kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2014 m. vasario mėnesį

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.  Rukainių sen. Varkalabiškių k., Varkalabiškių g. 17;  formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –  žemės sklypo suformavimas  valstybinėje žemėje.     Pertvarkymo būdas –  kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo suformavimas  po nuosavybės teise valdom pastatų: gyvenamasis namas (unikalus Nr. 4400-2622-0826), ūkio pastatas (unikalus Nr. 4400-2622-0837), ūkio pastatas (unikalus Nr. 4400-2622-0848), ūkio pastatas (unikalus Nr. 4400-2622-0880), ūkio pastatas (unikalus Nr. 4400-2622-0926), ūkio pastatas (unikalus Nr. 4400-2622-0960), kiemo rūsys (unikalus Nr. 4400-2622-0974).
Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM; iniciatorius - JELENA STANČINSKAJA
Projekto rengėjas – R.Kovalenko GKĮ,  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 8 5 2505575, 8 62027650, el. paštas:  vilnius@geodezija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. kovo 15 d.
Susipažinti su projektu galima 2014 m. kovo 01-15 dienomis, R.Kovalenko GKĮ , „Vilniaus rajono geodezija“ patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius.
Laikraštija „Lietuvos žinios“ 2013.09.17, 16 pusl. paskelbta informacija apie teritorijų planavimą.

2014-02-28

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2013 m.  12mėn. 30 d. rengiamas žemės sklypo, Gegužinės k., Rudaminos sen., Vilniaus  r.,  (kadastrinis Nr. 4177/0500:0277 Rudaminos k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.

Planavimo organizatorius –  Darius Budrys
Projekto rengėjas – UAB “GeoPlanum”, Konstitucijos per.23c-406, Vilnius, tel.  8~60070039, el. paštas: d.seviakovas@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. 03 mėn. 10 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. 12 mėn. 30 d. iki 2014 m. 03 mėn. 10 d. UAB “GeoPlanum” patalpose, adresu: Konstitucijos per. 23c-406, Vilnius.

2014-02-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, esančio  Genių k., Dūkštų sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4124/0200:0320) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.                                            
Planavimo organizatorius – Kazimir Jasinski.
Projekto rengėjas –UAB Geodezijos centras, Pašilaičių g. 17-38, Vilnius mob.: 8 647 22772,
8 612 82482, el. paštas: info@geocentras.lt

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per  10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-03-11 d. iki 2014-03-24 d. UAB Geodezijos centras patalpose adresu: Pašilaičių g. 17-38, Vilnius.

2014-02-28

Nuo 2014-02-20 iki 2014-03-06 vyks žemės sklypo, kadastro Nr. 4170/0100:198, kurio savininkai Agnė Grigaliūnaitė ir Ivanas Ziaziulia, esančio Mikolionių kaime, Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registro ūkio veiklos pobūdį.
Su projektu galima susipažinti UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00. Atsakingas už projekto vykdymą: Kšištof Taraškevič, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 606 49761.

2014-02-28

Rengiamas žemės sklypo (Kadastrinis Nr.4162/0100:3287) esančio Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti
gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, juos sudalinti, bei nustatyti jo ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.

Planavimo organizatorius: Lidija Poplavskaja
Detaliojo plano rengėjas : UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333. info@promena.lt
Detalusis planas eksponuojamas: Nemėžio sen. patalpose nuo 2014m.
Vasario 25d. iki 2014m. Kovo mėn. 27 d. Su detaliuoju planu taip pat susipažinti galima projekto rengėjo patalpose esančiose Naugarduko g.
15/28 darbo laiku.
Viešas svarstymas įvyks Nemėžio seniūnijos patalpose 2014m. Kovo mėn. 27d. 10.45val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras
gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).

2014-02-27

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4177/0500:270), esančio Totoriškių kaime, Rudaminos seniūnijoje, Vilniaus rajone detaliojo plano projektas.
Esama sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio. Žemės sklypo plotas – 2,9400 ha.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 311-11, registracijos Nr. 2011-03-16, AD-392-(3.31)
Planavimo tikslas:

  • Pakeisti sklypo tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus.
  • Nustatyti žemės sklypo privalomuosius teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus, naudojimo ir veiklos jame sąlygas, teises ir prievoles, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimus, žemės servitutus ir žemės naudojimo apribojimus.

Planavimo organizatorius: Valdemaras Vaiciukevičius, J. Basanavičiaus g. 17A-9, Vilnius; tel.: 8 687 80703; el.p.: valdasvaiciukevicius@gmail.com
Detalaus plano projekto rengėjas: A. Borutos projektavimo įmonė, Universiteto g. 2, Vilnius; tel. 8 687 21634; el. p. adresas: boruta@takas.lt
Rengimo terminas: 2014 02 27 – 2014 04 14
Su rengiamo detaliojo plano projektu visuomenė gali susipažinti ir pasiūlymus teikti nuo 2014 03 17 iki 2014 04 14. Detaliojo plano projektas bus viešai eksponuojamas Rudaminos seniūnijoje, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r. nuo 2014 03 27 iki 2014 04 14.
Viešas susirinkimas: 2014 04 15 14:00 val. Rudaminos seniūnijos salėje, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r.

2014-02-27

Informacija apie Sandėliavimo paskirties pastato statybos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo  

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Arvydo paslaugos“, Kirtimų g. 53,  Vilnius, tel. (8 5) 264 2870, el. p.: info@ap.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato statyba.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Budninkų k. 1A, Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.,   (skl. kad. Nr. 4147/0500:1008).
4. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada (2014-01-03, Nr. (38-4)-VR-1.7-6506): Sandėliavimo paskirties pastato statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „Arvydo paslaugos“, Kirtimų g. 53,  Vilnius, tel.: (8 5) 264 2870, el. p.: info@ap.lt, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).
6. Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentui, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.: (8 5) 2728536 (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.: (8 5) 272 8536 ir PAV dokumentų rengėju UAB „Inekstra“, V. Kudirkos g. 18B- 16, Vilnius, tel.: 8 656 70 547, el. p.: lina@inekstra.lt. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).

2014-02-27

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Vilniaus r., Maišiagalos sen. Budninkų k., žemės sklypo kad. Nr. 4147/0500:0150 Maišiagalos k.v., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Vitalijus Semenovičius, Ivona Brickaja, Leokadija Jastremskaja, Marija Kairienė.
Projekto rengėjas –
UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 24 d. iki 2014 m. kovo 11 d.UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2014-02-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Maišiagalos sen. Melkio k., kad. Nr. 4132/0400:0106 Giedraitiškiųk.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai reikalingų pastatų statybai (gyvenamajam namui ir ūkiniams pastatams statyti) ir reikalingų komunikacijų projektavimas.
Planavimo organizatorius Dovydas Paulauskas, UAB „Balta sodyba“.
Projekto rengėjas
–UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 10 d. iki 2014 m. vasario 25 d. UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2014-02-27

Vadovaudamiesi Žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas sklypo kad. Nr. 4150/0800:133 Medininkų k.v., esančio Alaburdiškių vs., Medininkų sen., Vilniaus r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – miškų ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris sklypus
Planavimo organizatorius – Romualdas Razgaitis, Daiva Šimanauskaitė ir UAB ,,Irminda”.
Projekto rengėjas
 – Reginos Strukelienės individuali įmonė, Rakų k. Kaniavos sen., Varėnos r. sav., mob.: 8 687 03330, el. paštas: jurkregina@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-27 iki 2014-03-14 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2014-02-27

Pradėtas rengti žemės sklypų, kad.Nr.4103/0300:505, kad.Nr.4103/0300:801, kad.Nr.4103/0300:852, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas. Rengiamo detaliojo plano tikslas - keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo tikslinę paskirtį pagal BP sprendinius, iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, sudalyti į sklypus, nustatyti sklypų naudojimo ir tvarkymo režimą, pagrindinius statybos reglamentus.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - 2011-08-08 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis“ Nr.1093-11, reg.Nr.AD-980-(3.31).
Planavimo organizatoriai: UAB,,Saločiai‘‘, įm.kodas 122277741, atstovaujama direktoriaus Jurij Končanin, Jurij Končanin, Ana Končanina, gyv. Pušyno kel. 20,Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas - PV A. Banionienė, kv.at. Nr.A878, gyv. M.K.Oginskio g. 6-24, Vilniuje, tel.(86) 874 3701.
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2014-03-24 iki 2014-04-08. Viešas svarstymas vyks Avižienių seniūnijos patalpose 2014-04-08 9 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-02-26

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1556) Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo organizavimo pagrindas
: 2011-11-18 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1433-11, reg Nr. AD-1363-(3.31).
Planavimo organizatoriai: G. Šalaševičius, I. Šalačevičienė, gyv. Paupio g. 52, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Su detaliojo plano sprendiniais supažindina ir informaciją teikia PV Jovita Pauplienė, jovita.paupliene@gmail.com, tel.: +370 69919914
Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešosios ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojami papildomai.

2014-02-26

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.860-12 (2012-11-29) pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0400:758) Sauduliškių k., Maišiagalos sen., Vilniaus rajone detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2014-03-27 iki 2014-04-29  Maišiagalos seniūnijoje adresu: Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl.. Vilniaus r. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2014-04-29, 10 val. Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r.

Planavimo organizatorius: Bronislav Stankevič,  tel. 8  612 78760
Plano rengėjas: UAB Nordsta Konstitucijos pr. 4A, Vilnius
tel. 8 614 54160, el.p.  info.nordsta@gmail.com

Planavimo tikslas:
Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo terminai: 2014-02-15---2015-02-01
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka:
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. 8 614 54160,  el.paštas info.nordsta@gmail.com
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-02-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Pagirių seniūnijoje, Pagirių kadastro vietovėje, Tarnėnų k., Kad.Nr.4167/0300:0580, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriaiTADAS BARAUSKAS,  ALA BARAUSKIENĖ .
Projekto rengėjas
- UAB"Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 861493686, el. Paštas:justina.skrodenyte@gmail.com. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-24 iki 2014-03-10 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2014-02-26

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r.,  Marijampolio sen. Terešiškių k., Galinės Sodų 3-ioji g. 2, 4, 6 ir Galinės Sodų 2-oji g. 1 / SB "Galinė" skl. 175, 176, 177, 197, (kadastrinis Nr. 4154/2106:0175, 4154/2106:0176, 4154/2106:0177, 4154/2106:0197) formavimo - pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo kad.Nr. 415421060176 padalijimas į tris žemės sklypus bei atidalintų žemės sklypo dalių prijungimas prie žemės sklypų kad.Nr. 415421060175, 415421060177, 415421060197.
Planavimo organizatorius – ROMUI STANKEVIČIUI, REGINAI STANKEVIČIENEI, JEVGENIJAI BALVOČIENEI, STANISLAVAI PETRINIAK
Projekto rengėjas
 - S.Lipeckij įmonė "Norneda",  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. +370 5 2505575, el. paštas: vilnius@geodezija.lt
Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su projektu galima 2014 m. kovo 15-30 dienomis, įmonės patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius.

