonąsias linijas bei suformuojant susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos žemės sklypą susisiekimo ir perspektyvinių centralizuotų inžinerinių tinklų tiesimui.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatoriai: Tomas Lileikis, Asta Lileikienė, Saulė Ivančenko, Vitalijus Efimenko.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymo projektas
Schema

2015-07-16 

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0200:370), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-11 įsakymu Nr. KADI-271,  koregavimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0200:215), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., Aukštojoje g. 44C, kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorė: Oksana Afanasjeva.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymo projektas 
Schema

2015-07-16

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1698), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-24 įsakymu Nr. KADI-574,  keitimas.
Planavimo tikslai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2404), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Parko g. 3, kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, naudojimo būdo keitimas į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją, statybos reglamentų nustatymas.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorė: Tatjana Bokšanskaja.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymo projektas 
Schema 

2015-07-16 

Inicijuojamas žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:215 ir kad. Nr. 4174/0300:496 ), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr. T3-108,  keitimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:567, 4174/0300:568, 4174/0300:569, 4174/0300:570), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų., Senajame Ukmergės kel. 216, 218, 222, 224, kurie suformuoti detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus, numatant bendro naudojimo teritoriją ne mažesnę kaip 15 % planuojamos teritorijos ploto.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Nerijus Katilius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymo projektas
Schema

2015-07-16

Informacija apie parengtą žemės sklypo, kad.nr. 4170/0400:20, esančio Poilsio g.6, Šaltoniškių k., Riešės sen., Vilniaus raj.sav. formavimo ir pertvarkymo projektą. Rengimo pagrindas – NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus skyriaus vedėjo  2015 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 48FPĮ-(14.48.123.) "Dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo (kadastro nr.4170/0400:20) formavimo ir pertvarkymo projektą".
Projekto rengimo tikslai – žemės sklypo padalijimas į du ar daugiau žemės sklypų, nustatant ir keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės sklypo naudojimo būdą.
Projekto iniciatorius – Regina Puncevič-Morkūnienė.
Projekto rengėjas–UAB“Geodezinis planas“, P.Lukšio g.7 IIIa, Vilnius, tel.860165269, el.paštas: geodezinis.planas@gmail.com. Matininkas Julius Laurinkus.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. liepos  15d. iki 2015 m.liepos 27 d. adresu - P. Lukšio g. 7, Vilnius. Pasiūlymus bei pastabas teikti projekto rengėjui iki 2015 m. liepos 28 d.

2015-07-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad Nr. 4167/0100:52), esančio, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius.
Projekto iniciatoriai: Pavel Sinkevič, Ivan Žabinski, Agata Žabinska
Numatomas žemės sklypų pertvarkymo būdas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas – UAB „Projektavimo strategija“, A. Juozapavičiaus g. 11-313, LT-09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +37067543255, el. paštu info@projektavimostrategija.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su parengtu projektu galima UAB „Projektavimo strategija“ patalpose A. Juozapavičiaus g. 11-313, LT-09311, Vilniuje nuo 2015-07-13 iki 2015-08-10. Motyvuoti pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu (10 darbo dienų laikotarpiu nuo informavimo dienos).

2015-07-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad Nr. 4174/0200:705), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius.
Projekto iniciatorius – Juozas Volungevičius
Numatomas žemės sklypų pertvarkymo būdas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalinimas į tris dalis ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas – UAB „Projektavimo strategija“, A. Juozapavičiaus g. 11-313, LT-09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +37067543255, el. paštu info@projektavimostrategija.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su parengtu projektu galima UAB „Projektavimo strategija“ patalpose A. Juozapavičiaus g. 11-313, LT-09311, Vilniuje nuo 2015-07-13 iki 2015-08-10. Motyvuoti pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu (10 darbo dienų laikotarpiu nuo informavimo dienos).

