kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2014 m. rugpjūčio mėnesį

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje Paberžės seniūnijoje Glitiškių kaime, sklypo kad. Nr. 4134/0100:338  (ūkininko sodybos vietai parinkti) projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas –žemės ūkio paskirties žemėje  ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatoriusRimas Petrauskas.

 Projekto rengėjas – J. Adomavičiaus IĮ “Šantra” , adresas:Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37061272975, el. paštas: info.santra@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2014-09-01 iki 2014-09-14 J. Adomavičiaus IĮ “Šantra”  patalpose adresu: Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas.

2014-08-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Šatrininkų sen. Šiaudinės vs., kad. Nr. 4142/0500:0210, Kyviškių k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriusJelena Mikalevičienė.
Projekto rengėjas
–UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. rugpjūčio 27 d. iki 2014 m. rugsėjo 11 d. UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2014-08-29 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 (bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513)  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4162/0100:0737, esančio Klonių kaime, Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus ir atidalintų žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo keitimas į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
IniciatoriaiTeresa Fedorovič.
Projekto rengėjas
- UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2014-09-08 iki 2014-09-18 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2014-08-29

Rengiamas Liubavo k., Riešės sen., Vilniaus r. žemės sklypo (Kad. Nr.4170/1200:48) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos formavimui.
Planavimo tikslas – parinkti vieta ūkininko ūkio sodybai.
Planavimo organizatorius – Svetlana Kužen.
Projekto rengėjas – Matininkas Valdas Kovalevskis, Šeškinės g. 55B, Vilnius LT-07159
tel. 865288818, el. paštas:valdas.matininkas@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-08-26 iki 2014-09-09 Šeškinės g. 55B, Vilniuje.

2014-08-29 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2004 m spalio 4 d. Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. Zujunų sen., Čekoniškių k., kad. Nr. 4110/0100:613, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas;
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Geo2“ Buivydiškių g. 4-30, Vilnius, tel. 8 699 87171, 8 699 07149 el. paštas: valentinas.kapleris@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

2014-08-29

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-551/D1-557 redakcija) "Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo raisyklių patvirtinimo" yra parengtas žemės sklypo Nr. NV3-14, esančio Dirvonų g. 14, Talkotiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., (Nemėžio kadastrinė vietovė), formavimo ir pertvarkymo projektas. Kviečiame nuo 2014 m. rugsėjo mėn. 8 d. iki 2014 m. rugsėjo mėn 22 d. gretimų sklypų ir formuojamame žemės sklype esančių pastatų ir įrenginių savininkus atvykti adresu: A. Juozapavičiaus g. 11 – 313, Vilniuje ir susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais bei žemės sklypo sprendiniu poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje
Planavimo iniciatorius Jurij Makarevič, Česlava Bumbul, Irena Strebčenko Ir Marija Lokutijevska.
Projekto rengėjas
 – matininkas Jaroslav Bazevič veikiantis pagal individualios veiklos pažymą, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-691, tel. 866070305, el. paštas: topomatik@gmail.com

2014-08-29

Rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus apskr. Vilniaus r. Lavoriškių sen. Pamiškių k. 15, Lavoriškių k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: 2014-05-29 NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2192 “Dėl sprendimo pradėti rengti formavimo ir pertvarkymo projektą”;  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2014-07-07 Nr. FP-335-14 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai; 2014-05-29 Nr. 48RE-(14.48.42)-436 NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai.
Projekto tikslas
: žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje esantiems statiniams, nustatant kitos paskirties (vienbučių ir dvisučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės naudojimo paskirtį.
Projekto rengėjas: Svetlana Vasiljeva, Žalgirio g. 90-508, Vilnius, tel. +370 655 94685, el. paštas: s.vasiljeva@yahoo.com
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2014 rugpjūčio 25 d. iki  2014 rugpjūčio 6 d. adresu : Žalgirio g. 90-508, Vilnius.

2014-08-29

Supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastriniai Nr.: 4170/0200:0018, esančių Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r. specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos formavimą.
Planavimo tikslas: Rengti Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos formavimui.
Planavimo organizatorius – Tomas Karčinskas.
Specialiojo plano rengėjas
– UAB „Miliuva“, Verkių g. 37, Vilnius.

Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, Verkių g. 37, Vilnius, Tel. Nr.: 865737577, el.paštas: miliuva@gmail.com nuo 2014-08-25 iki 2014-09-05.

2014-08-26 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešama yra rengiamas žemės sklypo kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas (Nr. 4170/0200:0668, savininkas – Jan Kašinski, esantis Pikeliškių kaime, Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone). Nuo 2014-09-08 iki 2014-09-19 d. vyks  kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registro ūkio veiklos pobūdį.
Su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažint UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00, tel. mob. 8 64716575, el. p. kristina@krianta.lt

2014-08-26

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešama yra rengiamas žemės sklypo kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas (Nr. 4142/0600:0366, savininkai – Česlovas Laurynas ir Ona Laurynienė, esantis Kyviškių kaime, Šatrininkų seniūnijoje, Vilniaus rajone). Nuo 2014-09-08 iki 2014-09-19 d. vyks  kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registro ūkio veiklos pobūdį.
Su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažint UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00, tel. mob. 8 64716575, el. p. kristina@krianta.lt

2014-08-26

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešama yra rengiamas žemės sklypo kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas (Nr. 4140/0400:0361, savininkas – Tadeuš Vaškevič, esantis Kalabariškių kaime, Kalvelių seniūnijoje, Vilniaus rajone). Nuo 2014-09-08 iki 2014-09-19 d. vyks  kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registro ūkio veiklos pobūdį.
Su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažint UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00, tel. mob. 8 64716575, el. p. kristina@krianta.lt

2014-08-26

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4177/0300:0914, esančio Akalotės k., Rudaminos seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į penkis atskirus žemės sklypus ir jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas į kitą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
IniciatoriusRita Švarcienė.
Projekto rengėjas
- UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2014-09-08 iki 2014-09-19 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2014-08-26

Vadovaujantis 2013-06-17 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 315-13, 2013-07-29 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos planavimo sąlygomis Nr. Sp-429-13, pradedamas rengti Detalusis planas sklypo Kad. Nr. 4110/0300:792, Papiškių k. Zujūnų sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir sudalinti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų gyvenamojo namo statybos. Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, inžinerinių tinklų sprendinių schemas.
Planavimo organizatorius: Oksana Baniukevič. Deatliojo plano rengėjas UAB „Virilina“. Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos patalpose nuo 2014-09-01 iki 2014-10-01. Viešas detaliojo plano svarstymas įvyks 2014-10-01 dieną 11 val. Žukausko g. 16-1, Vilniaus m. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB „Virilina“, Žukausko 16-1, Vilniaus m. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį  nuo viešo aptarimo dienos.

2014-08-22 

Pradedami rengti Detalieji planai sklypo Kad. Nr. 4103/0200:1775, Vadovaujantis 2013-05-13 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 173-13, 2013-08-01 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos planavimo sąlygomis Nr. Sp-447-13 ir sklypo Kad. Nr. 4103/0200:702, Vadovaujantis 2013-05-13 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 210-13, 2013-08-01 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos planavimo sąlygomis Nr. Sp-431-13, Saldenės k. Avižienių sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti sklypų žemės paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir sudalinti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų gyvenamojo namo statybos. Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, inžinerinių tinklų sprendinių schemas.
Planavimo organizatorius: Lina Bartkevičienė. Deatliųjų planų rengėjas UAB „Virilina“. Parengti Detalieji planai bus viešai eksponuojami Vilniaus rajono Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2014-09-01 iki 2014-10-01. Viešas detaliųjų planų svarstymas įvyks 2014-10-01 dieną 12 val. Žukausko g. 16-1, Vilniaus m. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB „Virilina“, Žukausko 16-1, Vilniaus m. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį  nuo viešo aptarimo dienos.