2014-02-25

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617, 2009, Nr. 159-7205) ir Visuomenės informavimo bei dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Zin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010), informuojame apie parengtus Neries regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonų ribų bei šio parko tvarkymo specialiųjų planų sprendinius.
Susipažinti su šių planų sprendiniais galima nuo š.m. kovo 6 d. iki balandžio 8 d. Specialiųjų planų grafinės ir tekstinės dalys nuo s. m. kovo 14 d. bus eksponuojamos Neries regioninio parko direkcijos patalpose (Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus rajonas) bei Valstybines saugomų. Teritorijų  tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje http://www.v5tt.lt. Viešas susirinkimas vyks 2014 m. balandžio 8 d. 11.00 val. Neries regioninio parko direkcijos patalpose (Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus rajonas).

2014-02-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3 D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Kazimieravo k., Paberžės sen., Vilniaus r. Skl.kad. Nr. 4164/0300:0191, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai reikalingų pastatų statybai (gyvenemajam namui ir ūkiniams pastatams statyti) ir reikalingų komunikacijų projektavimas.
Planavimo organizatorius – Rimas Ramuckas.
Projekto rengėjas –  UAB „ATSPINDYS“, Laisvės pr. 88 III a. , Vilnius, tel. +370 5 2750981, el. paštas:  info@atspindys.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. kovo mėn 18 d. Susipažinti su projektu galima  nuo 2014-03-03 iki 2014-03-18 dienomis, UAB „ATSPINDYS“ patalpose, adresu Laisvės pr. 88 III a., Vilnius.

2014-02-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4170/0800:0126, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Pikeliškių kadastro vietovėje, Bielazariškių kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniaiiš bendro žemės ūkio paskirties žemės sklypo miško atidalijimas, keičiant pagrindinę tikkslinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio paskirties žemę atidalintoje žemės sklypo dalyje bei likusios žemės ūkio paskirties žemės sklypo dalies padalijimas į šešis žemės sklypus.
Projekto organizatorius ir iniciatoriusGalina Svorobovič.
Projekto rengėjas
- UAB „ATSPINDYS“, Laisvės pr. 88 III a. , Vilnius, tel. +370 5 2750981, el. paštas:  info@atspindys.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. kovo mėn. 18 d. Susipažinti su projektu galima  nuo 2014-03-03 iki 2014-03-18 dienomis, UAB „ATSPINDYS“ patalpose, adresu : Laisvės pr. 88 III a., Vilnius.

2014-02-25 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4127/0200:0052, esančio Vilniaus rajone, Nemenčinės seniūnijoje, Eitminiškių kadastrinėje vietovėje, Dasionių kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai žemės sklypo atidalijimas pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis į atskirus žemės sklypus.
Projekto organizatorius ir iniciatorius – Diana Rasuolė Rakauskaitė ir Ona Aldona Rakauskienė.
Projekto rengėjas
- UAB „ATSPINDYS“, Laisvės pr. 88 III a. , Vilnius, tel. +370 5 2750981, el. paštas:  info@atspindys.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. kovo mėn. 18 d. Susipažinti su projektu galima  nuo 2014-03-03 iki 2014-03-18 dienomis, UAB „ATSPINDYS“ patalpose, adresu : Laisvės pr. 88 III a., Vilnius.

2014-02-25

Įsakymas " Del valstybinės žemės, esančios Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų miestelyje, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (žemėtvarkos) projekto patvirtinimo. "

2014-02-25

Dėl viešo svarstymo rezultatų aptarimo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius informuoja, kad 2014 m. vasario 19 d. 9.00 val. Vilniaus rajono skyriuje (Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 aukšte) vyks Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Didžiųjų Lygainių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo viešo svarstymo rezultatų aptarimas.
Vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m balandžio 23 d. [sakymu Nr. 207, kviečiame dalyvauti Didžiųjų Lygainių kadastro vietovės žemės reformos projekto papildymo viešo svarstymo rezultatų aptarime.

2014-02-25

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos „Kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia – Rudamina – Paneriai 13,13 km esančios trišalės sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5202 Rudamina – Turgeliai rekonstrukcijos į žiedinę sankryžą su apšvietimo įrengimu“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36/2, Vilnius LT-03109, tel. (8 5) 2329600, faks. (8 5) 232 9609, lakd @ lakd.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia – Rudamina – Paneriai 13,13 km esančios trišalės sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5202 Rudamina – Turgeliai rekonstrukcijos į žiedinę sankryžą su apšvietimo įrengimu
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Rudaminos mstl., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.
4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento priimta 2014-02-10 raštu Nr. (38-4)-VR-1.7-737 atrankos išvada: Kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia – Rudamina – Paneriai 13,13 km esančios trišalės sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5202 Rudamina – Turgeliai rekonstrukcijai į žiedinę sankryžą su apšvietimo įrengimu poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36/2, 207 kab., Vilnius LT-03109, tel. (8 5) 2329600, faks. (8 5) 232 9609; darbo dienomis nuo 9.00–12.00 val. ir 13.00–16.00 val., terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.
6. Kam ir kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius LT-09311, tel. (8 5) 272 8536 , faks. (8 5) 272 8389; darbo dienomis: pirmadienis - ketvirtadienis nuo 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val., penktadienis nuo 8.00–12.00 val. ir 12.45–15.30 val., terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.
7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: UAB Tiltų ekspertų centras T. Ševčenkos g. 16A/ Vytenio g. 14, Vilnius LT-03111, tel. (8 5) 2105318, faks. (8 5) 2343002; Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36/2, 207 kab., Vilnius LT-03109, tel. (8 5) 2329600, faks. (8 5) 232 9609; LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius LT-09311, tel. (8 5) 272 8536, faks. (8 5) 272 8389; terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

2014-02-21

Informuojame apie bendrąją tvarka rengiamą vietovės lygmens žemės sklypo Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Valčiūnų k. Draugystės g. (valstybinė žemė) Detalųjį planą
Planavimo pagrindas: teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-02 įsakymas nr. Kadi-407.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybė, įm. K. 188708224, rinktinės g. 50, lt-09318, Vilnius
Planavimo iniciatorius: AB „Lietuvos geležinkeliai“, Įm. K. 110053842, mindaugo g. 12, lt-03603, vilnius.
Plano rengėjas: UAB „Geležinkelių projektavimas“, įm. k. 120863353, Iešmininkų g. 17a, LT-02151, Vilnius, tel./faksas: 85 212 2712, el. p.: info@gelpro.lt.
Planuojama teritorija: Vilniaus r. sav., Juodšilių seniūnija,Valčiūnų k. (valstybinė žemė).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: detaliojo plano tikslas suformuoti 9293 kv.m. Ploto laisvos valstybinės žemės sklypą, kurio tikslinė žemės - kita, žemės naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos (i), pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (i2) reikalingą geležinkelio privažiavimo atšakai suformuoti.
Planavimo darbų programa:Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2013m. Lapkritis, pabaiga – 2016 m. Liepa.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka. Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2014 m. Kovo 3 d. Iki 2014 m. Kovo 28 d. Pas plano rengėją nurodytais kontaktais.
Nuo 2014 m. Kovo 3 d. „Vietovės lygmens žemės sklypo Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Valčiūnų k. Draugystės g. (valstybinė žemė) detalusis planas“ bus viešai eksponuojamas Juodšilių seniūnijos patalpose (Mokyklos g. 9, Juodšilių k., LT-14001 Vilniaus r.).
Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2014 m. Kovo 28 d. 14 val. Juodšilių seniūnijos patalpose (Mokyklos g. 9, Juodšilių k., LT-14001 Vilniaus r.).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pageidavimai teikiami raštu planavimo plano rengėjui. Pasiūlymus galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos arba nuo informacinio pranešimo registruotu laišku gavimo dienos.

2014-02-21

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Arimų g. 17, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.
Planavimo organizatorius – Inga Risnovskaja, Oleg Risnovskij, Jurij Risnovskij.
Specialiojo plano rengėjas – UAB "GEOMANAI", Pylimo g. 29A-1, LT-013090 Vilnius Tel. 868331439, darius@geomanai.lt.
Su projektu susipažinti ir pasiūlymus teikti galima nuo 2014 m. vasario 24 d. iki 2014 m. kovo 07 d. UAB „GEOMANAI“ patalpose, darbo dienomis 9:00–17:00 val.


2014-02-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429. “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” rengiamas žemės sklypo, esančio Klinkų k., Medininkų sen., Vilniaus raj., Vilniaus apskr., (kadastrinis Nr. 4150/0700:0398 Medininkų k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas - parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Voitech Veršalovič
Projekto rengėjas - UAB “Ramilė”, Kirtimų g. 2, Vilnius, tel (8-5) 2602932, 8-610-29800, el.paštas ramile.vilnius@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. kovo 21 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima UAB “Ramilė” patalpose, Kirtimų g. 2, Vilnius.

2014-02-21

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0100:0013), esančio Vilniaus apskr. Vilniaus raj. Zujūnų sen. Leičių k., Buivydiškių k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: 2013-07-26 Leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 48L-(14.48.36.)-402; 2012-08-28 Planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti Nr. 394-13.
Planavimo tikslas: žemės sklypo atidalijimas pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis į atskirus žemės sklypus.
Projekto organizatorius: UAB “Vadinika“ , Julija Rogač,Lucija Kužulienė
Projekto rengėjas: Tatjana Matiušova, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 591695 Genių g 7-60, Vilnius, Tel.: 860865201.
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2014 vasario 21 d. iki 2014 kovo 6 d. adresu : Drujos g. 2-206, Vilnius, Tel.: 860865201.

2014-02-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0500:0149), esančio Kairėnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Tadeuš Tomaševič.
Projekto rengėjas - UAB "Tikslus taškas", Verkių g. 44, 307 kab, Vilnius, mob.: 867088276, el.p. antanas@tikslustaskas.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-28 iki 2014-03-14 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Verkių g. 44, 307 kab. , Vilnius.

2014-02-21

Informuojame, kad, kad vadovaujantis  Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi 2013-10-10, Red. Nr. 631-13 yra rengiamas žemės sklypo: 0.2507ha (kad. Nr.4162/0100:421 ) , Naujakurių g. 37, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, padalyti žemės sklypą į du sklypus nustatyti jų ribas ir plotus .Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Stanislav Kasperovič, Dana Kasperovič, tel.867065662.
Detaliojo plano rengėja: K. Jakutovič tel. 8 698 02 067. Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014 m.vasario 13 d iki kovo 13 d. Nemėžio sen. skelbimų lentoje, projekto aptarymas 16.0 val. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, teisės aktų nustatyta tvarka


2014-02-21

Informuojame, kad bendra tvarka baigiamas rengti vietovės lygmens žemės sklypų kad. Nr. 4122/0200:98, kad. Nr. 4122/0200:97), esančių Guopstų k. Pagirių sen. , Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo organizatorius –Ona Skaistienė, gyvenanti Lazdynų g.28A-3, Vilnius. 2013-01-23 , tel.8699-77888. Detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 620-12, reg. Nr. AD-54-(3.31)
Planavimo tikslai ir uždaviniai, numatoma veikla – keisti žemės sklypų dalių ( pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Z tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Padalyti žemės sklypą į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems / rekonstruojamiems statiniams , gyvenamųjų teritorijų iki dviejų aukštų ( iki 10m). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano rengėjas – UAB V PROJEKTAI, Miško g. 23-4, Kaunas, tel. 8 687 30279; (8 37) 244356, el. paštas: rvprojekt@gmail.com.
Dėl rengiamo detaliojo plano teirautis tel. 8 687 30279 ; 8699-77888.
Susipažinti su detaliuoju planu galima nuo 2014-02-10 iki 2014-03-14. Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2014-02-24 iki 2014-03-14 Vilniaus rajono savivaldybės .Pagirių seniūnijoje, Adresas :Pagirių seniūnija, Šiltnamių g. 10-K2-2, Pagirių k., LT-14114 Vilniaus r. Tel.: (8 5) 260 5157 / 260 5444, El. p. pagiriuseniunija@vrsa.lt.
Viešas susirinkimas, kuriame bus aptariami parengto detaliojo plano sprendiniai, įvyks 2014-03-14, 14.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių seniūnijoje, Motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui raštu ir el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.


