kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Active Citizens diena Vilniaus rajono savivaldybėje

Š. m. rugsėjo 25 d. Vilniaus rajono savivaldybėje šurmuliavo nekasdienis renginys – į Rinktinės gatvėje esantį administracijos pastatą sugūžėjo jaunuoliai iš 7 Vilniaus rajono gimnazijų. Aktyvūs jaunieji piliečiai susirinko į Politikos tyrimų ir analizės instituto kartu su Britų taryba Lietuvoje įgyvendinamos Active Citizens programos dieną. Ši diena dalinai finansuojama Erasmus+ projekto „Aktyvūs piliečiai: struktūrinis dialogas pietryčių Lietuvoje“ lėšomis.


Active Citizens dienos tikslas – suteikti jauniems žmonėms galimybę diskutuoti su valdžios atstovais apie savo kaimų ir miestelių iššūkius ir galimybes. Kaip ir buvo numatyta programoje, pirmoje susitiko dalyje, jaunuoliai pasisakė, ką jie mato teigiamo savo bendruomenėje bei su kokiais iššūkiais susiduria. Dirbdami grupėse ieškojo iškeltiems iššūkiams sprendimų varianto.

Po pietų pertraukos jaunimas turėjo galimybę savo pastabas, pasiūlymus ir mintis perduoti tiesiogiai Vilniaus rajono savivaldybės vadovams. Susitikime su jaunaisiais dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski, Tarybos sekretorė Elžbieta Jankovska, Vilniaus rajono tarybos nariai, kurie kartu su moksleiviais, pasidalinę į keturias grupes aptarė ir sprendė jaunimui aktualiausius klausimus. 

Jaunimui, nuo kurio didžia dalimi ir priklauso mūsų visų ateities likimas, buvo labai naudinga iš pirmųjų lūpų išgirsti, kokios kliūtys ar aplinkybės neleidžia išspręsti konkrečių jų iškeltų klausimų. Vilniaus rajono vadovai ir Tarybos nariai paaiškino kaip vyksta savivaldos procesas, supažindino su biurokratinės tvarkos aplinkybėmis, paaiškino kurios sritys priskirtinos konkrečiai valdžios institucijai pagal kompetenciją.

Galima pasidžiaugti tuo, kad susitikimas praėjo labai konstruktyviai ir aktyviai. Jaunimas drąsiai reiškė mintis ir dalijosi pasiūlymais. Tiek jauni žmonės, tiek valdžios atstovai teigė besidžiaugiantys galimybe praleisti popietę kartu, nes gyvas pokalbis yra visada našesnis ir teikia vilčių, kad jaunieji Vilniaus rajono gyventojai vis aktyviau įsitrauks ir puoselės savo gimtąjį kraštą.


Shadow up