kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2013 metus liepos mėnesį
Vadovaujantis 2013-04-17 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi Nr. 133-13, registracijos Nr. AD-262-(3.31) parengtas 0,2400 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0300:513) ir 2013-04-17 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi Nr. 134-13, registracijos Nr. AD-263-(3.31) parengtas 0,2400 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0300:515), detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas
– pakeisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliojo plano organizatorius: UAB „Ruskamen“, buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 8-97, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Viacheslavo Pavlenko.
Detaliojo plano rengėjas UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468, El. p. com. Projekto vadovas J. Jakutovič, atestato Nr. 26485. Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus r., Pagirių sen. patalpose nuo 2013-08-01 iki 2013-08-30. Viešasis svarstymas įvyks 2013-08-30 10.00 val. Pagirių seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2013-07-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:56), Senasis Minsko pl. 9, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo organizatorius – Jelena Makarevič, Ivan Žavoronok.
Projekto rengėjas – UAB “SANORA”, Žalgirio g. 90-423, Vilnius, tel. (370~5) 275 25 23, mob.: 8 698 4082.
Su žemės sklypo padalinimo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų (darbo valandomis nuo 9 val. iki 17 val.) aukščiau nurodytu adresu.

2013-07-31

Informuojame, yra rengiamas sodininkų bendrijos „Beržynas“ teritorijoje, esančios Baronų k., Bezdonių sen., Vilniaus r. (Bezdonių k.v.) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas  rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – mėgėjų sodo teritorijos žemėvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant bendro naudojimo valstybinės žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – SB „Beržynas“.
Projekto rengėjas – UAB „VILNIAUS BUTŲ ŪKIS, Laisvės pr. 39-10, Vilnius. Tel. 8 600 37680, el.paštas: vbu.info@gmail.com
Viešas plano aptarimas įvyks 2013 rugpjūčio  14 d. 10  val. Bezdonių seniūnijos patalpose, adresu Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl., LT-15202 Vilniaus r. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui nuo 2013 m. liepos mėn. 30 d. iki 2013 m. rugpjūčio mėn. 14 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima Bezdonių seniūnijoje arba UAB „VILNIAUS BUTŲ ŪKIS“, Laisvės pr. 39-10, Vilnius, Informacinis telefonas 8 600 37680.
Projekto autorius - matininkas Tautvydas Jasas, tel. pasiteiravimui 8 600 37680.

2013-07-31

Vadovaujantis 2012-10-08 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 725-12, reg. Nr. AD-846-(3.31) rengiamas žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad. Nr. 4162/0100:465, plotas -1,5800 ha  esančio Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatoriai:
UAB „FEHULINE“, įm k. 302464340

Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas - Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 860086222  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį  iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: pramonės ir sandėliavimo objektų  teritoriją- sandėliavimo statinių statybos (P2), komercinės paskirties objektų teritoriją – degalinių ir autoservisų statinių statybos (K3), numatant statyti autoservisą bei detalių sandėlius. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Planavimo terminai:  :  parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-08-26 iki 2013-09-24 Nemėžio seniūnijos patalpose (V. Sirokomlės g.8, Nemėžio k.,  Vilniaus raj.).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2013-09-24, 13 val., Nemėžio seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 860086222   el. p.  info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2013-07-31

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429.“Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Rengiamas žemės sklypo, Akmenytės k., Mickūnų sen., Vilniaus r. , (kadastrinis Nr. 4152/1800:131 Mickūnų k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas,suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai: KĘSTUTIS BŪDVYTIS
Projekto rengėjas
– UAB „Krianta“, Žalgirio g. 131, Vilnius, tel. Vilnius, tel./faks. (8 5) 277 9655, mob. 8 620 93711, www.krianta.lt, el.p.krianta@mail.lt

Susipažinti su projektu galima iki rugpjūčio mėn.11 d. UAB „Krianta“, patalpose RŽalgirio g. 131, Vilnius.  

2013-07-30

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje Paberžės seniūnijoje Ereliškių kaime, sklypo kad. Nr. 4164/0600:264, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai – Aurika Černiauskienė.
Projekto rengėjas – J. Adomavičiaus IĮ “Šantra” , adresas:Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37061272975, el. paštas: info.santra@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2013-07-19 iki 2013-08-05 J. Adomavičiaus IĮ “Šantra”  patalpose adresu: Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas. 

2013-07-29

Vadovaujantis 2012-09-18 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 710-12, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4103/0300:8178 esančio Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatoriai: Jaroslavas Saryčevas, Natalija Saryčevienė
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2013-07-25 iki 2013-08-27 bus eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2013-08-27d. 14val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2013-07-29

Vadovaujantis 2012-09-25 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 711-12, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4110/0300:766 esančio Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, padalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatoriai: Irena Majevska, Irena Darvid, Zenon Majevski
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2013-07-25 iki 2013-08-27 bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Zujūnų seniūnijos patalpose 2013-08-27d. 13val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2013-07-29

Vadovaujantis 2013-03-05 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 081-13, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4110/0300:448 esančio A. Mickevičiaus g. 17, Platiniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, padalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorė: Janina Blaževič
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas nuo 2013-07-25 iki 2013-08-27 bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Zujūnų seniūnijos patalpose 2013-08-27d. 13val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2013-07-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Miškonių k., Bezdonių sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4107/0600:0872 Bezdonių k.v. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai reikalingų pastatų statybai (gyvenamajam namui ir ūkiniams pastatams statyti) ir reikalingų komunikacijų projektavimas..
Planavimo organizatorius – Marija Burinskienė.
Projekto rengėjas –UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. liepos 29 d. iki 2013 m. rugpjūčio 10 d. UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2013-07-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Sakiškių k., Bezdonių sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4107/0600:0871 Bezdonių k.v. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai reikalingų pastatų statybai (gyvenamajam namui ir ūkiniams pastatams statyti) ir reikalingų komunikacijų projektavimas..
Planavimo organizatorius – Aleksandr Stanulevič.
Projekto rengėjas –UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. liepos 29 d. iki 2013 m. rugpjūčio 10 d. UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2013-07-29

Rengiamas žemės sklypo  kad. Nr. 4190/0200:46, esančio Vilniaus r. sav.  Kalvelių sen.  Dunojų k. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –iš bendro miškų ūkio paskirties žemės sklypo namų valdos žemės sklypo atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) atidalintoje žemės sklypo dalyje bei 0,4029 ha ploto žemės ūkio naudmenų atidalijimas, pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės paskirtį atidalintoje žemės sklypo dalyje iš miškų ūkio į žemės ūkio.
Projekto organizatorius- Leonas Jankus,
Projekto rengėjas IĮ "Matavimų TRasa, Laisvės pr. 60-807, Vilnius
tel.  8 655 94414  el. paštas: tk@geodeziniaimatavimai.lt 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pastabas galima nuo 2013-08-12 iki 2013-08-23 Vilniuje, Laisvės pr. 60-807.

2013-07-29

Rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4177/300:971, esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen.  Parapijoniškių k.  formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –žemės sklypo atidalijimas pagal bendrasavininkams priklausančias dalis į tris atskirus žemės sklypus
Projekto organizatorius-Liucija Minovič,
Projekto rengėjas  IĮ "Matavimų TRasa, Laisvės pr. 60-807, Vilnius
tel.  8 655 94414  el. paštas: tk@geodeziniaimatavimai.lt 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pastabas galima nuo 2013-08-12 iki 2013-08-23 Vilniuje, Laisvės pr. 60-807.

2013-07-29

Rengiamas žemės sklypo  esančio Vilniaus r. sav.,Bezdonių sen., Baronų k., SB "Šilas", prie sklypo kad. Nr. 4107/1405:722 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (iki 0,04 ha ploto), kurio neimanoma suformuoti atskiru sklypu
Pareiškėjas- Vaclovas Kvedaravičius, Kareivių g. 9-315B, Vilnius
Projekto rengėjas IĮ "Matavimų TRasa, Laisvės pr. 60-807, Vilnius
tel.  8 655 94414  el. paštas: tk@geodeziniaimatavimai.lt 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pastabas galima nuo 2013-08-12 iki 2013-08-23 Vilniuje, Laisvės pr. 60-807.

2013-07-29

Pranešame, kad pagal 2011-01-05 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 357-10 ( Reg. Nr. A3-5-(3.31) pradedamas rengti ir parengtas  žemės sklypo ( kad. Nr. 4184/0400:349), esantis Švedų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti  žemės sklypą į septynis gyvenamosios teritorijos –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų psatatų statybos ( G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥0.2000ha). Numatyti bendrojo naudojimo teritoriją ne mažesnę kaip 15%planuojamos teritorijos ploto(E). Numatyti sklypą vidaus kelio ir inžinerinės infrastruktūros įrengimui (I). Nustatyti gyvenamųjų teritorijų satybos reglamentus- naujai satomų/rekonstruojmų satinių –iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamosios statybos. Numatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatoriai: Tomas Brundz. Šarūnas Kliukas.
Detaliojo plano rengėjas: V.Rimkevičius, tel.: 861155004
Parengto plano vieša ekspozicija: Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2013-08-01iki 2013-09-12.
Viešas svarstymas įvyks 2013-09-12 10.00val adresu Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje.
Planavimo pasiūlymai ir pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.

2013-07-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Užubraščio k. žemės sklypo kad. Nr. 4122/0100:0378 (Didžiųjų Lygainių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti) suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.

Planavimo organizatorius –  Edmundas Štrupaitis.
Projekto rengėjas – UAB “GeoPaslaugos”, Kalvarijų g. 124, 08211 Vilnius, tel.: +370 607 93010, el.paštas: info.geopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Kalvarijų g. 124, 9 kab. Vilniuje nuo 2013 m. liepos 29 d. iki  rugpjūčio 12 d. 

2013-07-29

Vadovaujantis   LR  Žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 4 d. Įsakymu Nr. 3d-542/D1-513 (2007 m. gegužės 31 d. Įsakymo Nr. 3D-265/D1-308 redakcija) patvirtintu „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo taisyklių“ 43.1 punktu, informuojame Jus, apie rengiamą formavimo pertvarkymo projektą sklypui, esančiam Vilniaus r., Zujūnų sen., Papiškių k., A. Mickevičiaus g. 48, (unikalus Nr. 4110-0300-0266 – kadastrinis Nr. 4110/0300:0266).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: iš bendro žemės Igorio Smirnovo ir Galinos Burbulienės nuosavybės teise valdomų dalių atidalijimas į atskirą žemės sklypą.
Planavimo organizatorius(ai): Igoris Smirnovas ir Galina Burbulienė .
Plano rengėjas: UAB „PLANAI “, Lvovo g. 89, Vilnius. Proj. autorius Šarūnas Petkevičius kval. Paž. Nr. 2R-FP-722 tel. 867816911.

Su projektu galima susipažinti: plano rengėjo patalpose, Lvovo g. 89, Vilnius, tel. nuo 2013-08-01 iki 2013-08-21.

2013-07-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Riešės kadastro vietovėje, Skl.Kad.Nr.4174/0200:0694 ir 4174/0200:0689 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Dviejų žemės sklypų apjungimas į vieną žemės sklypą bei apjungto žemės sklypo padalijimas į tris atskirus žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius – Laurynas Pacenka, Andrius Cibulksas, Daiva Cibulskienė, Rimantas Cibulskas, Rasa Cibulskienė, Rasa Pacenkienė.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2013 m. liepos mėn. 26 d. iki 2013 m. rugpjūčio mėn. 9 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2013-07-29

Rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 4184/0100:619 esančio Buiniškių k., Sudervės sen., Vilniaus r.  formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas. 
Planavimo tikslas –
 žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus bei atidalintos Vladislavos Borsukienės nuosavybės teise valdomos dalies padalijimas į penkis žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatoriai: Marija Sevinc, Nedret Sevinc, Alfredas Jančauskas, Agnė Jančauskienė, Vladislava Borsukienė.
Projekto rengėjas - UAB „Ginteka“. Telefonai pasiteiravimui 8 652 05566, el.paštas: info@ginteka.lt . Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Ginteka“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-408, Vilniuje) nuo 2013 m. liepos 26 d. iki 2013 m. rugpjūčio  09 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-408, Vilnius.