2014-02-21

Informuojame jog yra rengiamas žemės sklypo (Kadastrinis Nr.4162/0100:3325) esančio Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, padalinti sklypą ir projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Lidija Poplavskaja.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333. info@promena.lt
Parengtas detalusis planas eksponuojamas: Nemėžio sen. patalpose nuo 2014m. Vasario 19d. iki 2014m. Kovo mėn. 27 d.
Viešas svarstymas įvyks Nemėžio seniūnijos patalpose 2014m. Kovo mėn. 27d. 10.30val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).


2014-02-21

Informuojame jog yra rengiamas žemės sklypo (Kadastrinis Nr.4167/0200:1161) esančio Melekonių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Aleksandr Vasilevskij, Jolanta Korvel, Romuald Vasilevskij.
Detaliojo plano rengėjas : UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333 info@promena.lt
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Pagirių sen. nuo 2014m. Vasario mėn. 19d. iki 2014m. Kovo mėn. 27d.
Viešas aptarimas įvyks Pagirių seniūnijos patalpose 2014m. Kovo mėn. 27d. 09.00val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).

2014-02-21

Pradedamas rengti Vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:194), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 731-11 (2011-05-05, registracijos Nr. AD-645-(3.31)); Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti (2013-12-23 Nr. SSp-859-13).
Planavimo tikslas: Nekeičiant žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, sudalinti į atskirus žemės sklypus, bei pakeisti naudojimo būdą ir pobūdį į gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1). Planuojamos teritorijos poreikiams numatyti vieną komercinių objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K/K1) žemės sklypą ir vieną visuomeninės teritorijos/mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos (V/V3) žemės sklypą. Pateikti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo organizatorius: UAB „TC investicija“. Įgaliotas asmuo Aidas Štaras, kontaktiniai duomenys: tel.nr.:8-614-47392, el.p.:aidas.staras@tcinvesticija.lt, R.Kalantos g. 32, LT-52494, Kaunas.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ANTN“. Projekto vadovas Audrius Kubilius, kontaktiniai duomenys: tel.nr.:8-687-70722, el.p.:audrius.kubilius@gmail.com, Liepkalnio g. 26-4, LT-02105, Vilnius.
Informacija teikiama telefonu tel.nr.:8-687-70722.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija: nuo 2014-03-06d. iki 2014-03-25d. Avižienių seniūnijos patalpose adresu Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Viešas susirinkimas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2014 m. kovo mėn. 25 d. 11 val. Avižienių seniūnijos patalpose adresu Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo planavimo organizatoriui arba plano rengėjui galima teikti raštu visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie galimybę susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą bei laiką skelbiama seniūnijoje, vietos spaudoje, Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje ir planuojamoje teritorijoje įrengtame stende.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui arba organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-02-21

Vadovaudamiesi Žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas sklypo kad. Nr. 4150/0800:133 Medininkų k.v., esančio Alaburdiškių vs., Medininkų sen., Vilniaus r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – miškų ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris sklypus
Planavimo organizatorius – Romualdas Razgaitis, Daiva Šimanauskaitė ir UAB ,,Irminda”.
Projekto rengėjas – Reginos Strukelienės individuali įmonė, Rakų k. Kaniavos sen., Varėnos r. sav., mob.: 8 687 03330, el. paštas: jurkregina@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-20 iki 2014-03-05 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2014-02-21

Vadovaujantis 2011-09-01d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.1172-11“ Reg. Nr.AD-1059-(3.31), parengtas „Vietovės lygmens žemės sklypo ( kad. Nr. 4142/0600:168) Dobromislės k., Šatrininkų sen., Vilniaus r., detalusis planas“.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų statybos žemės sklypą (G 1). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki 2 aukštų, vieno buto (7.1)gyvenamo namo statybai.
Planavimo organizatorius – Janina Burbo, gyv. Didžioji g.5-5, Kyviškių k., Šatrininkų sen. Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas: V. Dabašinskaitė, tel.: 8686 07097 el.paštas virginute@yahoo.com( Įmonė „Insignis“)
Parengto plano vieša ekspozicija: Šatrininkų seniūnijos patalpose nuo 2014-02-20 iki 2014-03- 21d.
Viešas svarstymas įvyks 2014-03-24d. 11.00 val. ardesu Šumsko plentas157, Šatrininkų k.,Šatrininkų sen., Vilniaus raj.
Planavimo pasiūlymai ir pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.

2014-02-19

Pradėtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4112/0700:186), esančio Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Buivydžių I k., Šv. Jurgio g. 17 detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajonos savivaldybės administracijos direktorės įsakymas Nr. KADI-436
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, Vilnius; įmonės kodas: 188708224; tel.: (8-5) 275 1961.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, Vilnius; įmonės kodas: 30004969; tel.: 8 5 247 9411, mob.tel.: 867250145;
Planuojamos teritorijos adresas: Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Buivydžių I k., Šv. Jurgio g. 17
Planavimo darbų programa:
Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties padalyti žemės sklypą į 2 sklypus, pakeičiant vieno iš jų naudojimo būdą ir naudojimo pobūdį į gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) (socialiniam būstui įkurti) ir antro sklypo naudojimo pobūdį į administracinių pastatų statybos (V1) (savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingų statinių statybai/rekonstrukcijai)).
Visuomenė informuojama: Vilniaus g. 2, Buivydžių I k., Buivydžių sen., Vilniaus r.; tinklalapyje www.vrsa.lt; laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“.
Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešosios ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojami papildomai.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2014 m. I-as ketvirtis - 2014 m. III-as ketvirtis.
Informaciją teikia ir priima: planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

2014-02-19

Pranešame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:1907), Švedų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.

Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 158-13, reg. Nr. AD-253-(3.31), 2013-04-12.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatomis, padalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – J. Kotlovskaja, Krivių g. 25-12, Vilniuje.
Projekto rengėjas – L. Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius, tel. 8-683 48736.
Parengto detaliojo plano ekspozicija - nuo 2014 m. kovo 6d. iki kovo 21d.. Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje (Sudervės g. 9, Avižienių k.).
Viešasis susirinkimas įvyks š.m. kovo 24d. 9 val. Avižienių seniūnijos patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k.). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui raštu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2014-02-19

Rengiamas žemės sklypo Izabelinės kaime, Sudervės seniūnijoje, Vilniaus rajone (kadastro Nr. 4184/0400:60 – Sudervės kadastro vietovė) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius Alfredas Žarnauskas, gyv. Karių kapų g. 25-1, LT-10313 Vilnius; Kont. mob. tel. +370 687 59749.
Projekto rengėjas – UAB „Žemėtvarkos projektai“, Taikos g. 105-12, LT 05201 Vilnius, tel. +370 612 90330, el. paštas avaranauskiene@gmail.com.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. kovo 5 d. Su parengtu projektu bei sprendinių poveikio vertinimu galima susipažinti 2014 m. vasario 20 – kovo 5 darbo dienomis UAB „Žemėtvarkos projektai“ patalpose adresu: Taikos g. 105-12, LT-05201 Vilnius.

 

2014-02-19

 

Vadovaujantis teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi 2013-08-12 ir planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. Sp-548-13, rengiamas 0,4500 ha žemės sklypo, kad. Nr. 4162/0200:802. sklypo Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų statybos (G/G1), padalyti žemės sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, nustatyti jų ribas ir plotus ir statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius – Tadeuš Vincel, Danijelija Vincel.
Projekto rengėjas – UAB „Inekstra“, V. Kudirkos 18B-16, Vilnius. Susipažinti su parengtu detaliuoju planu ir jo sprendiniais galima nuo 2014-01-30 iki 2014-03-03, UAB „Inekstra“ patalpose ir Nemėžio seniūnijoje. Dėl pasiūlymų ir informacijos kreiptis tel. 8 6 5670549, (8 5) 212 2668, el. paštu lina@inekstra.lt.
Vieša projekto ekspozicija UAB „Inekstra“ patalpose ir Nemėžio seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas vyks 2014-03-03, 8.30 val. Nemėžio seniūnijoje V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
Pasiūlymai dėl visų parengtų teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui arba rengėjui teikiami raštu per visą dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus pateikusiems asmenims atsakoma raštu. Atsakymas gali būti apskųstas Vilniaus rajono valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jo gavimo dienos.

2014-02-19

Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo, rengiamas žemės sklypo, esančio Rutkiškių k. Rukainių sen. Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Planavimo organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Planavimo iniciatoriai: Zenon Tumas (įgaliotas Aleksandr Tumas).
Projekto rengėjas: UAB "Geodeziniai ir topografiniai darbai". Pasiūlymus teikti planavimo Organizatoiui ir projekto rengejui 10 darbo dienų po informacijos paskelbimo Kreiptis Žalgirio 88-507, Vilnius. Projekto autorė Ema Kozyreva, tel. 85-2-72-8058, el paštu:gtdarbai@gmail.com.

 

2014-02-14

Pabaigtas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0100:12), esančio J. Montvilo g. 28, Rokantiškių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 861-12, registracijos Nr. 2012 11 22 AD-971-(3.31).
Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥0,1000 ha), nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto gyvenamojo namo statybos.
Planavimo organizatoriai: Gediminas Dudonis, Milda Dudonienė, gyv. Žirmūnų g. 16-57, Vilnius, Tomas Karčiauskas, Rima Karčiauskienė, gyv. Užupio g. 49, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius. Informacija teikiama tel. 867992646, el. paštu vilma@projektavimosprendimai.lt.
Susipažinimas su parengtu detaliuoju planu: nuo 2014-02-19 iki 2014-03-20 detaliojo plano rengėjo UAB ,,Projektavimo sprendimai“ patalpose (susipažinimui su parengtu teritorijų planavimo dokumentu turi būti skiriamas ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų laikotarpis).
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2014-03-06 iki 2014-03-20 Šatrininkų seniūnijos patalpose, Šumsko pl. 157, Šatrininkų k., LT-13132 Vilniaus r. (viešai ekspozicijai turi būti skiriamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis).
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2014-03-20 8:00 val. Šatrininkų seniūnijos patalpose, Šumsko pl. 157, Šatrininkų k., LT-13132 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

2014-02-19

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4107/1803:601), esančio Vilkiškių k., Bezdonių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 630-13, 2013-10-21.
Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas, plotus, nustatyti kitos paskirties - gyvenamosios teritorijos žemės sklypo naudojimo pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritoriją, statybos reglamentus (iki 2 aukštų gyvenamieji namai).
Rengimo terminai: 2013 11 - 2014 12.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas: Bezdonių seniūnijos patalpose, Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl., LT-15202 Vilniaus r. 2014-03-21 13 val. Sprendinių vieša ekspozicija: 2014-03-10 - 2014-03-21 Bezdonių seniūnijos patalpose, Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl., LT-15202 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Planavimo organizatorius – Justas Krikščiūnas, Bajorų kelias 15-55, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius, tel. 867992646, el. paštas vilma@projektavimosprendimai.lt.