2015-07-14

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų, patvirtintų LR žemės ūkio ministro ir LR  aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-542/D1-513, 43.1 punktu informuojame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Rengimo pagrindas – 2014 rn. gruodžio 19 d. Planavimo sąlygos Nr. KPP-102-14  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Ūkininko sodybos vietai ir ar žemės  ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti (Kad.Nr.4180/0100:173) sav. Michail Dakševič.
Projekto rengėjas – Vladas Kazlauskas individuali veikla, Kalvarijų g. 204A, Vilnius, mob.: 8687-24364 el.paštas vladas.geoksis@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015 m. liepos 13d. – liepos  30 d. , Kalvarijų g. 204A, Vilnius

2015-07-14

Informacija apie bendrąją tvarka rengiamą vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:917), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Žemųjų Rusokų vs. detalųjį planą
(Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 518-13 AD-622-(3.31), 2013-08-29 ).
Planavimo organizatorius: Marija Sudilovskaja, gyvenanti Sporto g. 2-7, Riešiės k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Plano rengėjas: architektas (pagal individualios veiklos pažymėjimą)Gintaras Gaidjurgis, Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, tel. 8672 50145; el.paštas: g. gaidjurgis@yahoo.com.
Planuojama teritorija: Žemųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., kadastrinis žemės sklypo numeris 4174/0100:917 (0,4200 ha)
Planavimo tikslai ir uždaviniai:  Keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais LR Aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 (Žin., 2007, Nr. 22-858). Padalyti sklypą. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkos režimą, statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams.
Planavimo darbų programa:
Numatomi rengimo etapai: detaliojo plano rengimo etapo stadijos sujangiamos.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2014m. IV ketvirtis – 2015 m. II ketvirtis.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2015 m. liepos 1  d. iki 2015 m. rugpjūčio 10 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją nurodytais kontaktais. Nuo 2015 m. liepos 23 d. detaluiojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Avižienių seniūnijos patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k.). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. rugpjūčio 10 d. 16 val. Avižienių seniūnijos patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai ir pageidavimai teikiami raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Pasiūlymus galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2015-07-14 

Informacija apie bendrąją tvarka rengiamą vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4120/0200:243), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Gaukštonų k.  detalųjį planą
(Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 749-12 AD-840-(3.31), 2012-10-08 ).

Planavimo organizatorius: Valdas Sabaliauskas, gyvenantis Kiškių g. 19, Kaune ir Ona Svirbutienė, gyvenanti B. Radvilaitės g. 5-19, Vilniuje.
Plano rengėjas: architektas (pagal individualios veiklos pažymėjimą)Gintaras Gaidjurgis, Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, tel. 8672 50145; el.paštas: g. Gaidjurgis@yahoo.com.
Planuojama teritorija: Gaukštonių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. Sav., kadastrinis žemės sklypo numeris 4120/0200:243 (2,0000 ha)
Planavimo tikslai ir uždaviniai:  Keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritoriją – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), pramonės ir sandėlaivimo objektų teritoriją – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P1) bei sandėlaivimo statinių statybos (P2), numatant statyti daugiafunkcinius pastatus komercinei, pramonei ir sandėliavimo veiklai vykdyti. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkos režimą, statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams.
Planavimo darbų programa:
Numatomi rengimo etapai: detaliojo plano rengimo etapo stadijos sujangiamos.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2014m. IV ketvirtis – 2015 m. II ketvirtis.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2015 m. Liepos 1  d. Iki 2015 m. Rugpjūčio 11 d. Pas planavimo organizatorių ir plano rengėją nurodytais kontaktais. Nuo 2015 m. Liepos 23 d. Detaluiojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami Avižienių seniūnijos patalpose (Kranto g. 24, Nemenčinė). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. Rugpjūčio 11 d. 16 val. Nemenčinės seniūnijos patalpose (Kranto g. 24, Nemenčinė).
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai ir pageidavimai teikiami raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Pasiūlymus galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2015-07-14