2013-07-29

Pranešame, kad pagal 2012-09-18 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.386-12 (reg. nr. AD-785-(3.31)), rengiamas žemės ūkio paskirties 1.8378 ha žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:382), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., bendrąja tvarka detalusis planas.
Plano rengėjas: UAB „AMBERCON“, į. k. 302544861, Lukiškių g. 5-528, Vilnius, tel. 860161509 El. paštas: ruslan@archstudio.lt
Planavimo organizatoriai: Danuta Daveiko, Romuald Daveiko
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Sudalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (0,1500 ha). Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų (iki 10m), vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-08-05 iki 2013-09-05 Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.. Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2013-09-06 10 val.,  Lukiškių g.5-528 kab., Vilniuje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-29

Pradedamas rengti žemės sklypo Didžiųjų Gulbinų k., Riešės sen., Vilniaus r. sav. (kad Nr.4117/0400:1125) detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2013-01-04 dienos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.995-12.
Planavimo tikslas – sudalyti sklypą dalimis keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, iš žemės ūkio į kitos paskirties - gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai G1, bei inžinerinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius –  Vladislava Štrumovič, gyv. Kalvarijų g.160-297, Vilnius
Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, Tel.8-685-69988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt
Suinteresuoti asmenys pasiūlymus gali teikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu.

Parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vieta ir laikas bus paskelbti papildomai.

2013-07-25

Pradedamas rengti žemės sklypų Didžiųjų Gulbinų k., Riešės sen., Vilniaus r. sav. (kad Nr.4117/0400:5110 ir Nr.4117/0400:5111) detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2012-12-20 dienos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.894-12.
Planavimo tikslas – sudalyti sklypą dalimis keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, iš žemės ūkio į kitos paskirties - gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai G1, bei inžinerinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius –  Miroslav Maslovski, gyv. Naujakiemio g.13-2, Vilnius ir Zbignevas Maslovski, gyv. Naujakiemio g.13-1, Vilnius
Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, Tel.8-685-69988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt
Suinteresuoti asmenys pasiūlymus gali teikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu.

Parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vieta ir laikas bus paskelbti papildomai.

2013-07-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 patvirtintose "Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse" esančiu 57 punktu – Modestas Tamulevičius informuoja, jog šiuo metu yra rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4120/0200:0150, Didžiųjų Kabiškių k.v.), esančio Vilniaus aps., Vilniaus r. sav . Nemenčinės sen. Poškaičių k. formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektas.
Projekto tikslas: bendro žemės ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis, bei pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į miškų ūkio paskirties žemė Marjan Verikovskij nuosavybės teise valdomoje atidalintoje žemės sklypo dalyje.
Planavimo organizatoriai: Uždaroj i akcinė bendrov ė "CESTOS MAISTAS" ir MARJAN VERIKOVSKIJ.
Projekto rengėjas: Modestas Tamulevičius, Viršuliškių 12-28,Vilnius; Mob. Tel. +370 618 80864; el. p. modestas.tamulevicius@gmail.com
Susipažinti su projektu galima nuo 2013 m. liepos mėn. 29 d., Modesto Tamulevičiaus įmonės patalpose, esančiose Viršuliškių 12-28,Vilnius. Susipažinimui skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis.
Prieš atvykstant susipažinti su projektu, prašome susisiekti (mob. Tel. +370 618 80864) ir suderinti tikslų atvykimo laiką bei su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2013-07-25

Rengiamas žemės sklypo kadastro Vilniaus r., Juodšilių sen., Valčiūnų k., sklypo kd.Nr.4167/0704: formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– valstybinėje žemėje, suformuoti valstybinės žemės sklypą, kurio neįmanoma suformuoti kaip atskiro sklypo.

Planavimo organizatoriai Ana Zubel
Projekto rengėjas – UAB “Dextrus”.
Telefonai pasiteiravimui 8-687 24364.
Su parengtu projektu galima susipažinti patalpose, adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius nuo 2013 m. liepos 25 d. iki 2013 m. rugpjūčio 15 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius

2013-07-25

Rengiamas žemės sklypo kadastro Vilniaus r., Juodšilių sen., Valčiūnų k., sklypo kd.Nr.4167/0704: formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– valstybinėje žemėje, suformuoti valstybinės žemės sklypą, kurio neįmanoma suformuoti kaip atskiro sklypo.

Planavimo organizatoriai Ana Mazalskienė.
Projekto rengėjas – UAB “Dextrus”.
Telefonai pasiteiravimui 8-687 24364.
Su parengtu projektu galima susipažinti patalpose, adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius nuo 2013 m. liepos 25 d. iki 2013 m. rugpjūčio 15 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius

2013-07-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypų, esančių Vilniaus r.sav., Marijampolio seniūnijoje, Terešiškių k., Sb“Galinė“,  formavimo ir pertvarkymo projektai. Projektai rengiami supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – megėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kurių neįmanoma suformuoti atskirais individualiais megėjiško sodo sklypais ir bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus
Planavimo organizatorius – Sb“Galinė“ pirmininkas
Specialiojo plano rengėjas - UAB „Geonetas“. Vytauto 55, Trakai. Tel. 8-528-52828, geonetas@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-24 iki 2013-08-09  UAB „Geonetas“ Vytauto 55, Trakai. Darbo dienomis – 8:00 – 17:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00). Tel. 8-528-52828

2013-07-25

Nuo 2013-08-01 iki 2013-08-14 vyks žemės sklypo, kadastro Nr. 4124/0300:600, kurio savininkai  Renata Želnienė ir Andrius Želnys, esančio Kazliškių kaime, Dūkštų seniūnijoje, Vilniaus rajone, kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registro ūkio veiklos pobūdį.
Su projektu galima susipažinti UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00. Atsakingas už projekto vykdymą: Kšištof Taraškevič, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 606 49761.

2013-07-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 4124/0300:0604, esančio Kazliškių k., Dūkštų seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Projekto organizatorius ir iniciatorius – Mykolas Baciuška.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 861282482, el.p. krianta@mail.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2013-07-17 iki 2013-08-05  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00. 

2013-07-25

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2013 liepos 29 dienos  rengiamas žemės sklypo, Juodžių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav. (kadastrinis Nr. 4154/2000:0721 Migūnų k.v.) kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Planavimo organizatorius – Gerardas Zdanavičius, gyv. V.Krėvės pr. 52-78, Kaunas.  
Projekto rengėjas – UAB “OGRITA”, Kareivių g. 19-175, III aukštas, Vilnius, tel. 8~618 74754
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. rugpjūčio 09 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. liepos 29 d. iki 2010 m. rugpjūčio  09  d.  

UAB “OGRITA”, Kareivių g. 19-175, III aukštas, Vilnius, tel. 8~618 74754

2013-07-25

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0100:295), esančio Vilnojos g. 10, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 211-08, registracijos Nr. 2008 11 05 A56-602-(3.18).
Planavimo tikslas: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės paskirties padalyti žemės sklypą į du kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų staybos (G/G1), nustatyti sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Planavimo organizatoriai: Vytas Rimkus, gyv. Mileišiškių Sodų g. 26,  Vilnius, Paulius Norkūnas, Zita Norkūnienė, gyvenantys Taikos g. 154-20, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.: +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: vilma@projektavimosprendimai.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013 m. liepos mėn. 18 d. iki 2013 m. rugpjūčio mėn. 20 d. Sudervės seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14201 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2013 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 10:30 val.  Sudervės seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14201 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-24

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:303), esančio Naujoji g. 55, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 890-12, registracijos Nr. AD-963-(3.31), 2012 11 19.
Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥ 0,10 ha) bei pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Viktorija Govarenkovienė, gyv. Naujoji g. 55, Zujūnų k., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.: +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: vilma@projektavimosprendimai.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013 m. liepos mėn. 18 d. iki 2013 m. rugpjūčio mėn. 20 d. Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2013 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 9 val.  Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje Riešės seniūnijoje Pikeliškių kaime, sklypo kad. Nr. 4170/0100:627,  formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslasžemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus .
Planavimo organizatorius Hendrik Juzefovič, Teresa Juzefovič
Projekto rengėjas – J. Adomavičiaus IĮ “Šantra” , adresas:Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37061272975, el. paštas: info.santra@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2013-07-24 iki 2013-08-09 J. Adomavičiaus IĮ “Šantra”  patalpose adresu: Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas, Vilniaus rajonas. 

2013-07-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje Riešės seniūnijoje Pikeliškių kaime, sklypo kad. Nr. 4170/0200:628, (ūkininko sodybos vietai parinkti) projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas –žemės ūkio paskirties žemėje  ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius Hendrik Juzefovič .
Projekto rengėjas – J. Adomavičiaus IĮ “Šantra” , adresas:Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37061272975, el. paštas: info.santra@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2013-07-24 iki 2013-08-09 J. Adomavičiaus IĮ “Šantra”  patalpose adresu: Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas, Vilniaus rajonas. 

2013-07-24

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0200:555), esančio Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 137-11 (2011-02-07 AD-127-3.31); Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti (2011-08-02 Nr. SSp-563-11).

Planavimo organizatorius: Aleksandr Samuchov.
Plano rengėjas: UAB „ANTN“, Lukiškių g. 3-405, LT-01108, Vilnius, projekto vadovas Audrius Kubilius, tel.nr.:8-687-70722, el.p.:audrius.kubilius@gmail.com.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į keturis gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Pateikti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo planavimo organizatoriui arba plano rengėjui galima teikti raštu visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie galimybę susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą bei laiką bus skelbiama papildomai seniūnijoje, vietos spaudoje, Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje ir planuojamoje teritorijoje įrengtame stende.

2013-07-24

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0400:9) Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 140-11 (2011-03-07 AD-291-13.31); Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti (2011-07-27 Nr. SSp-526-11).

Planavimo organizatorius: Vitalijus Liatkovskis, Valentina Kamneva.
Plano rengėjas: UAB „ANTN“, Lukiškių g. 3-405, LT-01108, Vilnius, projekto vadovas Audrius Kubilius, tel.nr.:8-687-70722, el.p.:audrius.kubilius@gmail.com.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (pagal bendrojo plano sprendinius) iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę - gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypą. Nustatyti privalomąjį planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo planavimo organizatoriui arba plano rengėjui galima teikti raštu visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie galimybę susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą bei laiką bus skelbiama papildomai seniūnijoje, vietos spaudoje, Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje ir planuojamoje teritorijoje įrengtame stende.

2013-07-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4134/0100:   proj. Skl. Nr. 1, esančio Malūnų g. 3, Glitiškių k., Paberžės seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Planavimo tikslas – kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo suformavimas po nuosavybės teise valdomais pastatais: gyvenamasis namas (unikalus Nr. 4197-6017-1083), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4197-6017-1050), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4197-6017-1094), malkinė (unikalus Nr. 4197-6017-1107), garažas (unikalus Nr. 4197-6017-1118), sandėlis (unikalus Nr. 4197-6017-1129), kiti statiniai (inžineriniai)- kiemo statiniai (unikalus Nr. 4197-6017-1072).
Organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, iniciatorius – Jan Grišun.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 861282482, el.p. krianta@mail.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2013-08-05 iki 2013-08-19 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00. 

2013-07-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Dūkštų seniūnijoje, Dūkštų kadastro vietovėje, Daubarų k., Kad.Nr.4124/0200:0477, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Povilas Daukas.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-26 iki 2013-08-11 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2013-07-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. Sav., Riešės sen., Pašilių k., D.Riešės kadastro vietovėje, Kad.Nr.Nr.4117/0200:2252, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius  –  JULIJANAS VAŽNEVIČIUS, ELYTĖ VAŽNEVIČIENĖ.
Projekto rengėjas - UAB "BMO Projektai", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo nuo 2013.07.22 iki 2013.08.05 UAB "BMO Projektai" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2013-07-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. Sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., Kyviškių kadastro vietovėje, Kad.Nr.Nr.4142/0200:0414, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius  –  MARJANAS NANEVIČIUS,  DALIA NANEVIČIENĖ.
Projekto rengėjas - UAB "BMO Projektai", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo nuo 2013.07.22 iki 2013.08.05 UAB "BMO Projektai" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2013-07-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav. Nemenčinės sen., Meškonių k., Eitminiškių kadastro vietovėje, Kad.Nr.Nr.4127/0300:0227, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius  –  ROBERTAS ARLAUSKAS.
Projekto rengėjas - UAB "BMO Projektai", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo nuo 2013.07.22 iki 2013.08.05 UAB "BMO Projektai" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2013-07-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4187/0400:   proj. Skl. Nr. 1, esančio Jonėnų k., Sužionių seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Planavimo tikslas – kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo suformavimas po nuosavybės teise valdomais pastatais: gyvenamasis namas (unikalus Nr. 4194-0277-5018), ūkio pastatas (unikalus Nr. 4400-0334-8300), ūkio pastatas (unikalus Nr. 4400-0334-8310), ūkio pastatas (unikalus Nr. 4400-0335-1759), kiti statiniai (inžineriniai) – šulinys (unikalus Nr. 4400-0334-8354), kiti statiniai (inžineriniai)-šulinys (unikalus Nr. 4400-0334-8365) ir pagalbinio ūkio pastatu nepriklausančios nuosavybės teise: pirtis (unikalus Nr. 4400-0334-8332).
Organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, iniciatorius – Sabina Januškevič.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 861282482, el.p. krianta@mail.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2013-08-01 iki 2013-08-14 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00. 

