kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2013 metus lapkričio mėnesį

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Marijampolio seniūnijoje, Migūnų kadatsrinėje vietovėje, Terešiškių k., SB“Pumpuras“, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planuojama teritorija:  Terešiškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r., SB“Pumpuras“.
Organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Iniciatorius- Sodininkų bendrija“Pumpuras“
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: mėgėjų sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (iki 0,04 ha ploto), kurio neįmanoma suformuojant bendro naudojimo valstybinės žemės sklypą.
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galite susipažinti per 10 darbo dienų iki 2013 m. gruodžio mėn. 13 d. (darbo valandomis nuo 9 val. iki 17 val.) adresu Šeimyniškių g.3, Vilnius UAB“GEO BALTIJA“ patalpose, el.p. adresas vikte@geobaltija.lt, tel.865280507. Prašome prieš atvykstant pranešti ir suderinti susitikimo laiką aukščiau nurodytu telefonu.

2013-11-28

Yra rengiamas žemės sklypo (Kadastrinis Nr.4174/0100:0335) esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Genė Onegienė Tel.: 869977396
Detaliojo plano rengėjas : UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius,
tel.8 655 79333. info@promena.lt
Parengtas detalusis planas eksponuojamas: Avižienių sen. nuo 2013m.
Lapkričio 29d. iki 2014m. Sausio mėn. 23 d. Su detaliuoju planu taip pat susipažinti galima projekto rengėjo patalpose esančio Naugarduko g.
15/28 darbo laiku.
Viešas svarstymas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2014m. Sausio mėn. 23d. 9.00val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).

 2013-11-28 

Yra rengiamas žemės sklypo (Kadastrinis Nr.4174/0100:0363) esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, bei sudalinti į atskirus sklypus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Kotryna Onegaitė, Genė Onegienė Tel.: 869977396
Detaliojo plano rengėjas : UAB „Promena“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius, tel.8 655 79333. info@promena.lt
Parengtas detalusis planas eksponuojamas: Avižienių sen. nuo 2013m.
Lapkričio 29d. iki 2014m. Sausio mėn. 23 d. Su detaliuoju planu taip pat susipažinti galima projekto rengėjo patalpose esančio Naugarduko g.
15/28 darbo laiku.
Viešas svarstymas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2014m. Sausio mėn. 23d. 9.30val.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Juozapavičiaus g.9).

 2013-11-28

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų patvirtinimo”. Nuo 2013 m. lapkričio mėn. 18 d. rengiamas žemės sklypo, esančio Rudens g. 18, Skirgiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – kitos paskirties įsiterpusio (ne didesnio kaip 0,06 ha ploto) žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4170/1306:9).
Planavimo organizatorius – Mečislav Jagusinski.
Projekto rengėjas
– matininkas Julius Laurinkus. Šeškinės g. 55b, Vilnius, tel. 865561110, el. paštas: julius.laurinkus@gmail.com.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. gruodžio mėn. 09 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima adresu – Šeškinės g. 55B, Vilnius.

2013-11-28

Rengiamas žemės sklypo,  esančio SB “Audra‘‘, Audros 1-oji g. 115, Akmeniškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo esančio SB “Audra‘‘, Audros 1-oji g. 115, Akmeniškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r, greta sklypų kad.nr. 4154/1004:39 ir 4154/1004:43, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti,  10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, projekto rengėjui adresu Kalvarijų g. 24A-216, Vilnius. Tel. 868396586, el.p. matas.geo@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – mėgėjų sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusį valstybinės reikšmės žemės sklypą ( iki 0,04 ha ploto, kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualiu mėgėjiško sodo sklypu.

Planavimo organizatorius – Safron Sukov.
Projekto rengėjas -UAB “Effectivus”,  Kalvarijų g. 24A-216, Vilnius,  tel.  868396586, matas.geo@gmail.com.

2013-11-28

Parengtas vietovės lygmens žemės sklypo sklypo (kadastro Nr. 4162/0400:1548 ), esančio Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Akacijų g. 25, detalusis planas.
Planavimo tikslas: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės paskirties paskirties suskaidyti sklypą į atskirus sklypus, nustatyti žemės naudojimo reglamentus ir tvarkymo režimą suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų infrastruktūrą.

Planavimo organizatorius - Paulius Adomėnas.
Detalųjį planą rengia HAUS.LV, MB.
Suinteresuotųjų asmenų atsiliepimai, taip pat bet kokia su šiuo planavimu susijusi informacija teikiama tel.: 8 61743676. Taip pat rašytiniai užklausimai ar pageidavimai gali būti teikiami el.paštu haus.lv@inbox.lv bei Nemėžio seniūnijos sekretoriate.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2013-11-27 iki 2013-12-27 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu. Planavimo pasiūlymus bei pastabas galima adresuoti rengėjui ir organizatoriui iki viešojo svarstymo pradžios, sprendinių ar procedūrų apskundimai galimi LR įstatymo numatyta tvarka.
Projekto viešas pristatymas bei svarstymas įvyks šių metų gruodžio 30d. 11 val. Nemėžio seniūnijos patalpose.

2013-11-28

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:8320), esančio Tarandės k.,  Avižienių sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 116-12, reg. Nr. AD-149-(3.31), 2012-02-09.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę. Sudalyti sklypą. Projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I2) žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius - Vytautas Rudminas, Olesia Rudminienė, gyvenantys P.Žadeikos g. 30-34, Vilniuje.
Projekto rengėjas – MV „SPV PROJEKTAI“, Didlaukio g. 51, Vilnius. PV L. Paulauskas, tel. 8-683 48736.
Palanavimo terminai:
Parengto detaliojo plano ekspozicija
– nuo 2013 m. lapkričio 29d. iki 2014 m. sausio 3d.. Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje (Sudervės g. 9, Avižienių k.).
Viešasis susirinkimas įvyks 2014 m. sausio  6d. 9 val. Avižienių seniūnijos patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k.). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.


2013-11-28

Vadovaujantis 2012-11-22 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 885-12, reg. Nr. AD-970-(3.31) pradedamas rengti  žemės sklypo kad. Nr. 4103/0200:616, plotas -1,2909 ha  esančio Gilužių k., Aviženių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatoriai:
Sergej Denisenko, Viačeslav Denisenko
Plano rengėjas:
UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas - Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 860086222  el. p.  info@vildomus.lt

Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį  iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1). Padalyti sklypą. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 860086222   el. p.  info@vildomus.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2013-11-28

UAB Tiltų ekspertų centras pagal sutartį 2012-11-06 Nr. S-797 su Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos rengia techninį projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius – Utena ruožo nuo 21,50 iki 39,20 km rekonstravimas“.
Pateikiama informacija apie „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius – Utena ruožo nuo 21,50 iki 39,20 km rekonstravimas“ projektavimo pradžią.
1. Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas – Vilniaus rajono savivaldybės Riešės, Nemenčinės, Paberžės seniūnijų teritorijos.
2. Statinio naudojimo paskirtis – viešoji transporto infrastruktūra – Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausanti susisiekimo infrastruktūra, skirta visuomenės ir ūkio subjektų poreikiams tenkinti.
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, plano patvirtinimo data – 2009 m. rugsėjo 30 d. Nr. T3-323 sprendimu „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“
4. Statinio projektavimo pradžia – 2012.11.06
                                       pabaiga – 2014.03.06
5. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB Tiltų ekspertų centras , T. Ševčenkos g. 16a/Vytenio g 14, LT-03111, Vilnius.
6. Informaciją apie projektą teikia statinio projekto vadovas – Stasys Maciukevičius, tel +370 (686) 658723, el.p. stasys.maciukevicius@tec.lt
7. Statytojas (užsakovas) – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109, Vilnius. Tel. 8 (5) 232 9600, el.p. lakd@lakd.lt
8. Pasiūlymus projektuotojui dėl projekto teikti darbo metu nuo 07.30 iki 16:30 val. telefonu 8 (5) 210 5318, +370 (686) 658723 arba UAB Tiltų ekspertų centras – Švitrigailos g. 16a/ Vytenio g. 14, LT-03111, Vilnius biure.

Žemės sklypo plano schema M 1:2000.

2013-11-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Nemenčinės sen. Eglinės vs., kad. Nr. 4127/0300:0069 Eitminiškių k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai reikalingų pastatų statybai (gyvenamajam namui ir ūkiniams pastatams statyti) ir reikalingų komunikacijų projektavimas.
Planavimo organizatorius – Darius Kazlauskas, Asta Kazlauskienė.
Projekto rengėjas
–UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. lapkričio 26 d. iki 2013 m. gruodžio 11 d. UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2013-11-27

Informacija apie Sandėliavimo paskirties pastato statybos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:
1. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „Inekstra“ , V. Kudirkos g. 18B- 16, Vilnius, tel. 8-5-212-2668, el. p. lina@inekstra.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Arvydo paslaugos“, Kirtimų g. 53,  Vilnius, tel. 8-5-264-2870, el. p. info@ap.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato statyba.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Budninkų k. 1A, Maišiagalos sen., Vilniaus r. (skl. kad. Nr. 4147/0500:1008).
5. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada: Sandėliavimo paskirties pastato statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
6. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „Inekstra“ , V. Kudirkos g. 18B- 16, Vilnius, tel. 8-656-70-547, el. p. lina@inekstra.lt (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).
8. Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos): UAB „Inekstra“, V.Kudirkos g. 18B- 16, Vilnius, tel. 8-656-70-547, el. p. lina@inekstra.lt.
9. Išsamiau  susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos): Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentas, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.: (8 5) 2728536; UAB „Inekstra“, V. Kudirkos g. 18B- 16, Vilnius, tel. 8-656-70-547, el. p. lina@inekstra.lt.

2013-11-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4162/0100:   proj. Nr. 1, esančio Baltarusių g. 1,  Nemėžio k., Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) žemės sklypo suformavimas po nuosavybės teise valdomu pastatu: dirbtuvės (unikalus Nr. 4196-2024-5082).
Projekto organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Projekto iniciatoriusValentinas Studenikinas.
Projekto rengėjas
- UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 861282482, el.p. krianta@mail.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2013-12-09 iki 2013-12-20 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2013-11-27

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr.4122/0200:718),esančio Guopstų k., Pagirių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius - Ramūnas Ragauskas , gyv. E.Pliaterytės 30-9, Vilnius, tel.8670 37411
Detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.448-12,reg. Nr. AD-475-(3.31), Planavimo sąlygų sąvadas 2012-07-17, Nr. SSp-606-12.
Planavimo tikslai ir uždaviniai, numatoma veikla - pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalyti į tris sklypus. Projektuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) teritoriją. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems / rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų iki dviejų aukštų (iki 10m). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano rengėjas – UAB “BIO- RIDA” (Šimulionio g.5-1,Vilnius). Informacija teikiama tel. 8687 27613, el. paštas: gintareklerauskaite@gmail.com.
Pasiūlymai dėl planavimo teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo svarstymo ir jo metu.
Apie parengtą detalųjį planą bus informuojama papildomai.

