kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2014 m. gegužės mėnesį


Nacionalinės žemes tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 48VH14.48.2.)-1869 ir 2014 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 48VI-(14.48.2.)-1881 paskelbti Vilniaus apskrities, Vilniaus rajono, Riešės seniūnijos, Pikeliškių ir Didžiosios Riešės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektai. Projektų rengimo pradžia 2014 m. birželio 30 d. projektų parengimo pabaiga 2015 m. balandžio 1 d.

2014-05-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 (bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513)  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4127/0300:0139, esančio Meškonių k., Nemenčinės seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – numatomas namų valdos žemės sklypo atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) atidalintoje žemės sklypo dalyje ir likusio žemės ūkio paskirties sklypo atidalijimą pagal bendraturčiams priklausančias dalis  į atskirus žemės sklypus bei Valerijos Šotik nuosavybės teise valdomos dalies padalijimą į tris žemės sklypus, nkeičiant jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
IniciatoriaiMarjan Petkevič, Valerija Šotik.
Projekto rengėjas
- UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2014-05-26 iki 2014-06-06 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2014-05-27

Rengiamas sklypo (kadastro Nr.4103/0300:227), Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2011-12-03 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. AD-1437-(3.31).
Planavimo tikslas: nekeičiant kitos žemės naudojimo paskirties padalinti sklypą. Vienas sklypas paliekamas inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2), kituose sklypuose numatoma keisti naudojimo būdą ir pobūdį iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į gyvenamos teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) teritoriją. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas, plotus ir statybos reglamentus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Projekto organizatorius – UAB ,,Neo invest‘‘, adresas: Jurgio Matulaičio a. 9-13, tel. 8686 90088, el.p. neoinvest@hotmail.com
Projekto rengėjas – UAB ,,SOSTINĖS STUDIJA‘‘, adresas: Užupio g. 16-26, Vilnius, tel. 8 68674 252, el.p. andzelika.studija@gmail.com
Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo koncepcijos ir sprendinių stadijos, sprendinių pasekmių vertinimo etapas ir baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas). Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka ir ataskaita, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir ataskaita nerengiami.
Planavimo terminai: 2012 -2015 m.
Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas: urbanistiniu, aplinkosauginiu, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros, aplinkos kokybės ir higienos aspektais.
Supažindinimo tvarka su parengtu detaliuoju planu:
Parengto detaliojo plano viešo svarstymo pradžia nuo 2014-06-12. Detalusis planas viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje (Sudervės g. 9, Avižienių k., tel. (8 5) 2403485) nuo 2014-06-25 iki 2014-07-10. Viešas aptarimas vyks Avižienių seniūnijoje 2014-07-11 10.00 val.
Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.
Planavimo pasiūlymai teikiami projekto organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Apskundimo tvarka:
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.
Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2014-05-27

Rengiamas sklypo (kadastro Nr.4152/0100:629), Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas –
2011-11-14 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1450-11.
Planavimo tikslas – pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės ūkio naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę, padalinti sklypą į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus; nustatyti jų ribas ir plotus.  Nustatyti statybos reglamentus -  naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto gyvenamojo namo statybos.
Projekto organizatorius Vytas Vaišnoras, Gelvadiškių  g. 22, Vilnius
Projekto rengėjas – UAB ,,SOSTINĖS STUDIJA‘‘, adresas: Užupio g. 16-26, Vilnius, tel. 8 68674 252, el.p. andzelika.studija@gmail.com
Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo koncepcijos ir sprendinių stadijos, sprendinių pasekmių vertinimo etapas ir baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas). Rengimo etapo stadijos sujungiamos (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 25 str. 1 d. 1 p., 3p.). Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka ir ataskaita, poveikio sveikatai vertinimo atranka ir vertinimas nerengiami.
Planavimo terminai: 2012 -2015 m.
Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas: urbanistiniu, aplinkosauginiu, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros, aplinkos kokybės ir higienos aspektais.
Supažindinimo tvarka su parengtu detaliuoju planu:
Parengto detaliojo plano viešo svarstymo pradžia nuo 2014-05-22. Detalusis planas viešai eksponuojamas Mickūnų seniūnijoje (Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., tel. (8 5) 2386230) nuo 2014-06-04 iki 2014-06-19. Viešas aptarimas vyks Mickūnų seniūnijoje 2014-06-20 13.00 val.
Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.
Planavimo pasiūlymai teikiami projekto organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Apskundimo tvarka:
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2014-05-27

Pradedamas rengti sklypo (kadastro Nr.4103/0300:227), Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas –
2011-12-03 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. AD-1437-(3.31).
Planavimo tikslas: nekeičiant kitos žemės naudojimo paskirties padalinti sklypą. Vienas sklypas paliekamas inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2), kituose sklypuose numatoma keisti naudojimo būdą ir pobūdį iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į gyvenamos teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) teritoriją. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas,  plotus ir statybos reglamentus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Projekto organizatorius – UAB ,,Neo invest‘‘, adresas: Jurgio Matulaičio a. 9-13, tel. 8686 90088, el.p. neoinvest@hotmail.com
Projekto rengėjas – UAB ,,SOSTINĖS STUDIJA‘‘, adresas: Užupio g. 16-26, Vilnius, tel. 8 68674 252, el.p. andzelika.studija@gmail.com
Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo koncepcijos ir sprendinių stadijos, sprendinių pasekmių vertinimo etapas ir baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas). Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka ir ataskaita, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir ataskaita nerengiami.
Planavimo terminai: 2012 -2015 m.
Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas: urbanistiniu, aplinkosauginiu, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros, aplinkos kokybės ir higienos aspektais.
Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2014-05-27

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešama yra rengiamas žemės sklypo kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas (Nr. 4130/0200:0075, savininkas – Rita Misevičienė, esantis Airėnų II kaime, Dūkštų seniūnijoje, Vilniaus rajone). Nuo 2014-06-09 iki 2014-06-20 d. vyks  kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registro ūkio veiklos pobūdį.
Su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažint UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00, tel. mob. 8 64716575, el. p. kristina@krianta.lt

2014-05-27

Pradedamas rengti žemės sklypų, esančių Užubrasčio k., Pagirių sen., Vilniaus r. (kad. Nr. 4122/0100:342, 4122/0100:77, 4122/0100:658, 4122/0100:347, 4122/0100:88, 4122/0100:343), detalusis planas. Rengiama bendrąja tvarka.
Planavimo tikslai: Keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti žemės sklypus, numatant gyvenamosios teritorijos (G) – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I) – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypus, bendro naudojimo teritorijos (B) – urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3) žemės sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatoriai: Rima Zakarevičienė, Julius Zakarevičius, Irina Vainauskienė, Edvardas Stankevičius, Valerijus Kolesnikas.
Plano rengėjas: UAB “Ramilė” Kirtimų g. 2, III korp., Vilnius, mob. 8 605 22 552, tel./faks.: 8 5 26 02932, el. p.: ramile.vilnius@gmail.com
Viešas svarstymas:

  • Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-05-29 iki 2014-06-30, darbo metu pas plano rengėją.
  • Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2014-06-16 iki 2014-06-30 darbo metu pas plano rengėją.
  • Viešas susirinkimas įvyks 2014-07-01, 900 val., pas plano rengėją.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., LT-09311, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-05-27

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4152/1600:185), esančio Darželių g. 7, Darželių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., vietovės lygmens detalųjį planą.
Planavimo tikslai: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas, plotus, nustatyti statybos reglamentus bei planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: Ivan Zakševskij.
Detaliojo plano rengėjas:
UAB “Ak, idėja”, Kalvarijų g. 4-25, Vilnius. Projekto vadovė, architektė Aušra Kalvaitienė, tel. +37068267938, e-paštas: ausra@akideja.lt.
Planavimo terminas: 2014 m.
Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Gauti informaciją apie rengiamą detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima detalioj plano rengėjui nurodytais kontaktais.

2014-05-27

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 954-13 pradedamas rengti sklypo kad.Nr.4117/0300: 91, esančio Pašilių k., Riešės sen.,Vilniaus rajone detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2014-06-26 iki 2014-07-24  Riešės seniūnijoje adresu: Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2014-07-24, 10 val. Riešės sen. adresu: Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k.,Vilniaus r.
Planavimo organizatorius: Jurgita Balčiūnienė
Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius
tel.8 61454160, el.p. info@mzprojektai.lt
Planavimo tikslas:
Keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir kraštovaizdžio specialiojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1). Padalyti žemės sklypą, nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, vadovautis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-18 įsakymu Nr. A27-82 „Dėl Pašilių k., esančio Riešės sen., Vilniaus r., koncepcinės schemos“. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų (iki 10 m). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo terminai: 2014-05-05 - 2015-05-05
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka:
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel. 8 61454160,  el.paštas info@mzprojektai.lt .
Atmestus planavimo pasiūlymus pareiškėjai gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-05-27

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 953-13 pradedamas rengti sklypo kad.Nr.4117/0300: 84, esančio Pašilių k., Riešės sen.,Vilniaus rajone detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2014-06-26 iki 2014-07-24  Riešės seniūnijoje adresu: Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2014-07-24, 10 val. Riešės sen. adresu: Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k.,Vilniaus r.
Planavimo organizatorius: Danutė Pelėdienė, Vidmantas Pelėda
Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius
tel.8 61454160, el.p. info@mzprojektai.lt
Planavimo tikslas:
Keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir kraštovaizdžio specialiojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1). Padalyti žemės sklypą, nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, vadovautis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-18 įsakymu Nr. A27-82 „Dėl Pašilių k., esančio Riešės sen., Vilniaus r., koncepcinės schemos“. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų (iki 10 m). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo terminai: 2014-05-05 - 2015-05-05
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka:
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel. 8 61454160,  el.paštas info@mzprojektai.lt .
Atmestus planavimo pasiūlymus pareiškėjai gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-05-27

