kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie civilinę būklę patvirtinančių dokumentų pareikalavimą iš Estijos, Latvijos ir Baltarusijos

Informacija apie civilinę būklę patvirtinančių dokumentų pareikalavimą iš Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos

Vadovaudamiesi informacija, gauta iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento, pranešame, kad tais atvejais, kai fiziniams asmenims, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, nepriklausomai nuo jų turimos pilietybės, yra reikalingi civilinę būklę patvirtinantys dokumentai iš Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos, jie turi asmeniškai kreiptis atitinkamai į Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos ambasadas Lietuvoje adresu:

Estijos ambasada Lietuvoje, A. Mickevičiaus g. 4, Vilniuje
Latvijos ambasada Lietuvoje, M.K. Čiurlionio g. 76, Vilniuje

Taip pat fiziniai asmenys dėl dokumentų pareikalavimo iš Latvijos Respublikos gali kreiptis ir tiesiogiai į Latvijos Respublikos archyvus.

- Dėl civilinės metrikacijos dokumentų, sudarytų Latvijoje nuo 1915 metų, kreiptis į Latvijos Respublikos teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento archyvo skyrių:

Tieslietu ministerijos Dzimtsarakstu departamenta Arhiva nodaja
Aleksandra Čaka iela 38A, Riga, LV-1011
El.p.: dzimts.dep@tm.gov.lv

-  Dėl civilinės metrikacijos dokumentų, sudarytų Latvijoje iki 1915 metų, kreiptis į Latvijos Valstybės istorijos archyvą:

Latvijas Valsts vestures arhivs
Slokas iela 16, Riga, LV-1048
El.p.: vestures.arhivs@arhivi.gov.lv 

Dėl dokumentų iš Baltarusijos Respublikos gavimo

Vilniaus rajono civilinės metrikacijos skyrius informuoja, kad  vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos 1992 m. spalio 20 d. sutartimi dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinės, šeimos ir baudžiamosiose bylose (toliau-Sutartis), norėdamas gauti dokumentus, susijusius su civilinės būklės aktų registravimu Baltarusijos Respublikoje, suinteresuotas asmuo  (Lietuvos Respublikos pilietis arba Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo) gali kreiptis:

- į Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigą. Kreipiasi asmenys, kuriems yra sudarytas civilinės būklės įrašas arba kurių atžvilgiu  atliekama atitinkamo civilinės būklės akto įrašo paieška. Gavus jų ar jų teisėtų atstovų prašymus civilinės metrikacijos įstaiga pateiks Baltarusijos Respublikos kompetentingai įstaigai prašymą suteikti teisinę pagalbą dėl kartotinių civilinės būklės akto registravimo liudijimų, pažymų, kuriose pateikti civilinės būklės aktų įrašų duomenys, pranešimų apie civilinės būklės akto įrašo nebuvimą gavimo atitinkamai kompetentingai institucijai Sutartyje nustatyta tvarka. 

- asmeniškai į Baltarusijos Respublikos kompetentingas įstaigas Baltarusijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

- tiesiogiai siųsti paraišką į Nacionalinį istorijos archyvą, Baltarusijos Respublika, 220002 Minskas, Kropotkino g. 55.  

http://niab.by/newsite/ru/zaprosy-i-uslugi   

Norėdami gauti papildomos informacijos apie civilinės būklės akto registravimo dokumentų gavimą, Lietuvos Respublikos piliečiai ar Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys gali kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą Baltarusijos Respublikoje arba Civilinės metrikacijos įstaigų archyvą pagal atitinkamo civilinės būklės akto įrašo saugojimo vietą. Civilinės metrikacijos įstaigų ir jų archyvų sąrašąs yra pateiktas Baltarusijos Respublikos teisingumo ministerijos oficialiame interneto portale: http://nvcm.net/projects/solutions/portal-ministerstva-yusticii-respubliki-belaruswww.minjust.gov.by

 

 

 

 


Grįžti
Shadow up