2013-11-27

Yra rengiamas žemės sklypo Kad. Nr.: 4142/0400:0103, esančio Šatrininkų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., Formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
: Žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į dų sklypus.
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirties – nekeičiama;
Formavimo ir pertvarkymo projekto organizatorius: Genoefa Pavliukianec, Krystyna Urbanovič ir Kazimir Urbanovič.
Projekto rengėjas
– matininkas Jaroslav Bazevič veikiantis pagal individualios veiklos pažymą, Baltarusių g. 28, Nemėžio k., Vilniaus rajonas, tel. (866) 070305, el. paštas: topomatik@gmail.com
Susipažinti su projekto sprendiniais ir žemės sklypo sprendiniu poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galite matininko Jaroslavo Bazevič buveinėje darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. adresu: A. Juožapavičiaus g. 11 – 313 kab., Vilnius, prieš tai iš anksto telefonu (tel.: 866070305) susitarus dėl susitikimo laiko.
Vadovaujantis Lietuvos Republikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1079 nutarimu "Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nutarimo 33.2 punktų informuojame, kad informacija apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą buvo skelbiama vietos laikraštyje "Valstiečių Laikraštis" Nr.40 (9265)

2013-11-27

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:8320), esančio Tarandės k.,  Avižienių sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Planavimo pagrindas –
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 116-12, reg. Nr. AD-149-(3.31), 2012-02-09.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę. Sudalyti sklypą. Projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I2) žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius - Vytautas Rudminas, Olesia Rudminienė, gyvenantys P.Žadeikos g. 30-34, Vilniuje.
Projekto rengėjas – MV „SPV PROJEKTAI“, Didlaukio g. 51, Vilnius. PV L. Paulauskas, tel. 8-683 48736.

Palanavimo terminai:
Parengto detaliojo plano ekspozicija – nuo 2013 m. lapkričio 29d. iki 2014 m. sausio 3d.. Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje (Sudervės g. 9, Avižienių k.).
Viešasis susirinkimas įvyks 2014 m. sausio  6d. 9 val. Avižienių seniūnijos patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k.). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2013-11-27

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų patvirtinimo”. Nuo 2013 m. lapkričio mėn. 18 d. rengiamas žemės sklypo, esančio Rudens g. 18, Skirgiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – kitos paskirties įsiterpusio (ne didesnio kaip 0,06 ha ploto) žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4170/1306:9).
Planavimo organizatorius – Mečislav Jagusinski.
Projekto rengėjas
– matininkas Julius Laurinkus. Šeškinės g. 55b, Vilnius, tel. 865561110, el. paštas: julius.laurinkus@gmail.com.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. gruodžio mėn. 09 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima adresu – Šeškinės g. 55B, Vilnius.

2013-11-27

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513.“Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Nuo 2013 m. Lapkričio mėn. 18 d. rengiamas žemės sklypo esančio Rudens g. 18, Skirgiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – Kitos paskirties įsiterpusio (ne didesnio kaip 0.04 ha ploto) žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kad.Nr.: 4170/1306:9)
Planavimo organizatoriaiMečislav Jagusinksi
Projekto rengėjas
– Matininkas Julius Laurinkus, Šeškinės 55b, Vilnius, tel., 865561110, el.paštas julius.laurinkus@gmail.com

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. gruodžio mėn. 18 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima adresu: Šeškinės 55b, Vilnius.

2013-11-27

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4122/0100:623), esančio Užubrasčio k. 5, Pagirių sen.,  Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 575-13, reg. Nr. AD-616-(3.31), 2013-08-29.
Planavimo tikslas – padalyti žemės sklypus į du sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥0,1000 ha). Projektuoti kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų auktšų (iki 10m). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Franc Stankevič, gyvenantis Žirmūnų g. 81-50, Vilniuje.
Projekto rengėjas – L. Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius, tel. 8-683 48736.

Palanavimo terminai:
Parengto detaliojo plano ekspozicija - nuo 2013 m. lapkričio 29d. iki 2014 m. sausio 9d.. Pagirių seniūnijos skelbimų lentoje (Šiltnamių g. 10-K2-2, Pagirių k.).
Viešasis susirinkimas įvyks 2014 m. sausio  10d. 9 val. Pagirių seniūnijos patalpose (Šiltnamių g. 10-K2-2, Pagirių k.). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2013-11-27

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0400:401), esančio Bezdonių k., Bezdonių sen.,  Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 404-11, reg. Nr. AD-481-(3.31), 2011-04-04.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatomis) ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I2) žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Božena Sulimovė, Rolandas Sulimovas, gyvenantys Antakalnio g. 75-28, Vilniuje.
Projekto rengėjas – L. Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius, tel. 8-683 48736.

Palanavimo terminai:
Parengto detaliojo plano ekspozicija - nuo 2013 m. lapkričio 29d. iki 2014 m. sausio 6d.. Bezdonių seniūnijos skelbimų lentoje (Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl.).
Viešasis susirinkimas įvyks 2014 m. sausio  7d. 9 val. Bezdonių seniūnijos patalpose (Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl.). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.
                                                                                       

2013-11-27

Pradėtas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0300:314, plotas 1.6000 ha), esančio Pašilių g. 15A,  Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1079-11, reg. Nr. AD-1027-(3.31), 2011-08-22. 
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatomis, iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypus į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų statybos (G1) žemės sklypus.  Nustatyti žemės sklypų ribas, plotus, naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius A. Iljin, N. Petrauskienė, V. Petrauskas, E. Jakonis, J. Jakonienė, A. Sinkevič, Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus r., Taikos g. 41-11, Vilnius.
Projekto rengėjas – PV L. Paulauskas, Kareivių g. 6-418, Vilnius, tel. 8-683 48736.
Parengto detaliojo plano ekspozicija - nuo 2013 m. gruodžio 12d. iki 2014 m. sausio 7d.d. Riešės seniūnijos skelbimų lentoje (Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k.).
Viešasis susirinkimas įvyks 2014 m. sausio 8d. 9 val. Riešės seniūnijos patalpose (Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k.). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2013-11-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0600:774), esančio Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 583-12, registracijos Nr. AD-666-(3.31).
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą. Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Tectum group“, Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus r.;  tel.: +370 655 02908.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013-11-29 d. iki 2013-12-30 Riešės seniūnijos patalpose, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2013-12-30 10:00 val. Riešės seniūnijos patalpose. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-11-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:1005), esančio J.K. Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k. Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 651-13, registracijos Nr. AD-739-(3.31).
Planavimo tikslas: nekeičiant žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:1005) paskirties padalyti žemės sklypą į sklypus.
Planavimo organizatorius Z. Balcevič, M. Balcevič.
Detaliojo plano rengėjas
– UAB ,,Tectum group“, Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus r.;  tel.: +370 655 02908. Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013-11-29 iki 2013-12-30 Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2013-12-30 10:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-11-27

Vadovaujantis   Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis 2013-09-26 nr. AD-694-(3.31), AD-695-(3.31) ir AD-693-(3.31)   rengiami žemės sklypų  kad. 4174/0200:974; 4174/0200:972 ir 4174/0200:966   Riešės k.v. Bendorių k., Avižienių sen. Vilniaus r., detalieji planai.  Detaliųjų planų tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) teritoriją, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliųjų planų organizatorius D. Butinavičius ir J. Butinavičienė tel.: 8-686 58948.
Detaliųjų planų rengėjas: UAB “GM Projektai Tel. 8(687) 82 977. El. p. gmprojektai@zebra.lt .
Planavimo terminai: parengti detalieji planai viešai eksponuojami nuo 2013-11-26  iki 2013-12-27 Avižienių  seniūnijoje adresu: Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.
Detaliųjų planų viešas susirinkimas vyks 2013-12-27, 10 val. Avižienių seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-11-27

Parengtas žemės sklypo kadastro Nr. 4103/0100:33 esančio Vilniaus r., Avižienių sen., Saldenės k., Migdolų g.8   formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas –
 kitos paskirties įsiterpusio žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo.
Planavimo organizatorius: Ramutė Vaišvilienė
Projekto rengėjas -
 IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje) nuo 2013 m. lapkričio  25 d. iki 2013 m. gruodžio 09 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2013-11-27

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo  formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio Gilužių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas – žemės sklypo atidalijimas pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis į du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius ŽANETA ILKEVIČ, IRINA BARTOŠEVIČ.
Projekto rengėjas
– UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius. 
Tel. 8 5 212 9760, el.paštas: vilnius@matininkai.

Susipažinti su parengtu projektu galima UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius darbo dienomis nuo 8.00-17.00, pietų pertrauka 12.00-13.00.

2013-11-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. Šatrininkų sen. Grigaičių k. Kalnų g. 4;  formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –  žemės sklypo suformavimas  valstybinėje žemėje. 
Pertvarkymo būdas –  kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo suformavimas  po nuosavybės  teise valdom pastatų: gyvenamasis namas (unikalus Nr. 4400-1104-1472), ūkio pastatas (unikalus Nr. 4400-1661-8750).

Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM; iniciatorius - JANINA BOREIŠA
Projekto rengėjas – S.Lipeckij įmonė "Norneda",  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 8 5 2505575, 8 62027650, el. paštas:  vilnius@geodezija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. gruodžio 15 d.
Susipažinti su projektu galima 2013 m. gruodžio 01-15 dienomis, S.Lipeckij įmonė "Norneda", „Vilniaus rajono geodezija“ patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius

2013-11-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio mėn.  29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r.,  Marijampolio sen. Akmeniškių k. Akmenynės 1-oji g. 16, Sodininkų g. 12 ir 14 / SB "Akmenynė" skl. 24, 25, 26, kad. Nr. 4154/0203:0024, 4154/0203:0025, 4154/0203:0026 formavimo - pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, pertvarkant privati žemės sklypą pagal faktinį naudojimą.
Planavimo organizatorius MARIJA MAGILA, VIKTOR MAGILA, DANIJELĖ CHANEL.
Projekto rengėjas
– S.Lipeckij įmonė "Norneda",  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 8 5 250 55 75, 8 6 202 76 50, el. paštas:  vilnius@geodezija.lt

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m.  gruodžio 15 d.
Susipažinti su projektu galima 2013 m. gruodžio 01-15 dienomis, įmonės patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius

2013-11-26

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013-11-21 įsakymu, Nr. 48VĮ-(14.48.2)-3985, yra patvirtintas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Paberžės seniūnijoje, Šepečių kaime, Klevų 2-oji g. 34 sodininkų bendrijoje ,,Klevas” formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto organizatorius- Sodininkų bendrija,,Klevas”.

