kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Šeimos konferencijos metodo mokymų programos pristatymas Vilniaus rajono savivaldybėje

Šiandien, spalio 7 d. Vilniaus rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko šeimos konferencijos metodo mokymų programos pristatymas, kurio metu vaiko gerovės srityje dirbantys Vilniaus rajono specialistai buvo supažindinti su šio metodo taikymu ir Šeimos konferencijos koordinatoriaus veikla.


Šeimos konferencijos metodo mokymus organizuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdydama projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ kartu su labdaros ir paramos fondu „Dienvidis“.

Mokymuose dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus specialistai bei Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai.

Mokymų metu dalyviai supažindinti su šeimos konferencijos metodu ir jo taikymo aspektais, siekiant padėti šeimai išspręsti iškilusias problemas ir dalyvauti sunkumų ar kilusių iššūkių sprendime, šeimos konferencijos koordinatoriaus veikla. Pranešėja akcentavo, jog šis metodas, kaip pagalba šeimai ir specialistams, jau yra pasitvirtinęs daugelyje pasaulio valstybių. Apmokius vaiko gerovės užtikrinimo srityje dirbančius specialistus nuspręsta jį pradėti taikyti ir Lietuvoje.

Pristatymo metu taip pat akcentuota, kad metodo pagrindinis tikslas – įtraukti į sprendimo priėmimą pačią šeimą ir vaiką, o veiksmingas jis yra, nes sprendimas ir siūlymai išplaukia iš pačių šeimos narių, o ne iš specialistų motyvacijos. Tikimasi, kad šis metodas praplės Lietuvos šeimoms teikiamų paslaugų spektrą.

Šeimos konferencijos metodo bei jo mokymų pristatymai vykdomi ir kituose Lietuvos regionuose.


Shadow up