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 966-13 pradedamas rengti sklypo kad. Nr. 4117/0300:90, esančio Pašilių k., Riešės sen.,Vilniaus rajone detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2014-06-26 iki 2014-07-24  Riešės seniūnijoje adresu: Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2014-07-24, 10 val. Riešės sen. adresu: Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k.,Vilniaus r.
Planavimo organizatorius: Vytautas Olšauskas
Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius
tel.8 61454160, el.p. info@mzprojektai.lt
Planavimo tikslas:
Keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir kraštovaizdžio specialiojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1). Padalyti žemės sklypą, nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, vadovautis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-18 įsakymu Nr. A27-82 „Dėl Pašilių k., esančio Riešės sen., Vilniaus r., koncepcinės schemos“. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų (iki 10 m). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo terminai: 2014-05-05 - 2015-05-05
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka:
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel. 8 61454160,  el.paštas info@mzprojektai.lt .
Atmestus planavimo pasiūlymus pareiškėjai gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-05-27

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 965-13 pradedamas rengti sklypo kad. Nr. 4117/0300:83, esančio Pašilių k., Riešės sen.,Vilniaus rajone detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2014-06-26 iki 2014-07-24  Riešės seniūnijoje adresu: Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2014-07-24, 10 val. Riešės sen. adresu: Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k.,Vilniaus r.
Planavimo organizatorius: Rūta Olšauskė
Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius
tel.8 61454160, el.p. info@mzprojektai.lt
Planavimo tikslas:
Keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir kraštovaizdžio specialiojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1). Padalyti žemės sklypą, nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, vadovautis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-18 įsakymu Nr. A27-82 „Dėl Pašilių k., esančio Riešės sen., Vilniaus r., koncepcinės schemos“. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų (iki 10 m). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo terminai: 2014-05-05 - 2015-05-05
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka:
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel. 8 61454160,  el.paštas info@mzprojektai.lt .
Atmestus planavimo pasiūlymus pareiškėjai gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-05-27 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ VILNIAUS RAJONE
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
informuoja, kad parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožui nuo 16,00 iki 21,50 km rekonstruoti) projektas Didžiosios Riešės ir Pikeliškių kadastro vietovėse,  Vilniaus rajone  (toliau – projektas).
Projekto organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, teirautis Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Bautrėnienės, tel. (8 5) 232 9662, faks. (8 5) 232 9609, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt).
Projekto rengėjas
– VĮ Valstybės žemės fondas (Konstitucijos pr. 23A, LT-08105 Vilnius, adresas internete www.vzf.lt, teirautis Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiosios specialistė Elenos Gricevič , tel. (8 5) 262 0976, faks. (8 5) 262 1672, el. paštas elena.gricevic@vzf.lt).
Su parengto projekto sprendiniais nuo 2014 m. birželio 4 d. iki 2014 m. liepos 4 d. galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos patalpose (Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. sav., LT-14260), pas planavimo organizatorių ir projekto rengėją. Projekto sprendiniai bus eksponuojami Riešės seniūnijos skelbimų lentoje.
Viešas svarstymas (susirinkimas) įvyks 2014 m. liepos 7 d. 13 valandą Pikeliškų administracinio pastato salėje (Dvaro g. 27,  Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r.).
Pastabas bei pasiūlymus dėl parengto žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu projekto organizatoriui bei projekto rengėjui aukščiau nurodytais adresais, taip pat darbo dienomis palikti Riešės seniūnijoje pas seniūnę.
Parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos  per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos (Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius).

2014-05-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4142/0100:0387, esančio Vilniaus rajone, Šatrininkų seniūnijoje, Grigaičių kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Projekto organizatorius ir iniciatorius
Kristina Dadelo ir Kristina Rodenbeck.
Projekto rengėjas
- UAB „ATSPINDYS“, Laisvės pr. 88 III a. , Vilnius, tel. +370 5 2750981, el. paštas:  info@atspindys.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. birželio mėn. 13 d. Susipažinti su projektu galima  nuo 2014-05-29 iki 2014-06-13 dienomis, UAB „ATSPINDYS“ patalpose, adresu : Laisvės pr. 88 III a., Vilnius.

2014-05-27 

Parengtas žemės sklypo (4192/0300:21) Vilniaus r., Sužionių seniūnijos, Gričiūnų kaime  specialusis planas.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079,  informuojame apie parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje (specialiojo planavimo dokumentą).
Planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: žemės sklypo savininkas Jan Matačina.
Plano rengėjas
– Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, tel. 8 626 54599, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas krastotvarka@vzf.lt
Planas svarstomas supaprastinta tvarka. Susipažinti su sprendiniais bei sprendinių vertinimo ataskaita galima Sužionių seniūnijoje arba pas plano rengėją.

2014-05-27

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos „Kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia – Rudamina – Paneriai 13,13 km esančios trišalės sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5202 Rudamina – Turgeliai rekonstrukcijos į žiedinę sankryžą su apšvietimo įrengimu“ galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.
1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36/2, Vilnius LT-03109, tel. (8 5) 2329600, faks. (8 5) 232 9609, lakd @ lakd.lt.
2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia – Rudamina –Paneriai 13,13 km esančios trišalės sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5202 Rudamina – Turgeliai rekonstrukcijos į žiedinę sankryžą su apšvietimo įrengimu.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Rudaminos mstl., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.
4. Persvarstoma atsakingos institucijos (Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas) priimta atrankos išvada (2014-02-10, Nr.(38-4)-VR-1.7-737), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ( toliau – Vilniaus RAAD) 2014-02-10 priimta atrankos išvada Nr. (38-4)-VR-1.7-737 dėl Kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia – Rudamina – Paneriai 13,13 km esančios trišalės sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5202 Rudamina – Turgeliai rekonstrukcijos į žiedinę sankryžą su apšvietimo įrengimu poveikio aplinkai vertinimo. Atrankos išvadoje nurodoma, kad minėtai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5.Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Vilniaus visuomenės sveikatos centras ( toliau – VSC) 2014-02-19 raštu Nr.(12-37)-2-2098 kreipėsi į Vilniaus RAAD persvarstyti atrankos išvadą, motyvuodamas tuo, kad nepateikta informacija apie esamus ir prognozuojamus triukšmo ribinius dydžius artimiausiose gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatuose bei šių teritorijų aplinkoje. Siekiant apsaugoti minėtas teritorijas nuo neigiamo triukšmo poveikio turi būti numatytos ir įgyvendintos kompensacinės priemonės.
6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:
6.1
Persvarstant atrankos išvadą poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai nurodė, jog teiks papildomą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą Vilniaus VSC. Susipažinę su papildoma informacija Vilniaus VSC informavo, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas, motyvuodamas tuo, jog pagal pateiktą informaciją tiek esamoje, tiek perspektyvinėje situacijoje triukšmo lygiai artimiausiose gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose viršija Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamas vertes. Taip pat nepateikta informacija apie numatomas ir įgyvendinamas kompensacines priemones, siekiant apsaugoti minėtas teritorijas nuo neigiamo triukšmo poveikio.
6.2 Dėl planuojamos ūkinės veiklos galimas visuomenės nepasitenkinimas. Poveikio aplinkai vertinimo metu visuomenei bus sudarytos galimybės išsamiau susipažinti su PŪV, teikti pasiūlymus dėl pastarosios sprendinių įgyvendinimo.
7.Priimta galutinė atrankos išvada: Vilniaus RAAD 2014-05-20 priimta galutinė atrankos išvada Nr. (38-4)-VR-1.7-2065 Kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia – Rudamina – Paneriai 13,13 km esančios trišalės sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5202 Rudamina –Turgeliai rekonstrukcijos į žiedinę sankryžą su apšvietimo įrengimu poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

2014-05-23

Vadovaujantis 2013 06 17 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.336-13 rengiamas sklypo kad.Nr.4170/1100:275, esančio Ažulaukės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems / rekonstruojamiems statiniams.
Detaliojo plano organizatorius: Teresa Mažulis, Michail Mažulis.
Detaliojo plano rengėjas:
Paulius Vroblevičius (ind. veiklos Nr. 061672), Algirdo g. 53-4, Vilnius, tel. 869874512.
Detaliojo plano ekspozicija:
 Detalaus plano projektas nuo 2014 05 22 iki 2014 06 23 eksponuojamas Riešės seniūnijos skelbimų lentoje (Molėtų g. 16, Didžiosios riešės k., LT-14260 Vilniaus r.).
Viešas projekto aptarimas: įvyks 2014 06 23 10.00 val. Riešės seniūnijos patalpose.
Planavimo pasiūlymai: dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas:  Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos
(A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-05-23

Vadovaujantis 2011-11-07 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1389-11 reg. Nr. AD-1282-(3.31) rengiamas 0,9105 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4110/0300:735, esančio Platiniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
Stanislav Stankevič, adresas: Kalvarijų 160-251, Vilnius.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt.
Planavimo tikslas: keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, padalinti sklypą, planuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) - sklypus, nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams – iki dviejų aukštų, vieno buto.
Planavimo terminai: rengiamas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014-06-17 iki 2014-07-01 Zujūnų seniūnijos patalpose (kartu eksponuojama detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2014-07-01, 14.30 val., Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2014-05-23

Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sklype kadastrinis Nr. 4140/400:297(Kenos k. v.) rengiamas kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorė – Janina Milevič
Projekto rengėjas
 – IĮ "Matavimų TRasa", Justiniškių g. 66, Vilnius
tel.  8 655 94414  el. paštas: tk@geodeziniaimatavimai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-06-02 iki 2014-06-13 Vilniuje, Justiniškių g. 66

2014-05-23

Vadovaujantis 2012-05-17 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi Nr. 416-12 (reg. Nr. AD-467-(3.31)) rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/1700:719), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., detalusis planas.
Planavimo tikslas
: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Vadovaujantis 2012-11-05 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi Nr. 828-12 (reg. Nr. AD-933-(3.31)) rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/1700:715), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., detalusis planas.
Planavimo tikslas
: keisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: Edmund Šot.
Detaliojo plano rengėjas:
UAB „Tectum group“, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 3A-14, tel.: +370 655 02908.
Parengto planas vieša ekspozicija: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen. patalpose nuo 2014-05-29 iki 2014-06-27. Viešasis svarstymas įvyks 2014-06-27 10.00 val. Mickūnų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2014-05-23

Vadovaujantis 2011-03-09d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.162-11“ Reg. Nr.AD-330-(3.31), pradedamas rengti„Vietovės lygmens žemės sklypų ( kad. Nr. 4174/0100:665, 4174/0100:871)esančių Riešės  k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas“.
Planavimo tikslas – sujungti žemės sklypus į vieną sklypą, keisti jo pagrindinę žemės naudojimo (pagal bendrojo plano sprendinius)  iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę , padalyti sklypą. Projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir  dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus –naujai statomų/rekonsrtruojamų statinių-iki dviejų aukštų, vieno buto (7,1)gyvenamojo namo statybai.  Nustatyti privalomąjį  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius –Zenonas Kairaitis gyv. Pergalės g. 19-3,  Riešės k., Vilniaus r.
Plano rengėjas-  M.Mikulionytė tel. 861670564. Parengtas  detalusis planas bus viešai eksponuojamas  Avižienių  sen. patalpose nuo 2014-05-22  iki 2014-06- 20. Viešasis svarstymas vyks detaliojo plano rengėjo patalpose Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje patalpose 2014-06-20 d. 10 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto -rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo procedūrų pabaigos.

2014-05-22 

Vadovaujantis 2011-03-09d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.161-11“ Reg. Nr.AD-327-(3.31), pradedamas rengti„Vietovės lygmens žemės sklypo ( kad. Nr. 4174/0100:666,) esančio Riešės  k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas“.
Planavimo tikslas – .keisti žemės sklypo naudojimo paskirtį (pagal bendrojo plano sprendinius) iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus. Projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Numatyti inžinerinę infrasruktūros teritoriją. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų  ribas bei plotus. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų /rekonstruojamų statinių – iki dviejų aiukštų, vieo buto (7.1) gyvenamojo namo statybos .  Nustatyti privalomąjį  teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius –Zenonas Kairaitis gyv. Pergalės g. 19-3,  Riešės k., Vilniaus r.
Plano rengėjas-  M.Mikulionytė tel. 861670564. Parengtas  detalusis planas bus viešai eksponuojamas  Avižienių  sen. patalpose nuo 2014-05-22  iki 2014-06- 20. Viešasis svarstymas vyks detaliojo plano rengėjo patalpose Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje patalpose 2014-06-20 d. 10 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto -rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo procedūrų pabaigos.

2014-05-22

Vadovaujantis 2013-05-02d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.236-13“ Reg. Nr.AD-295-(3.31), pradedamas rengti„Vietovės lygmens žemės sklypo ( kad. Nr. 4152/0800:771 ), Mickūnų mstl., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas“.
Planavimo tikslas –  keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorojos benrdojo plano Z funkcinio prioriteto zonų reglamentus, iš žemės ūkio  į kitos paskirties žemę, padalyti sklypus. Projektuoti  kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G/G1), inžinerinės infrastruktūros –susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2) žemės sklypus. Nustatyti sklypu ribas ir plotus. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus –naujai statomų/rekonsrtruojamų statinių iki dviejų aukštų (iki 10m) gyvenamojo namo statybai.
Planavimo organizatorė – Renata Volkovska gyv. Taikos g. 233-13, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas: M.Mikulionytė tel. 861670564. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas  Mickūnų sen. patalpose nuo 2014-05-22  iki 2014-06- 20. Viešasis svarstymas vyks detaliojo plano rengėjo patalpose Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje patalpose 2014-06-20 d. 10 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto -rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo procedūrų pabaigos.

2014-05-22

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2004 m spalio 4 d. Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Maišiagalos sen., Kiemelių k., kad. Nr. 4147/0300:0298 , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo organizatorius: Francišek Dubovskij;
Specialiojo plano rengėjas
: IĮ „Matavimų TRasa“ Justiniškų g. 66, Vilnius, tel. 8 699 87171, 8 655 94414, el. paštas: tk@GeodeziniaiMatavimai.lt
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį;
Susipažinti su parengtu žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima 2014 m. gegužės 21 – birželio 4 dienomis, individualioje įmonėje „Matavimų TRasa“, adresu Justiniškių g. 66, Vilnius.

2014-05-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypų, esančių Vilniaus r.., Bezdonių sen., Aukštuolės k., Pušų g. 92, skl.kad.Nr.4107/1602:116 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – įsiterpusio žemės ūkio paskirties žemės sklypų suformavimas prie žemės sklypo (kad.nr. 4107/1602:116).
Planavimo organizatorius – Regina Orenko.

Projekto rengėjas – E.Romanovo ind.veikla, Sausio 13-osios g. 31, Vilnius. mob.: 8 624 65101, edgaras.romanovas@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2013 m. gegužės mėn. 23 d. iki 2013 m. birželio mėn. 03 d. E.Romanovo ind.veiklos patalpose.

2014-05-22

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2004 m spalio 4 d. Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj., Nemėžio sen., Didžiasalio k., kad. Nr. 4162/0200:1282 , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo organizatorius: Algimantas Pranaitis ir Valė Pranaitienė;
Specialiojo plano rengėjas
: IĮ „Matavimų TRasa“ Justiniškų g. 66, Vilnius, tel. 8 655 94414, 8 699 87171, el. paštas: tk@GeodeziniaiMatavimai.lt
Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti);
Susipažinti su parengtu žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima 2014 m. gegužės 21 – birželio 4 dienomis, individualioje įmonėje „Matavimų TRasa“, adresu Justiniškių g. 66, Vilnius.

2014-05-22

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO.
Detaliojo plano tikslus pavadinimas: Vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0400:125), esančio Putiniškių k., Sudervės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas: 2012-05-16 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 415-12 (Reg. Nr. AD-458-(3.31)).
Plano rengimo terminai: iki 2014 III ketvirčio.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: keisti žemės sklypo dalies (pagal Vilniaus rajono savivaldybės kraštovaizdžio specialiajame plane numatytą gamybos ir sandėlių plėtrą) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P1). Numatyti inžinerinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2). Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus: pastatų aukštį – iki 3 aukštų (iki 15 m), žemės sklypo leistiną užstatymo tankumą – ne daugiau kaip 50 proc. (sklypo dalies, patenkančios į gamtinio karkaso teritoriją – ne daugiau kaip 30 proc.), leistiną užstatymo intensyvumą, statybos ribas ar liniją, susisiekimo sistemos organizavimą.
Planavimo organizatorius:  UAB „Kamintos investicija“, atstovaujama direktoriaus Rimo Gaigalo, buveinės adresas: Ukmergės g. 369A, Vilnius, tel.: +37052754676.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičiaus ind. veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.26)-332-2393, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 861155004, info@architektugrupe.lt, PV G. Meidutė, tel.: 869947231.
Detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) atrankos procedūra atlikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 patvirtintu „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“. Priimtas sprendimas: išnagrinėję vertinimo subjektų išvadas dėl detaliojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaudamiesi nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka, informuojame, kad planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti SPAV rengiamam vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0400:125) Putiniškių k., Sudervės sen., Vilniaus r., detaliajam planui. Pasiūlymų teikimo tvarka: susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas galima pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus dėl priimto sprendimo raštu galima planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui 10 d.d. nuo šio skelbimo.

2014-05-22

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0400:188), esančio Putiniškių k., Sudervės sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 874-11, reg. Nr. AD-795-(3.31), 2011-06-10 ir susitarimą Nr. AD-417-(3.31), 2012-05-03.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P1), sandėliavimo statinių statybos (P2) bei komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius UAB „AG Motors“, direktorius Aurimas Garbenčius, buveinės adresas Lakūnų g. 30, Vilnius.
Projekto rengėjas – MV „SPV PROJEKTAI“, Didlaukio g. 51, PV Lauras Paulauskas, el. paštas -  lauras.paulauskas@gmail.com. Informacija teikiama tel. 8-683 48736.    
Palanavimo terminai:
Parengto detaliojo plano ekspozicija - nuo š. m. birželio 6d. iki birželio 26d.. Sudervės seniūnijos skelbimų lentoje (Vilniaus g. 25, Sudervės k.). Viešasis susirinkimas įvyks š. m. birželio  27d. 9 val. Sudervės seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 25, Sudervės k.).Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2014-05-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje Sudervės seniūnijoje Lauryniškių kaime, sklypo kad. Nr. 4184/0300:683, (ūkininko sodybos vietai parinkti) projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –žemės ūkio paskirties žemėje  ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius Andžej Lipnevič .
 Projekto rengėjas – J. Adomavičiaus IĮ “Šantra” , adresas:Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37061272975, el. paštas: info.santra@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2014-05-20 iki 2014-06-03 J. Adomavičiaus IĮ “Šantra”  patalpose adresu: Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas, Vilniaus rajonas.

