kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Startavo tradicinis VII Vilniaus rajono piligriminis žygis

Šiandien, birželio 7 d. startavo tradicinis VII Vilniaus rajono piligriminis žygis pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą. Šiemet, apie 400 piligrimų, pagerbiančius Vilniaus krašto patriarchą, šviesaus atminimo kunigą prelatą Juzefą Obrembskį, lydi dvasingumo ir susitelkimo kupinas šūkis –  „Išpažinkime tikėjimą!“.


Piligrimų kelias tradiciškai prasidėjo nuo Šv. Mišių Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurias celebravo: Turgelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas kun. Jan Mackevič, Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras kun. Viktor Kudriašov, Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos klebonas kun. Jurij Vitkovskij, Rukainių Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Jan Matusevič bei Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero parapijos kun. Piotr Strocen. Visi atvykę piligrimai susivienijus maldoje prašė Dievo malonės, susikaupimo bei ištvermės trijų dienų keliones metu.

Šv. Mišiose dalyvavusi ir kartu su piligrimais startavusi, ištikima šio žygio dalyvė ir iniciatorė Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pasveikinusi visus gausiai drauge susirinkusius piligrimus, padėkojo dvasininkams bei maldingos eisenos dalyviams už aktyvų dalyvavimą bei didelį užsidegimą puoselėti dvasines vertybes, palinkėjo sėkmės bei stiprybės 3-jų dienų kelionėje. Merė ypatingus padėkos žodžius skyrė jaunesniems žygio dalyviams, džiaugdamasi jų aktyviu dalyvavimu palinkėjo gerų vasaros atostogų, o dvyliktokams – gerų brandos egzamino rezultatų.

Šių metų piligriminį žygį lydi ir 10-osios Kristaus karaliaus intronizacijos akto pasirašymo metinės Vilniaus rajone. Prieš 10 metų, 2009 m. birželio 12 d. įvyko iki šiol Vilnijos krašte analogų neturintis įvykis. Tą dieną, Vilniaus rajono savivaldybės taryba vienbalsiai priėmė sprendimą Vilniaus rajone paskelbti Kristaus karaliaus intronizacijos – valdžios perleidimo Dievui aktą.

Piligrimus į piligriminį žygį bendra malda palydėjo LR Seimo narys Česlav Olševski. Piligriminiame žygyje taip pat dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, administracijos darbuotojai, rajono švietimo ir socialinių įstaigų atstovai kartu su auklėtiniais bei lankytojais, jaunimas, vaikai bei dvasininkai iš Vilniaus ir Šalčininkų rajonų. Piligriminio žygio metu bendromis maldomis, konferencijomis ir apmąstymais apie Dievo žodį dalyviai gilinasi žinias ir sampratas apie Krikščioniškos šeimos vertybes bei Dievo gailestingumą.

Šiandien piligrimai žygiuos 19-ą kilometrų iki Rudaminos, kur dalyvaus Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje Rudaminos Švč. M. Marijos Gerosios Patarėjos bažnyčioje, čia taip pat vyks integraciniai užsiėmimai bei bendra malda.

Rytoj, t. y. birželio 8 d., piligrimai apsilankys Vilniaus Kalvarijose, kur žygiuos Kryžiaus keliu, dalyvaus iškilmingose Šv. Mišiose prie Vilniaus Kalvarijų bažnyčios, čia visų taip pat lauks koncertas ir pietūs. Po Vilniaus Kalvarijų piligrimai keliaus į Kravčiūnus bei Sudervę.

Trečią piligriminio žygio dieną (sekmadienį) dalyviai pasieks galutinį kelionės tašką – apsilankys Maišiagaloje, kur dalyvaus Šv. Mišiose ir lankysis kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejuje, turės bendrus pietus ir užbaigs piligriminį žygį. Sekmadienį visi piligrimai taip pat turės progą dalyvauti prie Maišiagalos Houvalto dvaro rūmų vyksiančioje jau tradicija tapusioje Maišiagalos miestelio šventėje, kuri kaip ir kasmet, stebins visus svečius savo nepakartojamai turininga programa.

 

 

Shadow up