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.890-13 (2013-12-23)  pradedamas rengti 0,6860 ha sklypo (kadastro Nr.4110/0600:169), esančio  Griovių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Parengtas detalus planas bei koncepcija viešai eksponuojami nuo 2015-08-12 iki 2015-09-08 Zujūnų seniūnijoje adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniaus r.Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2015-09-08,  11 val. Zujūnų sen. adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniaus r.
Planavimo organizatorius: Liudmila Girdauskienė tel. 8 686 51440
Plano rengėjas: UAB Nordsta,  Konstitucijos pr.4A, Vilnius tel. 8 614 54160, el.p.  info.nordsta@gmail.com
Planavimo tikslas: Parengti detaliojo plano koncepcija. Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1)- žemės sklypus. Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.

Planavimo terminai: 2015-07-15---2016-07-15
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr.4A, Vilnius, tel. 8 614 54160,  el.paštas info.nordsta@gmail.com
Atmestus planavimo pasiūlymus galima apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-07-14

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.888-13 (2013-12-23)  pradedamas rengti 0,8556 ha sklypo (kadastro Nr.4110/0600:751), esančio  Griovių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.detalusis planas.
Parengtas detalus planas bei koncepcija viešai eksponuojami nuo 2015-08-12 iki 2015-09-08 Zujūnų seniūnijoje adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniausr.Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2015-09-08,  10 val. Zujūnų sen. adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniausr.
Planavimo organizatorius: Gintarė Girdauskaitė tel. 8 686 51440
Plano rengėjas: UAB Nordsta,  Konstitucijos pr.4A, Vilnius tel.8 614 54160, el.p.  info.nordsta@gmail.com
Planavimo tikslas: Parengti detaliojo plano koncepcija. Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1)- žemės sklypus. Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.

Planavimo terminai: 2015-07-15---2016-07-15
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr.4A, Vilnius, tel. 8 614 54160,  el.paštas info.nordsta@gmail.com
Atmestus planavimo pasiūlymus galima apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-07-14

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.842-13 (2013-12-16)  pradedamas rengti 0,8273 ha sklypo (kadastro Nr.4110/0600:376), esančio  Griovių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.detalusis planas.
Parengtas detalus planas bei koncepcija viešai eksponuojami nuo 2015-08-12 iki 2015-09-08 Zujūnų seniūnijoje adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniausr.Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2015-09-08,  9 val. Zujūnų sen. adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniausr.
Planavimo organizatorius: Darius Girdauskas tel. 8 686 51440
Plano rengėjas: UAB Nordsta,  Konstitucijos pr.4A, Vilnius tel.8 614 54160, el.p.  info.nordsta@gmail.com
Planavimo tikslas: Parengti detaliojo plano koncepcija. Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1)- žemės sklypus. Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.

Planavimo terminai: 2015-07-15---2016-07-15
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr.4A, Vilnius, tel. 8 614 54160,  el.paštas info.nordsta@gmail.com
Atmestus planavimo pasiūlymus galima apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-07-14

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.835-13 (2013-12-17)  pradedamas rengti 0,7064 ha sklypo (kadastro Nr.4110/0600:750), esančio  Griovių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.detalusis planas.
Parengtas detalus planas bei koncepcija viešai eksponuojami nuo 2015-08-12 iki 2015-09-08 Zujūnų seniūnijoje adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniausr.Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2015-09-08,  11 val. Zujūnų sen. adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniausr.
Planavimo organizatorius: Jurgita Dokšienė tel. 8 686 51440
Plano rengėjas: UAB Nordsta,  Konstitucijos pr.4A, Vilnius tel.8 614 54160, el.p.  info.nordsta@gmail.com
Planavimo tikslas: Parengti detaliojo plano koncepcija. Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1)- žemės sklypus. Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.