2013-07-23

Pradedamas rengti vietovės lygmens 0,2671 ha ploto sklypo kadastrinis nr. 4110/0700:4951, Buivydiškių g. 43, Zujūnų kaime, Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone, detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013-05-08 Nr. 250-13, registracijos Nr. AD - 310 - (3.31).
Planavimo tikslai: Nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, padalinti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, vadovaujantis LR Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2001-05-14 sprendimu Nr. 319. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų (iki 10m). Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Nustatyti Buivydiškių gatvės raudonąsias linijas. Teritoriją tarp raudonųjų linijų projektuoti atskiru inžinerinės infrastruktūros – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2) žemės sklypu.
Planavimo organizatoriai: Žilvinas Marcišauskas, gyvenantis Architektų g. 160-50, Vilniuje, tel. +370 616 46975, Jadvyga Poševeckaja, gyvenanti Buivydiškių g. 43, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus raj.
Planavimo darbų programa: parengiamasis, rengimo, vertinimo ir baigiamasis etapai.
Detaliojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendra.
Planavimo terminas – 2013-2014 m.
Plano rengėjas: Arūnas Venckus, adresas: Tramvajų g. 8-26, Vilnius.
Informacija teikiama tel.: +370 698 22446, el. p.: arunas.venckus@gmail.com

2013-07-23

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0200:618 ir kad. Nr. 4174/0200:619), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detalusis planas. Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 275-13, registracijos Nr. AD-344-(3.31).
Planavimo tikslas: sujungti žemės sklypus, keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano U zonos reglamentus, padalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – K. Radzevič, A. Jastremskaja.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Tectum group“, Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus r.;  tel.:  +370 655 02908. Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013-07-22 d. iki 2013-08-22 Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2013-08-22 10:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-23

Informuojame, kad vadovaujantis 2011-11-25 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1464-11 reg. Nr. AD-1399-(3.18) rengiamas 1,000 ha ploto žemės ūkio paskirties vietovės lygmens žemės sklypų  ( Kad. Nr. 4162/0400:1817, Nr. 4162/0400:1818)  esančių Skaidiškių k., Nemežio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Stanislavas Norkunas, adresas: Taikos g. 8, Skaidiškių k., Nemežio sen., Vilnius r.

Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: padaliti sklypus, keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) - sklypus, nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams – iki dviejų aukštų, vieno buto.

Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-08-08 iki 2013-08-22  Nemežio  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2013-08-22, 10 val., Nemežio seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo aptarimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2013-07-23

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  rengiamas žemės sklypo  Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – iš bendro miškų ūkio paskirties žemės sklypo žemės ūkio naudmenų atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į žemės ūkio paskirties žemę atidalintoje žemės sklypo dalyje.
Planavimo organizatorius –  Aleksandras Kobeckis, Galina Ragauskienė, Edita Kononovič - Zubriakova.
Specialiojo plano rengėjas - UAB "Geodeziniai matavimai", Saltoniškių g.29/3, Vilnius, Tel. 8 528 51183, geodeziniai_matavimai@yahoo.com
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka -  su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių per 10 darbo dienų nuo paskelbimo savivaldybės tinklapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti - plano rengėjo patalpose, Saltoniškių g.29/3, Vilnius, darbo dienomis 8:00–17:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00), Tel. (faks.) 8 528 51183.

2013-07-23

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis"(2012.06.29 įsakymo Nr.3D-551/D1-557 redakcija) pranešame,  kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4196/0300:38 esančio Visalaukės k.v., Paberžės sen., Pervainiškių  k., Vilniaus r. sav formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Dominika Šileiko.
Projekto rengėjas – UAB “Geodezija ir topografija”, Kalvarijų g.125-516 kab, 11 korp, Vilnius., mob.: 861237517, el. paštas: mgeodezininkai@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-29 iki 2013-08-12 UAB “Geodezija ir topografija” patalpose (prieš atvykstant prašome skambinti ir suderinti laiką).  

2013-07-23

Pradedamas rengti 0,1800 ha žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:646) Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas. Planavimo pagrindas – 2013-05-23 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 277-13.
Planavimo organizatoriai: Rita Leleivienė ir Algirdas Leleiva, gyv. Taikos g. 43-21, Vilniuje, tel. 8 686 94482, el. paštas: leleiv@meganet.lt .
Planavimo tikslas: keisti Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-22 įsakymu Nr. KADI-211 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:646), esančio Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį pagal Vilniaus r. sav. teritorijos bendrojo plano U funkcinio prioriteto zonos reglamentus (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais) iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Projektuoti gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1) žemės sklypą. Nustatyti statybos reglamentus, pateikti privalomąjį  sklypo naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Idea urbana“, Sporto g.10, Vilnius, tel. 211 3331, el. p.: info@ideaurbana.lt.
Viešas svarstymas. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Zujūnų sen. patalpose (Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.) nuo š.m. liepos 25 iki rugpjūčio 22 d. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugpjūčio 22 d., 10  val. Zujūnų seniūnijoje. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu planavimo rengėjui ir/ar organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto registruoto laiško (atsakymo) į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2013-07-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Bezdonių seniūnijoje, Bezdonių kadatsrinėje vietovėje, Girių Sodų 5-oji g.6 ir Miškonių g.44, SB“Girios-7“, kad. Nr. 4107/1103:0053 ir kad. Nr. 4107/1103:0054  formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą gretimo žemės sklypo kad.Nr.4107/1103:0139 savininkė Jelena Mačiulaitytė-Ryabtsevą informuota patalpinant skelbimą į vietos laikraštį, kuris išleistas 2013 m. birželio 29 dieną dienraščio Lietuvos rytas priede „Sostinė“. 
Planavimo tikslas mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (iki 0,04 ha ploto), kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualiu mėgėjiško sodo sklypu.
Planavimo organizatoriaiNacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Planavimo inicijatorius - žemės sklypo kad.Nr.4107/1103:0053 savininkė Ona Telyčėnienė, žemės sklypo kad.Nr.4107/1103:0054 savininkas Gintaras Krivickas ir Valentina Krivickienė.
Projekto rengėjas - UAB „GEO BALTIJA“, Šeimyniškių g.3, Vilnius, tel.8 65280507, el. paštas:  vikte@geobaltija.lt

2013-07-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Rudaminos kadastro vietovėje, Skl.Kad.Nr.4177/0400:0090 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius – Vaclava Artisiuk, Valentin Artisiuk, Tatjana Zalevska
Projekto rengėjas – UAB “BMO Projektai”, Linkmenų g.13, Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2013 m. liepos mėn. 19 d. iki 2013 m. rugpjūčio mėn. 2 d. UAB “BMO Projektai”, patalpose.

2013-07-19

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4106/0200:179), esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 975-12, registracijos Nr. 2012 12 31 AD-1072-(3.31).
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, padalyti į sklypus, projektuoti kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), rekreacinės teritorijos – trumpalaikio poilsio statinių statybos (R/R2), inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2), nustatyti sklypų ribas ir plotus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ior tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Rasa Stikliūnienė, gyv. Taikos g. 36-21, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.: +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013 m. liepos mėn. 15 d. iki 2013 m. rugpjūčio mėn. 19 d. Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., LT-13260 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2013 m. rugpjūčio mėn. 19 d. 16 val. Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., LT-13260 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Nemėžio seniūnijoje, Skaidiškių kaime , Skl.Kad.Nr.4162/0300:1695, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriai –
Renata Kranauskienė
Projekto rengėjas - UAB GEODEZININKŲ BIURAS, S.Nėries 21, Vilnius, tel. 8 611 40495, 248 44 64, fax. 2 48 44 64, el. paštas. darius@geobiuras.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtais projektais galima 2013-07-19 iki 2013-08-02 UAB GEODEZININKŲ BIURAS patalpose, adresu S.Nėries 21, Vilnius.

2013-07-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Šatrininkų seniūnijoje, Kyviškių kadatsrinėje vietovėje, Gandrų g.7 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą gretimo žemės sklypo kad.Nr.4142/1204:0028 savininkas Česlavas Mileiša informuotas patalpinant skelbimą į vietos laikraštį, kuris išleistas 2013 m. sausio 26 dieną dienraščio Lietuvos rytas priede „Sostinė“.
Planavimo tikslas – Kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos) žemės sklypo suformavimas po nuosavybės teise valdomu pastatu:butas/patalpa-butas(unikalus Nr.4195-0007-3015:0008)
Planavimo organizatoriai – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Planavimo inicijatorius - Petras Pipiris.
Projekto rengėjas - UAB „GEO BALTIJA“, Šeimyniškių g.3, Vilnius, tel.8 65280507, el. paštas: vikte@geobaltija.lt.

2013-07-19

Informuojame, kad remiantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 609-12, 2012-08-23, yra pradedamas rengti žemės sklypo 0.9000 ha (kad. Nr. 4174/0200:1022), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas –pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę–gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), padalyti žemės sklypą, nustatyti sklypų ribas, plotus, planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti UAB” Arkilida”, Saltoniškių g. 29-409, Vilnius. Informacija  tel. (86 )2790083
Planavimo organizatoriai – Kazys Paškevičius.
Plano rengėjas- UAB” Arkilida”, Saltoniškių g. 29-409, Vilnius. Informaciją  teikia PV L. Lideikienė, tel. 861711395, archilaima@gmail.com.
Parengtas detalus planas bus viešai eksponuojamas nuo 2013-07-22 iki 2013-08-16 Avižienių sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks š.m. rugsėjo 09d. 10 val. UAB „Arkilida“ patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikti plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2013-07-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus raj., Riešės sen., Purnuškių k., sklypo kad. Nr. 4127/0200:188 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – namų valdos žemės sklypo atidalinimas nuo žemės ūkio paskirties žemės sklypo.
Planavimo organizatorius Liubovė Jankovskaja, Viktoras Vinokurovas
Projekto rengėjas – UAB „GEOLUKAS“, Kranto g. 24, Bezdonys, Vilniaus raj., mob.: 8 67547846, s.lukauskas@yahoo.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2013 m. liepos mėn. 18 d. iki 2013 m. rugsejo mėn. 02 d. UAB „GEOLUKAS“, Kranto g. 24, Bezdonys, Vilniaus raj.

2013-07-18

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4140/0100:0761), esančio Vilniaus apskr. Vilniaus raj. Kalvelių sen. Špokinės vs., Kenos k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: 2013-04-12 Leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 48L-(14.48.36.)-185; 2013-04-25 Planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti Nr. 183-13.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į keturis žemės sklypus.
Projekto organizatorius: Marjan Narvoiš
Projekto rengėjas: UAB “Arlitanus”, A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2013 liepos 18 d. iki  2013 liepos 29 d. adresu : A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.

2013-07-18

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų, patvirtintų LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 53 punktu informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kad.nr. 4162/0604:0108), esančio SB"Kloniai", Klonių 11-oji g. 16, Pakalniškių kaime, Vilniaus rajone, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Formavimo būdas -greta nuosavybės teise valdomo 603m2 ploto žemės sklypo, (kadastrinis Nr. 4162/0604:108), esančio Klonių 11-oji g. 16, SB „Kloniai“, Pakalniškių kaime, Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone, suformuotas, 121m2 šiaurinėje pusėje iki Klonių 11-osios g., sklypas ir sujungtas su pagrindiniu žemės sklypu (kadastrinis Nr. 4162/0604:108), nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir bendrojo plano sprendinių.
Planavimo organizatorius- Vidmantas Špokas.
Projekto rengėjas- UAB GEODEZININKŲ BIURAS, S.Nėries 21, Vilnius, tel. 8 615 45636, 8 5 2484464, fax. 2 48 44 64, el.paštas. marius@geobiuras.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektais galima nuo 2013-07-19 iki 2013-07-29 UAB GEODEZININKŲ BIURAS patalpose, adresu S.Nėries 21, Vilnius.