2014-05-22

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. Dl-158 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo" parengtas Vilniaus rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas.
Organizatorius - Aplinkos ministerija.
Rengėjas -Valstybine miškų tarnyba.

Su projektu galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybėje (Rinktinės g. 50, Vilnius).
Viešas projekto svarstymas įvyks 2014 m. birželio 4 d. 10 val. Vilniaus rajono savivaldybės 210 kab. salėje (Rinktinės g. 50, Vilnius).
Informaciją teikia: Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 1la, Kaunas , tel. +370 37 490220, faks. +370
37 490251, el. p. vnit@amvmt.lt; www.amvmt.lt

2014-05-21

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/2200:NTR neregistruotas), esančio Vilniaus apskr. Vilniaus r. Mickūnų sen. Skaisterių  k., Skaisterių g. 4A, Mickūnų k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: 2011-10-06 Leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 48L-(14.48.36.)-244; 2011-11-05 Planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti Nr. 277-11.
Planavimo tikslas: žemės sklypo, reikalingo Irinos Stankevič, Sofijos Čičin, Stanislav Chichin nuosavybės teise valdomiems pastatams (gyvenamasis namas, unikalus Nr. 4197-8008-8012, ūkinis pastatas, unikalus Nr. 4197-8008-8026, ūkinis pastatas, unikalus Nr. 4197-8008-8030) eksploatuoti, suformavimas valstybinėje žemėje
Projekto organizatorius: Sofija Čičin, Stanislav Chichin, Irina Stankevič.
Projekto rengėjas
: UAB “Arlitanus”, A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2014 m. gegužės 19 d. iki  2014 m.  gegužės 30 d. adresu : A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.

2014-05-21 

Rengiamas  Vilniaus r.. Šatrininkų sen. Rokantiškių k. (kad. Nr.: 4142/0100:424 – Skl. plotas 0.2500 ha, kad. Nr.: 4142/0100:425 – Skl. plotas 0.3650 ha, kad. Nr.: 4142/0100:426 – Skl. plotas 0.3650 ha po kadastrinių matavimų) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatoriaiJANINA PESLIAKIENĖ, STANISLOVAS LUKOŠEVIČIUS, ONA LUKOŠEVIČIENĖ, ALGIRDAS SADKAUSKAS, DANGIRUTĖ SADKAUSKIENĖ.
Planavimo tikslas (būdas) – žemės sklypų kad. Nr.: 4142/0100:424 – Skl. plotas 0.2500 ha, kad. Nr.: 4142/0100:425 – Skl. plotas 0.3650 ha, kad. Nr.: 4142/0100:426 – Skl. plotas 0.3650 ha, sujungimas į vieną žemės sklypą, nekeičiant išorinių sklypų ribų laisvoje valstybinėje žemėje.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami organizatoriui ir rengėjui. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-05-15 iki 2014-07-20 adresu  Kareivių g.19-181,Vilnius.

2014-05-21  

Rengiamas  Vilniaus r.. Avižienių sen. Galinės k., Sudrvės kadastrinė vietovė, sklypo kadastrinis numeris: 4184/0400:532, unikalus numeris: 4400-1838-4839. Sklypo plotas 3.7116 ha., kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Planavimo organizatoriaiANDŽEJ TYRILA
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai reikalingų pastatų statybai (gyvenamajam namui ir ūkiniams pastatams statyti) ir reikalingų komunikacijų projektavimas..
Projekto rengėjas – UAB “Kagema”, Kareivių g.19-181, Vilnius, tel./faksas: 8 5 2336005 el. paštas: geo@kagema.lt 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. gegužės mėn. 19 d. Iki 2014 m. Liepos mėn. 20 d.UAB “Kagema”patalpose, adresu  Kareivių g.19-181,Vilnius.

2014-05-21  

Rengiamas  Vilniaus r.. Marijampolio sen. Pakovarniškių k., Migūnų kadastrinė vietovė, sklypo kadastrinis numeris: 4154/1600:213, unikalus numeris: 4400-2136-6161. Sklypo plotas 0.5382 ha. kaimo plėtros (vietai pagalbiniams ir kitos paskirties pastatams statyti) žemėtvarkos projektas.
Planavimo organizatoriaiJANINA SVATKOVSKAJA
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą pagalbiniams ir kitos paskirties pastatams statyti, kurie neturės bendros infrastruktūros su ūkininko sodybą.
Projekto rengėjas – UAB “Kagema” Modestas Misiukas 2R-KP-319, Kareivių g.19-181, Vilnius, tel./faksas: 8 5 2336005 el. paštas: geo@kagema.lt 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. gegužės mėn. 14 d. Iki 2014 m. Liepos mėn. 20 d.UAB “Kagema”patalpose, adresu  Kareivių g.19-181,Vilnius. 

2014-05-21

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.678-12, reg.Nr. AD-757-(3.31), 2012 09 12, parengtas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:803), esančio Užugriovio k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas. Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo dalies pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją–vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai(G1). Padalyti į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems statiniams.
Planavimo organizatorius: Pavelas Grelis, Tatjana Grelienė, tel. 868773815.
Viešas aptarimas įvyks 2014 birželio 19 d. 10:00 val. Riešės sen. adresu: Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k.,Vilniaus r. Nuo 2014 gegužės 21 d. iki 2014 birželio 19 d. projektas bus viešai eksponuojamas Riešės seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: Virginija Rimantienė tel. 861267154. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai, teisės aktų nustatyta tvarka.

2014-05-21 

Rengiamas žemės sklypo kadastro Vilniaus r., Riešės sen., Varniškių k., sklypo kad.Nr.4170/0800:0198 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– sklypo padalijimas į dešimt sklypus.
Planavimo organizatoriaiAlytė Čaikina
Projekto rengėjas – matininkas Vladas Kazlauskas.
Telefonai pasiteiravimui 8-687 24364, el. paštas: vladas.geoksis@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti patalpose, adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius nuo 2014 m. gegužės 16 d. iki 2014 m. gegužės 30 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius.

2014-05-21

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad.nr. 4110/0300:299), esančio Medžiakalnio k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi  Nr. 160-13, registracijos Nr. AD-449-(13.31), 2013-06-27.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo dalies, nepatenkančios į geomorfologinį draustinį, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), atskirųjų želdynų teritorijos bei inžinerinės infrastruktūros žemės sklypus,  nustatyti sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Planavimo organizatoriai – Jonas Časas, gyvenantis V. Vaitkaus g. 13-13, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 679 92646, el. paštas vilma@projektavimosprendimai.lt.

2014-05-21

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0500:13), esančio Gandrinių g. 21, Mikašiūnų k., Pagirių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 384-12, registracijos Nr. AD-952-(3.31) 2012 11 09.
Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės paskirties, padalyti žemės sklypą į kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos žemės sklypus, nustatyti sklypų ribas ir plotus bei pateikti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Ona Rimkienė, gyv. Gandrinių g. 21, Mikašiūnų k., Pagirių sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas - UAB ,,Projektavimo sprendimai“, Trimitų g. 6 – 38, LT–09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  852610506, 867992646, el. paštu info@detalus.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2014 m. gegužės mėn. 16 d. iki 2014 m. birželio mėn. 18 d. Pagirių seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 10-K2, Pagirių k., LT-14114 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2014 m. birželio mėn. 18 d. 16 val. Pagirių seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 10-K2, Pagirių k., LT-14114 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-05-21

Parengtas Vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1769), esančio Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 604-13, 2013-10-11.
Planavimo organizatoriai Česlava Bumbul, gyv. Sodų g. 43-23, Skaidiškių k., Vilniaus r.
Planavimo tikslai keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties: gyvenamąsias teritorijas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyboms (G/G1). Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo strategija“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11-313, LT-09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +37067543255, el. paštu info@projektavimostrategija.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija – nuo 2014-05-16 iki 2014-06-20 Nemėžio seniūnijos patalpose, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r.
Viešas svarstymas – vyks 2014-06-20 9:00 val. Nemėžio seniūnijos patalpose, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r.
Pasiūlymų teikimo tvarka – motyvuoti pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriams raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas – asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-05-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų ruošimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, yra pradedamas rengti Šermukšnių g. 10, Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus rajone formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka. Apie projekto viešą svarstymą yra pranešta 2014 m. gegužės 15 d. leidinyje „Vilniaus krašto savaitraštis“.
Planavimo tikslas – kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos) įsiterpusio (ne didesnio kaip 0,06 ha ploto) žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kadastro Nr. 4110/0800:233).
Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinti teritorijos planavimo sprendimus - išsipirkti žemės sklypus bendram naudojimui ir prijungti prie savo sklypų, nustatyti gamtinės aplinkos keliamus reikalavimus, kad nebūtų pakenkta gamtai ir kraštovaizdžiui.
Planavimo organizatorius – UAB „Ramilė“, Kirtimų g. 2, 8-640-32107, ramile.vilnius@gmail.com.
Planavimo iniciatorius – Roman Baraško, Donata Baraško, Giedrius Žylė, Ilona Žylienė.
Su projektu susipažinti ir pasiūlymus teikti galima nuo 2014 metų birželio 2 d. iki birželio 13 d.
Kreiptis adresu: UAB „Ramilė“, Kirtimų g. 2, Vilnius, LT-02300.