2014-08-22

Vadovaujantis 2013-08-01 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 425-13, 2013-09-10 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos planavimo sąlygomis Nr. Sp-549-13, pradedamas rengti Detalusis planas sklypo Kad. Nr. 4167/0300:53, Ežero g. 11, Tarnėnų k. Pagirių sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti dalies žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir sudalinti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų gyvenamojo namo statybos. Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, inžinerinių tinklų sprendinių schemas.
Planavimo organizatorius: Vera Duchovska. Deatliojo plano rengėjas UAB „Virilina“. Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos patalpose nuo 2014-09-01 iki 2014-10-01. Viešas detaliojo plano svarstymas įvyks 2014-10-01 dieną 13 val. Žukausko g. 16-1, Vilniaus m. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB „Virilina“, Žukausko 16-1, Vilniaus m. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį  nuo viešo aptarimo dienos.

2014-08-22 

Vadovaujantis 2012-11-09 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 842-12, 2014-01-17 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos planavimo sąlygomis Nr. Sp-092-14, pradedamas rengti Detalusis planas sklypo Kad. Nr. 4164/0500:435 Kudrių k. Paberžės sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti dalies žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir sudalinti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų gyvenamojo namo statybos. Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, inžinerinių tinklų sprendinių schemas.
Planavimo organizatorius: Kęstutis Mazurkevičius, Narutė Mazurkevičienė. Deatliojo plano rengėjas UAB „Virilina“. Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Paberžės seniūnijos patalpose nuo 2014-09-01 iki 2014-10-01. Viešas detaliojo plano svarstymas įvyks 2014-10-01 dieną 14 val. Žukausko g. 16-1, Vilniaus m. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB „Virilina“, Žukausko 16-1, Vilniaus m. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį  nuo viešo aptarimo dienos.

2014-08-22

Vadovaujantis 2012-11-09 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 838-12, 2014-01-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos planavimo sąlygomis Nr. Sp-068-14, pradedamas rengti Detalusis planas sklypo Kad. Nr. 4164/0600:433 Šriubiškių k. Paberžės sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti dalies žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir sudalinti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų gyvenamojo namo statybos. Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, inžinerinių tinklų sprendinių schemas.
Planavimo organizatorius: Kęstutis Mazurkevičius, Narutė Mazurkevičienė, Arvydas Rimkevičius, Jolanta Rimkevičienė. Deatliojo plano rengėjas UAB „Virilina“. Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Paberžės seniūnijos patalpose nuo 2014-09-01 iki 2014-10-01. Viešas detaliojo plano svarstymas įvyks 2014-10-01 dieną 15 val. Žukausko g. 16-1, Vilniaus m. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB „Virilina“, Žukausko 16-1, Vilniaus m. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį  nuo viešo aptarimo dienos. 

2014-08-22

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2004 m spalio 4 d. Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. Juodšilių sen., Šiaudinės k., kad. Nr. 4137/0200:368, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas;
Specialiojo plano rengėjas: UAB „G.M.&Co“ Verkių g. 29, Vilnius, tel. 8 699 87171, 8 699 07149 el. paštas: gz@GeodeziniaiMatavimai.lt
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Miško ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

2014-08-22

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2004 m spalio 4 d. Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. Maišiagalos sen., Kalniškių k., kad. Nr. 4132/0500:66, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas;
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Geo2“ Buivydiškių g. 4-30, Vilnius, tel. 8 699 87171, 8 656 49000 el. paštas: valentinas.kapleris@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

2014-08-22

Remiantis Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu, 2014-03-25, Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1038, yra rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:524), esančio Vilniaus r., Avižienių sen. Lindiniškių k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– žemės sklypo padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, skirtą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai.
Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjas.
Iniciatoriai: UAB “Inliepa”, Alesia Samonova, Maksim Samonov.
Projekto rengėjas
– UAB “Žemės plėtra”, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, tel. 85 2125400, el.p. info@zemespletra.lt.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „Žemės plėtra“ patalpose, adresu A.Vienuolio g. 14-43, Vilniuje, arba Avižienių seniūnijos patalpose, adresu Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti projekto rengėjui per 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo savivaldybės tinklalapyje.

2014-08-21

Informuojame, kad, remiantis Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu, 2014-03-25, Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1045, yra rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:885), esančio Vilniaus r. sav. Avižienių sen. Lindiniškių k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, skirtą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai.
Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjas.
Iniciatoriai: UAB “DG salos”, Evaldas Lukšys.
Projekto rengėjas
– UAB “Žemės plėtra”, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, tel. 85 2125400, el.p. info@zemespletra.lt.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „Žemės plėtra“ patalpose, adresu A.Vienuolio g. 14-43, Vilniuje, arba Avižienių seniūnijos patalpose, adresu Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti projekto rengėjui per 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo savivaldybės tinklalapyje.

2014-08-21 

Rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus apskr. Vilniaus r. Zujūnų sen. Gineitiškių k., Pienių g. 3, Buivydiškių k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: 2013-12-19 Leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 48L-(14.48.36.)-635; 2014-02-05 Planavimo sąlygos vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti Nr. 019-14.
Planavimo tikslas: kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvisučių gyvenamųjų namų statybos) įsiterpusio (ne didesnio kaip 0,06 ha ploto) žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kadastro Nr. 4110/0800:527).
Projekto pareiškėjas:
Henrikas Sargelis.
Projekto rengėjas
: Svetlana Vasiljeva, Žalgirio g. 90-508, Vilnius, tel. +370 655 94685, el. paštas: s.vasiljeva@yahoo.com
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2014 rugpjūčio 12 d. iki  2014 rugpjūčio 27 d. adresu : Žalgirio g. 90-508, Vilnius.

2014-08-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav., Nemėžio sen., Akmenytės k., skl.kad.Nr. 4162/0300:253 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – miškų ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas pagal bendraturčiams priklausančias dalis į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo organizatorius – Marek Gečevski, Zbignev Gečevski
Projekto rengėjas – UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius. mob.: 8 674 10476, matriumas@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima iki 2014 m. rugsėjo mėn. 1 d. UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis 9-18 val.

2014-08-21 

Vadovaujantis 2010-12-22 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 333-10 pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4110/0800:589, esančio Sūduvių g.4, Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius: viena dalis sklypo į gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, kita dalis sklypo komercinės paskirties teritoriją - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliojo plano organizatorius: Liudvikas Baura.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detaliojo plano projektas  nuo 2014-08-18 iki 2014-09-16 d. bus eksponuojami Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Zujūnų seniūnijos patalpose 2014-09-16 14 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2014-08-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21d. nutarimu Nr. 1124 „Žemės sklypo plano, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“  ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189).
UAB „ATERRA“ informuoja apie rengiamą žemės sklypo formavimo projektą po piliečiui Mindaugui Jasiuliui nuosavybės teise priklausančiais statiniais (adresu Momaklanio k. 3, Paberžės sen., Vilniasu r.)
Planavimo tikslas:
žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje po piliečiui Mindaugui Jasiuliui nuosavybės teise priklausančiais statiniais, nustatant kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės naudojimo paskirtį.
Planavimo organizatorius(iai): Mindaugas Jasiulis; Momaklanio g. 3, Paberžės sen., Vilniaus r.
Specialiojo plano rengėjas - UAB „ATERRA“, Vienuolyno g. 17-5, Ukmergė; Amatų g. 4, Molėtai; Matininkė Vaida Kamarauskienė (2R-FP-271) tel. 865657800.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų t.y iki 2014-09-06.
Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose: Vienuolyno g. 17-5, Ukmergė arba Amatų g. 4, Molėtai, nuo 2014-08-22 iki 2014-09-06.