Planavimo terminai: 2015-07-15---2016-07-15
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr.4A, Vilnius, tel. 8 614 54160,  el.paštas info.nordsta@gmail.com
Atmestus planavimo pasiūlymus galima apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-07-14

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.891-13 (2013-12-23)  pradedamas rengti 0,8513 ha sklypo (kadastro Nr.4110/0600:440), esančio  Griovių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.detalusis planas.
Parengtas detalus planas bei koncepcija viešai eksponuojami nuo 2015-08-12 iki 2015-09-08  Zujūnų seniūnijoje adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniausr.Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2015-09-08, 10 val. Zujūnų sen. adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniausr.
Planavimo organizatorius: Regina Girdauskienė, Vytas Girdauskas, Antanas Girdauskas. tel. 8 686 51440
Plano rengėjas: UAB Nordsta,  Konstitucijos pr.4A, Vilnius tel.8 614 54160, el.p.  info.nordsta@gmail.com
Planavimo tikslas: Parengti detaliojo plano koncepcija. Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1)- žemės sklypus. Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo terminai: 2015-07-15---2016-07-15
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr.4A, Vilnius, tel. 8 614 54160,  el.paštas info.nordsta@gmail.com
Atmestus planavimo pasiūlymus galima apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-07-14 

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.889-13 (2013-12-23)  pradedamas rengti 0,8464 ha sklypo (kadastro Nr.4110/0600:167), esančio  Griovių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Parengtas detalus planas bei koncepcija viešai eksponuojami nuo 2015-08-12 iki 2015-09-08 Zujūnų seniūnijoje adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniausr.Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2015-09-08,  9 val. Zujūnų sen. adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniausr.
Planavimo organizatorius: Andrius Girdauskas tel. 8 686 51440
Plano rengėjas: UAB Nordsta,  Konstitucijos pr. 4A, Vilnius tel.8 614 54160, el.p.  info.nordsta@gmail.com
Planavimo tikslas:
Parengti detaliojo plano koncepcija. Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1)- žemės sklypus. Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.

Planavimo terminai: 2015-07-15---2016-07-15
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. 8 614 54160,  el.paštas info.nordsta@gmail.com
Atmestus planavimo pasiūlymus galima apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-07-14

Informuojame, kad nuo 2015 m. liepos  mėn. 25 d. iki 2015 m. rugpjūčio mėn. 09 d. vyks žemės sklypo, kurio savininkas Marjan Valentonovič, esančio Parko g. 8, D. Kabiškių kaime, Nemenčinės seniūnijoje, Vilniaus rajone, formavimo ir pertvarkymo projekto viešas svarstymas su visuomene. Su projektu galima susipažinti UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00. Atsakingas už projekto vykdymą: Vytautas Valukonis, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8655 93053, el. paštas: w@krianta.lt.

2015-07-14

Informuojame, kad 2015 m. liepos 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Papiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatoriai – Juzef Višnevskij.
Iki 2015 m. liepos 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 
Įsakymo projektas

2015-07-10

Informuojame, kad 2015 m. liepos 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Papiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatoriai – Sebastian Višnevski.
Iki 2015 m. liepos 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 
Įsakymo projektas 

2015-07-10

Informuojame, kad 2015 m. liepos 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Putiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatoriai – Gediminas Kazėnas.
Iki 2015 m. liepos 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 
Įsakymo projektas

2015-07-10

Informuojame, kad 2015 m. liepos 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Papiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatoriai – Juzef Višnevskij.
Iki 2015 m. liepos 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 
Įsakymo projektas

2015-07-10 

Informuojame, kad 2015 m. liepos 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Purnuškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatoriai – Saulius Bagdonas.
Iki 2015 m. liepos 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 
Įsakymo projektas 

2015-07-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  rengiamas žemės sklypo, esančio Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r. (kad. Nr. 4103/0200:2056, Avižienių k.v.), formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus bei jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo keitimas į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Planavimo iniciatoriaiElžbieta Šakalė
Projekto rengėjas – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, Konstitucijos pr. 23 A, Vilnius, tel. 8 605 25986, el. paštas: ausra.buivydaite@vzf.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui 10 darbo dienų po informacijos paskelbimo. Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo patalpose adresu Konstitucijos pr. 23 A, 231 kab., Vilnius.

