kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Koncertas, skirtas Lenkijos Nepriklausomybės dienai paminėti

Lapkričio 16 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vyko šventinis koncertas „Su Lenkija ateities link“, skirtas Lenkijos nepriklausomybės atgavimo 101-osioms metinėms paminėti.


Koncerto metu pasirodė trys kolektyvai: „Pruszkowiacy“, „Zgoda“ ir „Rudomianka“. Idėja jungtiniam grupių koncertui gimė iš grynos matematikos ir kaimyniškos draugystės. Šiais metais dainų ir šokių ansambliui „Zgoda“ sukako 30 metų. Savo meninės veiklos 30-mečio jubiliejų šventė folkloro grupė „Rudomianka“. Liaudies šokių kolektyvas „Pruszkowiacy“ šventė grupės įkūrimo 40-metį. Sudėjus visus šiuos metus, gauname apvalų skaičių – 100.

Svetingoje Rudaminos scenoje su savo menine programa pasirodė liaudies šokių grupė „Pruszkowiacy“ iš Lenkijos. Liaudies šokių kolektyvas „Pruszkowiacy“ buvo įkurtas1979 m. vasario mėn. Pruškovo jaunimo kultūros centre, choreografės ir mokytojos, Varšuvos kūno kultūros akademijos absolventės Danutos Jaskevič iniciatyva. Pirmaisiais gyvavimo metais grupė veikė kaip Jaunimo kultūros centras ir Savivaldybės kultūros centras. Nuo2004 m. birželio 1 d. liaudies šokių grupė „Pruszkowiacy“ yra Pruškovo miesto savivaldos kultūros įstaiga.

Per daugelį veiklos metų grupė daug kartų koncertavo Lenkijoje ir užsienyje, pristatydama folklorą iš daugiau nei keliolikos Lenkijos regionų. Meninė ansamblio programa užpildyta melodijomis, dainomis ir šokiais iš šių regionų: Lovičio, Kurpių, Žešovo, Krokuvos, Podhalės, Silezijos, Liublino, Kašubų ir kitų regionų, taip pat tautiniais šokiais (polonezais, mazurkomis, krakoviakais, oberekais), šokiais, paimtais iš kitų tautų, t. y. baltarusių, moldavų, ukrainiečių ir gruzinų folkloro. Kolektyvas kiekvienam šokiui turi gražius kostiumus su autentiškais piešiniais. Kai kurių kostiumų elementai skaičiuoja net 100 metų. „Pruszkowiacy“ laimėjo daugybę apdovanojimų nacionaliniuose ir tarptautiniuose festivaliuose.2000 m. kolektyvas išleido kompaktinį diską su gražiausiomis Lenkijos giesmėmis ir sielovadomis, o2011 m. – dviejų diskų albumą, pavadinimu „Gimtasis miestas“ – pagerbiant Šventąjį Tėvą Joną Paulių II, liaudiškų šokių grupė „Pruszkowiacy“.

Šiuo metu kolektyve yra 170 narių, šokančių ir dainuojančių aštuoniose grupėse. Jauniausi „Pruszkowiacy“ nariai yra vos 4 metukų, o vyriausi – savo nuotykius su liaudies kultūra pradėjo dar1979 m. Kolektyvą sudaro trys ikimokyklinės grupės, trys mokyklos grupės ir dvi suaugusiųjų grupės. Kolektyvo direktorius – Piotr Gžondkovski.

„Pruszkowiacy“ – tai ne tik įdomūs užsiėmimai ir nepamirštami koncertai, bet ir geros linksmybės bei draugystės, išlikusios visam gyvenimui. Tai yra Pruškovo širdis, plakanti iš džiaugsmo ir energijos.

Koncerto metu Rudaminoje kolektyvas „Pruszkowiacy“ sušoko garsiausią Lenkijos tautinį šokį – polonezą, į kurį grupė įpynė Pruškovo regioninius elementus. Žiūrovai taip pat turėjo galimybę stebėti šios grupės atliekamus Žešovo ir Kurpių regionų šokius. Kurpių šokį atliekantys šokėjai iš mažų verbų sukūrė didelę verbą – Verbų sekmadienio, kuris ypatingai švenčiamas Kurpių regione, simbolį. „Pruszkowiacy“ taip pat šoko kujaviaką ir obereką. Grupę lydėjo muzikantai. Gražūs, spalvingi kostiumai, aukštas atlikimo lygis, jaunatviškas entuziazmas ir veržlumas užkariavo Rudaminos gyventojų širdis.