2014-02-19

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0500:104) Glatkiškių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. detalusis planas. Planavimo pagrindas – 2011-01-04 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 364-10.
Planavimo organizatoriai - Dainora Kupstienė, Igoris Kupstas, gyvenantys Nemenčinės pl. 47A,Vilniuje.
Planavimo tikslas: keisti pagrindinę tikslinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritoriją – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybai (K1) bei degalinių ir autoservisų statinių statybai (K3). Nustatyti statybos reglamentus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 211 3331, el. p.: info@ideaurbana.lt. Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia detaliojo planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.
Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Maišiagalos seniūnijos patalpose (Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r.) nuo š. m. vasario 21 iki kovo 24 d. Viešas susirinkimas vyks 2014 m. kovo 24 d., 8 val. Miašiagalos seniūnijoje.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto registruoto laiško (atsakymo) į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-02-19

Rengiamas žemės sklypų (kad. Nr.4162/0100:705, 4162/0100:704, 4162/0100: 685, 4162/0100:684) Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas. Planavimo pagrindas – 2013-11-27 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.758-13.
Planavimo organizatorius- UAB „KUPRIONIS“, įmonės kodas 301166750, buveinės adresas Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. +370 658 00202.
Planavimo tikslas: sujungti žemės sklypus, keisti sujungto žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – sandėliavimo statinių statybos (P/P2), inžinerinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2). Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, nustatyti statybos reglamentus. Vadovautis Gamtinio karkaso nuostatais.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, Vilnius, tel. 211 3331, el. p.: info@ideaurbana.lt. Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia detaliojo planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.
Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Nemėžio seniūnijos patalpose (V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r.) nuo š. m. vasario 21 iki kovo 24 d. Viešas susirinkimas vyks 2014 m. kovo 24 d., 11 val. detaliojo plano rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto registruoto laiško (atsakymo) į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-02-19

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:5730) Medžiūniškių k., Riešės sen., Vilniaus r. detalusis planas. Planavimo organizavimo pagrindas – 2011-04-19 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 399-11.
Planavimo organizatorius - Jolanta Zubrikova, gyv. A. Kulviečio g. 4-30, Jonava.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), bendro naudojimo teritorijos (> 15 % nuo planuojamos teritorijos) žemės sklypą, sudalyti sklypą. Numatyti sklypą vidaus kelio ir inžinerinės infrastruktūros įrengimui (I2). Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,2500 ha. Pateikti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 211 3331, el. p.: info@ideaurbana.lt . Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia detaliojo planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.
Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Riešės seniūnijos patalpose (Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus r.) nuo 2014 m. vasario 21 iki kovo 25 d. Viešas projekto aptarimas vyks 2014 m. kovo mėn. 24 d. 13 val. projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai A. Juozapavičiaus g. 9 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

2014-02-19

Rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 2C formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis-kita, gyvenamosios teritorijos.
Planavimo organizatorius: Ala Skovronskaja, Valerij Slobodianyj.
Projekto rengėjas – individuali S. Bumblausko įmonė „Matininkas“, Rinktinės g. 55-18, Vilnius, tel. (8-5) 247-03-82, 869879719, el.paštas matininkas@konsokidacija.lt
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 27 d. iki kovo 12 d.
į.į „Matininkas“, patalpose Rinktinės g. 55-18, Vilnius

2014-02-19

Rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 2F formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas: žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis-kita, gyvenamosios teritorijos.
Planavimo organizatorius: Pavel Filipovič, Tatjana Bumbul.
Projekto rengėjas – individuali S. Bumblausko įmonė „Matininkas“, Rinktinės g. 55-18, Vilnius, tel. (8-5) 247-03-82, 869879719, el.paštas matininkas@konsokidacija.lt
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 27 d. iki kovo 12 d. į.į „Matininkas“, patalpose Rinktinės g. 55-18, Vilnius,

2014-02-19

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.137-13 (2013-04-03) pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:1652) Pakraščio g. 15, Liepiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus rajone detalusis planas.
Parengtas detalus planas bei koncepcija viešai eksponuojami nuo 2014-03-20 iki 2014-04-16 Nemėžio seniūnijoje adresu: Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus rajone. Detaliojo plano bei koncepcijos viešas svarstymas vyks 2014-04-16, 10 val. Nemėžio seniūnijoje adresu: Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus rajone.
Planavimo organizatorius: Alina Bal tel. 8 659 74985.
Plano rengėjas: UAB Nordsta Konstitucijos pr. 4A, Vilnius tel. 8 614 54160, el.p. info.nordsta@gmail.com
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo dalies pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1)- žemės sklypus. Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą. Planavimo terminai: 2014-02-14---2015-02-01
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. 8 614 54160, el.paštas info.nordsta@gmail.com
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-02-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Šiulgų k., Šiulgų g. 16 (Šumsko k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Planavimo iniciatorius – Svetlana Gembickienė, Romanas Gembickis.
Projekto rengėjas - UAB „GeoPaslaugos“, Kalvarijų g. 124, Vilnius, tel. +370 607 93010, el. paštas: info.geopaslaugos@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. kovo mėn 03 d. Susipažinti su projektu galima nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 UAB „GeoPaslaugos“ patalpose, adresu Kalvarijų g. 124, Vilnius. Telefonas pasiteiravimui: +370 607 93010. Adresas: UAB „GeoPaslaugos“,  Kalvarijų g. 124, 08211 Vilnius, elektroninis paštas info.geopaslaugos@gmail.com

2014-02-19

Parengtas 0,2007 ha sklypo (kad. Nr. 4162/0300:935) Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatoriusUAB „NAT INVEST“. Viešas aptarimas įvyks 2014 kovo 20 d. 09 val. 00 min. Nemėžio seniūnijos patalpose. Nuo 2014 vasario 20 d. iki 2014 kovo 20 d. projektas bus viešai eksponuojamas Nemėžio seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-02-19

Parengtas 2,3400 ha sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1519) Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Gintautas Burnickas. Viešas aptarimas įvyks 2014 kovo 20 d. 10 val. 00 min. Nemėžio seniūnijos patalpose. Nuo 2014 vasario 20 d. iki 2014 kovo 20 d. projektas bus viešai eksponuojamas Nemėžio seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-02-19

Parengtas 1,6301 ha sklypo (kad. Nr. 4117/0100:789) Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Česlava Liachovič, Česlav Liachovič. Viešas aptarimas įvyks 2014 kovo 20 d. 13 val. 00 min. Riešės seniūnijos patalpose. Nuo 2014 vasario 20 d. iki 2014 kovo 20 d. projektas bus viešai eksponuojamas Riešės seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-02-19

Parengtas 1,5000 ha ir 1,5000 ha sklypų (kad. Nr. 4184/0100:779; 4184/0100:936) Žemagulių k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Tadas Tamošiūnas, Tomas Jakštas. Viešas aptarimas įvyks 2014 kovo 20 d. 15 val. 00 min. Sudervės seniūnijos patalpose. Nuo 2014 vasario 20 d. iki 2014 kovo 20 d. projektas bus viešai eksponuojamas Sudervės seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-02-19

Parengtas 0,1250 ha ir 0,5750 ha sklypų (kad. Nr. 4184/0100:851; 4184/0100:733) Žemagulių k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Zbignev Chveduk, Eugenijus Domarkas. Viešas aptarimas įvyks 2014 kovo 20 d. 16 val. 00 min. Sudervės seniūnijos patalpose. Nuo 2014 vasario 20 d. iki 2014 kovo 20 d. projektas bus viešai eksponuojamas Sudervės seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-02-19

Parengtas 1,2000 ha ir 1,0300 ha sklypų (kad. Nr. 4174/0200:457; 4174/0200:459) Klevinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Edgaras Jankauskas. Viešas aptarimas įvyks 2014 kovo 25 d. 09 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2014 vasario 20 d. iki 2014 kovo 25 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-02-19

Parengtas 0,7687 ha sklypo (kad. Nr. 4103/0200:753) Ąžuolų g. 7, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Kristina Matulevič. Viešas aptarimas įvyks 2014 kovo 25 d. 10 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2014 vasario 20 d. iki 2014 kovo 25 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-02-19

Parengtas 1,0000 ha sklypo (kad. Nr. 4103/0300:469) Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Alvyna Sinkevič, Jegor Sinkevič. Viešas aptarimas įvyks 2014 kovo 25 d. 11 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2014 vasario 20 d. iki 2014 kovo 25 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-02-19

Parengtas 1,0000 ha sklypo (kad. Nr. 4103/0300:468) Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Alioizy Sinkevič, Regina Sinkevič, Jaroslav Sinkevič. Viešas aptarimas įvyks 2014 kovo 25 d. 13 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2014 vasario 20 d. iki 2014 kovo 25 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-02-19

Parengtas 1,9381 ha sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1061) Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Kšištof Račko, Juljan Zapolski. Viešas aptarimas įvyks 2014 kovo 25 d. 14 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2014 vasario 20 d. iki 2014 kovo 25 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-02-19

Informuojame, kad bendra tvarka baigiamas rengti vietovės lygmens žemės sklypų kad. Nr. 4122/0200:98, kad. Nr. 4122/0200:97), esančių Guopstų k. Pagirių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo organizatorius – Ona Skaistienė, gyvenanti Lazdynų g.28A-3, Vilnius, tel. 8699-77888.
Detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013-01-23 Nr. 620-12, reg. Nr. AD-54-(3.31).
Planavimo tikslai ir uždaviniai, numatoma veikla – keisti žemės sklypų dalių (pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Z tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Padalyti žemės sklypą į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems / rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų iki dviejų aukštų (iki 10 m). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Pateikti eismo organizavimo schemą. Įvertinti elektros linijų apsaugos zonas, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas. Vadovautis Vilniaus rajono nuotekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu T-3-448, numatyti nuotekų valymą planuojamoje teritorijoje.
Laikytis žemės naudojimo bei statybos apribojimų, esamų ir projektuojamų objektų sanitarines apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų. Vadovautis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin. 1992 Nr. 22-652).
Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro 2006-10-18, įsakymu Nr. D1-473 (Žin. 2006 Nr. 114-4364).
Sklypų užstatymo tankį numatyti vadovaujantis STR.2.02.09-2005 ,,Vienbučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2005-07-01, įsakymu Nr. D1-338 Žin. 2005 Nr. 93-3464) 9 priedu.
Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2007-12-21 Įsakymu Nr. D1-694 (Žin. 2010-Nr. 87-4609).
Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Detaliojo plano rengėjas – UAB V PROJEKTAI, Miško g. 23-4, Kaunas, tel. 8 687 30279; (8 37) 244356, el. paštas: rvprojekt@gmail.com.
Dėl rengiamo detaliojo plano teirautis tel. 8 687 30279; 8699-77888. Susipažinti su detaliuoju planu galima nuo 2014-02-12 iki 2014-03-14.
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2014-02-24 iki 2014-03-14 Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių seniūnijoje. Adresas: Pagirių seniūnija, Šiltnamių g. 10-K2-2, Pagirių k., LT-14114 Vilniaus r. Tel.: (8 5) 260 5157 / 260 5444, El. p. pagiriuseniunija@vrsa.lt.
Viešas susirinkimas, kuriame bus aptariami parengto detaliojo plano sprendiniai, įvyks 2014-03-14, 14.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių seniūnijoje.
Motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui raštu ir el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2014-02-19