2013-11-26

Rrengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4107/0100:351, esančio Vilniaus r., Bezdonių sen., Aukštuolės k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Darius Rudokas.
Planavimo tikslas
– parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Projekto rengėja – matininkė Laima Zinkevičienė. Telefonas pasiteiravimui 8-601-95710, el. paštas: laimavait@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti adresu  Kalvarijų g. 131-302, Vilniuje nuo 2013 m. lapkričio mėn. 26 d. iki 2013 m. gruodžio mėn. 10 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjai galima tomis pačiomis dienomis adresu -  Kalvarijų g. 131-302, Vilnius.

2013-11-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Šatrininkų sen., Rokantiškių k. (skl.kad.nr. 4142/0100:0317)  formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo dalinimas į tris atskirus žemės sklypus. 

Planavimo organizatorius – Gediminas Dudonis, Milda Dudonienė, Rima Karčiauskienė, Tomas Karčiauskas
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 861835631 , asta.gedraityte@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu  nuo 2013 m. lapkričio mėn. 27 d. iki 2013 m. gruodžio mėn. 11 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2013-11-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs.  (kad. Nr. 4174/0300:0097), formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –
žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatoriusUAB „EUROVA“.
Specialiojo plano rengėjas –
UAB Geodezijos centras, Pašilaičių 17-38, Vilnius, Tel. 8 612 82482, el.paštas: info@geocentras.lt
Susipažinti su parengtu projektu, planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas pateikti specialiojo plano rengėjui galima nuo 2013-12-05 iki 2013-12-18 UAB Geodezijos centras patalpose adresu Pašilaičių 17-38, Vilnius.

2013-11-26

Pradėtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo sklypo (kadastro Nr. 4162/0400:1548 ), esančio Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Akacijų g. 25, detalusis planas.
Planavimo tikslas: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės paskirties paskirties suskaidyti sklypą į atskirus sklypus, suplanuoti jiems inžinerinę infrastruktūrą.

Planavimo organizatorius – Paulius Adomėnas.
Detalųjį planą rengia HAUS.LV, MB.
Suinteresuotųjų asmenų atsiliepimai, taip pat bet kokia su šiuo planavimu susijusi informacija teikiama tel.: 8 61743676. Taip pat rašytiniai užklausimai ar pageidavimai gali būti teikiami el.paštu haus.lv@inbox.lv bei Nemėžio seniūnijos sekretoriate.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2013-11-25 iki 2013-12-23 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.
Projekto viešas pristatymas bei svarstymas planuojamas šių metų gruodžio 24d. 11 val. Nemėžio seniūnijos patalpose.

2013-11-26 

Rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4107/0100:349, esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Aukštuolės k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Darius Skeivelas.
Planavimo tikslas
– parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pabūdį.
Projekto rengėja – matininkė Laima Zinkevičienė. Telefonas pasiteiravimui 8-601-95710, el. paštas: laimavait@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti adresu  Kalvarijų g. 131-302, Vilniuje nuo 2013 m. lapkričio mėn. 25 d. iki 2013 m. gruodžio mėn. 9 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjai galima tomis pačiomis dienomis adresu -  Kalvarijų g. 131-302, Vilnius.

2013-11-26

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0100:145), esančio Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 764-12, registracijos Nr. AD-832-(3.31) 2012 10 05.
Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės paskirties padalyti žemės sklypą į du kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), nustatyti jų ribas ir plotus bei nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius – Andra Rimkuvienė, gyv. Mileišiškių Sodų 2-oji g. 26, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6-38, LT-09318 Vilnius. Informacija teikiama tel.:  867992646, el. paštas: info@projektavimosprendimai.lt
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui raštu. Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo su juo ir svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.

2013-11-26

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:463), esančio Raišių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 066-13, registracijos Nr. AD-151-(3.31), 2013 02 27.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Planavimo organizatoriai – Danuta Paškevič, gyv. S. Stanevičiaus g. 5-49, Vilniuje, Juljana Prokopovič, gyv. Justiniškių g. 57-6, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.: +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: vilma@projektavimosprendimai.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013 m. lapkričio mėn. 29 d. iki 2014 m. sausio mėn. 8 d. Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2014 m. sausio mėn. 8 d. 16 val.  Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-11-26

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:465), esančio Raišių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 068-13, registracijos Nr. AD-152-(3.31), 2013 02 27.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Planavimo organizatoriai – Danuta Paškevič, gyv. S. Stanevičiaus g. 5-49, Vilniuje, Juljana Prokopovič, gyv. Justiniškių g. 57-6, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.: +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: vilma@projektavimosprendimai.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013 m. lapkričio mėn. 29 d. iki 2014 m. sausio mėn. 8 d. Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2014 m. sausio mėn. 8 d. 16 val.  Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-11-26 

Vadovaujantis 2013-07-10 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 319-13, pranešame, kad pradedamas rengti sklypo kadastrinis Nr. 4162/0100:3539 esančių Nemėžio km. Nemėžio  sen. Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas
-keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypą . Nustatyti statybos reglamentus-naujai statomų/rekonstruojamų statinių-iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, inžinerinių tinklų sprendimo schemas.
Detaliojo plano organizatorius: Tadeuš Luščinski
Detaliojo plano rengėjas:
Proj. vadovė arch. Jolita Sarpaliūtė  kval. atestatas Nr. A 1643. Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos prašome kreiptis  tel. 8 686 63557

2013-11-26

Vadovaujantis 2013-10-17 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 616-13, pranešame, kad pradedamas rengti sklypo kadastrinis Nr. 4162/0100:3189 esančių Kuprioniškių km. Nemėžio  sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas
-keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypą . Nustatyti statybos reglamentus-naujai statomų/rekonstruojamų statinių-iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, inžinerinių tinklų sprendimo schemas.
Detaliojo plano organizatorius: Tadeuš Luščinski
Detaliojo plano rengėjas:
Proj. vadovė arch. Jolita Sarpaliūtė  kval. atestatas Nr. A 1643. Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos prašome kreiptis  tel. 8 686 63557

2013-11-26

Vadovaujantis 2013-07-25 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 407-13, pranešame, kad pradedamas rengti sklypo kadastrinis Nr. 4162/0400:760 esančių Talkoriškių km. Nemėžio  sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas
-keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus . Dalinti esamą Žemės sklypą į 10 sklypų. Nustatyti statybos reglamentus-naujai statomų/rekonstruojamų statinių-iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, inžinerinių tinklų sprendimo schemas.
Detaliojo plano organizatorius: Leokadija Cudzanovskaja
Detaliojo plano rengėjas:
Proj. vadovė arch. Jolita Sarpaliūtė  kval. atestatas Nr. A 1643. Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos prašome kreiptis  tel. 8 686 63557

2013-11-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Pikeliškių kadastro vietovėje, Ažulaukės k., Kad.Nr.4170/1100:0317, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius Kazimir Naruševič ir Janina Naruševič.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-11-25 iki 2013-12-04 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2013-11-26   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Zujūnų sen. Bagdoniškių k., kad. Nr. 4110/0300:0785 Buivydiškių k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai reikalingų pastatų statybai (gyvenamajam namui ir ūkiniams pastatams statyti) ir reikalingų komunikacijų projektavimas.
Planavimo organizatorius – Miroslav Oleškevič.
Projekto rengėjas
–UAB “GM Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. lapkričio 21 d. iki 2013 m. gruodžio 6 d. UAB “GM Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2013-11-26 

Rengiamas žemės sklypo kadastro Vilniaus raj., Rukainių sen., Kūlių k., skl. kad. Nr.4182/0400:328  formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– Žemės sklypo atidalijimas į atskirus žemės sklypus.

Planavimo organizatoriai Bogdanas Aškelovičius, Emilija Aškelovič, Irena Aškelovič
Projekto rengėjas – matininkas Vladas Kazlauskas.
Telefonai pasiteiravimui 8-687 24364, el. paštas: vladas.geoksis@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti patalpose, adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius nuo 2013 m. lapkričio 21 d. iki 2013 m. gruodžio 10 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius

2013-11-26

Rengiamas žemės sklypo kadastro Vilniaus raj., Riešės sen., Pikeliškių k., Naujoji g.13 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– Žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.

Planavimo organizatoriaiJurij Chanin
Projekto rengėjas – matininkas Vladas Kazlauskas.
Telefonai pasiteiravimui 8-687 24364, el. paštas: vladas.geoksis@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti patalpose, adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius nuo 2013 m. lapkričio 21 d. iki 2013 m. gruodžio 10 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius

2013-11-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Lindiniškių k, Avižienių sen. Vilniaus r. žemės sklypui (kadastrinis Nr. 4174/0100:0652), formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą pagal bendrasavininkams priklausančias dalis.

Planavimo organizatorius – LILIJA PAVLOVIČIENĖ, ROBERTAS ŽEBRAUSKIS, ANDRIUS VAITKEVIČIUS, ŽIVILĖ VAITKEVIČIENĖ, JOSIF PUKŠTO, STANISLAVA PUKŠTO, VACLAV BORODKO.
Projekto rengėjas – Svetlana Valentinovičė, Fabijoniškių g. 75-104, Vilnius, tel. +370 61602605, el.p. svetlana.suboc@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-11-20 iki 2013-12-21  Fabijoniškių g.75-104, Vilnius.

2013-11-26

Rengiamas žemės sklypo kadastro Vilniaus r., Kalvelių sen., Kenos k., Vilnelės g.33  formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– Žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.

Planavimo organizatoriai Regina Karasevičienė, Jadvyga Tarasenko
Projekto rengėjas – matininkas Vladas Kazlauskas.
Telefonai pasiteiravimui 8-687 24364, el. paštas: vladas.geoksis@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti patalpose, adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius nuo 2013 m. lapkričio 21 d. iki 2013 m. gruodžio 10 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius

2013-11-26

Rengiamas Vilniaus r., Kalvelių k., Kalvelių sen., teritorijos, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklų, patvirtintų LR žemės ūkio ministro ir LR  aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-542/D1-513, 43.1 punktu informuojame, kad  supaprastinta tvarka yra rengiamas UAB “Akvilegija” formavimo bei pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus rajono Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus išduotos „Planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti“  2013m. 07mėn.09d. Nr.305-13.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – Žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.
Projekto rengėjas – Vladas Kazlauskas individuali veikla, Kalvarijų g. 204A, Vilnius, mob.: 8687-24364 el.paštas vladas.geoksis@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2013 m. lapkričio 21d. – gruodžio 08 d. , Kalvarijų g. 204A, Vilnius

2013-11-26

Vadovaujantis 2012-12-11 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 953-12 bei 2013-01-22 planavimo sąlygomis Nr. Sp-046-12, pradedamas rengti Detalusis planas sklypo, kuris yra Gudelių k. Maišiagalos sen. Vilniaus r., sklypo Kad. Nr. 4132/0600:846.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinių tinklų sprendinių schemas.