Prieš publiką pasirodė taip pat šio renginio šeimininkai – liaudies šokių grupė „Zgoda“ ir folkloro grupė „Radomianka“, kurie jau žinomi ir mėgstami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Liaudies šokių ansamblis „Zgoda“ buvo įkurtas1988 m. Rudaminoje, norint pažinti ir populiarinti lenkų folklorinį paveldą. Kolektyvą įkūrė lenkų liaudies kultūros entuziastas Henrik Kasperovič, kuris iki šiol yra jo vadovas ir choreografas. Po pirmųjų koncertų grupė patraukė dėmesį savo originalumu, aukštu meniniu lygiu ir veržlumu. Šiandien tai yra daugiau nei šimto jaunų menininkų grupė, kuri veikia trijose sekcijose: šokių, vokalo ir kapelos. Veikdami šiose sekcijose, kolektyvo narai ugdo savo talentą ir aistrą šokiui, dainavimui ir liaudies muzikai. Kolektyvą sudaro mokiniai, studentai ir įvairių sričių darbuotojai. Savo repertuare „Zgoda“ turi tautinius ir regioninius Lenkijos šokius, įvairias programas ir sceninius paveikslus, pristatančius Vilniaus krašto folklorą – „Kaziuko mugė“, „Linksmybės prie Neries“.

2009 m. „Zgoda“ sukūrė Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ šiuolaikinę versiją. Pirmosios Lietuvoje lenkų roko operos premjera įvyko per meninės veiklos 20-metį. Grupė dalyvavo originaliuose ir neįprastuose meniniuose projektuose, tokiuose kaip dalyvavimas televizijos laidos „Duokim garo“ finale, pasirodymas su Janušu Laskovskiu, su grupe „T Love“.

Per savo gyvavimo metus „Zgoda“ dalyvavo daugybėje aukšto lygio renginių ir koncertų, koncertavo ir ant didžiausių sostinės bei kitų Lietuvos miestų scenų. Kolektyvo pasirodymai buvo šiltai sutikti Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Anglijoje, Vengrijoje, Italijoje, Graikijoje, Norvegijoje, Airijoje ir Ispanijoje. „Zgoda“ ne kartą atstovavo Lietuvai daugelyje garsių tarptautinių folkloro festivalių, taip pat yra dažna nacionalinių festivalių ir apžvalgų dalyvė. Grupė buvo ne kartą apdovanota.

Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro scenoje ši grupė pristatė šokį „Bilgoraj“ (su šiuo šokiu 2019 metais kolektyvas užėmė pirmą vietą tarptautiniame folkloro turnyre Indijoje), Lovičiaus šokį bei mazurką iš Stanislovo Moniuškos kūrinio „Baisusis dvaras“. Grupė visus pradžiugino ne tik savo spontaniškumu ir aukšta šokių technika, bet ir tautinių kostiumų turtingumu.

Scenoje pasirodė ir grupė „Rudomianka“. Per trisdešimt veiklos metų kolektyvas turėjo daug vadovų. Dešimt metų „Rudomiankai“ vadovavo Jan Drutel. Nuo2003 m. kolektyvui vadovauja Violeta Cereška, kuri šiuo metu taip pat yra Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė. Būtent jos dėka „Rudomianka“ pasiekė nemažų laimėjimų dainavimo technikos, dainų stiliaus ir repertuaro srityje. Šiuo metu „Rudomianką“ sudaro trys amžiaus grupės ir kapela. Šokių grupei vadovauja Miroslav Voiciulevič. Kapelai vadovauja Kšištof Stankevič. Jauniausios ir viduriniosios grupės vadovė yra Irena Brazis.