2013-07-18

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0300:312) Vėjų g. 27, Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. detalųjį planą.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 193-11. Registracijos Nr. AD-247-(3.31)
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (pagal Bendrojo plano sprendinius) iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti į du sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Naujas naudojimo ir tvarkymo režimas: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1)
Detaliojo plano organizatorius: Valerjan Masoit, Kristina Masoit (Pylimo g. 50-4, Vilnius ir Lilija Čaikovska (Kairėnų k., Mickūnų sen., Vilniaus. r.)
Detaliojo plano rengėjas: UAB „LitaBalticum“, A. Goštauto g. 8 – 227, Vilnius, Tel.: 86 555 1845, PV Julius Jurgelionis (atestato Nr. A 044), arch. J. Januševičius, tel. Nr. 86 202 4232, El. p.: Justas2Janusevicius@gmail.com; Interneto svetainė: www.litabalticum.lt
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-07-17 pas rengėją aukščiau nurodytu adresu prieš tai būtinai suderinus laiką su projektą vykdančiu architektu Justu Januševičiumi, tel. Nr. 86 202 4232, el. p.: Justas2Janusevicius@gmail.com. Nesant galimybei atvykti nurodytu adresu galima suderinti alternatyvius supažindinimo su projektu būdus.
Parengtas projektas taip pat bus viešai eksponuojamas Mickūnų seniūnijoje Mickūnų g. 3 nuo 2013-07-17. Viešas projekto aptarimas vyks 2013 m. rugpjūčio 14 d. 15 val. Mickūnų seniūnijoje. Pastabas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti projekto rengėjui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.

2013-07-18

Informuojame, kad vadovaujantis 2013-05-06 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 216-13 reg. Nr. AD-304-(3.31) rengiamas 0,1712 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4110/0700:1608, esančio Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
Josif Dovgerd, adresas: Akacijų g. 24A, Skaidiškių k., Vilniaus r.

Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt.
Planavimo tikslas: keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) - sklypą, nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams – iki dviejų aukštų, vieno buto.
Planavimo terminai: rengiamas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-08-22 iki 2013-09-05 Zujūnų seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2013-09-05, 10 val., Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2013-07-18

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas Č. Milošo g. 67, Medviediškių k. Zujūnų sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4110/0200:285 Buivydiškių k.v., plotas – 1,9781 ha formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – iš bendro žemės sklypo namų valdos atidalijimas, keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) atidalintoje žemės sklypo dalyje bei likusios žemės sklypo dalies padalijimas į tris žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Helena Bisikirskienė
Projekto rengėjas – UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 684 199 42; 8 622 522 12 el. paštas: gmprojektai@zebra.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-16 iki 2013-07-31 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu.

2013-07-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Bezdonių seniūnijoje, Sakiškių k., Kranto g.9, SB “Dobilas“, Skl.Nr.84a, Skl.kad.Nr. 4107/0903:0840, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (iki 0.04ha ploto), kurio neįmanoma suformuoti atskirų individualiu mėgėjų sodo sklypu
Planavimo organizatorius – Asta Miškinienė
Projekto rengėjas - Svetlana Valentinovičė, Fabijoniškių g. 75-104, Vilnius, tel. +370 61602605, el.p. svetlana.suboc@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-17 iki 2013-08-17 Fabijoniškių g.75-104, Vilnius.

2013-07-16

Informuojame, kad vadovaujantis 2011-11-25 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1464-11 reg. Nr. AD-1399-(3.18) rengiamas 1,000 ha ploto žemės ūkio paskirties vietovės lygmens žemės sklypų ( Kad. Nr. 4162/0400:1817, Nr. 4162/0400:1818) esančių Skaidiškių k., Nemežio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Stanislavas Norkunas, adresas: Taikos g. 8, Skaidiškių k., Nemežio sen., Vilnius r.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430 el. p. info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: padaliti sklypus, keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) - sklypus, nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams – iki dviejų aukštų, vieno buto.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-08-08 iki 2013-08-22 Nemežio seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama). Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2013-08-22, 10 val., Nemežio seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo aptarimo ir jo metu, adresu Vytenio g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430 el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2013-07-16

Pagal 2011-03-23 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 249-11, rengiamas žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:8129), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., bendrąja tvarka detalusis planas.
Plano rengėjas: UAB „AMBERCON“, į. k. 302544861, Lukiskiu g. 5-528, Vilnius, tel. 860161509.
Planavimo organizatoriai: Giedrius Žilinskas, Žilvinas Žilinskas, Rimas Žilinskienė, Dainius Žilinskas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Sudalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥0,1000 ha). Planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,2000 ha ploto žemės sklypą. Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, dviejų butų (7.2) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-07-16 iki 2013-08-16 Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2013-08-16 10 val., Lukiskiu g. 5-528, Vilnius Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2013-07-16

Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 4 d. Įsakymu Nr. 3d-542/D1-513 (2007 m. gegužės 31 d. Įsakymo Nr. 3D-265/D1-308 redakcija) patvirtintu „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo taisyklių“ 43.1 punktu, informuojame Jus, apie rengiamą formavimo pertvarkymo projektą sklypui, esančiam Utenos r., Leliūnų sen., Pakalnių k. Nėrijui Bražėnui priklausančios žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0084-3772 – kadastrinis Nr. 8250/0015:0131) dalies atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į triss žemės sklypus.
Planavimo organizatorius(ai): Regina Makarova ir Anton Žukovskij
Plano rengėjas: UAB „MJR “, Lvovo g. 89, Vilnius. Proj. autorius Šarūnas Petkevičius kval. Paž. Nr. 2R-FP-722 tel. 867816911.
Su projektu galima susipažinti: plano rengėjo patalpose, Lvovo g. 89, Vilnius, tel. nuo 2013-07-15 iki 2013-07-31.

2013-07-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ ( Žin., 2004, Nr. 127-4581;2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vaivadiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., sklypo kad.Nr. 4110/0300:0742, Buivydiškių kad. vietovė, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Formavimo būdas -žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus.
Planavimo organizatorius-Albinas Kunickas, Irena Ovčinko, Viktor Ovčinko.
Projekto rengėjas
-UAB GEODEZININKŲ BIURAS, S.Nėries 21, Vilnius, tel. 8 611 40495, 2 48 44 64, fax. 2 48 44 64, el. paštas. darius@geobiuras.lt

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektais galima nuo 2013-07-15 iki 2013-07-29 UAB GEODEZININKŲ BIURAS patalpose, adresu S.Nėries 21, Vilnius.

2013-07-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ ( Žin., 2004, Nr. 127-4581;2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Dambriškių k.,  Sudervės sen., Vilniaus r. sav., sklypo kad. Nr. 4184/0100:0157, Sudervės kad. vietovė, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Formavimo būdas -žemės sklypo dalių atidalijimas bagal bendraturčiams priklausančias dalis.
Planavimo organizatoriai- Č.Olenkovič, J.Pažusienė, G.Subatovič, A.Klimaševska, E. Subotovič.
Projekto rengėjas
-UAB GEODEZININKŲ BIURAS, S.Nėries 21, Vilnius, tel. 8 611 40495, 2 48 44 64, fax. 2 48 44 64, el. paštas. darius@geobiuras.lt

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektais galima nuo 2013-07-15 iki 2013-07-29 UAB GEODEZININKŲ BIURAS patalpose, adresu S.Nėries 21, Vilnius.

2013-07-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Paberžės seniūnijoje, Visalaukės kadastro vietovėje, Gruodžių k., Kad.Nr.4196/0300:169, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriai – Jan Dvilevič
.

Projekto rengėjas - UAB GEODEZININKŲ BIURAS, S.Nėries 21, Vilnius, tel. 8 611 40495, 248 44 64, fax. 2 48 44 64, el. paštas. darius@geobiuras.lt Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtais projektais galima 2013-07-15 iki 2013-07-29 UAB GEODEZININKŲ BIURAS patalpose, adresu S.Nėries 21, Vilnius.

2013-07-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vėtrungės 2-oji g. 9, Bubų k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (iki 0,04 ha ploto), kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualiu mėgėjų sodo sklypu;
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Projekto rengėjas – UAB G.M.&CO., Verkių g. 29, Vilnius, tel. (8~5) 2601 455, 8~655 944 15, el. paštas gz@geodeziniaimatavimai.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. liepos 30 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima 2013 m. liepos mėn. 15 – liepos 30 dienomis, adresu Verkių g. 29, Vilnius

2013-07-15

Pakartotinai informuojame, kad parengtas 0,6378 ha ploto žemės sklypo Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. (kad.Nr. 4110/0800:653) detalusis planas.
Planavimo tikslas - keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į namų valdą, padalyti į du sklypus.
Planavimo organizatorius – Saulius Šukaitis ir Renata Šukaitienė.
Detaliojo plano rengėjas pagal organizatoriaus įgaliojimą - UAB”Vilprojektas” (Šermukšnių g. 3, Vilnius, tel. 262 28 96, el. paštas: leonora@vilprojektas.lt). Detaliojo plano viešas aptarimas įvyko 2011-08-25 d. seniūnijos patalpose.

2013-07-15

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:1034), esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 729-12, registracijos Nr. AD-863-(3.31) 2012 10 11.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1) žemės sklypus bei pateikti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Zenon Burinskij.
Detaliojo plano rengėjas - UAB ,,Projektavimo sprendimai“, Trimitų g. 6 – 38, LT–09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.: 852610506, 867992646, el. paštu info@detalus.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013 m. liepos mėn. 15 d. iki 2013 m. rugpjūčio mėn. 19 d. Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., LT-13260 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2013 m. rugpjūčio mėn. 19 d. 16 val. Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., LT-13260 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-15

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:463), esančio Raišių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 066-13, registracijos Nr. AD-151-(3.31), 2013 02 27.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Planavimo organizatoriai: Danuta Paškevič, Juljana Prokopovič.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas info@detalus.lt.

2013-07-15

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:465), esančio Raišių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 068-13, registracijos Nr. AD-152-(3.31), 2013 02 27.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Planavimo organizatoriai – Danuta Paškevič, Juljana Prokopovič.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas info@detalus.lt.

2013-07-15

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:311), esančio Raišių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 048-13, registracijos Nr. AD-141-(3.31), 2013 02 27.
Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, numatyti inžinerinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, bendro naudojimo teritoriją.
Planavimo organizatoriai: Danuta Paškevič, Juljana Prokopovič, Stanislav Naus.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas info@detalus.lt.

2013-07-15

Parengtas žemės sklypo, esančio Grikienų k., Sudervės sen., Vilniaus r. (sklypo kad. Nr.4184/0500:289), detalus planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritorija (K)-prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1). Komercinės paskirties teritorijoje pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius: UAB „Skandinavijos langai“, buveinės adresas: V.Landsbergio-Žemkalnio g. 15-13, Kaunas.
Rengėjas: UAB „Teriošino projektavimo firma“, tel. 275 2376, el. paštu: dim13@inbox.lt
Informacija teikiama tel.8 61680 938 ( p.v. B. Teriošinas).
Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus r., Sudervės sen. patalpose nuo 2013-06-28 iki 2013-07-26d. Viešas projekto aptarimas 2013-07-26d. 15val. UAB „Skandinavijos langai“ administracijos patalpose, Grikienų km., Sudervės sen.
Planavimo pasiūlimai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendimus gali apskusti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A.Juozapavičiaus g.9) per mėnesį pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2013-07-15

