kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

INSTITUCIJOJE GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO IŠLEIDIMAS SVEČIUOTIS PAS NUOLAT LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENYJE GYVENANTĮ ASMENĮ

Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnių kaip 3 metų.

Fizinis asmuo, gyvenantis Vilniaus rajono savivaldybėje, pateikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriui  šiuos dokumentus:

  1. rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a), išduotą nė vėliau negu prieš 12 mėnesių;

  4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų amžiaus šeimos narių sutikimas dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko svečiavimosi šeimoje.

Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų 1 – 3 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos, persiunčia juos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos savivaldybės teritorijoje veikiančiam teritoriniam skyriui, kad jis atliktų fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis įvertinimą.

Prašymą bei reikiamus dokumentus pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriui, Rinktinės g. 50, Vilniuje, 206 kab.

Kontaktai pasiteirauti:

Jolanta Lukaševič, tel. (8 5) 240 19 11, Jolanta.Lukasevic@vrsa.lt

Silva Lukoševičienė, tel. (8 5) 240 14 80, Silva.Lukoseviciene@vrsa.lt


Konsultacijos teikiamos ir piliečiai priimami:

  • pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30;
  • penktadieniais 7.30-15.15;
  • pietų pertrauka 11.30-12.15.
Grįžti
Shadow up