kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

ĮVAIKINIMAS

Įvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę.

Įvaikinimas – galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje. Tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariai. Įvaikinimo dalyviai – vaikas ir įtėvių šeima. Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į jų įvaikintą vaiką, įvaikinimo procesas yra konfidencialus.


Vilniaus rajono gyventojai, pageidaujantys įvaikinti tėvų globos netekusį vaiką, turi kreiptis į Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrių arba į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

rašytinį prašymą dėl įvaikinimo ir pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo;

  1. asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas) ir jo kopiją.

Kartu pateikiami šie dokumentai:

  1. Asmens (asmenų) sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma  Nr. 046/a);
  2. Santuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo susituokęs;
  3. Teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo išsituokęs;
  4. Sutuoktinio mirties liudijimo kopija, jeigu asmuo yra našlys (našlė).

 

Jeigu asmuo pageidauja įvaikinti sutuoktinio (sutuoktinės) vaiką, būtinas vaiko tėvo (motinos) sutikimas įvaikinti jo (jos) vaiką, patvirtintas teisme.

Prašymą bei reikiamus dokumentus pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriui, Rinktinės g. 50, Vilniuje, 204 a kab. arba Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui, Vivulskio g. 16, Vilniuje, el. paštas vilniaus.apsritis@vaikoteises.lt


Kontaktai pasiteirauti:

Kristina Malinovska, tel. (8 5) 275 5615, Kristina.Malinovska@vrsa.lt

Konsultacijos teikiamos ir piliečiai priimami:

  • pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30;
  • penktadieniais 7.30-15.15;
  • pietų pertrauka 11.30-12.15.
Grįžti
Shadow up