kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskelbtas asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, 2019 m. sąrašas

Šiai dienai Vilniaus rajono gyventojų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše laukia – 198 asmenis (šeimos).


Iš jų:

  • Jaunos šeimos – 35 šeimos (18%);
  • Šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų (įvaikių) – 40 šeimų (20%);
  • Neįgaliųjų ar asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis – 27 asmenis (šeimos) (14%);
  • Likusių be tėvų globos asmenų (šeimų) – 18 asmenų (šeimų) (9%);
  • Socialinio būsto nuomininkai, turintis teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą – 4 šeimos (2%);
  • Asmenys (šeimos) įrašyti į Bendrąjį sąrašą - 74 asmenis (šeimos) (37%).

Pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą į bendrąjį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys ne į viena išvardytą sąrašą. Daugiausia asmenų, įrašytų į Bendrąjį sąrašą yra vieniši, laukiantys vieno kambario būsto.

 

Lyginant su praeitas metai asmenų (šeimų), laukiančių paramos būstui išsinuomoti sąrašas sumažėjo 10%.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, 2019 m. sąrašą galite rasti čia.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sumažinti asmenų (šeimų), laukiančių paramos būstui išsinuomoti sąrašą, pradėjo Socialinių būstų pirkimus. Iš viso ateinančiais metais (2019-2021) Savivaldybė planuoja įsigyti 41 socialinį būstą ir skirti juos laukiantiems sąrašuose. Socialinio būsto pirkimas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir dalies Savivaldybės biudžeto lėšų.

Dėl išsamesnės informacijos apie socialinio būsto eilę, būstų pirkimą, valstybės remiamus būsto kreditus, būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją galite sužinoti kreipdamiesi į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrių (Vilnius, Rinktinės g. 50, 207 kab.), tel. (8 5) 273 0407, arba el. paštu: bozena.buiko@vrsa.lt, halina.biedzynska@vrsa.lt.


Shadow up