2015-07-09

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nuo 2015 m. vasario 5 d. rengiamas žemės sklypo, Vilniaus r. sav. Daučionių k. (sklypo kad. Nr. 4132/0300:493) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą ūkininko ūkio sodybai.
Planavimo organizatorius Bronius Pažusinskas
Projekto rengėjas – IĮ“Aplanas“  Drujos g. 2-602, Vilnius. Tel. 865269933.
Su žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektu, bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita  susipažinti, bei pasiūlymus teikti galima nuo 2015 07 14 iki 2015 07 29  adresu Drujos g. 2-602, Vilnius (prieš atvykstant prašome  paskambinti tel. 8 652 69933).
Telefonas pasiteirauti 8 652 69933

2015-07-09

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūko ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2004 m. spalio  4 d. įsakymu nr. 3D-452/D1-513 V dalies nuostatomis, informuojame, kad baigtas rengti 0,9268 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 4110/0700:182), esančio Vilniaus rajone, Buivydiškių kadastro vietovėje, Antažerių kaime, Vakarų g. 46A, formavimo ir pertvarkymo projektas. Pažymime, kad Jūsų nuosavybės teise valdomas žemės sklypas ribojasi su pertvarkoma teritorija (turi daugiau negu vieną bendrą ribos posūkio tašką).
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tikslas: kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į septynis žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto organizatorius: Žiedūnas Levinskas, Justiniškių g. 144B-41, Vilnius, tel.: 8-698 36227, el. p.: ziedunas.levinskas@gmail.com.
Sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas: UAB ''Architekton'', įm. k.: 224998310, A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel.: 8-699 20309, el. p.: architekton@parkas.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Architekton“ patalpose A. Goštauto g. 8-0414, Vilniuje, per 10 darbo dienų – nuo 2015-07-10 iki 2015-07-24 darbo dienomis, nuo 9 iki 17 val.
Planavimo pasiūlymai ir pastabos dėl parengto projekto sprendinių, per nurodytą susipažinimo su parengtu projektu laikotarpį, gali būti teikiami raštu projekto organizatoriui -  Žiedūnas Levinskas, Justiniškių g. 144B-41, Vilnius, tel.: 8-69836227, el. p.: ziedunas.levinskas@gmail.com.

2015-07-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4142/0200:0220 Kyviškių k.v., esančio Vilniaus raj. Šatrininkų sen. Karklėnų k., Upelio g. 13 formavimoir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų  pagrindinės žemės naudojimo paskirtį bei būdą.
Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyrius, Kalvarijų g. 147, Vilnius
Planavimo iniciatoriai – Josif Suboč
Projekto rengėjas – UAB „Norneda“,  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. +3705 250 5575
el. paštas:  vilnius@geodezija.lt
Susipažinti su projektu galima 2015.07.20 – 2015.08.05 dienomis, UAB „Norneda“ patalpose.
Informacija apie parengtą projektą skelbiama ŽPDRIS interneto svetainėje www.zpdris.lt - paslaugos byla Nr. ZSFP-5809. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui arba ŽPDRIS interneto svetainėje.

2015-07-08

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu „Dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4184/1107:244) formavimo ir pertvarkymo projektąˮ, 2014-08-21, Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3244,pranešame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Kalorijos 11-oji g. 5, Rastinėnų k., Sudervės sen., Vilniaus r.,  formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypo pertvarkymas pagal faktinį naudojimą, nekeičiant jo pagindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo iniciatorius –  Liucija Geglis
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas: geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Kalvarijų g.137E-229, Vilniuje)  iki 2015 m. liepos  24d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Kalvarijų g. 137E-229, Vilnius.