Planavimo organizatorius Julija Zubkova.
Detaliojo plano rengėjas: UAB “Virilina”.
Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos patalpose nuo 2013-11-29 iki 2013-12-31. Viešas Detaliojo plano aptarimas įvyks 2013-12-31 dieną 10 valandą, Žukausko 16-1, Vilniuje. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB “Virilina” Žukausko 16-1, Vilnius. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2013-11-22 

Vadovaujantis 2013-02-20 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 032-13 bei 2013-03-22 planavimo sąlygomis Nr. Sp-151-13, pradedamas rengti Detalusis planas sklypo, kuris yra Murlinės k. Nemėžio sen. Vilniaus r., sklypo Kad. Nr. 4162/0100:3187.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir padalyti į sklypus. Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinių tinklų sprendinių schemas.

Planavimo organizatorius Irena Vilšinskaitė.
Detaliojo plano rengėjas: UAB “Virilina”.
Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Nemėžio seniūnijos patalpose nuo 2013-11-29 iki 2013-12-31. Viešas Detaliojo plano aptarimas įvyks 2013-12-31 dieną 11 valandą, Žukausko 16-1, Vilniuje. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB “Virilina” Žukausko 16-1, Vilnius. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2013-11-22 

Vadovaujantis 2012-10-15 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 877-12 bei 2012-12-28 planavimo sąlygomis Nr. Sp-1046-12, pradedamas rengti Detalusis planas sklypo, kuris yra J. K. Chotkevičiaus g. 2, Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., sklypo Kad. Nr. 4103/0300:8006.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinių tinklų sprendinių schemas.
Planavimo organizatorius Kristina Gaverskaja.
Detaliojo plano rengėjas
: UAB “Virilina”.
Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2013-11-29 iki 2013-12-31. Viešas Detaliojo plano aptarimas įvyks 2013-12-31 dieną 12 valandą, Žukausko 16-1, Vilniuje. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB “Virilina” Žukausko 16-1, Vilnius. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2013-11-22

Rengiamas žemės sklypo Vilniaus r., Bezdonių sen., Aukštuolės k., Vakaro 7-oje g. 7, SB „Vakaras“ (kadastro Nr. 4107/1602:0120 Bezdonių k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus r., Bezdonių sen., Aukštuolės k., Vakaro 7-oje g. 7, SB „Vakaras“ (kadastro Nr. 4107/1602:0120 Bezdonių k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (iki 0,04 ha ploto), kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualiu mėgėjiško sodo sklypu.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Planavimo iniciatorius
Viktor Kapitonov.
Specialiojo plano rengėjas
– UAB "Vilniaus matininkas", P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius Tel. +370 5 2341797, vilniausmatininkas@gmail.com.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka
- su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2013-11-22 iki 2013-12-06.
Su specialiuoju planu galima susipažinti
– plano rengėjo patalpose, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius, darbo dienomis 9:00–17:00 val., Tel. 8 5 2341797.

2013-11-22

Rengiamas žemės sklypo Vilniaus r., Bezdonių sen., Aukštuolės k., Vakaro 7-oje g. 9, SB „Vakaras“ (kadastro Nr. 4107/1602:0124 Bezdonių k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus r., Bezdonių sen., Aukštuolės k., Vakaro 7-oje g. 9, SB „Vakaras“ (kadastro Nr. 4107/1602:0124 Bezdonių k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės sklypą (iki 0,04 ha ploto), kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualiu mėgėjiško sodo sklypu.
Planavimo organizatorius
– Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Planavimo iniciatorius
Larisa Kapitonova.
Specialiojo plano rengėjas
– UAB "Vilniaus matininkas", P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius Tel. +370 5 2341797, vilniausmatininkas@gmail.com.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka
- su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2013-11-22 iki 2013-12-06.
Su specialiuoju planu galima susipažinti
– plano rengėjo patalpose, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius, darbo dienomis 9:00–17:00 val., Tel. 8 5 2341797.

 2013-11-22

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0300:948), esančio Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 586-13, registracijos Nr. AD-666-(3.31).
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatoriusZ. Rutkovski.
Detaliojo plano rengėjas
– UAB ,,Tectum group“, Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus r.;  tel.: +370 655 02908. Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013-11-22 d. iki 2013-12-23 Rudaminos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2013-12-23 10:00 val. Rudaminos seniūnijos patalpose. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-11-22

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0500:1012), esančio Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 289-12, registracijos Nr. AD-348-(3.31) 2012 04 13.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosois teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) teritoriją, padalyti į sklypus ir nustatyti planuojamų sklypų ribas ir plotus.
Planavimo organizatoriai: Oleg Šukevič, Aleksandr Šukevič.
Detaliojo plano rengėjas
- UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6 – 38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas info@detalus.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013 m. lapkričio mėn. 25 d. iki 2014 m. sausio mėn. 2 d. Riešės seniūnijos patalpose, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2014 m. sausio mėn. 2 d. 16 val. Riešės seniūnijos patalpose, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 2013-11-22

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4152/0800:39 Mickūnų k.v., esančio Gaidūnų g. 8, Gaidūnų k. Mickūnų sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – iš bendro žemės sklypo namų valdos žemės sklypo atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) atidalintoje žemės sklypo dalyje bei likusio žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus .
Planavimo organizatorius – Piotr Rodzevič.
Projekto rengėjas –
UAB “GM Projektai”,  Šeimyniškių 12-2, Vilnius mob.: 8 606 11 909, el. paštas: gmprojektai@zebra.lt 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-11-20  iki 2013-12-03 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu. 

 2013-11-21   

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4130/0100:596 Geisiškių k.v., esančio Kernavės g. 56, Miežionių k. Dūkštų sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – iš bendro žemės sklypo namų valdos žemės sklypo atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) atidalintoje žemės sklypo dalyje.
Planavimo organizatorius –  Zenon Kulikovski, Zenonas Adomaitis, Janina Kanclerytė, Česlava Baranauskienė, Jadvyga Nerovnova
Projekto rengėjas –
UAB “GM Projektai”,  Šeimyniškių 12-2, Vilnius mob.: 8 606 11 909, el. paštas: gmprojektai@zebra.lt 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-11-20  iki 2013-12-03 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. pašt
u.

2013-11-21    

Pradedamas rengti detaliojo planavimo projektas žemės sklypo (kadastrinis Nr.4192/0300:243), esančio Pauliukonių k., Sužionių sen., Vilniaus r. Planavimo organizatorius Andžej Ruseckij, tel.8 658 38 968.
Planavimo tikslas: keisti žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, numatant statyti gyvenamąjį namą. Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-11-28 Sužionių seniūnijoje.
Pasiūlymus raštu galima teikti rengėjui G.Girčiui, el.p. gediminas.gircys@gmail.com, tel.8 654 01 919.
Projektas bus pristatomas viešame susirinkime Sužionių seniūnijoje 2014-01-03, 11val. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-11-21    

Pradedamas rengti detaliojo planavimo projektas žemės sklypo (kadastrinis Nr.4170/0800:54), esančio Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r. Planavimo organizatorius UAB „Jugnė“.
Planavimo tikslas: keisti žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, numatant statyti gyvenamuosius namus. Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-11-28 Riešės seniūnijoje.
Pasiūlymus raštu galima teikti įgaliotam rengėjui G.Girčiui, el.p. gediminas.gircys@gmail.com, tel.8 654 01 919.
Projektas bus pristatomas viešame susirinkime Riešės seniūnijoje 2014-01-03, 9val. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-11-21    

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:8019), esančio Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslai: keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano U tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Padalyti žemės sklypą. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų  - iki dviejų aukštų  (iki 10 m.). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Edvardas Malyško, Taikos g. 85-53, Vilnius; Kristina Lauciuvienė, Laisvės pr. 64-15, Vilnius 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 860625400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt
Su parengtu detaliuoju  planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2013 m. gruodžio 5 d. Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje nuo 2013 m. gruodžio 19 d.
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. sausio 9 d. 11.00 val. Avižienių seniūnijos salėje.
Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

2013-11-21       

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:110 ir 4103/0300:1002), esančių Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus, keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano U tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Padalyti žemės sklypą. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų  - iki dviejų aukštų  (iki 10 m.). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Jurijus Kateščenko, Taikos g. 125-16, Vilnius; Vanda Malyško, Laisvės pr. 64-15, Vilnius 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 860625400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt
Su parengtu detaliuoju  planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2013 m. gruodžio 5 d. Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje nuo 2013 m. gruodžio 19 d.
Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. sausio 9 d. 10.00 val. Avižienių seniūnijos salėje.
Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

2013-11-21 

Vadovaujantis 2013-04-17 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 152-13, rengiamas sklypo, kad.nr. 4174/0200:1764, esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliojo plano organizatoriai: Ana Buinovskaja, Tadeuš Buinovski
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2013-11-21 iki 2013-12-19 d. bus eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2013-12-19d. 10 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka. 

2013-11-21

Vadovaujantis 2011-12-08 ir 2011-11-14 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimis nr. 1545-11 ir 1368-11 rengiami sklypų, kad.nr. 4142/0200:738 ir 4142/0200:737, esančių Karklėnų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalieji planai.
Detaliųjų planų tikslai
– keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliųjų planų organizatoriai: Oksana Šilkina, Pavel Šilkin.
Detaliųjų planų rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468
Detaliųjų planų projektai  nuo 2013-11-21 iki 2013-12-19 d. bus eksponuojami Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Vieši projekto aptarimai įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2013-12-19d. 11 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka. 