2014-08-21

2014-07-28 NŽT prie ŽŪM Vilniaus r. skyriaus vedėjo įsakymu Nr.48FPĮ-(14.48.123)-150 patvirtintas žemės sklypo Kad.Nr.4172/0100:103 esančio Vilniaus r., Nemenčinės sen., Stripūnų kaime formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.

2014-08-20 

 2014-07-28 NŽT prie ŽŪM Vilniaus r. skyriaus vedėjo įsakymu Nr.48FPĮ-(14.48.123)-148 patvirtintas 2 žemės sklypų Kad.Nr.4172/0500:423 ir 433 esančių Vilniaus r., Nemenčinės sen., Rudausių kaime formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektas, ir sujungto sklypo padalijimo projektas į du atskirus sklypus.

2014-08-20

kad 2014-08-06 NŽT prie ŽŪM Vilniaus r. skyriaus vedėjo įsakymu Nr.48KPĮ-(14.48.124)-120 patvirtintas žemės sklypo Kad.Nr.4172/0500:383 esančio Vilniaus r., Nemenčinės sen., Rudausių kaime, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

2014-08-20

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4110/0400:778 Buivydiškių k.v., esančio Mozūriškių k. Zujūnų sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris sklypus (atidalijimas tarp bendrasavininkų)
Planavimo organizatorius –  Stasys Guja, Loreta Gujė, Stanislav Pilžys, Mečislovas Rutkovskis
Projekto rengėjas –
UAB “GM Projektai”,  Šeimyniškių 12-2, Vilnius mob.: 8 684 19 942, el. paštas: gmprojektai@zebra.lt   Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-08-20 iki 2014-09-02 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2014-08-20

Parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Pergalės g. 52A, formavimo ir pertvarkymo projektas.

2014-08-19

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r.,  Bezdonių sen., Miškonių k.,  kad. Nr. 4107/0500:0487, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – miškų ūkio paskirties žemės sklypo  pertvarkymas  atidalijant esamas žemės ūkio naudmenas ir suformuoti miškų ūkio paskirties ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo organizatoriusArtūras Nanartavičius
Projekto rengėjas
– UAB “ OGRITA ”, Kareivių g. 19-175, Vilnius,  tel.8-61874754,  el. paštas: ogrita.mail@gmail.com

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo datos. Susipažinti su parengtu projektu galima adresu UAB “OGRITA” patalpose Kareivių g. 19-175, Vilnius. Prieš atvykstant prašome pasiskambinti telefonu 8-618-74754.

2014-08-19 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. (kadastrinis Nr. 4110/0800:1257, Buivydiškiųend_of_the_skype_highlighting k. v.), formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas –
žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Artūras Ješčenko;
Projekto rengėjas –
Matininkas Mindaugas Griškaitis, Justiniškių 134 A, Vilnius. Tel.: +370 698 20827
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – Matininkas Mindaugas Griškaitis, Justiniškių 134 A, Vilnius. Tel.: +370 698 20827, el. paštas: m.griskaitis@matavimostudija.lt
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. iki 2014 m. rugpjūčio 30 d. darbo dienomis, Justiniškių 134 A, Vilniuje.

2014-08-19

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. Įsakymu Nr. 3D-452/D1-513  „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo “ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. Dūkštų sen. Brinkiškių k. SB "ŽARA"( kad. Nr. 4124/0508:0151, 4124/0508:0153, 4124/0508:0154, 4124/0508:0152) projektas, kurio tiksas - žemės sklypų ribų pertvarkymas.
Projekto organizatorius - Nijolė Mikėnienė, Juozas Mikėnas, Dalia Vaitkevičienė, Albinas Vaitkevičius, Juozas Bučinskas bei Dalia Bučinskienė
Projekto rengėjas – UAB „PROJEKTITA“ įm.k. 302637397, Laisvės pr. 60, Vilnius tel. +37060066692
el.p. projektita@gmail.com
Sprendinių svarstymas vyks  nuo 2014.08.22 iki 2014.09.05 projekto rengėjo patalpose.

2014-08-19

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. Įsakymu Nr. 3D-452/D1-513  „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo “ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. Sudervės sen. Užuežerės k.( kad. Nr. 4184/0300:0445) projektas, kurio tiksas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Projekto organizatorius - Aleksandr Tomaševič
Projekto rengėjas – UAB „PROJEKTITA“ įm.k. 302637397, Laisvės pr. 60, Vilnius tel. +37060066692
el.p. projektita@gmail.com
Sprendinių svarstymas vyks  nuo 2014.08.22 iki 2014.09.05 projekto rengėjo patalpose.

2014-08-19

Vadovaujantis 2012-05-17 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 413-12, 2012-12-27 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos planavimo sąlygomis Nr. Sp-1042-12, pradedamas rengti Detalusis planas sklypo Kad. Nr. 4103/0300:367, Siauroji g. 1, Bajorų k. Avižienių sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti sklypo žemės paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir sudalinti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų gyvenamojo namo statybos.  Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, inžinerinių tinklų sprendinių schemas.
Planavimo organizatorius: Marek Stankevič.
Deatliojo plano rengėjas UAB „Virilina“.
Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2014-08-25 iki 2014-09-25. Viešas detaliojo plano svarstymas įvyks 2014-09-25 dieną 11 val. Žukausko g. 16-1, Vilniaus m. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB „Virilina“, Žukausko 16-1, Vilniaus m. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį  nuo viešo aptarimo dienos.

2014-08-19 

Vadovaujantis 2012-05-10 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 326-12, 2014-01-02 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos planavimo sąlygomis Nr. Sp-1042-12, pradedamas rengti Detalusis planas sklypo Kad. Nr. 4122/0200:71, Guopstų k. Pagirių sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti sklypo žemės paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų gyvenamojo namo statybos.  Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, inžinerinių tinklų sprendinių schemas.
Planavimo organizatorius: Marius Petraitis.
Deatliojo plano rengėjas UAB „Virilina“.
Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos patalpose nuo 2014-08-15 iki 2014-09-15. Viešas detaliojo plano svarstymas įvyks 2014-09-15 dieną 11 val. Žukausko g. 16-1, Vilniaus m. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB „Virilina“, Žukausko 16-1, Vilniaus m. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2014-08-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Juodšilių  sen., Juodšilių k. Reisleravos g. 21;  formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –  kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius – IVAN TOMAŠEVIČ, JANINA GERASIMOVA
Projekto rengėjas
 – UAB „Norneda“,  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 8 5 2505575
el. paštas:  vilnius@geodezija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014.09.15 d.

