kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tėvelių dėmesiui – jau galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams

Informuojame, kad nuo š. m. liepos 1 d. yra priimami prašymai gauti paramą mokinio reikmenims ir nemokamam mokinių maitinimui. Raginame tėvelius nedelsti ir pasirūpinti, kad po vasaros atostogų į mokyklą grįžę mokiniai būtų aprūpinti pietumis ar būtiniausiomis mokyklinėmis priemonėmis.


 

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas. Ši socialinė parama mokiniams skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (183 Eur).

Parama neskiriama besimokantiems pagal suaugusiųjų ugdymo programas, o taip pat mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, išlaikomiems valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, kuriems nustatyta vaiko nuolatinė ar laikinoji globa (rūpyba), kurių tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Norint gauti socialinę paramą mokiniams, pareiškėjas turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje faktiškai gyvena. Taip pat galima pateikti elektroninį prašymą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

Siekiantys gauti paramą pareiškėjai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti, būtinai nurodant kelintoje klasėje mokosi vaikas;
  • šeimos narių pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio);
  • kitas, priklausomai nuo aplinkybių, specialisto nurodytas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.
  • Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna socialinę pašalpą, pareiškėjas pateikia trumpos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metu pradžios iki mokslo metų pabaigos, o pateikus prašymą mokymosi laikotarpio metu – sprendimui dėl paramos skyrimo įsigaliojus ir iki mokslo metų pabaigos.

Parama mokiniams gali būti skiriamas ir kitais atvejais: kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga, neįgalumo, nelaimingo atsitikimo, stichinės nelaimės, vaikui netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ,kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (244 Eur).

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali pateikti prašymą nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos iki kalendorinių metų spalio 5 dienos. Mokinio reikmenims įsigyti vienam mokiniui per kalendorinius metus skiriama 2 bazinės socialinės išmokos dydžio (76 Eur). Parama gali būti teikiama tiek pinigine, tiek nepinigine forma (jeigu mokinys auga šeimoje patiriančioje riziką).

Primename, kad socialinę paramą mokiniams nustato Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-01-25 sprendimu Nr. T3-7 patvirtintas Socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Dėl informacijos apie socialinę paramą mokiniams galite kreiptis į vietos seniūniją arba į Socialinės rūpybos skyrių (Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. 275 0063, 123 kab.).

Shadow up