2015-07-08 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Gudelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus raj., žemės sklypo kadastrinis Nr. 4132/0600:0182 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatoriaiVitold Sliževski

Projekto rengėjas - UAB „Amiranis“, A.Goštauto g.8-116, Vilnius, tel.8 65951644 . Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. 06 mėn. 21d. Susipažinti su projektu galima iki 2015 birželio 21d , UAB „Amiranis“ patalpose, adresu, A.Goštauto g.8-116, Vilnius.
UAB ''Amiranis''                                                                  
Goštauto g. 8-0116 LT-01108 Vilnius                                                                                                   
mob. Tel.: +370 65951644;
e-mail: jelena.jakubovic@gmail.com                                                                                                                                  
inž. matininkė J. Jakubovič

2015-07-08 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemes ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Žin., 2004, Nr. 127-4581) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – „Taisyklės“), rengiamas žemės sklypo, (kad. Nr. 4152/1800:62), esančio Vilniaus r., Mickūnų sen., Uosininkų II k., Dvaro g. 6 kaimo plėtros ūkininko sodybos vietai parinkti žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai - parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, reikalingų pastatų statybai.
Projekto iniciatoriusSvetlana Baranovskienė
Projekto rengėjas – Sandra Pšelenskienė, MB „SPV projektai“ tel. Nr. 865290020, 860094397, el. paštas info@spvprojektai.lt. Pasiūlymus projektui galite teikti nuo liepos 07 d. iki 24 d. patalpinimo svetainėje, adresu:  MB „SPV projektai“, Kalvarijų g. 137 E, Vilnius. Prieš atvykstant būtinai susisiekite telefonu dėl susitikimo laiko suderinimo.


2015-07-07

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:625), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-08 įsakymu Nr. KADI-1,  keitimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:614), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Ilgojoje g. 40, kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatoriai: Artūras Gobryliovas, Ieva Aninkevičiūtė-Gobryliovienė, Artūr Taranikov, Daina Saulienė ir Evaldas Saulius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.

Įsakymo projektas
Schema

2015-07-03 

Vadovaujantis 2013-12-16 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 451-13, reg. Nr. AD-990-(3.31), rengiamas 2,3800 ha ploto vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1235), esančio Vilniaus r., Nemėžio sen., Daržininkų k., detalusis planas.
Planavimo organizatoriai:
Galina Mališevskaja, gyvenanti Vilniuje, Naujininkų g. 11, ir UAB „ Tavo namai“, buveinės adresas: Vilnius, Gedvydžių 18-58, atstovaujama direktoriaus Gintauto Miežonio.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją  –  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), bendro naudojimo teritoriją, inžinerinės infrastruktūros teritoriją (I/I2), padalyti į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2015-07-30 iki 2015-08-13  Nemėžio seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2015-08-13, 10 val., Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2015-07-03

Vadovaujantis 2015-01-14 „Teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ sutartimi nr. AD-14-(3.35) pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4162/0400:870 esančio Pakalnės g. 9, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – Koreguojamas 2014-08-12 patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-402  detalusis planas. Detaliuoju planu sklypas dalijamas į du sklypus.
Detaliojo plano organizatorė: Olga Kovalevskienė
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468, 867545592
Detaliojo plano projektas nuo 2015-07-02 iki 2015-07-16d. bus eksponuojami Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas nebus skelbiamas.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki supažindinimo su detaliuoju planu pabaigos.

2015-07-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 6 punktu, 37 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3 dalies 2punktu,  7 dalimi, 40 straipsniu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2004 m. spalio 4d. LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, pil. Sauliaus Rusteikos, Sandros Čižauskienės, Patricijos Rusteikaitės, Airino Čižausko, Viliaus Jono Gilumbickio nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinis Nr. 4103/0200:111, esančio Vilniaus raj., Avižienių sen., Avižienių k. yra parengtas sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas . Kadangi šis sklypas ribojasi su jūsų nuosavybėje turimu sklypu, pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 5 punktą, prašome jus dalyvauti projekto svarstyme ir derinime.
Projekto tikslas: Žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į keturis atskirus žemės sklypus ir  pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Su projekto sprendiniais galite susipažinti atvykę adresu Konstitucijos pr. 23 A korp. 23 kab., Vilnius, 2015 m. liepos 10 d. 11.00 val. Susipažinus su projekto sprendiniais, raštiškai pretenzijas-pasiūlymus galite pateikti kiekvieną darbo dieną  nuo 8.00 iki 17.00val.  iki 2015 metų liepos 26 d.  (Projekto autorė Daiva Mackutė).
Telefonas pasiteiravimui: 8 627 46735
Jūsų raštiškai pateiktus pasiūlymus (pastabas) įmonė išnagrinės ir raštu atsakys per savaitę  po susipažinimo laikotarpio pabaigos.
 Ginčai dėl suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų ribų nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.
Proj.autorė:Daiva Mackutė
                                 