Susipažinti su projektu galima 2014 m. rugsėjo 01-15 dienomis, UAB „Norneda“ patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius

2014-08-19

Formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo Sodų g. 26, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r., Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr.3D- 1/D1-1 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: kitos paskirties žemės sklypo suformavimas Sodų g. 26, Nemėžio k., Vilniaus r.sav., esantiems statiniams eksploatuoti.
Iniciatorius:  Tadeuš Odynec.
Specialiojo plano rengėjas:
UAB "BRANTAS", Geležinkelio g. 34, Lentvaris, Trakų r.sav., El.p.: geobrantas@gmail.com, Tel. 8 613 32813

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka:  su parengto projekto sprendiniais ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių  iki 2014-09-01.
Su specialiuoju planu galima susipažinti : plano rengėjo patalpose adresu: Geležinkelio g. 34, Lentvario m, Trakų r.sav.,  d. d. 8.00 – 17.00 val., El.p.:geobrantas@gmail.com, Tel. 8 608 09760.

2014-08-19 

Rengiamas žemės sklypo (Kadastrinis Nr.4103/0200:192) esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.

Planavimo organizatorius: Edvard Urbanovič.
Detaliojo plano rengėjas : UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius,
tel.8 655 79333. info@promena.lt
Detalusis planas eksponuojamas: Avižienių sen. nuo 2014m. Rupjūčio mėn. 14d. iki 2014m. Rugsėjo mėn. 16 d. Su detaliuoju planu taip pat susipažinti galima projekto rengėjo patalpose esančio Naugarduko g. 15/28 darbo laiku.
Viešas svarstymas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2014m. Rugsėjo mėn. 16d. 9:15val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9). 

2014-08-19 

Rengiamas žemės sklypo (Kadastrinis Nr.4103/0200:680) esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.

Planavimo organizatorius: Miroslav Urbanovič, Andžej Urbanovič.
Detaliojo plano rengėjas : UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333. info@promena.lt
Detalusis planas eksponuojamas: Avižienių sen. nuo 2014m. Rupjūčio mėn. 14d. iki 2014m. Rugsėjo mėn. 16 d. Su detaliuoju planu taip pat susipažinti galima projekto rengėjo patalpose esančio Naugarduko g. 15/28 darbo laiku.
Viešas svarstymas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2014m. Rugsėjo mėn. 16d. 9:00val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).

2014-08-19

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4182/0400:31) esančio Žemaitėlių kaime, Rukainių sen., Vilniaus r., specialusis planas.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 bei Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, informuojame apie parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje (specialiojo planavimo dokumentą).
Planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: žemės sklypo savininko Martyno Survilos įgaliotas asmuo Gediminas Survila.
Plano rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, tel. 8 626 16823, faks. (8 5) 262 1672, el. paštas krastotvarka@vzf.lt
Planas svarstomas supaprastinta tvarka. Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima pas plano rengėją arba Rukainų seniūnijoje.

2014-08-19

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4192/0300:279) esančio Panasų kaime, Sužionių sen., Vilniaus r. sav. specialusis planas.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 bei Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, informuojame apie parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje (specialiojo planavimo dokumentą).
Planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: žemės sklypo bendrasavininkis Gediminas Survila.
Plano rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, tel. 8 626 16823, faks. (8 5) 262 1672, el. paštas krastotvarka@vzf.lt
Planas svarstomas supaprastinta tvarka. Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima pas plano rengėją arba Sužionių seniūnijoje.

2014-08-19

Vadovaujantis LR Žemės  ūkio  ministro  LR aplinkos  ministro 2004-10-04 įsakymu Nr.3D-452/D1-513 „Dėl  žemės  sklypų  formavimo ir  pertvarkymo  projektų  rengimo  ir  įgyvendinimo  taisyklių patvirtinimo,  rengiamas  sklypų,  esančių  Kalikstiškių  vs. Maišiagalos  sen. Vilniaus  r.  sodininkų  bendrijoje  "ĄŽUOLAS-2"  prie  sklypų  skl. Nr. 95  sklypo  kad. Nr. 4132:0702:0095, Nr.96  kad. Nr. 4132:0702:0096,  Nr. 90   kad. Nr. 4132:0702:0090,  Nr. 69  kad. Nr. 4132:0702:0069 , Nr. 254  kad. Nr. 4132:0702:0254,  Nr. 244   kad. Nr. 4132:0702:0244  megėjų  sodo  teritorijos žemėtvarkos   formavimo  ir  pertvarkymo  projektas  valstybinėje  žemėje.
Projektas  rengiamas  supaprastinta  visuomenės   dalyvavimo teritorijų  planavimo  procese  tvarka.
Planavimo  tikslas: megėjų  sodo  teritorijos žemėtvarkos  projekto  rengimas  valstybinėje  žemėje,  suformuojanti  įsiterpusius  valstybinės  žemės sklypus  ir  bendro  naudojimo sklypus.
Planavimo  organizatorius: NŽT  prie  ŽŪM  Vilnaus r.  skyrius.
Planavimo  iniciatoriai: SB „Ąžuolas-2“ valdybos  pirmininkė  ir  besiribojančių  sklypų  savininkai
Projekto rengėjas: UAB "Geodeziniai  ir  topografiniai  darbai". Pasiūlymus  ir  pastabas teikti planavimo  Organizatoiui  ir  projekto  rengejui  iki  2014 m. rugpjūčio  28 d.   Kreiptis  Žalgirio 88-507, Vilnius.
Projekto  autorė  Ema  Kozyreva,  tel. 85-2-72-8058, mob. 8-659 55152. el paštu:gtdarbai@gmail.com.

2014-08-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Maišiagalos sen. Giedraitiškių k., kad. Nr. 4132/0400:520 Giedtaitiškių k.v. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Daiva Paulauskienė.
Projekto rengėjas
 –UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. rugpjūčio 13 d. iki 2014 m. rugpjūčio 28 d. UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2014-08-13

Rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus apskr. Vilniaus r. Zujūnų sen. Gineitiškių k., Pienių g. 1, Buivydiškių k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: 2013-11-22 Leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 48L-(14.48.36.)-583; 2013-12-03 Planavimo sąlygos vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti Nr. 548-13.
Planavimo tikslas: žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.
Projekto organizatorius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Projekto iniciatorius: Henrikas Sargelis.
Projekto rengėjas
: Svetlana Vasiljeva, Žalgirio g. 90-508, Vilnius, tel. +370 655 94685, el. paštas: s.vasiljeva@yahoo.com
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 dienų nuo 2013 gruodžio 06 d. iki  2013 gruodžio 16 d. adresu : Žalgirio g. 90-508, Vilnius.

2014-08-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj. sav. Šatrininkų sen. Karklėnų k.( kad. Nr. 4142/0200:0605) projektas, kurio tiksas - žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti, statyti.
Projekto organizatorius - Simona Orlauskaitė
Projekto rengėjas – UAB „PROJEKTITA“ įm.k. 302637397, Laisvės pr. 60, Vilnius tel. +37060066692
el.p. projektita@gmail.com
Sprendinių svarstymas vyks  nuo 2014.08.20 iki 2014.09.04 projekto rengėjo patalpose.