Per visą savo egzistavimo laiką kolektyvas turėjo daugiau nei 500 koncertų Vilniaus krašte, įvairiuose Lietuvos miestuose ir Lenkijoje (pvz. Kielcuose, Koraline, Varšuvoje, Poznanėje ir kt.). XXII tarptautiniame kalėdinių vaidinimų festivalyje „Herody 2004“ „Rudomianka“ laimėjo I vietą. Kolektyvas nuolat dalyvauja įvairiuose rajono festivaliuose, koncertuose ir šventėse. Šiuo metu kolektyvui priklauso daugiau nei 100 žmonių. Ansamblio repertuarą sudaro išgirstos lokalinės dainos, perteikiančios autentišką šio krašto folklorą, tradicines apeigas, taip pat įvairių Lenkijos regionų ir kitų tautų folkloras.

Šeštadieninio koncerto metu „Rudomianka“ pristatė tik nedidelę savo nepaprastai turtingo repertuaro dalį. Žiūrovai galėjo grožėtis baltarusių šokiu, lenkų polka „Senelis“, „Kiemo valsu“.

Žiūrovai galėjo pamatyti, kad folkloro grupės ne tik šoka, bet ir dainuoja. Koncerto metu „Rudomianka“ sudainavo dainas „Skrisk mūsų daina“, „Vilniaus valsas“.

Šventinėje programoje negalėjo trūkti patriotinių dainų. Jas atliko kolektyvo „Zgoda“ choras. Tai buvo dvi garsiausios legionierių dainos – „Mes, pirmoji brigada“ ir „Pėstininkai“, o taip pat gana „jauna“ patriotinė giesmė, kuri per karo padėtį Lenkijoje tapo, šalia „Rotos“, neoficialiu „Solidarumo“ himnu – daina „Tėvynė“.

Tą dieną taip pat skambėjo poezija. Gražius patriotinius eilėraščius deklamavo Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokiniai. Diana Lukojc deklamavo Adomo Asnyko eilėraštį „Turėkit viltį“, o eilėraštį „Laiškai iš Lenkijos“ – Justina Sakalauskaitė.

Meninę šio renginio programą užbaigė daina „Rota“, kurią dainavo visi tą dieną salėje susirinkę žiūrovai ir kolektyvų nariai.

Koncertą savo buvimu pagerbė daug iškilių svečių: Vilniaus miesto mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė, Lenkų sąjungos pirmininko pavaduotojas Edvard Trusevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Miroslava Klim, Pruškovo miesto meras Pavel Makuch, Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič, Rudaminos įstaigų administracijos atstovai.

Vilniaus miesto mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė su dideliu sentimentu prisiminė metus, kai dirbo Rudaminoje. „Ne politikai kuria draugystę ir šiltus santykius tarp dviejų šalių, o žmonės. To pavyzdys yra bendras kolektyvų iš Lenkijos ir Lietuvos koncertas “, – sakė Edita Tamošiūnaitė.

Savo kalboje Pruškovo miesto meras Pavel Makuch pasakė: „Man didelė garbė būti čia tokiu ypatingu laiku. Lapkritis yra ypatingas laikas lenkams. Mėnesio pradžioje prisimename jau mirusius artimuosius, lapkričio 11-ąją švenčiame Nepriklausomybės dieną. Kažkas kadaise Lenkiją apibūdino visiškai kitaip. Ji atrodė visai kitaip nei dabar. Tai Jūsų dėka Lenkija egzistuoja, nesvarbu, kur šiuo metu yra jos sienos“. Ir pridūrė: „Jūsų, šių kolektyvų ir šios vietos dėka jaučiuosi kaip namuose ir labai už tai dėkoju. Mums bus didelė garbė Jus priimti Pruškove. Labai to tikiuosi“.

Už dalyvavimą koncerte „Su Lenkija ateities link“ Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Cereška įteikė padėkos raštus: liaudies šokių kolektyvui „Pruszkowiacy“, liaudies dainų ir šokių kolektyvui „Zgoda“, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokinėms Dianai Lukojc ir Justinai Sakalauskaitei.

Šio nepaprastai gražaus koncerto vedančiaisiais buvo Monika Bogdzevič-Haber ir Michal Haber.


Andžej Aškelovič

 

Shadow up