2015-07-03

Parengtas 0,5833 ha (skl. kad. Nr.4162/0300:1129) žemės sklypo, esančio Motiejiškių kaime, Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti gyvenamųjų teritorijų (G1) ribas, plotus, statybos reglamentus. Keisti vieno sklypo kitos paskirties žemės naudojimo būdą bei pobūdį į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – pramonės ir  sandėliavimo įmonių statybos (P/P1).
Detaliojo plano organizatoriai: Valdas Davidonis, Ona  Davidonienė, Leokadija Potapova.
Detaliojo plano rengėjas:
UAB „Vilnijos projektai“ Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius tel./fax. (85) 248 1426, el p. vilnijosprojektai@takas.lt
Informacija apie detaliojo plano sprendinius teikiama ir su paruoštu detaliuoju planu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėjus nuo 2015 m liepos mėn. 09 d. iki 2015 m rugpiūčio mėn. 11 d.. Pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano galima teikti nustatyta tvarka plano rengėjui iki 2015 m rugpjūčio mėn. 10 d.
Vieša ekspozicija: nuo 2015 m liepos mėn. 09 d. iki 2015 m rugpiūčio mėn. 11 d. Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje.
Viešas projekto svarstymas vyks 2015 m. rugpjūčio mėn. 11 d. 11 val. Nemėžio seniūnijos patalpose.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) datos.
 

2015-07-03

Informuojame, kad 2015 m. liepos 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vaigeliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos statybos vietą. Planavimo organizatorius – Vitalija Kliukienė.
Iki 2015 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-07-03

Informuojame, kad 2015 m. liepos 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Airėnų II kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius – Domantas Misevičius.
Iki 2015 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-07-03

Informuojame, kad 2015 m. liepos 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pakalniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius – Andrius Šimas.
Iki 2015 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-07-03

Informuojame, kad 2015 m. liepos 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Totorinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos statybos vietą. Planavimo organizatorius – Viačeslavas Bagdanovas.
Iki 2015 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-07-02

Informuojame, kad 2015 m. liepos 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lukšinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos statybos vietą. Planavimo organizatorius – Jonas Kindurys.
Iki 2015 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas


2015-07-02

Informuojame, kad 2015 m. liepos 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pašilių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius – Antanas Rynkevičius.
Iki 2015 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-07-02

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu, 2014-06-13, Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2450, yra parengtas žemės sklypo ( kad. Nr. 4110/0100:36, esančio Vilniaus r. sav. Zujūnų sen. Leičių k., A. Mickevičiaus g. 232 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius.

Iniciatoriai: UAB „Vadinika“ ir Marjan Strach.
Projekto rengėjas – UAB “Žemės plėtra”, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, tel. 85 2125400, el.p. info@zemespletra.lt.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „Žemės plėtra“ patalpose, adresu A.Vienuolio g. 14-43, Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti projekto rengėjui per 10 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo tinklalapyje.

2015-07-02

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu, 2014-06-13, Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2450, yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0100:37), esančio Vilniaus r. sav. Zujūnų sen. Leičių k., Č. Milošo g. 146 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius.