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.284-12 (2012-04-18) pradedamas rengti 0,4220 ha sklypo (kadastro Nr. 4120/0200:129) Pučkalaukio k., Nemenčinės sen., Vilniaus rajone detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2013-08-14 iki 2013-09-11 Nemenčinės seniūnijoje adresu: Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus rajone. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2013-09-11, 10 val. Nemenčinės seniūnijoje adresu: Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus rajone
Planavimo organizatorius: Beata Danilevičienė, Gžegož Macko, Diana Plytnykienė  tel.: 8 698 20392
Plano rengėjas: UAB Nordsta, Konstitucijos pr. 4A, Vilnius,  tel. 8 614 54160, el.p. info.nordsta@gmail.com
Planavimo tikslas: Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo terminai: 2013-07-01---2014-07-01
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. 8 614 54160, el.paštas info.nordsta@gmail.com
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2013-07-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4117/0100:0491, esančio Užugriovio k., Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – iš bendro žemės sklypo atidalinti Janinos Kozlovskienės, Vaclovo Bogdanovičiaus, Bogdan Bogdanovič nuosavybės teise valdomas dalis į atskirus žemės sklypus.
Pareiškėjas– Vaclovas Bogdanovičius, Janina Kozlovskienė, Bogdan Bogdanovič.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 861282482, el.p. krianta@mail.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131, Vilniuje, nuo 2013 m. liepos 26 d. iki 2013 m. rugpjūčio 08 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2013-07-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4117/0100:0490, esančio Bebrų g. 23, Užugriovio k., Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – iš bendro žemės sklypo Vaclovo Bogdanovičiaus, Janinos Kozlovskienės, Bogdan Bogdanovič nuosavybės teise valdomų dalių atidalijimas į atskirus žemės sklypus.
Pareiškėjas– Vaclovas Bogdanovičius, Janina Kozlovskienė, Bogdan Bogdanovič.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 861282482, el.p. krianta@mail.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131, Vilniuje, nuo 2013 m. liepos 26 d. iki 2013 m. rugpjūčio 08 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2013-07-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas sodininkų bendrijos “PURNIŠKĖS”, esančio Purnuškių k., Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinės žemės plote (teritorija apimanti žemės sklypus proj. Nr. 573 iki Nr. 580), suformuojant valstybinės žemės sklypus, kurių neįmanoma suformuoti atskirais individualiais mėgėjiško sodo sklypais.
Pareiškėjas– sodininkų bendrija „Purniškės“.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 861282482, el.p. krianta@mail.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131, Vilniuje, nuo 2013 m. liepos 26 d. iki 2013 m. rugpjūčio 08 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2013-07-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas sodininkų bendrijos “PURNIŠKĖS”, esančio Purnuškių k., Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinės žemės plote (teritorija apimanti žemės sklypus proj. Nr. 580 iki Nr. 606), suformuojant valstybinės žemės sklypus, kurių neįmanoma suformuoti atskirais individualiais mėgėjiško sodo sklypais.
Pareiškėjas– sodininkų bendrija „Purniškės“.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 861282482, el.p. krianta@mail.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131, Vilniuje, nuo 2013 m. liepos 26 d. iki 2013 m. rugpjūčio 08 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

 

2013-07-12

Pranešame, kad parengtas žemės (kad. Nr. 4110/0400:299), Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas. Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 539-12, reg. Nr. AD-890-13.31, 2012-10-19.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1) ir komercinės paskirties objektų statybos (K/K3). Nustatyti planuojamų žemės sklypų ribas, plotus, naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Česlovas Gaudinskas.
Projekto rengėjas – PV L.Paulauskas, Kareivių g. 6-419, lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 8-683 48736.
Detaliojo plano ekspozicija - nuo 2013 m. rugpjūčio 2 d. iki rugpjūčio 19 d. Zujūnų sen. (Buivydiškių g. 3, Zujūnų k.).
Viešasis susirinkimas įvyks š.m. rugpjūčio 19 d. 9 val. Zujūnų sen. patalpose. Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.

2013-07-12

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas Leičių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. žemės sklypo (Kad. Nr.4110/0500:0032) formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas –žemės sklypo padalijimas į šešis sklypus
Planavimo organizatorius – Ramunė Adamonienė
Projekto rengėjas – UAB „Geokada“ Laisvės pr. 71B – 62, Vilnius, tel.
+37065552666, el. paštas: andrius@geokada.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-15 iki 2013-07-29 Laisvės pr. 71B – 62, Vilnius UAB „Geokada“

2013-07-12

K.Stašelytės individuali įmonė informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo priklausančio Ričardui Binkevičiui, Jelenai Binkevičienei esančio Pagirių kaime, Pagirių seniūnijoje, Vilniaus r. sav. specialųjį žemės sklypo formavimo projektą.
Planavimo tikslas – valstybinės žemės sklypo formavimas po nuosavybės teise valdomais pastatais.
Planavimo organizatorius –Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius
Projekto rengėjas – K.Stašelytės individuali įmonė (Dainava11-2, Ukmergės raj. tel. 8-613-76258, el. paštas – kristina.staselyte@gmail.com
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013-07-23
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. liepos mėn.10 d. iki 2013 m. liepos mėn.23 d. K.Stašelytės ĮĮ, patalpose adresu: Dainava 11-2. Ukmergės raj.

2013-07-12

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis nr. AD-88-(3.31) parengtas žemės sklypo kad. 4140/0400:284 Kenos k.v. Kalvelių k., Kalvelių sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalyti sklypą į 3 gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥0,15 ha) bei nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano organizatoriai Gražina Tamašauskienė, tel.: 8 675 345 72
Detaliojo plano rengėjas: UAB „GM PROJEKTAI“, Europos pr. 122, Kaunas; tel.: 8 687 82 977, el. p. gmprojektai@zebra.lt
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-07-12 iki 2013-08-12 Kalvelių seniūnijoje adresu: Bažnyčios g. 7a, Kalvelių k., LT-13149 Vilniaus r.
Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2013-08-12, 10 val. Kalvelių seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-12

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429.“Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Rengiamas žemės sklypo, Unėniškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. , (kadastrinis Nr. 4172/0300:496 Raudondvario k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai: Audrius Jasiūnas
Projekto rengėjas – Marius Kundelis (individuali veikla), Ožkinių Sodų 2-oji g. 22, Vilnius, tel. 867632459, el.paštas Marius.Kundelis@gmail.com
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo liepos 01 d. iki rugpjūčio 01 d. adresu Ožkinių Sodų 2-oji g. 22, Vilnius.

2013-07-12

Parengtas žemės sklypo (Kad. Nr. 417O/1100:93, PL. 6.5700HA), Liubavo k., Riešės sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano organizatorius: R. MIKAILIONIENĖ A.P.Kovaliuko g. 20-49, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas: UAB “ARCHITEKTŪROS MENAS” Žalgirio g. 90-337, Vilnius, PV. A 1664 S.Savickas
Planavimo tikslas: Pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties, padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus - gyvenamosios teritorijos – vienbučių gyvenamųjų pastatų statybai, atskirajam želdynui, žemės ūkiui, privačiam miškui. Nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo, saugojimo ir statybos reglamentus. Suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą.Informacija apie rengiamą detalųjį planą tiekiama rengėjo adresu ir telefonu 8 614 55138
Parengto detaliojo plano ekspozicija: Vilniaus r. Riešės seniūnijoje, Molėtų g. 16, D.Riešės k., nuo 2013 liepos 12d. iki 2013 rugpjūčio 13d.
Viešas svarstymas detaliojo plano įvyks 2013m. rugpjūčio 13 d. 14.00 val. seniūnijos patalpose.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu planavimo rengėjui ir/ar organizatoriui iki 2013m. rugpjūčio 13d.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad neatsižvelgta į jų pasiūlymusparengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo planavimo organizatoriaus atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

 

2013-07-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, Rastinėnų k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav., (kadastrinis Nr.: 4184/0100:783 Sudervės k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius(ai) – Vidas Rudokas, gyv. Medeinos g. 23-80, Vilnius.
Specialiojo plano rengėjas – UAB "Vilniaus matininkas", P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius Tel. +370 5 2341797, vilniausmatininkas@gmail.com.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2013-07-15 iki 2013-07-29.
Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius, darbo dienomis 9:00–17:00 val., Tel. 8 5 2341797.

2013-07-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas, esantis Dėdoniškių g. 54, Dėdoniškių kaime, Mickūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Planavimo tikslas – Žemės sklypo kad.Nr.4152/2000:padalijimas į du žemės sklypus
Planavimo organizatoriusJanina Karneckaja
Projekto rengėjas – Sigito Zaborsko individuali veikla, Žalgirio g, 90-508 Vilnius, mob. 8 676 32459, el.p. szaborskas@yahoo.com
Susipažinti su projektu galima, adresu Žalgirio g, 90-508, Vilniuje, nuo 2013 m. 07. 12 d. iki 2013 m. 07. 27 d. darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00

2013-07-12

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis 2013-04-26 nr. AD-290-(3.31) pradedamas rengti žemės sklypo kad. 4174/0200:984 Riešės k.v. Bendorių k., Avižienių sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) teritoriją, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano organizatorius Danutė Adomėnienė ir Aidas Adomėnas, tel.: 8-687 78 108
Detaliojo plano rengėjas: UAB “GM Projektai”, buveinės adresas Europos pr. 122, Kaunas. Tel. 8(687) 82 977. El. p. gmprojektai@zebra.lt . Projekto vadovas Š. Šliužas, atestato Nr. A1581.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-08-15 iki 2013-09-16 Avižienių seniūnijoje adresu: Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.
Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2013-09-16, 10 val. Avižienių seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-12

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis 2013-04-26 nr. AD-282-(3.31) pradedamas rengti žemės sklypo kad. 4174/0200:1117 Riešės k.v. Bendorių k., Avižienių sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) teritoriją, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo plano organizatorius Sigitas Kubilius, tel.: 8-686 58948
Detaliojo plano rengėjas: UAB “GM Projektai”, buveinės adresas Europos pr. 122, Kaunas. Tel. 8(687) 82 977. El. p. gmprojektai@zebra.lt . Projekto vadovas Š. Šliužas, atestato Nr. A1581.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-08-15 iki 2013-09-16 Avižienių seniūnijoje adresu: Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.
Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2013-09-16, 10 val. Avižienių seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-12

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis 2013-05-16 nr. AD-347-(3.31) ir AD-348-(3.31) pradedami rengti žemės sklypų kad. 4174/0200:311 ir 4174/0200:417 Riešės k.v. Bendorių k., Avižienių sen. Vilniaus r., detalieji planai.
Detaliojo plano tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) teritoriją, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano organizatorius Donatas Butinavičius ir Jūratė Butinavičienė tel.: 8-686 58948
Detaliojo plano rengėjas: UAB “GM Projektai”, buveinės adresas Europos pr. 122, Kaunas. Tel. 8(687) 82 977. El. p. gmprojektai@zebra.lt . Projekto vadovas Š. Šliužas, atestato Nr. A1581.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-08-15 iki 2013-09-16 Avižienių seniūnijoje adresu: Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.
Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2013-09-16, 10 val. Avižienių seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-12

Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis 2013-04-26 nr. AD-283-(3.31) pradedamas rengti žemės sklypo kad. 4174/0200:1118 Riešės k.v. Bendorių k., Avižienių sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) teritoriją, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano organizatorius Ona Kubilienė tel.: 8-686 58948
Detaliojo plano rengėjas: UAB “GM Projektai”, buveinės adresas Europos pr. 122, Kaunas. Tel. 8(687) 82 977. El. p. gmprojektai@zebra.lt . Projekto vadovas Š. Šliužas, atestato Nr. A1581.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-08-15 iki 2013-09-16 Avižienių seniūnijoje adresu: Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.
Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2013-09-16, 10 val. Avižienių seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-12

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4120/0100:389), esančio Mažųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r., detalusis planas. Rengiama bendrąja tvarka.
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti projektuojamo žemės sklypų ribas ir plotą. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamosios teritorijos – iki dviejų aukštų (iki 10 m), vieno buto gyvenamojo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: Darius Gasperovičius, Alicija Gasperovičienė.
Plano rengėjas: UAB “Ramilė” Kirtimų g. 2, III korp., Vilnius, mob. 8 605 22 552, tel./faks.: 8 5 26 02932, el. p.: ramile.vilnius@gmail.com
Viešas svarstymas:
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-07-29 iki 2013-08-28, darbo metu pas plano rengėją.
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2013-08-13 iki 2013-08-28 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnijos patalpose, Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r., darbo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2013-08-29, 900 val., pas plano rengėją.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., LT-09311, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-12

2013-02-28 Nr.T3-77 Vilniaus raj. sav. tarybos sprendimu patvirtinta žemės sklypo ( kad. Nr. 4162/0200:1069), esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., detaliojo plano koncepcija.
Pranešame, kad parengtas žemės sklypo ( kad. Nr. 4162/0200:1069), esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., vietovės lygmens detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: Keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), padalyti į sklypus, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr.D1-624 (Žin., 2010, Nr.87-4619). Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų / rekonstruojamų statinių - iki dviejų aukštų, gyvenamojo namo statybos. Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 117-11 (2011 02 09, Vilnius). Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SSp-127-11, išduotas 2011 04 06, planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. Sp-127-11, išduotos 2011 04 06.
Detaliojo plano organizatorius: UAB „Callida“, Kalvarijų g. 194-24b, Vilnius. Organizatoriaus įgaliota VŠĮ „Hermis Europe“, įm.k.:302526621, Sausio 13-osios g. 31, b korpusas, Vilnius, tel. 865999011, el. p. hermis.arch@gmail.com
Detaliojo plano rengėjas: VšĮ „Hermis europe“, įm.k. 302526621, Sausio 13-osios g. 31, b korpusas, Vilnius, tel. 865999011, el. p. hermis.arch@gmail.com
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui VšĮ „Hermis europe“, įm.k. 302526621, Sausio 13-osios g. 31, b korpusas, Vilnius, tel. 865999011, el. p. hermis.arch@gmail.com
Detaliojo plano viešojo svarstymo tvarka: bendra.
Konsultacijos dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių bei supažindinimas su koncepcija ir detaliuoju planu, informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiamos raštu detaliojo plano rengėjui VšĮ „Hermis europe“, įm.k.:302526621, Sausio 13-osios g. 31, b korpusas, Vilnius, tel.: 865999011, el. p. hermis.arch@gmail.com
Viešasis svarstymas numatomas 2013-08-13 13.00 val. Nemėžio sen. patalpose.
Planavimo dokumento sprendinių apskundimo tvarka: atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai – Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai per 1 mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos.