2014-08-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav. Riešės sen. Baltalaukio k., kad. Nr. 4170/1000:37 Pikeliškių, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriusAlbertas Tunkevičius.
Projekto rengėjas
–UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. rugpjūčio 12 d. iki 2014 m. rugpjūčio 27 d. UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2014-08-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj., Zujūnų sen., Platiniškių k., Karveliškių g. 43;  formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –  žemės sklypo suformavimas  valstybinėje žemėje.  
Pertvarkymo būdas –  kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo suformavimas  nuosavybės teise priklausantiems statiniams (unikalus Nr. 4194-4000-5017, Nr. 4194-4000-5028, Nr. 4194-4000-5039, Nr. 4194-4000-5040, Nr. 4194-4000-5052, Nr. 4194-4000-5060, Nr. 4194-4000-5071, Nr. 4194-4000-5082, Nr. 4194-4000-5093, Nr. 4194-4000-5106) eksploatuoti.
Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM;
Iniciatorius - MARIJANA RINKEVIČ

Projekto rengėjas – UAB „Norneda“,  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 8 5 2505575
el. paštas:  vilnius@geodezija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014.09.15 d.

Susipažinti su projektu galima 2014 m. rugsėjo 01-15 dienomis, UAB „Norneda“ patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius.

2014-08-12

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Pergalės g. 52A, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto organizatorius -
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius, Kalvarijų g. 147, 08221 Vilnius.
Projekto iniciatoriai: Halina Starikovič, Veslavas Starikovičius.
Projekto tikslai:
kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos) žemės sklypo suformavimas po nuosavybės teise valdomais statiniais (unikalus Nr. 4100-1014-4046, Nr. 4100-1014-4013), esančiais Pergalės g. 52A, Grigaičių kaime, Šatrininkų seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Projekto rengėjas – UAB ,,Projektavimo strategija“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11-313, LT-09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +37067543255, el. paštu info@projektavimostrategija.lt
Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais galima UAB „Projektavimo strategija“ buveinėje, susipažinimui skiriamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis (iki 2014-09-01), per kurį suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl Projekto sprendinių teikia Projekto organizatoriui raštu.

2014-08-12

Geležinkelio kontaktinio tinklo ( geležinkelio ruožas Kyviškės – Valčiūnai –Vaidotai – Paneriai. Vilniaus r. ir Vilniaus m.) statybos ir Lentvario traukos pastotės (Vokės g. 16 A. Lentvario m. Trakų r.) rekonstravimo projekto Viešo susirinkimo protokolas.

2014-08-12

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4190/0100:    esančio Leoniškių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta, visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese, tvarka.
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo suformavimas po nuosavybės teise valdomais pastatais.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Planavimo iniciatorius – Česlavas Šeža
Projekto rengėjas –  M.Kundelis (individuali veikla), Vilnius. mob.: 8 676 32459,  el.paštas marius.kundelis@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2014 m. rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 27 d. adresu Ožkinių Sodų 2-oji g. 22.

2014-08-12

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Lavaroškių  sen., Karoliškių k. (kad. Nr. 4157/0300:0163,  Mostiškių  k.v.) kaimo plėtros ūkininko sodybos vietai parinkti žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą  ūkininko sodybai, reikalingų pastatų statybai.
Planavimo iniciatorius – Valentina Vasilenko
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje)  iki 2014 m. rugpjūčio 29d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2014-08-12

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4182/0400:31),  esančio Žemaitėlių kaime, Rukainių sen., Vilniaus r., specialusis planas.
Vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“,  informuojame apie pradedamą rengti Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje (specialiojo planavimo dokumentą).
Planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: žemės sklypo savininko Martyno Survilos įgaliotas asmuo Gediminas Survila.
Plano rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, tel. 8 626 16823, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas krastotvarka@vzf.lt
Apie pradedamą rengti Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje sprendiniais ir planavimo tikslais, galima bus susipažinti pas plano rengėją.
Besiribojančiose su planuojamais žemės sklypais teritorijose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai su plano sprendiniais bus supažindinami raštiškai informuojant juos laiškais.

 2014-08-12

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4192/0300:279),  esančio Panasų kaime, Sužionių sen., Vilniaus r., specialusis planas.
Vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“,  informuojame apie pradedamą rengti Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje (specialiojo planavimo dokumentą).
Planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: žemės sklypo bendrasavininkis Gediminas Survila.
Plano rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, tel. 8 626 16823, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas krastotvarka@vzf.lt
Apie pradedamą rengti Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje sprendiniais ir planavimo tikslais, galima bus susipažinti pas plano rengėją.
Besiribojančiose su planuojamais žemės sklypais teritorijose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai su plano sprendiniais bus supažindinami raštiškai informuojant juos laiškais.

2014-08-12

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0800:4301), esančio Pasakų g. 2, Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 505-13, registracijos Nr. AD-802-(3.31).
Planavimo tikslas: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės paskirties padalyti į sklypus.
Planavimo organizatoriaiSviatoslav Jakovlev, Natalija Jakovleva, Raisa Jakovleva, Zoja Peganova, Aleksandr Peganov, Raisa Liachovič, Tamara Zavistovič, Valentina Osipova, Nikolaj Jakovlev.
Detaliojo plano rengėjas
– UAB ,,Tectum group“, Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus r.;  tel.: +370 655 02908. Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2014-08-15 d. iki 2014-09-15 Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r. Viešasis svarstymas įvyks 2014-09-15 10:00 val. Zujūnų seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-08-12

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r.,  Sudervės sen., Vydautiškių k.,  kad. Nr. 4184/0500:396, formavimo - pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du sklypus. Sklypo plotas – 5,9000 ha
Planavimo organizatorius RIMANTAS  JAKSTAS, VIRGINIJUS  JAKŠTAS
Projekto rengėjas – UAB “Geo2”, Buivydiškių g. 4-30, Vilnius, tel.8-686-17539, el.p. sarunas.linka@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo datos. Susipažinti su parengtu projektu galima adresu Buivydiškių g.4-30, Vilnius. Prieš atvykstant prašome pasiskambinti telefonu 8-686-17539.

2014-08-12

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4110/0300:572 Buivydiškių k.v., esančio Papiškių k. Zujūnų sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1000 ha.
Planavimo organizatoriai –  Janina Rurevič, Saulius Trumpa, Juzef Majevski, Leokadija Markovič
Projekto rengėjas –
UAB “GM Projektai”,  Šeimyniškių 12-2, Vilnius mob.: 8 684 199 42, 8 687 82 977 el. paštas: gmprojektai@zebra.lt 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-08-14 iki 2014-08-28 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu. 