2013-11-21

Vadovaujantis 2012-01-23 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1522-11, rengiamas sklypo, kad.nr. 4142/0200:485, esančio Karklėnų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliojo plano organizatoriai: Robert Voiciukevič, Lilija Voiciukevič.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468
Detaliojo plano projektas  nuo 2013-11-21 iki 2013-12-19 d. bus eksponuojamas Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2013-12-19d. 11 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2013-11-21

Vadovaujantis 2013-02-22 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi Nr. 054-13 (reg. Nr. AD-135-(3.31)) rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:3349), esančio Vilniaus r., Nemėžio sen., Nemėžio k., Kaštonų g. 24, detalusis planas.
Planavimo tikslas
: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 (Žin., 2007, Nr. 22-858) 10 p.), nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: Janina Voitechovič.
Detaliojo plano rengėjas:
UAB ,,Tectum group“, Vilniaus r., Avižienių k., Sudervės g. 3A-14, tel.: +370 655 02908.
Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus r., Nemėžio sen. patalpose nuo 2013-11-21 iki 2013-12-20. Viešasis svarstymas įvyks 2013-12-20 10.00 val. Nemėžio seniūnijos patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2013-11-21

Pradedamas rengti 1,5415 ha žemės sklypo, esančio Sudervės g. 30, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4103/0200:1224) detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pagrindas: 2012-03-08 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1413-11.
Planavimo organizatorius: Halina Zdanovič, gyv. Mechanizatorių g. 16, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, tel./faks.: 85 2335910.
Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu – 8 699 47231.

2013-11-21

UAB ,.Kelprojektas" pagal sutartį 2013-06-10 Nr. SP-235 su AB „Lietuvos geležinkeliai" rengia techninį projektą. „IX koridoriaus geležinkelio linijos Vilnius - Kena - v.s. su Baltarusija rekonstravimas".
Projektavimo apimtis - 4 (keturių) geležinkelio statiniu rekonstravimo projektai.
Pateikiama informacija apie l-o statinio „Kenos stoties nelyginio iešmyno rekonstravimas, neišeinat už AB „Lietuvos geležinkeliai" užimamo sklypo ribų" projektavimo pradžią.
1. Numatomo projektuoti statinio statybvietes adresas - Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.
2. Statinio naudojimo paskirtis - viešoji geležinkelių infrastruktūra - Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausanti geležinkelių  infrastruktūra, skirta visuomenes ir ūkio subjektų poreikiams tenkinti - keleiviams, bagažui ir (ar) kroviniams vežti.
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas - Vilniaus rajono savivaldybes teritorijos bendrasis planas, plano patvirtinimo data - 2009 m. rugsėjo 30 d. Nr. T3-323 sprendimu „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo piano patvirtinimo"
4. Planuojama statinio projektavimo pradžia - 2013 m. liepos 26 d.;
                                                                        pabaiga - 2014 m. balandžio 14 d.
5. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveines adresas: UAB „Kelprojektas" , I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas.
Informaciją apie projektą teikia statinio projekto vadovas - koordinatorius Kęstutis Trakas, tel. +370 (5) 234 37 17,+370 (618) 574 25, el. p. kestutis.trakas@kclprojektas.lt
6. Statytojas (užsakovas) - AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo g. 12/14, LT-03603, Vilnius. Tel. +370 (5) 269 33 53, el. p. infrastruktura@litrail.lt
7. Statytojo atsakingas asmuo teikiantis informaciją apie projektą - Investicijų departamcnto Projektų skyriaus Projektų rengimo sektoriaus projekto vadovas Antanas Jokūbavičius, tel. +370 (5) 269 35 55, +370 (686) 490 37, el. p. a.jokubavicius@litrail.lt
8. Pasiūlymus projektuotojui dėl projekto teikti darbo metu nuo 07.00 iki 16:00 val. telefonu +370 (5) 234 37 17,+370 (618) 574 25 arba UAB „Kelprojektas" Vilniaus padalinio (adresas: Švitrigailos g. 1IB, LT- 03228, Vilnius) biure.

Žemės sklypo plano schema M 1:2000

2013-11-19


PRADEDAMAS RENGTI VILNIAUS MIESTO VANDENS TELKINIŲ SLĖNIŲ APSAUGOS IR PRITAIKYMO REKREACIJAI  SPECIALUSIS PLANAS

 

 

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-01 įsakymas Nr.30-484 „Dėl pavedimo organizuoti Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialiojo plano rengimą“.
Plano rengimo tikslai ir uždaviniai:

• Nustatyti teritorijų ribas Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugai ir rekreacijai; naudojimo, teritorijų apsaugos režimus, tvarkymo priemones ir specifinius užstatymo reglamentus.

• Nustatyti kraštovaizdį tausojantį teritorijos vystymo bei užstatymo būdą ir pasiūlyti kraštovaizdžio tvarkymo priemones, atsižvelgiant į pažeistą dabartinę kraštovaizdžio ir esamą užstatymo situaciją;

• Nustatyti vertingiausių kraštovaizdžio elementų – reljefo, vandens telkinių, dendrofloros augimviečių apsaugos zonas;

• Nustatyti aktyvios ir pasyvios rekreacijos teritorijas su ribomis, atsižvelgiant į nagrinėjamos teritorijos ekologinius, hidrologinius bei dendrologinius ypatumus;

• Nustatyti vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas;

• Nustatyti priemones, kurios leistų saugoti esamą vandens telkinių slėnių geomorfologinį, bioįvairovės paveldą ir tuo pačiu atsakingai vystyti tų pačių teritorijų rekreacinį, edukacinį ir ekonominį potencialą;

• Specialiojo plano ribose rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams;

• Specialiojo plano ribose įtraukti ir kitus natūralios kilmės ir dirbtinius vandens telkinius nuo 10 arų, kurie nėra įtraukti į valstybinių vandens telkinių sąrašą, bet turi įtaką nagrinėjamai teritorijai.

• Nustatyti rekreacinės, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų teritorijas, valstybinių miškų ribas (vadovaujantis LR Vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“) bei perspektyvinius miesto poilsio zonų planavimo sprendinius.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.(8 5) 2112527, faks.(8 5) 2112033. Planavimo organizatoriaus atstovai – Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus vedėja Vaiva Deveikienė tel. (8 5) 211 2470 el.p. vaiva.deveikiene@vilnius.lt; Miesto estetikos skyriaus vyr. specialistė Akvilė Myško–Žvinienė tel. (8 5) 211 2836 el.p. akvile.zviniene@vilnius.lt.
Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt
Plano rengėjai: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, tel. nr. (8 5) 2112446 Vilnius; PV Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8 5) 2112447 el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt; VĮ „Valstybės žemės fondas“ Konstitucijos pr. 23, A korpusas, LT-08105 Vilnius; Rita Palčiauskaitė, tel. nr. (8 5)2618856 el. p. rita.palciauskaite@vzf.lt
Projekto trukmė: 2013-IV ketv. -2014-II ketv.
Informaciją apie rengiamą Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialųjį planą teikia planavimo organizatorius ir rengėjas.
Pasiūlymų dėl specialiojo plano pateikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Tikslesnė informacija apie planavimo procedūras, t. y. susipažinimo, eksponavimo ir viešo susirinkimo datą, visuomenės informavimo priemonėse bus paskelbta papildomai.

2013-11-15

Pradedamas rengti 1,9800 ha žemės sklypo, esančio Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r. kad. Nr. 4180/0400:172 detalusis planas, kurio tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, atsižvelgiant į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiajame plane planuojamą gyvenamųjų vietovių plėtrą. Vadovautis Gamtinio karkaso nuostatais, padalyti sklypą. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pagrindas– 2013-02-01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 025-13 (Reg. Nr. AD-78-(3.31)).
Planavimo organizatorius – Rolandas Šapalas, gyv. V. Grybo g. 3A/1-1, Vilniuje.
Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu 869947231.

2013-11-15

Vadovaujantis 2012-01-17, „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimis nr. 002-12, 004-12, 005-12 pranešame, kad rengiami sklypų kad.nr. 4142/0200:710, 4142/0200:708, 4142/0200:709 esančių Karklėnų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalieji planai.
Detaliųjų planų tikslai – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliųjų planų organizatoriai: Andrej Koroliov, Nadežda Koroliova.
Detaliųjų planų rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468.
Detaliųjų planų projektai  nuo 2013-11-18 iki 2013-12-10 d. bus eksponuojami Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Vieši projektų aptarimai įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2013-12-10d. 13 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2013-11-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje ,Riešės seniūnijoje, Pikeliškių kaime, sklypo kad. Nr. 4170/0100:625 , formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas –  žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus.
Planavimo organizatoriai Marijana Juzefovič .

Projekto rengėjas – J. Adomavičiaus IĮ “Šantra” , adresas:Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37061272975, el. paštas: info.santra@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2013-11-14 iki 2013-12-02 J. Adomavičiaus IĮ “Šantra”  patalpose adresu: Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas

2013-11-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje ,Riešės seniūnijoje, Pikeliškių kaime, sklypo kad. Nr. 4170/0100:628 , formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas –  žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatoriaiStepanas Ignatavičius, Genoefa Ignatavičienė .

 Projekto rengėjas – J. Adomavičiaus IĮ “Šantra” , adresas:Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37061272975, el. paštas: info.santra@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2013-11-14 iki 2013-12-02 J. Adomavičiaus IĮ “Šantra”  patalpose adresu: Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas.

2013-11-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje ,Riešės seniūnijoje, Mikulionių kaime, sklypo kad. Nr. 4170/0100:639 , formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas –  žemės sklypo padalijimas į dešimt žemės sklypų.
Planavimo organizatoriaiStepanas Ignatavičius.

Projekto rengėjas – J. Adomavičiaus IĮ “Šantra” , adresas:Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37061272975, el. paštas: info.santra@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2013-11-14 iki 2013-12-02 J. Adomavičiaus IĮ “Šantra”  patalpose adresu: Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas

2013-11-15

Rengiamas žemės sklypo kadastro Vilniaus raj., Nemėžio sen., Pakalniškės k., sklypo kad.Nr.4162/0200:1036 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– sklypo padalijimas į penkis sklypus.

Planavimo organizatoriai – Feliksas Aloyzas Ruseckas
Projekto rengėjas – matininkas Vladas Kazlauskas.
Telefonai pasiteiravimui 8-687 24364, el. paštas: vladas.geoksis@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti patalpose, adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius nuo 2013 m. lapkričio 14 d. iki 2013 m. gruodžio 14 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius.