2014-05-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų ruošimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, yra pradedamas rengti Dagilio g. 9, Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus rajone formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka. Apie projekto viešą svarstymą yra pranešta 2014 m. gegužės 15 d. leidinyje „Vilniaus krašto savaitraštis“.
Planavimo tikslas – kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos) įsiterpusio (ne didesnio kaip 0,06 ha ploto) žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kadastro Nr. 4110/0800:560).
Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinti teritorijos planavimo sprendimus - išsipirkti žemės sklypus bendram naudojimui ir prijungti prie savo sklypų, nustatyti gamtinės aplinkos keliamus reikalavimus, kad nebūtų pakenkta gamtai ir kraštovaizdžiui.
Planavimo organizatorius – UAB „Ramilė“, Kirtimų g. 2, 8-640-32107, ramile.vilnius@gmail.com.
Planavimo iniciatorius – Natalija Tretjakova, Michail Prusakov.
Su projektu susipažinti ir pasiūlymus teikti galima nuo 2014 metų birželio 2 d. iki birželio 13 d.
Kreiptis adresu: UAB „Ramilė“, Kirtimų g. 2, Vilnius, LT-02300.

2014-05-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r.. Riešės sen. Tekliūnų vs., kad. Nr. 4117/0200:5161, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius Tomas Glavinskas.
Projekto rengėjas
–UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. gegužės 15 d. iki 2014 m. gegužės 31 d. UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2014-05-21

Vadovaujantis 2013-08-01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 458-13, reg. Nr. AD-555-(3.31), rengiamas 1,8900 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4162/0300:990, esančio Šiaudinės k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: UAB „ARDENA”
(atstovaujama prezidento Bogdan Šeibak), adresas: Vytenio g. 20, Vilnius.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą: pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją (P/P1), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams – iki trijų aukštų.
Planavimo terminai: rengiamas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014-06-12 iki 2014-06-26  Nemėžio seniūnijos patalpose (kartu eksponuojama detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2014-06-26, 10 val., Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2014-05-16

Vadovaujantis 2013-08-01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 457-13, reg. Nr. AD-556-(3.31), rengiamas 1,8900 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4162/0300:923, esančio Šiaudinės k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
UAB „ARDENA” (atstovaujama prezidento Bogdan Šeibak), adresas: Vytenio g. 20, Vilnius.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą: pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją (P/P1), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams – iki trijų aukštų.
Planavimo terminai: rengiamas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014-06-12 iki 2014-06-26  Nemėžio seniūnijos patalpose (kartu eksponuojama detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2014-06-26, 10 val., Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2014-05-16 

Vadovaujantis 2013-05-02d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.236-13“ Reg. Nr.AD-295-(3.31), pradedamas rengti„Vietovės lygmens žemės sklypo ( kad. Nr. 4152/0800:771 ), Mickūnų mstl., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas“.
Planavimo tikslas –  keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorojos benrdojo plano Z funkcinio prioriteto zonų reglamentus, iš žemės ūkio  į kitos paskirties žemę, padalyti sklypus. Projektuoti  kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G/G1), inžinerinės infrastruktūros –susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2) žemės sklypus. Nustatyti sklypu ribas ir plotus. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus –naujai statomų/rekonsrtruojamų statinių iki dviejų aukštų (iki 10m) gyvenamojo namo statybai.
Planavimo organizatorė
 – Renata Volkovska gyv. Taikos g. 233-13, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas: M.Mikulionytė tel. 861670564.
Detalusis planas bus viešai eksponuojamas  Mickūnų sen. patalpose nuo 2014-05-22  iki 2014-06- 20. Viešasis svarstymas vyks detaliojo plano rengėjo patalpose Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje patalpose 2014-06-20 d. 10 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto -rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo procedūrų pabaigos.

2014-05-16

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:517) Žemųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo organizavimo pagrindas
: 2012-02-14 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 68-12, registracijos Nr. AD-166-(3.31).
Planavimo organizatoriai: V. Kačko, J. Kačko, gyv. Sporto g. 2-5, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), padalyti į sklypus, nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Su detaliojo plano sprendiniais supažindina ir informaciją teikia PV Jovita Pauplienė, jovita.paupliene@gmail.com, tel.: +370 69919914

2014-05-16

Vadovaujantis 2012-08-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 604-12, reg. Nr. AD-680-(3.31), parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:3331) Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas
: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo rengėjas: PV Jovita Pauplienė; el.p.: jovita.paupliene@gmail.com; tel.: +370 699 19914
Planavimo organizatoriai: Marek Anuškevič, gyv. Ievų g. 10, Skaidiškių k., Vilniaus r.
Planavimo terminai: rengiamas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014-05-19 iki 2014-06-02  Nemėžio  seniūnijos patalpose (kartu eksponuojama detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis). Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2014-06-02, 10.00 val., Nemėžio seniūnijoje, V. Siromkolės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, kontaktinis tel. Nr. 869919914  el. p. jovita.paupliene@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2014-05-16

Vadovaujantis 2012-08-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 605-12, reg. Nr. AD-679-(3.31), parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:1127) Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas
: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo rengėjas: PV Jovita Pauplienė; el.p.: jovita.paupliene@gmail.com; tel.: +370 699 19914
Planavimo organizatoriai: Lidija Paplavskaja, gyv.: Žirmūnų g. 32B-10, Vilnius.
Planavimo terminai: rengiamas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014-05-19 iki 2014-06-02  Nemėžio  seniūnijos patalpose (kartu eksponuojama detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis). Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2014-06-02, 10.00 val., Nemėžio seniūnijoje, V. Siromkolės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, kontaktinis tel. Nr. 869919914  el. p. jovita.paupliene@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2014-05-16

Vadovaujantis 2011-07-11 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 790-11, reg. Nr. AD-857-(3.31), parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:961) Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas
: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo rengėjas: PV Jovita Pauplienė; el.p.: jovita.paupliene@gmail.com; tel.: +370 699 19914
Planavimo organizatoriai: Silva Malinauskienė, Žirgų g. 6-2, Riešė, Vilniaus r.
Planavimo terminai: rengiamas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014-06-02 iki 2014-06-16  Riešės  seniūnijos patalpose (kartu eksponuojama detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis). Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2014-06-16, 10.00 val., Riešės seniūnijos patalpose, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Riešės sen. Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, kontaktinis tel. Nr. 869919914;  el. p. jovita.paupliene@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2014-05-16

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4132/0600:816, kad. Nr. 4132/0600:817, kad. Nr. 4132/0600:818), esančių Kirzinės vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r., detalusis planas. Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 913-13, registracijos Nr. AD-1082-(3.31).
Planavimo tikslas: sujungti žemės sklypus, keisti sujungto žemės sklypo naudojimo pobūdį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1). Padalyti į sklypus.
Planavimo organizatorius S. Daveiko.
Detaliojo plano rengėjas
– UAB ,,Tectum group“, Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus r.;  tel.: +370 655 02908. Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2014-05-19 d. iki 2014-06-19 Maišiagalos seniūnijos patalpose, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2014-06-19 10:00 val. Maišiagalos seniūnijos patalpose. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-05-15

Vadovaujantis 2013-10-10 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 646-13 reg. Nr. AD-722(3.31) pradėtas rengti 0,3914 ha kitos paskirties-gyvenamosios teritorijos, žemės sklypo, kad. Nr. 4152/0100:972,  Centrinė g.60, Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatoriai: Jevgenijus Pečko, Raimund Voronovič, Nadiežda Voronovič, Tedeuš Macutkevič, Valentina Macutkevič.
Plano rengėjas:
UAB „Krianta“, adresas: Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 860649761, el. p. krianta@mail.lt
Planavimo tikslai: Padalinti sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, statybos reglamentus.
Parengto detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014-05-29 iki 2014-06-13 Mickūnų seniūnijoje. Viešas susirinkimas vyks 2014-06-13 nuo 11 iki 12 val. Mickūnų seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Papildomos informacijos teirautis projekto rengėjo.

2014-05-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, UAB”Geo Vilnius”, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, žemės sklypo, esančio Vilniaus raj., Paberžės sen., Maseliškių k. 11, Kad. Nr.4134/0200:0089.
Planavimo organizatorius:
Ivan Rancev
Projekto tikslas –
žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nuosavybės teise valdomo žemės sklypo padalijimas į du atskirus žemės sklypus, nekeičinat jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo bei pobūdžio.
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima, UAB”Geo Vilnius” (adresas: Kareivių g.6-302, Vilnius; Mob. Tel.: 8-690 94040, el. paštas:marius@geovilnius.lt).
Kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu iki 2014-05-23.

2014-05-15

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj., Nemenčinės  sen., Purnuškių k. (kad. Nr. 4127/0200:101,  Eiminiškių  k.v.) kaimo plėtros ūkininko sodybos vietai parinkti žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą  ūkininko sodybai, reikalingų pastatų statybai.
Planavimo iniciatorius – Rimantas Vaisiūnas
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje)  iki 2014 m. gegužės 29d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius. 