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0500:13), esančio Gandrinių g. 21, Mikašiūnų k., Pagirių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 384-12, registracijos Nr. AD-952-(3.31) 2012 11 09.
Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės paskirties, padalyti žemės sklypą į kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos žemės sklypus, nustatyti sklypų ribas ir plotus bei pateikti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Ona Rimkienė, gyv. Gandrinių g. 21, Mikašiūnų k., Pagirių sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT–09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.: +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas info@detalus.lt

2014-02-17

Nuo 2014 m. vasario mėn. 17 d. iki 2014 m. kovo mėn. 17 d. vyks žemės sklypo, kurio savininkas BEZDONIŲ ŠV. M. MARIJOS AUŠROS VARTŲ GAILESTINGUMO MOTINOS BAŽNYČIA, esančio Geležinkelio g. 38A, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus rajone, formavimo ir pertvarkymo projekto viešas svarstymas su visuomene. Su projektu galima susipažinti UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00.
Atsakingas už projekto vykdymą: Vytautas Valukonis, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8655 93053, el. paštas: w@krianta.lt.

2014-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio mėn. 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj., Nemėžio sen., Motiejiškių k. (kad. Nr. 4162/0300:0028 Nemėžio k.v.) formavimo - pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo atidalijimas pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis į atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – LIUCIJA JACUNSKA, MARIJA ROMANOVSKA, REGINA ŽIGO, LEON ŠPAKOVSKIJ, ALEKSANDR ŠPAKOVSKIJ, FRANC VIŠNEVECKI.
Projekto rengėjas – S.Lipeckij įmonė "Norneda", Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 8 5 250 55 75, 8 6 202 76 50, el. paštas: vilnius@geodezija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. kovo 30 d.
Susipažinti su projektu galima 2014 m. kovo 15-30 dienomis, įmonės patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius

 

2014-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4130/0500:32), esančio Pakalnių k., Dūkštų sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Mariana Mogodia.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 860030784, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-14 iki 2014-03-03 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2014-02-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4154/1400:450), esančio Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Žaliosios k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Ramūnas Pancekauskas.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 861493686, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-17 iki 2014-03-05 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2014-02-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0500:692), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Aras Augustinavičius.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 861493686, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-17 iki 2014-03-05 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2014-02-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4101/0700:153), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Skersabalių glž. st., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – HELENA ALEKSIENĖ.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 861493686, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-17 iki 2014-03-05 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2014-02-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4192/0200:72), esančio Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Stakinių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Marjan Tareilis.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 861493686, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-17 iki 2014-03-05 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2014-02-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:333), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pasienių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Gražina Meidutė.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 861493686, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-17 iki 2014-03-05 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

 

2014-02-14

Nuo 2014 m. vasario mėn. 10 d. iki 2014 m. kovo mėn. 10 d. vyks žemės sklypo kadastro Nr. 4110/0700:325 , kurio savininkė VYDA MOZŪRIŪNIENĖ, esančio Gelažių g. 15, Zūjūnų kaime, Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone, formavimo ir pertvarkymo projekto viešas svarstymas su visuomene. Su projektu galima susipažinti UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00. Atsakingas už projekto vykdymą: Vytautas Valukonis, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8655 93053, el. paštas: w@krianta.lt.

2014-02-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo, esančio Padvarių k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr. 4130/0100:0643 Geisiškių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai reikalingų pastatų statybai (gyvenamajam namui ir ūkiniams statyti) ir komunikacijų projektavimui.
Planavimo organizatorius –Saulius Kunickis.
Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Laisvės pr. 121, Vilnius, Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 2760891 el.paštas jurgita@geovisata.com
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 UAB “Geovisata” patalpose.

2014-02-14

Sidabrių k., Paberžės sen., Vilniaus r. (kadastrinis Nr. 4196/0200:0138 Visalaukės k. v.) rengiamas kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorė – Gražutė Regina Bankauskienė
Projekto rengėjas – IĮ "Matavimų TRasa, Laisvės pr. 60-807, Vilnius tel. 8 655 94414 el. paštas: tk@geodeziniaimatavimai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-24 iki 2014-03-10 Vilniuje, Laisvės pr. 60-807.

 

2014-02-14

Pradėti rengti žemės ūkio paskirties sklypų detalus planai Vilniaus r., Zujūnų sen., Raišių kaime. Žemės sklypo 0,2640 ha ploto, kad. Nr. 4110/0600:303, vadovaujantis 2013-07-25 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 445-13 reg. Nr. AD-540-(3.31), Žemės sklypo 0,2400 ha ploto, kad. Nr. 4110/0600:302, vadovaujantis 2013-07-25 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 446-13 reg. Nr. AD-541-(3.31)
Planavimo organizatorė: Gelena Stankevič.
Planų rengėjas: PV arch. Dmitrij Kaidašov, S. Nėries 73-74, Vilniuje, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės paskirtį į gyvenamąją teritoriją,padalyti į sklypus. Parengtų detaliųjų planų ekspozicija vyks nuo 2014-02-20 iki 2014-03-05 Zujūnų seniūnijos patalpose. Viešas susirinkimas vyks 2014-03-05 nuo 11 iki 12 val Zujūnų seniūnijoje. Pasiūlymus galima teikti plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.


2014-02-13

Pradėtas rengti žemės ūkio paskirties sklypo detalusis planas Vilniaus r..,Zujūnų sen., Raišių kaime. Žemės sklypo 0,8525 ha ploto, kad. Nr. 4110/0600:301, vadovaujantis 2013-07-25 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 444-13 reg. Nr. AD-542-(3.31)
Planavimo organizatorius: Ryšard Stankevič.
Plano rengėjas: PV arch. Dmitrij Kaidašov, S. Nėries 73-74, Vilniuje, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės paskirtį į gyvenamąją teritoriją,padalyti į sklypus. Parengto detaliojo plano plano ekspozicija vyks nuo 2014-02-20 iki 2014-03-05 Zujūnų seniūnijos patalpose. Viešas susirinkimas vyks 2014-03-06 nuo 11 iki 12 val Zujūnų seniūnijoje. Pasiūlymus galima teikti plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

2014-02-13

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis 2013-12-05 nr. AD-926-(3.31) rengiamas žemės sklypo kad. 4147/0400:891 Maišiagalos k.v. Širvintų g. 52, Maišiagalos mst., Maišiagalos sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės paskirties padalyti sklypą į du gyvenamosios paskirties sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius: Vanda Radzevič.
Plano rengėjas: UAB “GM Projektai“ Tel. 8(687) 82 977. El. p. gmprojektai@zebra.lt .
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojami nuo 2014-02-17 iki 2014-03-24 Maišiagalos seniūnijoje adresu: Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. Detaliųjų planų viešas susirinkimas vyks 2014-03-24, 10 val. Maišiagalos seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-02-13

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis 2013-10-07 nr. AD-716-(3.31) rengiamas žemės sklypo kad. 4142/0300:1 Kyviškių k.v. Mechanizatorių g. 16, Grigaičių k., Šatrininkų sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės paskirties padalyti sklypą į du gyvenamosios paskirties sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius: Ivan Januškevič.
Plano rengėjas: UAB “GM Projektai“ Tel. 8(687) 82 977. El. p. gmprojektai@zebra.lt .
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojami nuo 2014-02-28 iki 2014-03-28 Šatrininkų seniūnijoje adresu Vėliučionių pšt., LT-13132 Vilniaus r. Detaliųjų planų viešas susirinkimas vyks 2014-03-28, 10 val. Šatrininkų seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2014-02-13

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4177/0200:875 Rudaminos k.v., esančio Kinelių vs., Rudaminos sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus
Planavimo organizatorius – Irena Barančik
Projekto rengėjas – UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių 12-2, Vilnius mob.: 8 606 11 909, el. paštas: gmprojektai@zebra.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-07 iki 2014-02-20 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2014-02-13

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0200:288), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamtos g. 5, detalusis planas. Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Z funkcinio prioriteto zonos reglamentus, suformuojant kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1) žemės sklypą prie esamų pastatų. Padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti planuojamų sklypų ribas ir plotus. Nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo režimą ir statybos reglamentus.
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 398-13, 2013-07-18;
Planavimo organizatoriai: Lilija Petrauskienė, Irina Karpovič, gyv. Rudaminos k., Vilniaus r., Aleksandr Karpovič, gyv. Mechanikų g. 34, Vilniuje, Zofija Choroševič, gyv. Gamtos g. 5, Rudaminos k., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Valtraksa“, Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, tel. 867277911, el. paštas: valtraks@gmail.com;
Viešas svarstymas:Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-02-28 iki 2014-04-01, darbo valandomis pas plano rengėją.
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2014-03-17 iki 2014-04-01 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rudaminos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., LT-13248 Vilniaus r., darbo valandomis.
Viešas susirinkimas įvyks 2014-04-02, 11,00 val., Rudaminos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., LT-09311, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-02-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Riešės sen. Kunos k., kad. Nr. 4170/1000:0028 Pikeliškių k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai reikalingų pastatų statybai (gyvenamajam namui ir ūkiniams pastatams statyti) ir reikalingų komunikacijų projektavimas.
Planavimo organizatorius – Saulius Grigaliūnas.
Projekto rengėjas –UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 5 d. iki 2014 m. vasario 20 d. UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2014-02-13

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis nr. AD-866-(3.31) rengiamas žemės sklypo kad. 4152/0800:757 Mickūnų k.v. Mickūnų mstl., Mickūnų sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) teritoriją, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano organizatorius Renata Makovskaja.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „GM PROJEKTAI“, Europos pr. 122, Kaunas; tel.: 8 687 82 977, el. p. gmprojektai@zebra.lt .
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014-02-17 iki 2014-03-18 Mickūnų seniūnijoje adresu: Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., Vilniaus r. Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2014-03-18, 10 val. Mickūnų seniūnijoje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-02-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio PLATINIŠKIŲ k., ZUJŪNŲ sen., VILNIAUS r., kad. Nr.4110/0500:0067, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius –Gintautas Šilinikas, Svetlana Šilinikienė
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos Matavimų Organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius,tel. 8 60030784, el. paštas: justyna@bmo.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-11 iki 2014-02-25 UAB " Baltijos Matavimų Organizacija " patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2014-02-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio PLATINIŠKIŲ k., ZUJŪNŲ sen., VILNIAUS r., kad. Nr.4110/0500:0269, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Gintautas Kazimieras Niaura, Ana Niaurienė.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos Matavimų Organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas: justyna@bmo.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-11 iki 2014-02-25 UAB " Baltijos Matavimų Organizacija " patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2014-02-13