Iniciatoriai: UAB „Vadinika“, Aldona Radulevič ir Laongin Radulevič.
Projekto rengėjas – UAB “Žemės plėtra”, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, tel. 85 2125400, el.p. info@zemespletra.lt.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „Žemės plėtra“ patalpose, adresu A.Vienuolio g. 14-43, Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti projekto rengėjui per 10 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo tinklalapyje.

2015-07-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsniu, 37 straipsniu ir 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirinimo“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Mickūnų sen., Muknos k., Muknos g. 4, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius.

Projekto iniciatorius: Galina Vaškoit.
Projekto tikslai: Kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo suformavimas statiniams eksploatuoti.
Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-16, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 626 94540, el. paštu geoformatas@gmail.lt.
Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus dėl projektinių sprendinių skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2015-06-30 iki 2015-07-17). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

2015-07-02

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu, 2014-12-03, Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-4816, yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1846), esančio Vilniaus r. sav. Avižienių sen. Tarandės k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus sklypus, pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius.

Iniciatoriai: Juozas Kęstutis Taraila.
Projekto rengėjas – UAB “Žemės plėtra”, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, tel. 85 2125400, el.p. info@zemespletra.lt.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „Žemės plėtra“ patalpose, adresu A.Vienuolio g. 14-43, Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti projekto rengėjui per 10 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo tinklalapyje.


2015-07-02 

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0200:351), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Šeškučių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-19 įsakymu Nr. A27-2078,  keitimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0200:377), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Šeškučių k., kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas į du žemės sklypus, keičiant detaliuoju planu nustatytą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planuojamo žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Brunonas Maculevičius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymo projektas
Schema

2015-07-02

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:857), esančio Vilniaus r., Riešės sen., Dvariškių vs., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-08 įsakymu Nr. KADI-182,  keitimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:1176), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Tilto g. 44, kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Planavimo iniciatoriai: Janina Krapienė ir Česlovas Krapas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymo projektas
Schema

2015-07-01

Parengtas žemės sklypo (kadastrinis nr. 4162/0400:1212), Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę – gyvenamojo naudojimo būdo, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1); padalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.

Planavimo organizatorius – Josif Višnevecki.
Projekto vadovė – Irena Baravykienė.
Susipažinti su parengtu, viešai eksponuojamu projektu nuo 2015-07-07 iki 2015-08-05 galite Nemėžio seniūnijoje. 2015-08-05, 8val.30min. projektas bus pristatomas viešame susirinkime Nemėžio seniūnijoje. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu teikti projekto rengėjui Gediminui Girčiui, adresu Naugarduko g.15/28, Vilnius, el.paštu: gediminas.gircys@gmail.com, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-07-01

Rengiamas žemės sklypo kad. Nr.:4162/0200:540, esančio Pakalniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., priklausančiame RENATAI BARAKAUSKIENEI, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Susipažinimui su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir žemės sklypo sprendinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita skirtas laikas nuo 2015-07-07 iki 2015-07-21.
Susipažinti
su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir žemės sklypo sprendinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galite Nemėžio seniūnijoje arba adresu Naugarduko g.15/28, Vilnius iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 654 01 919.
Pasiūlymus raštu susipažinimo su projektu laikotarpiu galima teikti rengėjui G.Girčiui, el.p. gediminas.gircys@gmail.com, tel.8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti Žemės tvarkymo departamentui, atliekančiam valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą per mėnesį nuo atsakymo.

2015-07-01

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu „Dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0700:196) formavimo ir pertvarkymo projektąˮ, 2014-12-19, Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-5026,pranešame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r., kad.nr.4150/0400:5; 4150/0400:1; 4150/0400:266  formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – trijų žemės ūkio paskirties žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą ir atidalinti namų valdą, keičiant tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę(vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) atidalintoje žemės sklypo dalyje  nuo likusio žemės psakirties sklypo.
Planavimo iniciatorius –
  Romuald Rakalovič, Vanda Jelinskaja, Teresa Rakalovič

Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje)  iki 2015 m. liepos  16d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2015-07-01
Grįžti
Shadow up