2014-05-15

Parengtas žemės sklypo SB“ Prekyba“, Prekybos 3-ioji g.9,  Vilniaus raj., Mickūnų  sen., Viktariškių k. (kad. Nr. 4142/0903:6 Kyviškių  k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas . Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, pertvarkant žemės sklypo ribas pagal faktinį naudojimą.
Planavimo iniciatorius –
  Hendrikas Pukėnas
Projekto rengėjas -
 IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje)  iki 2014 m. gegužės  29d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2014-05-15

Vadovaujantis 2011-05-31 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 797-11, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4142/0700:218 esančio Juodalaukio k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Jadvyga Mackevič.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“. Informacija tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2014-05-20 iki 2014-06-19 bus eksponuojamas Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2014-06-19d. 10val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2014-05-15

Vadovaujantis 2013-12-31 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 962-13, 2014-01-27 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos planavimo sąlygomis Nr. Sp-216-14, pradedamas rengti  Detalusis planas sklypo, kuris yra Papiškių k. Zujūnų sen., Vilniaus r. Sklypo Kad. Nr. 4110/0300:205.
Planavimo tikslai ir uždaviniai
: keisti sklypo žemės paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir sudalinti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų gyvenamojo namo statybos.  Nustatyti  privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą,  inžinerinių tinklų sprendinių schemas.
Planavimo organizatorius: Stanislava Sinicka. Deatliojo plano rengėjas UAB „Virilina“.
Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos patalpose nuo 2014-05-26 iki 2014-06-25. Viešas detaliojo plano aptarimas įvyks 2014-06-25 dieną 11 val. Žukausko g. 16-1, Vilniaus m.  patalpose. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB „Virilina“, Žukausko 16-1, Vilniaus m. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį  nuo viešo aptarimo dienos.

2014-05-14

Vadovaujantis 2013-11-06 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 608-13, 2014-01-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos planavimo sąlygomis Nr. Sp-184-14, pradedamas rengti  Detalusis planas sklypo, kuris yra Bajorų k. Avižienių sen., Vilniaus r. Sklypo Kad. Nr. 4103/0300:93.
Planavimo tikslai ir uždaviniai
: keisti sklypo žemės paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir sudalinti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų gyvenamojo namo statybos.  Nustatyti  privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą,  inžinerinių tinklų sprendinių schemas.
Planavimo organizatorius: Henrik Voitkevič. Deatliojo plano rengėjas UAB „Virilina“.
Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2014-05-26 iki 2014-06-25. Viešas detaliojo plano aptarimas įvyks 2014-06-25 dieną 10 val. Žukausko g. 16-1, Vilniaus m.  patalpose. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB „Virilina“, Žukausko 16-1, Vilniaus m. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį  nuo viešo aptarimo dienos.

2014-05-14

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešama yra rengiamas žemės sklypo kaimo plėtros (ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas (Nr. 4162/0200:0378, savininkė – Ala Poberežnaja, esantis Didžiasalio kaime, Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone). Nuo 2014-05-26 iki 2014-06-06 d. vyks  kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registro ūkio veiklos pobūdį.
Su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažint UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00, tel. mob. 8 64716575, el. p. kristina@krianta.lt

2014-05-14

Parengtas vietovės lygmens žemės sklypo Mėtų g. 7, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. , kad. Nr. 4117/0700:272, detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas
- Vilniaus rajono savivaldybė 2012 m. spalio 8  d. sudarė detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 441-12  su žemės savininku Algirdu Malevskiu.
Detaliojo plano rengimo tikslas padalyti žemės sklypą į skypus, nustatyti jų ribas, plotus (≥ 0,1000 ha). Nustatyti statybos reglamentus-naujai statomų/rekonstruojamų statinių-iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Planuojant dviejų butų gyvnamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,2000 ha ploto žemės sklypą.
Detaliojo plano  organizatorius: Algirdas Malevskis, tel. 8685 51010.
Detaliojo plano rengėjas: PV Rūta Garuckienė, tel. 8699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com.
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Riešės seniūnijos skelbimų lentoje  nuo  2014 m. ­­­­­gegužės 21 d. iki birželio 19 d. Viešas aptarimas vyks Riešės seniūnijoje, Molėtų pl. 16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. sav.,  š.m. birželio 19 d.  15 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu  projekto rengėjui iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2014-05-14

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:517) Žemųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo organizavimo pagrindas
: 2012-02-14 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 68-12, registracijos Nr. AD-166-(3.31).
Planavimo organizatoriai: V. Kačko, J. Kačko, gyv. Sporto g. 2-5, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r..
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), padalyti į sklypus, nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Su detaliojo plano sprendiniais supažindina ir informaciją teikia PV Jovita Pauplienė, jovita.paupliene@gmail.com, tel.: +370 69919914

2014-05-14

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.929-13 (2013-12-30) pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0300:5138), Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus rajone detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2014-06-11 iki 2014-06-27  Riešės seniūnijoje adresu: Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2014-06-27, 10 val. Riešės sen. adresu: Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k.,Vilniaus r.
Planavimo organizatorius: Dovilė Kiseliovienė, Vaidotas Kiseliovas, Marytė Šiaudinienė, Vilius Šiaudinis, Edita Baranauskienė, Antanas Baranauskas tel.: 8 686 40800
Plano rengėjas: UAB Nordsta Konstitucijos pr. 4A, Vilnius
tel. 8 614 54160, el.p.  info.nordsta@gmail.com
Planavimo tikslas:
Keisti žemės sklypo dalies pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1)- žemės sklypą. Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo terminai: 2014-05-01---2015-05-01
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka:
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. 8 614 54160,  el.paštas info.nordsta@gmail.com
Atmestus planavimo pasiūlymus pareiškėjai gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-05-13

Vadovaujantis 2011-09-09 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 602-11( Reg. Nr. AD-1094-(3.31)), pradedamas rengti sklypo (kad. Nr. 4130/0200:560) Airėnų II k., Dūkštų sen., Vilniaus r., detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį  iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją (G1), atskirųjų želdynų (E1). Sudalyti į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥0,2000 ha). Nustatyti gyv. teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų  statinių –iki 2 a, vieno buto (7.1.) gyv. namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą.
Planavimo organizatorius – Liubovė Nagornaja, gyv. Žirmūnų g. 130-42, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, tel.: 861155004, PV G. Meidutė.
Parengto plano vieša ekspozicija: Dūkštų seniūnijos patalpose nuo 2014-05-14 iki 2014-06-16. Viešas svarstymas įvyks 2014-06-16, 10.00 val. adresu Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2014-05-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio MINCIŠKIŲ k., SUDERVĖS sen., VILNIAUS r., kad. Nr.4184/0400:0592, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriusAlgis Paukštas;
Projekto rengėjas
- UAB "Baltijos Matavimų Organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius,
tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-05-09 iki 2014-05-22  UAB "Baltijos Matavimų Organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2014-05-13 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, esančio  Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4170/0800:0207, Pikeliškių k. v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.                                            
Planavimo organizatorius – Kęstas Grečnas.
Projekto rengėjas –UAB Geodezijos centras, Pašilaičių g. 17-38, Vilnius mob.: 8 612 82482 el. paštas: info@geocentras.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per  10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-05-19 iki 2014-05-30 d. UAB Geodezijos centras patalpose adresu: Pašilaičių g. 17-38, Vilnius.

 2014-05-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Sužionių seniūnijoje, Danilavos kaime (sklypo kadadastrinis Nr. 4114/0100:598), plotas – 1,0125 ha (Danilavos kadastro vietovėje), formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Projekto tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas pagal bendraturčiams priklausančias dalis į du atskirus žemės sklypus nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Projekto organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas.
Projekto iniciatoriai: Lina Savickaitė ir Jurgis Zabilius.
Projekto rengėjas:
UAB GEO GROUP, adresas: Kaimelio g. 5, Vilnius, mob. tel.: 8-677 03016, el. paštas:  info@geogroup.lt.
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių skiriamas 10 d.d. laikotarpis nuo 2014-05-15. Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

 2014-05-13

Rengiamas žemės sklypo (4162/0100:3165) esančio Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Ieva Povilaitytė, Inga Tamašauskaitė.
Detaliojo plano rengėjas :
UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius,
tel.8 655 79333. info@promena.lt
Parengtas detalusis planas eksponuojamas: Nemėžio sen. nuo 2014m. gegužės 08d. iki 2014m. birželio mėn. 17 d.
Viešas svarstymas įvyks Nemėžio seniūnijos patalpose 2014m. Birželio mėn. 17d. 9.00val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).

 2014-05-13

Rengiamas žemės sklypo (4162/0200:1275) esančio M.Koperniko g. 9,  Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r.,detalusis planas.
Planavimo tikslas: nekeičiant žemės naudojimo paskirties, sudalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai (G1), nustatyti jų ribas ir plotus.
Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Jevgenij Tichonov.
Detaliojo plano rengėjas :
UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius,
tel.8 655 79333. info@promena.lt
Parengtas detalusis planas eksponuojamas: Nemėžio sen. nuo 2014m. gegužės 08d. iki 2014m. birželio mėn. 17 d.
Viešas svarstymas įvyks Nemėžio seniūnijos patalpose 2014m. Birželio mėn. 17d. 9.15val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).

2014-05-13 

Rengiamas žemės sklypo (4162/0200:1143) esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Marek Anuškevič.
Detaliojo plano rengėjas :
UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius,
tel.8 655 79333. info@promena.lt
Parengtas detalusis planas eksponuojamas: Nemėžio sen. nuo 2014m.
gegužės 08d. iki 2014m. birželio mėn. 17 d.
Viešas svarstymas įvyks Nemėžio seniūnijos patalpose 2014m. Birželio mėn. 17d. 9.30val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).