2014-08-12

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4103/0300:8254 Avižienių k.v., esančio Bajorų k. Avižienių  sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas, atidalintų žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas į kitą  - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1000 ha.
Planavimo organizatorius –  Teresa Bartoševič
Projekto rengėjas –
UAB “GM Projektai”,  Šeimyniškių 12-2, Vilnius mob.: 8 684 199 42, 8 687 82 977 el. paštas: gmprojektai@zebra.lt 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-08-21 iki 2014-09-03 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2014-08-12

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:621) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatoriai – Marina Kuvšinova, Viačeslav Kuvšinov.
Viešas aptarimas įvyks 2014 rugsėjo 25 d. 09 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2014 rugpjūčio 14 d. iki 2014 rugsėjo 25 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius 8-5 261-00-11, matriumas@gmail.com

2014-08-12 

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:685) Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatorius – Kristina Matulevič.
Viešas aptarimas įvyks 2014 rugsėjo 25 d. 10 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2014 rugpjūčio 14 d. iki 2014 rugsėjo 25 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius 8-5 261-00-11, matriumas@gmail.com

2014-08-12 

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:163) Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatoriai – Jelena Smagur, Ana Smagur, Ana Bedrova, Grigorijus Bedrovas.
Viešas aptarimas įvyks 2014 rugsėjo 25 d. 11 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2014 rugpjūčio 14 d. iki 2014 rugsėjo 25 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius 8-5 261-00-11, matriumas@gmail.com

2014-08-12

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0300:458), esančio Grikienių k., Sudervės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1074-11, registracijos Nr. AD-1111-(3.31).
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti sklypą, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos žemės sklypus į sklypus, inžinerinės infrastruktūros – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams žemės sklypą(-us) bei pateikti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Miroslava Dzisevič, Alina Ostrovska, Andžej Ostrovski, gyv. Grikienių k., Sudervės sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas -
UAB ,,Projektavimo sprendimai“, Trimitų g. 6–38, LT–09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.: 852610506, 867992646, el. paštu info@detalus.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. 7 d. iki 2014 m. rugsėjo mėn. 11 d. Sudervės seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14201 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2014 m. rugsėjo mėn. 11 d. 16 val. Sudervės seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14201 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-08-08

Pradedamas rengti Vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0200:1021), esančio Vilniaus r., Pagirių sen., Melekonių k., detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 807-13, 2013-12-11.

Planavimo organizatoriai: Anastasija Borisovaitė, Romualdas Borisovas, Nadežda Borisovienė.
Planavimo tikslai
Keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Z funkcinio prioriteto zonos reglamentus, padalyti į sklypus. Projektuoti kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statbos (G/G1), inžinerinės infrastruktūros - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2) bei bendro naudojimo (15 proc. nuo planuojamos gyvenamosios teritorijos) žemės sklypus. Nustatyti sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo strategija“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11-313, LT-09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  867543255, el. paštu info@projektavimostrategija.lt.
Planavimo terminai – 2014.08 - 2017.01 (preliminarus). Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

2014-08-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4103/0200:0712, esančio Vilniaus rajone, Avižienių seniūnijoje, Avižienių kadastro vietovėje, Raisteniškių viensėdyje, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai žemės sklypo padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas į kitą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Projekto
organizatorius Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus rajono skyrius.
Projekto
iniciatorius – Teresa Kološevskaja.
Projekto rengėjas - UAB „ATSPINDYS“, Laisvės pr. 88 III a. , Vilnius, tel. +370 5 2750981, el. paštas:  info@atspindys.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Susipažinti su projektu galima  nuo 2014-08-12 iki 2014-08-28 dienomis, UAB „ATSPINDYS“ patalpose, adresu : Laisvės pr. 88 III a., Vilnius.

2014-08-08 

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4956), esančio Vilniaus apskr. Vilniaus raj. Zujūnų sen. Ramunių g. 14, Buivydiškių k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-05-29 įsakymas dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2203; Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2014-07-10 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. FP-347-14, Vilniaus rajono skyriaus 2014-05-29 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 48RE-(14.48.42) – 240.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į tris atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Projekto organizatorius: František Mateiko, Regina Girdžiušienė, Zofija Kuliešienė, Arūnas Paulauskas.
Projekto rengėjas
: UAB “Arlitanus”, A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2014 m. rugpjūčio 08 d. iki  2014 m. rugpjūčio 22 d. adresu : A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.

2014-08-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj. sav. Šatrininkų sen. Juodalaukio k.( kad. Nr. 4142/0500:0246) projektas, kurio tiksas - žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti, statyti.
Projekto organizatorius - Alfreda Kislovska
Projekto rengėjas – UAB „PROJEKTITA“ įm.k. 302637397, Laisvės pr. 60, Vilnius tel. +37060066692
el.p. projektita@gmail.com
Sprendinių svarstymas vyks  nuo 2014.08.11 iki 2014.08.25 projekto rengėjo patalpose.

2014-08-07

Remiantis Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu, 2014-03-25, Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1045, yra rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:885), esančio Vilniaus r., Avižienių sen. Lindiniškių k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– žemės sklypo padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, skirtą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai.

Planavimo organizatoriai: UAB “DG salos”, Evaldas Lukšys.
Projekto rengėjas – UAB “Žemės plėtra”, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, tel. 85 2125400, el.p. info@zemespletra.lt.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „Žemės plėtra“ patalpose, adresu A.Vienuolio g. 14-43, Vilniuje, arba Avižienių seniūnijos patalpose, adresu Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti projekto rengėjui per 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo savivaldybės tinklalapyje.

2014-08-07

Remiantis Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu, 2014-03-25, Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1038, yra rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:524), esančio Vilniaus r., Avižienių sen. Lindiniškių k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– žemės sklypo padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą, skirtą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai.

Planavimo organizatoriai: UAB “Inliepa”, Alesia Samonova, Maksim Samonov.
Projekto rengėjas – UAB “Žemės plėtra”, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, tel. 85 2125400, el.p. info@zemespletra.lt.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „Žemės plėtra“ patalpose, adresu A.Vienuolio g. 14-43, Vilniuje, arba Avižienių seniūnijos patalpose, adresu Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti projekto rengėjui per 10 darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo savivaldybės tinklalapyje.

2014-08-07

Vadovaujantis,, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi“ Nr.853-13,parengtas  1,0625 ha žemės sklypo kad.nr.4132/0200:43, esančio Eiliokiškių k.,Maišiagalos sen.,Vilniaus r.,detalus planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo paskirtį  pagal vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius,padalyti sklypą,nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius: Zofija Narkevičienė,Ieva Rimkutė,Ramūnas Dešukas,Vanda Dešukienė.
Detaliojo plano rengėjas
: VŠĮ ,, Laga grupė“, Kalvarių g.1 ,Vilnius , tel.8659-25365, el.p. k.akelaitis@gmail.com.
Parengtas detalus planas viešai  eksponuojamas Maišiagalos seniūnijoje nuo š.m. liepos 31 d. iki š.m. rugpjūčio 21 d.
Projekto viešas aptarimas vyks 2014-08-21 d. 13:00 val. Maišiagalos seniūnijoje.
Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo aptarimo pabaigos. atmestų planavimo pasiūlymų sprendinius galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui ( A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-08-07 

Vadovaujantis,, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi“ Nr.561-13, parengtas  žemės sklypo kad.nr.4174/0100:1519, esančio Lindiniškių k.,Avižienių sen.,Vilniaus r.,detalus planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo paskirtį  pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius,padalyti sklypą,nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius: Donatas Vaitkus,Kristina Skaisgitytė-Vaitkienė, MB,,Corne“.
Detaliojo plano rengėjas:
VŠĮ ,, Laga grupė“, Kalvarių g.1 ,Vilnius , tel.8659-25365, el.p. k.akelaitis@gmail.com.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje nuo š.m. liepos 31d. iki š.m. rugpjūčio 21d. projekto viešas aptarimas vyks 2014-08-21 d. 11:00 val. Avižienių seniūnijoje.
Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo aptarimo pabaigos. atmestų planavimo pasiūlymų sprendinius galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vilniau skyriui (A.Juozapavičiaus g.9, vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-08-07

Pagal 2012-08-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 618-12  Reg. Nr. AD-675-(3.31) parengtas žemės sklypų ( kad. Nr. 4110/0400:306, 4110/0400:312)esančių Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.Detaliojo plano sujungti žemės sklypus, keisti sujungto žemės sklypo dalies (pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizio specialijame plane numatytą gyvenamųjų vietovių plėtrą) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį  pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę. Sklypo daliai, patenkančiai į gamtinio karkaso teritoriją, taikyti  Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų LR ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 ( Žin., 2007,Nr. 22-858),)10p.). Padalyti žemės sklypą. Projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos( G1) žemės sklypus, urbanizuotų viešųjų erdvių (B3) teritoriją, inžinerinės infrastruktūros teritoriją (I2). Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus –naujai statomų / rekonstruojamų statinių –iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: Aleksandras Taraškevičius gyv.Pylimo  g. 27-6., Vilniaus m.
Detaliojo plano rengėja: arch. Milda Mikulionytė, tel.: 868611401
Parengto plano vieša ekspozicija: Zujūnų seniūnijos patalpose nuo 2014-08-7 iki 2014-09- 09.Viešas svarstymas įvyks 2014-09-09 9.00 val.  adesu Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje.Planavimo pasiūlymai ir pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.