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu ir teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatais, informuojame:
rengiamas 0,4 ha žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:205), esančio Galgių g. 9, Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), padalyti į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Tadeuš Svirskij.
Projekto rengėjas - UAB „Mibarsas“, A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius, tel. (85) 231 21 44, projekto vadovas Gintautas Baranauskas.
Su projektu galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių raštu UAB „Mibarsas“, adresu A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius nuo 2014 m. vasario 13 d.
Projekto vieša ekspozicija vyks Mickūnų seniūnijos patalpose (Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav) nuo 2014 m. vasario 27 d. iki 2014 m. kovo 14 d.
Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2014 m. kovo 14 d. 14 val. Mickūnų seniūnijos patalpose.
Nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę greta planuojamos teritorijos, turi teisę raštu iki susirinkimo reikšti siūlymus. Pasiūlyme turi būti šie privalomi rekvizitai: planavimo organizatorius, pasiūlymo antraštė, projekto pavadinimas, planuojamos teritorijos vietovė (adresas), pasiūlymą teikiančio asmens ir jo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė (pavadinimas, pareigos), gyvenamoji vieta arba buveinė, aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes, data, pareiškėjo ar jo atstovo parašas. Pasiūlymo priedai: dokumentai, įrodantys, kad pasiūlymą teikiantis asmuo veikia teritorijoje, kuriai rengiamas projektas; patvirtinantys atstovo įgaliojimus; patvirtinantys nekilnojamojo turto, esančio planuojamoje teritorijoje, nuosavybės teisę savininkams, negyvenantiems (neturintiems buveinės) planuojamojoje teritorijoje.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 1 mėnesį nuo jiems išsiųsto rašto (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos (vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“).

2014-02-13

Pagal 2011-03-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 164-11, Reg. Nr. AD-328-(3.31), parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:667), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), padalyti į sklypus (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų (Žin.,2010, Nr. 87-4619) 10 p.). Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus - naujai statomų/ rekonstruojamų statinių - iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus. Nustatyti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652). Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 (Žin., 2006, Nr. 114-4364), Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2010, Nr. 87-4619). Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624). Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Planavimo organizatorius: Zenonas Kairaitis, gyv. Pergalės g. 19-3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas: Vytautas Rimkevičius, Šviesos 4B-26A, Vilnius, tel.: 8611 55004, PV Gražina Meidutė, 8699 47231.
Parengto plano vieša ekspozicija: Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. nuo 2014-02-13 iki 2014-03-18.
Viešas projekto aptarimas 2014-03-18, 9.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, Šviesos 4B-26A, Vilniuje.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2014-02-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. Nutarimu Nr. 1124 „ Dėl Žemės sklypo, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastrinis Nr. 4160/0100:344, esančio Neries g. 5, Nemenčinės mieste, Vilniaus rajone, žemės sklypo plano formavimas ir pertvarkymas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatoriai - Danutė Vyšniauskienė.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8670 88276, el.p. krianta@mail.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131, Vilniuje, nuo 2014-02-12 iki 2014-02-26 darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00


2014-02-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus r.., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Kad.Nr.4142/0100:0315, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.

Planavimo organizatorius – REGINA GRIDIUŠKO, JURIJUS GRIDIUŠKO
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 861493686., justina.skrodenyte@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2014 m. vasario mėn. 11d. iki 2014 m. vasario mėn. 21d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija” patalpose.


2014-02-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. , Mickūnų sen., Dievoniškių k., kad. Nr. 4152/0500:0052 Mickūnų k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai reikalingų pastatų statybai (gyvenamajam namui ir ūkiniams pastatams statyti) ir reikalingų komunikacijų projektavimas.
Planavimo organizatorius – Andrius Plukas, Vilma Plukienė.
Projekto rengėjas –UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 10 d. iki 2014 m. vasario 25 d. UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2014-02-13

Informuojame, kad supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo kadastrinis Nr.4167/0300:0251, Tarnėnų k., Maišiagalos sen., Vilniaus raj., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas
Planavimo organizatorius Jaroslavas Buinauskas.
Specialiojo plano rengėjas - UAB "Geodeziniai matavimai", Saltoniškių g.29, Vilnius, LT-08105, mob.tel.8-686-93491, geodeziniai_matavimai@yahoo.com
Susipažinti su projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus galima, per 10 darbo dienų nuo paskelbimo tinklapyje, plano rengėjo patalpose, UAB “Geodeziniai matavimai” Saltoniškių g.29 (įėjimas iš Liepyno gatvės pusės), Vilnius, LT-08105, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val. (pietų pertrauka 12:00 – 13:00). Tel. 8 686 93491.

2014-02-13

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų, patvirtintų LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 53 punktu informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kad.nr. 4174/0200:0078), esančio Meškėnų g. 10, Bendorių kaime, Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Formavimo būdas - žemės sklypo padalijimas į su žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir bendrojo plano sprendinių.
Planavimo organizatorius- Ana Stefanovič, Jolanta Grincevič, Irena Grincevič.
Projekto rengėjas- UAB GEODEZININKŲ BIURAS, S.Nėries 21, Vilnius, tel. 8 615 45636, 8 5 2484464, fax. 2 48 44 64, el.paštas. marius@geobiuras.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektais galima nuo 2014-02-13 iki 2014-02-24 UAB GEODEZININKŲ BIURAS patalpose, adresu S.Nėries 21, Vilnius.

2014-02-13

Informuojame, kad vadovaujantis 2013-11-07 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 714-13 reg. Nr. AD-829-(3.31) rengiamas 0,3515 ha ploto vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:1165), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Viačeslav Jastrebski, adresas: Laisvės pr. 53B-22, Vilnius.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430 el. p. info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: padalyti sklypą, nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams – iki dviejų aukštų, vieno buto gyvenamųjų namų statybai., projektuoti kitos paskirties - gyvenamosios teritorijos (G1) sklypus, nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams – iki dviejų aukštų, vieno buto.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014-02-20 iki 2014-03-13 Avižienių seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama). Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2014-03-13, 10 val., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430 el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2014-02-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d.įsakymu Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Pagirių seniūnijoje, Tarnėnų kaime, kad. Nr. 4167/0300:0168, formavimo - pertvarkymo projektas.
Projektas parengtas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo dalių atidalijimas pagal bendrasavininkams priklausančias dalis iš žemės ūkio paskirties žemės sklypo.
Planavimo organizatorius: Romuald Mackevič, Regina Atamanenko, Stanislava Čivilienė.
Projekto rengėjas - I.Į.,,Matininkas“, Rinktinės g. 55-18, Vilnius, tel. 8 5 2430382, 8 698 79719, el. paštas: matininkas@konsolidacija. Susipažinti su projekto sprendiniais ir poveikio vertinimu galima nuo 2014-02-17 d. iki 2014-03-03 d. I.Į. ,,Matininkas“ patalpose, adresu Rinktinės g. 55-18, Vilnius

2014-02-13

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Riešės sen., Skirgiškių k., Rugiagėlių g. , kad. Nr. 4170/1310:0406, 4170/1310:0405, 4170/1310:0404, 4170/1310:0403, 4170/1310:0402, 4170/1310:0401, 4170/1310:0400 SB „ŽALESA“, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 2013-12-20 Nr.605-13 „Planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentu rengti“ .
Planavimo tikslas – megėjiško sodo teritorijoje žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (iki 0,04 ha ploto), kurių neįmanoma suformuoti atskirais individualiais megėjų sodo sklypais.
OrganizatoriaiAleksandr Morozov, Bendikta Barškėtienė, Vytautas Juchnvičius, Vytas Gaidelis, Romualdas Augulis, Aldona Augulienė, Ingrida Naciavičienė.
Projekto rengėjas - UAB „GEO BALTIJA“, Šeimyniškių g. 3, Vilnius, tel. 865622014, el. paštas: vaiva@geobaltija.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. vasario mėn 28 d. Susipažinti su projektu galima 2013 m. vasario 10 - 28 dienomis, UAB „GEO BALTIJA“ patalpose, adresu Šeimyniškių g. 3, Vilnius.

2014-02-12

Informuojame, kad bendra tvarka baigiamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr.4122/0200:718),esančio Guopstų k., Pagirių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius - Ramūnas Ragauskas , gyv. E.Pliaterytės 30-9, Vilnius, tel.8670 37411
Detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.448-12, reg. Nr. AD-475-(3.31),
Planavimo tikslai ir uždaviniai, numatoma veikla - keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalyti į tris sklypus.Žemės sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Planuojant dviejų butų gyvenamuosius namusprojektuoti ne mažesnį kaip 0,300 ha dydžio žemės sklypą. Nustatyti projektuojamų sklypų ribas ir plotus.Projektuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) teritoriją. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus- naujai statomiems rekonstruojamiems statiniams -iki dviejų aukštų, vieno buto(7.1),gyvenamojo namo statybos. Nustatyti Ilgučio gatvės raudonasias linijas bei pažymėti kelio infrastuktūros servitutinę teritoriją.
Pateikti eismo organizavimo schemą. Įvertinti elektros linijų apsaugos zonas, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas. Vadovautis Vilniaus rajono nuotekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu T-3-448, numatyti nuotekų valymą planuojamoje teritorijoje.
Laikytis žemės naudojimo bei statybos apribojimų, esamų ir projektuojamų objektų sanitarines apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų. Vadovautis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis 1992-05-12 nutarimu Nr.343 ( Žin. 1992 Nr. 22-652).
Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis , patvirtintomis LR aplinkos ministro 2006-10-18, įsakymu Nr. D1-473(ŽIN. 2006Nr. 114-4364).
Sklypų užstatymo tankį numatyti vadovaujantis STR.2.02.09-2005,, Vienbučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2005-07-01, įsakymu Nr. D1-338 Žin. 2005 Nr. 93-3464) 9 priedu.
Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų ( plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2007-12-21 Įsakymu Nr. D1-694( Žin. 2010-Nr. 87-4609).
Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų , susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Detaliojo plano rengėjas – UAB “BIO- RIDA” (Šimulionio g.5-1,Vilnius). Informacija teikiama tel. 8687 27613, el. paštas: gintareklerauskaite@gmail.com.
Apie parengtą detalųjį planą bus informuojama papildomai.

2014-02-12

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. Spalio 4 d. Įsakymu Nr. 3D-452/D1-513. „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ . Nuo 2013 m. spalio mėn. 1 d. rengiamas žemės sklypo , Vilniaus r. sav, Šatrininkų sen., Grigaičių k. skl. Kad. Nr. 4142/0300:1641 kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Projekas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Žemės sklype kad. Nr. 4142/0300:1641 parinkti vietą ūkininko sodybai reikalingų pastatų statybai.
Planavimo organizatorius – Žemės sklypo savininkas Tadeušas Pleskačevskis .
Projekto rengėjas – Matininkas Rytis Grigas , Šeškinės 55B, Vilnius , tel.nr. 861469939, el. Paštas : teodolitas@gmail.com.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 02 21 .
Susipažinti su projektu galima nuo 2013 02 10 iki 2014 02 21 matininko Ryčio Grigo patalpose Šeškinės 55B , Vilnius.