 2014-05-13

Rengiamas žemės sklypo (4162/0400:1270) esančio Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Marek Anuškevič, Marina Anuškevič.
Detaliojo plano rengėjas :
UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius,
tel.8 655 79333. info@promena.lt
Parengtas detalusis planas eksponuojamas: Nemėžio sen. nuo 2014m.
gegužės 08d. iki 2014m. birželio mėn. 17 d.
Viešas svarstymas įvyks Nemėžio seniūnijos patalpose 2014m. Birželio mėn. 17d. 9.45val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).

2014-05-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“  rengiamas žemės sklypų, esančio Vilniaus r.sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Žalioji g. 11  Kad. Nr.4117/0600:0189  formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualiu mėgėjų sodo sklypu.
Planavimo organizatorius – Virginijus Balbierius.  
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2014 m. Gegužės mėn. 8 d. iki 2014 m. Gegužės mėn. 21 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2014-05-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” rengiamas žemės sklypo, esančio NEMĖŽĖLĖS k., RUDAMINOS sen., VILNIAUS r., kad. Nr.4177/0100:0403, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Regina Liachovič.
Projekto rengėjas
- UAB "Baltijos Matavimų Organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius,
tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-05-08 iki 2014-05-22  UAB " Baltijos Matavimų Organizacija " patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2014-05-13

Vadovaudamasis Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, yra parengtas žemės sklypo kad. nr. 4184/1007:14 esančio Kaštonų al.23, rastinėnų k., Vilniaus r.sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualiu mėgėjiško sodo sklypu.
Planavimo organizatorius – Aušra Mundrienė, Sigitas Mundris
Projekto rengėjas - UAB „Geovisata“ , Laisvės pr. 121, Vilnius. Tel. 8-5-2760891, 8-677-79419 El. paštas: saulius@geovisata.com
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais bei sprendinių poveikio vertinimo atsakaita galima UAB”Geovisata” patalpose , per 10 d.d. nuo šio skelbimo patalpinimo savivaldybės interneto svetainėje. Informacija apie parengtą projektą paskelbta 2014-05-10d. laikraštyje “Valstiečių laikraštis”

2014-05-13

Vadovaujantis 2013-07-10 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 368-13, reg. Nr. AD-483-(3.31), rengiamas 0,4290 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4110/0700:4793, esančio Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Danguolė Bublienė
, gyv. Kuzmos g, 1, Vilniuje.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt.
Planavimo tikslas: keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, projektuoti komercinės paskirties  objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K/K1) - sklypą, numatant statyti kavinę, teniso kortą. Nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams – iki trijų aukštų (15,0 m).
Planavimo terminai: rengiamas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014-07-01 iki 2014-07-15  Zujūnų  seniūnijos patalpose (kartu eksponuojama detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis). Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2014-07-15, 14.30 val., Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2014-05-09

Rengiamas žemės sklypo Didžiųjų Gulbinų k., Riešės sen., Vilniaus r., (kad Nr.4117/0400:1125) detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2013-01-04 dienos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.995-12.
Planavimo tikslas – sudalyti sklypą dalimis keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, iš žemės ūkio į kitos paskirties - gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai G1, bei inžinerinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius  Vladislava Štrumovič, gyv. Kalvarijų g.160-297, Vilnius
Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, Tel.8-685-69988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Riešės seniūnijos patalpose nuo 2014-05-08 iki 2014-06-06. Viešas susirinkimas įvyks 2014-06-06 8:30 val. Riešės seniūnijos patalpose.
Suinteresuoti asmenys pasiūlymus ir pastabas gali pateikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu. Detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-05-09

Informacija apie kelio nuo Vabalių k., Sudervės sen. iki magistralinio kelio Nr. A2 „Vilnius-Panevėžys“ projektavimo darbų užbaigimo projektą.
Statybvietės adresas: Vilniaus rajonas, kelias nuo vabalių k., Sudervės sen. iki magistralinio kelio Nr. A2 „Vilnius-Panevėžys“ 19-ame km.
Statinio naudojimo paskirtis – inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos)
Projekto rengėjas: UAB „Kelprojektas“ kelių skyrius (i. Kanto g. 25, Kaunas) projekto vadovas G. Sarapinas
Aiškinamasis raštas
Trasos planas 1
Trasos planas 2
Trasos planas 3
Trasos planas 4

2014-05-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 30-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo(kad. Nr. 4170/1307:21), esančio S/B „Skirgiškės“, Skirgiškių k., Riešės sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas ir uždaviniai bei numatoma veikla- mėgėjų sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas sodininkų bendrijai „Skirgiškės“ nuosavybės teise priklusantį žemės ūkio paskirties žemės sklypą  padalinti į septynis žemės sklypus.
Planavimo organizatorius-S/B „Skirgiškės“valdybos pirmininkas Liudvikas Makšimas.
Projekto renrengėjas-UAB „Geokomanda“, Žalgirio 90-322, Vilnius.
Kviečiame susipažinti su rengiamu projektu 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos adresu: Žalgirio 90-322, Vilnius. El. Paštas-geokomanda@gmail.com, tel.(85) 273 22 29, 861 54 01 83.

2014-05-08

Dėl parengto Bezdonių miestelio teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo SPAV ataskaitos ir Bezdonių miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijos Nr. 1

2014-05-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas, esantis Žalesos kaime, Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone,
Planavimo tikslas
žemės ūkio naudmenų atidalijimas iš miškų ūkiopaskirties žemėssklypo, pakeičiantatidalinto žemės sklypopagrindinės žemės naudojimo paskirtį į žemės ūkio.
Planavimo organizatorius Rita Gražienė, Egidijus Gražys
Projekto rengėjas – Sigito Zaborsko individuali veikla, Žalgirio g, 90-508 Vilnius, mob. 8 676 32459, el.p. szaborskas@yahoo.com
Susipažinti su projektu galima, adresu  Žalgirio g, 90-508,  Vilniuje, nuo 2014 m. 04. 30 d. iki 2014 m. 05. 16 d.  darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00

2014-05-07

Statinio projekto pavadinimas – Mokyklos gatvės atkarpos, Galgių k., Mickūnų sen.,  Vilniaus raj. rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką;
Statinio statybvietės adresas – Mokyklos g., Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus raj.;
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės);
Statytojas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius; tel. 8 5 275 1961, el. paštas vrsa@vrsa;
Projektuotojas - UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; tel. 8 699 61112; Atsakingas asmuo: Projekto koordinatorė – Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė, tel. 8 655 65381; el. paštas: ausrine.geciene@urbanline.lt;
Susipažinti su parengto techninio projekto sprendiniais ir teikti pasiūlymus galima – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mickūnų seniūnijos patalpose, adresu Mickūnų g. 3, Mickūnų mst., Vilniaus raj.,  arba UAB „URBAN LINE“ buveinėje darbo dienomis darbo valandomis iki viešo susirinkimo datos. Informacija teikiama: tel. 8 655 65381;
Viešas susirinkimas vyks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mickūnų seniūnijos salėje, adresu Mickūnų g., Mickūnų mst., Vilniaus raj.,  š. m. gegužės 09 d. 12.00 val.

KPS-12-36-TP_Dangų ir eismo organizavimo planas (1 iš 2)

KPS-12-36-TP_Dangų ir eismo organizavimo planas (2 iš 2)

2014-05-06

Dėl parengto Nemenčinės miesto ir miesto įtakos zonos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo SPAV ataskaitos ir Nemenčinės miesto ir miesto įtakos zonos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijos

2014-05-06

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo ((kad.Nr.4142/0300:201), Grigaičių k. Šatrininkų sen. Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.739-13, reg.Nr AD-857-(3.31),2013-11-19.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Z tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius, atsižvelgiant į kraštovaizdžio specialiame plane numatomą gyvenamųjų teritorijų plėtrą, iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas (G/G1). Padalyti žemės sklypą. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, reglamentus,  planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius - R.Dadelo Pergalės g.26, Grigaičių k. Šatrininkų sen. Vilniaus r.
Projekto rengėjas– MV „SPV PROJEKTAI“, Didlaukio g. 51, Vilnius. PV L.Paulauskas, tel.8-683 48736.
Palanavimo terminai:
Parengto detaliojo plano ekspozicija – nuo 2014 m. gegužės 12d. iki 2014 m. birželio 10d. Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje (Šumsko pl.157 Šatrininkų k).
Viešasis susirinkimas įvyks 2014m. birželio  10d. 9 val.  Šatrininkų seniūnijos patalpose (Šumsko pl.157 Šatrininkų k.). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2014-05-05

Pradedamas rengti sklypo Tarpežerės k., Riešės sen., Vilniaus raj. (kad. Nr.4170/0400:7) detalusis planas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2013-04-11 planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Sutartis Nr.094-13 (registracijos Nr. AD-252-13.31).
Planavimo organizatorius – Kęstutis Lesevičius, gyv. D. Poškos g.30-1, Vilniuje, Valius Fatėnas, gyv. K. Borutos g. 30, Vilniuje, Vidmantas Šelmys, gyv. Pašilaičių g. 2-39, Vilniuje.
Planavimo tikslas – padalinti sklypą į atskirus sklypus, pakeisti žemės sklypų tikslinę paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Plano rengėjas – MB „Menas ir jėga“, PV G. Baranauskas.
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2014-05-08 iki 2014-05-22 Riešės seniūnijoje. Viešas svarstymas vyks 2014-05-22 d.  15 val. Riešės seniūnijos patalpose, Molėtų g. 16 , Didžioji Riešė.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos plano rengėjui raštu iki viešo svarstymo aptarimo pabaigos adresu Džiaugsmo g. 100, Vilnius, tel. (8699)55797, el. paštas gin.bar@zebra.lt. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2014-05-05