2014-08-07

Vadovaujantis 2012-08-16d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.615-12“ Reg. Nr.AD-698-(3.31), pradedamas rengti„Vietovės lygmens žemės sklypo ( kad. Nr. 4162/0400:253) esančio Daržininkų  k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas“.
Planavimo tikslas – keisti kitos paskirties  žemės sklypo  naudojimo  pobūdį į vienbučių ir dvbučių vadovaujantis Lietuvos Respublikos  Vilniaus rajono savgyvenamųjų pastatų  statybos, padalyti  žemės sklypą  į du sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus , vadovaujantis Lietuvos Respublikos  Vilniaus rajono savivaldybės  valdybos 2001-05-14 sprendimu Nr. 319. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus –naujai statomiems/rekonsrtruojamiems statiniams -iki dviejų aukštų,Nustatyti privalomąjį  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą
Planavimo organizatorius –Stanislav Beiner gyv. Malūnų g.4a,  Daržninkų k., Vilniaus r.
Plano rengėjas-  M.Mikulionytė tel. 8686114 01.
Parengtas  detalusis planas bus viešai eksponuojamas Nemėžio sen. patalpose nuo 2014-08-07  iki 2014-09- 09. Viešasis svarstymas vyks detaliojo plano rengėjo patalpose Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje patalpose 2014-09-09 d. 10 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto -rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo procedūrų pabaigos.

2014-08-07

Vadovaujantis 2013-02-27d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.083-13“ Reg. Nr.AD-153-(3.31), pradedamas rengti„Vietovės lygmens žemės sklypo ( kad. Nr. 4177/0200:1164) esančio Rudaminos k., Rudaminos  sen., Vilniaus r., detalusis planas“.
Planavimo tikslas –keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę; gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti gyvenamųjų teritorijų reglamentus – naujai statomų/rekonstruojmų statinių iki dviejų aukštų (iki 10m), vieno buto (7,1) namo statybos. Nustatyti privalomąjį  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius –Valerij Babič , Renata Babič gyv. Daubėnų g.17,  Rudaminos  k., Vilniaus r.
Plano rengėjas-  M.Mikulionytė tel. 8686114 01. Parengtas  detalusis planas bus viešai eksponuojamas Rudaminos sen. patalpose nuo 2014-08-07  iki 2014-09- 09. Viešasis svarstymas vyks detaliojo plano rengėjo patalpose Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje patalpose 2014-09-09 d. 8 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto -rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo procedūrų pabaigos.

2014-08-07

Parengtas žemės sklypo Vilniaus r., Nemenčinės  sen., Vilkaraisčio k., (kad. Nr.4172/0200:298  Raudondvario  k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo iniciatorius –
  Darjus Staškevičius, Irma Staškevičienė
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje)  iki 2014 m. rugpjūčio  31d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2014-08-07

Pagal 2012 06 14 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.: 1463-11, AD-557-(3.31) rengiamas sklypo (Kad.nr.: 4174/0100:640) Riešės k., Avižienių s., detalus planas. Tikslas: pakeisti paskirtį į gyvenamąją, nustatyti statybos reglamentus. Organizatorius: M. Kliukaitienė.
Pagal 2012 06 14 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.: 1476-11, AD-558-(3.31) rengiamas sklypo (Kad.nr.: 4174/0100:684) Riešės k., Avižienių s., detalus planas. Tikslas: pakeisti paskirtį į gyvenamąją, nustatyti statybos reglamentus. Organizatorius: R. Ladyš.
Pagal 2011 07 11 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.: 905-11, AD-859-(3.31), 2011 07 11 sutartį Nr.: 925-11, AD-858-(3.31), 2011-07-12 sutartį Nr.: 785-11, AD-889-(3.31), 2013-04-03 sutartį Nr.: 1477-11, AD-219(3.3), 2014-05-09 susitarimą prie šių sutarčių Nr. AD-158-(3.31), rengiamas sklypų (Kad.nr.: 4174/0100:1591, 4174/0100:1590, 4174/0100:553, 4174/0100:558) Riešės k., Avižienių s., detalus planas. Tikslas: pakeisti paskirtį į gyvenamąją, nustatyti statybos reglamentus.
Organizatoriai: M. Šimelionis, J. Šimelionienė, M. Kačinskaja, N. Budienė.
Planų rengėjas: Uab „Novaforma“, Žalgirio g. 88, Vilnius, tel 865202101, el.p. vaidas@novaforma.lt. Parengti detalieji planai viešai eksponuojami Avižienių seniūnijoje, Sudervės g.9 Avižienių k nuo 2014-08-07 iki 2014-09-11. Viešas aptarimas 2014-09-11, 10 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Informaciją teikia ir pasiūlymus raštu priima plano rengėjas iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius ir viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-08-07

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:289), esančio Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1281-11, registracijos Nr. 2011 10 19 AD-1231-(3.31).
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypą (-us), sudalyti į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥ 0,10 ha).
Planavimo organizatorius – Inga Simanavičienė, gyv. P. Žadeikos g. 11-22, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas - UAB ,,Projektavimo sprendimai“, Trimitų g. 6–38, LT–09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.: 852610506, 867992646, el. paštu info@detalus.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. 7 d. iki 2014 m. rugsėjo mėn. 4 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2014 m. rugsėjo mėn. 4 d. 16 val. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-08-06 

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:288), esančio Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1283-11, registracijos Nr. 2011 10 19 AD-1232-(3.31).
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypą (-us), sudalyti į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥ 0,10 ha).
Planavimo organizatorius – Inga Simanavičienė, gyv. P. Žadeikos g. 11-22, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas - UAB ,,Projektavimo sprendimai“, Trimitų g. 6–38, LT–09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.: 852610506, 867992646, el. paštu info@detalus.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. 7 d. iki 2014 m. rugsėjo mėn. 4 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2014 m. rugsėjo mėn. 4 d. 16 val. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-08-06

Rengiamas  Vilniaus r., Sudervės sen. Rastinėnų k. (kad. Nr.: 4184/0100:9966) žemės sklypo  plotas 2,4050 ha (po kadastrinių matavimų) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatoriaiNacionainės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas.
Žemės sklypo savininkai: STANISLOVAS PAKALKA, DANUTĖ PAKALKIENĖ

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į keturis žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami organizatoriui ir rengėjui. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-08-05 iki 2014-09-05 adresu  Kareivių g.19-181,Vilnius.