2013-07-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Pikeliškių kadastro vietovėje, Pranciškonių k., Kad.Nr.4170/0700:0024, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriai – ARVYDAS ŠVEIKAUSKAS
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 860030784, el. Paštas: justyna@bmo.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-11 iki 2013-07-25 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2013-07-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Pikeliškių kadastro vietovėje, Pranciškonių k., Kad.Nr.4170/0700:0025, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriai – INGRIDA UŠPICIENĖ
Projekto rengėjas - UAB"Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 860030784, el. Paštas: justyna@bmo.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-11 iki 2013-07-25 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2013-07-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Pikeliškių kadastro vietovėje, Pranciškonių k., Kad.Nr.4170/0700:0021, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriai – ELVINAS UŠPICAS
Projekto rengėjas - UAB"Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 860030784, el. Paštas: justyna@bmo.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-11 iki 2013-07-25 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2013-07-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Pikeliškių kadastro vietovėje, Pranciškonių k., Kad.Nr.4170/0700:0023, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriai – SAMUELIS UŠPICAS
Projekto rengėjas - UAB"Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 860030784, el. Paštas: justyna@bmo.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-11 iki 2013-07-25 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

 

2013-07-12

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo Pajuodupio k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje esamiems statiniams eksploatuoti.
Planavimo organizatorius – Josif Tripucki.
Specialiojo plano rengėjas - UAB "Geodeziniai matavimai", Vytauto g. 19, Trakai, Tel. 8 528 51183, geodeziniai_matavimai@yahoo.com
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių per 10 darbo dienų nuo paskelbimo savivaldybės tinklapyje.
Su specialiuoju planu galima susipažinti - plano rengėjo patalpose, Vytauto g.19, Trakai, darbo dienomis 8:00–17:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00), Tel. 8 528 51183 Faks. 8 528 51183.

2013-07-10

Rengiamas žemės sklypo Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr. 4110/0700:4929) detalusis planas
(Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 010-13, 2013-02-13).
Planavimo organizatorius - Lucija Stankevič, Čekoniškių g. 52, Čekoniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.
Plano rengėjas - UAB „Geocity“, Gėlių g. 4-20, 01137 Vilnius, atsakingas asmuo PV Audrius Dambrauskas 861255089.
Planuojama teritorija: Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., (kad. nr. 4110/0700:4929) (0,01330 ha).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą - gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimo nustatymas.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2013 m. kovas, pabaiga – 2016 m. kovas.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2013 m. balandžio 27 d. iki 2012 m. Liepos 19 d. pas planavimo organizatorių atstovą ir plano rengėją nurodytais kontaktais. Nuo 2013 m. liepos 5 d. „Žemės sklypo Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., (kad. nr. 4110/0700:4929) detalusis planas“ bus viešai eksponuojamas Zujūnų seniūnijos patalpose (Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14160). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2013 m. liepos 19 d. 14 val. Zujūnų seniūnijos patalpose (Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14160).
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai ir pageidavimai teikiami raštu planavimo organizatorei ir plano rengėjui. Pasiūlymus galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2013-07-10

Rengiamas žemės sklypo kadastro Vilniaus r., Pagirių sen., Skurbutėnų k., sklypo kad. Nr.4167/0300:0479 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į septynis sklypus.
Planavimo organizatoriai – Gražina Pagalienė
Projekto rengėjas – matininkas Vladas Kazlauskas.
Telefonai pasiteiravimui 8-687 24364, el. paštas: vladas.geoksis@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti patalpose, adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius nuo 2013 m. balandžio 22 d. iki 2013 m. gegužės 07 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius

2013-07-10

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nuo 2013 m. liepos 10 d. rengiamas žemės sklypo, Nevieriškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus raj., (sklypo kadastrinis Nr. 4144/0500:237) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatoriai – Violeta Gembicka, Aleksandras Gembickis, Marekas Jankovskis.
Projekto rengėjas – UAB “SANORA“, Žalgirio 90-423, Vilnius. tel. 2752523, 860665552.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui
Susipažinti su parengtu projektu galima UAB”SANORA” patalpose.

2013-07-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, esančio Purnuškių k., Riešės sen., Vilniaus r. (kadastrinis Nr. 4170/0300:0099, Pikeliškių k. v.), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius – Valdas Voleika.
Projekto rengėjas – UAB „Matavimo studija“, Laisvės pr. 125, Vilnius. Tel.: (8 5) 2777 778. El.p.: info@matavimostudija.lt
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – su parengtu projetu galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus projekto rengėjo patalpose Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius, nuo 2013-07-08 iki 2013-07-23, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

2013-07-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypų, esančių Vilniaus rajone, Pagirių seniūnijoje, Pagirių kadastrinėje vietovėje, Vairos k., Vyšnelių 7-oji g. 27, SB “Vyšnelė“ 41skl. ir Vilniaus rajone, Pagirių seniūnijoje, Pagirių kadastrinėje vietovėje, Vairos k., Vyšnelių 5-oji g. 26, SB “Vyšnelė“ 42skl. formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – dviejų žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą.
Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Elvyra Meiluvienė.
Projekto rengėjas
- UAB „GeoPaslaugos“, Kalvarijų g. 124, Vilnius, tel. +370 607 93010, el. paštas: info.geopaslaugos@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. liepos mėn 22 d. Susipažinti su projektu galima nuo 2013-07-08 iki 2013-07-22 UAB „GeoPaslaugos“ patalpose, adresu Kalvarijų g. 124, Vilnius. Telefonas pasiteiravimui: +370 607 93010.

Adresas: UAB „GeoPaslaugos“, Kalvarijų g. 124, Vilnius, elektroninis paštas info.geopaslaugos@gmail.com

 2013-07-08

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0200:607), esančio Kiemelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Z tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), inžinerinės infrastruktūros teritoriją - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2). Numatyti bendro naudojimo teritoriją (≥ 15 % nuo planuojamos gyvenamosios teritorijos ploto). Padalyti sklypą. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų (iki 10 m). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Agnė Vanagienė, P. Vileišo g. 32-11, Vilnius
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 860625400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt.   
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2013 m. liepos 25 d. Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Maišiagalos seniūnijoje nuo 2013 m. rugpjūčio 8 d.
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. rugpjūčio 26 d. 11.00 val. Maišiagalos seniūnijos salėje.
Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

2013-07-08

Pradedamas rengti 0,50 ha žemės sklypo, esančio Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4180/0400:173) detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, atsižvelgiant į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiajame plane planuojamą gyvenamųjų vietovių plėtrą. Vadovautis Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-07-14 įsakymu Nr. D1-96 (Žin., 2007, Nr. 22-858), padalyti sklypą. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pagrindas: 2013-02-01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.024-13 (Reg. Nr. AD-77-(3.31)).
Planavimo organizatoriai: Rolandas Šapalas, gyv. V. Grybo g. 3A/1-1, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas: Vytautas Rimkevičius, 8611 55004, PV Gražina Meidutė. Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu – 8611 55004.

2013-07-08

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:500), esančio Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Projekto rengimo pagrindas – 2013-02-01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 983-12, registracijos Nr. AD-92-(3.31). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-08 įsakymo Nr. A27-1100 „Dėl Skaidiškių kaimo dalies, esančios Nemėžio sen., Vilniaus r., koncepcinės schemos. Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti 2013-04-30, Nr. Sp-210-13.
Planavimo tikslas – nekeičiant bendrojo plano sprendinių pakeisti žemės paskirtį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), sudalinti sklypais, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Rengimo terminai: 2013-2016 m.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu.
Projekto organizatorius: Irina Liachovič, Ivan Liachovič, gyvenantys Rudaminos g. 4-1, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
Projekto rengėjas: UAB „Architektūros vizija“, Krokuvos g. 5-4, Vilnius. Projekto vadovė - Monika Sadauskaitė, mob., tel. +370 65525980, el.p. monika.sadauskaite@gmail.lt

 2013-07-08

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4122/0100:536), esančio Juodbalių k., Pagirių sen., Vilniaus r., detalusis planas. Planavimo pagrindas – 2012-07-27 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartys Nr. 571-12.
Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę – gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas.
Planavimo organizatorius – L. Skulskienė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Archigama“, Švitrigailos g. 7, Vilnius; el. paštas: archigama@gmail.com.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013-07-11 d. iki 2013-08-12 Pagirių seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 10-K2, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2013-08-12 10:00 val. UAB „Archigama“ patalpose, adresu: Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius. Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-08

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nuo 2013 m. birželio 21 d. rengiamas žemės sklypo esančio, Grikienių k., Sudervės sen., Vilniaus raj., Avižienių k.v. (sklypo kad. Nr. 4103/0100:1227) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Planavimo organizatorius – Rasa Bliujūtė.
Projekto rengėjas – UAB“ARLITANUS“ A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius. Tel. (8-5)272 8223.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. liepos 19 d. Susipažinti su parengtu projektu galima per 10 darbo dienų nuo 2013 m. liepos 08 d. iki 2013 m. liepos 19 d. UAB ”ARLITANUS” patalpose

2013-07-08

 

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2136), esančio Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo darbų programa:Plano rengimo pagrindas –2011 03 14 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 413-11 (registracijos Nr. AD-353-(3.31).
Planavimo organizatorius – Andžej Urbanovič, Sodų g. 34, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., tel. 8 651 68912.
Planuojamos teritorijos adresas – žemės sklypas, kad. Nr. 4103/0200:2136, Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypą; nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,15 ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,30 ha ploto žemės sklypus; pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis etapas; rengimo etapas (rengimo etapo stadijos sujungiamos – pritarimui teikiama užbaigta detaliojo plano rengimo etapo dokumentacija – brėžiniai ir aiškinamasis raštas); sprendinių pasekmių vertinimo etapas (sprendinių poveikio vertinimas atliekamas: teritorijos vystymo darnai, ekonominei aplinkai, socialinei aplinkai, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui); baigiamasis etapas.
Detaliojo plano sudėtis: aiškinamasis raštas; brėžiniai: pagrindinis brėžinys M 1:500, žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys (gali būti apjungtas su pagrindiniu brėžiniu), galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdų schema; procedūrų dokumentai.
Planavimo darbų terminai: 2012 09 – 2013 09 (terminas gali būti pratęstas).
Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis, informacija apie numatomus statyti statinius: planuojami statyti statiniai, kurių statyba galima pagal planuojamą žemės sklypo pobūdį, numatytą planavimo tiksluose.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Su motyvais, kodėl neatliekamas SPAV, galima susipažinti plano rengėjo nurodytais kontaktais.
Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“, A. Goštauto 8, LT-01108 Vilnius, PV - Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. (8 5) 212 02 69, el. paštas - giedre@urbanistika.lt.
Detaliojo plano viešas svarstymas:
Supažindinimas su parengtais detaliojo plano sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita nuo 2013 07 29.
Detalusis planas viešai eksponuojamas Vilniaus rajono savivaldybės Avižienių seniūnijoje (Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r., tel.(8 5) 240 3485) nuo 2013 08 12 iki 2013 08 27 d. Viešas susirinkimas vyks ten pat 2013 08 27, 10.00 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Apskundimo tvarka: Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

2013-07-08

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2135), esančio Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Plano rengimo pagrindas –2011 03 14 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 414-11 (registracijos Nr. AD-352-(3.31).
Planavimo organizatorius Miroslav Urbanovič, Sodų g. 34, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., tel. 8 651 68912.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) teritoriją; nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos.
Planavimo darbų terminai: 2012 09 – 2013 09 (terminas gali būti pratęstas).
Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“, A. Goštauto 8, LT-01108 Vilnius, PV - Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. (8 5) 212 02 69, el. paštas - giedre@urbanistika.lt.
Detaliojo plano viešas svarstymas: Supažindinimas su parengtais detaliojo plano sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita nuo 2013 07 29.
Detalusis planas viešai eksponuojamas Vilniaus rajono savivaldybės Avižienių seniūnijoje (Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r., tel.(8 5) 240 3485) nuo 2013 08 12 iki 2013 08 27 d. Viešas susirinkimas vyks ten pat 2013 08 27, 11.00 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Apskundimo tvarka: Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

2013-07-08

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513.“Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Nuo 2013 m. Sausio mėn. 17 d. rengiamas žemės sklypo esančio Linkų k., Mickūnų sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Iš bendro žemės sklypo namų valdos žemės sklypo atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, bei likusios žemės sklypo dalies padalijimas pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis į tris žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai – Miroslav Rynkun, Danuta Rynkun, Ana Žakienė
Projekto rengėjas
– Matininkas Valdas Kovalevskis, Šeškinės 55b, Vilnius, tel., 865288818, el.paštas valdas.matininkas@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. liepos mėn.19 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima adresu: Šeškinės 55b, Vilnius.

