kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Baigėsi terminas teikti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų paraiškas

Nuo 2019 m. spalio 5 d. iki 2019 m. lapkričio 5 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijai galima buvo teikti paraiškas dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų 2019-2020 metams atrankos konkursui. Paraiškų dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų negauta.


 

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“.

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai yra finansuojami per savivaldybes, įgyvendinant 2011-2020 metų valstybės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos planą.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklai, kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonei, organizuoti.

Įgyvendinant projektus remiamos: nuolatinio pobūdžio veiklos – įvairių sporto šakų treniruotės; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla; nenuolatinio pobūdžio veiklos – pasirengimas dalyvauti nacionalinių pirminių atrankų varžybose; savivaldybės vykdomi ir regioniniai sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio bei parodomieji kūno kultūros ir sporto renginiai.

Projektus įgyvendina: sporto veiklas neįgaliesiems vykdančios neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir asociacijas, atstovaujančias neįgaliesiems, gyvenantiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė).

Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbtas kvietimas teikti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų paraiškas.

 

Asociatyvi nuotr. pixabay.com

Shadow up