2014-08-06

Rengiamas Vilniaus r., Avižienių sen. Bajorų k. (kad. Nr.: 4103/0300:1092) žemės sklypo plotas 0.2955 ha (po kadastrinių matavimų) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatoriai – Nacionainės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas.

Žemės sklypo savininkai: Marija Vaičaitienė, Jonas Vaičaitis
Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus ir jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas į kitą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami organizatoriui ir rengėjui. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-08-05 iki 2014-09-05 adresu Kareivių g.19-181,Vilnius.

2014-08-06

Parengtas žemės sklypo Vilniaus r., Juodšilių  sen., Juodšilių k., Parko g.49 (kad. Nr.4137/0200:1089  Juodšilių  k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo atidalijimas pagal bendraturčiams priklausančias dalis į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudijimo paskirties bei būdo.
Planavimo iniciatorius –
  Karolis Tvaskus, Dana Narkevič, Česalv Narkevič
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje)  iki 2014 m. rugpjūčio  29d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2014-08-06

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4144/0400:), esančio Vilniaus apskr. Vilniaus raj. Lavoriškių sen. Slabados k., Lavoriškių k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: 2014-04-18 Leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. FP-116-14, 2014-04-01 NŽT prie ŽŪM Vilniaus raj. Skyriaus įsakymas Nr. 48VĮ-(14.48.2)-1208, 2014-05-21 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 48RE-(14.48.42)-190.
Planavimo tikslas: suformuoti kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą.
Projekto organizatorius: Julian Šuškevič
Projekto rengėjas: Tatjana Matiušova, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 591695 Genių g 7-60, Vilnius, Tel.: 860865201.

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2014 08 04 d. iki  2014 08 14. adresu : Drujos g. 2-206, Vilnius, Tel.: 860865201.

2014-08-05

Parengtas žemės sklypo kad. Nr.4142/0200:416, esančio Vilniaus r., Šatrininkų sen., Karklėnų k. detalusis planas.
Planavimo pagrindas: 2013-05-16 detaliojo plano organizatoriaus teisių perdavimo sutartis Nr.267-13 (reg. Nr.AD-349-(3.31).
Planavimo tikslas: Keisti žemės sklypo paskirtį pagal Vilniaus r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano Z funkcinio prioriteto zonos reglamentus, padalyti į sklypus. Projektuoti kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos G/G1 gyvenamasias teritorijas, bendro naudojimo (15% nuo planuojamos gyv. teritorijos), inžinerinės infrastruktūros  I/I2 sklypą. Nustatyti planuojamų sklypų ribas ir plotus vadovaujantis VRSA direktoriaus 2011.02.03 įsakymu Nr.A27-257, statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių: iki dviejų aukštų (iki 10m) gyvenamojo namo statybai.
Pareiškėjas (organizatorius): Judita Nagienė, Dievoniškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., tel. 861039673.
Rengėjas: UAB ,,Archturis‘‘, Mindaugo 16, Vilnius. Informacija teikiama tel. 852332986, 869837353, el. paštu archturis@takas.lt.
Viešas svarstymas: su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Šatrininkų seniūnijos patalpose nuo š.m. rugpjūčio 7 d. iki rugsėjo 9 d. Viešas susirinkimas vyks š.m. rugsėjo 9d. 14 val. Šatrininkų sen. patalpose.
Pageidavimus, pretenzijas ir pastabas teikti Pareiškėjui arba Rengėjui raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu.
Gautų atsakymų apskundimo tvarka: atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Juozapavičiaus g.9, Vilnius per mėnesį nuo plano rengėjo arba planavimo organizatoriaus jiems išsiųsto registruoto laiško (atsakymo) į pateiktą pasiūlymą.

2014-08-05 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4103/0100:0153, esančio Pikutiškių k., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus ir jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdi keitimas į kitą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Iniciatorius – UAB „Irdaiva“.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2014-08-14 iki 2014-08-28 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2014-08-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4196/0600:0112, :0113, :0114, esančių Visalaukės k., Paberžės seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – numatomas iš žemės ūkio paskirties žemės sklypų, kurių kadastro Nr. 4196/0600:0112 ir Nr. 4196/0600:0113, atidalinti Edgaro Kuliešiaus nuosavybės teise valdomas dalis ir prijungti prie žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4196/0600:0114, bei likusią žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4196/0600:0113, dalį padalijant į du atskirus žemės sklypus neleičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Iniciatorius – Edgaras Kuliešius.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2014-08-14 iki 2014-08-28 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2014-08-05 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešama yra rengiamas žemės sklypo kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas (Nr. 4164/0100:0562, savininkas – Genrik Gerulskij, esantis Dimšos k., Paberžės seniūnijoje, Vilniaus rajone). Nuo 2014-08-14 iki 2014-08-28 d. vyks  kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registro ūkio veiklos pobūdį.
Su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažint UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00, tel. mob. 8 64716575, el. p. kristina@krianta.lt

2014-08-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4180/0100:    proj. Nr. 1, esančio Vilniaus g. 13, Rukainių k., Rukainių seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – numatomas kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo suformavimas Vilniaus r., Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 13, esančiam statiniui (unikalus Nr. 4194-0304-5011) eksploatuoti.
Iniciatorius – J. Dakševičius ir V. Dakševičius.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2014-08-14 iki 2014-08-28 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2014-08-05

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4110/0400:0122) esančio Mozūriškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. Nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. Nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ – su paprastinta svarstymo procedūra rengiamas projektas svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos formavimas.
Planavimo organizatorius – Mantas Savickas
Projekto rengėjas – UAB „GeoMind“, Žemaitės g. 22, Vilnius, tel. 867012093
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui iki 2014 m. rugpjūčio mėn. 15 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. rugpjūčio 01 d. iki 2014 m. rugpjūčio 15 d. UAB „GeoMind“ patalpose adresu: Žemaitės g. 22, Vilnius.

2014-08-01

Pertvarkoma teritorija ir plotas: Vilniaus r., Sužionių sen., Jusinės vs. Plotas – 0.4800 ha.
Planavimo organizatorius: Irena Mickevičiūtė
Specialiojo plano rengėjas
: UAB „G.M.Co“ Verkių g. 29, Vilnius
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.
Su projektu galima susipažinti 2014 m. liepos 30 – rugpjūčio 13  dienomis Verkių g. 29, Ūkio kiemas 3, Vilnius.

2014-08-01

Vadovaujantis 2013-10-10 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 645-13 reg. Nr. AD-730-(3.31) ir susitarimais prie šios sutarties pradėtas rengti 1,7178 ha   žemės sklypo, kad. Nr. 4170/0200:17,  Dvaro g.45, Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Planavimo organizatorius: UAB „PARTNET“.
Plano rengėjas: UAB „Krianta“, adresas: Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 860649761,  el. p. krianta@mail.lt.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į gyvenamąsias teritorijas, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, padalyti žemės sklypą į keturis sklypus, nustatyti jų ribas, plotus, pateikti sklypų statybos reglamentus.
Parengto detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014-08-19 iki 2014-09-03 Riešės seniūnijos patalpose.
Viešas susirinkimas vyks 2014-09-03 nuo 14 iki 15 val. Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g.3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. Pasiūlymus teikti plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Papildomos informacijos teirautis projekto rengėjo.

2014-08-01


Grįžti
Shadow up