Pradedami rengti žemės sklypų kad. Nr. 4142/0400: 298, kad. Nr. 4142/0400: 299 ir Nr. 4142/0400: 293  Veliučionių k. Šarininkų sen. Vilniaus raj. detalieji planai.  Planavimo organizavimo pagrindas sklypų kad. Nr. 4142/0400: 298, kad. Nr. 4142/0400: 299  yra 2012-04-23 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. AD-383-(3.31). Planavimo organizatorius: Lina Puchašvili, Emilis Gerulaitis, Tatjana Gerulaitienė. Planavimo organizavimo pagrindas sklypo kad. Nr. 4142/0400: 293 yra 2012-04-20 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. AD-181-(3.31). Planavimo organizatorius - Rimantas Miežis Planavimo tikslai:  pakeisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą- gyvenamąjį ir pobūdį vienbučių –dvibučių pastatų teritorijos, sudalinti į atskirus sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus bei statybinius reglamentus. Parengtis detalieji planai, bus eksponuojami Šatrininkų seniūnijos patalpose Šumsko pl. 157, Šatrininkų k., LT-13132 nuo 2014-05-05 iki 06-05.  Visuotinis aptarimas įvyks 2014-06-05 15 30 valandą, seniūnijos patalpose.  Detaliųjų planų rengėjas UAB „Geri projektai“. Planavimo vadovas S. Kazlauskienė. Teikti planavimo pasiūlymus ir pretenzijas galima telefonu 868653652 arba el. paštu: geriprojektai@gmail.com  bei  raštu adresu : S. Moniuškos  g. 7-2 Vilnius, iki viešo susirinkimo pradžios. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2014-05-05

Pradėtas rengti sklypo Masionių vs., Maišiagalos sen., Vilniaus raj.  Skl. kadastro Nr. 4132/0500:106  detalusis planas.  Vilniaus rajono savivaldybė sutartimi Nr. AD-651-(3.31) 2013-09-10 perdavė  UAB „Bio substratas“ detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas. Parengtas detalusis planas, bus eksponuojamas Maišiagalos seniūnijoje nuo 2014 05 08 iki 06 12  Viešasis aptarimas įvyks 2014 06 12  15 val., seniūnijos patalpose, (Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. sav., LT-14025) Planavimo organizatorius- UAB „Bio substratas“ Planavimo terminas nuo 2013-09-10 iki 2016-09-10. Detaliojo plano rengėjas UAB „Geri projektai“. Planavimo vadovė S. Kazlauskienė. Detaliojo planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą,  pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Z ir M1 funkcinio prioriteto zonos reglamentus (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimais)  nustatyti  naudojimo būdą ir pobūdį pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos- pramonės ir sandėliavimo įmonių statybai bei  kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus leistinus tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus. Gauti informacija apie detalųjį planą ir teikti planavimo pasiūlymus bei pretenzijas galima telefonu 868653652 arba el. paštu: geriprojektai@gmail.com bei raštu adresu: S. Moniuškos g. 7-2 Vilnius. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2014-05-05

Vadovaujantis 2011-07-11 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 613-11 reg. Nr. AD-849-(3.31) pradėtas rengti žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4103/0300:587  esančio Bajorų k., Avižienių sen.,Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Maksimas Staškūnas.
Plano rengėjas: PV arch. Dmitrij Kaidašov, S. Nėries 73-74, Vilniuje, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslai: keisti žemės paskirtį į gyvenamąją teritoriją,sudalinti žemės sklypą į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus.
Parengto detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014-05-16 iki 2014-06-02  Avižienių seniūnijos patalpose.
Viešas  susirinkimas  vyks 2014-06-02  nuo 11 iki 12 val Avižienių seniūnijoje.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. 

2014-05-05

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:83) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatorius – Regina Eltermanienė, Lina Naujokaitė, Vladas Snieška, Donata Valaitienė, Laima Ambrazienė, Alfonsas Ambrazas. Viešas aptarimas įvyks 2014 birželio 12 d. 09 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2014 gegužės 08 d. iki 2014 birželio 12 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-05-05

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:1285) Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatorius – Vidmantas Kvietkauskas, Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, Darius Ozarovskis, Violeta Žilinskienė, Andrius Žilinskas, Marius Kanišauskas, Lina Kanišauskienė, Jonas Tumosa, Brigita Tumosienė, Artūras Belovas, Vesta Belovienė. Viešas aptarimas įvyks 2014 birželio 12 d. 10 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2014 gegužės 08 d. iki 2014 birželio 12 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-05-05

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:157) Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatorius – UAB „Kamintos investicija“. Viešas aptarimas įvyks 2014 birželio 12 d. 11 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2014 gegužės 08 d. iki 2014 birželio 12 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-05-05

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0200:570) Gailiūnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatorius – Alma Mačionienė, Egidijus Mačionis. Viešas aptarimas įvyks 2014 birželio 17 d. 13 val. 00 min. Mickūnų seniūnijos patalpose. Nuo 2014 gegužės 08 d. iki 2014 birželio 17 d. projektas bus viešai eksponuojamas Mickūnų seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-05-05

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0200:21) Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatorius –Egidijus Mačionis. Viešas aptarimas įvyks 2014 birželio 17 d. 13 val. 00 min. Mickūnų seniūnijos patalpose. Nuo 2014 gegužės 08 d. iki 2014 birželio 17 d. projektas bus viešai eksponuojamas Mickūnų seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-05-05

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0400:298) Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatorius – UAB „Kaminta“. Viešas aptarimas įvyks 2014 birželio 17 d. 15 val. 00 min. Zujūnų seniūnijos patalpose. Nuo 2014 gegužės 08 d. iki 2014 birželio 12 d. projektas bus viešai eksponuojamas Zujūnų seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-05-05

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:1901) Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatorius – Alina Romančik. Viešas aptarimas įvyks 2014 birželio 17 d. 16 val. 00 min. Zujūnų seniūnijos patalpose. Nuo 2014 gegužės 08 d. iki 2014 birželio 17 d. projektas bus viešai eksponuojamas Zujūnų seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius (8-5) 261-00-11, 8615 69141, matriumas@gmail.com

2014-05-05

Informuojame jog yra rengiamas žemės sklypo (Kadastrinis Nr.4152/0800:88) esančio Pamiškės g. 27, Gaidūnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, sudalinti į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Irena Zavadskaja.
Detaliojo plano rengėjas : UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333. info@promena.lt
Detalusis planas eksponuojamas: Mickūnų sen. nuo 2014m. Balandžio mėn 29d. iki 2014m. Birželio mėn. 05 d. Su detaliuoju planu taip pat susipažinti galima projekto rengėjo patalpose esančio Naugarduko g. 15/28 darbo laiku.
Viešas svarstymas įvyks Mickūnų seniūnijos patalpose 2014m. Birželio mėn. 05d. 9.00val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).

2014-05-05

Informuojame jog yra rengiamas žemės sklypo (Kadastrinis Nr.4152/0100:4016) esančio Meldų g. 44, Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: nekeičiant sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties suprojektuoti du gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Sergejus Osipovas, Viktorija Osipova.
Detaliojo plano rengėjas : UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333. info@promena.lt
Detalusis planas eksponuojamas: Mickūnų sen. nuo 2014m. Balandžio mėn 29d. iki 2014m. Birželio mėn. 05 d. Su detaliuoju planu taip pat susipažinti galima projekto rengėjo patalpose esančio Naugarduko g. 15/28 darbo laiku.
Viešas svarstymas įvyks Mickūnų seniūnijos patalpose 2014m. Birželio mėn. 05d. 9.15val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).

2014-05-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Avižienių seniūnijoje, Švedų k., Kad.Nr.4103/0100:2150, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – ALFONSAS DUBAKA.
Projekto rengėjas - UAB "BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-04-30 iki 2014-05-12 UAB "BALTIJOS MATAVIMŲ ORGANIZACIJA" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2014-05-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo, esančio Spreinių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr. 4164/0500:70 Paberžės k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai reikalingų pastatų statybai (gyvenamajam namui ir ūkiniams statyti) ir reikalingų komunikacijų projektavimas.
Planavimo organizatorius –Konstantinas Ovčinikovas.
Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Laisvės  pr. 121, Vilnius, Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 2760891 el.paštas jurgita@geovisata.com
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014-04-30 iki 2014-05-14 UAB “Geovisata” patalpose.

2014-05-05

Informuojame, kad yra parengtas  žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0400:552, 4184/0400:516) Riešės vs. ir Putiniškių k., Sudervės sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Tikslas –
sujungti žemės sklypus, pakeisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalyti į atskirus sklypus.
Rengėjas - UAB „Žemės plėtra“, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, tel. 85 2125400.
Organizatorė – UAB „DG Salos“.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo susirinkimo pabaigos. Detaliojo plano ekspozicija – nuo 2014-06-02 iki 2014-06-16 Sudervės seniūnijoje, Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14201 Vilniaus r. Viešas susirinkimas įvyks 2014-06-16 10:00 val. (Sudervės seniūnijos patalpose). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2014-05-05


 

Grįžti
Shadow up