2014-02-12

Rengiamas žemės sklypo Kyviškių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr.4142/0600:103) detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2011-03-29 dienos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.514-11.
Planavimo tikslas – sudalyti sklypą dalimis keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, iš žemės ūkio į kitos paskirties - gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai G1. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius – Hendrikas Navickis, gyv. Čiobiškio g.31-35, Vilniuje.
Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, Tel.8-685-69988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Šatrininkų seniūnijos patalpose nuo 2014-02-13 iki 2014-03-17. Viešas susirinkimas įvyks 2014-03-17 10 val. Šatrininkų seniūnijos patalpose. Suinteresuoti asmenys pasiūlymus ir pastabas gali pateikti projekto rengėjui raštu.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į plano rengėją. Detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-02-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, Dūkštų k., Dūkštų sen., Vilniaus r., (kadastrinis Nr.: 4124/0200:365 Dūkštų k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatoriusMečislavas Jodko, Dūkštų k., Dūkštų sen., Vilniaus r..
Projekto rengėjas – UAB „Lukieva“, buv. adr. Žadeikos 1B Vilnius, mob. tel. +370 600 05 575, el. paštas uab.lukieva@gmail.com.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. vasario 21 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 10 d. iki 2014 m. vasario 21 d UAB „Lukieva“ įmonės patalpose, buv. adr. Žadeikos 1B, Vilnius.

2014-02-12

Informuoju, kad rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4177/0500:1122, esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Jarmališkių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Sklypo savininkas – Stanislovas Zinkevičius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Projekto rengėjas – UAB „Sklypų matavimai“ matininkas Andrius Zinkevičius. Telefonas pasiteiravimui 8-676-35019, el. paštas: sklypumatavimai@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti adresu Kalvarijų g. 131-302, Vilniuje nuo 2014 m. vasario 13 d. iki 2014 m. kovo 5 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus sklypo savininkui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu - Kalvarijų g. 131-302, Vilnius.

2014-02-12

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.742-13 (2013-11-27) pradedamas rengti sklypų kad. Nr. 4184/0500:711 ir kad. Nr. 4184/0500:710, esančių Grikienių k., Sudervės sen., Vilniaus rajone detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2014-03-13 iki 2014-04-10 Sudervės seniūnijoje adresu: Vilniaus g. 25, Sudervės k. Vilniaus rajone. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2014-04-10, 10 val. Vilniaus g. 25, Sudervės k. Vilniaus rajone.
Planavimo organizatorius: Vojcech Kotlovski, tel. 8 672 80119
UAB Nordsta, Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. 8 614 54160, el.p. info.nordsta@gmail.com
Planavimo tikslas:  Keisti žemės sklypo kad. Nr.4184/0500:711 pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1). Nekeičiant žemės sklypo kad. Nr. 4184/0500:710 pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, pakeisti žemės sklypo naudojimo pobūdį iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Sujungti ir padalinti sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo terminai: 2014-02-01---2014-12-20
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. 8 614 54160, el.paštas info.nordsta@gmail.com
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-02-12

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus r., Šatrininkų sen., Kyviškių k., Laukų g. 5, (kadastro Nr. 4142/0600:0019 Kyviškių k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – iš bendro žemės sklypo namų valdos atidalijimas, keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) atidalintoje žemės sklypo dalyje bei likusios žemės sklypo dalies atidalijimas pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis.
Planavimo organizatorius, iniciatorius – Teresa Gaidukevič, Regina Gaidukevič, Josif Olechnovič.
Specialiojo plano rengėjas – UAB "Vilniaus matininkas", P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius Tel. +370 5 2341797, vilniausmatininkas@gmail.com.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2014-02-10 iki 2014-02-21.
Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius, darbo dienomis 9:00–17:00 val., Tel. 8 5 2341797.

2014-02-12

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis 2013-12-05 nr. AD-926-(3.31) rengiamas žemės sklypo kad. 4147/0400:891 Maišiagalos k.v. Širvintų g. 52, Maišiagalos mst., Maišiagalos sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės paskirties padalyti sklypą į du gyvenamosios paskirties sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius: Vanda Radzevič.
Plano rengėjas: UAB “GM Projektai“ Tel. 8(687) 82 977. El. p. gmprojektai@zebra.lt .
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojami nuo 2014-02-17 iki 2014-03-24 Maišiagalos seniūnijoje adresu: Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. Detaliųjų planų viešas susirinkimas vyks 2014-03-24, 10 val. Maišiagalos seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2014-02-12

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis 2013-10-07 nr. AD-716-(3.31) rengiamas žemės sklypo kad. 4142/0300:1 Kyviškių k.v. Mechanizatorių g. 16, Grigaičių k., Šatrininkų sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės paskirties padalyti sklypą į du gyvenamosios paskirties sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius: Ivan Januškevič.
Plano rengėjas: UAB “GM Projektai“ Tel. 8(687) 82 977. El. p. gmprojektai@zebra.lt .
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojami nuo 2014-02-28 iki 2014-03-28 Šatrininkų seniūnijoje adresu Vėliučionių pšt., LT-13132 Vilniaus r. Detaliųjų planų viešas susirinkimas vyks 2014-03-28, 10 val. Šatrininkų seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2014-02-12

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2014 m. vasario 08 d. rengiamas žemės sklypo, Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., (kadastrinis Nr. 4162/0300:0076 Nemėžio k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatoriusLeonard Fedorovič
Projekto rengėjas – UAB “GeoPlanum”, Konstitucijos pr.23c-406, Vilnius, tel. 8~60070039, el. paštas: d.seviakovas@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. vasario 28 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. 02 men. 08 d. iki 2014 m. 02men. 28 d. UAB “GeoPlanum” patalpose, adresu: Konstitucijos pr. 23c-406, Vilnius.


2014-02-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad žemės sklypų, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r., (Pagirių k.v.), formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypus adresais, Statybininkų g. 1, Statybininkų g. 3, Statybininkų g. 5, Statybininkų g. 7A.
Planavimo organizatoriusVaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapija
Projekto rengėjas – UAB „Lukieva“, buv. adr. Žadeikos 1B Vilnius, mob. tel. +370 600 05 575, el. paštas uab.lukieva@gmail.com.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. vasario 21 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 10 d. iki 2014 m. vasario 21 d UAB „Lukieva“ įmonės patalpose, buv. adr. Žadeikos 1B, Vilnius.

2014-02-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, Tarnėnų k., Pagirių sen., Vilniaus r., (kadastrinis Nr.: 4167/0300:240 Pagirių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatoriusLiudmila Kalošina, Parko 12-7, Baltoji Vokė, Vilniaus r..
Projekto rengėjas – UAB „Lukieva“, buv. adr. Žadeikos 1B Vilnius, mob. tel. +370 600 05 575, el. paštas uab.lukieva@gmail.com.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. vasario 21 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 10 d. iki 2014 m. vasario 21 d UAB „Lukieva“ įmonės patalpose, buv. adr. Žadeikos 1B, Vilnius.

2014-02-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad žemės sklypų, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r., (Pagirių k.v.), formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypus adresais, Statybininkų g. 1, Statybininkų g. 3, Statybininkų g. 5, Statybininkų g. 7A.
Planavimo organizatoriusVaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapija
Projekto rengėjas – UAB „Lukieva“, buv. adr. Žadeikos 1B Vilnius, mob. tel. +370 600 05 575, el. paštas uab.lukieva@gmail.com.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. vasario 21 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. vasario 10 d. iki 2014 m. vasario 21 d UAB „Lukieva“ įmonės patalpose, buv. adr. Žadeikos 1B, Vilnius.

2014-02-12

Parengtas valstybinės žemės sklypo, esančio Maseliškių k. 4A, Paberžės sen. Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – visuomeninės paskirties teritorijos žemės sklypo suformavimas po nuosavybės teise valdomais pastatais.
Planavimo organizatoriusNacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Planavimo iniciatorius-Masališkių sentikių religinė bendruomenė
Projekto rengėjas – Bogdanas Edmundas Stankeras, kvalifikacijos pažymėjimas Nr.2R-FP-277, tel. 8698-09970, el. paštas: geo5311@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima nuo 2014 m. vasario 10 d. iki 2014 m. vasario 24 d. pas projekto rengėją.


2014-02-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo, esančio Žalesėlio g. 60, Pikeliškių k. Riešės sen. Vilniaus r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – mėgėjų sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (iki 0.04 ha ploto), kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualiu mėgėjų sodo sklypu.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Iniciatorius – Bronė Spranginienė.
Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Laisvės pr. 121, Vilnius. Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 2760891 el.paštas jurgita@geovisata.com
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais galima nuo 2014 m. vasario 10 d. iki vasario 21 d. UAB “Geovisata” patalpose.


2014-02-12

Visuomenės informavimas dėl paruoštų projektinių pasiūlymų (unik. Nr. 4100-3024-2012 Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r. Sav., Dvaro g.27)
1. Statinio adresas, nekilnojamojo turto registre: unik. Nr. 4100-3024-2012 Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., Dvaro g.27;
2. Statinių naudojimo paskirtis:
- Esama: sandėliavimo [8.9]
- Numatoma: viešo maitinimo [8.5]
3. Projektuotojas: UAB „MŽ projektai“, Konstitucijos pr. 4a, Vilnius, rutenis@mzprojektai.lt mob: +37069820392;
4. Statytojas: UAB „Rejspa“, a.k. 186441559, Rinktinės g. 50, Vilnius
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Konstitucijos pr. 4a, Vilnius, 2014 vasario 10-14 dienomis, 9-18 val. Pasiūlymus teikti raštu.
6. Viešas susirinkimas: Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., 2014 m. vasario 17 d. 13 val.