2013-07-08

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo  formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio Verkšionių k., Dūkštų sen., Vilniaus r..
Planavimo tikslas – žemės sklypo atidalijimas pagal bendrasavininkams priklausančias dalis į atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Ana Lasevčienė, Teresa Petrusevič.
Projekto rengėjas
– UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius.
Tel. 8 5 212 9760, el.paštas: r.mozeiko@matininkai.

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti UAB Korporacijoje “Matininkai”, adresu Justiniškių g. 62a, Vilnius nuo 2013-07-10 d. iki 2013-07-20 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.).

2013-07-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Parapijoniškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4177/0300:0419 Rudaminosk.v. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai reikalingų pastatų statybai (gyvenamajam namui ir ūkiniams pastatams statyti) ir reikalingų komunikacijų projektavimas.
Planavimo organizatorius Juozas Koreiva.
Projekto rengėjas
–UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977,
tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. liepos 5 d. iki 2013 m. liepos 20 d. UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2013-07-05

Vadovaujantis 2010-12-13 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 319, Reg. Nr. A56-847-(3.18) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:1277), esančio Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas. Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, padalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detalaus plano organizatoriai: Serghei Porsnev ir Svetlana Poršneva.
Viešas aptarimas įvyks 2013 rugpjūčio 2 d. 13.00 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2013-07-08 iki 2013-08-02 projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje.
Detalaus plano rengėjas: UAB „ARCHIVALDA“, projekto vadovas Valdas Jurevičius, Konstitucijos pr. 23C-614, Vilnius, 8 614 02888.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas teikti raštu detaliojo plano rengėjui iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.

 2013-07-03

Rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Paberžės sen., SB ,,Sodyba“, Sodybos g. 1, sklypo Nr. 149, kad. Nr. 4164/1005:149 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatoriai, iniciatoriai – Sodininkų bendrija ,,Sodyba”
(iniciatorius Angelija Petrauskienė ).
Planavimo tikslai ir uždaviniai – mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (iki 0,04 ha ploto), kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualiu mėgėjų sodų sklypu.
Projekto rengėjas – UAB,,GEONORMA“ matininkas Andrius Stripeikis, Raudonės g. 3, Vilnius,
tel. 8-683-81626, el.p. andrius_stripeikis@yahoo.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Pasiūlymus, dėl teritorijų planavimo dokumento, galite pareikšti bei su projektu susipažinti terminu (nuo 2013 m. liepos 08 d. iki 2013 m. liepos 22 d.) plano rengėjo patalpose UAB,,GEONORMA“, Raudonės g. 3, Vilniuje, tel. 8-683-81626.

 2013-07-03

Rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Riešės sen., Pašilių k., Riešės k.v., kad.Nr.4117/0300:296 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatoriai, iniciatoriai – Vytautas Olšauskas, Rūta Olšauskė, Jurgita Balčiūnienė, Vidmantas Pelėda
gyv. Konstitucijos pr. 4A-5, Vilnius, tel. .8-678-66219.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo padalijimas į keturis žemės sklypus.
Projekto rengėjas – UAB,,GEONORMA“ matininkas Andrius Stripeikis, Raudonės g. 3, Vilnius, tel. 8-683-81626, el.p. andrius_stripeikis@yahoo.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Pasiūlymus, dėl teritorijų planavimo dokumento, galite pareikšti bei su projektu susipažinti terminu (nuo 2013 m. liepos 08 d. iki 2013 m. liepos 22 d.) plano rengėjo patalpose UAB,,GEONORMA“, Raudonės g. 3, Vilniuje, tel. 8-683-81626.


 2013-07-03

Rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Riešės sen., Pašilių k., Riešės k.v., kad.Nr.4117/0300:294 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatoriai, iniciatoriai – Vilius Savarauskas, Galina Savarauskienė, Voldemaras Zeltinas, Violeta Zeltinienė, Laimutė Puskunigienė, Audrius Puskunigis, Dalytė Kaušinienė gyv. Konstitucijos pr. 4A-5, Vilnius, tel. .8-678-66219.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo padalijimas į keturis žemės sklypus.
Projekto rengėjas – UAB,,GEONORMA“ matininkas Andrius Stripeikis, Raudonės g. 3, Vilnius, tel. 8-683-81626, el.p. andrius_stripeikis@yahoo.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Pasiūlymus, dėl teritorijų planavimo dokumento, galite pareikšti bei su projektu susipažinti terminu (nuo 2013 m. liepos 08 d. iki 2013 m. liepos 22 d.) plano rengėjo patalpose UAB,,GEONORMA“, Raudonės g. 3, Vilniuje, tel. 8-683-81626.

 2013-07-03

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr.4117/0400:5054), esančio Didžiųjų Gulbinų k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Projekto rengimo pagrindas – 2012-08-21 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 644-12, registracijos Nr. AD-717-(3.31) ir 2013-06-20 susitarimas Nr. AD-442-(3.31) prie sutarties.
Projekto tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, vienbučių  ir dvibučių gyv. pastatų statybai, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų LR aplinkos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr.D1-624 (Žin., 2010,Nr. 87-4619), padalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Projekto organizatorius Giedrius Jackūnas, Birutė Česnavičienė, Kostas Česnavičius.
Projekto rengėjas – Deimantas Čekanauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A1027 , tel. 8 650 50125,
el. paštas: d.cekanauskas@gmail.com
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas pas rengėją A. Goštauto g. 8-210, Vilniuje ir Riešės seniūnijoje  nuo 2013 m. ­­­­liepos 4 d. iki rugpjūčio 7 d. Viešas aptarimas vyks Riešės seniūnijoje, Molėtų pl. 16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r.,  š.m. rugpjūčio  7 d. 15 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo koordinatoriui arba projekto rengėjui iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2013-07-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Mickūnų sen., Kairėnų k., kad. Nr. 4150/0400:0557, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – iš bendro žemės sklypo Ramūno Jaugos nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalies atidalijimas į atskirą žemės sklypą.
Planavimo organizatorius – Ramūnas Jauga
Projekto rengėjas
– Svetlana Valentinovičė, Fabijoniškių g. 75-104, Vilnius, tel. +370 61602605, el.p. svetlana.suboc@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-04 iki 2013-08-04  Fabijoniškių g.75-104, Vilnius.

2013-07-03

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus r., Nemėžio sen., Pakalniškių k., Medaus g. 21 (kadastrinis Nr. 4162/0200:0979 Nemėžio k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du sklypus pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis.
Planavimo organizatoriaiLeokadija Ulevič, Ivan Urbanovič.
Specialiojo plano rengėjas
– UAB "Vilniaus matininkas", P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius;
tel. +370 5 2341797, vilniausmatininkas@gmail.com.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2013-07-08 iki 2013-07-22.
Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius, darbo dienomis 9:00–17:00 val., tel. +370 5 2341797.

2013-07-03

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0300:479), esančio Pašilių g. 9, Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslai:
padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas, plotus (≥0,10000 ha). Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Marijona Simonovič , Ivan Simanovič, Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius,
tel. 860625400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt
Su parengtu detaliuoju  planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2013 m. liepos 18 d. Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Riešės seniūnijoje nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. rugpjūčio 20 d. 10.00 val. Riešės seniūnijos salėje. Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

2013-07-03

Vadovaujantis. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų sutartimi 2012-11-05 Red.Nr. 832-12 ir planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012-12-17 Nr. Sp-1005-12  yra parengtas žemės sklypo, kad.Nr 4152/0400:727, Kairėnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį  iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Padalyti sklypą. Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius: Teresa Kantakevičienė, tel.863628722.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Matavimo studija“ El. paštas info@matavimostudija.lt, tel. 867545592.
Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-07-04 iki 2013-07-31, Sudervės sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarimas vyks š.m Rugpjūčio  1 d. 11 val,. Mickūnų sen. patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštų iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, teisės aktų nustatyta tvarka. 

2013-07-03


Vadovaujantis. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų sutartimi 2012-06-28 Red.Nr. 499-12 ir planavimo sąlygomis  detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012-09-17 Nr. Sp-785-12 yra parengtas žemės sklypų, kad.Nr 4184/0100:615, 4184/0100:616, 4184/0100:911, 4184/0100:927, 4184/0100:928, Kasmiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį  iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorė: Regina Bužinskaja, tel.861581129.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Matavimo studija“ El.paštas info@matavimostudija.lt, tel. 867545592.
Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-07-04 iki 2013-07-31, Sudervės sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarimas vyks š.m Rugpjūčio  1 d. 15 val,. Sudervės sen. patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštų iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, teisės aktų nustatyta tvarka.

2013-07-03

Rengiamas sklypų (kad. Nr.4174/0200:834 ir 4174/0200:8272)  Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: sujungti sklypus į vieną ir keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1). nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatorius: Rimvydas Šinkūnas ir Dovilė Šinkūnienė.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 9.00val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03 

Rengiamas sklypų (kad Nr.4174/0100:336; 4174/0100:897; 4174/0100:836) Kirzinės vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: sujungti sklypus į vieną ir keisti sklypo paskirtį  į kitą, 40% sklypų ploto gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių statybai (G1) sklypus, likusią 60% dalį projektuoti pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P2) sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatorius: Stanislovas Rakauskas.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Maišiagalos sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Maišiagalos sen. 2013 08 08, 8.00val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03 

Rengiamas sklypo (kad. Nr.4174/0200:336) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatorius: Janina Vilčinskaja.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 9.15val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui. 

2013-07-03

Rengiamas sklypo (kad. Nr.4174/0100:1463) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatorius: Leonid Vilčinskij, Teresa Tarasiuk, Irina Pilienė.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 9.30val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui. 

2013-07-03 

Rengiamas sklypo (kad Nr.4174/0200:343) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatorius: Leonid Vilčinskij, Teresa Tarasiuk, Irina Pilienė.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 9.45val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03

Rengiamas sklypo (kad Nr.4174/0200:1504) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatorius: Leonid Vilčinskij, Teresa Tarasiuk, Irina Pilienė.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 10.00val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03 

Rengiamas sklypo (kad Nr.4174/0100:779) Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatorius: Arūnas Šukevičius, Paulius Žintikas
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333.
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 10.15val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03

Rengiamas sklypų (kad. Nr.4174/0200:698, 4174/0200:695, 4174/0200:412) Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: sujungti sklypus į vieną ir keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatorius: Regina Ladyš, Ala Ladyšiūtė, Marija Kliukaitienė.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333.
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 10.30val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03

Rengiamas sklypo (kad. Nr.4174/0200:8191) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatorius: Krištofas Avižinas.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333.
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 10.45val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03

Rengiamas sklypo (kad Nr.4174/0200:8188) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatorius: Ana Džiugelienė.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333.
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 11.00val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03

Rengiamas sklypo (kad Nr.4174/0200:8189) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatorius: Henrikas Lysenko.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333.
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 11.15val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03 

Rengiamas sklypo (kad. Nr.4174/0200:8190) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatorius: Andrejus Avižinas.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333.
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 11.30val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03

Rengiamas sklypo (kad. Nr.4174/0100:1135) esančio Žemųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatoriai: Darius Zajauskas, Rūta Zajauskienė, Brigita Bublytė, Liudas Užpalis.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333.
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 11.45val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03 

Rengiamas sklypų (kad. Nr.4103/0300:8013; 4103/0300:8012) Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: sujungti sklypus ir keisti sklypo paskirtį į kitą komercinės paskirties objektų teritorijos (K) žemės sklypą, nustatyti jo ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki trijų aukštų, statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
Organizatorius: Aida Pščolovskienė.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333.
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 12.00val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03

Rengiamas sklypo (kad. Nr.4174/0100:689) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų
Organizatorius: Daiva Šitikė, Gediminas Jakštas, Petras Jakštas.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333.
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 12.15val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03

Rengiamas sklypo (kad. Nr.4174/0200:1164) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų
Organizatorius: Vita Sinkevičienė, Renatas Sinkevičius, Milnora Aviženienė, Vladimir Avižen.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333.
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Avižienių sen. 2013 08 08, 12.30val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03

Rengiamas sklypo (kad. Nr.4162/0400:1198) Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų
Organizatorius: Genrik Ilkevič
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333.
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Nemėžio sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Nemėžio sen. 2013 08 08, 14.30val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03

Rengiamas sklypo (kad. Nr.4167/0200:1096) Melekonių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo paskirtį į gyvenamąją – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų
Organizatorius: Ivan Šablinskij.
Rengėjas: UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333.
Parengtas detalusis planas eksponuojamas Pagirių sen. nuo 2013 07 04 iki 2013 08 08. Viešas aptarimas įvyks Pagirių sen. 2013 08 08, 16.00val. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projekto rengėjui.