2013-11-14

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio RATALIŠKIŲ k., PABERŽĖS sen., VILNIAUS r., kad. Nr.4196/0300:0238, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriusTadas Simokaitis.
Projekto rengėjas
- UAB "Baltijos Matavimų Organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius,
tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-11-13 iki 2013-11-27  UAB "Baltijos Matavimų Organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2013-11-14

Vadovaujantis 2013-04-03 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 119-13 reg. Nr. AD-222-(3.31) rengiamas 0,4100 ha ploto žemės ūkio paskirties vietovės lygmens žemės sklypo, kad. Nr. 4142/0300:1367, esančio Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Kazimir Kirkevič,
adresas Gėlių g. 12, Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), padalyti į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-12-05 iki 2013-12-19 Šatrininkų  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2013-12-19, 9 val., Šatrininkų seniūnijoje, Vilniaus rajone.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2013-11-14

Vadovaujantis 2013-08-30 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 562-13 bei 2013-10-01 planavimo sąlygomis Nr.Sp-593-13, pradedamas rengti Detalusis planas sklypo, kuris yra Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r. Sklypo Kad. Nr. 4103/0300:589.
Planavimo tikslai ir uždaviniai
: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir sudalinti į sklypus. Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinių tinklų sprendinių schemas.
Planavimo organizatorius Bronislava Kulakovska. Detaliojo plano rengėjas: UAB “Virilina”.
Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2013-11-28 iki 2013-12-31. Viešas Detaliojo plano aptarimas įvyks 2013-12-30 dieną 10 valandą, Žukausko 16-1, Vilniuje. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB “Virilina” Žukausko 16-1, Vilnius. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2013-11-14 

Vadovaujantis 2013-02-26 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 960-12, reg. Nr. AD140-(3.31) rengiamas žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad. Nr. 4177/0200:258, plotas -0,8600 ha  esančio Rudaminos k.,  Rudaminos sen., Vilniaus r. , detalusis planas.
Planavimo organizatoriai:
Anžela Šigina, Asta Sadovskienė, Erik Sadovskij, Žilvinas Speičys, Vytautas Pelakauskas
Plano rengėjas:
Auksė Radžiūnaitė, ind. veikl Nr. (21.26)-332-2486.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį  iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1). Padalyti sklypą. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo terminai:  :  parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-12-02 iki 2014-01-16  Rudaminos seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus raj.).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2014-01-16, 10 val., Rudaminos seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Birutės  g. 40A-8, Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 861670493   el. p.  raukse@gmail.com
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2013-11-14

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypų (kad. Nr.  4184/0100:639 Sudervės  k.v.), esančio Buiniškių  k., Sudervės sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – iš miškų ūkio paskirties žemės sklypo žemės ūkio naudmenų atidalijimas, pakeičiant paskirtį iš miškų ūkio į žemės ūkio, atidalintoje žemės sklypo dalyje bei atidalinto žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.

Planavimo organizatorius – Česlovas Gaudinskas.
Projekto rengėjas – UAB „Projektita“, Laisvės pr. 60, Vilnius, LT – 05120; tel.: +370 600 66692, e-paštas: projektita@gmail.com.
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su rengiamu projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2013-11-18 iki 2013-11-29 UAB „Projektita“ patalpose adresu Laisvės pr. 60, Vilnius.

2013-11-14

Pagal 2012-09-10 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 686-12, rengiamas žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1503), esančio Vilniaus r., Avižienių sen., Užubalių k., bendrąja tvarka detalusis planas. Plano rengėjas: Povilas Mureika, individualios veiklos pažymos Nr. 022513, Goštauto g. 8-211 kab., Vilnius, tel.: +37067059570.
Planavimo organizatorė: Laima Vaičiulienė.
Planavimo tikslas:
keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus, numatant gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyboms (G1). Nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus; gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus, planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-11-15 iki 2013-12-12 Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2013-12-12 10 val., Goštauto g. 8-211 kab., Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2013-11-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lieois 21 g. nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4160/0100:0306), esančio Malūnų g. 3, Nemenčinės m., Vilniaus rajone planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – sklypopadidinimas ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje.
Planavimo organizatorius – Daniel Senkevič ir Laura Petrauskaitė Senkevič.
Projekto rengėjas
- UAB "MS LT", Justiniškių g. 134a, Vilnius, tel. 8 687 75 685, el. paštas:z.rozanskas@matavimostudija.lt
Su projekto sprendiniais susipažinti bei teikti pasiūlymus planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui galima nuo 2013-11-14  iki 2013-11-25 UAB „MS LT“ patalpose.

2013-11-14

Rengiamas žemės sklypo Pakalniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., (skl. kad. nr. 4162/0200:980) detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2012-08-23 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.579-12.
Planavimo tikslas –pakeisti pagrindinę žemės naudijimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus, statybos reglamentus.
Planavimo organizatoriai Dimitrij Morozov, Ričard Rogozin
Projekto rengėjas
– Giedrius Muckus, Tel.8-685-69988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Nemėžio seniūnijos patalpose nuo 2013-11-14 iki 2013-12-13. Viešas susirinkimas įvyks 2013-12-13 11:00 val. Nemėžio seniūnijos patalpose.
Suinteresuoti asmenys pasiūlymus ir pastabas gali pateikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu. Detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

Pagal 2012-09-10 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 686-12, rengiamas žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1503), esančio Vilniaus r., Avižienių sen., Užubalių k., bendrąja tvarka detalusis planas. Plano rengėjas: Povilas Mureika, individualios veiklos pažymos Nr. 022513, Goštauto g. 8-211 kab., Vilnius, tel.: +37067059570. Planavimo organizatorė: Laima Vaičiulienė. Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus, numatant gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyboms (G1). Nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus; gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus, planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2013-11-15 iki 2013-12-12 Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2013-12-12 10 val., Goštauto g. 8-211 kab., Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


Rengiamas žemės sklypų Didžiųjų Gulbinų k., Riešės sen., Vilniaus r., (kad Nr.4117/0400:5110 ir Nr.4117/0400:5111) detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2012-12-20 dienos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.894-12.
Planavimo tikslas – sudalyti sklypą dalimis keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, iš žemės ūkio į kitos paskirties - gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai G1, bei inžinerinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius  Miroslav Maslovski, gyv. Naujakiemio g.13-2, Vilnius ir Zbignevas Maslovskis, gyv. Naujakiemio g.13-1, Vilnius
Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, Tel.8-685-69988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Riešės seniūnijos patalpose nuo 2013-11-14 iki 2013-12-13. Viešas susirinkimas įvyks 2013-12-13 9:00 val. Riešės seniūnijos patalpose.
Suinteresuoti asmenys pasiūlymus ir pastabas gali pateikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu. Detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-11-13 

Rengiamas žemės sklypo Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., (skl. kad. nr. 4162/0300:716) detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2013-06-27 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.369-13.
Planavimo tikslas – sudalyti sklypą dalimis keičiant pagrindinę žemės naudijimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), bei inžinerinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus, statybos reglamentus.
Planavimo organizatoriai Marija Višneveckaja, Vladislavas Višneveckis
Projekto rengėjas
– Giedrius Muckus, Tel.8-685-69988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Nemėžio seniūnijos patalpose nuo 2013-11-14 iki 2013-12-13. Viešas susirinkimas įvyks 2013-12-13 10:45 val. Nemėžio seniūnijos patalpose.
Suinteresuoti asmenys pasiūlymus ir pastabas gali pateikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu. Detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-11-13

Pradedamas rengti 4,66 ha sklypo Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4110/0400:20) detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, atsižvelgiant į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiajame plane planuojamą gyvenamųjų vietovių plėtrą, padalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pagrindas: 2012 m. gruodžio 11 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 937-12 (Nr. AD-1031-(3.31)).
Planavimo organizatoriai: Antonas Krivickis, Vladislava Krivickaja, Ilona Krivicka, Oksana Binkevičienė, gyvenantys Giraitės g. 5, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.
Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonais – 8 611 55004, 8 699 47231.

2013-11-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio mėn.  29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.,  Sudervės sen. Buiniškių k.  , kad. Nr. 4184/0100:0649 formavimo - pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.
Planavimo organizatorius VACLAVA GASINSKAJA
Projekto rengėjas
– S.Lipeckij įmonė "Norneda",  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 8 5 250 55 75, 8 6 202 76 50, el. paštas:  vilnius@geodezija.lt

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. lapkričio 30 d.
Susipažinti su projektu galima 2013 m. lapkričio 15-30 dienomis, įmonės patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius.

2013-11-13

Vadovaujantis 2013-04-11 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 304-12, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4162/0300:930, esančio Motiejiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo dalies ( 10% nuo planuojamos teritorijos ploto) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliojo plano organizatoriai: Genadij Paikovskij, Jadvyga Paikovska, Janina Dombrovskaja.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2013-11-14 iki 2013-12-17 d. bus eksponuojamas Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Nemėžio seniūnijos patalpose 2013-12-17d. 13 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2013-11-13

Vadovaujantis 2012-01-17, „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimis nr. 002-12, 004-12, 005-12 pranešame, kad rengiami sklypų kad.nr. 4142/0200:710 esančių Karklėnų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalieji planai.
Detaliųjų planų tikslai – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliųjų planų organizatoriai: Andrej Koroliov, Nadežda Koroliova.
Detaliųjų planų rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detaliųjų planų projektai  nuo 2013-11-18 iki 2013-12-10 d. bus eksponuojami Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Vieši projektų aptarimai įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2013-12-10d. 13 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2013-11-13 

Rengiamas žemės sklypo kadastro Vilniaus r., Rudaminos sen., Rudaminos k., sklypo kad.Nr.4177/0400:0166 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– sklypo padalijimas į trylika sklypų.

Planavimo organizatoriai Regina Bogojavlenska
Projekto rengėjas – matininkas Vladas Kazlauskas.
Telefonai pasiteiravimui 8-687 24364, el. paštas: vladas.geoksis@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti patalpose, adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius nuo 2013 m. lapkričio 12 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kalvarijų g. 204A, Vilnius

2013-11-13

Vadovaujantis 2010-04-27 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 059-10 reg. Nr. A56-252-(3.18) ir susitarimu Nr. AD-371-(3.31) pradėtas rengti 0,7299 ha sklypo, kad. Nr. 4170/0300:130 Vabališkių vs., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatoriai: Kristina Radzevič, Zbignev Podleckij.
Plano rengėjas: PV arch. Dmitrij Kaidašov, S. Nėries 73-74, Vilniuje, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas: nekeičiant žemės paskirties sudalinti sklypą į tris sklypus, nustatyti statybos reglamentus. Parengto detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2013-11-21 iki 2013-12-06 Riešės seniūnijos patalpose.Viešas susirinkimas vyks 2013-12-06 nuo11 iki 12 val Riešės seniūnijoje.Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti plano rengėjui raštu per visą planavimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2013-11-12

Vadovaujantis 2013-06-18 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 327-13 reg. Nr. AD-432-(3.31) pradėtas rengti 0.30 ha   žemės sklypo, kad. Nr. 4110/0300:262. Papiškių k., Zujūnų sen.Vilniaus r. detalusis planas; Vadovaujantis 2013-06-18 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 328-13 reg. Nr. AD-431-(3.31) pradėtas rengti 0.30 ha   žemės sklypo, kad. Nr. 4110/0300:137 detalusis planas.
Planavimo organizatoriai: Erikas Jan Volosevič, Inga Zaleskienė.
Plano rengėjas: PV arch. Dmitrij Kaidašov, S. Nėries 73-74, Vilniuje, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslai: sklypo kad. Nr. 4110/0300:262 paskirtį pakeisti į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sudalinti sklypais;sklypo kad. Nr. 4110/0300:137 nekeičiant paskirties sudalinti sklypais.  Parengtų detaliųjų planų ekspozicija vyks nuo 2013-11-21 iki 2013-12-05 Zujūnų  seniūnijoje.Viešas susirinkimas vyks 2013-12-05 nuo 11 iki 12 val Zujūnų seniūnijoje.Pasiūlymus teikti plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2013-11-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Bezdonių sen., Ąžuolinės k., Bezdonių kadastro vietovėje, sklypas tarp Skl.Nr.10 ir 21 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – suformuoti bendro naudojimo valstybinės žemės sklypą. 