2014-02-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Nemenčinės seniūnijoje, Eitminiškių kadastro vietovėje, Juodežerių k., Kad.Nr.4127/0300:0214, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Virgilijus Vasauskas, Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas: justyna@bmo.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-07 iki 2014-02-20 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

 

2014-02-07

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:693), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 868-13, registracijos Nr. AD-974-(3.31).
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Padalyti į sklypus. Planavimo organizatorius – M. Jasinskaja.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Tectum group“, Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus r.; tel.: +370 655 02908. Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2014-02-07 d. iki 2014-03-07 Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2014-03-07 10:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-02-07

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:960), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 867-13, registracijos Nr. AD-973-(3.31).
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Padalyti į sklypus. Planavimo organizatorius – S. Daveiko.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Tectum group“, Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus r.; tel.: +370 655 02908. Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2014-02-07 d. iki 2014-03-07 Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2014-03-07 10:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-02-07

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:624), esančio Senajame Ukmergės k. 110, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 085-13, registracijos Nr. AD-159-(3.31).
Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, padalyti sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus.
Planavimo organizatorius – Z. Koiro, S. Valiukas.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Tectum group“, Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus r.; tel.: +370 655 02908.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2014-02-10 d. iki 2014-03-10 Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2014-03-10 10:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-02-07

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešama yra rengiamas žemės sklypo kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas (Nr. 4162/0200:0308, savininkas – Pavel Poberežnyj, esantis Didžiasalio kaime, Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone). Nuo 2014-02-27 iki 2014-03-13 d. vyks kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registro ūkio veiklos pobūdį.
Su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažint UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00, tel. mob. 8 64716575, el. p. kristina@krianta.lt

2014-02-07

Vadovaujantis 2013-11-07 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi Nr.719-13 pradėtas rengti žemės sklypo V.Sirokomlės g. 10, Mykoliškių k. Rukainių s., (k.n. 4180/0400:553) detalusis planas.
Tikslas: keisti žemės paskirtį į gyvenamąją teritoriją, padalinti sklypą, nustatyti statybos reglamentus.
Rengėjas: UAB “Novaforma”, Žalgirio g.88.,Vilnius, tel: 865202101, vaidas@novaforma.lt.
Organizatorius: A.Stankevič.
Informaciją teikia ir pasiūlymus raštu priima plano rengėjas. Parengtas detalusis planas eksponuojamas nuo 2014-02-06 iki 2014-03-06. Rukainių sen. patalpose.
Viešas aptarimas 2014-03-06 10:00 val. (Rukainių seniūnijos patalpose).
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo aptarimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM (Juozapavičiaus g.9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-02-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo, esančio Lauryniškių k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr. 4184/0300:707 Sudervės k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti, statyti.
Planavimo organizatorius –Kęstutis Eičas.
Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Laisvės pr. 121, Vilnius, Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 2760891 el.paštas jurgita@geovisata.com
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-02-07 iki 2014-02-20 UAB “Geovisata” patalpose.

2014-02-07

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo Bielazariškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į septynis žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – UAB “ES OFFICE”.
Specialiojo plano rengėjas - UAB "Geodeziniai matavimai", Saltoniškių g.29, Vilnius, Tel. 8 686 93491, geodeziniai_matavimai@yahoo.com
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių per 10 darbo dienų nuo paskelbimo savivaldybės tinklapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti - plano rengėjo patalpose, Saltoniškių g.29, Vilnius, darbo dienomis 8:00–17:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00), Tel. 8 686 93491.

2014-02-07

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 04d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513.“Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių “, Nuo 2014 m. sausio mėn. rengiamas žemės sklypo, esančio Sb „Gaja“ Gajos 2-oji 1,3 Rastinėnų k., Sudervės sen., Vilniaus r. (kadastriniai nr. 4184/0808:35, 4184/0808:37 Sudervės  k.v. ) formavimo ir pertvarkymo (apjungimo) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – dviejų žemės sklypų apjungimas į vieną žemės sklypą.
Planavimo organizatorius Mindaugas Indrašius, Lina Indrašien
Planavimo iniciatorius – Mindaugas Indrašius, Lina Indrašienė
Projekto rengėjas – Stasio Zabičio individuali veikla , Žalgirio g. 90 – 217, Vilnius  LT-09303, tel. 8 (600) 12 993,   el.p. stasys.za@gmail.com;
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. sausio mėn. 19 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. sausio mėn. 03 d. iki 2014 m. sausio  mėn. 19 d. „Stasio Zabičio individuali veikla“ patalpose Žalgirio g. 90 – 217, Vilnius  LT-09303.

2014-02-07

Rengiamas žemės sklypo (0,2500 ha, kad. Nr. 4184/0100:422), esančio Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 617-13, reg. Nr. AD-713-(3.31), 2013-10-07.
Planavimo tikslas – padalyti žemės sklypą į 2 sklypus, nustatyti jų ribas, plotus (≥ 0,1000 ha), vadovaujantis Vilniaus r. sav. Valdybos 2000-08-28 sprendimu NR. 542. Nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, keisti kitos paskirties žemės – gyvenamosios teritorijos žemės sklypo naudojimo pobūdį iš mažaaukščių gyvenamųjų statybos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1). Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, gyvenamojo namo statybos, planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius - Algirdas Morkūnas, gyvenantis Tilto g. 8/3-15, Vilniuje.
Projekto rengėjas – PV Lauras Paulauskas, Kareivių g. 6-419, Vilnius, tel. 8-683 48736.
Palanavimo terminai:
Parengto detaliojo plano ekspozicija – nuo š. m. vasario 7d. iki kovo 6d. Sudervės seniūnijos skelbimų lentoje (Vilniaus g. 25, Sudervės k.).
Viešasis susirinkimas įvyks š. m. kovo  7d. 9 val. Sudervės seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 25, Sudervės k.). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2014-02-04

Vadovaujantis 2012-07-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 455-12, reg. Nr. AD-624-(3.31), rengiamas 2,3600 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4130/0200:419, esančio Verkšionių k., Dūkštų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Marius Valaitis, gyvenantis Tolivardžių g. 13C-1, Kaune.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt

Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius, padalyti į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus. Projektuoti gyvenamosios paskirties  teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nustatyti kitos paskirties žemės naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų statybos (G/G1).
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014-02-27 iki 2014-03-13  Dūkštų seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama). Detaliojo plano viešas pakartotinis aptarimas įvyks 2014-03-13, 10 val., Dūkštų seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430 el. p. info@vildomus.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2014-02-04

Vadovaujantis 2013-07-29 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 421-13, reg. Nr. AD-551-(3.31), rengiamas 0,2400 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4167/0300:514, esančio Keturiasdešimt Totorių k., Pagirių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatoriai:
Vaidas Paulaitis, Jekaterija Paulaitienė, adresas Ševčenkos 11-24, Vilnius.
Plano rengėjas:
UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50-208, Vilnius, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt.
Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014-03-06 iki 2013-03-20  Pagirių  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2014-03-20, 10 val., Pagirių seniūnijoje, Vilniaus rajone.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2014-02-04 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Nemenčinės sen., Rudausių k., Raudondvario kadastro vietovėje, Skl.Kad.Nr.4172/0500:0022 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus. 

Planavimo organizatorius – Gražina Bajor, Marjan Bajor, Alicija Radzevič, Bronislav Radzevič, Beata Mežonienė, Romald Mežonis.
Projekto rengėjas
 – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2014 m. vasario mėn. 4 d. iki 2014 m. vasario mėn. 18 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2014-02-04

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0600:450, kad. Nr. 4110/0600:451, kad. Nr. 4110/0600:452), esančių Vilkeliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas. Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 717-13, registracijos Nr. AD-865-(3.31).
Planavimo tikslas: sujungti žemės sklypus, keisti sujungto žemės sklypo pagrindinę paskirtį. Padalyti į sklypus. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Planavimo organizatoriusV. Černyšova, N. Černyšovas, J. Buchoveckaja, Z. Buchoveckij, J. J. Kunkevič.
Detaliojo plano rengėjas
– UAB ,,Tectum group“, Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus r.;  tel.: +370 655 02908. Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2014-02-07 d. iki 2014-03-07 Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2014-03-07 10:00 val. Zujūnų seniūnijos patalpose. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-02-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-05-31 įsakymo Nr. 3D-265/D1-308 redakcija), rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 4154/1500:0066, esančio Vilniaus r., Marijampolio sen., Migūnų k., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – iš bendro žemės ūkio paskirties žemės sklypo miško žemės atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į miškų ūkio paskirties žemę atidalintoje žemės sklypo dalyje bei likusios žemės ūkio paskirties žemės sklypo dalies padalijimas į keturis žemės sklypus.
Planavimo organizatoriusKristina Vysocka, Danuta Tabero.
Projekto rengėjasUAB „PROJEKTITA“, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius, Tel. +370 600 66692, projektita@gmail.com.
Susipažinti su parengtu projektu galima viešo svarstymo metu 2014-02-10 – 2014-02-21 UAB „PROJEKTITA“ patalpose adresu: Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius.

2014-02-04

Vadovaudamiesi  Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmių patvirtinimo"  (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-06-29 įsakymo Nr. 3D-551/D1-557  redakcija), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 26 d. Įsakymą Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1958 „Dėl leidimų rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus“, pranešame, kad sodininkų bendrija „Galanta“  ruošia formavimo pertvarkymo projektą žemės sklypams esantiems Vilniaus r., Nemėžio sen., Pakalniškių k., sodininkų bendrijoje „Galanta“, Skl. Nr. 1 tarp žemės sklypų esančių Galantos 2-oji g. 4 (kadastrinis Nr. 4162/0502:0106) ir Galantos 2-oji g. 6 (kadastrinis Nr. 4162/0502:0105). Skl. Nr. 2 tarp žemės sklypų esančių Galantos 7-oji g. 2 (kadastrinis Nr. 4162/0502:0055) ir Galantos 8-oji g. 3 (kadastrinis Nr. 4162/0502:0095).
Projektas rengiamas supaprastinta, visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese, tvarka.
Planavimo tikslas – formuojami sodininkų bendrijos „Galanta“, bendro naudojimo žemės sklypai.
Planavimo iniciatorius – Sb „Galanta“.
Projekto rengėjas – UAB “Planai”, Lvovo g. 89, Vilnius. Kontaktiniai telefonai: 865225061. El. paštas: e.petkus@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu, plano rengėjo patalpose, Lvovo g. 89, Vilnius, tel. (8-652-25061) nuo 2014-02-04 iki 2014-02-14.

 2014-02-04

Bendra tvarka pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypų kad. Nr. 4122/0200:98, kad. Nr. 4122/0200:97), esančių Guopstų k. Pagirių sen. , Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo organizatorius –Ona Skaistienė, gyvenanti Lazdynų g.28A-3, Vilnius. 2013-01-23 , tel.8699-77888.
Detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 620-12, reg. Nr. AD-54-(3.31)
Planavimo tikslai ir uždaviniai, numatoma veikla – keisti žemės sklypų dalių ( pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Z tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Padalyti žemės sklypą į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems / rekonstruojamiems statiniams , gyvenamųjų teritorijų iki dviejų aukštų ( iki 10m). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Pateikti eismo organizavimo schemą. Įvertinti elektros linijų apsaugos zonas, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas. Vadovautis Vilniaus rajono nuotekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu T-3-448, numatyti nuotekų valymą planuojamoje teritorijoje.
Laikytis žemės naudojimo bei statybos apribojimų, esamų ir projektuojamų objektų sanitarines apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų. Vadovautis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis 1992-05-12 nutarimu Nr.343 ( Žin. 1992 Nr. 22-652).
Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis , patvirtintomis LR aplinkos ministro 2006-10-18, įsakymu Nr. D1-473(ŽIN. 2006Nr. 114-4364).
Sklypų užstatymo tankį numatyti vadovaujantis STR.2.02.09-2005,, Vienbučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2005-07-01, įsakymu Nr. D1-338 Žin. 2005 Nr. 93-3464) 9 priedu.
Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų ( plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2007-12-21 Įsakymu Nr. D1-694( Žin. 2010-Nr. 87-4609).
Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų , susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Detaliojo plano rengėjas – UAB V PROJEKTAI, Miško g. 23-4, Kaunas, tel. 8 687 30279;
(8 37) 244356, el. paštas: rvprojekt@gmail.com.
Dėl rengiamo detaliojo plano teirautis tel. 8 687 30279 ; 8699-77888.
Apie parengtą detalųjį planą bus informuojama papildomai.

 2014-02-04

 
 

 


 

Grįžti
Shadow up