2013-07-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Mozūriškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., kadastrinis Nr. 4110/0400:393, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklą vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius: Evaldas Zinkevičius.
Projekto rengėjas:
UAB “Akrogroup“, adresas Lukiškių g. 5-507, 01108 Vilnius. Telefonas pasiteiravimui: +370 686 08497, el. p.: info@akrogroup.lt
Su parengtu projektu susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus galima UAB „Akrogroup“ patalpose adresu Lukiškių g. 5-507, 01108 Vilnius, nuo 2013 m. liepos mėn. 01 d. (9.00 val. - 17.00 val.) iki 2013 m. liepos mėn 15 d. (9.00 val. - 17.00 val.).

2013-07-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Mozūriškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., kadastrinis Nr. 4110/0400:219, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklą vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius: Tomas Jasinevičius.
Projekto rengėjas:
UAB “Akrogroup“, adresas Lukiškių g. 5-507, 01108 Vilnius. Telefonas pasiteiravimui: +370 686 08497, el. p.: info@akrogroup.lt
Su parengtu projektu susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus galima UAB „Akrogroup“ patalpose adresu Lukiškių g. 5-507, 01108 Vilnius, nuo 2013 m. liepos mėn. 01 d. (9.00 val. - 17.00 val.) iki 2013 m. liepos mėn 15 d. (9.00 val. - 17.00 val.).

2013-07-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Juodalaukio k., Šatrininkų  sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4142/0500:0248 Kyviškių  k.v.)  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Projekto  organizatoriai Raimondas Mažeika.
Projekto  rengėjas
UAB „PROJEKTITA”, Laisvės pr. 60, 05120, Vilnius, tel.:  +37060066692, el.paštas: projektita@gmail.com.
Pasiūlymus  teikti  ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2013 m. liepos 08 d. – 2013 m. liepos 19 d.  UAB „PROJEKTITA” patalpose, adresu Laisvės pr. 60, Vilnius.

2013-07-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Petručų k., Riešės  sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4170/0200:727 Pikeliškių  k.v.)  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Projekto  organizatoriai – Mindaugas Ivanauskas.
Projekto  rengėjas
UAB „PROJEKTITA”, Laisvės pr. 60, 05120, Vilnius, tel.:  +37060066692, el.paštas: projektita@gmail.com.
Pasiūlymus  teikti  ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2013 m. liepos 08 d. – 2013 m. liepos 19 d.  UAB „PROJEKTITA” patalpose, adresu Laisvės pr. 60, Vilnius.

2013-07-02  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Maišiagalos mstl., Miašiagalos sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4147/0200:0234 Maišiagalos  k.v.)  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Projekto  organizatoriai Irena Rožėnienė.
Projekto  rengėjas
UAB „PROJEKTITA”, Laisvės pr. 60, 05120, Vilnius, tel.:  +37060066692, el.paštas: projektita@gmail.com.
Pasiūlymus  teikti  ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2013 m. liepos 08 d. – 2013 m. liepos 19 d.  UAB „PROJEKTITA” patalpose, adresu Laisvės pr. 60, Vilnius.

2013-07-02

Pradėtas rengti žemės sklypo, kad.Nr.4167/0100:82, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. detalusis planas. Rengiamo detaliojo plano tikslas – padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti sklypų teritorijos tvarkymo režimą ir statybos reglamentus. Detaliojo plano rengimo pagrindas - 2012-04-13 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis“ Nr.235-12, reg.Nr.AD-65-(3.31).
Planavimo organizatorius – Vaclav Duchovskij, gyv. Lauko g.2, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas - PV A. Banionienė, kv.at. Nr.A878, gyv. M.K.Oginskio g. 6-24, Vilniuje, tel.(86) 874 3701.
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Pagirių seniūnijos patalpose nuo 2013-08-01 iki 2013-08-20. Viešas svarstymas vyks Pagirių seniūnijos patalpose 2013-08-20 11 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-02 

Pradėtas rengti žemės sklypo, kad.Nr.4167/0200:972, Melekonių k., Pagirių sen., Vilniaus r. detalusis planas. Rengiamo detaliojo plano tikslas –pakeisti sklypo žemės sklypo dalies tikslinę paskirtį pagal BP ir kraštovaizdžio specialaus plano projekto sprendinius ir GK reikalavimus iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą ir statybos reglamentus. Detaliojo plano rengimo pagrindas - 2013-01-30 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis“ Nr.1027-12, reg.Nr.AD-65-(3.31).
Planavimo organizatorius – Ana Minina, gyv. Laisvės pr.99-16, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas - PV A. Banionienė, kv.at. Nr.A878, gyv. M.K.Oginskio g. 6-24, Vilniuje, tel.(86) 874 3701.
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Pagirių seniūnijos patalpose nuo 2013-08-01 iki 2013-08-20. Viešas svarstymas vyks Pagirių seniūnijos patalpose 2013-08-20 10 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-02

Vadovaujantis.  2011-07-18, 2011-08-01, 2011-07-02 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.  916-11, 917-11, 928-11 pradedamas rengti  žemės sklypų, kad Nr. 4177/0300:56, 4177/0300:293, 4177/0300:305, Parapijoniškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius : UAB „KONEKTA“, Maratas Barkovskis, Andrejus Šalupovas.
Detaliojo plano rengėjas :
K. Jakutovič tel. 8 698 02 067.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), padalinti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

2013-07-02

Parengtas teritorijos, esančios Čekoniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., vietovės lygmens detalusis planas.
Planavimo pagrindas:
2012 12 05 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1DPS-(4.27)-827 tarp Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM ir UAB „Lietpak“.
Vieta, plotas:  Čekoniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. (teritorija suformuota žemės sklypų
Nr. 1883, Nr. 1833-2 ir 1833-3 pagrindu pagal valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus r. skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 48VĮ- (14.48.2)-4023, 2012 11 30); bendras plotas apie 12,55 ha, kurį sudaro teritorija gamybos centro plėtrai ir želdynų apsauginė juosta.
Planavimo tikslas: planuojamoje teritorijoje suprojektuoti žemės sklypą, nustatyti jo ribas ir plotą;  nustatyti planuojamo žemės sklypo naudojimo paskirtį – kitą, naudojimo būdą ir pobūdį – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P),  pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P1); nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nustatyti statybos reglamentus, t,t. planuojamo sklypo leistiną užstatymo tankumą (30%),  bei planuojamo sklypo priklausomųjų želdynų privalomąjį plotą (50%). 
Planavimo organizatorius: UAB „Lietpak“; A. Mickevičiaus g. 165, Čekoniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.; tel.: (8 5) 249 1001; e.p.: lietpak@lietpak.lt; www.lietpak.lt.
Detaliojo plano rengėjas: R.Žickytės architektūros dirbtuvė, IĮ; A.Goštauto g. 8-410a, Vilnius; tel.: 8 685 29017, (8 5) 261 7172; e.p.: r.zickyte@takas.lt.
Poveikio aplinkai vertinimas:  atliekamos atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo bei poveikio aplinkai vertinimo. Dokumentų rengėjas: UAB „AV Consulting“; P.Vileišio g. 9, Vilnius; tel.: (8 5)  234 1880; e.p.: info@avcon.lt.
Detaliojo plano viešumas: su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-07-04 iki 2013-07-31 darbo dienomis pas plano rengėją; su parengtais poveikio aplinkai vertinimo dokumentais tuo pačiu metu pas jų rengėją. Planavimo dokumentų vieša ekspozicija:
nuo 2013-07-18 iki 2013-07-31 Zujūnų seniūnijoje. Viešas susirinkimas: 2013-08-01 10 val. 00 min. Zujūnų seniūnijos (Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r.) patalpose.
Planavimo pasiūlymų pateikimo ir planavimo dokumento sprendinių apskundimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo svarstymo pabaigos; asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Vilniaus skyriui (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius)  per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-07-02

Supaprastinta tvarka yra parengtas  žemės sklypo kadastrinis Nr.4142/0300:105, Vėliučionių k., Šatrininkų sen, Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas
Planavimo organizatorius Virginijus Uždavinys
Specialiojo plano rengėjas
- UAB "Geodeziniai matavimai", Vytauto g.19, Trakai,
Tel.  8 528 51183,
Susipažinti su projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus galima per 10 darbo dienų nuo paskelbimo tinklapyje plano rengėjo patalpose, Vytauto g.19, Trakai, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val.(pietų pertrauka 12:00 – 13:00), Tel. 8 528 51183 Faks. 8 528 51183, geodeziniai_matavimai@yahoo.com

2013-07-02

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Mickūnų sen., Uosininkų III k., (kad. Nr. 4152/1900:0007; Mickūnų k. v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– žemės sklypo atidalijimas pagal bendrasavininkams priklausančias dalis į du žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai ir iniciatoriai Česlav Poplavski, Kiril Katcyn ir Inga Katcyn.
Projekto rengėjas
– UAB “GeoPaslaugos”, Kalvarijų g. 124 (9 kab.), 08211 Vilnius,
tel.: +370 607 93011, el.paštas: uabgeopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti bei patekti savo pasiūlymus ir pastabas galite UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Kalvarijų g. 124 (9 kab.),  Vilnije nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 12 d.

2013-07-02

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Rukainių sen., Mykoliškių k., (kad. Nr. 4180/0400:0128; Rukainių k. v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– žemės sklypo atidalijimas pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis į atskirus žemės sklypus bei Danutos Žukovskajos nuosavybės teisė valdomos dalies padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai ir iniciatoriaiDanuta Žukovskaja, Jolanta Stankevič, Josif Stankevič ir Regina Stankevič.
Projekto rengėjas – UAB “GeoPaslaugos”, Kalvarijų g. 124 (9 kab.), 08211 Vilnius,
el.: +370 607 93011, el.paštas: uabgeopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti bei patekti savo pasiūlymus ir pastabas galite UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Kalvarijų g. 124 (9 kab.),  Vilnije nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 12 d.

2013-07-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Maišiagalos sen., Kiemelių k. žemės sklypo kad. Nr. 4147/0300:0049 (Maišiagalos k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas
– parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).
Planavimo organizatorius –  Vladimir Sokolov.
Projekto rengėjas
– UAB “GeoPaslaugos”, Kalavarijų g. 124 (9 kab.), 08211 Vilnius, tel.: +370 607 93011, el.paštas: uabgeopaslaugos@gmail.com; jaroslav.geopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Kalavarijų g. 124 (9 kab.), Vilniuje nuo 2013 m. birželio 3d. iki 14 d.

2013-07-02

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo  formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio Gilužių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas – žemės sklypo atidalinimas pagal bendrasavininkams priklausančias dalis.
Planavimo organizatorius Kristina Kovalevskaja, Tadeuš Snežko, Anželika Grienienė, Jadvyga Grigienė.
Projekto rengėjas
– UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius. 
 Tel. 8 5 212 9760, el.paštas: vilnius@matininkai.

Susipažinti su parengtu projektu galima UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius darbo dienomis nuo 8.00-17.00, pietų pertrauka 12.00-13.00.

2013-07-02

 
 
Grįžti
Shadow up