Planavimo organizatorius – SB“Dovana“
Projekto rengėjas
 – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2013 m. lapkričio mėn. 8 d. iki 2013 m. lapkričio mėn. 22d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2013-11-12

Parengtas žemės sklypo kadastro Nr. 4110/0800:  esančio Vilniaus r., Zujūnų sen., Zujūnų k., Sodų kalno g.12 formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas –
 kitos paskirties žemės sklypo suformavimas po nuosavybės teise valdomais pastatais.

Planavimo organizatorius: Vytautas Dobrovolskas.
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje) nuo 2013 m. spalio 11 d. iki 2013 m. spalio  25 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2013-11-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Marijampolio seniūnijoje, Migūnų kadastro vietovėje, Lopatiškių k., Kad.Nr.4154/1600:0221, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.

Planavimo organizatorius – Ryšard Svirko
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 860366672, el. paštas:  sauliusvalalis@gmail.com. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-11-11 iki 2013-11-20 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2013-11-08

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513.“Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Nuo 2013 m. Sausio mėn. 29 d. rengiamas žemės sklypo esančio Klonių 1-ojoje g. Nr. 28,  Pakalniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – Mėgėjiško sodo teritorijoje formuojamas  įsiterpęs valstybinės žemės sklypas, kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualiu mėgėjiško sodo sklypu ir prijungiamas prie esamo žemės sklypo ir valstybinės žemės sklypo suformavimas.
Planavimo organizatoriai SB „Kloniai“ valdybos pirmininkas.
Projekto rengėjas – Matininkas Robertas Žilo, Šeškinės 55B, Vilnius, tel., 867404307, el.paštas robertas.gprojektai@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. Lapkričio mėn. 15 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima adresu: Šeškinės 55B, Vilnius.

2013-11-08

Vadovaujantis 2013 m.05 mėn.16d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.243-13,AD-335(3,31) pradedamas rengti sklypo ,esančio Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.(k.Nr.4110/0800:1206) , detalusis  planas.
Detaliojo plano organizatorė: V.Gerasimova.
Rengėjas:
 projekto vadovas E.Pajarskas.
Planavimo tikslas: pakeisti tikslinę žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos  vienbučių ir dvibučių  gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ,padalyti žemės sklypą, nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems / rekonstruojamiems statiniams , gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų , vieno- dviejų  butų  gyvenamojų namų statybos.Nustatyti projektuojamų sklypų ribas ir plotus, planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima rengėjo patalpose adresu: Krokuvos g.8, III a., Vilniuje ir Zujūnų  seniūnijoje nuo 2013m. lapkričio 13d. iki 2013m. gruodžio 13d. Viešas susirinkimas vyks Krokuvos g.8, III a. 2013m. gruodžio 13 d.  9.00 val. Pasiūlymai priimami ir informacija teikiama iki svarstymo pradžios 2013m. gruodžio 13 d., tel.8682 45667 ,el. paštu pajedu@gmail.com
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybines priežiūros skyriui , (Juozapavičiaus g.9, Vilniuje) per vieną mėnesį nuo pranešimo įteikimo pareiškėjams dienos.

2013-11-08

Vadovaujantis 2013-05-16 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 260-13 bei 2013-06-28 planavimo sąlygomis Nr.Sp-333-13, bei 2013-05-13 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 261-13 bei 2013-06-28 planavimo sąlygomis Nr.Sp-334-13, pradedamas rengti Detalusis planas sklypų, kurie yra Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r. Sklypų Kad. Nr. 4103/0300:1089 ir Kad. Nr. 4103/0300:585.
Planavimo tikslai ir uždaviniai
: keisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir sudalinti į sklypus. Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinių tinklų sprendinių schemas.
Planavimo organizatorius Alina Riškienė.
Detaliojo plano rengėjas:
UAB “Virilina”. 
Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2013-11-20 iki 2013-12-20. Viešas Detaliojo plano aptarimas įvyks 2013-12-20 dieną 11 valandą, Žukausko 16-1, Vilniuje.  Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB “Virilina” Žukausko 16-1, Vilnius. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2013-11-08

Vadovaujantis 2013-07-29 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 459-13 bei 2013-10-08 planavimo sąlygomis Nr.Sp-597-13, pradedamas rengti Detalusis planas sklypo, kuris yra Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., sklypo Kad. Nr. 4103/0300:1090.
Planavimo tikslai ir uždaviniai
: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir sudalinti į sklypus. Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinių tinklų sprendinių schemas.
Planavimo organizatorius Alina Riškienė. Detaliojo plano rengėjas: UAB “Virilina”.
Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2013-11-20 iki 2013-12-20. Viešas Detaliojo plano aptarimas įvyks 2013-12-20 dieną 12 valandą, Žukausko 16-1, Vilniuje.  Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu UAB “Virilina” Žukausko 16-1, Vilnius. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2013-11-08

Remiantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 311-13, 2013-06-05, yra pradedamas rengti žemės sklypo 0,6000 ha ( kad. Nr. 4110/0300:613), esančio Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas –pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę–mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ( G1), padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti UAB” Arkilida”, Saltoniškių g. 29-409, Vilnius. Informacija  tel. (86 )2790083

Planavimo organizatorius – Danuta Baniukevič.
Plano rengėjas- UAB” Arkilida”, Saltoniškių g. 29-409, Vilnius. Informaciją teikia
PV L. Lideikienė, tel. 861711395, archilaima@gmail.com.
Parengtas detalus planas bus viešai eksponuojamas nuo 2013-11-19 iki 2013-12-16 Zujūnų sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks š.m. gruodžio 16 d. 10 val. UAB „Arkilida“ patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikti plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2013-11-08

Pradedamas rengti „Automobilių remonto dirbtuvės su administracinėmis ir sandėliavimo patalpomis (8.8) Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos sen., techninis projektas“. Projektuojamo pastato statybvietės adresas: Vilniaus r. , Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., skl. kad. nr  4147/0100:1226.  Žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Projekto organizatorius – UAB „RIVALDA“.
Projektuotojas
 – UAB „2L Architektai“.
Projektavimo pradžia ir pabaiga nuo 2013-11-15 Iki 2013-12-15 d. Statybos pradžia ir pabaiga 2014-2016 metai. Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti UAB „2L Architektai“  būstinėje Sodų g. 8, Vilnius, tel. 8 616 20 988, 2Larchitektai@gmail.com. Viešas projekto aptarimas įvyks 2013-12-16 d. 18 val. UAB „2L Architektai“ būstinėje. Pastabas ir pasiūlymus teikti projektuotojui iki viešo aptarimo pabaigos.
 

2013-11-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio mėn.  29 d. įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio  Vilniaus r.,  Sudervės sen. Buiniškių k.  , kad. Nr. 4184/0100:0649 formavimo - pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.
Planavimo organizatorius VACLAVA GASINSKAJA
Projekto rengėjas
– S.Lipeckij įmonė "Norneda",  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 8 5 250 55 75, 8 6 202 76 50,
l. paštas:  vilnius@geodezija.lt

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. gegužės 30 d.
Susipažinti su projektu galima 2013 m. gegužės 15-30 dienomis, įmonės patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius

2013-11-08

Vadovaudamiesi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2013-08-14 leidimu Nr. 48L-(14.48.36.)-425 rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą informuojame Jus, kad yra parengtas šešių valstybinės žemės sklypų (0.0088 ha, 0.0167 ha, 0.0149 ha, 0.0115 ha, 0.0083 ha ir 0.0905 ha), esančių SB “Legotė“, Nemenčinės sen., Radžiulių kaime Vilniaus r.. planas. Žemės sklypų plano rengimo tikslas – mėgėjų sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusius valstybinės žemės sklypus (iki 0,04 ha ploto), kurių neįmanoma suformuoti atskirais individualiais mėgėjų sodo sklypais.
Planavimo organizatorius – Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Planavimo iniciatoriai – Laura Žukauskienė, Alfredas Žukauskas, Romualdas Leonavičius, Henrikas Vitkus, Jonas Vytautas Vyšniauskas, Leokadija Daubarienė.

Projekto rengėjas – Rimanto Šliko IĮ „Georima“(matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-699).
Su žemės sklypo plano sprendiniais Jūs galite susipažinti Nemenčinės sen., Kranto g. 24, Nemenčinės m., Vilniaus r. arba pas projekto rengėją 2013m. lapkričio 07 – lapkričio 20 dienomis adresu Fizikų g. 14-7, Vilnius. Smulkesnė informacija teikiama telefonu 8 676 68637 arba el. paštu rimasslikas@gmail.com. Pasiūlymus ir pastabas dėl minėto žemės sklypo plano projekto galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui iki 2013-11-22.           

2013-11-08

Vadovaudamiesi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012-02-14 leidimu Nr. 48L-(14.48.36.)-74 rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą informuojame Jus, kad yra parengtas 0.1856 ha dydžio valstybinės žemės sklypo, esančio SB “Airėnai“, Dūkštų sen., Antakalnių kaime Vilniaus r., planas. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant bendro naudojimo valstybinės žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Sodų bendrija „Airėnai“.
Projekto rengėjas – Rimanto Šliko IĮ „Georima“(matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-699).
Su žemės sklypo plano sprendiniais Jūs galite susipažinti pas projekto rengėją 2013m. lapkričio 7 – lapkričio 20 dienomis adresu Fizikų g. 14-7, Vilnius. Smulkesnė informacija teikiama telefonu 8 676 68637 arba el. paštu rimasslikas@gmail.com. Pasiūlymus ir pastabas dėl minėto žemės sklypo plano projekto galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui iki 2013-11-22. 
          

2013-11-08

Parengtas žemės sklypo Užuežerės k. 3, Sudervės sen., Vilniaus r. (kad. Nr. 4184/0300:450) detalusis planas.
Tikslas -
pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus.

