kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtintas projekto „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ partneris, teiksiantis asmeninio asistento paslaugas

Vilniaus rajono savivaldybės administracija įgyvendindama projektą „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“, nuo šiol turės naują partnerį – bus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centru, kuris teiks asmeninio asistento paslaugą asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia.


Asmeninio asistento paslaugos bus teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657 patvirtintu Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu.

Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Asmeninio asistento paslaugų gavėjai – asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmeninio asistento paslaugos teikiamos įvertinus šių paslaugų poreikį ir priėmus sprendimą skirti paslaugas. Prioritetas teikiamas asmenims: lankantiems švietimo įstaigą; dirbantiems ar ieškantiems darbo, nebegyvenantiems stacionariose socialinės globos įstaigose ir gyvenantiems bendruomenėje; laukiantiems eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiems eilėje gauti stacionarias socialinės globos paslaugas).

Projekto trukmė – iki 2022 12 31. Planuojama paslaugų teikimo pradžia – 2019 07 01.

Projektas „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ yra bendrai finansuojamas iš ES struktūrinių fondų ir Valstybės biudžeto lėšų.Asociatyvi nuotr. pexels.com

Shadow up