Rengėjas - UAB „Žemės plėtra“, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, tel. 8 656 57969.
Organizatoriai: Julius Sakalauskas, Stasė Vasiliauskienė
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo susirinkimo pabaigos. Detaliojo plano ekspozicija – nuo 2013-12-02 iki 2013-12-16 Sudervės seniūnijoje, Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14201 Vilniaus r. Viešas susirinkimas įvyks 2013-12-16 10:30 val. (Sudervės seniūnijos patalpose). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-11-08

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3296 patvirtino teritoriją Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos Giedraitiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti. Giedraitiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2013 m. lapkričio 25 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2013 m. lapkričio 7 d. turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus dėl projektuojamoje teritorijoje gauti žemės
nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomotis iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis arpatikėjimo teise valdyti. Su laisvos žemės fondo sklypais Giedraitiškių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalines žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriuje arba Nacionalines žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.
Pradedamo rengti Giedraitiškiu. kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas valstybes įmone Valstybes žemės fondas, tel. (8 5) 262 3000, el. p. info@vzf.lt. kadastro vietoves žemės reformos projekto autorė Irena Sinkevič, tel. (8 5) 262 2818, el.p. vzi.sinkevic@gmail.com, Nacionalines žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialistė, kuruojanti Giedraitiškiu. kadastro vietovė, Lina Remeikiene, tel. (8 5) 272 7538, el.p. Lina.Remeikiene@nzt.lt
2. Nacionalines žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2013 m. spalio 18 d. [sakymu Nr. 48V{-(14.48.2.)-3297 patvirtino teritorija. Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos Maišiagalos kadastro vietoves žemės reformos žemėtvarkos
projektui rengti. Maišiagalos kadastro vietoves žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2013 m. gruodžio 2 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2013 m. lapkričio 7 d. turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus dėl projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomotis iš valstybes, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti. Su laisvos žemės fondo sklypais Maišiagalos kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalines žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriuje arba Nacionalines žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.
Pradedamo rengti Maišiagalos kadastro vietoves žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas Valstybes įmone Valstybes žemės fondas, tel. (8 5) 262 3000, el. p. info@vzf.lt, kadastro vietoves žemės reformos projekto autore Irena Sinkevič, tel. (8 5) 262 2818, el.p. vzi.sinkevic@amail.com. Nacionalines žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialiste, kuruojanti Maišiagalos kadastro vietovę, Lina Remeikiene, tel. (8 5) 272 7538, el.p. Lina.Remeikiene@nzt.lt

2013-11-08

Pagal 2011-03-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 164-11, Reg. Nr. AD-328-(3.31), parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:667), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), padalyti į sklypus (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų (Žin.,2010, Nr. 87-4619) 10 p.). Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus - naujai statomų/ rekonstruojamų statinių - iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus. Nustatyti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652). Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 (Žin., 2006, Nr. 114-4364), Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2010, Nr. 87-4619). Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624). Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Planavimo organizatorius: Zenonas Kairaitis, gyv. Pergalės g. 19-3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas: Vytautas Rimkevičius, Šviesos 4B-26A, Vilnius, tel.: 8611 55004,   PV Gražina Meidutė, 8699 47231.
Parengto plano vieša ekspozicija: Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k.,

LT-14013 Vilniaus r. nuo 2013-11-11 iki 2013-12-10.
Viešas projekto aptarimas 2013-12-10, 9.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, Šviesos 4B-26A, Vilniuje.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2013-11-06

Pagal 2011-03-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 162-11, Reg. Nr. AD-330-(3.31), parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0100:665, 4174/0100:871), esančių Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. ,  detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: sujungti žemės sklypus į vieną sklypą, keisti jo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (pagal bendrojo plano sprendinius) iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus. Projektuoti gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus - naujai statomų/ rekonstruojamų statinių - iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus. Nustatyti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652). Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 (Žin., 2006, Nr. 114-4364). Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624). Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Planavimo organizatorius: Zenonas Kairaitis, gyv. Pergalės g. 19-3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas: Vytautas Rimkevičius, Šviesos 4B-26A, Vilnius, tel.: 8611 55004,   PV Gražina Meidutė, 8699 47231.
Parengto plano vieša ekspozicija: Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k.,

LT-14013 Vilniaus r. nuo 2013-11-11 iki 2013-12-10.
Viešas projekto aptarimas 2013-12-10, 9.00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, Šviesos 4B-26A, Vilniuje.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2013-11-06

2013 -09-12 Vilniaus krašto savaitrašti Nr. 37 (1001) buvo išspausdinta informaciją, kad vadovaujantis. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi 2012-10-11 Reg. Nr. 782-12 yra parengta 0.4735 ha žemės sklypo (kad. Nr.4103/0300:3000 ), Laimės g.2, Bukiškio k.,Avižienių sen. Vilniaus r. detalusis planas. Klaidos atiteisimas yra planavimo tiksle: vietoj keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš kitos paskirties žemės (teritorija inžinerinės infrastruktūros tinklams objektams įrengti) į kitos paskirties žemę į gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyboms (G1) turi būti žemės sklypo ( gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyboms) padalijimas į tris sklypus Planavimo organizatorė :Edmundas Lelertavičius, Laima Lelertavičienė “ tel. Nr.861821316.
Detaliojo plano rengėja :K. Jakutovič tel. 8 698 02 067 

2013-11-06

2013 -10-24 Vilniaus krašto savaitrašti Nr. 43 (1007) buvo išspausdinta informaciją, kad yra parengtas žemės sklypo: 0.2500ha (kad. Nr.4110/0800:19 ) , Pušynėlių g. 6, Gineitiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas. Klaidos atiteisimas - vietoj Gineitiškių k., Avižienių sen, turi būti Gineitiškių k., Zujūnų sen. , Vilniaus r. Planavimo organizatorė: Miroslava Žingel, tel.865900534
Detaliojo plano rengėja :K. Jakutovič tel. 8 698 02 067.

2013-11-06

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2004 m spalio 4 d. Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Maišiagalos sen., Kiemelių k., kad. Nr. 4147/0200:64, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius: Aldona Cigienė.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „G.M. & Co“ Verkių g. 29, Vilnius, tel. 8 699 87171, 8 699 07149, el. paštas: arunas.liskunas@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo padalinimas į trylika žemės sklypų.
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima 2013 m. lapkričio 06- 22  dienomis Verkių g. 29, Ūkio kiemas 3, Vilnius.
Prieš atvykstant susipažinti su projektu prašome paskambinti nurodytais telefonais.

2013-11-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Dūkštų seniūnijoje, Airėnų I k., kad. Nr. 4130/0200:587, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti);
Planavimo organizatorius – Leonidas Ratiukas, gyv. Vaduvos g. 26-18, Vilniuje;
Projekto rengėjas - UAB „GeoSieksnis“, Justiniškių g. 66, Vilnius, tel. 8 699 87171, 8 620       22211,  el. paštas:  arnas@geosieksnis.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. lapkričio 20 d.
Susipažinti su projektu galima 2013 m. lapkričio 5 - 20 dienomis, UAB „GeoSieksnis“, patalpose, adresu Justiniškių g. 99, Vilnius.

2013-11-06

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0300:569), esančio Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 956-12, registracijos Nr. AD-1027-(3.31).
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatoriusI. Jerenkevič.
Detaliojo plano rengėjas
– UAB ,,Tectum group“, Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus r.;  tel.: +370 655 02908. Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013-11-08 d. iki 2013-11-09 Rudaminos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2013-12-09 10:00 val. Rudaminos seniūnijos patalpose. Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-11-06

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:136), esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 030-13, registracijos Nr. AD-93-(3.31).
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę. Nustatyti kitos paskirties žemės naudojimo būdus ir (ar) pobūdžius.
Planavimo organizatoriusV. Vaitiekūnienė.
Detaliojo plano rengėjas
– UAB ,,Tectum group“, Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus r.;  tel.: +370 655 02908. Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2013-11-08 d. iki 2013-12-09 Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Viešasis svarstymas įvyks 2013-12-09 10:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-11-06

Vadovaujantis 2012-01-18 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimis nr. 001-12, 003-12, rengiami sklypų kad.nr. 4142/0200:705, 4142/0200:706 esančių Karklėnų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalieji planai.
Detaliųjų planų tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliųjų planų organizatoriai: Jurij Litvinovič, Edgar Litvinovič
Detaliųjų planų rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detaliųjų planų projektai  nuo 2013-11-07 iki 2013-12-10 d. bus eksponuojami Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Vieši projekto aptarimai įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2013-12-10d. 13 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2013-11-06 

Vadovaujantis 2011-09-23 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 930-11, rengiamas sklypo kad.nr. 4142/0200:707 esančio Karklėnų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliojo plano organizatorius: Jurij Litvinovič, Tatjana Litvinovič.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detaliojo plano projektas  nuo 2013-11-07 iki 2013-12-10 d. bus eksponuojamas Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2013-12-10d. 13 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2013-11-06 

Vadovaujantis 2011-09-28 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1155-11, rengiamas sklypo kad.nr. 4142/0300:1301 esančio Kalnų g. 23, Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliojo plano organizatorius: Vladimir Charitonov
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detaliojo plano projektas  nuo 2013-11-07 iki 2013-12-10 d. bus eksponuojamas Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2013-12-10d. 13 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2013-11-06

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Vabalių k., Sudervės sen., Vilniaus r. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas po nuosavybes teise valdomu pastatu.

Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM.
Planavimo iniciatorius -  Michail Kozlovskij, Gelena Kozlovskaja.

Projekto rengėjas – UAB „Geokada“ Laisvės pr. 71B – 62, Vilnius, tel.
2472020, el. paštas:  mindaugas@geokada.lt Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011-11-07 iki 2011-06-26 Laisvės pr. 71B – 62, Vilnius UAB „Geokada“.

2013-11-06

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos spendimu T3-369, 2013-08-30,  patvirtinta planavimo organizatorės UAB "Greenimpex" 12,7200 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:153), esančio Vilniaus r., Nemėžio sen., Paliepių k., detaliojo plano koncepciją.
Planavimo organizatorius: UAB  ”Greenimpex", Kalvarijų g. 172-30, Vilnius tel. 8 606 85182
Plano rengėjas: UAB Nordsta, Konstitucijos pr. 4A, Vilnius tel. 8 614 54160, el.p.  info.nordsta@gmail.com
Su patvirtinta koncepcija ir parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti UAB Nordsta patalpose adresu Konstitucijos pr. 4A, Vilnius.

2013-11-06

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:8162), esančio Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 827-12, registracijos Nr. 2012 11 22 AD-979-(3.31).
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus bei statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius: Marija Gražina Tamulevičienė, gyv. S. Konarskio g. 21-1, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt

2013-11-06 
 

 


 

Grįžti
Shadow up